Jump to content

Red Frostraven

Medlemmer
 • Content Count

  15116
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  18

Red Frostraven last won the day on July 24

Red Frostraven had the most liked content!

Community Reputation

15837 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. ...men ikke på grunn av genetikk. ... La oss bare gå gjennom dataene separat. Fødselsvekt -- hvem mor er, og hennes ernæring og stressnivå er første hindring, da det påvirker hvor utviklet hjernen til det fødte barnet er -- en av tingene som ble beskrevet i artikkelen. Her er en kilde som helt spesifikt beskriver at det er en sterk sammenheng mellom klasse og fødselsvekt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1756936/ Og lav fødselsvekt svekker IQ -- selv for individer med gode genetiske vilkår for intelligens: https://www.nature.com/articles/s41598-017-18234-9 Alternativt; normal eller høy fødelsvekt predikerer høyere IQ: https://pediatrics.aappublications.org/content/139/6/e20163161 Som er viktig for diskusjonen om IQ og arv da det flettes inn i det neste logiske steget, å faktisk kontrollere i hvor stor grad miljøet påvirker IQ, som tar oss til adoptivstudier, som beviser at fattige barn scorer 4 poeng høyere i snitt av bare å bli adoptert av middelklasseforeldre, og at de scorer enda høyere om adoptivforeldrene har enda høyere utdannelse. https://www.pnas.org/content/112/15/4612 ...studiene tar dog ikke hensyn til fødselsvekt sin effekt på IQ, som gjør at de undervurderer 'skaden' barna kan ha tatt med seg. ... Igjen; Alt som trengs er bedre økonomiske støtteordninger, og mindre stigma mot yrkesfag -- slik at ikke barn fra høyere klasser blir gjort arveløse om de ikke slår hodet i veggen på universitetet til noen kaster en grad etter dem.
 2. Nå glemmer du igjen at utdannelse øker kognitive evner, som undersøkelsen ikke tar hensyn til, og at kilden beskriver at folk med gode evner fra lavere klasser nettopp ikke tar høyere utdannelse. Og der stopper hva kilden kan si om intelligens og klasse, nettopp fordi den ser på utfall, etter endt utdannelse, uten å se på effekten av denne utdannelsen. (Den tar heller ikke hensyn til fattigdom, stress og mors ernæring under svangerskapet sin effekter på kognitiv utvikling.) Og det finnes ikke tvil om at utdannelse forbedrer IQ, og alle andre mål for kognitiv utvikling. https://labs.la.utexas.edu/tucker-drob/files/2019/08/Ritchie-Tucker-Drob-2018-Psych-Science-How-Much-Does-Education-Improve-Intelligence.pdf ... Effekten av mer utdannelse er positivt for alle: ... Arbeiderklassen sine barn holdes unna å bli mer intelligente, å bli bedre arbeidere, sunnere mennesker, og å leve lengre liv(...) på grunn av et dårligere økonomisk utgangspunkt, på grunn av sine foreldre som klasse.
 3. ...og hva om jenter var mindre verdt fordi de ble ansett som urene og verdt halvparten av mannen fordi det var en del av religionen deres..? Ville det også forklart doblingen av urenheten de anså hos mor om hun fødte et jentebarn?
