Jump to content

Cascada81

Medlemmer
 • Content Count

  94
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

61 :)
 1. Det er ikke markedsføring i ordets rette betydning. Det er relativt stor takhøyde for redaksjonell frihet i forhold til begrensninger i lovverk når det kommer til markedsføring, noe som kommer til uttrykk eksempelvis når vinflasker får terningkast. De har i tillegg valgt å merke artikkelen som dokumentar. Det er imidlertid problematisk å oppfordre til ulovlige handlinger. Jeg kan ikke se at det foreligger en klar oppfordring her.
 2. Jeg oppfatter trådstarters problemstilling som at styret i borettslaget skulle utlevere informasjonen uten at individuelt samtykke skulle innhentes.
 3. Ja, er bare å styre unna. Arbeidsgiver disponerer tiden mens du er under opplæring. Det er snakk om lønn for to dager, men det lukter problemer lang vei. Hadde jeg vært langt inn i et arbeidsforhold og ellers hatt det bra på jobb, kan man tåle en mindre urett som en engangshendelse. Her starter arbeidsforholdet med tilbakeholding av lønn, og vil med sikkerhet ikke stoppe der. Du nevner arbeid i to ulike butikker med samme eier? Man har tilgjengelig arbeidskraft, men taper ofte på å jobbe i to ulike butikker, på grunn av manglende rettigheter i forhold til overtidsbetalt og UB-tillegg. Er selvfølgelig greit dersom man er innstilt på det, men er få og små insentiver for arbeidsgiver å skulle gi deg noe som ligner på fulltidsstilling på kun en av plassene.
 4. Når du ikke studerer lengre, må du belage deg på å betale på studielånet. Lånekassen vet ikke om du har et friår, eller aldri mer kommer til å studere. Det er unntak om du skulle være arbeidsledig, men den var vel ikke relevant her. Det skal visstnok gå an å søke om utsettelse, https://www.lanekassen.no/nb-NO/Tilbakebetaling/soknader/betalingsutsettelse/ . Jeg kjenne ikke til premissene for å få det innvilget, men det ser nesten ut til at det går an å søke om utsette 36 (?) ganger. Det løper renter ved en betalingsutsettelse. I forhold til om du burde betale ned på studielånet, kommer det an på hva alternativene er. Dersom du studerer videre, vil du få gratis utsettelse på nedbetaling, hvilket innebærer gratis lån over perioden du studerer. Dersom du trenger egenkapital til boligkjøp er det dumt å kjøre mer penger inn i nedbetaling av studielån enn nødvendig. Ut fra hvor risikovillig du er, går det an å investere pengene i aksjefond eller lignende, hvor forventet avkastning er høyere enn rentekostnaden for studielånet. Studielånet slettes ved død, og du kan få ettergitt hele eller deler av studielånet ved varig uførhet, så ved nedbetaling av gjeld, ville jeg ha kvittet meg med all annen gjeld før ekstraordinære innbetalinger på studielånet, og selv da ha vurdert langsiktig aksjesparing. Et unntak: dersom man har mindre god selvkontroll når det kommer til penger, kan det vel egentlig være en god idé å kvitte seg med lån framfor å sløse det bort.
 5. Med mindre en uavklart situasjon forsurer tilværelsen din, ser jeg ingen fordeler med å minne politiet på saken som de har liggende. I noen politidistrikt har politiet bedre kapasitet til etterforskning nå, på grunn av mindre kriminalitet.
 6. Forsøk på nasking er i hovedsak ikke straffbart. Når jeg hører hendelsesforløpet, kan jeg ikke se at det skulle innebære noe straffbart. Selv om datteren din hadde puttet et klesplagg i vesken, har det ikke skjedd noe straffbart før hun går gjennom betalingspunktet uten å betale for varen. Det er i tillegg uansett umulig å bevise et forsett, da plausible muligheter hadde vært at hun skulle legge fra seg plagget på vei mot kassen, i kassen, eller at hun skulle betale for plagget, eller at andre hadde plassert plagget i vesken.
 7. På min bil er det 180000 km intervall mellom hvert bytte. Hva er anbefalt intervall på bytte av registerreimen? Står det noe i serviceheftet for den aktuelle servicen?
 8. Miri, ansatte ved skoler har rett til å handle i nødverge. Vold som straff hører ikke hjemme i et moderne samfunn.
 9. Jeg kjenner ikke jussen her, men synes ikke tre dager er urimelig tatt i betraktning jobben som skal gjøres. Angående bruk av egen ruter, ville jeg laget styr av det, men synes det er noe rart å begrense leietakers mulighet til å anvende egen ruter, så lenge leietaker står for kostnader og arbeid med å få utleiers ruter i samme tilstand som ved montering, når leietaker en gang flytter ut.
