Jump to content

Red Frostraven

Medlemmer
 • Content Count

  16575
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  32

Red Frostraven last won the day on July 17

Red Frostraven had the most liked content!

Community Reputation

19792 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det ville være politisk selvmord for demokratene i USA å slippe ut metan gjennom sabotasje.
 2. Støy impliserer musikk i sosiale lag som impliserer, i sin natur -- det at musikken deles -- at alle er velkommen å delta. Det er et åpent arrangement. Jeg synes at Norge har en stor mangel på slik inkludering som følger med kulturer som i utgangspunktet er mer inkluderende (blant de ikke-konservative segmentene av kulturen) -- som, av de av norsk kultur, oppfattes støyende. ...lykkes? Teksten beskriver at det nettopp er dette -- det forventes at mennesker som opplever glede i å dele glede gjennom musikk må begrense ytringsfriheten sin for å ta hensyn til mennesker som ikke ønsker å delta i det som gjør dem glad, selv om også de er invitert til å delta; De som elsket musikk måtte ta hensyn til en kultur som flyttet inn i deres miljø, en fremmed kultur, som synes at deres måte å ha det gøy på og inkludering var sjenerende, mens de uttrykket en kulturell overlegenhet og forakt for de som ikke deler deres kultur. Det vises til eksempler på kulturer som spiller mer musikk og har festivaler i gatene, som i motsetning til moderne vestlige kulturer hvor alt skal være pompøst og vi helst ikke skal inkludere noen som ikke er villig til å jobbe svart for oss eller gjøre tjenester for oss i arbeidet deres i systemet.
 3. Hva om de fjernet review-bombing, gjennom å fjerne stemmer fra en IP-range brukt i et angrep -- eller satte opp et kvalitetsmål for å vise reviews; et krav til et minimum antall reviews over ~1 annen serie på Amazon for at deres skal vises..? De får ikke fjernet menneskelige NPC-er, men de får fjernet botter fra å stemme. Nå skal jeg faktisk se Rings of Power, bare for å se på den faktiske kvaliteten, i løpet av de neste par ukene.
 4. Meningsytringer og artikler som ikke er nyhetsartikler er ikke journalisme; det er ikke en nyhetssak, det er en et essay. ...forfatteren mimrer om sine opplevelser, og den generelle kritikken er ikke på rasisme -- men, som tittelen på impliserer, på at overklassen presser sine kulturelle idealer ned på klassene under seg når øvre klasser flytter inn hos de lavere. ...teksten er relaterbar også for oss nordmenn: Om du har besøkt større borettslag/blokker med unge og/eller fattige mennesker, så er det en helt annen kultur der det bor arbeiderklasse enn der det bor middel og overklasse, også her i Norge. Det er mer toleranse for bråk og annerledeshet der det bor mange, unge og fattige. Det handler ikke om rase, men om kultur. Forfatteren beskriver hvordan minoriteter ble delegert til å bo i visse strøk, sammen med fattige hvite fra Europa, som vitterlig delvis handler om rasekrigen konservative i USA har holdt på med de siste par hundre årene under stadig nye merkevarenavn -- uten at forfatteren egentlig nevner noe om rasismen i det vedkommende lister opp fakta om hva som har hendt. Tittelen er "Why do Rich People Love Quiet?" Teksten inneholder ingen implikasjoner om at dette handler om rase, på noe tidspunkt -- den beskriver bare minoritetene i fattige strøk, og hvordan, når strøket blir mer velstående, eller; når rikere mennesker flytter inn, så senkes toleransen for høy musikk.
