Gå til innhold

Vanlige folk har ikke råd til bolig i Oslo


Anbefalte innlegg

Snikpellik skrev (49 minutter siden):

Har du en kilde på at de har uttalt det?

Jeg fant det ikke igjen. Det var en eller annen MDG-politiker som argumenterte med at det var nok folk sentralt i byen i en diskusjon om fortetning.  Kan godt hende det var Arild Hermstad for han sier så mye rart.

Snikpellik skrev (49 minutter siden):

Politikken deres er det jo godt kjent at er motsatt, da de ønsker å fortette og ha flere familieboliger i byen.

Enten så får utbygger lage leilighetene så store han vil og som han mener gir best avkastning eller så må leilighetsnormen i det minste gjenspeile demografien.

Endret av uname -i
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Er ikke menneskerett å eie. Per nå er det rimeligere å leie enn å eie i Oslo.

Når det er sagt. Veien ut av problemet er:

1. Reguler mer og regulere fortere nye utbyggetomter.

2. Boligkravene for nye boliger blir flere og flere, dyrere og dyrere for hver TEK standard som kommer. Boliger som ble bygget for 20 år siden holdt mer enn god nok standard. Fjern de dyreste kravene.

3. Utbyggerne må få lov å bygge leiligheter rundt 25-30kvm i Oslo. Det er det markedet etterspør og det er det som hadde hatt mest innvirkning på sykepleieindeksen.

4. Økt formues beskatning av sekundærbolig i gave fra den rødgrønne regjeringen har bidratt til å gjøre utleie i Oslo i dag ulønnsomt. Utleie prisene vil gå enda mer opp i nærmeste fremtid det er garantert. Incentiver folk til å leie ut for å motvirke dette..

5. Staten må forbedre reisetiden fra drabantbyene for å gjøre de aktuelle som reelle steder å pendle fra og dermed redusere pristrykket på Oslo.

6.ikke bosett flyktninger i pressområder i storbyene. Oslo trenger sykepleiere som kan bo og jobbe der. Trenger ikke innvandrerghettoer hvor bokostnadene er finansiert av NAV. Det er verken bra for kulturen i Oslo eller boligprisene.

7. Flytt flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

 

 

 • Liker 9
Lenke til kommentar
5 minutes ago, PoseJaTakk said:

Er faktisk det i Norge. Alle har krav på et sted å bo og kan søke nav om det hvis de ikke har midler til å betale det selv

Problemet er at de de definerer som nok til å skaffe seg bolig ikke er nok i praksis. Og boliger er nå investeringsobjekter. Ikke primært steder folk skal bo. Den tiden er for lengst forbi.

Endret av sedsberg
Lenke til kommentar
PoseJaTakk skrev (1 time siden):

6.ikke bosett flyktninger i pressområder i storbyene. Oslo trenger sykepleiere som kan bo og jobbe der. Trenger ikke innvandrerghettoer hvor bokostnadene er finansiert av NAV. Det er verken bra for kulturen i Oslo eller boligprisene.

 

Utfordringen her er flyktninger som har fått opphold. Etter noen år i Norge kan de flytte og bo hvor de vil, og veldig mange velger da Oslo eller omegn. Med bosetting av nyankomne flyktninger bør det følge nok midler til at det ikke blir misnøye for de kommunene som da må ta unna på vegne av Oslo. Tror det kan bli vinn-vinn, fordi det er spesielt kostbart å bosette flyktninger i Oslo blant annet på grunn av bokostnader. Er Oslo kommune med på et spleiselag, kan man bosette de samme flyktningene til en lavere kostnad utenfor Oslo.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, PoseJaTakk said:

5. Staten må forbedre reisetiden fra drabantbyene for å gjøre de aktuelle som reelle steder å pendle fra og dermed redusere pristrykket på Oslo.

Krav til bedrifter om tilrettelegging for hjemmekontor 100% der det er mulig - og det vet vi nå er mulig i svært mange stillinger - og da kan folk bo lang ute på landet der det er billig å bo samtidig som det blir reduksjon av utslipp pga fjerning eller kraftig reduksjon av unødvendig jobb-pendling. 

Selv er jeg nå kun innenom jobben en til to ganger i uken, typisk bare for et fysisk møte før jeg stikker igjen, men vi har enkelte som har flyttet hjem til bygda som kun er innenom en gang hverandre måned.  Det er vinn vinn for alle parter + samfunnet. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Nå har jo prisene økt enormt også i tettstedene rundt Oslo kommune de siste årene. Sier jo litt når enkle eneboliger uti Bjørkelangen ligger godt planta over 5 millioner, helt vanvittig mtp at det er en liten bygd uti "skauen" som ikke engang har togforbindelser. "Bygge mer" har jo folk sagt i 10-15 år nå uten at det har blitt bygget mer.

