Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/18/20 in all areas

 1. 21 points
  Hjelpe meg da mann! La nå kjepphesten hvile litt innimellom!
 2. 21 points
 3. 19 points
  Hepp! Neste bruker som drar frem AMD-Intel diskusjoner i denne tråden får en kort høstferie..
 4. 19 points
  Først og fremst er det clickbait - ellers hadde tittelen vært noe som "Tesla erstatter/oppgraderer Superchargerstasjon"
 5. 18 points
  Er det ikke nok å slå seg til ro med at ikke alt av spill må være for alle, og at det bør være rom for forskjellige tema, innfalsvinkler og perspektiver?
 6. 17 points
 7. 17 points
  Jeg er svært kritisk til SIAN, men vold skal aldri være svaret. Ikke på dette, og ikke på noe. Trist
 8. 16 points
  Mnja, jeg er først og fremst generelt for at folk skal kunne søke asyl dersom de er i reell fare i sitt hjemland. Nå er det vel svært mange migranter i denne leiren, altså ikke reelle asylsøkere, men folk som kun har reist for å søke lykken andre steder. Personlig mener jeg at dette også er greit, så fremt det gjøres lovlig og riktig, folk bør få lov til å forsøke å søke lykken der de måtte finne den. Når de så kommer til Europa, å ender med å bli satt i en leir, så er det tragisk, men er egentlig deres problem, de har selv valgt å reise dit, selv om de aller fleste av disse egentlig ikke er flyktninger. Så brenner de ned hele leiren i sinne, og burde de vel heller premieres med gratis båttur tilbake dit de kom, enn flybillett til rike europeiske land hvor de kan leve på skattepengene til oss andre. Jeg synes faktisk 0 ... null, zero, numero cero, ling, nialas ... er det rette antallet vi bør hente fra Moria-leiren. Norge bør heller bidra med de milliardene det ville kostet å hente disse 50, til å finansiere retur av alle de +10 000 migrantene på Lesvos, tilbake til landene de kom fra, så kan de brenne ned leirene der i stedet.
 9. 16 points
  Folkens! Jeg trodde dere var en relativt voksen gjeng? Dette fjortispratet om "homolys" og "analringer", slutter vi med eller hva? Slikt barnslig flåseri vil bli fjernet uten forvarsel fra nå av. Minner om hva retningslinjene sier: Tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.
 10. 16 points
 11. 16 points
 12. 16 points
  Riktig det. Alt som ikke kan trekke en 50 tonns henger med låste hjul tur retur Lindesnes- Kirkenes i 50 blå uten å stoppe egner seg kun for kaffe-lattekjøring.
 13. 15 points
 14. 15 points
 15. 15 points
  På tide legge denne kampen død, Nynorsk er bortkastet penger for alle bruker masse tid på oversjette noe som ikke er nødvendig. Støtter Microsoft her. Nynorsk burde også fjernes som eksamen og karakter setting på skolen. kan gjerne ha 1 time på det i uken men ikke fult undervisning som idag. erstatt nynorsk heller med programming eller ekte fag som har faktisk verdi som kan omsettes!