 10. Jeg tenker verneombudet kan kobles inn dersom ikke rektor gjennomfører passende tiltak. Verneombudet kan stoppe arbeid som verneombudet anser som utrygt, inntil passende tiltak er på plass. Mulige tiltak er flere ansatte på den aktuelle eleven inntil videre, eventuelt trygghetsalarm. Dersom det ikke fungerer, er linjevei videre ledelse innen utdanningsseksjonen i kommunen, typisk skolefaglig rådgiver, eller rådmann i små kommuner.
 11. Jeg tenker at det siden det er snakk om et vikariat for en måned, er det liten risiko ved å gå for den man ønsker ansatt, til tross for at den gravide damen er bedre kvalifisert. Ved søksmål vil den gravide damen ikke ha lidd større økonomisk tap enn vikarlønnen, sannsynligvis langt mindre dersom hun har gått ut i permisjon. Risikoen for den gravide damen vil være skyhøy sammenlignet med potensiell gevinst dersom hun skulle stå på kravene her. Det svarer kanskje ikke konkret på spørsmålet, men tenker det kan være en realistisk løsning.
 12. Et par ting til. Er tillegget at entreprenør har glemt å regne inn moms, er det ikke en gyldig grunn til prisøkning på faktura. Alle tilbud til privatpersoner skal være med mva, tilbud til firma kan være uten mva. I forhold til medgått tid, er det bare å avvise alle krav. Det kan oppstå saksomkostninger dersom saken skulle havne i rettssystemet, men firma kan ikke selge tid til behandling av reklamasjoner, og du har ikke bedt dem om å bruke tid på det. De trenger ikke bruke tid på det, fordi de kan velge mellom å akseptere dine krav, eller ta saken til forliksrådet. Siden det er du som avviser kravet, ligger ballen hos dem i forhold til å ta kravet videre.
 13. Et foreløpig svar fra meg: I forhold til inkassoselskapet, kan du midlertidig stoppe inkassokravet ved å vise til at kravet, eller deler av dette, er bestridt. Inkassoselskapet skal da stoppe innkrevingen fram til dere har kommet til enighet, eller at det foreligger noe rettskraftig som tilsier at kravet kan inndrives, som for eksempel dom i forliksrådet. I forhold til tilbud/kontrakt: Prisen på en tjeneste kan avvike noe fra tilbud. For at dette skal være gjeldende, må det være en saklig begrunnelse for hvorfor prisen avviker, som for eksempel at det hadde oppstått uventede problemer av noe slag, som gjør at kostnadene/medgått tid, har økt for leverandør. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men har hørt 15 prosent avvik uten at det foreligger en ny avtale (bransjestandard eller lignende), dvs er det avtalt 50000 for arbeidet, men entreprenøren møter uventede problemer som gjør at arbeidet blir fordyret, kan det være innenfor med tillegg på 6000. Det er avtalefrihet i Norge, så avtalt pris på SMS er like bindende som et signert kontrakt.
 14. Bitcoins Norge har tatt i bruk mange av de klassiske triksene svindlere, og i noen tilfeller forsikringsbransjen, benytter seg av, for å unndra seg ansvar. Det er mangelfullt med informasjon, og mye av informasjonen som kommer ut, er tvetydig. Det gis for eksempel forsikringer om at kundene skal få pengene sine, om en annen med uttalelser om hvilke datoer for innløsningskurs som skal gjelde, noe som skaper et inntrykk av at urealisert avkastning egentlig ikke er kundenes penger. Det vises også til vilkår, hvor det kun er innvekslet beløp er garantert for, og hvor det ses helt bort fra feilaktig informasjon til kundene om hva som er dekket av forsikring. Dette bygget også opp under en retorikk hvor urealisert avkastning ikke skulle være kundenes penger. En annen teknikk som er blitt benyttet, er uthaling. Det burde ringt noen bjeller når man ikke får ut penger etter maks en uke. Uthalingen pågår fortsatt, for det er ingenting som hindrer Bitcoin Norge å utbetale for innskudd 7. mai umiddelbart, for å etterpå gjøre en finregning av "konkursboet". Men det er jo ingen som får ut noe, og de er tydeligvis ikke ferdig med å flytte på kursdatoen. De gir kundene en nedslående nyhet, men selger inn et håp om å få noe igjen, for å kamuflere tyveriet, og opererer med urimelige tidsfrister for å få aksept for handlinger som vil påføre kundene tap. Timingen, midt i fellesferien er også påfallende. Den mest påfallende teknikken jeg ser som ikke er benyttet, er å skylde på kundene. Den kan fortsatt komme, og de har unnskyldt seg med hull i lovverket og med at det er en ny bransje. Det kan være at de viser til firetimersfristen for å holde igjen enda mer, eller at trusler mot DL brukes som unnskyldning for at han måtte stikke av. Hadde de drevet seriøst, hadde de operert med system for klientkontoer, men honningkrukkeeffekten har tydeligvis vært for stor.
×
×
 • Create New...