Jump to content

Subara

Medlemmer
 • Content Count

  181
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

70 :)

Recent Profile Visitors

477 profile views
 1. Munnbind i tekstil med karbonfilter og ventil: Våre munnbind er godkjente på alle flyvninger - hos alle flyselskap https://woweffekt.no/produkt/helse/munnbind-voksne-maske-i-tekstil-med-karbonfilter-vaskbare Gammelt og Nytt sine designermunnbind er av to lag stoff. Stoffet er vasket på 90 grader for å krympe og bli finmasket. Det står ikke noe om at de er godkjent på fly. Woweffekts munnbind har fem lag stoff og ventil. Det kan være for å ligne på ånderettsmasker eller for å klare å puste igjennom alle lagene. Ved utpust vil silikonmembranen i ventilen slippe luft ut. Ved innånding/innpust vil membranen i ventilen stenge slik at luft utenfra ikke trenger inn i masken. Så får man håpe at membranen ikke slipper inn Covid-19 partikler. De bruker karbonfilter av typen PM2,5 som skal byttes ute etter ca. 30 timers aktiv bruk. Da holder de i hvert fall gjennom flyturen. Merker at jeg ikke stoler på noe som virker å være designet for å beskytte mot luftforurensing, men det gjør tydeligvis SAS. SAS: Munnbind som du selv har sydd, eller enhver form for munnbind laget av klestøy, er ikke godkjent. Jeg synes det er litt ullent.
 2. Jeg har sett kvinnelige ansatte på avfallsdeponier, så kanskje det er i ferd med å snu. Feks. finnes det kvinnelige bodybuildere, men når jeg snakker ut i fra meg selv er jeg uegnet i jobber med tunge løft. Beklager. Det var fordi jeg hadde dårlig tid og ikke rakke å svare. Jeg har forstått at mange ønsker at de med mørk hudfarge skal innrømme at de også utøver rasisme - omvendt rasisme - rasisme mot hvite. Jeg har ikke tenkt i den retningen selv, fordi jeg kjenner ikke innvandrere som oppfører seg dårlig mot andre, bare høflige og greie folk. Men jeg har hørt om kriminelle ungdomsgjenger. Både politiet og lokale ressurser jobber mot denne kriminaliteten. Jeg tenker at siden hvit hudfarge alltid har hatt høyest status, mest makt og blir mindre diskriminert fordi nettopp hudfargen beskytter mot en god del av det - bør vi tåle noen sterke ytringer fra de det gjelder uten å bli så fornærmet. Jeg leste artikkelen i Aftenposten som folk i rasisme-tråden har reagert på. Mannen er norsk med utenlandsk navn og mørk hudfarge. Jeg oppfatter han som frustrert over ikke å bli godtatt.
 3. Avfallshåndtering tenker jeg er kroppsarbeid med tunge løft, og at det er tradisjon på at menn gjør denne jobben fordi de har sterkere kropp enn kvinner. Det er en av jobbene man kan ha som ufaglært med ganske god lønn. Ellers har vi veldig forskjellige meninger om det meste. Jeg synes man kan anerkjenne at rasisme mot mørke utført av hvite eksisterer og vise solidaritet i kampen for likeverd.
 4. Kvinnebevegelsen var nødvendig for å oppnå likeverd mellom kjønnene, men det var ikke på bekostning av menn. (Med fare for å begynne å snakke om noe annet enn temaet i tråden: underbevisst rasisme). Feministiske grupperinger i dag retter også oppmerksomheten mot kjønnsorientering/kjønnsidentitet, hudfarge og etnisitet. Det skal være like gode vilkår for alle. The duluth model kjenner jeg ikke til, men jeg ser at den blir kritisert for å være overfladisk og ikke gå mer inn på psykologiske og mer underliggende årsaker til vold i hjemmet, og at kvinner ble utelatt? Det kan likevel hende den hadde effekt som en type brannslukker i førstelinje. Kvinner bruker nok også hersketeknikker mot menn, når de er i posisjon til det. De har vel lært av mennene. Tar igjen med samme mynt 😀 Jeg husker en film som het The Chippendales o.l. med kvinner som gikk på bar for å se på mannlige strippere. Sikkert ikke noe alright yrke å ha for noen av kjønnene. Når det gjelder Weinstein og #metoo tenker jeg at størsteparten av overgrepene har skjedd mellom voksen mann og ung jente i et ujevnt maktforhold. Å dokumentere at disse hendelsene har skjedd er ikke det samme som å hevde at det ikke finnes overgrep utført av kvinner også. Men jeg har lagt merke til at de er i mindretall.
 5. Hvis man skal grave selv med spade ned til en gjenstand ved siden av huset sitt, må man ha kabelpåvisning? Det er ikke for å fjerne gjenstanden. Jeg har kart fra geomatikk.
