Jump to content

Cascada81

Medlemmer
 • Content Count

  178
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

112 :)

Recent Profile Visitors

1308 profile views
 1. Flaggbrenning har tidligere vært akseptert som en del av ytringsfriheten. Otto Jespersen brente det amerikanske på riksdekkende TV mens har framsa en tirade. På det grunnlaget er det fristende å si nei, men kan like godt være at det må ses i kontekst. Nå skjedde flaggbrenningen til Jespersen før 185 kom, eller i det minste før siste revisjon.
 2. Jeg vet ikke om du ikke ser det selv, men Eia og Fri har ikke sammenfallende meninger her. Kjønnsforskerne blir kritisert/akademisk avkledd av Eia i programmet, og både "skeiv forskning" og Bolsøs siste bok blir drøftet i Sætres artikkel (https://www.minervanett.no/biologi-fra-papirutgaven-identitet/kjonn-og-identitet-biologi-og-ideologi/396356). Det er fristende å diskreditere skeiv forskning som unyansert og uvitenskapelig, men jeg er prisgitt hva andre eksperter på området sier i hvert enkelt tilfelle. At det er mye svada og stor grad av inhabilitet og sterke følelser for områdene det forskes på, er hevet over enhver tvil. Benestad, som er professor, er hektet av som redaktør for de fleste kjønnsrelaterte emner i Store Norske Leksikon, men innrømmet i et intervju på NRK selv å ha et bias ved å være aktivist i tillegg til forsker. Bolsøs forskning blir problematisert av Sætre. Faren med å stå med begge beina plantet i det du forsker på, må jo bli at kritikk mot forskningen kan bli oppfattet som angrep mot egen person og identitet. Gutten i Eias dokumentar ser heller ut til, etter å ha blitt født med en defekt, å ha blitt feiloperert fra fødselen av, og at han var biologisk gutt/mann hele veien. Nå ville ikke jeg vektlagt "Hjernevask" så alt for mye, både på grunn av alder på serien og metode, men i den grad "Hjernevask" og Eia, som er utdannet sosiolog, konkluderer med noe, må det da være at en gutt/mann ikke bytter biologisk kjønn ved å fjerne eller operere kjønnsorganene, og at det har kommet bedre medisinske metoder for fastsettelse av kjønn (må ikke forveksles med at "legene bestemmer kjønn"). Interkjønn/fødselskader forklares i NRKs "Folkeopplysningen", hvor også Sætre blir intervjuet om kjønn og interkjønn (https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2022/KMTE31009321/avspiller , fra 18:40; se og så debatten om tilsvarende tema fra NRK på https://tv.nrk.no/serie/debatten/202201/NNFA51012722/avspiller ). Foreningen Fri har bidratt i produksjonen av læremidler som benyttes i norske skoler, hvor det helt konkret står at det er legene som bestemmer barnas kjønn ved fødselen. Ifølge idag.no bekrefter også enkelte forlag at Foreningen Fri har bidratt i produksjonsprosessen. (https://idag.no/nyheter/samfunn/legene-bestemmer-hvilket-kjonn-babyen-har/19.39547) En liten digresjon her, men angående Pride i skolen, har Cappelen Damms digitale undervisningsplattform (skolenmin.cdu.no) undervisningsopplegget "Vi feirer Pride" for 1. - 4. klasse. Foresatte i mitt nærområde har ikke tilgang til undervisningsplattformen, fordi den kun benyttes på låne-pcer på den aktuelle skolen for de aktuelle trinnene. Hele denne biten av debatten er imidlertid en avsporing i forhold til kjernen i problemstillingen, som er at man selv må få bestemme for seg og sine barn om man ønsker å delta i politisk/ideologisk aktivisme, og det uten konsekvenser for seg og sine. Det har vi ikke nå. Formålsparagrafen i Opplæringsloven gir også foreldre en lovfestet rett til medvirkning i opplæringen av eleven, "i samarbeid og forståing med heimen", som det står. Med Pride og Foreningen Fris ideologi som en tvangstrøye, hvor står vi nå? ( https://www.dagbladet.no/meninger/nei-foreldre-vet-ikke-best/76386028 ; https://www.dagbladet.no/meninger/kritikk-er-ikke-hat/76421803 ; https://www.dagen.no/okategoriserade/nar-helsevesenet-endrer-barnas-kjonn-mot-foreldrenes-vilje/ ; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_1)
