Gå til innhold

KalleKanin

Medlemmer
 • Innlegg

  2 554
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Nylige profilbesøk

Blokken for nylige besøkende er slått av og vises ikke for andre medlemmer.

KalleKanin sine prestasjoner

2,5k

Nettsamfunnsomdømme

 1. Det er ikke gitt at vi vil få hverken mer skademinimering eller økonomi. Skadevirkningene for samfunnet kan være store. F.eks. en sammenheng mellom redusert IQ og rusbruk vil fort få ekstremt store økonomiske konsekvenser for selv en veldig liten endring. Og med tanke på skade, blir det alltid snakk om for hvem. Økt sjanse for psykiske lidelser går også ut over mange andre, ikke bare brukeren. Egoistisk sett kan nok et slikt argument fungere, men usikkert i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Og frihet for hvem? Jeg er for at den enkelte skal ha stor personlig frihet, men jeg er ingen liberalist. Min frihet må begrenses der den påvirker andre negativt.
 2. Det som skremmer meg mest er at vi vet at bruk har negative konsekvenser, og særlig at dette går på de kognitive evnene. Dette vil være negativt for samfunnet i sin helhet. Vi vet at alkohol allerede har mange negative konsekvenser, så hvorfor skal vi legalisere enda et rusmiddel vi vet vil gi negative konsekvenser? Lite tyder også på at cannabis erstatter alkohol, men heller at mange da får et blandingsmisbruk vi VET er farlig. Og det å si at det er mindre farlig enn alkohol er i beste fall misvisende. Det er å sammenligne epler og pærer. Litt bruk innimellom har man foreløpig ikke kunnet linke til de største ulempene, men også her er det usikkerhet, og jeg ønsker heller å være føre var. Og veldig mange vil nok bruke det minst en gang i uken, og da har man påvist til dels store ulemper statistikk sett. (Selv om noen nok klarer å bruke uten de store konsekvensene, vil det generelt totalt sett gi negative konsekvenser.) https://www.health.harvard.edu/blog/cognitive-effects-of-long-term-cannabis-use-in-midlife-202206142760 og https://www.scientificamerican.com/article/heavy-cannabis-use-linked-to-schizophrenia-especially-among-young-men/ Edit: Og en kilde på at selv moderat blandingsbruk øker sjansen for misbruk: https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-020-00043-z
 3. Anbefaler alle å se serien "USA og Holocaust" som ligger ute på NRK.no: https://tv.nrk.no/serie/usa-og-holocaust/ Den ser primært krigen fra et jødisk perspektiv, og fokuserer på at jødene ikke var velkommen noe sted (som gjorde at Hitler kunne si "se dere vil jo heller ikke ha jødene" og dermed gjorde jobben til Hitler MYE lettere), men har også en god del andre betraktninger rundt krigsmotstanden i USA som er interessant og relevant til denne tråden. Særlig det som omhandler Charles Lindbergh og "The America First Committee" i episode 2 var interessant. Dette kunne nesten vært tatt rett ut av mange av synspunktene i dagens Trump-leir. (Edit: Direktelink til denne delen av serien: https://tv.nrk.no/se?v=KOID22006323&t=5078s ) En sak om dette her: https://www.npr.org/sections/parallels/2017/02/06/513240634/america-first-from-charles-lindbergh-to-president-trump Charles Lindbergh sin uttalelse har ikke akkurat tålt tidens tann: Her prøver de å si at Trump ikke nødvendigvis er ren isolasjonist, men når vi ser på hans uttalselser, er jeg ikke helt enig i følgende, og mener likhetene er større:
