Jump to content

Privacy Policy

Om Diskusjon.no

Tjenesten Diskusjon.no er eid av Maximo AS, org. nr. 925 268 399. Denne personvernerklæringen gjelder for Diskusjon.no, og tilknyttede publikasjoner og tjenester.

Diskusjon.no er et diskusjonsforum som lar besøkende tilegne seg kunnskap og utvikle seg gjennom å lese, stille spørsmål og ytre seg i et trygt miljø på nett. Dette kan skje direkte på våre egne nettsider eller gjennom sidene til Diskusjon.no sine redaksjonelle samarbeidspartnere. 

Diskusjon.no er i tillegg opptatt av å verne om informasjonsfriheten, ytringsfriheten og dine personopplysninger. Disse rettighetene vil noen ganger vurderes opp mot hverandre.

Det er VG som har det redaksjonelle ansvaret for Diskusjon.no og behandler i den sammenheng personopplysninger for redaksjonelle formål.  Av hensyn til ytringsfriheten og informasjonsfriheten er det store deler av regelverket for behandling av personopplysninger som ikke gjelder for behandling av personopplysninger for dette formålet. VG har sterkt fokus på informasjonssikkerhet og oppfyllelse av de kravene som gjelder deres virksomhet, og oppfyller også alle krav som gjelder for deres journalistiske virksomhet.

Personvern

Maximo AS er opptatt av å ivareta ditt personvern. Vi er ikke ute etter å misbruke dine personopplysninger og gjør det vi kan for å overholde relevante personvernsregler og fortjene din tillit.

Ta kontakt hvis du etter å ha lest personvernserklæringen føler at noe er dårlig forklart eller du mener noe av vår praksis bryter med vårt mål om å ivareta ditt og andres personvern. Vi vil da forsøke å endre vår praksis eller forklare oss bedre.

Vi verken selger eller deler dine private personopplysninger til tredjeparter utenfor vårt eierselskap og dens underselskaper. Du velger selv om du vil opprette en konto ved Diskusjon.no og i hvert enkelt tilfelle om du vil delta i det offentlige ordskiftet rundt et bestemt tema på vår debattplattform.

1.0 Disse opplysningene samler vi inn

1.1 Skjemaer og valg som du selv fyller inn:  

Det er valgfritt å opprette en bruker på vårt nettsted. Du kan lese og se det aller meste av innholdet på Diskusjon.no uten å opprette en konto hos oss. Å lage en konto gir fordeler som å kunne svare i tråder, bli varslet om nye svar i tråder og mye mer. Punktene i denne delen handler aller mest om det som lagres ved opprettelse og bruk av en konto hos oss. 

1.1.1 Grunnleggende kontoinformasjon

Om du velger å opprette en konto hos oss blir du bedt om å fylle inn noen påkrevde felter med personinformasjon. Dette er e-postadresse, passord og visningsnavn. 

Visningsnavnet på kontoen er synlig for andre. Du står helt fritt til å velge om visningsnavnet skal være ditt ekte navn eller et pseudonym/kallenavn som du finner på. Vi oppfordrer til bruk av pseudonym.

Vi vil aldri selge eller dele din epost-adresse med tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke. Ditt passord lagres på en sikker måte og kan ikke leses ut av noen i klartekst. 

1.1.2 Offentlig informasjon

Det meste av innholdet på Diskusjon.no er offentlig og dermed tilgjengelig for allmennheten. Det er du selv som er ansvarlig for innholdet og som velger hvorvidt du vil publisere det. Du bør tenke nøye gjennom hva du velger å dele om deg selv, spesielt dersom informasjonen er sensitiv eller personidentifiserende, samt informasjon som lett kan misbrukes av andre personer.

Offentlig informasjon er blant annet:

Publisert innhold som for eksempel innlegg og filer du har lastet opp som vedlegg til innlegg. Sammen med dato og tid for når det ble publisert. Det publiserte innholdet regnes ikke som en personopplysning i seg selv, men kan inneholde personopplysninger som du selv har valgt å inkludere.

