Jump to content

Red Frostraven

Medlemmer
 • Content Count

  12906
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  16

Red Frostraven last won the day on September 7

Red Frostraven had the most liked content!

Community Reputation

11125 :)

About Red Frostraven

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. ...jeg forsøkte å ha sex for første gang da jeg var 6 eller 7 år, med en 8 eller 9-åring. Det var mildt traumatisk, for hun sa det til vennene sine, og det var ingen som trodde det var normalt, og ryktet spredte seg. Det hadde vært langt bedre om barna i området ikke synes at det var så ekstremt rart at jeg nesten måtte bytte skole. Tabu og det å ikke snakke om normale følelser skaper unødvendig lidelse og unødvendig stigma for menneskene som faktisk gjør seg normale erfaringer uten å vite at det er faktisk er normalt, fordi ingen snakker om det -- og de som ikke snakker om det ikke forstår det, og mobber dem som har disse erfaringene fordi de ikke vet at det er normalt og synes det er ekkelt. --- Det som er unormalt er at voksne utnytter barn. NRK advarer eksplisitt mot dette i noen av segmentene til Newton, altså -- advarer barna, og ber dem om å melde fra til voksne de stoler på om andre voksne ønsker å gjøre det de beskriver som "tissen ting" i Newton eller NRK sine barneprogrammer. ...det er relevant folkeopplysning, som gjør samfunnet bedre på minst to måter: Det lar barn forstå at følelser for noenlunde jevnaldrende er normale -- at seksualitet er normalt og naturlig -- og at det ikke er greit at voksne utnytter dem seksuelt.
 2. Håper internasjonale valgobservatører er på plass -- for dette er de mest kritiske senatorvalgene og presidentvalget siden borgerkrigen.
 3. I følge hvilken statistikk..? Givende for hvem..? De såkalt 'late'? Latskap er et eldgammelt talking point som nordmenn egentlig betyr psykisk syke, deprimerte, mennesker med kroniske smerter, mennesker som er rus- eller spillavhengige , eller opportunistiske sosiopater - ingen av dem bør jobbe før de har kontroll. Det har vært en like dårlig idé siden tidenes morgen å kaste fugler ut av redet, for å se om de kan fly, for så å kaste dem av neste klippe om er ikke flyr første gang. Arbeidslivet har allerede for mange syke som arbeider fordi de må -- og som bare blir sykere, helt til de blir varig og permanent ufør, selv om de kunne tatt en utdannelse om det var et tilbud tudligere. Et reelt samfunnsproblem er at inkompetente ansatte koster samfunnet mer ved å ta opp stillinger de ikke mestrer enn de ville kostet på sosialstønad. Det er sosialstønad -- ikke arbeidsledighetstrygd de snakker om. ...dette er så latterlig. Dere forsvarer "The beatings will continue until morale improves.", fordi dere -- inkludert folka i høyre -- ikke evner empati med mennesker i situasjoner dere selv ikke har erfart. Og tror gjerne at lignende situasjoner er like for alle. Og vi vet at å tvinge mennesker som trenger hjelp på andre måter enn at de er late ikke har godt av å bli tvunget til å arbeide -- men trenger hjelp, før de kan arbeide. Som for eksempel det å møte mennesker og komme seg opp om morgenen, for sin egen del -- ikke fordi de blir tvunget til det for å ha mat og husly. Da kan de bare ta selvmord først som sist. Mange trenger å lære at de har egenverdi og samfunnsverdi, ut over hva de produserer for sjefene Høyre representerer i jobbene de må ta for å leve. Mange til trenger å finne ut av hva de skal bruke fritiden sin på, og hvorfor de trenger penger -- ut over å overleve -- ikke hva de skal jobbe med, gir å finne motivasjon til å jobbe. Enda til flere trenger psykolog, venner, trening, reperasjon i utdannelsen og tetting av hull i oppdragelsen -- og en friskmelding, ikke å møte folk som dømmer dem.og går dem til å bli sykere. ... --- Det er sosialstønad -- ikke arbeidsledighetstrygd de snakker om.