 3. Tjomlid demoniserer personer med andre meninger, ved å sette dem i samme bås som høyreradikale. Han insinuerer at meningsmotstandere, i det minste en betydelig andel av disse, enten er høyreradikale selv, eller har blitt forledet av høyreradikale. Logikken han bruker, ligner den man finner i Erasmus Montanus. Angående hva elevene skal lære, er jeg helt enig i emnene. Men trenger man bli kommunist for å lære om kommunisme? Må ramadan gjennomføres for å lære om islam? Elevene er eksempelvis i stor grad skånet for involverende/forkynnende deltakelse når elevene lærer om de ulike religioner og ideologier, og det er opp til lærerne, i samarbeid med hjemmet, å lage undervisningsopplegg tilpasset elevene ut fra læreplanens innhold. Det er ingen oppegående mennesker som benekter at det er ulike seksuelle preferanser, eller at fødselsdefekter kan gjøre det vanskelig å umiddelbart stadfeste hvilket kjønn et barn har. Foreningen Fri har imidlertid vært involvert i produksjonen av læremidler, hvor det kommer fram påstander som at barn selv kan velge kjønn, og at leger velger kjønn på barna ved fødselen. Dette er i tråd med Foreningen Fris ideologi på område, hvor de støtter hormonbehandling, herunder hormonstoppere, på barn under 18 år uten foreldres samtykke og viten, en behandlingsform hvor man har liten kunnskap om langtidseffektene. Til sammenligning er det 25 års aldersgrense for sterilisering i Norge. Det Foreningen Fri står for, er i strid med etablert vitenskap om biologi, og passer bedre til Flat-jord-analogien. (https://www.minervanett.no/biologi-fra-papirutgaven-identitet/kjonn-og-identitet-biologi-og-ideologi/396356) Jorda blir ikke flat bare fordi Foreningen Fri mener det, og heller ikke om det eventuelt skulle bli stående i en læreplan. Spørsmålet blir om lærere skal tvinges til å lære elevene at jorden er flat.
 4. Tjomli skriver: "Kulturkrigerne har vridd debatten om til å handle om ytringsfrihet, men glemmer at de da kun ønsker om å verne sin egen frihet til ytringer uten å møte motbør. I realiteten vet vi at hvis ikke en debatt modereres, ender vi opp med mindre ytringsfrihet." Choi nevnte i en NRK-sending etter Oslo-terroren at det reelle tapet av ytringsfrihet var alle som ikke lengre tør ytre seg. Choi viste til tap av ytringsfrihet for homofile, men forsvarte også på en god måte ytringsfriheten til kritikere av Pride i sendingen. Når leder av Bjerke Venstre, Aleksander Engevik, mener at Noreng burde sparkes som lærer for det som for det som for Vebjørn Selbekk oppfattes som "helt legitime og fornuftige synspunkter på Pride", er det klart at dette er egnet til å disiplinere lærere til å støtte opp om Pride, eller i det minste om å holde ytringer for seg selv. (https://www.dagbladet.no/nyheter/bor-sparke-laerer-etter-pride-uttalelser/76363591; https://www.dagen.no/meninger/nar-pride-tilhengere-krever-at-meningsmotstandere-skal-miste-jobben/) På "Status Lærer"-forumet på facebook (https://www.facebook.com/groups/StatusLaerer), med sine drøye 33000 medlemmer, fikk brukere i et innlegg postet internt av gruppens administratorer, mer eller mindre beskjed om at de kunne forlate forumet om de ikke føyde seg i Pride-rekka, etter at noen overmodige gruppemedlemmer kom med saklige innvendninger mot administratorenes Pride-tilnærming. Ikke noe rom for meningsbrytning på det området, i hvert fall. Så mye for inkludering og toleranse, så lenge man er enige med Foreningen Fri. Må nesten nevne Tjomlis kommentarer om stokastisk terrorisme, hvor Tjomli langt på vei insinuerer at vanlige meningsytrere er medansvarlig for volden som utøves: Her må han nesten se seg selv i speilet. Foreningen Fri og Pride-bevegelsens ubetingede krav på et sannhetsmonopol med krav om absolutt lydighet til blant annet skoleansatte, er uten tvil en medvirkende årsak til polariseringen vi ser i samfunnet i dag, og tvinger mange som egentlig ikke bryr seg, eller har en mer nyansert tilnærming til toleranse og respekt, til å velge en side i en heller gjørmete debatt. Jeg forsvarer også folks rett til demonstrasjoner og meningsytringer. Jeg har ikke problemer med at folk joiner Pride, på samme måte som at folk kan delta i Kvinnegruppa Ottars arrangementer. Elevene må gjerne lære om Fris rolle for homofiles rettigheter. Problemet med Pride-bevegelsen er at de krever at andre mener det samme som dem selv, eller rettere sagt, at andre slutter seg til hva Foreningen Fri mener, også når det kommer til spørsmål langt ut over grunnleggende rettigheter. Trusler som kansellering, samt deres klamme hånd inn i skolesystemet med sin aktivisme, er så problematisk at det ikke kan forbigås i stillhet. Vi gir ikke Kvinnegruppa Ottar carte blanche til å lage undervisningsopplegg om likestilling og beslektede emner i skolen, og foreslår heller ikke at elevene skal delta i Kvinnegruppa Ottars aktiviteter, fritid eller ikke. Det hagler heller ikke med påstander om at man er mot likestilling, hater kvinner eller er mannssjåvinister om man ikke gir tilslutning til Kvinnegruppa Ottar. Hvordan Foreningen Fri har fått en annen status i skolen enn Kvinnegruppa Ottar, er spørsmålet man egentlig burde stilt seg.