 5. ...hvem er det som setter grupper opp mot hverandre..? (Foruten anekdoter -- enkeltpersoner som forsøker å misbruke systemet, som Jussie Smolett og diverse andre enkeltpersoner, som diverse grupper forsøker å bruke som bevis for en utstrakt trend av at det finnes et misbruk av minoritetstilhørighet, så ser jeg ikke noen antydning til at det er et problem som kan måles i samme målestokk som hets og vold mot minoritets grupper) Den ene siden ønsker bare toleranse -- og må kjempe for å oppnå det, i en kamp som dessverre aldri tar slutt, fordi toleranse må læres hver eneste nye generasjon for at intoleransen ikke igjen skal få blomstre. ... ...hvor fra har du det at begge er bøller..? Spør fordi jeg har forsøkt å få mer informasjon om hva som faktisk har hendt, men har bare sett noen av de aktuelle meldingene, ikke noen utfyllende beskrivelse av hendelsesforløp eller tidligere utvekslinger... ...og det virket ikke å være noen grunn til å tro at rettsinstansene har tatt to bøller og bare dømt den ene, med mindre det finnes beviser for at det var to personer som lette etter bråk og forsøkte å provosere hverandre.
 6. Det er og skal være både likhet for loven -- og rettferdighet. Rettferdighet innebærer å ta hensyn til individene innblandet et lovbrudd, deres mentale tilstand og helsetilstand. Vi dømmer ikke en bølle som slår sitt offer, et offer som slår sin bølle, eller et offer for misbruk som slår en uskyldig tredjepart likt. De har forskjellige behov for rehabilitering, forskjellige utfordringer, og det kan vitterlig hende at ofre har større behov for rehabilitering, men da gjerne i form av psykiatri utenfor eller etter soning. Rettsvesenet i Norge er i stor grad basert på ideen om rehabilitering heller enn hevn, og da blir individer dømt ulikt basert på hvilke behov for rehabilitering de har, og rettens ansette fare for gjentagelse.
 7. Høyre, Venstre og KrF tar ikke Norge med i sine vurderinger av flyktningesituasjonen tror du..? De gjør det. Du burde begynne å se litt på kildene som sprer tankene du adopterer; det er ikke fornuftige politikere på høyreside.
 8. Spørsmålet du bør stille deg er hvorfor verken Høyre eller venstre deler din oppfatning av situasjonen, og du bare har støtte av idioter på Stortinget. Vi tar ikke i mot flyktninger forå gjøre dem til slaver. Vi tar ikke i mot dem for å tjene penger. Vi tar i mot flyktninger fordi det er rett, og alle partiene på Stortinget, inkludert FrP, forstår dette. Kun FrP og noen unge menn i Høyre forsøker å late som om de ikke forstår viktigheten av internasjonal enighet om at folkemord er galt. ...ingen seriøse partier på Stortinget ønsker å stoppe å ta i mot asylsøkere. Det er ikke fordi de er dårlig opplyst. Det er stikk motsatt. Dkulle vesten latt være å ta i mot jødiske flyktninger under andre verdenskrig fordi de i løpet av sine tidligste år kunne begå kriminelle handlinger i desperasjon..? Skal vi la være å ta i mot ukrainere av samme årsak..? https://www.theguardian.com/uk/2002/jun/08/immigration.immigrationandpublicservices --- Å diskutere årsakene til kriminalitet hopper vi over; det er vel ungdomsskolepensum nå. (Utenforskap, rusmisbruk, gjenger, vold i hjemmet/traumer/psykisk lidelse og eller opplevd diskriminering.) --- Problemet ditt her, og siden du representerer, er nettopp at folk har satt seg inn i årsakene til både kriminalitet, og årsakene til hvorfor kriminalstatistikk ser ut som den gjør, og hvorfor ingen seriøse partier på Stortinget ville støttet ideene som fremmes på din side av debatten. https://forskning.no/innvandring-samfunnskunnskap-kriminalitet/uavklart-om-kriminalitet-blant-innvandrere/749998 Der er umulig å si asylsøkere sine barn, den første gruppen som er relevant å måle, er mer kriminelle enn nordmenn i lignende livssituasjoner -- livssituasjoner man uansett får mer av i den etnisk norske befolkningen gjennom høyrepolitikk fra høyrepopulister -- på grunn av diskriminering. Regjeringen ved Solberg: https://www.regjeringen.no/contentassets/2fa4635ae7b54a4aaab4d62cfa5bb2b5/innvandrere-og-kriminalitet---en-litteraturgjennomgang.pdf ... Og til sist: Hvordan forebygger man kriminalitet..? Det er kjent. Forebygge utenforskap, rusmisbruk, gjenger, vold i hjemmet/traumer/psykisk lidelse og/eller opplevd diskriminering.