Avatar og visningsnavn er synlig sammen med ditt publiserte innhold, på profilen din og i ulike lister og søk som ramser opp diskusjoner du har deltatt i eller startet. Du velger selv om du vil laste opp en avatar. 

Profiltilpasninger kan gjøres på profilen for å styre hvordan profilen ser ut for deg selv og andre. Du kan for eksempel laste opp toppbilde, skrive om deg selv og lenke til dine profiler på andre sosiale nettverk.

I tillegg kan andre se når profilen ble opprettet, hvor på diskusjonsforumet du leser akkurat nå og hvilke vennerelasjoner du har på Diskusjon.no. Informasjon om vennerelasjon kan endres i kontrollpanelet for brukerkontoen. Informasjon om hvor du er på nettstedet akkurat nå kan skjules. Du gjør dette ved å logge inn som skjult bruker.  

Det kan være andre former for offentlig informasjon som ikke er nevnt her. Det vil normalt komme klart frem av konteksten hvorvidt det du skriver eller gjør er synlig for andre. Hvis du er i tvil ber vi om at du tar kontakt med oss.

1.1.3 Personlige meldinger og annen begrenset kommunikasjon

Vi lar medlemmer starte personlige samtaler med hverandre hvor man kan sende personlige meldinger. Disse samtalene er bare tilgjengelig for de medlemmene som er en del av samtalen. 

Andre medlemmer kan bli invitert av de som allerede er en del av samtalen. Medlemmene i samtalen kan også rapportere personlige meldinger til administratorene. Administratorene vil i slike tilfeller kunne se den rapporterte meldingen og bli med i samtalen.

Husk at de andre medlemmene i samtalen, eller andre begrensede områder, fortsatt vil kunne se dine meldinger i samtalen dersom du velger å forlate samtalen eller området. Personlige meldinger eller begrensede områder er heller ingen garanti for at de andre partene i samtalen ikke velger å kopiere eller dele innholdet videre til andre. 

Noen medlemmer kan ha tilgang til enkelte områder på Diskusjon.no som er begrenset til medlemmer som oppfyller visse kriterier. Les forumbeskrivelsen, informasjon som er tilgjengelig i det aktuelle området eller spør de ansvarlige for Diskusjon.no om mer informasjon knyttet til hva dette innebærer. 

 Advarsler som du har fått for brudd på retningslinjene og annen offisiell kommunikasjon mellom deg selv og en annen medarbeider ved Diskusjon.no vil være tilgjengelig for de som til enhver tid er moderator og administrator. Våre medarbeidere (forumveiledere, moderatorer og administratorer) har taushetsplikt, og informasjon om advarsler blir ikke delt med utenforstående. 

 Du kan rapportere innlegg og annet innhold for brudd på retningslinjene. Dine rapporter vil kunne ses og behandles av alle som til enhver tid er forumveileder, moderator eller administrator ved Diskusjon.no. Rapporter beholdes i inntil 6 måneder etter den er ferdigbehandlet. 

Alt innhold og kommunikasjon med begrenset tilgang, men som en administrator kan se, vil også kunne bli lagt frem for relevante lederstillinger i Maximo, jurister eller offentlige instanser ved behov. 

1.1.4 Personlige innstillinger og lignende ting som huskes til din fordel

Ved Diskusjon.no kan man velge personlige preferanser for hvordan enkelte deler av eller hele nettstedet skal oppføre seg. Dette kan for eksempel være å velge språk og utseende for siden eller dine innstillinger for hva du ønsker å bli varslet om. Noen eksempler på varslingstyper er at det har kommet svar i tråder du har deltatt i, at noen har sitert deg, sendt deg melding osv. 

Slike innstillinger kan når som helst endres av deg selv. Administratorer vil også kunne se og styre slike innstillinger for deg fra administratorpanelet.