 16. 15 points
  Nei, influensa er et eget virus, influensaviruset, mens COVID-19 forårsakes av SARS-CoV-2, et koronavirus. Det finnes en rekke virus som gir lignende symptomer, ettersom immunforsvaret reagerer på lignende måte selv om virusene er forskjellige. Faktisk vil de aller fleste virus gi symptomer som feber, kvalme, slapphet, hodepine osv, ettersom det er immunforsvaret som forsøker å bekjempe viruset, og de aller fleste virus som rammer luftveiene vil også føre med seg hoste og vanskelig for å puste. En epidemi trenger ikke være dødelig i det hele tatt, det er kun et begrep som benyttes om en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Når epidemien omfatter mesteparten av verden, kalles det en pandemi. For sykdommer som sprer seg blant dyr, kalles det i stedet epizooti. Influensa rammer 9-10% av verdens befolkning årlig, og 250 000 til 500 000 mennesker dør av det. Det skulle bety at av 7.6 mrd. mennesker så vil rundt 760 millioner hvert år få influensa, og omtrent 0.04% av de vil dø. Den observante ser at det allerede er dobbelt så mange døde av COVID-19, enn det som vanligvis dør av influensa, omtrent 800 000. Samtidig har kun 23 millioner vært bekreftet smittet. Det skulle bety at av kjente smittetilfeller (CFR), så dør rundt 3.5%, omtrent hundre ganger høyere enn influensa. Nå er det ingen som helt vet hvor mange som egentlig er smittet, uten å ha blitt bekreftet, men med seroprevalensstudier, altså å se på antistoffer i befolkningen, hvor mange som var bekreftet smittet, hvor mange som døde osv, så kan man gjette seg frem til det. Andelen som har vært smittet, men ikke bekreftet med laboratorietest vil åpenbart også variere fra sted til sted, basert på befolkningens helse, alder, og også på kapasitet i helsevesenet, hvor bredt man tester osv. I Stockholm anslår svenske myndigheter at dødsraten er 0.6%, det sammenfaller med andre studier som også har kommet til cirka 0.6-0.7% dødsrate. Dødsraten (IFR) for forskjellige aldersgrupper anslås til : Population share (%) Cases Deaths Infected IFR (%) Age 0–49 66.6 355 5 49,324 0.01 Age 50–59 12.5 255 25 9,277 0.27 Age 60–69 9.2 258 31 6,845 0.45 Age 70–79 7.7 296 110 5,737 1.92 Age 80–89 3.1 345 168 2,333 7.20 Age 90+ 0.8 158 93 574 16.21 Det er helt tydelig at dødeligheten er langt høyere desto eldre man er, men samtidig er en total dødsrate på 0.6% ikke "noen ganger dødeligere", men cirka 15 ganger dødeligere enn influensa, som er betydelig. Influensa rammer også de eldre hardest, slik at selv for yngre er dødelighet fra COVID-19 betydelig høyere enn hva det er for influensa. Dette er åpenbart helt fullstendig feil, Sverige er ikke noe mer ferdig med dette enn det andre land er. Seroprevalensstudiene i Sverige viser at flokkimmunitet ikke finnes i noen betydelig grad. Selv i Stockholm hvor viruset har rammet svært hardt, hadde kun 7.3% av testede blodprøver antistoffer, og dette var tross alt blodprøver tatt av personer med symptomer hos legen, slik at det reelle tallet er trolig langt lavere, og for resten av Sverige, enda lavere enn det igjen. Man vet heller ikke hvor lenge en eventuell immunitet varer. Sverige har flere døde justert for innbyggertall enn omtrent noe annet land i verden. Av over 200 land som nå er rammet av viruset, så er Sverige kun så vidt slått av Belgia, Peru, Spania, Italia og Storbritannia når det kommer til dødstall (samt noen lilleputtstater med særdeles uheldig beliggenhet). Det er heller ikke slik at dette er nede på null, iberegnet det vanlige etterslepet i rapportering i Sverige, så dør fremdeles 7-9 mennesker hver dag av COVID-19 i Sverige, mens flere tusen nye blir smittet hver uke, og tallene er nå svakt stigende igjen. De aller fleste vil nok ikke kategorisere det som å komme seg godt ut av det. Nå vet man ikke hva de neste månedene bringer, men så langt tyder alt på at den beste strategien er å stanse virusets spredning med nær sagt alle midler, for å begrense sykdom og død, mens man venter på bedre behandlinger og vaksine. Det er jo også slik at selv om noen dør, flest eldre, så rammer viruset personer i alle aldre, også de uten underliggende sykdommer, slik at hvem som helst kan bli alvorlige syke av dette, eller dø, det kan man ikke vite på forhånd. Unge friske mennesker har åpenbart større sjanse for å overleve enhver sykdom enn det eldre syke mennesker har, men det betyr ikke at unge mennesker ikke blir syke. Det betyr heller ikke at man bare skal ofre de gamle og syke, du kommer trolig til å bli gammel og/eller syk selv en gang, å jeg tror neppe du er like nonchalant da, det er ingen som ønsker å dø av dette, ei heller de gamle. Det er rett og slett horribelt hver gang man leser dette med at de gamle uansett bare hadde noen år igjen, så det er liksom et akseptabelt tap, slik er det selvfølgelig ikke, alle med et snev av sympati forstår at de aller fleste vil leve så lenge som mulig. Vi vet jo heller ikke hva langtidseffektene av dette er, og om viruset på noe lengre sikt kan ha negative konsekvenser for de yngre som overlever. Studier viser faktisk at de aller fleste får symptomer, hvor stor andel som er asymptomatiske er ukjent, men det har tidligere vært anslått at over 80% får symptomer som klassifiseres som "lette", men disse lette symptomene inkluderer lungebetennelse, høy feber, alvorlig pustebesvær og lignende, mens "alvorlige symptomer" er de som trenger assistert pustehjelp.
