Jump to content

Subara

Medlemmer
 • Content Count

  288
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

188 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

784 profile views
 1. Da beklager jeg. Nå leser jeg at Trump er patriot og at å støtte FN er globalisme, og da står jeg for det siste. Men jeg er ikke inne i begrepsbruken, så jeg stopper her.
 2. Jeg er ikke inne i de tankebanene eller bruker de begrepene til daglig, så det blir vanskelig å svare. Jo forresten, globalisme er jeg opptatt av. Jeg synes tiltakene mot korona fungerer bra, bortsett i fra at smittekurven har økt de siste dagene. Tiltakene burde nok vært enda strengere, så på det området er jeg litt konservativ etter min definisjon.
 3. Kulturen er i stadig endring og man unngår ikke det ved feks å stenge grensene for innvandring. Verden ser jo helt annerledes ut enn den gjorde for bare noen tiår tilbake, siden informasjon og påvirkning fra andre land bare er et tastetrykk unna på www. Jeg synes heller ikke det er noen motsetning i å elske sitt eget land og samtidig være åpen for nye impulser/andre kulturer. Ens egen kultur vil bare tre enda tydeligere fram i lys av en annen. De fleste norske verdier er universelle. Feks finnes nestekjærlighet, som stod på listen din, blant alle mennesker. Ordet er ellers hyppig brukt i Bibelen. Man står selvfølgelig helt fritt til å like dem man vil. Jeg har slektsgranskning som hobby. Da ser man fort at folk har flyttet og beveget på seg til alle tider og ulike folkegrupper har blandet seg med hverandre. Og godt er det, ellers hadde det blitt mye innavl.
 4. Det er et poeng. Hva med de som ikke kommer seg videre i livet? Sannheten er at det faktisk ikke er nok jobber til alle, så aktivitetsplikt kan bli et gjentagende mønster og en fattigdomsfelle. Men jeg synes samfunnet har et spesielt ansvar for å følge opp de helt unge. De har vel også mer energi til å feie gatene - et forslag til arbeidsoppgave forrige gang temaet var oppe. Kanskje sosialklientene til og med får jobb som gatefeiere etterpå. Og NAV-veilederen kan krysse av på at de er blitt hjulpet. "Du er ikke jobben din", som det heter.
 5. Jeg tror ikke det er så enkelt. Hvis man skal være strengere mot de som kommer nye til landet, vil det gi ringvirkninger til hele befolkningen, fordi man setter ned en slags standard for menneskebehandling. Det kommer til å bli et tøffere samfunn, som først og fremst vil gå utover "underdogs" og folk som ikke lever et A4 - liv (ikke tilpasser seg samfunnet). Pga demokratiet kan asylsøkere få prøvet ut saken sin med klagerettigheter, noe som tar tid. Og det er mangel på ytringsfrihet i hjemlandet som fører til at noen får bli. Ytringsfriheten er noe vestlige samfunn er veldig stolte av og asylsøkerne gir oss en mulighet til å dele den med andre. Det vil ikke skje så lenge Erna styrer landet og Jonas er omtrent på samme nivå, mao. sterkt overdrevet.
 6. Jeg vet ikke hva som er den beste medisinen. Hatprat har virkelig fått lov til å utvikle seg de siste årene i kommentarfeltene. Mulig at skriftlig virker sterkere enn det egentlig er? At ord blir mildere når man snakker dem? Vanligvis modererer man seg litt, i hvert fall når man snakker ansikt til ansikt. SIAN får derimot muntlig til både å se og høres ut som en ond preformance.
 7. SIANs ytringer er mye mer alvorlige enn å være tåpelige, hvis de er regnet med her. Deportasjon er ikke hverdagskost. Jeg synes det er viktigere å beskytte folk mot å bli plaget enn ytringsfrihet for enhver pris. Og vi kan ikke bare bruke vold som målestokk, det blir for enkelt. Mobbeoffrene lider også. Angående at samer nå slipper å bli hetset, er nok fordi det har vært et satsningsområde. Bla. har samene blitt mer synliggjort i lærebøkene. Interressant at du nevner det og samtidig gode nyheter, for det viser at holdningsskapende arbeid nytter.