Diskusjon.no husker tidspunkter for når du sist markerte hele forumet og bestemte områder som lest. I tillegg til å huske tidspunktet til det nyeste innlegget som du har besøkt i tråder. Merkingen av en tråd som lest skjer automatisk ved å besøke og navigere i dem. Dette bidrar til at forumet kan hjelpe deg med å holde orden på hva du har lest. 

Det kan være flere ting som huskes for å gi deg og andre en god forumopplevelse enn det som er nevnt her. Er du i tvil om noe er synlig for andre, eller hvordan noe huskes for deg, så kan du ta kontakt med oss for mer informasjon. 

1.1.5 Skjemaer du fyller ut på våre nettsider og annen kontakt med oss

Det kan være andre former for skjemaer og innsamling av opplysninger enn det som er nevnt over. Informasjonen vi samler inn i slike tilfeller vil kun brukes til det opprinnelige formålet. Formålet vil komme klart frem ut ifra konteksten og/eller en nærmere beskrivelse på siden der opplysningene samles inn. 

Om du fyller inn et kontaktskjema hos oss eller sender en epost til en av våre e-postadresser vil din melding og e-postadresse lagres i et system som lar oss svare deg. Vi tar vare på slike henvendelser i inntil 13 måneder etter at saken er ferdigbehandlet. 

1.2) Andre opplysninger vi får om deg: 

1.2.1 Posisjoneringsdata

Vi kan hente ut og lagre informasjon om den fysiske adressen som en IP-adresse hører til. 

Denne adressen er ikke din personlige hjemadresse, men er normalt en postadresse som din internett- eller telefonoperatør eier i landsdelen. Adressen oppgis av den leverandøren som har tildelt IP-adressen til deg. Dette gjør at vi blant annet kan tilpasse innholdet ut ifra denne omtrentlige posisjonen eller hjelpe oss i arbeidet med å oppdage og hindre misbruk av vår tjeneste.

1.2.3 Funksjonelle informasjonskapsler / cookies som lagres lokalt 

Diskusjon.no lagrer funksjonelle informasjonskapsler til vårt eget domene. Slike informasjonskapsler er gjerne helt nødvendige for å holde deg innlogget eller huske preferansene dine til bestemte funksjoner. Informasjonen i informasjonskapslene som Diskusjon.no lagrer kan kun leses og brukes av Diskusjon.no og eventuelle underdomener (som underdomene.diskusjon.no).

1.2.4 Tredjeparters bruk av Informasjonskapsler / cookies for analyse ol.

Tredjeparter som inkluderes på sidene våre kan bruke informasjonskapsler til å lagre en anonym identifikasjon lokalt i din nettleser, uavhengig av om denne inkluderingen skjer helt synlig eller i bakgrunnen. Dataene som disse tredjepartene samler inn kan blant annet brukes av oss til analyseformål for å se hvor mange unike lesere som besøker våre domener, og til annonseformål. 

Formål som primært kommer deg til nytte: Vi kan inkludere elementer fra tjenester som Facebook, Linkedin, Twitter og Google+. Disse tjenestene kan laste inn sine egne informasjonskapsler som du har på disse tjenestene fra før. Dette bidrar blant annet til at man kan gjøre handlinger som knyttes til sin konto på den aktuelle tjenesten, selv om man ikke forlater Diskusjon.no.

Man har eksempelvis muligheten til å legge inn Youtube-videoer i diskusjonsinnlegg på en slik måte at man kan spille av videoen uten å forlate vårt nettsted. Når man gjør dette vil man, hvis en er logget inn på Youtube, være i stand til å bruke knapper og valg som krever at man er logget inn på Youtube, slik som “Watch later”. For å få til dette har Youtube brukt sine egne informasjonskapsler til å finne ut og verifisere hvilken konto du er logget inn med på Youtube. 