 17. 14 points
 18. 14 points
  Noen har brukt mye penger på lobbyisme.
 19. 14 points
  Hva med å spille kun for å ha deg gøy, uansett hvilket nivå man ligger på? Jeg og andre folk bruker penger på det en selv har lyst til, og da burde ikke du blande deg inn i det.
 20. 14 points
 21. 14 points
  Jeg ble selv overrasket og var skeptisk så jeg tok meg tid til litt mythbusting og leste rapporten nøye. Det var faktisk ikke noe galt i rapporten. Det var bare særdeles skjevt framstilt i media. Det foregikk omtrent slik: I den verste rushkøa i Hamburg en varm sommerdag med stillestående luft, var luftforurensninga skyhøy og astmatikerne måtte hatt en svært tung dag, i hvert fall om de befant seg i køa uten kupefilter til å hjelpe seg. Det ble testet 6 stk splitter nye tyskproduserte Euro6 dieselbiler med stort luftfilter i motorluftinntaket. Luftfilteret renset lufta svært godt. Neste ledd er motoren som naturlig nok tilsatte lufta en en hel del eksos. Dette gikk videre til neste ledd, katalysatoren, som fjernet en god del av de tilsatte forurensningene og muligens noe av de som slapp gjennom luftfuilteret. De viktigste komponentene MP10, PM2,5, PM1, NOx og CO2 målt både ved lufteinntaket før filteret og ved utgangen av eksosrøret. EN av disse 6 bilene visste et overraskende resultat i EN av disse utslippsgrenene: Mengden PM10 var litt lavere enn det den skitne fæle rushtids-kø-lufta som ble trukket inn til luftfilteret. De 4 andre målingene av den ene bilen, samt alle fem målingene av de 5 andre bilene viste i praksis det vi alle hadde forventet: Dieselmotorer er noe svineri. Dette var altså splitter nye Euro6-motorer. Her har vi potensielt 30 medieoverskrifter med 29 forventede utfall, og ett overraskende utfall. Men rapporten stoppet ikke der. De målte også de samme 5 utslippskomponentene til de samme 6 bilene under andre forhold: På landeveiskjøring i mye renere luft. Resultatet var ikke overraskende at samtlige tester viste at selv splitter nye dieselmotorer er noe svineri. Altså potensielt nye 30 overskrifter i media. Men hva kom fram i media? Jo, ikke overraskende valgte de å trekke fram 1 av 60 resultater som viste en litt uventet verdi og det gikk som ild i tørt gress gjennom Europeisk presse og ble oversatt fra språk til språk, deriblant Norsk. Men hva med alle de 59 andre potensielle overskriftene? Nope - ikke klickbait nok. Ble ikke nevnt. Så forskningen og rapporten var vel og bra den, men vår 5. statsmakt, som angivelig skal ha en viktig samfunnsfunksjon, villeder til de grader og skaper tvil om viktige miljøtiltak. Jeg vil påstå at media i det tilfellet hadde en samfunnsskadelig virkning. Det burde vært straffbart!
 22. 14 points
  Dette har oppegående mennesker prøvd å formidle til brukere av livets harde skole i en årrekke nå. Mulig det går inn denne gangen, men jeg tviler.
 23. 14 points
 24. 14 points
 25. 14 points
  Du går jo litt i samme fella som du sier Noreng går i selv da Emile. Flere av oss sitter faktisk på både AMD og Intel-maskiner (har en coffee lake selv jeg er godt fornøyd med) og ser fordeler/ulemper med begge. Jeg er fan av alle 3 produsenter, men de har sine fordeler og ulemper. Det later til at du ser kun ulempene med AMD i alle sammenhenger og fremstår som lite nyansert. Og du har kommet med noen merkelige påstander som f.eks at ryzen ikke kan utnytte raskere enn 3200 ram, noe som viser at du kanskje ikke vet så mye om ryzen. Det er helt greit det Ingen her har vell betvilt at Intel har de raskeste CPUene til spill eller Nvidia de raskeste GPUene, men ikke overdriv forskjellen, si det som det er, evt dokumenter
 26. 14 points
  Det er bare en fyr her som påstår det ikke går an å spille med annet enn RTX 2080 Ti med 10900K. Den fyren går nå på blokk-lista, for jeg orker ikke lese flere idiotiske hyperbler.
