Jump to content

Ekspertkommentator

Medlemmer
 • Content Count

  242
 • Joined

Community Reputation

451 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det er ikke bare E-tjenesten som ønsker å støvsuge opp all data på internett. Artikkel fra VG i dag: "Høyre mener at PST må få lov til å lagre, systematisere og analysere større mengder åpent tilgjengelig informasjon fra nettet, som nettavisartikler, åpne offentlige registre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt og blogger, og oppbevare det over mange år" Videre fra samme artikkel nevnt en begrunnelse for den nye loven. "Vi vet at kriminelle miljøer og radikale grupper bruker sosiale medier til å utveksle informasjon. Dette bør PST kunne ta del i". Dette er jo veldig merkelig argumentasjon fra (det etterhvert radikale) Høyre (og fra PST som antagelig har ønsket seg en slik lov): 1. Hvis de kriminelle utveksler lovstridig informasjon via åpne sosiale medier. Hvorfor er det nødvendig med lovendring ? 2. Hva er definisjonen på "radikale" grupper. Hvis meninger og synspunkter ikke bryter loven hvorfor må "radikale" grupper overvåkes? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/abO8Md/lovforslag-hoeyre-vil-la-pst-lagre-ytringer-paa-nett Dette er masseovervåkning og katalogisering av befolkningens aktiviteter og meninger, slik at hvis du (uheldigvis) kommer i søkelyset kan PST grave opp all mulig historisk dritt fra sitt "arkiv" tilbake i tid. Eksempel: "PST ansatt: I 20xx skrev du på xxxxx at yyyyy er zzzzz. Hva mente du med det?". Noe ala stasi i DDR. Resultatet blir at folk går tilbake til "tagging" på natta for å uttrykke sine lovlige meninger og misnøye!
 2. Grise til monolitten eller å plage vanlige folk hjelper ikke klimakampen. Støre og Barth Eide fortsetter å fortelle eventyr til den norske befolkning og resten av verden; "Norway is submitting an enhanced climate target to the UN ahead of the UN Climate Change Conference (COP27) in Egypt. Norway’s new target is to reduce emissions by at least 55 % by 2030" Samtidig har Det Norske Veritas publisert en rapport som sparker beina under Støre og Barth Eide med konklusjonen "Prognosen er at Norge oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent". Ooops! https://www.ocean24.no/2022/11/22/norges-politikk-for-gronn-omstilling-mot-2030-er-urealistisk-og-har-feilet/ Aktivistene bør fokuserer på politikerene som over mange år har skapt falske forventninger med sine urealistiske mål (rett og slett blanke løgner) og mangel på konkrete og effektive planer. Aktivistene er tjent med å slutte å plage vanlige folk.
 3. Korrekt. Vi har allerede paragrag 186 som dekker diskriminering pga etnisitet, hudfarge, religion etc. Vi har og lover for hensynsløs adferd og vold. Når folk krangler og slenger om seg med f.eks. jævla hore, jævla nordlenning, jævla svenske eller jævla kineserer er alle uttrykk for det samme i en opphetet situasjon, så hvorfor skal bare jævla kineser da betegnes som hatkriminalitet? Folk har kranglet og hånet hverandre fra tidenes morgen og angrepet utseende, språk, nasjonalitet, etnisitet m.m.
 4. Det er merkelig at det skal igjen ende opp med anmeldelse i.h.t. paragraf 185. De er begge norske slik jeg forstår det og den anmeldte har tydeligvis mistet besinnelsen og tatt for seg det som var mest opplagt og enklest å angripe i øyeblikket, nemlig utsende til den andre personen. Har selv fått slengt etter med jævla ???? endel ganger på byen uten å få varig men. Såpass måtte jeg tåle mente foreldrene mine. Sinte og ufyselige folk kan lire av seg det meste. Da gjelder å kunne svare for seg. Det er heller mere relevant og anmelde for hensynsløs adferd eller for fysisk vold hvis det var tilfelle.
 5. Senterpartiet har fornuftig nok innsett at 55% kutt i CO2 utslipp innen 2030 ikke er mulig. Det Norske Veritas har nylig publisert en rapport som konkluderer "Prognosen er at Norge oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent". Ooops. https://www.ocean24.no/2022/11/22/norges-politikk-for-gronn-omstilling-mot-2030-er-urealistisk-og-har-feilet/ Støre og Barth Eide derimot bryr seg ikke om realiteter, og informerte resten av verden for 3 uker siden at "Norway is submitting an enhanced climate target to the UN ahead of the UN Climate Change Conference (COP27) in Egypt. Norway’s new target is to reduce emissions by at least 55 % by 2030". https://www.reuters.com/business/cop/norway-raises-2030-goal-emission-cuts-ahead-cop27-2022-11-03/ Hva skal til for at våre ledere tar inn over seg realitetene?? Hva er alternativet da Høyre også er veldig opptatt av 55% reduksjon innen 2030. Den neste generasjon (ungdomspartiene) mangler og sans for realisme. For meg virker det som at vi har feil styresett hvis det ikke er plass for pragmatiske og realistiske ledere.