 4. Spol tilbake litt, og se på hva jeg opprinnelig skrev, som du besvarte: "Klasse avgjør hvem som tar høyere utdannelse, og klasse er ikke et produkt av evner." Fattige med gode evner forblir fattige, selv om de har arvet / ervervet gode egenskaper. Det finnes ikke gode gener som er isolert i de høyere klassene og som gjør at de lykkes i større grad. Per kilden jeg ga: https://www.sesp.northwestern.edu/news-center/news/2017/11/study-no-difference-in-genetic-influence-between-rich,-poor-families.html Den arvelige komponentet spiller ikke merkbart inn i hvorvidt mennesker opplever suksess: Dumme rike forblir i høyere klasser og tar høyere utdannelse, mens smarte mennesker fra arbeiderklassen ikke tar høyere utdannelse. Som fjerner evner fra markedene gjennom at smarte mennesker ikke får sjansen til å bidra -- mens relativ dumhet øker i øvre klasser gjennom at arvinger som arvet feil gener likevel arver. Ta Donald Trump, for eksempel, med mentalt nivå på rundt 12-14 år, som ble president for de konservative i USA. Så galt kan det altså gå når folk tror at klasser og evner henger sammen. Som flettes inn og støttes av samfunnsforskningen i USA, separat fra forskning på intelligens, når man ser på resultater fra skolene: Fattige og arbeiderklassens barn som gjør det bedre enn middel og overklassen i USA tar ikke høyere utdannelse på nært så ofte som samfunnet burde ønske. https://cew.georgetown.edu/wp-content/uploads/ES-Born_to_win-schooled_to_lose.pdf Hvorfor ikke? Økonomi. ...og tallene for Norge: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/foreldrenes-utdanningsniva-har-mye-a-si Og igjen, grunnen er økonomi. Det spiller ingen rolle hva folk tror og mener: Arbeiderklassen sine barn, selv om de har talent, tar ikke høyere utdannelse, på grunn av hva de selv forklarer som økonomiske utfordringer. Så, den opprinnelige påstanden min holder med god margin. Middelklassen og de rike i både Norge og USA tar høyere utdannelse fordi de har penger, ikke fordi de har evner; Evnene de mangler kompenseres for gjennom utdannelsen, bare de skoleres lenge nok, med 1-5 poeng IQ-økning og bedre resultater på prøver hvert år, selv om det tar mange 8 år å fullføre en master. Vi lignende grad av mennesker som tar høyere utdannelse fra de forskjellige klassene: https://www.bufdir.no/Familie/Okte_forskjeller__gjor_det_noe_Oppvekstrapporten_2017/Inntektsforskjeller_og_sosial_mobilitet_i_Norge/ ... Vi vet at overklassen har overdrevet stor tro på egne evner: https://www.apa.org/news/press/releases/2019/05/social-class-exaggerated-belief ...men finnes det noen grunn til å tro at de har faktisk har bedre evner..? Fødselsvekt, relativ fattigdom og stress er også faktorer som trekker ned deler av arbeiderklassen sitt potensiale, selv i Norge, faktorer som ikke påvirker de øvre klassene. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3104729/ OG SÅ KOMMER SKOLE OG IQ INN: Når man skal evaluere klassene sine evner, så må man ta hensyn til at skole faktisk øker IQ, og at middelklassen og overklassen scorer kunstig mye høyere med sin høyere utdannelse i forhold til arbeiderklassen. ... Norge, selv med sin relativt høye sosiale mobilitet, har ikke høy nok mobilitet til å maksimere utnyttelsen av de menneskelige ressursene. Flere rike og folk fra middelklassen må havne på yrkesskole. Flere fra arbeiderklassen må havne på høyskole.
 5. Leste du kilden som beskriver hvordan skole øker IQ..? Er den IQ-en også arvelig..? ... Hvis du sammenligner IQ i klassene, og beregner at høyere utdannelse gir 3.3 poeng IQ per år i snitt, hva skjer med den eldre statistikken da..? Videre så er det åpenbart en viss arvelig komponent, men den forklarer ikke klasseforskjellene på noen måte, da genier får barn mindre smarte enn seg selv, og snittet går opp/ned mot 100 pluss poengene for utdannelse selv for smarte foreldre. ... Videre så må ikke stress og ernæring undervurderes, og mangelen på sådan hos relativt rike priviligerte, undervurderes som faktor i resultatene. https://money.usnews.com/money/blogs/my-money/2013/10/23/study-financial-stress-dramatically-lowers-your-iq Selv mors ernæring, og stress, påvirker et barn sine resultater, gjennom å påvirke fødselsvekt og svært tidlig men viktig utvikling av hjernen, som er nok en faktor høyere klasser nyter en stor fordel av. https://www.nature.com/articles/s41598-017-18234-9 ...så kan du igjen gjette hvilke grupper som lever med minst stress og har barn med høyest fødselsvekt. ... Og så kan du fortelle meg hvilken konkrete gener som gir høy arvelig IQ.
