Jump to content

KalleKanin

Medlemmer
 • Content Count

  1385
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by KalleKanin

 1. Så du har ikke tillit til det norske valgsystemet heller? Du vet at 1 stemme i nord teller omtrent det dobbelte av i Oslo? https://www.an.no/politikk/oslo/valg-2017/du-vil-neppe-tro-hvordan-valgsystemet-i-norge-egentlig-fungerer/s/5-4-504480 PS: Er dog enig i at det amerikanske systemet er modent for en revisjon.
 2. Enig i noe av dette. Anslag legges fram veldig ofte, problemet er bare at økonomiske fakta ikke vektlegges, fordi man bare sender regningen til "noen andre". "Staten" skal betale e.l. Og så er pressen ALT for dårlig i å etterspørre økonomien i et prosjekt, og å spørre om "er dette egentlig smart bruk av pengene"? Alle vil jo ja mest mulig så lenge andre betaler regningen. Og så er man veldig flink i Norge til å cherrypicke det som støtter sitt eget synspunkt uten at pressen e.l. stiller spørsmål Et stort problem er at pressgrupper kan få tvunget gjennom sitt ønske selv om det ikke gavner folk flest, og samfunnet som helhet ikke er tjent med dette. Pressgrupper får altfor ofte stå uimotsagt, og blir aldri utfordret på sine synspunkter og hva som kanskje hadde vært en bedre alternativ bruk. Svaret som altfor ofte bare aksepteres er "dette må vi jo ta oss råd til"....(Hører jeg Luksusfellen neste?) Dette kan være alt fra dyre nye svømmebasseng til ekstremt ulønnsom jernbaneutbygging. Selv om fakta sier at alle disse nye badelandene som dukker opp i kommunenorge er galematias, kjører man på. Dette skyldes kanskje at de som styrer i for liten grad får merke det selv på kroppen hvor mye dette koster, det mangler et straffetiltak. Det klages mye over at kommuner har dårlig råd, men dette er i STOR grad selvforskylt. I forhold til jernbanens forlengelse nordover har vel fakta rundt hvor dårlig ide dette er kommet opp mange ganger, men selvsagt ønsker alle som bor nordover å få kastet en haug av milliarder etter seg. Alt skal ikke nødvendigvis være 100% økonomisk basert, men man må i det minste være ærlige rundt alle alternativene. Samfunnsøkonomisk hadde det nok vært enormt mye bedre å bruke disse pengene på ordentlige veier, særlig nå som veitransporten blir mer og mer utslippsfri. Noen "badeland"-kommuner: https://www.nrk.no/nordland/har-milliardgjeld-og-vil-lane-mer_-far-refs-av-kommuneekspert-1.13273167 https://www.itromso.no/meninger/leder/2019/08/06/Tromsøbadet-har-vært-en-økonomisk-katastrofe-19642305.ece https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/pLmnEW/bygger-badeland-foer-kommunesammenslaaing-haram-kommune-bruker-penger-de-ikke-har-dette-er-ille https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/dLw1w/ekspert-advarer-mot-badeland (betalingsmur) Osv... Og ift Nordnorgebanen: https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/605bef55cb934a5395293af635927bc0/vedlegg-11-nyttekostrapport-nnb.pdf
 3. Enig i mye her. Ytringsfriheten står nok sterkere i USA. Der har man faktisk lov til å mene det man vil. I mange europeiske land har man lover som i litt større grad hindrer dette, ved at det i mindre grad er lov å ytre kontroversielle meninger i det offentlige rom. Jeg er for en mest mulig usensurert ytringsfrihet. La alle fra Arfan Bhatti til Jack Kjuus få ytre det de mener. Ja, dette vil nok såre noen, og det er også en fare for at noen sprø mennesker vil kunne la seg inspirere til å gjøre gale ting, men dette mener jeg man må tåle. Det er i mange europeiske land mer akseptert med en selvsensur og at det er