Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 12/24/19 in all areas

 1. 30 likes
  Det må være det dårligste rådet jeg har sett.. 1. Med gjeldsregisteret på plass vil banken kunne se hvor mye usikret gjeld (kreditt/forbrukslån) du har. Dersom du av et mirakel klarer å få 1mill i forbrukslån vil ikke dette telles som egenkapital, men GJELD. Du er da altså 1mill i minus, og har null sjans å få boliglån. Bankene godtar heller ikke boliglånsfinansiering med kreditt, selv om flere har gjort dette tidligere før gjeldsregister var på plass. 2. Kausjonist funker bra. Lån av egenkapital er ikke bra. 3. Tviler på at du finner en privat investor som er interessert i å låne bort slike summer for såppass lite avkastning. La oss si du fikk lån på 500 000 med 5% årlig rente og 5 års nedbetaling. Du vil da måtte betale over 9000kr/mnd, så skal du betjene boliglånet samtidig. God tur til personlig konkurs. Slik jeg ser det har du to valg her: 1. Spar opp 15% egenkapital 2. Finn noen som kan kausjonere for deg En ekstra mulighet, som kan bli vanskelig å få til: Bankene kan gjøre unntak på inntil 10% (8% i Oslo) av boliglånene de gir. På denne måten kan du slippe unna med mindre enn 15% EK. Det er ingen spesifikke krav for å få innvilget dette, men dersom boligen for eksempel har 2-3 utleieenheter med høy inntjening kan man få det til.
 2. 26 likes
  Og der ga du fra deg all rett til at folk skal gidde å hjelpe. Det er en fordel å oppføre seg når du ønsker hjelp fra andre. Hvis det er slik du oppfører deg på jobb så forstår jeg godt at noen prøver å få deg til en annen avdeling.
 3. 23 likes
  Ikke måte på hvilken innsats det legges i å forsøke å dytte skylden over på elbiler fra kommentarfelt rundt omkring.
 4. 21 likes
  Kva er det med klimafornektarar, vaksinemotstandarar, flat-jordarar og andre anti-vitskapelege konspirasjonsteoretikarar? Kvifor vert dei aldri lei? Om huset brenn ned i ein skogbrann, alle ungane døyr av meslingar og dei tek fly til motsett side av kloden, er dei like sikre på at heile naturvitskapen er ein stor konspirasjon.
 5. 17 likes
  Det vert nok tungt for Toyota å selje ladbare hybridar, når Toyota i årevis har fortald kundane sine eventyr om bilar som ladar seg sjølv med gratis straum.
 6. 14 likes
 7. 14 likes
 8. 13 likes
  Åjaudå. Det kallast å ta risiko. Å ta høg risiko er anten eller. Det kan vere veldig lønsamt eller føre til konkurs. Det ville vore veldig risikabelt å investere alle pengane dine i bitcoin i 2010, men dersom du hadde 15 kroner i 2010 hadde du vore millionær i dag. Det hadde difor ikkje vore ulønsamt på nokon måte, men det er ein stor risiko å ta. Det kunne like gjerne endt med at du tapte alle dei 15 kronene dine og gjekk personleg konkurs. Andre investeringar er sikrare. Om du ynskjer å ta vare på pengane dine, fordeler du deg over sikre investeringar. I dag er batteri ei sikker investering. I dette tilfellet er det veldig klårt kva teknologi som vinn, so VW satsar pengane relativt trygt. Kan hende dei skulle satsa 15 kroner på hydrogen òg, men dersom dei satsar like mykje på hydrogen som på batteri er det sannsynleg at alle konkurrentane susar forbi. Det kan sjølvsagt skje mirakel med hydrogen, men det er veldig lite sannsynleg. Salet av hydrogenbilar går ned i nesten alle land der det har vore sal i det heile. Kven er det lading ikkje passar? Dei fleste tek ei mat- og dopause av og til. "Griner" er ordet, ja. Pengane trillar ut som tårer. Det er vel ca ingen av dei som går med overskot om dagen. Batteri ekskluderer ikkje hydrogen, men gjer hydrogen overflødig. Det trengst ikkje. Då er det ingen grunn til å satse mykje pengar på det.
 9. 13 likes
 10. 13 likes
  Overgang til elbil sikrer 75% av de tyske arbeidsplassene, hurra! Er glasset halvfullt eller halvtomt?
 11. 13 likes
  Det er bare å flytte til en plass der det ikke bor folk på flere mils avstand, så slipper du menneskelige aktiviteter.