Diskusjon.no kan ikke hente ut innholdet i disse informasjonskapslene, eller finne ut om du i det hele tatt har informasjonskapsler på disse tredjepartstjenestene. Hvordan disse tjenestene sikrer, lagrer og bruker dine personopplysninger er underlagt deres egne personvernsvilkår.

Formål som hjelper oss med å forstå trafikkflyt og forbedre tjenestene våre: Vi kan motta informasjon fra andre kilder som eksempelvis annonsenettverk, kunder, måleverktøy eller andre tredjeparter som hjelper oss eller dem med å forstå brukeraktivitet, dine preferanser eller generelt å forbedre tjenestene vi tilbyr.

 En annonsør kan eksempelvis gi oss informasjon om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse hos oss, slik at vi kan måle effekten på en annonse og gi deg mer relevant innhold.

 På våre tjenester leveres det ofte innhold fra tredjeparter som samarbeidspartnere, annonsører og eksterne tjenestetilbydere. På samme måte som oss kan disse aktørene bruke teknologien for å registrere statistikk og adferdsdata, levere personalisert innhold og reklame, samt å levere tredjepartsfunksjoner som «deling» i sosiale medier. 

 Hvilke tredjeparter som er til stede på en gitt nettside varierer, og for en fullstendig og oppdatert oversikt anbefaler vi at du bruker verktøy som Ghostery eller TagExplorer. På nettsiden Tagopedia finner finner du også oversikt over de fleste tagene og leverandørenes personvernerklæringer.

 1.2.5 IP-adresse, enhetsdata og andre loggdata

 Vi mottar en del rådata når du ser og klikker deg rundt på sidene våre. Disse opplysningene deles automatisk av din enhet. I ulike sammenhenger kan vi hente ut og lagre disse opplysningene. Vi mottar også slike opplysninger dersom andre nettsider inkluderer bilder, innhold eller andre filer som er plassert på våre domener.

 Loggdata kan inkludere informasjon som IP-adresse, nettleser, operativsystem, hvilken nettside du kom fra, besøkte sider, mobiloperatør, annen enhetsinformasjon, søkestrenger og informasjon fra informasjonskapsler. I tillegg kan enheten din levere fra seg andre opplysninger som for eksempel hvilket språk du foretrekker å få innhold levert på. 

 Enkelte av disse opplysningene kan du selv hindre nettleseren din i å levere eller du kan endre på innholdet i det som leveres.

 Vi lagrer din IP-adresse i tilknytning til din konto eller innhold du har publisert gjennom aktive handlinger som opprettelse av konto, publisering av innhold, når personlige meldinger blir sendt, ved innlogging og lignende. Dette gjør vi for å ivareta din egen, vår og andres sikkerhet. 

Enhetsinformasjon som hvilken nettleser og operativsystem du bruker kan også lagres i tilfeller det er relevant. Dette kan for eksempel være for å ivareta sikkerheten til din konto eller finne og løse feil i våre systemer.

Som hovedregel lagres IP-adresse i tilknytning til innhold i inntil 13 måneder etter publisering. IP-adresser i direkte tilknytning til din konto lagres i inntil 13 måneder eller så lenge kontoen finnes i vår database.

Loggdata som ikke er knyttet til en bestemt konto lagres som regel ikke mer enn 90 dager, men unntak kan forekomme ved behov for å avdekke og straffeforfølge alvorlige sikkerhetsbrudd eller mistanke om grovt misbruk. 

1.2.6 - Søknader som frivillig medarbeider (forumveileder, moderator og administrator)

Diskusjon.no har en rekke frivillige medarbeidere som bidrar med blant annet moderering og utviklingen av forumet. Diskusjon.no tar regelmessig i mot åpne søknader fra brukere av nettjenesten om å bli frivillig medarbeider, men har også perioder hvor dette utlyses på Diskusjon.no. Personopplysninger som blant annet må være med i denne søknaden er fullt navn. Det er bare administratorer som har anledning til å se, lese og behandle søknadene. Søknader til kandidater som ikke blir vurdert som aktuelle, blir slettet når søknadsbehandlingen er over, senest 90 dager etter søknadsfristen er gått ut. 