visse ting man ikke skal ha lov å si. Dette mener jeg er feil. Siden ytringsfrihet er viktig i et demokrati, scorer USA høyt på denne "demokratiske" markøren. At dette også medfører en del strømninger som trekker i ulike retninger er et sunnhetstegn. At man kan la samfunnet få lov å korrigere seg selv og at folk kan protestere mot den retningen samfunnet tar er bra, så lenge man ikke lar pendelen svinge for raskt (=revolusjon). Det som er et problem i USA, men også er et problem i ALLE demokratiske land er at pressgrupper, lobbyvirksomheter, organisasjoner osv ofte har stor reell makt. Det er vanskelig for enkeltpersoner å bli hørt i den politiske debatten, og partiene får ofte sine innspill fra ulike organsisasjoner som selvsagt har sine agendaer. Dette kan være arbeidsgiverorganisasjoner, miljøorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner samt mange organisasjoner med mer særinteresser. Selv om det sjelden er enkeltpersoner som står bak disse, gjør også dette at linken mellom enkeltpersoner og demokrati makt forvitrer, og maktpersoner innenfor disse organsisasjonene som ofte bare er delvis demokratiske, kan få uforholdsmessig mye makt. Men: Det som nok skjer i større grad i USA enn andre steder er at dette skjer gjennom økonomisk makt. Penger er makt, da penger kan gi det påvirkning. Dette gjør at enkeltpersoner nok kan få mer reell makt enn de burde. Dette hadde ikke vært så stort problem hvis den sosiale mobiliteten hadde vært god, men her scorer USA mye lavere enn en del andre land. Dette er for meg noe av den største utfordringen i USA, at man har litt for store forskjeller mellom fattig og rik og at det er vanskelig å bli rik hvis du først er fattig. (I Norge mener jeg forskjellene mellom fattig og rik kanskje noen ganger kunne vært større, men vi er mye nærmere den riktige balansegangen etter min mening.)
 4. Dette er vel nok et bevis på noe som dessverre er utbredt i staten. Kommer du med kritikk eller forbedringsforslag blir man i beste fall ignorert, i verste fall mobbet ut av sin rolle. Skreddersøm er alltid dyrt. Hvorfor tror alle at de er så veldig unike? Bruk heller sjansen til å rydde opp i tungvindte rutiner og arbeidsmetoder. Kjøp hyllevare. Organisatorisk vil det sikkert smerte en stund, men på sikt er det garantert mye å spare. Man skulle kanskje hatt mer av dette?: https://www.baerum.kommune.no/om-barum-kommune/organisasjon/innovasjon-i-barum/stjal-med-stil/ Se hva "naboen" har gjort Kopier dette. Prøv det ut. Trenger man virkelig å gjøre justeringer? Prøv i størst mulig grad å gjøre de etter at man har startet å bruke systemet. Da tenker man seg ofte om et par ganger før man faktisk gjør endringene.
 5. At mange fortsatt insisterer på at MDG er "uavhengige". De som ikke klarer å lese et partiprogram, og på den måten ser at MDG hører hjemme på venstresiden, kan jo bare se på statistikken over hva MDG stemmer på. De hører hjemme på venstresiden: https://enighet.holderdeord.no/ QED
 6. Påstanden om at jenter er så mye mer modne enn gutter. Min subjektive oppfatning er at gutter er i hvert fall 10 ganger mer reale mot hverandre enn jenter. Fy f¤#! hvor falske og stygge jenter kan være mot hverandre, og hvor mange som rakker ned på andre og får andre til å føle seg dritt for å heve seg selv. Og at de i mye større grad kan være direkte stygge mot noen uten skrupler. Jeg var ikke verdens mest populære som barn, men ble ikke utsatt for psykisk terror som enkelte jenter driver med. Gutter er mer binære. De bryr seg kanskje mindre, men takke meg til dette.