 12. 12 likes
  Tesla måtte begynne etableringen av sitt ladenettverk før standarden for CCS var etablert. Standarden for CCS hurtiglading støttet opp til 50kW i midten av 2013, noe som ikke var nok for superladernettverket til Tesla. CCS ladere med mulighet for 150kW (og fremtidig opp til 350kW) ble lagt frem i slutten av 2015, og Tesla ble med på samarbeidet i begynnelsen av 2016. Altså når effekten ble tilstrekkelig for superladerene til Tesla. Tesla har, i motsetning til de tradisjonelle bilprodusentene, sitt fokus på kun elektriske biler. Noe som gjorde at et godt utbygget ladenettverk var et veldig viktig salgsargument innledningsvis. Derfor har de investert tungt i ladeinfrastruktur, og gjort det til en del av forretningsmodellen sin. Dette strider imot modellen til andre bilprodusenter, som er vant til at andre selskaper tar seg av utbyggingen av denne infrastrukturen (bensinstasjoner). For at de andre skulle fått tilgang til denne infrastrukturen Telsa hadde investert i er det naturlig at de måtte gått inn med samme investering, både for eksisterende og fremtidig infrastruktur. Dette sitter langt inne for noen som ikke er vant til å se verdien av dette. Resultatet ser vi jo nå, hvor de har investert inn i et selskap som skal kommersialisere dette som et selvstendig firma og skal man kunne få dette til å gå rundt er det dette som er prisen. Personlig synes jeg ikke prisen er overraskende gitt disse forutsetningene, å kunne hente ut denne effekten må nødvendigvis koste, det er ikke gratis å etablere og vedlikeholde disse stasjonene. Dette er et tilbud man kan benytte seg av når man skal reise langt på så kort tid som mulig. Det aller meste av ladingen er ment å foregå på lavere effekt, hjemme eller på destinasjonene. Personlig er det viktigaste at muligheten er der de ytterst få gangene jeg trenger det. Selvfølgelig er det forskjellige behov når det kommer til dette, men da må man også belage seg på å betale for det behovet man har.
 13. 12 likes
 14. 10 likes
  Det finnes nok av kvinner å kvotere inn, et par millioner av dem bare i Norge. Problemet er nok heller at det ikke finnes nok kvinner med riktig kompetanse å kvotere inn, så i stedet kvoterer man inn kvinner uten kompetanse, sånn for å få nok kvinner. I stedet burde selvfølgelig den personen med riktigst kompetanse, uansett kjønn, få jobben !
 15. 10 likes
  Ja det gjør meg (og sikkert mange andre) bare mer sikker på neste bilvalg. Et godt ladenettverke er helt avgjørende hvis/når man skal på langturer.
 16. 10 likes
  "Utfordringen med mange av de metallene som skal brukes i den grønne omstillingen, er at de ofte befinner seg i land med svært dårlig ledelse, både lokalt og nasjonalt. " Det samme kan man si om olje også. Så dette var en ekstremt egensindig fremstilling.
 17. 10 likes
 18. 10 likes
  Å se serie samtidig som en spiller, ja. Vinneroppskrift 🙄
 19. 9 likes
 20. 9 likes
  Meir enn 1% av alle hydrogenstasjonar som har eksistert har eksplodert. Den einaste grunnen til at menneskeliv ikkje har gått tapt, er at hydrogenstasjonar er folketomme nesten heile tida. Det heldt på å gå gale for to bilar på vegen då stasjonen på Kjørbo eksploderte. Sjølv om eksplosjonane er få i talet, er risikoen skyhøg. Dei "ekspertane" som påstår at hydrogenbilar er tryggare enn eksosbilar må vere lobbyistar for hydrogenbransjen. Korkje metanol eller hydrogen gjev nullutslepp. Hydrogen kan konverterast til metanol med CO2 frå lufta, men produksjonen av hydrogenet til metanol-produksjonen medfører store utslepp. .. dersom vi fyller landet med vindturbinar og solcellepanel. Eller vi kan køyre på straumen direkte, og klare oss med mindre enn 1/4 av vindturbinane og solcellepanela. Det reknestykkjet vil eg gjerne sjå. Ikkje berre er prisen og driftsutgiftene vesentleg høgare for hydrogenstasjonar enn for ladestasjonar. Hydrogenstasjonane brukar i tillegg 4-5 gonger meir straum pr kilometer dei skal fylle på bilane. Batteriprisen er truleg allereie halvert etter at du las den prognosa. Toyota prøver å få prisen på brenselcellene i den nye Mirai ned i det eit 100 kWh Tesla-batteri kosta i 2018. I tillegg treng hydrogenbilen batteri. Batteria Toyota brukar i hybridane sine er fem gonger tyngre pr kWh enn typiske elbil-batteri, og brukar dermed 5 gongar meir metall pr kWh enn elbilane. Produksjon av hydrogen heime gjer ikkje hydrogenbilen meir økonomisk. Tvert imot. Med elbil får eg all den straumen eg treng frå ein 10A-kurs når eg ladar om natta. Med elektrolyseanlegg i garasja måtte eg hatt 32A sikring og større hovudsikring enn eg har i dag (32A, 3-fas 230V TT) for same praktiske køyrelengde, og eg måtte køyrt anlegget med 32A meir eller mindre kontinuerleg heile døgeret. Då vert eg i tillegg hardt straffa av den kommande effekt-avgifta. Teoretisk mogeleg, men ein usannsynleg dyr og dårleg idé.