 6. Jeg gikk litt hardt ut 21 Oktober (se post ovenfor): "Glem 50% reduksjon av CO2 innen 2030. Kom opp med ny realistisk dato." Regjeringen gikk ut 3 November med nok en bekreftelse at målet er å kutte CO2 med minst 55% innen 2030. https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norways-new-climate-target-emissions-to-be-cut-by-at-least-55-/id2944876/ Det Norske Veritas har nå utarbeidet en rapport og konkluderer: "Prognosen er at Norge oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent." https://www.ocean24.no/2022/11/22/norges-politikk-for-gronn-omstilling-mot-2030-er-urealistisk-og-har-feilet/ Erfaring fra å ha jobbet i det private næringslivet (industrien) forteller meg at urealistiske mål og planer ender i kaos og fallit. Vi er ikke lengre tjent med politikere som ikke klarer å forholde seg til realitetene. Deltar de bare i møter, seminar, fora og debatter hvor alle er enige på forhånd? Ingen som tør å si det som det er?? Mye tyder på at Norge trenger en fundamental endring i styresett, slik at pragmatiske og intelligente mennesker kan delta i styre og stell.
 7. Spikeren i kista for elbil? Forslag til ny elbilavgift fra skatteetaten og statens vegvesen! https://www.nettavisen.no/okonomi/vil-innfore-ny-elbilavgift-tre-kroner-for-hver-mil-du-kjorer/s/5-95-773759
 8. Ingen sarkasme her. Men selvsagt er det stor variasjon avhengig om en bor i en by eller på landsbygda, leier bolig eller om bolig er nedbetalt, hvor mye medisiner en trenger, avhengig av bil etc. Kirkens Bymisjon referer til SSB sine tall som igjen reflekterer at myndighetene vil at dette beløpet skal være lavest mulig. Da ser alt så mye bedre ut på statistikkene! F.eks. SSB antar 5410 kroner for bolig og strøm. Dette er veldig lavt hvis en bor i en større by og må leie en leilighet og betale strømprisen siste året. I EU og lenke under fra matsentralen er den relative fattigdomsgrensen definert som 60% av medianinntekt. For Norge er denne grensen på 27,498 kroner som er 60% av median inntekt på 45,830. https://www.matsentralen.no/fattigdom#:~:text=FN anslår at rundt 10,har vi et voksende utenforskap. https://www.thelocal.no/20220916/how-much-poverty-is-there-in-norway Jeg har sett andre ref. som opererer med fattigdomsgrense på 247,000 per år eller 20,583 per mnd. Uansett endel høyere en grensen som myndightene definerer! Fra NRK sin artikkel. https://www.nrk.no/norge/alt-knut-onsker-seg-til-jul-er-et-julekort-og-et-viskelaer-1.16190837 Kirkens Bymisjon ref til SSB sine tall: https://kampanje.kirkensbymisjon.no/fattigdom/
 9. "Hegseth Bakke fikk ingen løfter om en økning i trygden av arbeids- og inkluderingsministeren." Det er ingen tvil om at denne uføre personen lever i fattigdom med skarve 18,000 utbetalt per måned. Når inflasjon så medfører dramatisk økning i priser for mat, strøm, drivstoff og lån, er det helt utrolig at trygd ikke blir justert tilsvarende! Hvordan mener politikerene at mannen skal klare seg? Dette viser en heslig kynisme hos politikerene. Dette er brudd på den sosiale kontrakten. Folk flest jobber et langt liv hvor de i sum betaler et enormt beløp i skatter og avgifter til skatten. I retur er det statens plikt å sørge for at eldre, arbeidsudyktige og arbeidsledige får tilbakebetalt tilstrekkelig til å leve et verdig liv! I mange andre land er det mye lavere skatter og avgifter, slik at folk på egenhånd har mulighet til å spare til egen pensjon og uforutsatt livssituasjon. Dette er i praksis ikke mulig i Norge! Oppdatering: "Organisasjonene forteller om foreldre som spiser lite de siste dagene før utbetalingene, og at det meldes om at det i enkelte grupper er reell nød og sult". Sjefen for oljefondet var i avisen i forrige uke og meldte med stolthet at oljefondet nå er på "all time high", hvor slagordet er "for deg og fremtidige generasjoner" Likevel kan ingenting gjøres med nød og sult i landet? https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/69qAmO/priskrisen-rammer-hardt-jeg-kjenner-meg-helt-verdiloes