 9. Ja, jeg er sikker på at du føler deg krenket over å måtte oppleve noe som uskyldige ikke-hvite opplever mangfoldige ganger oftere, uten at det lar seg forsvare av statistikken på utfall, løst kriminalitet, av stopp. https://forskning.no/kriminalitet-partner-politihogskolen/minoritetsungdom-blir-oftere-stoppet-av-politiet/1280915 ... https://www.nettavisen.no/flest-straffedomte-frp-politikere/s/12-95-800967 ... Trender er dog det, trender. De fleste er uskyldige, uansett politisk legning eller etnisitet.
 10. Ingen flere, eller ubetydelig flere, drepes med kniv. https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/drap/nasjonal-drapsoversikt-2021.pdf Jeg vil tippe at noen har sett sitt snitt til å fylle inn et tomrom som oppstod etter at politiet sluttet å føre statistikk på knivstikkinger i 2015 til å drive politikk, idet at de oppfatter noen trussel, og misbruker anmeldelser for vold med stikkvåpen, som en inkluderer alle anmeldelser som trusler om vold uten at vold er utført, eller et stikkvåpen presentert -- selv om det er truet med det. Volden som faktisk utøves skjer generelt mellom gjenger, og ideen og rapporteringen om et knivproblem om at kniver er en trussel får flere til å bære kniv, som fører til flere knivstikkinger fordi ungdom forsøker å forsvare seg selv og ender opp med å misbruke verktøyet. Vi kjenner til samme problem fra skytevåpen: en innbillt trussel fører til at trusselen blir reell, utført av de som ønsket å beskytte seg. At det generelt er konservative som bærer våpen ut av frykt, og som de trekker på grunn av provokasjon eller trussel, er en sak jeg bare lar ligge med denne kommentaren: det er en konsekvens av frykt i befolkningen. https://www.nettavisen.no/nyheter/nytt-knivangrep-i-oslo-hver-tredje-dag-na-skal-regjeringen-stoppe-gjengene/s/12-95-3424120979 Jeg har sett statistikken misbrukt før, men det er altså en selvoppfyllende profeti som drives av kjente mekanikker, ikke asylsøkere.
 11. Her tar du feil. Venstresiden skiller mellom konservative ekstremister som misbruker religion til å forsvare maktmisbruk, og vanlige religiøse, og ofre for radikal religiøs indoktrinering. Vi har allerede identifisert at religionen ikke er årsaken, men virkemiddelet dypt konservative bruker for å fremme dobbeltmoral. De fleste ekstremistiske terrorister er ikke sterke i troen, de er misbrukt og forført, forledet, gjennom bruk av affeksjon og gruppetilhørighet, og lurt gjennom å bli gitt respekten og anerkjennelse fra autoriteter, og gitt et miljø hvor hatet mot samfunnet eller de andre -- deres felles fiende -- er limet i samholdet. Uten å dele fiendebildet, så er de ikke lengre i gruppen, og står igjen alene -- som er hva de lot seg rekruttere for å unngå å være. Stopp et øyeblikk igjen. Denne siste setningen over -- beskriver den radikale muslimer, eller høyreekstreme ungdommer? Begge deler. Det er en og samme prosess. Konservative ungdommer har et spesielt behov for gruppetilhørighet -- som liberale / venstretenkere simpelthen ikke deler. ...for autoritære wannabees, så er det free real estate: De kan plukke konservativ rotløs ungdom fra samfunnet de lever i. All propagandaen hjelper dem å rote opp nye ofre fra grasrøttene. Konservativ islam og kristendom deler propaganda og fiendebilder: Kvinner (sine rettigheter) er en fiende; De menn søker, men ikke får, affeksjon fra. Det er lettere å skylde på feminisme eller kvinners rettigheter eller at kvinner er ukyske og utuktige, enn å arbeide med seg selv. Homofile og LGBT er fiender: Homofile menn som er en del av de ekstreme gruppene får også lov til å finne og få affeksjon -- og