2.0 Behandling av personopplysninger / informasjonskapsler

 2.1 Bruk av personopplysninger 

Personopplysninger vil bli lagret i vår database, behandlet og publisert i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven, og slik det fremgår nedenfor. 

Datatilsynet definerer personopplysninger slik:

Quote

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Typiske personopplysninger kan blant annet være navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer, bilder hvor personer kan gjenkjennes og dynamiske IP-adresser.

 Behandlingen av personopplysninger innebærer all bruk av personopplysning, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slik bruk. Behandlingen av personopplysninger på Diskusjon.no skjer utelukkende for journalistiske formål, jf. personopplysningsloven § 3. Formålet med behandling av personopplysninger i diskusjonsinlegg på Diskusjon.no, er å legge til rette for samfunnsdebatt, samt ivareta offentlige og allmenne interesser, herunder ytrings- og informasjonsfrihet.  

For mer informasjon om personopplysningsloven, se Lovdata. For mer om grunnleggende personvern, se «Hva er en personopplysning?» hos Datatilsynet. 

2.2 Bruk av informasjonskapsler

Når det gjelder samtykke til bruk av informasjonskapsler (cookies), reguleres dette av ekom-loven. Mer om dette finner du også på Datatilsynets side om informasjonskapsler.

2.3 Behandlingsansvarlig

Maximo AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger på Diskusjon.no

3 Vår deling av personopplysninger med andre

3.1  Etter ditt samtykke eller aktive handlinger

Opplysninger som er registrert på deg vil bare kunne benyttes av og deles etter ditt samtykke. Vi vil aldri selge eller dele din epost-adresse med tredjeparter uten ditt eksplisitte samtykke eller aktiv handling. Utover dette kan Diskusjon.no dele personopplysninger til offentlige instanser, relevante lederstillinger eller jurister ved mistanke om ulovlig innhold (kapittel 3.2.).

3.2 Ved ulovlig innhold - om kildevern 

Som kommentator på Diskusjon.no er du i utgangspunktet ikke underlagt kildevern, selv om du skriver anonymt. Ansvarlig redaktør kan imidlertid velge å gi en kommentator kildevern, basert på en journalistisk vurdering. Diskusjon.no har uansett en høy terskel for å utlevere informasjon om brukere til politi eller domstol. I utgangspunktet krever vi en skriftlig og formell begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, og vi vurderer hvert enkelt tilfelle nøye.

Ved grove brudd på norsk lov vil Diskusjon.no vurdere selv å varsle politiet. Det vil spesielt gjelde ved grove trusler, eller hvor varsel til politi eller myndighet kan avverge forbrytelser som setter andre menneskers liv eller helse i fare. Selv når Diskusjon.no på eget initiativ varsler politiet, utleverer vi i utgangspunktet ikke brukerdata før en formell begjæring foreligger. Unntak kan gjøres ved rene nødsituasjoner. Ved misbruk av forumet, omgåelse av våre sperrer eller tjenestenekt-angrep, så kan dette også varsles til leverandøren av IP-adressen som evt. vil vurdere egen reaksjon mot den som er eier av abonnementet.

4.0 Oversikt over dine personopplysninger

4.1 Se eller korrigere dine personopplysninger

Du kan se og endre de fleste av dine personopplysninger fra kontrollpanelet til brukerkontoen din. For å få tilgang til kontrollpanelet må du være logget inn. Fra kontrollpanelet kan du endre eller legge til e-postadresse, tidssone, avatar, passord og profilinformasjon (som kjønn, bursdag, eller informasjon i «om meg»-feltet, som er frivillig å legge til).