 4. Men hvordan vet du det..? Anekdoter..? Hva med å vise til faktisk forskning..? Å. All forskning som finnes fra alle verdens land sier det motsatte -- utenom forskning betalt av konservative tenketanker, som slaktes av samfunnsvitenskapelige fakulteter? Folk ønsker å gjøre noe meningsfullt med livene sine og tiden sin. Majoriteten av de late oppnår fordeler med manipulasjon og munnbruk, ikke sosialstønad.
 5. ...Dette er idiotisk. Sosialklienter trenger, om noe, mer hjelp og positive tiltak -- tilbud om kurs og utdannelse -- ikke mer pisk og fornedrelse. Dette er akkurat som de nye fraværsreglene i skolen idiotiske misforstått politikk fra folk uten kontakt med menneskene som faktisk rammes. Elevene som er mest borte burde fått hjelpetiltak, ikke grovere trusler om ødelagt fremtid. Det samme gjelder sosialklienter. De konservative driter seg ut igjen og igjen når det kommer til sosiale tiltak, og gjør stadig mer skade og ignorerer samfunnsvitenskap til fordel for innbilte problemstillinger som at snylting er et reelt problem. Politikken er sannsynligvis projisering, fra late mennesker, som er hva som provoserer meg mest.
 6. Newsflash: Republikanerene har tenkt å sikre en kristenkonservativ republikansk Era i amerikansk politikk, uansett hvor misforstått og grunnlovsstridig det er -- så det kommer en korrupt slimål med anbefalinger fra Russland, eller som betales frem i korrupsjon, som Kavanaugh før hun er gravlagt. De gjør alt hva de kan for å vise USA sine fascister at de dominerer sine motstandere. Jeg håper demokratene endelig har forstått at mange av dagens republikanere i senatet ikke er kollegaer, men bokstavelig talt fiender av dem, folket, og landet. Slik en økende andel av nettopp disse republikanerene har blitt lurt til å tro om demokratene.
 7. ...det var en forklaring på hvorfor tallene på voldtekt fra innvandrere mot etniske nordmenn naturlig vil være betydelig lavere enn andelen de utgjør av befolkningen, da de ikke omgås nordmenn i situasjoner 'vanlige norske' voldtekter skjer -- ikke en påstand om at det var et sosialt problem. (Og at det er et problem er åpenbart: for dem som ønsker å være norske men nektes total integrering, aksept og likeverd. De presses bort fra norske verdier og kultur og tilbake til egne miljøer -- en gavepakke for ytterste høyre blant muslimene, og ytterste høyre blant vestlige: "Se, de vil ikke tolerere dere som deres egne! De vil ikke at muslimer skal integreres!", sier begge yttersider om den andre.)
 8. * Overfallsvoldtekter. Festvoldtekter, voldtekt av ektefelle, kjæreste familiemedlemmer, venner begås som vanlig av etnisk norske. https://www.politiet.no/aktuelt-tall-og-fakta/tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuelle-overgrep--statistikk/ Merk at folk ikke anmelder voldtekter utført av bekjente, og dermed faller utenfor politiet sin statistikk. Trygghetsundersøkelser fanger opp disse. Mens anmeldte voldtekter bare har en fjerdedel bekjente, så har trygghetsundersøkelser 86% bekjente. https://www.nkvts.no/rapport/vold-og-voldtekt-i-norge-en-nasjonal-forekomststudie-av-vold-i-et-livslopsperspektiv/?fbclid=IwAR0s-rEaKAo_BKb2EDVdekyhZtiYpE0bSM3HIW_e70IXaXwsCc999kB2P2I Det betyr at andelen voldtekter begått av innvandrere er LANGT under 18% -- nærmere 5%, grunnet mørketallene. Innvandrere inviteres sjeldnere på fest, har færre etnisk norske jentevenner, slipper ikke inn på utesteder, og har vanskeligere for å bli valgt til kjæreste av etnisk norske jenter. Innvandrere sine voldtekter - som ikke er overfallsvoldtekter - utføres i egne miljøer, som oftest mot folk fra samme kultur. ...Over 240 000 norske jenter og kvinner har blitt voldtatt, og det er over 100 000 voldtektsmenn som slapp straff. Blant etniske nordmenn. ... Sånn. Så slipper du å se ut som en tulling neste gang du siterer statistikk om innvandrere og kriminalitet.
