Gå til innhold

Vanlige folk har ikke råd til bolig i Oslo


Anbefalte innlegg

2 minutes ago, Snikpellik said:

Ikke så veldig gjennomtenkt.

Hvor skal lavtlønnede bo? Enhver by trenger at de som holder byen i gang faktisk har mulighet til å bo der.

Større byer har løst dette med å flytte de lavtlønnede yrkene ut av byen. Som f.eks større butikker på utsiden av byen. Hadde vært en fin start.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Mistenker at ditt 'ytterste gokkmokk' er ganske sentralt egentlig. I faktiske utkantstrøk er det netto fraflytting og du kan fint kjøpe boliger til mindre enn nybyggekostnad. For omkring 2M finner du fint en enebolig ikke alt for ulendt til, og nei de går ikke opp 10% i året der.

Drar du enda lengre ut er eneboliger til under millionen fint mulig å finne og i de litt mindre byene finner du mindre leiligheter til under 500000.

 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
5 minutes ago, Snikpellik said:

Ikke så veldig gjennomtenkt.

Hvor skal lavtlønnede bo? Enhver by trenger at de som holder byen i gang faktisk har mulighet til å bo der.

Det regulerer jo seg selv til en viss grad. Når folk i lavtlønnsyrker ikke lengre har råd til å bo et sted da slutter jo enten de tjenestene å bli tilgjengelige. Da går enten lønningene opp i de yrkene slik at de fortsatt kan jobbe der eller så blir det stedet mindre attraktivt siden tjenestetilbudet svikter, slik at færre ønsker å flytte dit.

Men jo mer mennesker er villige til å bo trangt og kummerlig for å bo i en by jo mer er de jo med på å holde resten av boligmarkedet oppe.

Den store svikten er jo hvordan man ikke greier å få flere attraktive byområder, men det kan man kanskje ikke vente når landet er delt opp i en urmasse småkommuner som krangler med hverandre fremfor å få til mer regional byutvikling.

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Emsal skrev (16 minutter siden):

Større byer har løst dette med å flytte de lavtlønnede yrkene ut av byen. Som f.eks større butikker på utsiden av byen. Hadde vært en fin start.

Det gjøres jo i aller høyeste grad i Oslo, men det løser ikke problemet med for høye leieboligpriser i byen. Skal man utvikle velfungerende og gode boområder trengs diversitet, med både lavtlønnede, middels- og høytlønnede boende i de samme områdene. Små leiligheter og store leiligheter. Hvis ingen single folk, studenter, sykepleiere eller lærere har råd til å bo i Oslo, så er det et problem for alle.

Endret av Snikpellik
 • Liker 4
Lenke til kommentar
40 minutes ago, sverreb said:

Jeg kan ikke se at utleiere har noen som helst makt til å hindre at tomter reguleres eller at utbyggere bygger boliger. Om utbyggere ikke bygger har de ingenting å selge og dermed ingenting å tjene.

Boliger til leie i Oslo (og også andre steder) later til å bli færre noe som forklarer økningen i leie greit, men tyder da på at det er normale markedskrefter som driver opp prisene og ikke noe slags kartellvirksomhet. Lavere tilbud gir høyere priser.

Du bør kanskje heller spørre hvorfor ikke flere boliger leies ut. Jeg mistenker at siden det har blitt relativt sett mindre skattemessig attraktivt å eie bolig utenom primærbolig har medført at mange boligutleiere har solgt sine utleieobjekter og forlatt utleiemarkedet, og mange av disse boligene er nå noens eide primærbolig.

Det er jo ønsket politikk. Økt skatt på sekundærboliger har fått mange privatpersoner til å selge utleieboligen sin som igjen har økt leiepriser. Andel utleieleboliger har falt fra 11% til 6% av boligmassen totalt i Oslo ( om jeg ikke husker feil)

Endret av scuderia
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Hva med å sette et tak på leiepriser eller lignende? Jeg leier selv ut en bolig sentralt i Oslo, og jeg leier den ut til godt under markedspris. Litt fordi jeg er veldig fornøyd med leietakerne, litt fordi jeg ikke ønsker å flå dem, og litt fordi jeg tjener godt på det uansett siden markedsprisen er helt hinsides. Mange utleiere tjener enormt bra på det i Oslo, mens de leier ut 50kvm uten balkong til 22k måneden til et par-tre stakkars studenter som ikke har noe annet valg.

Endret av Snikpellik
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (1 time siden):

Her ble det litt The Illuminati stemning. Bolighaier har ikke kontroll over igangsetting av nye boligprosjekter. Det er det nåværende økonomi, forutsett økonomi og politisk (in)kompetanse som står for.

Det er noen få store som styrer det meste og alle søknadsprosesser skal gjennom en offentlig kvern.  
Det er derfor nok av muligheter for å gi politiske føringer som enten trenerer eller stimulerer boligbyggingen.

Hvis man trenerer saksgangen, vil innflytelsesrike bolighaier tjene enda mere penger, noe som tar seg flott ut i både regnskaper og formuesoversikter. Penger som sjelden investeres lokalt i Oslo.
Hvorfor skal man forresten ødelegge et evigvarende «pengetre»?