 21. 8 likes
  Ser ingenting galt med en slik jobb om man trives. Ja det finnes dem som bryr seg om hva slags jobb en potensielt partner har, men slike styrer man lett unna.
 22. 8 likes
  Skrev jeg det da? Nei, jeg skrev "en av de største forbrukerne". Forøvrig er fokuset stort blant elbilprodusentene (og særlig Tesla) på å unngå kobolt fra tvilsomme kilder. Tesla har dessuten spesielt stort fokus på å minimere koboltforbruket, om alle andre hadde fulgt etter hadde andelen kobolt som brukes til batterier vært langt mindre (anslagsvis 25% av totalforbruket). Jeg har ikke hørt om noe tilsvarende fokus fra raffineriene på å forsikre seg om hvor kobolten kommer fra.
 23. 8 likes
  For drosjenæringa har bilen minst ein stor ulempe: 25% dyrare drivstoff enn diesel. (Sidan hydrogen er mva-fritt, kan dei ikkje trekkje frå mva på drivstoffet.) Bagasjerommet i førre versjon Mirai var ikkje stort større enn hanskerommet i ein typisk elbil, for å få plass til hydrogentankane og det fysisk overdimensjonerte batteriet på 1,6 kWh. Har passasjeren med seg ei barnevogn og normal bagasje, må den gamle Mirai melde pass. Denne er fysisk veldig mykje større, men Toyota vil ikkje late nokon opne bagasjerommet. Kva gjeld Model S og X har eg hatt min Model S sidan sommaren 2014 og 160.000 km, og eg har aldri vore meir nøgd med ein bil. Går som ei kule og har nesten ikkje hatt feil på han. Har køyrt han gjennom minst sju europeiske land som ikkje har ein einaste hydrogenstasjon. Eg har ingenting å klage på, men det er sikkert gode grunnar til at tre av ti Toyota Mirai som vart registrert i 2019 var avregistrert før året var omme.
 24. 8 likes
  Mai og Juni - angrep på oljetankere i omangulfen. Juni - Nedskyting av amerikansk drone Juli - Kapring av britisk oljetanker Desember - Angrep på Amerikansk militærbase i Irak OG angrep på den Amerikanske ambassaden i Irak.
 25. 8 likes
  Nei, selvsagt lyver ikke politiet: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/08/police-contradict-claims-spread-online-exaggerating-arsons-role-in-australian-bushfires
 26. 8 likes
  Hvordan tolker du artikkelen slik? De skriver jo at etter 200 ladesykluser er det fortsatt 99% effektivitet. Det må jo bety at 99% av originalkapasiteten fortsatt er til stede etter 200 sykluser? Det med ladehastighet skriver de jo ingen ting om, så det har du vel hentet fra en annen kilde?
 27. 8 likes
  Jeg tror også at avstanden mellom bilene har noe å si for hvor hurtig brannen sprer seg. I mange av disse parkeringshusene er plassene så smale at det er vanskelig å komme ut av bilene og da sprer det seg fort. Hadde plassene vært litt bredere ville det vært litt større avstand mellom bilene, en slik brann ville forsatt spredt seg fra bil til bil, men ikke like fort.