 9. Hvem er det som faktisk poster redigerte videoer av Biden.? Selv etter at Twitter slår ned på at de er redigert..?
 10. Handler nok mer om at det er bedre å dømme uskyldige, enn å se dårlig ut der og da. ...Viggo Kristiansen burde ikke blitt dømt med bevisene/indisiene som fantes. ... Det blir som om de fant hyssing på åstedet, men ingenting hjemme vis Bertheussen -- og tolket det slik at siden hun ikke hadde hyssing hjemme, så må det ha vært hennes siste rest, og dermed er hun skyldig.
 11. Bill Barr og Trump er forrædere som skal i fengsel når dette er over. Det sier seg selv at FBI gjør hva de kan for å beskytte landet innenfor lovens grenser -- og at Bill Barr, som havner i fengsel om han og Republikanerene ikke klarer å stjele dette valget for Trump, gjør hva som helst inkludert å lyge for å få Trump gjenvalgt.
 12. Det kan også tolkes som å sikre beviser fra å falle i hendene på USA sine fiender. Som er min tolkning.
 13. I Norge sin regjering måtte minst 50% statsrådene være medlemmer av statskirken frem til 2012. ... I USA er det null republikanske senatorer som ikke er kristne eller jøder, på papiret, i dag. Om det er noen, så lyger de -- og må i praksis lyge for å få fortsette i partiet. Det er null åpent muslimske senatorer mellom partiene. Det er null åpne ateister mellom partiene. Demokratene har 5 senatorer som åpent ikke er kristne eller jøder i senatet. I representantenes hus er det 3 muslimer -- de er alle demokrater. 3 hinduister -- alle demokrater. 0 ateister -- og 14 personer som ikke oppgir religiøs tilhørighet, hvorav 11 er demokrater. Dette er av 534 folkevalgte i kongressen: 0 av dem kan si at de er ateister og forvente å vinne neste omvalg. 0 av dem kan være åpent muslimske eller ateister i det republikanske partiet på noe nivå i politikken og forvente nominasjon ved neste valg. Kristne eier USA og bestemmer i praksis all politikk i landet. --- Hvilket muslimsk diktator eller diktatur har ikke fått støtte til å bli dette av et vestlig land eller Soviet, og hvilke diktaturer får ikke støtte av Russland eller vestlige land -- våpen og penger -- til å opprettholde status quo av Russland, Kina, eller vestlige land? Når sluttet kristne å forsøke å invadere midtøsten for å opprette eller ta Israel / Jerusalem -- en by-stat som bare har eksistert ~600 år til sammen, fordelt på to perioder, de siste 3000 årene -- på bekostning av de faktiske urfolkene i midtøsten, de siste 1000 årene? Det er et tema som ikke engang går an å diskutere den dag i dag fordi vestlige kristne og jøder ikke evner å se rasjonelt på midtøsten.
 14. At folk blir trigget i ordets opprinnelige og faglige forstand er ganske sikkert. Men det er ingen som er en abort, eller identifiserer med abort. Det er en hendelse. Det kan sammenlignes med å reise to tårn i skumterninger og kjøre leke-fly inn i dem. For å angripe muslimer. De i begge tilfeller rammes uskyldige ofre for traumatiske hendelser hardere enn det rammer meningsmotstanderene til de som demonstrerer, og den hypotetiske demonstrasjonen er i likhet med de blodige slik sett dårlige demonstrasjoner, som er mer sannsynlig å provosere ofre for traumatiske hendelser, enn meningsmotstandere. Jeg ville ikke reagert om ofre for traumatiske hendelser, eller deres pårørende, ga disse prestene en ørefik. Og jeg ville regnet det som ekstremt urettferdig om de ble straffet for det i noen form. Det er ikke ytringene de ville reagert på -- men det at de tvinger noen til å gjenoppleve traumer. --- Psyket er ikke en egen dimensjon, totalt adskilt fra kroppen og verden vi lever i. Mobbing med ord er ikke bedre, på noen måte, enn mobbing med vold -- selv om det ikke er lett å sammenligne. Igjen kan vi bruke