Lenke til kommentar

Du kunne ikke betalt meg for at jeg skulle bosatt meg i Oslo grauten, at noen vil bo der er helt forbi meg. Men tullinger finnes overalt. Problemet her er at dette gjelder ikke bare Oslo, og det gjelder ikke bare "stor-byene" dette begynner å bli et problem over hele landet. Rentene går opp, strømprisene går opp, matvareprisene går opp, alt koster mer, konstant inntog av flyktninger, konstant nye utlendinger som kommer inn, og det bygges alt for lite nye boliger. Sånt gjør at nye leiligheter som kommer til leie på Finn innen dagen har 50+ favoritt-trykk og folk står fra gata til inngangsdør på visningsdagen. Utleiemegleren rundt om nå har begynt å kreve at folk leverer interesseskjema før de i det hele tatt blir VALGT til å få komme på visningen. Du kan argumentere at det er mange sleipe bolighaier der ute, og det er det, ingen tvil. Men husk at disse skal også få det til å gå rundt økonomisk, de fleste leier ut dyrt fordi de selv må det nå. Jeg har leid forskjellig steder i over 20 år, og angrer nå på at jeg solgte leiligheten min i sin tid. Trygda mi går faen ikke opp for å kompensere for alt som er blitt dyrere, småbarns familier har fortsatt en fot i fattigdomsskassa, der det før gikk fint er det mange i landet nå som sliter som faen, fortsatt. Vi leste om småbarnsfamilier som får hjelp av Fretex og Frelsesarmeen før jul, de er der enda sliter fortsatt.

Det meste er helt snudd på hodet etter korona, da begynte helvete.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
sedsberg skrev (1 time siden):

Ja der har vi standardsvarene.

"Flytt til et billigere sted!"

"TA deg en bedre jobb!"

"Dropp Kaffé Latten!"

"Hurr-durr!"

Ikke glem: "Skaff deg en legeutdannelse da vel"

Bruker "Postemonopolet" er litt tett, så vedkommende skjønner ikke at "et billigere sted å bo" blir ikke billigere når maten koster skjorta og strømmen koster flesk når disse gamle drittleilighetene / hyblene i trehus skal varmes opp må du ut med flere tusen i strømutgifter da er det bedre å betale litt mer å få vannbåren varme inkludert men disse leilighetene er allerede blitt for dyre for de fleste med mindre man er et par. Det er ikke noe som heter "billigere" leiligheter lenger, de er billige for en grunn. Blir gjerne dyrt uansett, på en eller annen måte. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Hvis man ser på boligmarkedet i EU, er det svært få som eier egen bolig og det er alltid markedsliberale ideer som veier tyngst. Dvs at politisk makt og økonomisk tyngde skal sentraliseres og samles på færre hender.

Kapitaleiere har forstått at dette smitter over på Norge, men jeg er ikke sikker på at politikere har forstått det samme.
De er svært flinke til å gjemme seg bak EØS-avtalen og «våre internasjonale forpliktelser» nå de store spørsmålene kommer på banen.

Lenke til kommentar
uname -i skrev (2 timer siden):

MDG har uttalt at de synes det er for mange folk i Oslo. Det kan se ut som om politikken er en konsekvens av denne holdningen.

Saksbehandlingstiden hos Plan og Bygningsetaten(PBE) har gått kraftig opp og det er fort gjort å mistenke at de har fått politiske føringer for å stikke mest mulig kjepper i hjula på de som ønsker å få bygget nye boliger.

MDG tviholder på en leilighetsnorm hvor små enheter forbys til fordel for digre leiligheter til tross for at 60% av befolkningen er aleneboere. Det er ikke mye til klimatiltak at en enslig person tvinges til å møblere og varme opp en mye større leilighet enn man trenger.

Det var jo et veldig snodig utsagn fra et miljøparti, det er jo mye mer miljøvennlig at så mange som mulig bor i by. 

Lenke til kommentar
Inspector skrev (1 time siden):

Det er noen få store som styrer det meste og alle søknadsprosesser skal gjennom en offentlig kvern.  
Det er derfor nok av muligheter for å gi politiske føringer som enten trenerer eller stimulerer boligbyggingen.

Hvis man trenerer saksgangen, vil innflytelsesrike bolighaier tjene enda mere penger, noe som tar seg flott ut i både regnskaper og formuesoversikter. Penger som sjelden investeres lokalt i Oslo.
Hvorfor skal man forresten ødelegge et evigvarende «pengetre»?

Hvem er disse store som driver med utleie og styrer søknadsprosesser? Siden du har eksklusiv innsikt i denne kabalen så regner jeg med du har navn også.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (1 time siden):

Hvem er disse store som driver med utleie og styrer søknadsprosesser? Siden du har eksklusiv innsikt i denne kabalen så regner jeg med du har navn også.