denne blir skjult av gruppen, selv om de angriper andre utenfor gruppen. Du finner homofile høyt oppe i både kristne og islamske kulter, som ikke legger skjul på eskapadene sine -- organisasjonene dekker over deres sexliv, enten de er homofile eller pedofile eller deltar i orgier -- har et sexliv som gruppen selv, utad, ikke tillater. Den Andre Religionen? Ønsker å bygge bedehus i våre byer? Ønsker å bli tatt hensyn til og få utøve sin religion i offentligheten? Venstresiden, akademia og journalister er fiender: Det er de som forsøker å ødelegge alt de konservative står for og står bak alt som er galt i verden. Historien er ikke vennlig mot høyrepopulister, konservative religiøse og ytre høyre? 'Venstresiden har tatt over akademia'. Når de dypt konservative tar over, så endrer historien seg. Avisene er ikke vennlige med høyrepopulister? Venstresiden har skylden. Om man bare hører på aLtErNaTiVe MeDiEr, så får man en annen historie. Breitbart, Russia Today, Tim Pool, HRS, Crowder, Fox News, Sky News Australia, Document... 'Hvorfor oppsøke seriøse nyheter når man kan få Alternative Fakta?' Man oppfordres av konservativ propaganda til å oppsøke alternative nyheter, under påskudd om at sakene fra 5 år tilbake man ikke hørte om fordi man ikke leste de seriøse avisene da ble forsøkt holdt borte fra deg -- når sakene konservative alternative medier publiserer bokstavelig talt er gamle saker som engarsjerte kulten som de tar opp igjen for å forsterke fiendebilder og holde engasjementet gående, mens konvensjonelle nyheter glemmer saker når de ikke lengre er relevante. ... Innvandring er et slikt eksempel på en sak som overkompliseres av konservativ propaganda. Vi har ikke innvandring utenom arbeidsinnvandring, og har ikke hatt det på 30 år. Asyl er temmelig lett å forstå hvorfor vi har ordningen for på denne siden av 1939, og hvorfor selv FrP ikke stemmer mot å ta i mot kvoteflyktninger når de er i regjering -- uansett hva Janus-ansiktet som peker mot offentligheten sier til folket. Det er enten Høyre, Venstre, KrF og alle partiene på venstresiden og akademia og politiet og PST som har misforstått noe om samfunnet vi lever i -- eller FrP og de konservative og alternative høyre. Næh. Det må være alle andre enn FrP og de alternative mediene som ikke kan jobbene sine som de jobber med daglig, og alternative medier og folk som har opplevd anekdoter som virkelig forstår problemet. (Cue sverige sitt problem med narkotika-karteller -- hvis nasjonalitet og opprinnelse egentlig er irrelevant, da de ville hatt narkotika-karteller uansett etnisitet til bakmennene fordi de har tillatt gjengkriminalitet å sette opp mafiavirksomhet.) I vesten, så brukes i dag internett til å rekruttere vestlige menn til bevegelsen alternative høyre, konservativ kristen nasjonalistisk ideologi som får støtte fra et par kristenkonservative klubber, Federalist Society, Reason Fundation, Turning Point USA, Cato Institute, Koch Industries, og Russland, med fler. Interessert i politikk? Ekstremt mange kanaler om politikk får penger fra konservative tenketanker -- inkludert Crowder, Tim Pool, Det er en epidemi, men radikaliseringen av vestlige menn mangler forførelse-delen: Autoritetene er ikke der i person. https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-radical.html Autoritære ekstreme religiøse ledere følger ikke de religiøse lovene de pålegger andre, verken i islam eller i kristendom. --- Om du tror at venstresiden ikke har identifisert og kjemper mot radikal islam, så har du misforstått. Vi har identifisert problemene og arbeider for å løse dem -- uten å ramme uskyldige unødvendig.