barna våre som eksempel. Jeg lærer heller barnet mitt å slå ned bøller, enn å ha et barn som blir offer for psykisk terror i skolen. Å bekjempe vold er lettere enn å bekjempe psykisk vold -- og den psykiske volden setter dypere sår. Det er mange barn i Norge som ender opp med å sitte i en metaforisk mental rullestol på grunn av mobbing -- sliter med angst, depresjon, og isolasjon -- i så stor grad at de er ufør. Psyket er som muskler og bein: Det kan gjøres uopprettelig skade, som ikke kan hjelpes med legehjelp -- og det kan bli skadet på måter som trenger å løses med langvarig kostbare behandlinger som kan sammenlignes med kompliserte beinbrudd. Jeg vil tippe skaden av verbal og psykologisk mishandling som ikke inkluderer fysisk vold, og som kun etterlater psykiske traumer, totalt sett er større i det moderne samfunnet, på folkehelse, produktivitet og økonomi, enn fysisk vold. Akkurat som at det også er mange titalls ganger flere selvmord enn drap. Selv om effekten av mobbing med ord versus vold ikke er målbar i noen fysisk forstand, så kan den måles gjennom sammenligning, og mennesker som har opplevd begge deler kan dele sine erfaringer med psykisk og fysisk terror og vold. De er sammenlignbare. --- Det er absolutt legitimt å bruke vold for å stoppe verbal mobbing. Det er grensen som er vanskelig å finne, og det er vanskelig å bevise at den verbale mobbingen gikk langt nok til å fortjene å bli stoppet av vold og at andre virkemidler ble forsøkt i tilstrekkelig grad. Igjen, se på våre barn: Vil du ha et barn som slår en som mobber dem når de genuint blir provosert og mobbingen har pågått i lengre tid... ...eller et barn med lav selvtillit på grunn av mobbing... ...eller et barn som ikke helt forstår grensen mellom lek og vold, men som ikke har onde hensikter... ...eller et barn som mobber andre verbalt og forstår at de skader andre, og gjør det fordi de liker følelsen av å ha makt? Igjen er svaret lett. De står i kronologisk rekkefølge. --- ...så er vi kommet til konklusjonen: Kan dette, og hva de kristne har opplevd, sammenlignes med hva muslimene opplever..? Gjør SIAN hva folk har gjort mot kristne? ... Tenk på hva kristne har opplevd i Norge de siste 100 årene. De har hatt makt over ytringene i samfunnet frem til 70-tallet, gjennom blasfemiparagrafen -- demonstrert gjennom sensuren av flmer som Life of Brian. De har hatt statskirken til sent på 2000-tallet. Alle som ikke meldte seg inn i noen livssynsorganisasjon ble regnet som medlem av statskirken. De har et eget parti som sitter i regjering. Majoriteten av nordmenn har bekjent seg deres religion, og støtter kirkens eksistens. De er en del av samme folk og kultur som ateistene og agnostikerene og humanetikerene i Norge. ... Tenk deg så hva muslimer har opplevd i Norge de siste 30 årene... ... De er en utsatt minoritetsgruppe, i motsetning til de kristne som fremdeles privilegert majoritetsgruppe. De mobbes av minst et politisk parti sine medlemmer, i motsetning til de kristne som har et eget parti. De mobbes i sosiale medier og aviser, og er ofre for rasisme og høyreekstremisme, i tillegg til å være det fremste hatobjektet til de nye kulturnasjonalistene/nasjonalsosialistene. Så kommer en egen organisasjon som ønsker å deportere dem på banen. ... --- Kritikken av kristendommen handlet om å redusere kristendommens innflytelse på samfunnet og lovene, ikke om å fjerne den fra landet og deportere folk til midtøsten, kristendommens hjemland. Islam har ikke og har aldri hatt noen slik posisjon i samfunnet. Metaforisk sett slår SIAN folk som ligger nede, mens hetsen mot kristendommen kom gjennom spark fra folk kristendommen sto oppå.
 15. ...men de utelukker ikke noen musikkstreamingstjenester fra å bli en del av pakken, kostnadsfritt for musikkstreamingtjenesten.
×
×
 • Create New...