 27. 14 points
  Volden i Svergie eskalerer. Alle vet at det skyldes innvandring fra Midtøsten og Afrika. Men i Svergie er dette knapt lov å nevne. Jeg tror vi må se på dette som nok et eksempel på hvor galt det går når samfunn blir opphengt og blendet av politisk ideologi. Svenske sosialdemokrater skulle skape paradis, og så gikk det til helvete. Utrolig nok høres det ut som kultureliten, både i Svergie og Norge, fortsatt tror på det multikulturelle utopia.
 28. 14 points
  Seriøst? Otto Jespersen brant Bibelen i 2006 uten å bli slått ned eller måtte flytte på hemmelig adresse (slik blant annet Hege Storhaug gjør). Et stort paradoks jeg ser i dag er at venstresiden i stor grad ønsker kritikk av og reform av kristendommen velkommen og ønsker helst å fjerne det vi har hatt og har igjen av kristendom i samfunnet, mens islam skal vernes om. Kritiserer du islam er du rasist og innvandringsfiendtlig. Kritiserer du kristendommen protesterer ingen.
 29. 14 points
  Det tror ikke jeg? Nei, epidemi kommer av latinsk/grensk, fra epi (på) og demos (folk), altså "utbredt over et folk". Man kan for eksempel si at sosiale medier har blitt en epidemi. Innen medisin betyr epidemi at en sykdom er utbredt over et folk, den trenger dog ikke være dødelig. Influensa forårsakes av ett virus, influensaviruset, som er del av Orthomyxoviridae-familien med virus. Det korrekte navnet på viruset er Myxovirus influenzae. Det influensaviruset som angriper mennesker kan deles inn i tre serotyper, A, B og C, basert på egenskapene til kjerneproteinet. Influensa A-virus kan gi sykdom hos mennesker og dyr (fugl, hest og svin), mens influensa B- og C-virus bare finnes hos mennesker. Så har viruset antigenene H og N, som skaper de mange variasjonene, som H1N1, H3N2, H9N2, som gjør at man kan være immun mot en av typene, men likevel få andre typer osv, men viruset klassifiseres som ett virus, Myxovirus influenzae. Dette er altså CFR (Case Fatality Rate), altså hvor mange som dør av kjente smittetilfeller. Kjente smittetilfeller er de som har fått bekreftet smitte av SARS-CoV-2 ved laboratorieprøve. I dag er det rundt 23 millioner mennesker som har fått bekreftet smitte, rundt 800 000 av de har dødd, det gir en CFR på ca. 3.478%. Når man derimot snakker om IFR (Infection Fatality Rate), altså hvor mange som dør av alle som har blitt smittet, uansett om de har fått bekreftet smitten eller ikke, så er tallet mye lavere. Akkurat hvor mye lavere, er det ingen som vet, ettersom det foreløpig er usikkert hvor mange som har vært eller er smittet, uten å få det bekreftet med laboratorieprøve. Dødstallene er nok også noe usikre, enkelte steder er det trolig telt med for mange som har vært mistenkt smittet, andre steder for få, som ikke har blitt telt fordi de ikke hadde bekreftet smitte. Det varierer fra land til land hvordan man teller dette. Det er derfor vanskelig å regne på IFR akkurat nå, men estimater er 0.5% til 1%, som regel rundt 0.6 - 0.7%. Det tallet er altså blant alle, uavhengig av om de er testet eller ikke. Jeg går igjennom dette i innlegget ovenfor, men for å oppsummere det: Blant de som har fått bekreftet at de er smittet med viruset, så dør rundt 3.478% Blant alle som trolig kan ha hatt viruset, uansett om de har fått testet seg eller ikke, så dør rundt 0.65%. Joa, men veldig mange av de som har dødd, som er over ... tja la oss si 60 år, hvor det har vært høyest dødelighet, kunne kanskje levd i mange tiår, det er ingen som vet dette. De vanligste underliggende sykdommene er diabetes, overvekt, hjerteproblemer og lignende, det er ting mange nok kunne levd i veldig mange år med, dersom de ikke hadde blitt rammet av COVID-19. For de over 90 år, så er det litt annerledes, noen kunne kanskje hatt et tiår