 5. Ja, du må ikke rokke ved autoriteten i de inspirerte skrifter som ligger til grunn for Foreningen Fris lære. Det er alt eller ingenting, og er du ikke med, så er du mot.
 6. Det finnes mange grader av islamisme, og islamister er ikke en homogen gruppe. Blant moderate islamister er det de som ønsker innføring av styresett etter muslimske prinsipper innenfor rammene av demokratiet. Vil tro at et betydelig segment innenfor islamister, også i Norge, er ekstremister, og noen har vist seg villige til drap og terror. Er jo en grunn til at PST fisker rundt i miljøet.
 7. "Når montøren kommer, så må denne passe på at..." kan vel funke, eller? Når er hen tenkt som pronomen. Pronomen betyr "i stedet for substantiv" ("pro" og "nomen", hvor Nomen er substantiv flertall i tysk). Dersom man er usikker på pronomenet, kan man skrive substantivet man tenkte å erstatte. Det kan se klumpete ut, men i noen tilfeller kan det også være en fordel for å få eliminert eventuelle misforståelser for hvilket substantiv pronomenet er ment å erstatte. "Når montøren kommer, må montøren passe på at..." Et praktisk problem er hva objektsformen av "hen" er, som i: "Han snakker til ...". Har ikke sett hva språkrådet sier her, men er sikkert en løsning for det.
 8. Jeg er ikke noen tilhenger av Pride. Er på ingen måte homofob, men er en del forhold rundt Pride som er problematiske. Pride er i Norge driftet og organisert av organisasjonen Fri. Det er derfor vanskelig å se Pride uavhengig av organisasjonen Fri, og hva denne står for. Fri søker et sannhetsmonopol, og vi lever i et samfunn hvor man risikerer kansellering og mistro hvis man ikke bøyer kne for Fris ideologi. Jeg tror Fris kompromissløse holdninger til egen ideologi, som delvis går på tvers av både vitenskap og sunn fornuft, kan skape en polarisering som på sikt kan komme til å skade rettighetene homofile og andre skeive har oppnådd til nå. Mine meninger er for øvrig ganske så sammenfallende med de som er nevnt i oppropet jeg har lenket til her: https://www.foreldreopprop2022.no/ (er linket til flere ressurser i artikkelen). For mer bakgrunnsinformasjon om emnet, og Fris rolle i det hele, sjekk gjerne siste episode av Folkeopplysningen på NRK (https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen). Meget bra produsert, og objektivt, om en av de mer problematiske sidene ved Fri. Eller denne episoden av debatten? https://tv.nrk.no/serie/debatten/202201/NNFA51012722/avspiller , hvor det kommer rimelig klart fram at de som er betenkelig til i hvert fall deler av Fris ideologi, inkluderer forskere, feminister, åpne homofile, og hvis man legger Folkeopplysningen til grunn, medisinsk kompetanse på området, samt enkelte transpersoner. Foreldreoppropet over er signert av et femsifret antall personer, trolig mange som er betenkt til "Rosa kompetanse" og ukritisk indoktrinering av Fris ideologi gjennom skolesystemet. Vi har også religionsfrihet i Norge. Ville du for eksempel latt Islamnet eller Brunstad laget undervisningsopplegg til ukritisk bruk i krle-timene, på samme måte som Fri til samfunns- og naturfagtimene?
 9. Tyrkias veto kan omgås ved å lage et NATO-A, hvor Tyrkia inngår, men ikke Sverige og Finland, og et NATO-B, hvor Sverige og Finland inngår, men ikke Tyrkia. Det er liten fare for direkte konfrontasjoner mellom Sverige/Finland og Tyrkia, og samlet forsvarsevne vil fortsatt være svært god for henholdsvis Tyrkia og Sverige/Finland.