 6. For de fleste er det vel ja takk begge deler, men med noen omkostninger. Det kan også smake bedre enn det koster, hvis samfunnet legger til rette for det. Feks er valgfri deling av fødselspermisjonen mellom kvinner og menn prøvd ut. Menn vil sjelden ofre karrieren sin på å være borte fra jobben mer enn nødvendig, og kvinner ammer så det var ikke enkelt å få til. De to viktigste personene i livet til en kvinne er den hun gifter seg med og hvem som blir sjefen hennes. Jeg tenker at kvinner i UAE er ganske lykkelige siden de har fått tillatelse til å kjøre bil 🚗 Stening er lovlig straff! (Wikipedia). At folk skal behandles likt er jeg helt enig i, men det har vist seg å være vanskelig å få til. Jeg tenker at når folk går i tog og sier i fra så er det ikke uten grunn.Trump virker som han er med på å hisse opp stemningen. Pga kvinnekampen står det mye bedre til med kvinners rettigheter enn før, likestilling på papiret, så den måtte vi ha. Ved å vise solidaritet og støtte andre diskriminerte grupper i samfunnet, kan vi forhåpentligvis nå målet om likebehandling for alle til slutt.
 7. Jeg kan bare svare det samme. Historie- og kunnskapsløst. Viktige årstall i norsk kvinnehistorie https://www.kvinnehistorie.no/tidslinje Berit Ås dokumenterte herskerteknikkene for 30 år siden. Hun mener de blir brukt i spesielle kombinasjoner og situasjoner overfor kvinner, på grunn av mannssamfunnets definisjon av kvinner som objekt eller eiendom. Bla var det tidligere tillatt å klapse kvinner på baken. Tilsvarende og mer alvorlig oppførsel har kommet fram i dag gjennom #metoo. Hersketeknikker er fortsatt aktuelle. I prinsippet kan slike teknikker brukes overfor alle undertrykte grupper. Kvinner i ledende posisjoner har lært seg til å bruke dem - da blir de i visse tilfeller belønnet av mennene. http://kjonnsforskning.no/nb/de-fem-hersketeknikker Kvinnesolidaritet og visesang fra de glade 70-årene:
 8. P-pillen ble oppfunnet i 1967 😀 Undersøkelsen din er hentet fra USA, men mulig at det handler om tidsklemma. Den har nok fått en del ekteskap til å havarere, og det gir i hvert fall ikke lykkefølelse. Pga. likestillingen er husmor ikke et yrke lenger. Når fødselspermisjonen er over, er kvinnene tilbake i 100 % stilling i et stramt arbeidsmarked. Men det kan bli for stor belastning. Forskning viser at kvinner bruker 50 minutter mer på husarbeid enn menn hver dag pluss alt tenkearbeidet som ikke lar seg måle som feks. handlelistene. Så lenge man ikke kan forsørge seg selv, kan man ikke velge sitt eget liv - en situasjon for de fleste kvinner på 70-tallet og bakover i tid. Det er lettere å bli utnyttet og undertrykket når forholdene ligger til rette. Mange var hjemmearbeidende (unntatt arbeiderklassen) og kunne ta seg av mann og barn i ro og fred. En del levde kanskje godt med det? Mens andre kvinner var misfornøyde med ikke å få utvikle seg eller å bli tatt på alvor. Nora brøt ut av dukkehjemmet allerede på slutten av 1800-tallet 😲
 9. Også har vi menn som er feminister uten å være aktivister eller tilhøre noen organisasjon. De anerkjenner at kvinner har blitt undertrykket gjennom hele historien i større eller mindre grad. Som kjent var det ikke før på 1970-tallet at kvinnene begynte å jobbe for likestilling i samfunnet. Det er bare 50 år siden. Selvstendige kvinner med sterke personligheter kan sikkert bli en utfordring for mange menn i dag, på samme måte som at veldig bestemte menn kan gjøre livet vanskelig for kvinner. For å komme med noen fordommer, kan man si at nordiske eller vesteuropeiske menn i større grad er tøffelhelter mens det i andre kulturer finnes flere av macho-menn. Antagelig trenger man ikke reise lenger enn til Italia hvor mafiaen lever i beste velgående, om jeg ikke tar helt feil.
 10. Jeg synes ikke du bør få flere barn, siden du ikke trives sammen med mannen din. Du tenker på abort, men vet ikke om du skal si det til ham fordi han ikke vil gå med på det. Kvinner har råderett over egen kropp og kan få abort uten samtykke. Hvis det skjer før han merker at du er gravid, trenger han heller aldri å få vite om det. Ideelt sett burde du skilt deg med en gang og kreve 50/50 (da må du være helt sikker på at det er 50/50). Men det virker som du ikke har råd til å skille deg, og at det ikke er rom for å ta opp temaet. Et barn til vil bare komplisere situasjonen ytterligere. Jeg anbefaler å kontakte en profesjonell for råd og hjelp. https://helsenorge.no/sex-og-samliv/abort Hjelp og veiledning Det kan det være en vanskelig avgjørelse å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet. Det kan da være nyttig å snakke med noen. Mennesker du har tillit til kan være gode samtalepartnere. Du kan også ta kontakt med fastlegen din, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret for å få informasjon, rådgivning eller noen å snakke med - både før og etter en eventuell abort. Det finnes flere private organisasjoner som tilbyr samtaler og rådgivning, blant annet Sex og samfunn og Amathea. Amathea er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste, og kan nås på 90 65 90 60. Du kan ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste, og for å få relevant informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter. Alle har taushetsplikt. Innhold levert av: Helsedirektoratet