 7. Det jeg savner er en ordentlig fornuftig forståelig oppstilling av utgifter og inntekter ift vindkraft. Nå bruker begge sider de tallene som passer best, og bortforklaringer som ikke gir mening. Jeg synes ikke Faktisk.no-artikkelen var særlig oppklarende. Det er mange huller i forklaringen, og ulogiske slutninger. Vanlige forbrukere får jo nå 1kr/kWh for sin solkraft, mens kraftprisen i det siste har ligget godt under 10 øre/kWh. Hvem betaler denne enorme differansen? Hvordan er subsidebildet tilsvarende for vindkraft? Veldig mange maser om at fornybart er så konkurransedyktig. Hvorfor har man da slike subsidier? I stedet for subsidier burde man heller skattlegge CO2-utslipp ut fra hva man mener er kostnaden for samfunnet per tonn CO2, som så går rett inn i statskassen, og ikke noe sertifikater/fornybarfond e.l. De som slipper ut må da betale en pris/tCO2 som senker deres lønnsomhet. Så bør salgsprisen for kraften være den samme for alle etter markedspris. Da styres markedet automatisk mot de altenativene som er best ut fra den gjeldende prisen på CO2. Hvorfor dette intrikate systemet med subsider?
 8. Ref denne: Hvorfor ikke produsere syntetisk Metan? https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas Hva blir totalregnskapet her?
 9. Det jeg savner i denne saken (som jeg stort sett alltid gjør) er hvorfor svaret er Hydrogen? Hva med alternativene? Man har jo mange andre alternativer. Gitt ubalanse mellom produksjon og forbruk trenger man å lagre energi. Og de ekstremt lave energiprisene vi har nå betyr jo at det er noe galt med strømmarkedet slik det er nå, og dagens situasjon må vel endres ift dette. Men ønsker man mer vind og solkraft trenger man energilagre. For energilagring har man både pumpekraftverk, batterier og flere andre alternativer. Er Hydrogen overlegen disse? Ellers for transport, er det vel kun fly hvor man har få alternativer til fossilt brennstoff. Men med farer rundt håndtering er det vel tvilsomt at man får godkjent hydrogenfly med det første? For landbasert frakt er det vel stor sannsynlighet for at batteri vil bli ledende? Gitt vanskeligheter rundt håndtering skal det litt til at Hydrogen blir førstevalget? For sjøbasert frakt på store skip langt til havs er kanskje farene rundt håndtering mindre. Men også her har man vel andre alternativer? Det jeg lurer på er: Hva er virkningsgraden/kostnaden på syntetisk diesel eller gass laget av overskuddsstrøm? Kanskje dette er veien å gå til evt. batterier blir bra? Særlig for sjøtransport er jo ikke lokale utslipp så farlige, og mesteparten kan jo renses bort.
 10. Største årsaken til at den ble kalt misvisende var vel at den utelot "white on white", samt ikke gjelder drap, kun ikke-fatale hendelser. Det ble jo postet kilden, men kilden ble litt misvisende brukt. Her er en graf med tallene fra Tabell 3: Rate of violent victimization, by type of crime and race/Hispanic origin of victim and offender, 2012–2015 Race/Hispanic origin of victim and offender Rate per 1,000 persons age 12 or older
 11. Her var det mye merkelig logikk. Man er sjelden 100% enig i alt et parti står for, og ønsker ikke nødvendigvis et ettpartisystem, men man stemmer vel på det partiet man er mest enig med? Tror ikke jeg helt skjønte hva du mente med "eller man kan se på det norske sosialdemokratiet i praksis, og forholde seg til hvordan det funker."? Igjen, mitt argument er at kommunisme er umulig å implementere i praksis. Etter mange forsøk har det ikke fungert så langt, og bryter sammen lenge før man når "det perfekte". Ingen systemer er perfekte, men tror forsøk på kommunisme mot kapitalismen er årsak til mange flere ofre, selv om kapitalismen definitivt også har mange liv på samvittigheten. Igjen så ligger kanskje idealet "et sted i midten", ved en blanding av kapitalisme og sosialisme, mye likt sosialdemokratiet vi har i Norge...? PS: Gir meg der, dette er vel blitt ganske off-topic, og bør evt fortsettes i en annen tråd.
 12. Stusser alltid over slik argumentasjon. Man stemmer vel på det partiet man ønsker skal få makt? At det er temmelig usannsynlig at de vil få stor makt er av liten betydning. Ellers den vanlige unnskyldningen at "Dette var ikke ekte marxisme/kommunisne"... Nei, kanskje ikke etterhvert. Men ofte i starten. Kan det kanskje skyldes at alle forsøk på dette tryner fordi det ikke fungerer i praksis? Norge er et sosialdemokrati, noe som er langt fra sosialisme, og Rødt ønsker ikke elementer av sosialisme, men alt. Arbeiderpartiet er et mye mer naturlig valg hvis man ønsker elementer av sosialisme.