igjen, men de fleste hadde nok ikke så lenge igjen, men det er nok litt feil å tro at alle eldre som har dødd av dette bare hadde uker og måneder igjen, slik er det absolutt ikke, selv om de fleste som har dødd av COVID-19 er eldre mennesker. Og igjen, selv eldre vil gjerne leve så lenge som mulig, vi kommer kanskje dit alle sammen, og om man er 30 år eller 75 år, så vil man neppe bli rammet av en slik horribel sykdom, å dø. Det er uansett samfunnets oppgave å ta vare på disse menneskene, på lik linje med alle andre mennesker. Samtidig vet vi at mange unge blir svært syke, trenger lang tid for rehabilitering, kanskje får varige skader osv, slik at alt tyder på at dette er en sykdom man generelt bør forsøke å begrense i størst mulig grad, inntil man vet mye mer om langtidseffektene av å bli smittet. Med andre ord, det Sverige har gjort, hvor man lar et totalt ukjent virus med uante konsekvenser, bre seg over befolkningen på den måten, uten å ta harde nok tiltak for å utsette smitten til man vet akkurat hva dette er, er total galskap.
 30. 14 points
  Nye kart over nye smittetilfeller siste to uker: Europa (nåværende kart øverst, forrige nederst for sammenligning) Verden (har dessverre kun nåværende kart) PS. Skulle gjerne fått tilbakemelding på om noen ser nytte i disse postene. F.eks en +. Ikke for å sanke plusser men fordi det er en enkel måte å avgjøre om jeg burde bruke tid på å poste disse eller droppe det framover. Over 5+ så fortsetter jeg. Edit: Da har vi passert 5+ og jeg fortsetter. Takk for tilbakemelding.
 31. 14 points
 32. 14 points
  Det er så flott å kjøre forbi 7-Eleven en fredags kveld og se at de klarer å stappe 20 mennesker inn i en kiosk på 30 kvadratmeter fordi de skal ha seg mat etter å ha vært på byen og festet med enda flere folk i like store lokaler, samtidig som jeg i dag ikke får følge min fem år gamle sønn inn i klasserommet på grunn av smittevern. Faens for en idiotisk verden vi lever i.
 33. 13 points
  How much of your life do you want to live without ray tracing. First, etc! Da var kortet i hus
 34. 13 points
  BadCat liker enten å trolle eller lever i en svart-hvitt verden hvor du enten er best og må ha det beste eller så kan du bare drite i alt Alt du foretar deg må perfeksjoneres ellers er det bortkasta. Om han\hun virkelig mener det høres det ut som et i mine øyne trist og nevrotisk liv...
 35. 13 points
  Er nok en luguber konspirasjon i bakgrunnen her tenker jeg.
 36. 13 points
  😂 Når du kommer med slike påstander i en tråd med faktisk mange oppegående personer, så BØR du forklare deg. Ellers kommer det rimelig mange "latter smilyes" her etterhvert... Dagens tips: Dette er ikkje Itavisen eller facebook...
 37. 13 points
  Jeg regner med at olje helt magisk dukker opp på tanken på bensinstasjonen, rett fra oljebrønnene? Fiks ferdig behandlet og gjort om til det aktuelle drivstoffet? Eller..?
 38. 13 points
  Sikkert en fra koko-venstre som kan forklare det hele. Voldskulturen fra Midtøsten er det nok ikke noe galt med. Jeg tipper det er rasistiske etniske svensker som er det opprinnelige problemet.
 39. 13 points
  Det er lov å forsøke å være saklig JØI, så slipper du å bekrefte alle stereotypene vi har av motstandere av vindkraft. Forøvrig, noe må olje erstattes med, fornybar energi er et bra alternativ. I tillegg skaper det arbeidsplasser og gir oss en mulighet til å bli ledende på et nytt fagfelt som kan sikre oss inntekter i fremtiden. Om du tenker at vindmøller skaper enorme inngrep i naturen, vent til du ser resultatet av å ikke foreta tiltak for å redusere vår bruk av fossile energikilder. (Nei, dette betyr ikke at det skal være fritt frem for det ene eller det andre, men handler om å løfte blikket litt og tenke litt større tanker).