 6. Kilder takk..? Og IQ øker dramatisk av å ta høyere utdannelse, så eventuelle forskjeller tas med mange klyper salt. 3.3 poeng i snitt i året, som tar et individ med 100 IQ opp til 116.5 på en mastergrad. I gjennomsnitt. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180621112004.htm Videre gir overskudd av ressurser mindre stress og lar folk ha overskuddsmentalitet, som gjør at de forvalter penger bedre enn samme person ville gjort med lavere inntekt og/eller dårligere vilkår i oppveksten. ... Og jeg tror ikke du leste og forstod lenkene. Det er ikke lengre holdbare beviser for at faktorer som bidrar til suksess, ut over penger og kontakter, er arvelig. Klasse, materiell arv, ikke evner, forklarer forskjellene i mye større grad enn evner, i dag. https://www.sesp.northwestern.edu/news-center/news/2017/11/study-no-difference-in-genetic-influence-between-rich,-poor-families.html
 7. Kvinner hadde stemmerett, og eiendomsrett, rett til å selv velge ektemann, og rett til å skilles, og rett til å beholde huset om de skilte seg. Rett til å arbeide, og lov til å være leder. Så kom kristendommen med sitt kvinnesyn, og vi fikk en periode på over 900 år med kristen kvinneundertrykking, før kvinners rettigheter ble gjenopprettet til før-kristen tids lover i Norge rundt 1936, da kvinner fikk tilbake retten til arbeid. Men det var først på 70-tallet at forholdene faktisk lignet før-kristen tid og vi kan si at skaden kristendommen gjorde hadde blitt rettet opp i. Og samme historie har man for homofili, som ble forbudt da kristendommen kom til landet, en skade som ikke ble gjenopprettet før på 90-tallet.
 8. Altså, jeg tror at Joe Rogan, mannen som snakker med alver i narkotikarus, ikke helt er den beste personen å gå til angående medisinske råd. Eller finansielle. ... Og jeg sa ingenting om at jeg tror jeg forstår begrunnelsen hans, bare at det lukter produktplassering. ...og nå har han tatt en medisin mot parasitter, som diverse republikanske kvakksalvere/investorer pusher på den misinformerte velgerbasen sin. All ære til ham for å ikke si at han injiserte klor eller eksponerte seg for langvarig behandling under UV-stråler for å drepe viruset, men det er likevel bare teit. ...han er som den middelaldrene mannlige verden sitt svar på jenter sine tenåringsidoler -- en mann med baller, for menn uten. Altså. Hvem tar råd fra Miley Cyrus eller Taylor Swift, eller Joe Rogan?
 9. Ja, i mennesker brukes det mot lus, skabb og andre mer eksotiske parasitter om det er kritisk -- altså, små dyr. Journalismen er det ingenting galt med. Joe Rogans valg om å bruke medisin mot parasitter mot et virus, derimot, det lyser det betalt produktplassering av så sterkt at det kan være vårt største håp for å bli oppdaget av intelligent liv andre steder i rommet.