 13. Selvagt karikert, men det er jo faktisk i praksis det som skjer i alle land som prøver dette. Man får nesten ingenting igjen for å yte noe ekstra. Da gidder ikke folk yte mer enn de akkurat må, de gjør da kun en akkurat passe ok jobb og går hjem kl 16. Hvis jeg skulle tjene like mye som han som aldri åpnet boka på skolen, ville nok ikke jeg heller ha giddet å lese så mye. Noe konkurranse er sunt. Man ser også tendenser til dette blant oss som jobber i statlig sektor. Mange som er fornøyde med der de er og ikke gjør mer enn de akkurat må. Men heldigvis har man noe lønnsforskjeller og karrieremuligheter også i det statlige. Ellers ville jeg også gjemt meg bort på et kontor. Ikke akkurat en god oppskrift på fremskritt.
 14. Jo det Rødt ønsker er veldig radikalt og betyr en total omveltning av dagens samfunn. Ref prinsipprogrammet ønsker de et samfunn som baserer seg på Marxismen og "Det er dette Karl Marx kalte kommunisme". Men sant at politikk ikke dreier seg om bare 1 idé. Men skal man se veldig stort på det handler det primært om et spekter fra full statlig styring til null statlig styring. At så mange journalistene ønsker seg SÅ langt mot full statlig kontroll er pussig. Særlig når man ser hvor dårlige kår journalister har hatt i land som har prøvd seg på en eller annen variant av sosialisme eller kommunisme.
 15. Hvis man skal definere "midten" må man også ta med hva som er ytterpunktene. Selv om f.eks. MDG sier de lener seg på forskningen, er dette et stykke fra sannheten. God forskning er ofte ganske balansert, noe man ikke finner igjen hos f.eks. MDG. Der i gården er det lite av usikkerhet og nyanser. Og Rødt er i hvert fall ganske så på ytterkanten i norsk politikk. At så mange journalister støtter et ønske om en total omveltning av dagens samfunn skremmer meg. Men riktig at sannheten ikke alltid ligger i midten, men det er litt pussig at det "i sum" er en så stor skjevhet. Man skulle tro at Det ville jevne seg litt ut. Men en analyse av hvorfor det blir slik kunne vært interessant.
 16. Det skal vel ganske mye til før man begår presseetiske overtramp. At man farges av egne synspunkter er naturlig og ikke noe som i seg selv er et overtramp. Men egne meninger farger hvordan man vinkler en sak og hvilke fakta som vektlegges. Dette gjelder alle vanlig folk og tror ikke journalister er en superrase som klarer å være helt nøytrale. Det naturlige hadde vel vært at journalister har et mer nyansert bilde på ting enn folk flest, og sånn sett stemte mer "i midten"? Det er også flere av de tradisjonelle avisene som har et uttalt mål om å ligge på venstresiden enn motsatt Mye kan tyde på at journalistene heller skaper sine egne ekkokamre og er for lite åpne for mangfold i meningsdannelsen.
 17. Er du seriøs, eller bare troller du?.....
 18. Jepp. Noe ganske annet enn det som mange foreslår som "defunding police": https://thefederalist.com/2020/06/16/no-camden-new-jersey-didnt-defund-the-police-it-increased-them/ Og alt er ikke fryd og gammen heller: https://whyy.org/articles/camden-residents-city-not-a-model-for-defunding-police/
 19. Ja, drit i historien. Kanskje man nettopp burde lære litt mer om disse personene? Hva gjorde de? Hvordan har dette vært med på å utvikle samfunnet? Etc. At vi i fremtiden ikke nødvendigvis skal fokusere så mye på statuer er helt normalt. Samfunn utvikler seg. Og vi har heller ikke plass til alt. Noe fornying må skje. Men den statue-debatten vi har nå er i hvert fall helt usakelig og ikke tuftet på historiske fakta, ei heller rasjonell tenkning. PS: Og igjen har du en fantastisk evne til å lage polariserende innlegg hvor du tillegger andre motiver. Titt litt på Atib Azzad sitt innlegg....
