Jump to content

KalleKanin

Medlemmer
 • Content Count

  1209
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

748 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Nja. Dette er jeg usikker på. Dette vil undergrave Huawei. Huawei som selskap vil nok prøve å fremstå som et helt normalt, pålitelig og uavhengig selskap, på tross av at de er i lomma på CCP. Det jeg er mest bekymret for er de "bakdørene" som bare ligger der, og ikke blir brukt før det er virkelig nødvendig, dvs en åpen konflikt. Slike sårbarheter som kun er ment å brukes 1 gang vil sannsynligvis være tilnærmet umulig å oppdage uten en fullstendig reverse-engeneering av alle enheter.
 2. I tillegg har vi kinesiske lover som sier at alle selskaper som opererer i Kina skal kunne gi fra seg ALL informasjon, uansett: https://www.datacenterdynamics.com/en/opinions/chinas-new-cybersecurity-law-bad-news-data-center-security/ "a new cybersecurity law known as the Cybersecurity Muti-Level Protection Scheme (MLPS 2.0). The law, which went into effect in December, effectively means the government has unrestricted access to all data within the country, whether it’s being stored on Chinese servers or transmitted through Chinese networks." Og iht denne: https://www.secureworldexpo.com/industry-news/what-does-new-china-cybersecurity-law-do "If the Ministry of Public Security is required to install back doors or other message/data interception devices or systems to achieve full access, then China Telecom and Chinese based ISPs are required to comply" Disse lovene gjelder primært i Kina, men det er lite som tyder på at dette ikke vil gjelde ALT som lages i Kina, uavhengig om det skal selges til utlandet. I tillegg må man lese litt mellom linjene på det han sier: " I likhet med våre konkurrenter leverer vi utstyr i henhold til standarder som bransjen er blitt enig om. Det handler blant annet om grensesnitt som myndighetene kan kontrollere. Det har ikke vi tilgang til. Huawei håndterer ikke kundenes data, det er det kundene, operatørene, som gjør, sier Fredriksen." Nei, Huawei har nok ikke noen tilgang, men myndighetene vil ha dette, ref over. Hva han legger i "standarder som bransjen er blitt enig om" er ikke lett å si, men "bransjen" har vel ikke blitt enige om at de skal legge inn noen som helst bakdører. Dette er det evt. myndighetene som krever. Ingen i bransjen selv ville lagt inn dette hvis det ikke kom press fra ulike myndigheter.
 3. Selv om det kan virke litt rart gjør faktisk denne siden meg ofte glad: Deilig med et sted der man kan spy ut sine irritasjoner!
 4. Ah, det siste er jeg enig i. Ikke nødvendig at det finnes bedre løsninger i andre land, men det som irriterer meg er folk som bare syter og klager uten å komme opp med forslag til hva som kan gjøres bedre eller gjør noe selv for å bedre situasjonen/forventer at "alle andre" skal ordne opp. De aller, aller fleste har det ekstremt bra i Norge. Det finnes vel knapt noen i Norge som ufrivillig sulter. Selv de "fattige" i Norge har det materielt sett ganske bra. Men det er lov å mene at ting kunne bli gjort bedre, men da forventer jeg at man kommer opp med forslag til hva som man konkret kunne gjort anderledes. (I tillegg kan det til tider være litt irritererende med alle de fullstendig urealistiske "løsninger" mange kommer opp med. Men dette er tross alt bedre. Disse personene har i det minste forslag til løsninger.)
 5. Og etter den nyeste lovgivningen skal ALT åpnes opp for myndighetene i Kina: https://www.chinalawblog.com/2019/09/chinas-new-cybersecurity-program-no-place-to-hide.html "all company email and data transfer will be required to use Chinese operated communication systems that are fully open to the China’s Cybersecurity Bureau. All data servers that make any use of Chinese based communications networks will also be required to be open to the Cybersecurity Bureau’s surveillance and monitoring system."
 6. Jepp. Reagerte på den jeg også. At ingen Huawei-ansatte har lov er uansett irrelevant. Hva med Kinesisk IC? De gir vel beng i hva "de ansatte i Huawei har lov til". Etter kinesisk lov er det meste lov for dem... Så er nok USA så mye bedre, men de er tross alt våre allierte, og der har vi en viss innsikt i hva de holder på med. I tillegg har man personer som Snowden som tør å stikke hodet sitt frem hvis det går for langt.
