Jump to content

Cascada81

Medlemmer
 • Content Count

  136
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

80 :)

Recent Profile Visitors

1020 profile views
 1. https://e24.no/naeringsliv/i/vAMa1j/advokat-ut-mot-karantenehotell-fremstaar-som-en-ren-bloeff Advokaten som intervjues, viser til et skriv fra Justis- og beredskapsdepartementet som sier at det er opp til hver enkelt å avgjøre om man er unntatt fra bestemmelsen om karantenehotell eller ikke. I tillegg viser han til at vanlig praksis ved anmeldelser i akkurat denne typen bestemmelser, er henleggelse. Det gjøres på egen risiko, men ser også ut som at oppskriften her, om man ikke vil være på hotellet i karantenetiden, er å ikke godta et eventuelt forelegg.
 2. Har man et eget kontor hvor penger håndteres og/eller oppbevares, er det ikke unaturlig at det også er overvåkingskamera der. Følg anvisninger fra datatilsynet og heng opp skilt om at området er kameraovervåket. Kameraet bør plasseres slik at aktiviteten fanger opp hva som skjer, for eksempel at det på en oversiktlig måte dekker hvem som går inn og ut, samt de områder hvor penger håndteres. Kameraer skal ikke brukes i garderober og på toaletter, og heller ikke for generell overvåking av ansatte. Dersom området først er merket som overvåket, er det ikke noe i veien for strategisk utforming og plassering av kameraene. Sikkerhetsselskaper har vanligvis god kompetanse på utstyr og plassering, men koster selvsagt ekstra da. Det bør være rutiner og instrukser for hvordan kontanter håndteres, slik at telling foregår på overvåket område. Vennehandel (hvordan man opptrer når venner og familie kjøper drikke) bør også inn i instrukser. Hvis ikke ansatte ofte er alene på jobb, kan det legges inn i instruks at vennehandel ikke skal skje, men at annen ansatt skal betjene disse. Få gjerne ansatte til å signere på at de har lest og forstått instruksene.
 3. Enig med tigerdyr her. Et annet alternativ kan være å undersøke lovligheten ved å nekte deg å starte virksomhet på siden. Det kreves saklighetsgrunn for karantene, samt å nekte deg å drive egen virksomhet på siden. Saklige grunner kan være at virksomheten konkurrerer med "hovedarbeidsgiver" for produkter eller tjenester, eller at arbeid på siden er skadelige for ytelse/prestasjoner. Er du ansatt for å drive med programmering på dagtid, men strikker votter og selger på ettermiddagen, er det ikke et konfliktforhold mellom virksomheten. Driver du med IT på dagtid, og vil gjøre det på siden i tillegg, vil det være ryddig å klarere det med arbeidsgiver.
 4. Man får ikke velge. Staten vil ha pengene, og vil mest sannsynlig ty til lønnstrekk og ulike former for tvangssalg før soning er aktuelt.
 5. Du har muligheten til å legge inn ønsker, men det er sjefen som til syvende og sist bestemmer om du kan ta ut ferie eller ikke om dere ikke blir enige. Det er ikke uvanlig i bedrifter som holder åpent "den stille uke" at man må ta en uke ferie om man ønsker fri de tre arbeidsdagene i starten av uken. Sjefen kan være "grei" å la deg slippe med tre feriedager, men er ikke nødt til å gå med på en slik ordning. Om du har krav på betaling for helligdagene, avhenger av om du har månedslønn eller timelønn. Du har selvsagt ikke krav på lønn hvis du i utgangspunktet ikke skulle ha jobbet uansett. Hvis du har timelønn, vil du i utgangspunktet ikke ha krav på betaling andre dager enn 1. og 17. mai, som påpekt over, men kun for de timene du faktisk er på jobb, med mindre annet er avtalt. Bedrifter med tariffavtale har typisk avtalt at avlønning skal skje som månedslønn, samt avtale om helligdagene. Vær obs på at en bestemmelse som "lønn etter tariff" (sjefens sjefsargument for at bedriften ikke trenger tariffavtale) ikke nødvendigvis gir deg arbeidstid etter tariff, og heller ikke månedslønn.