 12. De konfronterte JHA med at de hadde funnet bevis som naglet ham til åstedet. Et hår, fullverdig DNA-profil. De hadde fortalt ham at VK også var arrestert. Så spurte de ham om det ikke var slik at han kunne være et slags offer i saken, siden de hadde en antagelse om at VK var hovedmannen fordi de sugde baller på etterforskning, og ignorerte bevisene for én gjerningsperson fordi de så på disse to mennene som en enhet, selv om de bare hadde beviser mot den ene, et åsted og beviser som pekte mot en gjerningsperson. Politiet i Agder la alt til rette for å bli lurt selv: Det politiet gjorde var både å legge press på gjerningspersonen: Han var der, han kunne ikke lengre slippe unna. Han ville ikke blitt sluppet ut den dagen, han var i varetekt og i en kjede med fengsling: Friheten var borte, med mindre han klarte å lure dem. Fordi han var skyldig, så virket nok ikke muligheten for å fortsatt nekte som noen god mulighet. En uskyldig person ville kunne reagert med vantro på at et hår, som i teorien kunne vært plantet, var bevis på skyld -- men det tenkte han ikke på, fordi han var skyldig. De ga ham et motiv for å lyge: Ved å lyge kunne han minimere skyld og ble gitt en umiddelbar odds for å redusere straff, i en teori som følger gjerningspersonens eksisterende modus ved å legge skylden på sosialt press. * Kriminalitet skjer fordi folk tar umiddelbar gevinst med høy risiko -- og ignorerer risikoen. Villighet til risikotaging på tross av mulige negative konsekvenser er hva som definerer kriminelle. At han kunne fått strafferabatt for å fortelle sannheten slår ikke det å lyge for en mulighet til frifinnelse. ... Igjen, det er ikke min mening at avhørsteknikken var elendig. Det er avhørseksperter fra FBI sin mening om avhørene -- selv om det også er åpenbart for alle som har kjent noen som lyger hvorfor forhørene ikke var gode. https://www.abcnyheter.no/nyheter/2011/09/08/137260/slakter-avhorsmetodene-i-baneheia-saken JHA forklarte at det var VK som forgrep seg på begge jentene, mens han selv satt med ryggen til. Nå er hans DNA fra JHA funnet på begge ofrene. Politiet skjulte for gjenopptagelseskommisjonen at JHA hadde voldtatt før. I 2009, da offeret meldte seg, henla agder saken fordi de mente at JHA måtte ha vært under den kriminelle lavalder, og/eller trodde ikke på offeret sin forklaring. https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/klart-sannsynlig-at-andersen-voldtok-flere-ar-for-baneheia-drapene/14696239/ Hun anmeldte før gjenopptagelsen i 2010, forklarte at JHA påstod ovenfor henne, i tråd med hans øvrige modus operandi, at han hadde blitt tvunget til å voldta: Det burde virkelig vært en vekker for Agder den gang da -- JHA hadde voldtatt før, og unnskyldt ugjerningen med press fra andre. Hans modus operandi var å late som om han var sosialt svak og lett å presse for å unnslippe ansvar.
 13. ... Altså. Pote, potet. Jeg har enda til gode å høre noe godt argument for hvorfor de ikke er høyreekstreme. Hvis jeg kaller en av gruppene konservative autoritære religiøse anti-woke (anti-LGBT, anti-religionsfrihet, anti-anti-fascisme og anti-feministisk) som mener at vesten har blitt umoralsk og gitt kvinner og homofile for mye makt, og lengter etter autoritært lederskap og en nasjon med store klasseskiller hvor deres kultur, lederskap og religion er i særstilling, hvilke av gruppene snakker jeg om..? Du må vite etnisiteten deres for å avgjøre. Jeg påstod ikke at PST er pådrivere for å beskrive islamsk terror som høyreekstrem, da ville FrP og KrF satt kaffen og vaflene i vrangstrupen, uansett hvor riktig klassifiseringen er. Hovedforskjellen mellom de respektive konservative ekstremistene våre er at vestlige høyreekstreme har blitt kjølhalt etter progressive krefter som sørget for stemmerett, ytringsfrihet, rettigheter og religionsfrihet til alle, og har et dårligere utgangspunkt for å returnere til 1800-tallet enn høyreekstreme muslimer, som har idealsamfunnet til de høyreekstreme i flere land, bare med en annen religion. Er dette et nivå du ønsker å ligge på..?