Du kan jo begynne med OBOS: https://www.obos.no/
En overlevning fra de harde 30-åra hvor hovedformålet var å skaffe rimelige boliger til menigmann.
I dag sitter milliardkonsernet på flere sider av bordet og opererer deretter med ett mål; å tjene penger.

Deretter kan du se på reguleringsmyndigheten som er politisk styrt

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Vi har i en lang periode hatt rekordlave renter. Med det som utgangspunkt, skulle man tro at det ikke noen gang tidligere har vært mer gunstig marked å bygge ut med tanke på salg. Boligproblematikken er sammensatt. Alle trenger et sted å bo, og de aller fleste ville gjort seg noen kroner på utleie hvis de hadde hatt muligheten. Her er noen mulige årsaker til høyere priser:

-Urbanisering: Det skjer en gradvis urbanisering i Norge, hvor en gradvis større andel av befolkningen bor i større byer, hvor Oslo er en av de absolutte favorittene for mange.

-Innvandring: Bosetning skjer over hele fjøla, men det som har vist seg i praksis, er at svært mange av de bosatte flyktningene flytter fra kommunen hvor de er bosatt nær sagt så snart de har muligheten til det. Oslo og omegn er en absolutt favoritt her, særlig hos innvandrere med bakgrunn fra Midt-Østen og Øst-Afrika. Jeg mangler dokumentasjon her, men "alle" ser at det er det som skjer.

-Kommunen kjøper opp boliger for å leie ut billig til de som ikke har råd til bolig. Det hjelper de som akutt trenger et sted å bo, men er ikke gunstig for kjøpere i et marked, og er selvsagt med på å drive opp prisen.

-Utbyggere har egeninteresse i å holde igjen utbygging. Fordi utbyggere har krav til utbytte på investert kapital, holder enkelte av utbyggerne igjen utbyggingen fordi de ikke sitter igjen med nok.

-Regulering og administrasjon lager sirup i systemet for utbyggere. (https://www.finansavisen.no/nyheter/bolig/2022/02/15/7819876/selvaag-bolig-bygger-som-aldri-for)

-Skattetrykk på utbygging: For alle som liker å sammenligne med utbygging på 1980- og 90-tallet, har det kommet moms på tjenester. I praksis gikk prisen på håndverkertjenester opp 25 over natten for privatpersoner som sluttbrukere.

-Politikk: Det er liten vilje til å bygge i høyden i Oslo, og reguleringer legger store begrensninger på små leiligheter. Det er også reguleringer som begrenser hvor man kan gå fra villa til annen type bolig, av samme årsak. Det er selvsagt helt legitimt å ønske bevaring av bypreg og legge begrensninger på utbygging i høyden, men selvsagt vil det også legge prispress på boliger.

-Krav om universell utforming gjør boliger dyrere.

Endret av Cascada81
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Inspector skrev (1 time siden):

Du kan jo begynne med OBOS: https://www.obos.no/
En overlevning fra de harde 30-åra hvor hovedformålet var å skaffe rimelige boliger til menigmann.
I dag sitter milliardkonsernet på flere sider av bordet og opererer deretter med ett mål; å tjene penger.

Deretter kan du se på reguleringsmyndigheten som er politisk styrt

OBOS livnærer seg på å bygge og selge boliger, ikke å leie ut boliger. OBOS og Selvaag er også to sterke kritikere av kommunenes ineffektive planregulering.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
uname -i skrev (5 timer siden):

MDG har uttalt at de synes det er for mange folk i Oslo. Det kan se ut som om politikken er en konsekvens av denne holdningen.

Har du en kilde på at de har uttalt det?

Det er også stikk i strid med uttalelser jeg finner når jeg søker.

Politikken deres er det jo godt kjent at er motsatt, da de ønsker å fortette og ha flere familieboliger i byen.

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Gavekort skrev (52 minutter siden):

OBOS livnærer seg på å bygge og selge boliger, ikke å leie ut boliger. OBOS og Selvaag er også to sterke kritikere av kommunenes ineffektive planregulering.

Ikke utleie ?    https://www.obos.no/brukt-bolig/utleieboliger/

De eier også bank, forsikring, entreprenørvirksomhet og mye annet. Dvs hele verdikjeden og kan diktere det meste: https://www.obos.no/dette-er-obos/konsernet/

Endret av Inspector
Lenke til kommentar
Inspector skrev (15 minutter siden):

Ikke utleie ?    https://www.obos.no/brukt-bolig/utleieboliger/

De eier også bank, forsikring, entreprenørvirksomhet og mye annet. Dvs hele verdikjeden og kan diktere det meste: https://www.obos.no/dette-er-obos/konsernet/

Stopp pressen! OBOS leier ut én bolig i Nordre Aker. Hvor mange av de 11 millardene de omsetter for kommer fra Gunnar Johnsons vei?

Er det for mye å spørre om å reflektere litt over rimeligheten til resonnementet ditt? OBOS er først og fremst et boligbyggelag som vil bygge boliger, som blir kontret med noe piss i havet utleievirksomhet for å styrke en konspiratorisk ideasjon om at de vil rigge markedet til fordel for utleie?

 • Liker 5
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...