 28. 8 likes
  Vel, de klarte å brenne opp 1400 biler i Liverpool for et par år siden, nesten uten hjelp fra elbiler: https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/fire-suppression-in-car-parks/39393/
 29. 8 likes
 30. 8 likes
 31. 7 likes
  Om alle spillstudioer måtte ta hensyn til småbarnsforeldre med begrenset økonomi, plass og tid til å spille så ville vi bare kunnet spille casual shit som candy crush... jeg er glad dette ikke er tilfellet. Om du ikke har mulighet til å hoppe på VR bølgen pga. dine egne prioriteringer så er det ditt eget problem. Man kan ikke få alt som man vil.
 32. 7 likes
 33. 7 likes
 34. 7 likes
  Som beskrevet i artikkelen. Det er en fordel å lese det man skal kommentere på før man kommenterer.
 35. 7 likes
  Hva er det som er usivilisert ved å la henne bli igjen i Syria, når det er dette hun har valgt selv? Hun er en terrorist for faen.
 36. 7 likes
  Det er GODT DOOKUMENTERT at IS-kvinner gjorde mer enn kun å føde barn. Det er skrevet hyllemeter med bøker om temaet hvilken rolle de spilte i å spre propaganda for ondskapen og opptrådte som kvinnepoliti som tok vantro kvinner som slaver og selv voktet kvinner, og mindreårige jenter som deres teroristektemenn voldotk. En av de norske IS-kvinnene lo da hun ble konftonttert med drapene og volkdtektene av yazidier. De levde i hjemmene til familier de hadde slaktet ned. Barna også. IS korsfestet og brant folk levdnde. En virkelig avskyelig organisasjon og jeg finner ikke ord for hvor ignorante så mange nordmenn er for ofrenes lidelser. All sympati ligger åpenbart hos overgriperne.
 37. 7 likes
  Stor forskjell på å dra alene til USA for å satse på musikk når man har et milliardær sikkerhetsnett å falle tilbake på hvis det driter seg kontra å være på bar bakke. Liten eller ingen kontakt med virkeligheten.
 38. 7 likes
  Stanse all LETING etter olje og gass betyr ikke stanse all PRODUKSJON av olje og gass. Det er svært usikkert om eventuelle felt vi finner de neste ti årene noen gang vil bli lønnsomme. Starter vi nedtrappingen, så vil vi samtidig eskalere teknologien innen andre områder. Fortsetter vi å satse på olje, så bremser vi teknologien innen andre områder. Det som er skummelt med MDG er at de fremdeles ikke har nok politisk erfaring til å styre et land, eller å styr internasjonal politikk. Derfor håper jeg at MDG får nok makt til å presse gjennom handling hos de etablerte partiene, men ikke nok makt til at de må ta en større rolle i det politiske spillet.
 39. 7 likes
  Den aukar nok verdien på FCA i den fusjonen kraftig, ja. PSA er ganske nær målet, men med FCA i tillegg ville det vere heilt håplaust for det fusjonerte selskapet å nå målet utan hjelp av Tesla.
 40. 7 likes
  Om uansvarlig adferd skulle bety noe her måtte det vel vere at Sola TS fikk sine skader dekket av marine\forsvar (selvasurandør), og slett ikke omvendt. At tankskipets forsikring skulle dekke noe som helst den andre veien er drøyt. At dekkslys var på er vel normalt om det arbeides\klargjøres på dekk. Om tankskipets dekslys ikke hadde vert på, hadde utfallet også vert uvist slik som de på H.I. rotet. Å forlange at alle de andre skulle ta høyde for at fregatten ikke ble ført på kompetent måte, er å pålegge de andre involverte å vere barnevakter. Vi hadde større forventninger. Det er den tross alt den norske marine dette!
 41. 7 likes
  KalleKanin: Det eneste jeg har fått med meg at Sola kunne kritiseres for var vel at de kanskje burde slukket dekkslyset, da dekkslyset kunne ha svekket synligheten av andre lys. Proton svarer: Når et fullastet tankskip legger ut fra Sture gjøres det sjøklart for å gå i havet. Da stenges luker, fortøyninger stues bort og alt som ligger løst på dekk fjernes. Da er det en selvfølge at dekkslysene er på. Når brobesetningen på HI hevder at de var usikre på om lysene var oljeterminalen eller et fartøy, så ville det vært lurt å se på radaren og senke farten. Uansett ville det være feil å kjøre på lysene slik de gjorde
 42. 7 likes
  Vel, det står jo i artikkel ganske greit at det er omtrent en tiendel av avtrykket å lage planteburger, og disse nye burgerene er sikkert ikke så mye verre enn disse igjen, selv om det er levende celler. En ting er uansett sikkert - uendelig mye bedre enn at Ola Dunk og feite amerikanere skal gafle i seg en helt pervers kjøttmengde som ikke er bærekraftig. Joda, som du sier vil der bli utfordringer i overgangen mtp overflødig utstyr, men avtrykket fra det blir lite i det store regnskapet over lang tid.