Regulering tror jeg neppe vi vil se noe av heller. Mest sannsynlig vil noe av det vi vil se de neste årene er slik som har skjedd i storbyer i USA de siste årene. Enorme lønnshopp blant det som tidligere har vært lavtlønte men essensielle jobber i byene. Se for eksempel på teamsters union vs UPS lønnsforhandlingene i år. Helt vanvittige lønnsøkninger, og man kan potensielt etter kun noen år i bransjen sitte på en millionlønn. Jeg tror vi vil se noe lignende i Norge også da det finnes ingen politisk vilje å "fikse" boligmarkedet så da blir heller problemet overlatt til de som betaler lønna, det være det private eller offentlige. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
15 hours ago, Inspector said:

Alle skriker om at det bygges for lite i Oslo-området, men den bakenforliggende årsaken er mest interessant.

Griske bolighaier kontrollerer markedet i regionen og forsøker nå å «melke» leiemarkedet pga økende renter.

Det stemmer ikke. Årsaken er derimot en dramatisk økning av befolkningen på 200,000 (40%) siden år 2000 (500,000) frem til nå (700,000). Det går klart frem av grafen jeg har laget nedenfor.

"Bolighaiene" du referer har ikke skylden for noe som helst. De er bare symptom på feilslått politikk:
1. dramatisk frislipp på innvandring etter 2007. Over 30% av Oslo sin befolkning er nå innvandrere.
2. store begrensninger på hvor det kan bygges og begrensninger på høyhus og blokker

Det er derfor ikke uventet at det blir press i boligmarkedet. Politikerene sitter ved rattet med tilgang til rådgivere og eksperter. De vet hva de gjør. Det er en villet utvikling.

Hvis politikerene hadde styrt innvandring mot samme trend som på 90 tallet og frem mot 2007 ville det i dag bodd 100,000 færre i Oslo og det hadde ikke vært noen "boligkrise". 

I 2000 var det mulig å leie høy standard 2-roms loftleilighet på Grunerløkka for ca. 8000. Kompensert med prisstigning tilsvarer dette ca. 13,000 i dag. Markedspris i dag, kansje 20-25,000.
Send takkebrev til politikerne.
image.png.b2a4ca5dee8e575db2543c3b85f9dd8d.png

https://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2Fstatistikkbanken.oslo.kommune.no%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog51&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
 

Endret av Ekspertkommentator
 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Ekspertkommentator skrev (34 minutter siden):

Det stemmer ikke. Årsaken er derimot en dramatisk økning av befolkningen på 200,000 (40%) siden år 2000 (500,000) frem til nå (700,000). Det går klart frem av grafen jeg har laget nedenfor.

"Bolighaiene" du referer har ikke skylden for noe som helst. De er bare symptom på feilslått politikk:
1. dramatisk frislipp på innvandring etter 2007. Over 30% av Oslo sin befolkning er nå innvandrere.
2. store begrensninger på hvor det kan bygges og begrensninger på høyhus og blokker

Det er derfor ikke uventet at det blir press i boligmarkedet. Politikerene sitter ved rattet med tilgang til rådgivere og eksperter. De vet hva de gjør. Det er en villet utvikling.

Hvis politikerene hadde styrt innvandring mot samme trend som på 90 tallet og frem mot 2007 ville det i dag bodd 100,000 færre i Oslo og det hadde ikke vært noen "boligkrise". 

I 2000 var det mulig å leie høy standard 2-roms loftleilighet på Grunerløkka for ca. 8000. Kompensert med prisstigning tilsvarer dette ca. 13,000 i dag. Markedspris i dag, kansje 20-25,000.
Send takkebrev til politikerne.
image.png.b2a4ca5dee8e575db2543c3b85f9dd8d.png

https://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2Fstatistikkbanken.oslo.kommune.no%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog51&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
 

Gode poenger som viser enda flere bakenforliggende årsaker.
Det er symptomatisk at flere økende problemer i dagens samfunn, det være seg kriminalitet, vold, boligpriser, ghettofisering, kulturkonflikter osv osv ofte kan spores tilbake til en hodeløs og naiv innvandrings og integreringspolitikk.
En villet politikk under forskjellige regjeringer som med hver sin agenda har lagt grunnlaget for fremtidige utfordringer og uanede konsekvenser. Et farlig sosialt eksperiment som nå er svært vanskelig å snu og med fortsatt mange fallgruver.