 11. https://agendamagasin.no/kommentarer/hvithetens-problem/ Hvithetens problem av Thomas Hylland Eriksen. Sosialantropolog og forsker Uten et begrep om rase, blir det vanskelig å snakke presist om rasisme. Da blir det også vanskelig å forstå hvordan det oppleves å bli behandlet som eksotisk, annerledes og mindreverdig på bakgrunn av utseendet. I den grad svarthet finnes, finnes nemlig også hvitheten. Det finnes nok av empiri som viser at rase – kall det gjerne hudfarge, fenotype eller noe annet – har betydning i land der flertallet er hvite. Svart identitetspolitikk er dertil synlig og ofte velorganisert. Hvit identitetspolitikk er umarkert. Slik er det gjerne i samfunn der én gruppe har makt til å ekskludere andre. For dem som tilhører majoriteten, er det unødvendig å lære om den andre, mens de som risikerer ekskludering er tvunget til å lære majoritetens kultur. Og likevel er det ofte ikke nok! Man kan jo ikke vaske bort den mørke huden sin, selv om mange barn har forsøkt å gjøre akkurat det etter å ha blitt konfrontert med spottende rasisme for første gang. Tilhører du en minoritet, blir du altså minnet om din minoritetsidentitet flere ganger om dagen, mens medlemmer av majoriteten stort sett slipper unna. Regnestykket er da også enkelt: Hvis en by består av 90 prosent hvite og 10 prosent svarte, sier det seg selv at svarte møter hvite mye oftere enn hvite møter svarte, og dermed i større grad opplever alle de små og store signalene om hvem som faller innenfor og, ikke minst, utenfor.
 12. Selv om asylsøkere og flyktninger blir vist en hjelpende hånd når de kommer til Norge, opplever de utfordringer som diskriminering pga hudfarge - for å bruke et svakere ord. Filippinske au pairer levde under slaveliknende forhold her til lands, men det har hjulpet å si i fra for å kunne sette problemet på dagsordenen. Jeg synes man får tåle litt aggresjon fra minoriteter som har begynt ytre seg mye klarere enn før, ev. fra norske, integrerte med mørk hud som har blitt forvekslet med etnisiteter man misliker eller har fordommer mot. Sinne og aggresjon trenger ikke være ekstremisme. Den hvite rase er på toppen i makthierarkiet, og da taper man vel ikke noe på å være litt ydmyk overfor andres erfaringer og opplevelser? Det er i hvert fall et mer sympatisk trekk.
 13. Har det noen gang vært fordelaktig å ha mørk hudfarge på denne siden av jordkloden, spør jeg meg? Hvorfor er det så vanskelig å svare ja på at det finnes rasisme i Norge. Da ville konfliktnivået gått ned med en gang. Det utelukker jo ikke at de med hvit hudfarge også kan oppleve urettferdig behandling.
 14. Å være husmor blir ikke sett på som noe yrke lenger, det er nesten tabu, så mange lar være av den grunn. Kristelig folkeparti innførte kontantstøtten for å skape et mer familievennlig samfunn, men den ble fjernet igjen. Flere kvinner hadde nok valgt å være hjemme mens barna er små, hvis de hadde hatt råd til det. Men studielånet og boliglånet må nedbetales, dessuten å tjene opp pensjonspoeng. I asylsøkerheftet legges det vekt på at både kvinner og menn skal jobbe. Kvinner og menn – likeverdige parter både i privatlivet og i arbeidslivet. Det er en sannhet med modifikasjoner. Unge kvinner opplever å ikke bli forfremmet på jobben, gravide får ikke jobb. Når det gjelder innvandrerkvinner kan man bare tenke seg hvilke fordommer de blir møtt med.
 15. Asylsøkerne får det inn med teskje her. Jeg synes ikke bildet på forsiden var så veldig beskrivende. Tror aldri jeg har sett så mange mennesker skyve i gang en bil på en gang, det blir vel som oftest å ringe etter Falken 😀 Dugnadsånden er ikke på topp lenger heller, men fint å ha med idealene også. Norske verdier kan samtidig være universelle verdier. Det er mye vi deler med resten av verden, vi er ikke så unike. https://tv.nrk.no/se?v=KMTE31000118&t=25s
×
×
 • Create New...