 4. Enig i at dette er veldig pussig, og jeg sliter selv med å skjønne hvem som støtter hvem. Dette beviser bare at konfliktene i området ikke er lette å forstå eller at å "velge riktig side" ikke er så lett. Alle sider har sine svin på skogen og man får pussige konstellasjoner. Her støtter både Israel og Tyrkia Aserbajdsjan. Men jeg mener at det som har skjedd i Nagarno-Karabakh kan klassifiseres som et folkemord. Det er vel ca 100.000 armenere som ble fordrevet fra området, et sted det har bodd armenere i hundrevis av år. Så det er nok en del dobbeltmoral ute å går her. Det er jo litt pussig at veldig mange er bekymret for et folkemord på Gaza, når det etter mitt syn er ganske klart at armenerne i Nagarno-Karabakh ble utsatt for nettopp dette, uten at man hørte så mye. Mitt syn er at om USA eller andre land burde kritisere Israel for noe, så er det nettopp det at de sender våpen til Aserbajdsjan. USA burde kreve at Israel stopper sine leveranser dit, hvis de skal få noen flere våpen fra USA. Her mener jeg at Israel har vært med på faktisk støtte et folkemord. Call what is happening in Nagorno-Karabakh by its proper name: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/09/22/nagorno-karabakh-genocide-armenia/ Wikipedia om konflikten: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Azerbaijani_offensive_in_Nagorno-Karabakh
 5. Diskusjonen om store tette byer er etter mitt syn ikke en annen diskusjon. Alt henger jo sammen med hvordan man totalt sett planlegger byene våre. Ved å bygge byer med nok med veier, og som ikke er for tette kunne man bygget seg ut av problemet. Noen steder er det nok for sent, da en utbygging ville måtte innebære en drastisk ombygging av hele byen. Men hadde man planlagt godt og langsiktig, hadde det vært mulig de fleste steder. En del av diskusjonene virker som man har gitt opp på forhånd. Det går an å bygge seg ut av problemet hvis man gjør det bra fra starten. Man burde heller tillate at byen sprer seg litt mer utover. Det jeg mener med å bygge seg ut av køer betyr ikke å bygge store gigantiske veier innimellom høye tette bygninger. Flere av byene som trekkes frem er langt unna noen drømmebyer for MDG, og er i stor grad lagt opp til bilbruk, men har likevel klart å løse det uten at det blir mange køer. Svaret er lave bygninger spredd over et litt større område. Særlig i en mer digitalisert hverdag må ikke alle bo helt oppi hverandre lenger. Og så tenker jeg at litt mer kollektivtrafikk enn det som ofte er malen for en del middels store amerikanske byer kan være en god ting. Ikke all økning bør tas med privatbiler. Men også busser, trikker eller tog trenger areal å kjøre på. Det er jo akkurat slike byer MDG IKKE vil ha. Nevner man "urban sprawl" er det flere der som klikker helt i vinkel, og mener det er en styggedom. MDG ønsker slik jeg har oppfattet dem primært tett og høyt, slik at man kan gå overalt. Jeg er en person som ønsker litt mer plass per person. Vi er ikke så mange personer her i Norge, så det bør være mulig å få til. Ofte trekker man frem storbyer som allerede er ekstremt befolkede. Dette blir litt whataboutisme, da dette for meg er steder som allerede har feilet. Man må planlegge FØR man kommer dit. Og de aller fleste byene i Norge er så små at dette er relevant for de aller fleste byene i Norge. Kanskje med unntak av Oslo og Bergen, hvor utviklingen muligens har gått for langt i feil retning. (Men denne diskusjonen begynner vel å bli litt på siden av "trafikalsk klagemur". Edit: Kunne evt. tas som en fortsettelse av denne tråden?: https://www.diskusjon.no/topic/1923673-oslo-vil-åpne-for-høyhus-på-opp-til-125-meter/ der nettopp diskusjonene rundt dette vel er noe av poenget.)