 10. Her er en sak som ble behandlet av høyesterett etter at en person først ble frikjent i tingretten og deretter dømt i lagmannsretten etter paragraf 185. To dommere i høyesterett ville frifinne, men de tre andre gikk inn for å dømme vedkommende fordi den som ytringen var rettet mot var under 18 år!. Den anmeldte personen hadde sagt «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV». En noe ufin politisk ytring altså ikke noe med hudfarge eller religion. Ja det er umulig å vite hvilken vei det vil gå. Landets øverste domstol har altså funnet ut at en meningsytring som ligger innenfor den grunnlovfestede ytringsfrihet og derfor ikke er straffbar, likevel kan være straffbar dersom den ytringen er rettet mot er under 18 år. Dersom man vurderer å «slenge med leppa» mot noen bør man altså først be om legitimasjon. https://www.rights.no/2022/09/et-evig-problem/
 11. Fond som skal sikre støtte til fattige land som rammes av klimaendringene?? Dette høres jo ut som en bra sak å gi penger til. Men nå er situasjonen at fattige land bryr seg ikke om klimaendringer. De er er travelt opptatt med å rasere og selge ut egne naturressurser. Regnskog blir konvertert til plantasjer (palmeolje, biofuel) og gruvedrift (kull, copper, gull, nickel). Selvsagt tigger de for mere penger fra vestlige land med dårlig samvittighet da korrupsjonen er bunnløs og trenger påfyll! I West Papua ble det avslørt at et lavt ranket politimann hadde cash flow på USD 125 millioner gjennom sitt firma! Han var involvert i (ulovlig) hugging av regnskog. Det er enorme beløp involvert med beskyttelse fra politikere, embedsmenn, politi og militære i disse landene. Det eneste som hjelper er å stoppe kjøp av palmolje, biofuel, kull og trevirke. Dette saboteres selvsagt av Kina og andre land i Asia så det er lite håp i å stoppe etterspørselen som finansierer rasering av regnskogen som er ment å stabilisere jordens klima! https://news.mongabay.com/2019/05/what-we-learned-from-two-years-of-investigating-corrupt-land-deals-in-indonesia/ Kø av lektere som frakter kull og tømmer, Øst Borneo 2021. Denne trafikken pågår 24 timer i døget året rundt!
 12. Media rapporterte side opp og side ned på grunnlag av Ali sin facebook post, samtidig som Antonsen var ganske så taus. De fleste både på venstre og høyresiden i media har fokusert på det angivelige rasistiske utsagnet men Antonsen ble også anmeldt etter straffelovens §266, hensynløs adferd. I ettertid har det kommet frem at påstandene vedrørende hensynløs adferd ikke stemte etter avhør av vitner og ble derfor henlagt. Det er derfort lurt å å puste dypt inn et par ganger før en konkluderer. Dette meste er oppklart her https://www.rights.no/2022/11/brede-pensler-og-lave-forventningers-rasisme-i-atle-antonsen-saken/
 13. Jo det kan jo hende, men hvis dørvakta var fra Somlia og dro dette som en spøk så kan det jo hende at politiet etter forhør av dørvakta hadde konkludert med at Ali måtte ha forstått det var ment som en spøk og saken henlagt. Da er vi tilbake til situasjonen med AA. Det er dette som gjør anvendelsen av paragraf 185 til et minefelt hvor to kvalifiserte jurister kan komme frem til motsatte konklusjoner for "omtrent" den samme ytringen.
 14. Det gir jo ikke mye tyngde å si at "politiet ønsket å sikte ham". Politiet i Drammen henla en sak tidligere i år hvor en Iman hadde skrevet på urdu "Hitler etterlot noen jøder slik at verden kunne se hvor ond denne nasjonen er ... Og hvorfor det er nødvendig å drepe dem (jødene)". Henlagt fordi politiet mente dette var innenfor ytringsfriheten. Nå skal politiet se på saken igjen etter mange og sterke protester. Poenget mitt er som jeg har sagt tidligere; Paragraf 185 (og 186) er utformet slik at subjektive vurderinger fra påtalemyndigheten og dommere ender opp med å bestemme hvem som straffes eller ikke. Faren nå er at paragraf 185 (og 186) vil bli utvidet til å straffe kritikk av eller missnøye med folkegrupper på et subjektivt grunnlag. https://www.dagsavisen.no/fremtiden/nyheter/2022/08/22/politiet-antisemittistiske-uttalelser-fra-imam-er-innafor/
 15. Nei dette stemmer ikke. Det er det ikke ulovlig å være rasist i Norge. Folk henger rasist merkelapp på andre hele tiden, uten at fengslene fylles opp av kriminelle rasister. Derimot hvis du fremmer ytringer eller handlinger (av rasistisk karakter) kan disse rammes av f.eks. paragraf 185 eller 186.
×
×
 • Create New...