 7. Men tilbake til noe som irriterer: https://www.nrk.no/vestland/stord-kommune-fortvilar_-har-for-mange-barnehagar_-men-kan-ikkje-rora-dei-private-1.14898663 Hva f#¤"? Klager man faktisk over at man ikke kan tvangsnedlegge private foretak? Så lenge folk heller foretrekker de private barnehagene slik at de kommunale får for få barn, er det da ikke de private sin feil? Snakk om å snu opp-ned på hele problemstillingen!! Private barnehager er jo stykkprisfinansierte, slik at hvis for få personer går i disse, må også de private legge ned. Dette skyldes ene og alene dårlig styring og at de private har litt mer is i magen enn de offentlige barnehagene: "– I slike tilfelle burde nok kommunen ha venta med å sjå søkjarlistene etter 1. mars før dei vedtok kutt. Viss dei kommunale barnehagane blir fylte opp, er det kanskje ein privat som ikkje klarer seg, seier Lindboe."
 8. Jeg har også en gammel micro-usb-kabel fra Nokia som fortsatt fungerer etter lang tids bruk! Har slitt ut mange andre i mellomtiden. (Dette innlegget er dermed skikkelig off-topic...)
 9. Jeg tenkte i utgangspunktet at Norge kunne betale for disse prototypene, evt. "lease" dem e.l. Selv om dette kunne koste noen titalls millioner, tror jeg man fort hadde spart inn dette på raskere prosesser og høyere kvalitet på sluttproduktet. Ved "sære" krav, kunne dette vært noe av det som de ulike leverandørerene kan levere i etterkant som en "opsjon". Men da må det være en fastpris på dette iht en fast spesifikasjon. Bremseskjerm på F-35 er vel et annet slikt krav. Og så bør man for alle slike "sære" krav ta en ekstra runde om det faktisk er nødvendig. ER vi i Norge SÅ sære, og har vi faktisk behov som INGEN andre i hele verden har? I alle typen prosjekter ser man stadig vekk slike ekstrakrav som er ekstremt fordyrende, men som ofte er mer "nice to have". F.eks. burde man heller endre arbeidsprosessene enn at man endrer systemet for å passe til det som ofte er uhentsiktsmessige prosesser. (Sier ikke at nødflyteevne eller bremseskjerm er slike mindre viktige krav. Gitt korte baner og mye hav kan dette være snakk om unntakene.)
 10. Norge er et lite land som ikke har råd til å drive tunge store utviklingsprosesser som trekker ut i det uendelige. Hva med at man heller gjør som følgende: For nye anskaffelser av fly, båter osv hvor man skal ha litt mer enn et par enheter/kjøretøy, kan man gjøre følgende: 1. Få en fungerende prototype fra (minst) to tilbydere og basert på en prøveperiode med disse prototypene bestemme hvilke(t) man skal kjøpe. 2. På slutten av prøveperioden lister man da opp alt som må rettes innen en viss tid, med en fast kostnad og dagsbøter hvis dette ikke kommer på plass. 3. Man får så en pris fra leverandøren på dette og bestemmer seg da basert på pris og tilbakemeldinger fra pilotperioden hva man velger. Da er man sikret at man får et fungerende kjøretøy innen en forholdsvis kort tid, til en fastsatt tid. En slik fremgangsmåte er kanskje ikke så gunstig for f.eks. store fregatter vi kun skal ha et par stykker av og hvor enhetsprisen er veldig høy. Men dette burde være supert for fly, helikoptre, tanks etc hvor enhetsprisen ikke er hinsides.
 11. Er ikke jurist, men mener svaret er nei. Ingen kan tvinges til å stille. Det er årsmøtets ansvar å velge styre og styreleder. Det du evt kan gjøre er å få tak i en advokat som kan stille som ekstern styreleder. Da får årsmøtet et ultimatum: Enten stiller en av de andre, eller så leier man inn den eksterne med de kostnader og ulemper dette medfører. https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/sameier-og-borettslag/eierseksjoner/styret/
 12. DnB sin nettbankløsning. Får en eller annen teknisk feil hver gang jeg er inne der. Og hvis jeg velger "gå til fullversjon" må jeg logge inn på nytt?... Ps: Har ingen egne konti, kun pensjon og barnas konti. At noen frivillig velger DnB som sin hovedbank er meg en gåte...
 13. Så lenge det originale kravet er sendt til korrekt adresse, stiller man tydeligvis ikke så sterkt som forbruker: https://www.visma.no/blogg/ikke-mottatt-inkassovarsel/
 14. Ved huskjøp er vask godkjent når ny eier har fått nøklene. Men da har man en overtagelsesprotokoll. Se:https://www.dinside.no/bolig/for-sent-a-klage-nar-du-har-mottatt-nokkel/64033715 Eller https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/bolig/flyttevask---hva-er-godt-nok/ Ved utleie er det nok litt mer diffust, så lenge man ikke har en protokoll.
 15. Ja, hvis 873 avvik er ALLE avvik, er dette imponerende. I januar 2018 var det tydeligvis 111 kategori-1-avvik. I tillegg er det som du nevner flere av feilene som kun gjelder eldre motorer og/eller visse flyvarianter. Mange av feilene gjelder kun F-35B og/eller F-35C, mens Norge kun skal ha F-35A. Dette er en litt eldre gjennomgang: https://www.defensenews.com/air/2019/06/12/the-pentagon-is-battling-the-clock-to-fix-serious-unreported-f-35-problems/
×
×
 • Create New...