 6. Han som jeg refererte til jobber jo hos TØI. Jeg påpeker bare at det er særlig 1 person der som virker å ha et litt vel ensidig og nesten aktivistisk fokus på dette, hvor særlig den økonomiske delen ofte er utelatt. Man skal noen ganger ha et litt kritisk blikk på det som kommer av "forskning". Diskusjon og forskjellige synspunkter på ting er fint, men noen forskere får ofte et vel teoretisk bilde på ting, og kan ha en tendens til å glemme å se ting fra flere sider. Når teori ikke stemmer med praksis bør man i det minste forklare hvorfor, og ha med dette i argumentasjonen. Han fra TØI sier jo dette Braess-eksempelet er noe de sjelden trenger å tenke på, og noe som ofte kun blir teoretiske betraktninger. Dette har man jo sett i flere sammenhenger, f.eks. i diskusjonene om effekten av redusert oljeleting på norsk sokkel. I all forskning bør man klart beskrive hvilke forbehold man har tatt, og for hvilke (sær-)tilfeller forskningen gjelder. Dette blir ofte utelatt.
 7. Jeg sier ikke at å bygge veier er det eneste saliggjørende, og skal man ha tette store byer, blir det selvsagt vanskelig å ha mange veier. Så da blir eventuelt spørsmålet om store tette byer er det eneste saliggjørende. Men når man klager over dette i Norge, og særlig i byer som er mindre enn Oslo, blir det litt tullete. Å f.eks. sammenligne Trondheim og Tokyo blir som å sammenligne epler og pærer. Her er noen eksempler: https://livability.com/best-places/10-awesome-cities-with-little-to-no-traffic-yes-really/
 8. Jeg har ikke klart å finne noen samfunnsøkonomiske betraktninger rundt dette, noe som er litt pussig gitt at det heter TransportØKONOMISK Institutt. Med over 6 mrd kjøretøykilometer per år i Oslo, skal det ikke rare reduksjon i hastighet til før det får STORE samfunnsøkonomiske konsekvenser. Men enkelte av de som jobber med teoriene bak dette har tydeligvis all verdens tid, og tenker heller ikke på at for mange er tid=penger. (Edit: Og ikke overraskende fikk jeg helt rett når jeg på forhånd tippet hvem hos TØI som står bak denne rapporten.)
 9. Ja, selvsagt kan man bygge seg ut av køer. De færreste kjører bare for moro skyld. Og hvis nye veier blir fulle, betyr det jo at det er et behov. (Edit: Til slutt vil man jo gå tom for "nye" folk som kan kjøre på veiene) Enkelte "aktivister" i TØI virker å ha et selektivt forhold til teoriene rundt trafikk. Særlig ett navn dukker stadig opp når man snakker ned bilens nytte. Og selv om en ny vei KAN gi mer kø, er dette noe som sjelden skjer i praksis: https://www.forskning.no/bil-og-trafikk-informasjonsteknologi-matematikk/a-stenge-en-vei-kan-gi-mindre-trafikk-det-har-en-matematisk-forklaring/2162357 Og teorien tar heller ikke hensyn til at mange nå bruker Google Maps med live trafikkovervåkning. Verden er litt mer sammensatt enn det teoretiske eksempelet til Braess:
 10. Politiet skal gjennomgå hvordan de bruker pengene (På høy tid?): https://www.politiforum.no/budsjettkrisen-i-politiet-politibudsjettet-2024-okonomi/politiets-okonomistyring-under-lupen/256087 Ellers kan det se ut som mye av pengene har gått til IT. Budsjettene til IT har mer enn triplet seg siden 2015: https://www.politiforum.no/budsjettkrisen-i-politiet-pit-politibudsjettet-2024/blodrode-tall-for-pit-har-brukt-over-200-millioner-for-mye/256539
 11. Vann er naturlig nok en viktig ressurs i området, som også er en viktig brikke i konfliktene i området, hvor man typisk skylder på hverandre. Noe som har forverret situasjonen er den voldsomme befolkningsveksten, særlig på Gaza de siste årene uten at man har klart/ønsket å bygge ut vannsystemet tilsvarende. Når Israel forlot Gaza i 2005 forlot de et ganske velfungerende vannsystem. Men i likhet med mye på Gaza har ikke dette blitt forvaltet på en god måte de siste årene, og ikke vært bygget ut for å støtte befolkningsveksten. Det har i stedet eksplodert med ulovlige brønner o.l. Slik jeg forstår det gikk vanntilførselen fra Israel ned før 2005, men dette er en ønsket strategi for å sørge for at Gaza skal bli mest mulig selvhjulpne, primært ved bruk av avsaltningsanlegg. Dette har dog blitt brukt mot dem: "De struper vanntilførselen vår".... (Og Israel sitt vannforbruk per innbygger har faktisk gått kraftig ned slik at forbruket per person er ganske likt i Israel og på Gaza.) Ref: https://www.standwithus.com/factsheet-waterfactsintheconflict Selv om dette er en Israel-vennlig side, regner jeg med at tallene og faktaene er riktige, selv om det sikkert er en viss bias i det som presenteres. (Og jeg tar intet ansvar for den dårlige bruken av benevninger eller prosent-beregning på siden F.eks. et dropp fra 508 til 150 er en nedgang på 70% ikke 340%....) Mye av dette går igjen på å ta tak i egne problemer, i steder for å skylde på "alle andre".