 8. Jeg tenker at prinsippet om ytringsfrihet for alle i demokratiet vårt bør være hovedregelen. Men når ytringene fører til splittelse, er ekskluderende og skaper uro, bør kanskje prinsippene vike. Det er ikke riktig å hetse minoriteter i landet som de var annenrangs og la de lide under det. Kvinnelige muslimer er enkle å få øye på fordi de bruker slør. Mennene derimot blir mer kinkige. Ved å spre islamofobi og rasisme som SIAN gjør, kan det fort bli til at alle mørke menn man møter kan være potensielle muslimer. Videre til at alle muslimer er voldelige pga hva som skjedde med SIAN-lederen Lars Thorsen. Ja, det var galt å slå han ned. Men jeg synes ikke det er ok å spre fremmedfrykt/hat, slik at man til slutt går rundt og skuler på hverandre.
 9. Mange muslimer opplever hatpratet til SIAN og deres rasistiske markeringer i offentlige torg og boligområder som psykisk vold. Det er forsket på at psykisk vold er enda mer skadelig enn fysisk vold. Det må virke skremmende på spesielt barn at SIAN går inne i trygge nærområder med løpesedler og budskapet om at du skal ut av landet. De sprer islamofobi og rasisme, som igjen fører til økt ekstremisme, terrorfare og vold. Vold starter med holdninger og ord. https://www.dagbladet.no/meninger/undervurderer-sians-voldspotensial/72834377
 10. For meg høres det ikke riktig ut at "the opressed becomes the opressor". Undertrykte kan ha fått det bedre men de har ikke "overtatt". Målet er likeverd og da håper jeg man også liker hverandre bedre, for å si det på den måten. Ikke som en evigvarende maktkamp der man forsøker å vippe hverandre av pinnen.
 11. Det er nok mange skjebner. Men også en del som kommer seg gjennom alle hindrene og kriminaliteten underveis. Kombinert med flaks kan det gå bra. Bla. for denne unge afghanske mannen. Han sender penger hjem. Noen ganger 300 euro, andre ganger 200 eller 100... Med jobben som kunstgressarbeider i Belgia håper han nå å finansiere en utdanning for en av sine yngre brødre... Han vil gjerne ta utdanning selv, men tror ikke det er realistisk. https://www.nrk.no/urix/gutten-som-plutselig-snakket-norsk-1.15157091
 12. Jeg leser at ytringsfriheten er ikke absolutt. Den må tåle inn-skrenkninger dersom hensynet til andre interesser veier tyngre, for eksempel retten til privatliv, rikets sikkerhet eller diskrimineringsvernet. Så hvor går streken? https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/mr/strategi_ytringsfrihet.pdf Når SIAN krenker og sprer hat foran Stortinget mot minoriteter, kan det se ut som det er noe vi godt kan gjøre. Signaleffekten blir at det er lov til å være stygg mot folk man ikke liker. Det ville aldri ha stått i en bok om barneoppdragelse. SIANs budskap om å deportere religiøse minoriteter, går enda lenger enn å diskriminere. Med lovlig opphold i landet blir det en umulighet. Og vi har religionsfrihet. Var det bare litt sleivete sagt, er det alvorlig nok. "Kathe, alltid vært i Norge" av Espen Søbye, handler om deportasjonen av jødene under 2. Verdenskrig. Anbefales til alle som ikke har lest den. Enig. Å hisse opp gemyttene slik at enda flere får lyst til å være med i den dårlige gjengen er ingen god idé. Det synes ikke PST heller. Blitzerne lagde også uro i gatene i sin tid. Noen var veldig sinte, mens andre holdt seg mer i tømmene.
 13. Det er et stort spørsmål. Jeg er glad for at vi har ytringsfrihet. Moral og anstendighet: Pen oppførsel. Være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg. Ytringsfrihet: Ikke ta det helt ut. Stopp før det blir hatytringer.
 14. Jeg er ikke for ytringsfrihet for en hver pris. SIAN går altfor langt og du beskriver godt på hvilken måte. Jeg er for religionskritikk når det gjøres med respekt. Jeg synes diplomati er en bra tilnærming hvis man ønsker dialog. Hvis det var Bibelen som ble brent, ville jeg tenkt på de personlige kristne jeg kjenner og vært i mot, fordi det kunne støte dem. Kristendommen har satt sitt preg på malerkunst, arkitektur, musikk og litteratur i mange hundre år tilbake i tid, selv om det blir færre troende. På samme måte som Koranen preger kulturen i ulike muslimske land. Brenne hellige bøker blir litt historieløst for meg.
 15. Å brenne og spytte på Koranen er det samme som å be om bråk, så det var nok meningen. En av fordelene vi har ved å leve i et demokrati, er tydeligvis å kunne krenke religiøse minoriteter på offentlige arrangementer med politikernes velsignelse/tillatelse. Når ble ytringsfriheten viktigere enn moral og anstendighet?
×
×
 • Create New...