Sverige forsøkte å bøte på problemet ved å bygge flere drabantbyer. Det var ikke så vellykket……

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Ekspertkommentator skrev (1 time siden):

Det stemmer ikke. Årsaken er derimot en dramatisk økning av befolkningen på 200,000 (40%) siden år 2000 (500,000) frem til nå (700,000). Det går klart frem av grafen jeg har laget nedenfor.

"Bolighaiene" du referer har ikke skylden for noe som helst. De er bare symptom på feilslått politikk:
1. dramatisk frislipp på innvandring etter 2007. Over 30% av Oslo sin befolkning er nå innvandrere.
2. store begrensninger på hvor det kan bygges og begrensninger på høyhus og blokker

Det er derfor ikke uventet at det blir press i boligmarkedet. Politikerene sitter ved rattet med tilgang til rådgivere og eksperter. De vet hva de gjør. Det er en villet utvikling.

Hvis politikerene hadde styrt innvandring mot samme trend som på 90 tallet og frem mot 2007 ville det i dag bodd 100,000 færre i Oslo og det hadde ikke vært noen "boligkrise". 

I 2000 var det mulig å leie høy standard 2-roms loftleilighet på Grunerløkka for ca. 8000. Kompensert med prisstigning tilsvarer dette ca. 13,000 i dag. Markedspris i dag, kansje 20-25,000.
Send takkebrev til politikerne.
 

https://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2Fstatistikkbanken.oslo.kommune.no%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog51&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
 

Innflytting fra utlandet er definitivt en årsak til økte boligpriser i Oslo.

Stort sett hvert år siden 2008 (med noen mindre unntak) har det vært innenlandsk utflytting fra Oslo, og det som har skapt netto innflytting til Oslo er innflyttinger fra utlandet.

Fra SSB ser man f.eks. at i 2022 var innenlandsk flytting på -3 294, dvs at det flyttet flere ut enn inn. Netto innflytting fra utlandet var på 7 982, noe som skapte en netto innflytting totalt.
Se tabell 1: https://www.ssb.no/befolkning/flytting/statistikk/flyttinger

Dette er noe som har vart over en lengre periode, og noe som særlig har skjedd de siste årene se her:

Netto innenlandske flyttinger:
2017    -2 376
2018    -1 360
2019    780
2020    -2 758
2021    -6 487
2022    -3 294

Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/05471/tableViewLayout1/

Endret av KalleKanin
Skriveleif
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Har sakset ut hva Raymond Johansen sier om boligsituasjonen i Oslo i et laaaangt intervju med Avisa Oslo:

Sitat

Plutselig skifter Johansen tema. Og nå er han – hold dere fast! – misfornøyd med resultatene av egen politikk – et ytterst sjeldent fenomen blant politikere.

– Det som er mye spenning i nå, er diskusjonene rundt boligpolitikken. Jeg må si, etter åtte år, at jeg synes det har vært det mest krevende. Det må jeg ærlig innrømme, sier han.

– Da jeg gikk på i 2015, så satt vi i ned et utvalg ledet av Kari Gjesteby. De skulle se på særlig Plan- og bygningsetaten, hvordan effektivisere den. Hvordan få opp reguleringstakt og alle de tingene, og etablerte en plan for det.

Men så meldte problemene seg.

– Og bare sånn at det er sagt, når det gjelder byutvikling, så ligger jo djevelen bokstavelig talt i detaljene og i detaljreguleringsplaner. Da har du det gående. Alle er tøffe i trynet, og snakker om å bygge en masse boliger. Men når du går ned til de konkrete prosjektene, så stemmer dem mot. At det er for høyt, at det er for tett, at det skal være for mange, da stemmer dem imot.

Skylder han på andre? Følg med, følg med.

– På et sånt abstrakt, overordna nivå, så er det liksom å få fart på alt det alle mener. Og sånn var jeg selv i 2015. Her er det ekstremt krevende. Obos sier nei til å bygge ting vi har vedtatt, ikke minst i Groruddalen. Fordi det blir for dyrt, og betalingsevnen og -villigheten til de som flytter dit er for lav. Det er virkeligheten, så jeg ønsker å være ærlig på å si at det er svært vanskelig. Og Oslo kommer til å fortsette å vokse.