 43. 7 likes
 44. 7 likes
 45. 7 likes
  Supertilbud: Tegn Ekstra-abonnement NÅ og få en hyggelig prat med PST på kjøpet!
 46. 7 likes
  Eg gjekk for moroskuld gjennom alle HY-registrerte køyrety i Noreg. Det er ikkje so mange, so det gjekk fort. Nokre moment å ta med seg når du skryt av rekkjevidde: Dei fem hydrogenbussane til Ruter har gått 156.000, 160.000, 169.000, 177.000 og 197.000 km sidan 2012. Det gjev kortare årleg køyrelengde enn min elbil, som har gått 160000 km sidan sommaren 2014. Berre ein personbil har gått over 100.000 km. Det er HY10001, som vart registrert i 2007. Bilen har forbrenningsmotor. Berre fem bilar på norske skilt med brenselcelle har gått over 50.000 km. Berre 17 hydrogenbilar har overlevd til fyrste EU-kontroll. Den påståtte rekkjevidda til hydrogenbilane ser ut til å vere lite verd. Mykje tyder på at rykta om at brenselcelleteknologien er upåliteleg stemmer. Den fyrste elbussen i landet, ein Ebusco 01, køyrde vel 60.000 km fyrste driftsår. Deretter fekk han ny eigar og vart avregistrert to år seinare, utan at eg har funne ut kvifor.
 47. 7 likes
 48. 7 likes
  Har det skjedd noe med kommentarfeltet? Er sakene i TU lagt ut på VG siden også elns? Det blomstrer jo stadig flere klimafornektere opp og kommer med påstander som er tilbakevist for årevis siden. Samt infantile Greta angrep. Hun gjentar ICCP tall med sin særegne retorikk. Det er alt. Tror du ikke på klimapanelet? Ok. Mange andre tror på disse klimaendringene og forsker på de utenfor disse miljøene også. Jeg tror i alle fall ikke på dine tilfeldige elendige argument som ikke evner å se lenger enn et bittelite sett av faktorer som påvirker klimaendringer. Du er ikke ekspert bare fordi du har tatt ingeniørlinja og lest deg opp litt.
 49. 6 likes
  Dette er jo galskap. Selvsagt er det viktig å vite om det er en eksosbil med 1:10 000 /år sannsynlighet for brann eller en elbil med 1:100 000 /år sannsynlighet for brann. Der førstnevnte gir 10 ganger høyere sjanse for brann enn sistnevnte. Det utgjør forskjellen på 1 og 10 nedbrente P-hus per tidsenhet. NB. Jeg har ikke reelle tall, men det synes tydelig at faren for brann er høyere i eksosbiler enn i elbiler. Mer reelle tall kan sikkert oppdrives. Batterier lekker ikke brennende væsker som renner under andre biler. Batterier brenner ikke heftigere enn bensin (eller en dieselbrann dersom temperaturen blir høy nok). Elbilbranner er nokså trege blant annet fordi batteriet neppe tar fyr før resten er så og si utbrent. Batterier er bygget opp av mange små celler. En bensintank er å regne som en gigantisk celle. Sprekker den så får man utløst all energien samtidig. Det skjer ikke med elbil. Derfor er elbilbranner mye enklere å dempe med sprinkler enn en bensinbrann. 1. Brannbilene skal ikke inn i infernoet. De skal stå utenfor og spyle inn. 2. Spredningsfaren er sterkt overdrevet. DSB har forsøkt å fyre på en elbil, men lykkedes ikke å få fyr på batteriet. Da forsterket de innsatsen med propanbrenner rett på batteriet og lykkedes fortsatt ikke. Kilde
 50. 6 likes
  Nei, dette er måten du diskuterer på. Når du er tom for argumenter, så kjører du debatten videre ved å slenge ut noe sånt. Helt uten grunnlag og helt utav ingenting, så skylder du på rånere som skrur på bilene selv. Som om dette har noe som helst med den dieselbilen som tok fyr på Sola? Den suppa du koker begynner å bli rimelig tynn, oophus
×
×
 • Create New...