 6. Heftelser på bilen følger typisk bilen. Kjøper du en bil til 50000 med heftelser på 120000 koblet til bilen, har du kjøpt deg et problem. Det er en grunn til at man er anbefalt å sjekke om det er heftelser på biler man vurderer å kjøpe. Jeg tror også krikkerts løsning har noe for seg. Dersom bilens verdi bare faller, er det verd å undersøke om kreditorene kunne gå inn på en avtale kun for å bli kvitt bilen, som enten forholdsfordeling av pengene som kommer inn, eventuelt annen fordeling kreditorene synes er rimelig. Kreditorene skjønner også at man ikke får mer for bilen enn det den er verd.
 7. Eier dere 50/50?, eller er boligen tinglyst på en av dere eller med ulik eierbrøk? Dersom dere kjøpte sammen, hvor mye utgjorde EK fra hver av dere av kjøpesummen?
 8. Det er en påstand mot påstand. Er storyen som lagt fram her, ville i hvert fall ikke jeg gitt meg her, men kan være greit å se hva forliksrådet kommer fram til. Er sivilrettslig, så går på sannsynlighetsovervekt, emn slik jeg ser det, står du sterkt dersom du har noe skriftlig, og de ikke har noe. Har du gitt noen form for bekreftelse på telefon, må du være forberedt på at det kan foreligge opptak på det, men burde ha kommet fram i forliksrådet for å avgrense kostnader i prosessen.
 9. Det var vel ikke det han/hun spurte om. Har ikke svar på praksis hos namsmannen, men kan være flere som lurer på det samme.
 10. Ah, jeg tenkte bare norske forhold. Her på berget får man vel ikke registrert en bil uten at ansvarsforsikring er på plass.
 11. Så du har ikke signert på noe tilsvarende "se forøvrig vilkår på våre nettsider" eller tilsvarende? Jeg stusser litt på at personskadeforsikring ikke er inkludert, men det er kanskje ikke det samme som trafikkskadeforsikring?
 12. Er du disiplinert nok til å spare, og har veldig lyst til å bo i Oslo også i framtiden, er det jo en mulighet da. En annen mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet, er å kjøpe sammen med noe, fortrinnsvis en partner. Jeg vet ikke hvor mye det betyr for deg å bo i Oslo, men det er betraktelig billigere å kjøpe seg inn på boligmarkedet i mindre urbane strøk. En utfordring på sikt er at det kan bli vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet i Oslo på et senere tidspunkt, om du har lyst å flytte tilbake.
 13. Jeg vet ikke hva som er mest vanlig, men seriøse (min påstand) arbeidsgivere betaler månedslønn for ansatte med fast stilling/langvarig vikariat. Vikarer i kortvarige vikariat og tilkallingsvakter har timelønn uansett av rent praktiske årsaker. For lønningskontorene kan det være arbeidsbesparende med fast månedslønn som utgangspunkt for lønnslippen, og timelister kun for registrering av avvik. Et raskt google-søk viser at det kan være lønnsomt for arbeidsgivere å utbetale timelønn i stedet for månedslønn (på grunn av bevegelige helligdager), og det er visstnok vanlig i butikkbransjen. Det er derfor lagt opp til månedslønn i tariffavtaler. Jeg kan se for meg at det er lettere å jukse med lønnsutbetalingene fra arbeidsgiversiden dersom det opereres med timelønn, selv om det forhåpentligvis er unntaket.
 14. Ut fra skjermdumpen er det tvetydig. Dersom informasjonen på skjermdumpen var avtalen, er det ikke åpenbart at glasskade ikke er skade. Vises det ikke til fullstendige vilkår noe sted?
 15. Dersom kunden har reklamert på en faktura og har bestridt kravet, trenger ikke kunden gjøre noe før saken havner i forliksrådet. Dersom kunden har bestilt noen av varene som er fakturert, er det nok lurt å betale for den delen av fakturaen som ikke bestrides, slik at saken videre kun omhandler fakturerte varer/tjenester som bestrides av kunden.
×
×
 • Create New...