4.2 Få tilgang til dine personopplysninger

 Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss iht. kapittel 6

 5.0 Sletting av din informasjon

 5.1 Sletting av innlegg

Hvis du ønsker å slette et enkeltinnlegg, kan du rapportere innlegget. Dersom du ønsker å fjerne flere innlegg, ta kontakt med oss iht. pkt. 6. Vi er behjelpelige med å slette innlegg som er av personidentifiserende eller av personidentifiserende art. Ved forespørsel av sletting av innlegg, gjør vi en nøye vurdering av innholdet.

Før du sender inn forespørsel om sletting av innlegg, tenk gjerne over hvorvidt innholdet kan være til nytte for andre i fremtiden og om konteksten i tråder blir ødelagt. 

 5.2 Sletting av brukerkonto

 Hvis du ønsker å slette brukerkontoen din, sammen med all persondata assosiert med kontoen din, ta kontakt med oss iht. kapittel 6. Ved sletting av brukerkonto blir blant annet e-postadresse, IP-adresse, visningsnavn, profilbilde og annen informasjon du selv har lagt inn i profilen, slettet.

 Sletting av brukerkontoen medfører også at koblingen mellom innlegg og brukerkonto fjernet. Innleggene blir stående med et anonymisert visningsnavn. Det vil ikke lenger være mulig å gå inn på profilen til brukeren som skrev innlegget, siden profilen er slettet. For informasjon om sletting av innlegg, se kapittel 5.1.

 5.3 Sletting av informasjonskapsler

 Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette bidrar til at dine personlige innstillinger forsvinner. Det gjør du fra nettleseren din. Du kan også endre innstillingene dine i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette kan imidlertid gi dårligere funksjonalitet, forhindre tilgang til sider som krever innlogging, og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

For å unngå at anonyme identifikatorer blir lagret, må du deaktivere javascript i nettleseren din. Javascript er imidlertid nødvendige for at mange grunnleggende funksjoner på nettsiden skal fungere. 

Hvis du ønsker kontroll over hvilke tredjeparter som benytter teknologien til ulike formål, anbefaler vi verktøy som Ghostery og Disconnect. For mer informasjon om informasjonskapsler og innstillinger henviser vi til www.allaboutcookies.org  

6.0 Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til Diskusjon.no : forum@diskusjon.no

For Maximo AS
Postadresse: Akersgata 55, 0180 Oslo

7.0 Informasjon på nettstedet

Maximo AS påtar seg ikke ansvar for feil som kan forekomme i annonser og annet automatisert eller redigert innhold på nettstedet.

Vi påtar oss heller ikke ansvar for feil på nettsteder vi til enhver tid lenker til.

8.0 Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold på Maximo sine nettsteder og tjenester tilhører Maximo AS eller deres samarbeidspartnere, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Det innebærer bl.a. også rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og det til å utnytte de økonomiske muligheter som tjenestene og arrangementene danner grunnlag for, herunder medierettigheter og rett til å inngå markedsavtaler. 

Du plikter å respektere opphavsrett, andres rett til bilder og andres personvern når du oppretter profil på og opptrer på Maximo sine nettsteder og tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å omgå Maximo sine tjenesters sikkerhetssystem. 

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med rettighetshaver. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger

9.0 Endring av vilkår

Innhold og tjenestene på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet, vil løpende bli oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Maximo AS som eier nettstedet.

10.0 Medierettigheter, markedsavtaler og promotering av Maximos produkter og tjenester.

Maximo AS innehar medierettighetene knyttet til alle konkurranser og arrangementer på og i regi av våre nettsteder og andre tjenester som måtte utvikles. Dette innebærer rett til å oppta, overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst ol via tv, radio, internett eller på annen måte.

11.0 Begrenset ansvar

Diskusjon.no påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i ved bruk av våre produkter og tjenester

Vi kan ikke garantere at våre produkter og tjenester til enhver tid er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere tilknyttede applikasjoner når det lanseres nye versjoner.

Diskusjon.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester eller fordi produktet/tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.