– Ut fra hvordan du snakket før 2015 om å få fart på boligbyggingen, så har ikke dette byrådet lyktes?

– Objektivt sett har vi levert nok ferdigbygde boliger som har tatt høyde for veksten. Men hvis logikken er at tilbud og etterspørsel fungerer sånn at vi skal bygge massivt med boliger for gjennom det å presse ned prisen, hvilket jeg ikke helt tror på, så har vi jo ikke levert alt det vi skal.

– Og jeg kan jo med hånda på hjertet si at jeg og Ap er blitt kritisert for, også internt i byrådet, at vi er altfor mye på lag med utbyggerne. Det kan liksom egne seg å si på Løren og på Hasle og Nydalen og Breivold og alle de stedene. Men saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten er jo for lang. Og utbyggerne holder prosjektene for lenge. Det er ikke nok volum på dette nå. Men det betyr jo ikke at det vi har igangsatt er galt. Men volumet er for lite. Det må jeg si.

Plussartikkel:
https://www.ao.no/raymond-i-stort-intervju-mulig-skattesjokk-og-hvorfor-byradet-ikke-har-levert-pa-boligbygging/s/5-128-598895

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Snikpellik skrev (56 minutter siden):

Har sakset ut hva Raymond Johansen sier om boligsituasjonen i Oslo i et laaaangt intervju med Avisa Oslo:

Plussartikkel:
https://www.ao.no/raymond-i-stort-intervju-mulig-skattesjokk-og-hvorfor-byradet-ikke-har-levert-pa-boligbygging/s/5-128-598895

 

Fikk ikke med meg hva han mente her. Hvem er det som stemmer mot? Det kan ikke være utbyggerne for de "stemmer" vel ikke og har vel neppe noe mot fortetting og høyhus som det skrives om under. For meg virker som om han siktet til MDG, men trakk det litt tilbake når han skulle utbrodere.

Sitat

Men når du går ned til de konkrete prosjektene, så stemmer dem mot. At det er for høyt, at det er for tett, at det skal være for mange, da stemmer dem imot.

Skylder han på andre? Følg med, følg med.

 

Det er Arild Hermstad som er politisk leder for PBE. Han sier mye rart som for eksempel vedtaket om å stenge Kongsveien for biltrafikk og gjøre den om til verdens største sykkelsti pga Covid.  Et vedtak som heldigvis ble omgjort.

Jeg tror mye av problemet til Arbeiderpartiet er selv om de har flertall i Byrådet så er det nesten umulig å skjønne at de i det hele tatt er der. MDG styrer showet og Ap sitter apatisk og ser på. Det å stemme Ap og få MDG er nok en tabbe mange vil unngå å gjøre igjen i høstens valg.

Endret av uname -i
 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
15 minutes ago, uname -i said:

Fikk ikke med meg hva han mente her. Hvem er det som stemmer mot? Det kan ikke være utbyggerne for de "stemmer" vel ikke og har vel neppe noe mot fortetting og høyhus som det skrives om under. For meg virker som om han siktet til MDG, men trakk det litt tilbake når han skulle utbrodere.

Kan være Rødt. Ap, SV og MdG har ikke rent fleretall i Oslo bystyre, så de trenger Rødt for å få gjennomslag. Kan godt hende han peker på opposisjonspartier som er enig i at det skal bygges men stemmer i mot av taktiske grunner.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
uname -i skrev (19 minutter siden):

Fikk ikke med meg hva han mente her. Hvem er det som stemmer mot? Det kan ikke være utbyggerne for de "stemmer" vel ikke og har vel neppe noe mot fortetting og høyhus som det skrives om under. For meg virker som om han siktet til MDG, men trakk det litt tilbake når han skulle utbrodere.

Han forklarer jo det, og mener vel ikke bokstavelig talt "stemmer" som at det kun gjelder stemmene i bystyresalen på rådhuset. 

Han nevner utbyggere og OBOS, for eksempel. I tillegg er det slik at Oslo bystyre er et demokrati, med langt flere partier enn bare MDG som du av en eller annen grunn later til å være litt opptatt av å legge skyld på (?). Selv om det er motsatt og MDG er det partiet som går mest inn for fortetting og å bygge høyere i Oslo, og har lansert ny høyhusstrategi. Så har man også bydelene som skal si sitt, man har Riksantikvaren, PBE, nabovarsling, og man har andre planverk for byutvikling enn bolig som må hensyntas også. Ikke minst Rødt som konstant stemmer mot.

Endret av Snikpellik
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...