 40. 12 points
  1. Forventet du virkelig 8k-info? Rull inn. 2. Etter alt jeg har lest fra deg på forumet her ser du jo ikke ut til å bruke konsollen til spilling. Mest virker det som du bare kobler dem til den superflotte tven din og analyserer bildekvaliteten, så responsen din er jo ikke akkurat uventet.
 41. 12 points
  Teit diskusjon. Entusiast beskriver mennesker, ikke utstyr. At noen har kalt visse kort entusiast, betyr ikke at det gir mening. High end beskriver utstyret, derfor gir det mening. Entusiast er noe du er. Entry level, mid range, high end, ultra/super high end er noe du har. Jeg bestrider ikke at begrepet har blitt brukt de siste ti årene, men det burde aldri ha funnet sted. Det har blitt brukt for å skape assosiasjoner til at entusiaster bruker kort fra øverste hylle, noe som ikke er fakta. En alkoholiker og en vinkjenner er begge entusiastisk ovenfor alkohol selv om de ikke benytter like edle dråper. Ei er det heller slik at man minimum må ha Koenigsegg for å være veldig interessert i bil.
 42. 12 points
  Dersom en person vurderer en elbil til for eksempel 800.000 vil ofte alternativene være andre biler i samme prisklasse. Dersom det blir lagt MVA på disse elbilene, risikerer man at salget av dem reduseres og at slaget av tilsvarende biler med bensin-, diesel- og hybriddrift øker. Jeg kan vanskelig se for meg at noen tenker "huff, der ble Model X 200.000 dyrere, da får jeg kjøpe en Leaf i stedet".
 43. 12 points
  SIAN er ikke en fare for folk. SIAN er en fredelig organisasjon. Islamisme og ekstremisme er imidlertid en fare for folk. Hvorfor skal ikke noen få surre inn en eiendel i bacon og brenne den hvis de vil det? Så lenge det ikke utgjør brannfare. Norge er tross alt et såkalt fritt land. Noen friheter har vi faktisk fortsatt.
 44. 12 points
  En direkte konsekvens av innvandring. På lik linje med all annen kriminalitet i Sverige som er utført av innvandrere. Helt fantastisk med folk som ikke skjønner det. Hvordan er det mulig å skulle diskutere eller forholde seg til folk som er helt blinde for fakta.
 45. 11 points
 46. 11 points
 47. 11 points
  Lol, gå og legg dere unger. Vi voksne har lyst å spille andre ting enn COD, Battlefield og de andre tradisjonelle spillseriene. Dere kan jo velge og vrake i millioner av spill, spill noe annet da fremfor å grine på internett hver eneste gang det kommer et spill som forsøker å ta opp tunge tematikker.
 48. 11 points
 49. 11 points
  Sverige har vært i utforbakke over en lang periode. Antallet drap (spesielt med skytevåpen), voldtekter, bombeattentat og annet har skutt i været og gjerningspersonene er ofte veldig unge. Her for noen uker siden var det en barnefamilie som fikk en håndgranat kastet inn på terrassen. Dette fordi de hadde ringt politiet og sagt fra om uforsvarlig mopedkjøring på gangveier i villaområdet og i Upplands Bro generelt. Sverige har helt latterlige straffer for unge kriminelle - helt opp til 21 år får man ungdomsrabatter på straffene, er man under 18 får man ungdomsvård over maks 2-3 år. Flere bydeler og områder er å regne som No-go-soner der Ambulanse og brannvesen må ha politieskorte ved oppdrag pga steinkasting og trusler. Politiet må ofte ha 2 biler eller flere på en helt anminnelig utrykning der ene patruljen må vokte bilen mens den andre utfører oppdraget de har. Dette for å unngå ruteknusing og oppskårne dekk. Bare i 2019 var det 334 skyteepisoder og 42 drap med skytevåpen. 257 tilfeller av 'allmänfarlig ödeläggelse' med bruk av sprengstoff ble anmeldt. De har alvorlige problemer ser det ut for.
×
×
 • Create New...