 10. For å svare på spørsmålet: Så snart som mulig. Det er vanlig med en frist for avvik for neste lønnskjøring, hvor den som kjører lønnsutbetaling får korrigert for tillegg, overtid, permisjon uten lønn og lignende. Regner med du må sende inn krav om kjøregodtgjørelse på et skjema eller lignende, hvor du dokumenter lengde på kjøring og formål. Spør arbeidsgiver så snart som mulig om du ikke har sendt inn skjema. Har du sendt inn skjema, spør igjen ved første lønnskjøring hvor du forventer tillegget. For purring av lønn/kjøregodtgjørelse ville jeg brukt mail.
 11. Real avsporing som ikke har mye med Enoksen-saken, men svarer likevel på den: Jeg vet ikke om læreren ville gjort noe ulovlig i et slikt tilfelle, men det er komplekse krav til skikkethet gjennom lover og forskrifter, se for eksempel Hermansen-saken, hvor en lærer fikk sparken for ellers lovlige ytringer https://www.nettavisen.no/nyheter/max-hermansen-far-ikke-tilbake-larerjobben/s/12-95-3423185112 . Er mye opp til skoleeier om noen bør fortsette som lærer ved uønsket, lovlig opptreden, men kan medføre erstatningskrav ved oppsigelse. Oslo kommune måtte bla opp etter oppsigelsen av Hermansen (ifølge forliksavtalen er det teknisk sett Hermansen selv som sier opp). Som sagt, ser ikke sammenhengen med Enoksen-saken, da "offeret" var en myndig, samtykkende person over 18 år.
 12. Med forbehold om at det ikke er noe som har kommet fram (at "offeret" var tilbakestående eller tilsvarende), mener jeg det er helt forkastelig at Enoksen skal skvises ut av jobben for dette. Støre har gitt ham beste skussmål for jobben Enoksen har gjort som forsvarsminister. Det er fritt fram å mene at aldersforskjeller eller utenomekteskapelige forhold er besynderlig eller ekkelt, men skal man droppe å ha ministre i homofile forhold fordi at en viss andel av befolkningen synes det er ekkelt eller umoralsk? Hva er egentlig aldersforskjellen som slår inn "ekkelt" eller utnyttende? Hele saken er også en umyndiggjøring av myndige 18-åringer. Er man 18 og ved dine fulle fem, kan man si nei til seksuelle framstøt. Å ligge med samtykkende 18-åringer er på ingen måte ulovlig, og jeg kan ikke se hvorfor det isolert sett skulle ha betydning her. At vedkommende angrer etterpå, får hun selv stå for. Vi har stort sett alle gjort ting vi angrer på i ettertid. Det er selvsagt overgrep om avslag ikke håndteres korrekt, men er veldig vanskelig å se at det i dette tilfellet ikke var en gjensidig samtykkende seksuell relasjon ut fra hva som har kommet fram. Kommentar overfor om ungdomsskolelærer: En ungdomsskolelærer kan ikke lovlig ha seg med egne elever, på samme måte som en lege med pasient, eller et hvilket som helst annet tilfelle hvor tillitsforholdet gjør det ulovlig.
 13. Jeg tror ikke de gjør noe ulovlig, og det at noen er syk/sykemeldt eller utilgjengelig av driftsmessige årsaker, kan ha nytteverdi for mange ansatte ut over arbeidsgiver og eventuell vikar. Det går an å ta opp problemstillingen med tillitsvalgt, eventuelt direkte med personalavdelingen, da det kan være at de ser på løsninger som begrenser informasjonsflyten av goodwill.
 14. Tar forbrukertilsynet feil? "Nettbutikker som retter sin markedsføring mot norske forbrukere må følge markedsføringsloven og angrerettloven, sier Dietzel" (fra https://www.tv2.no/a/14088788/) Må si jeg stiller meg noe undrende til at det skal gå an å avtale seg til dårligere vilkår, når lovverket eksplisitt sier at det ikke kan gjøres. Formuleringen ligner veldig på den man finner i arbeidsmiljøloven om ufravikelighet.
 15. Jeg ville forsøkt å vise til at kravet er foreldet. Jeg vil tro en av grunnene til at man har foreldelsesfrist, er nettopp det at det kan være vanskelig å hoste opp dokumentasjon for forhold som er mange år gamle. Det er ganske enkelt: Du sender skriftlig beskjed om at du avviser kravet, fordi det er foreldet. Ikke diskuter selve kravet i henvendelsen, fordi det da er kortere vei til en erkjennelse av kravet. Da er ballen over på deres side, og de må vise til noe konkret som skulle oppheve foreldelsesfristen for å gå videre. Er det tredjepart som innkrever, er det gode muligheter for at de bare prøver seg, noe som for så vidt er greit her. Det verste som kan skje, er at de ikke er enige, men du får heller ta stilling til hvordan du stiller deg til kravet da.
×
×
 • Create New...