 14. Hvem er det som forsøker å innbiller deg og eventuelt andre at venstresiden -- som kjemper for arbeidere sine rettigheter og retten til utdannelse, og sannheten, hva enn sannheten er, gjennom akademia -- at venstresiden forakter dem..? Altså. Å mislike at mennesker faller for misinformasjon -- spesielt de som ikke evner å rette opp i synet sitt i møtet med fakta fra seriøse kilder -- er ikke kritikk mot arbeiderklassen. Hvordan kommer du fra A -- det å mislike at folk faller for misinformasjon og ikke evner å rette opp i dette i møte med fakta -- til B, at man misliker arbeiderklassen? Mener du at arbeiderklassen er spesielt dårlig til å rette opp i meninger de allerede har i møte med fakta? Da er det projisering fra din side, for jeg har ingen oppfatning av at det er tilfelle. Og ei heller opplever jeg at noen på venstre side har fordommer mot arbeiderklassen for å være arbeiderklasse, som dessverre innebærer gjennomsnittlig lavere samfunnskunnskap gjennom mangel på utdannelse. Og FrP har ikke en spesielt stor andel arbeiderklasse, de har en større andel trygdeklasse, som regnes som arbeiderklasse fra inntekt. https://www.ssb.no/valg/stortingsvalg/artikler/partivalg-inntekt-klasse Konservative religiøse muslimer er på høyre side -- bare på muslimsk kulturell og religiøs høyre side, separat fra kristen kulturell og religiøs høyre side. Det er en feil vi gjør det å kalle muslimsk ekstremisme muslimsk ekstremisme -- men jeg håper at samfunnet tar et oppgjør med dette faktum, og jeg bidrar. Det er ikke islam som er problemet -- det er konservative, de som forsøker å presse sine ideer om hvordan andre bør være og oppføre seg på andre gjennom bruk av makt og vold, i den hensikt å oppnå maktstrukturene og klasseskillene de ønsker. Altså. Hvordan er de ikke ytre høyre, bare muslimer/arabere i stedet for kristne/hvite? De ønsker strenge klasseskiller med inngrupper og utgrupper, strengt hierarki, og har dypt konservative verdier.
 15. Jeg forventer at høyrepopulister som faktisk har lykkes i politikken forstår sin egen politikk, og ikke famler rundt i blinde. Det ville om noe vært verre om de ikke forstår hva bevegelsen de støtter står for -- de støtter HRS og tar i mot støtte fra konservative i Europa og USA -- enn å faktisk forstå at det handler om hvit nasjonalistisk kristendom enn å ikke gjøre det. Jeg ga deg kilder, du ignorerer kildene -- faktisk samfunnsforskning basert på arbeidet til tusener av samfunnsforskere over 70 års forskningsresultater på samfunnene i vesten -- uten å presentere egne... Fordi det er publisert av et svensk institutt? Hva slags kildekritikk er det? Gi meg kilder på dine forestillinger, som jeg ba om. Hvis noen mener at atmosfæren er oransje men farget blå av chemtrails eller at månen er en ost -- eller at jorden er flat -- så er det på mange måter bedre enn å ha falt for konservativ eller russisk, eller kinesisk, eller iransk, eller Israelsk misinformasjon. Fordi sinnsyke konspirasjonsteorier som ikke spres av disse propagandakildene ikke er en del av rekrutteringsprogrammene til å lure folk til å falle for deres agenda for øvrig gjennom samme kilder. --- Å være indoktrinert av meninger spredt av ondsinnede kilder i den hensikt å skade samfunnet de lever i eller andre er ikke å ha meninger, det er å være brukt, å være en ufrivillig agent, nyttig idiot. Vær gjerne konkret; Hvilke meninger jeg har nevnt er det du genuint tror at det finnes