 12. Enig. Sinsenkrysset er elendig planlagt. Husker jeg reagerte på det når de bygget det om for ganske mange år siden. De orket ikke å gjøre det på en god måte, og videreførte bare de eksisterende utfordringene. Nå som tunellen ned under Løren/Refstad er laget har det blitt enda vanskeligere å gjøre noe med. Man må finne en annen løsning der man skiller trafikken, slik at ikke trafikk til ulike steder må krysse hverandre. I stedet for en stor rundkjøring burde krysset RV4/RV150 vært planfritt, og så kunne man hatt egne separate avstikkere eller sideveier for lokaltrafikken. F.eks. når man kommer fra sør-øst og skal inn i rundkjøringen må man flette mellom de som kommer opp fra tunellen og "lokaltrafikken" som kommer ovenfra fra Refstad-området. Dette er uheldig og skaper kø selv når det er forholdsvis begrenset trafikk. Det eneste med krysset som fungerer er når man bare skal rett gjennom. Dette går stort sett uten problemer, særlig hvis man kjører RV4/Trondheimsveien, da raser man gjennom krysset uten problemer. Man har i typisk norsk stil aldri orket å tenke langt nok frem for å lage et ordentlig kryss, men bare flikket på en gammel og dårlig løsning og skjøvet problemet foran seg.
 13. All terror er illegitim, uansett. Dette er også gjengitt i FN sitt fornyede mandat til Counter-Terrorism Committee Executive Directorat av 2021: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n21/424/08/pdf/n2142408.pdf?token=jySLVryoP5ROwFYWJE&fe=true (Min utheving)
 14. Ref: https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/02/14/7441777/ Video av det som påstås å være skipet som sank: https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1757652779001094152 Edit: Har ikke funnet så mange andre kilder, så må nok fortsatt tas med noen forbehold. Fant nå litt flere steder som nevner det, f.eks. her: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13081669/Ukraine-sinks-Putin-warship-Crimea-Russia.html https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/14/looks-like-another-russian-landing-ship-just-blew-up/
 15. Ikke uenig i dette. (Edit: Selv om jeg synes din beskrivelse av Netanyahu kanskje er hakket for ekstrem. Ref Aviene sitt innlegg var det jo fredssamtaler på gang, på tross av at han nok har ikke er enig i palestinernes ønske om en egen stat, i hvert fall ikke etter 67-grensene.) Heldigvis tyder alle meningsmålinger på at folket i Israel ønsker å gå i en mindre ekstrem retning, på tross av 7.oktober. Dette gir håp. Så får vi bare håpe at man også klarer å reformere "andre siden". DET er jeg mye mer usikker på. Her må nok verdenssamfunnet i mye større grad gå inn og styre det som skjer på Gaza. Ref referansen til Tyskland, bør man kanskje få inn en internasjonal styrke som sørger for ro og orden. Dette vil forhåpentligvis være mer spiselig for de som bor i Gaza enn at "fienden" er de som okkuperer. Da får man drept det narrativet. Hamas har nektet for at dette kan skje, men får man fjernet makten til Hamas kan kanskje dette være en mulig vei ut. Tror det vil være vanskelig å fjerne Hamas som organisasjon fullstendig, men man bør i det minste ta fra dem den offisielle makten. Jeg ser ingen annen vei ut av dette.
×
×
 • Opprett ny...