 20. Det har jeg ikke sagt. Hvor har du det fra? Kanskje ikke du, men visse andre her. Det er bare å gå spole litt tilbake. Hvis du leser artikkelen er bildet ganske myer mer nyansert, og det er flere ting som ligger bak https://www.businessinsider.com/camden-new-jersey-police-disbanded-how-it-works-impacts-residents-2020-6?r=US&IR=T Å bare "legge ned politiet" er ikke nødvendigvis løsningen. Løsninger er ikke nødvendigvis å starte helt på nytt, men å ta tak i de tingene som er galt. Og mye av årsaken var nok at dette ble et prestisjeprosjekt som ikke skulle feile. Man fikk mye ressurser til å snu ting vilje til å investere i løsninger og det var vilje til å samarbeide. Det er IKKE det som er gjennomgangstonen i mye av den retorikken av de som roper høyest nå. Og de har fortsatt ganske langt igjen: https://www.neighborhoodscout.com/nj/camden/crime
 21. Ikke unaturlig at man får visse motreaksjoner i folket når samfunnet polariseres slik det gjøres nå. I tillegg går "mainstream media" stadig lenger til venstre. Når 12% av journalistene stemmer Rødt, 13,3% MDG og 21% stemmer SV, er det noe galt. Ingen klarer å være 100% objektive, og alle farges av sitt personlige syn. Særlig i dagens journalistiske klima hvor fakta havner stadig mer i bakgrunnen og subjektive meninger er det som dominerer. At forksjellene mellom "vanlige" og journalister øker, ved at journalistene stemmer stadig mer radikalt er skremmende. Da mister man mer av den balanserte debatten, og meningsrommet minsker. Dette dytter en del ut i ekstremisme i andre enden.
 22. Noen historiske personer bør kanskje glemmes, men vi er på fullstendig feil kurs hvis vi skal glemme all historie bare fordi den ikke passer 100% inn i dagens ytringsklima. Verden endres hele tiden. Det som var akseptabelt i går er ikke nødvendigvis det i dag. Det betyr ikke at vi skal fordømme alt som ble sagt som ikke lenger stemmer. Selv om både Djengis Khan og Stalin var grusomme despoter har jeg ikke noe problem med at det finnes statuer av disse. De var en viktig del av vår historie, og vi må heller lære av det som har skjedd. Og hvem skal til syvende og sist bestemme hvem som er "verdige" i å få stå? Hvor "rene" må en historisk person ha vært for å få lov å stå? I tillegg får man absurde utslag som de som vil forby statuer av Holberg på et fullstendig sviktende grunnlag. All fornuftige historikere mener han faktisk var en viktig pådriver for et bedre samfunn. Jeg synes også det er riktig at man i 2009 fikk en statue av Knut Hamsun selv om han kan kritiseres for sitt forhold til tyskerne. Gjerne diskusjoner om enkelte statuer, men det må ikke skje i dagens paniske klima, og det bør kun skje etter en grundig og ikke minst faglig debatt. Ikke basert på hva "noen har lest på internett" som f.eks. er bakgrunnen for Holberg-saken: https://khrono.no/ludvig-holberg-var-verken-slavehandlar-eller-rasist/496941
 23. Hvis politiet ikke tør gå inn i situasjoner i fare for at de kan bli anklaget, vil dette neppe ha positiv innvirkning på kriminaliteten. Kriminaliteten er høy, og en del arrestasjoner kan se voldsomt ut på film, men politiet er stadig i potensielt livstruende situasjoner og ved ikke å bruke det som er voldsomme metoder, vil de utsette sine egne liv for fare. Men pytt, snekkere lever tydeligvis farligere, så da er det ikke så farlig...
 24. Altså ingen konkrete tiltak utover "prate om det". Hvilke "endringer" som vil gi effekt er det snakk om? De største endringene er så langt en masse tullete forslag om å ta ned statuer og endre "støtende" navn. Å glemme sin historie er ikke løsningen. Man skal annerkjenne historien, og så prøve å lære av den. Debatten så langt er kun polariserende uten noen løsnigner. Hvis det som skjer nå skal være løsningen, har jeg null tro på at det vil bli mye bedre.
×
×
 • Create New...