legitime meninger som ikke er utdiskutert circa i 2005 -- og som ikke en del av høyrepopulistisk propaganda og brukes i deres rekruttering gjennom å blåse problemene opp og ut over alle proporsjoner, eller skaper misinformasjon rundt i den hensikt å gjøre det vanskelig for 'vanlige folk' å vite hva som er sant eller ikke..? Hvorfor tror du at partiene Høyre, Venstre og KrF -- partier for velgere med IQ over 100, ulikt FrP (94 i snitt; Test Nasjonen, NRK. 2004) -- ikke er mot asylinnvandring..? Fordi politikerene -- som altså jobber med politikk og har førstehåndskjennskap til den -- som ble født i middel og overklassen og gikk på gode skoler ikke forstår samfunnet eller dets problemer, når det er de som bokstavelig talt har ansvaret for å sette seg inn i disse på dagtid som en del av jobben sin? Det finnes selvsagt legitime gjennomtenkte argumenter for enhver posisjon -- problemet er bare at de færreste som faktisk diskuterer temaer hvor de har meninger som 'tilfeldigvis' sammenfaller med høyrepopulisme er gjennomtenkte individer som uhildet har kommet til disse konklusjonene. For vitenskap, så finnes det ikke rom for meninger. Man kan mene at livet på jorden bare må tilpasse seg klimaendringene eller dø ut, det er legitimt. Man kan mene at folk heller bør bli syke naturlig enn å ta vaksiner -- det er legitimt. Å benekte fakta er ikke å ha meninger, det er å sette en kile i den seriøs debatten -- sabotasje. Det er denne formen for sabotasje som har preget så alt for mye av samfunnsdebatten de siste 20 årene, i misinformasjonsalderen. https://yalebooks.yale.edu/book/9780300251852/the-misinformation-age/ Kritikk mot akademia er latterlig av samme grunn som at kritikk av seriøse politikere er temmelig latterlig -- og stammer fra projisering: Folk som stoler blindt på autoriteter tror at forskning er resultat av at forskere tror blindt på andre sine resultater, uten å stille kritiske spørsmål. --- Meningsmangefold er flott. Vagt kamuflert intoleranse og vikarierende argumenter -- som høyrepopulismen står for og sprer -- er det motsatte av flott. Det er farlig. Det skaper idioter som blir desperate. Millioner av konservative i USA mener nå at det er rett å bruke makt for å gjeninnsette Trump som president, fordi de har falt for misinformasjonen som også lekker inn over våre grenser -- og spres av aktører som HRS og Document, og Resett (i en viss grad) før det-- de er per definisjon høyreekstremister. https://www.cbsnews.com/news/force-justified-return-trump-to-white-house/ Resett var et forsøk på å spre denne typen løgner i Norge, som deres redaksjonssjef gledelig innrømmer: https://www.nettavisen.no/nyheter/akerhaug-slutter-i-resett/s/12-95-3424213971 HRS og Document, og flere andre kilder, fortsetter arbeidet og har vært værre i utgangspunktet en Resett. Og det er bare de norske aktørene. På nett så finnes ekstremisme over alt: Fra Ben Shapiro til Breitbart, Crowder, Andy Ngo, Tim Pool og Felix Rex. Og at folk har blitt lurt til å tro at intoleranse ovenfor intoleranse er farlig får stå på deres kappe. Høyreekstremisme er den eneste trusselen mot landet vårt per i dag, både muslimsk høyreekstremisme og vestlig nasjonalistisk kristen. https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2022/ Men vestlig, og russisk, er altså på topp -- drevet av misinformasjon. Det er ikke min mening. Det er samfunnsvitenskapen sin konklusjon basert på bevisene.
×
×
 • Create New...