 10. Ingen velger å bli utbrent, psykisk syke, fysisk syk, ikke passe inn i miljøet, eller å mistrives med studiene. Jeg håper i det minste du er enig i at det er evner og ikke penger som bør avgjøre hvem som tar høyere utdannelse..? Som ikke skjer i dag. Som er hele poenget. Klasse avgjør hvem som tar høyere utdannelse, og klasse er ikke et produkt av evner. Selv om de øvre klassene har vrangforestillinger. https://www.eurekalert.org/news-releases/735482
 11. Alt som er misvisende er misvisende. Og de som har bias og er lite kildekritiske har et verdensbilde farget likeså. ... Benektelsen av diskriminering og rasisme i Norge er voldsom, og en gruppe mennesker ser ut til å ta diskrimineringen personlig, i den forstand at de tar på seg byrden med å rakke ned på og benekte forskningen på området med tyngden av all sin erfaring fra livets harde skole for hvite menn, og alle sine anekdoter fra useriøse medier. Innvandrere blir diskriminert sosialt, på skolen og i arbeidslivet, og forskningen viser også at blir de diskriminert av politi... https://forskning.no/kriminalitet-partner-politihogskolen/minoritetsungdom-blir-oftere-stoppet-av-politiet/1280915 Selv om innvandrerungdom begår lignende mengde kriminalitet hvite norske: https://www.regjeringen.no/contentassets/2fa4635ae7b54a4aaab4d62cfa5bb2b5/innvandrere-og-kriminalitet---en-litteraturgjennomgang.pdf ... Dette påpekes i kriminalstatistikken, https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/332143?_ts=16035d6f0d8 ...et rødt flagg for bias nevnes; raten mellom arrestasjon og straffeforfølgelse/anmeldelse skal være den samme om det ikke foreligger bias. Videre tas det ut tiltaler oftere mot innvandrere når bevisene er for svake. Som igjen er et rødt flagg for bias i rettssystemet, på toppen av at politiet arresterer innvandrere for ofte. Lavthengende frukt.
 12. ...føler for å legge til litt statistikk til posten til forrige bruker: vi ser uansett at forskjellene i lønn øker, og at klasseskillene øker -- det blir vanskeligere å faktisk lykkes, selv om man har talent. Det blir vanskeligere å mislykkes om man har penger, selv uten talent. Selv fra et rent kapitalistisk perspektiv så er dette negativ med klasseskiller, og sunt med utjevnende skatter: https://www.jstor.org/stable/2265382 Det er ikke i kapitalismens interesse at folk blir født med kunstige fordeler eller at barn arver foreldrenes makt, det er hva som skaper nettopp en mektig stat, i det at kapital-eiere som blir født med makt og penger, men som mangler kompetanse eller lever i en døende næring, søker å beholde makten gjennom politisk innflytelse heller enn gjennom å forvalte formuene sine gjennom investeringer og valg som gir risiko fordi det er lettere og har større sjanse for å lykkes å gråte over at bedriften ikke går bra, enn det er for deres konkurrenter som ikke har kapital til å konkurrere å faktisk skaffe kapital, fordi de ikke er rike nok til å låne penger. Mens de betaler mindre skatt enn konkurrentene sine og sine egne ansatte. ...det er den tradisjonelle høyresiden som arbeider for klasseskiller og lave skatter, mot kapitalismens interesser. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0176268003000879 For lave skatter og for gode vilkår for eksisterende bedrifter kan sammenlignes med å bruke alle helseressursene på å gi noen få mennesker evig liv, på bekostning av yngre, sunnere og friskere mennesker som faktisk kan bruke og trenge bare litt av de samme ressursene for å produsere langt større verdier, som i stedet dør eller blir invalide av brudd og infeksjoner. Og de rikeste tåler mer skatt. https://forskning.no/okonomi/ssb-forskere-det-er-de-aller-rikeste-som-betaler-minst-skatt-i-norge/1747382 ...både Norge og USA har historisk lave skattenivå for de rike, som hindrer selskaper med dårlig lederskap som burde gå under fra å gå under slik at faktisk kompetente ledere kan ta posisjonene deres i markedet, har en overklasse som akkumulerer velstand, og gir mindre og mindre overskudd til arbeidere, og har økende klasseskiller, og et etterslep i reallønn til arbeiderklassen i forhold til de middelklassen og overklassen. ...perioden 2013-2023 er forventet å gi null reallønnsvekst for arbeidstakere. https://e24.no/norsk-oekonomi/i/LA7en1/20132023-ti-aar-med-null-vekst-i-kjoepekraften ...statistikk for den eneste meningsfulle statistikken for lønnsvekst -- reallønnsvekst -- er vanskelig å finne, i en tid forrige regjering gjorde det lett å finne misvisende statistikk om kriminalitet i hensikt å svartmale asylsøkere. Men fagforeningene har heldigvis tall. Verdien av arbeidet, overskuddet produsert av arbeiderene sin produktivitet har økt -- som fører til at reallønnsnedgangen til lønnsmottakere betyr at eiere og ledere har fått alt overskuddet fra økt produktivitet. (side 3) https://www.fellesforbundet.no/globalassets/dokumenter/om-fellesforbundet/landsmotet-2019/lonn_kjopekraft_fordeling-og-velferd-2000-2018.pdf De rikeste har fått mer penger uten å arbeide, mer, for dem -- i den grad lønnen deres i det hele tatt reflekterer arbeid; Jeg ville ikke tatt mye fri om jeg hadde 5-10 ganger timelønnen jeg har, og hadde friheten til å bestemme mesteparten av dagene mine og møter med andre mennesker og lunsjer og middager var en del av jobben. En overklasse som i større grad har penger de ikke arbeidet for, gjennom å være født rike, som er nær garantert å få jobben de vil ha fordi de slipper å låne penger og faktisk betale renter eller risikere å ikke få jobb... ...vs en arbeiderklasse som ikke tar høyere utdannelse fordi de har en forståelse av pengeverdi fra arbeiderklassen, og har en enorm vegring for å bygge opp studielån og la være å arbeide for å tjene penger til å betale regninger, all den tid det er en reell risiko å ta høyere utdannelse, uten stor nok formue eller garantier fra foreldre eller slekt, da minst 1 av 3 ikke fullfører -- sjeldent fordi de som ikke fullfører er late.
 13. Alternativt så kan man undersøke påstander om bias. https://www.cjr.org/the_media_today/platform-bias.php Og gjett hva konklusjonen blir, hver eneste gang noen faktisk går gjennom påstander om bias, og faktisk sjekker det ut. https://www.theguardian.com/media/2021/feb/01/facebook-youtube-twitter-anti-conservative-claims-baseless-report-finds ...de tar feil, fordi de er paranoide og redde.
 14. Det var en nok en full meter hentesveis unna å lykkes, i den forstand at ingen som møtte opp hadde baller eller ryggrad, og var for redde for egne liv til å ta med skytevåpen eller bruke dem -- foruten de som la bombene, tok med våpen og brannbomber, og noen andre enkle sjeler. Vi får ikke vite om Proud Boys hadde med håndvåpen, med det første, eller hvorvidt arrestasjonen av lederen deres ødela eventuelle planer, men vi vet at Oath Keepers hadde planer om å ha et våpenlager med rifler og at flere av dem hadde med våpen, ulovlig, inn til hotellene de bodde på. Proud Boys lederen var den som faktisk hadde kontakter med Trump sine folk. Jeg håper de finner ut av mer om hvem de hadde kontakt med i Trump sin stab, ut over Roger Stone og en person som bare er kjent for FBI akkurat nå. https://www.nytimes.com/2021/03/05/us/politics/trump-proud-boys-capitol-riot.html ... Og videre, Oath Keepers var avhengig av Proud Boys sin kommunikasjon for å vite om de faktisk skulle ta med seg våpen, som i tur kan ha sabotert deres planer, da de hadde et våpenlager med rifler på et hotell i Boston 5 januar. Og la oss ikke underspille volden mange av de ikke-organiserte utøvde, som mannen som slo politi i hjelmen med en klubbe med en metallnagl, muligens en klepp, som festet seg i visiret, og lett kunne drept en person uten hjelm, og den generelle volden de brukte for å ta seg inn: --- De klarte seg bedre enn Hitler i sitt først kuppforsøk da.
 15. Flere republikanere adopterer Trump-strategien med å forsøke å benekte valgresultatet og anklage demokratene for juks nå som døren er åpnet: https://www.washingtonpost.com/politics/2021/09/15/trump-elder-california-recall-fraud-newsom/ ... Igjen et eksempel på en en totalt uholdbar utvikling, som kan blir farlig om den utvikler seg videre og republikanske velgere fortsetter å tro på løgnene til republikanske poltikere. Å tro på løgner fra republikanere som de fleste av dem vet eller burde vite er løgner er regnet som en viktig del av identiteten til 6 av 10 republikanere. https://edition.cnn.com/2021/09/12/politics/cnn-poll-donald-trump-republicans/index.html
×
×
 • Create New...