Gå til innhold

Egen barnepride trenger vi det? Etiske/ideologiske sider med "Pridepress".


Anbefalte innlegg

Annonse

[1] Random productId 8200164 from global

1 minute ago, Entern said:

Jepp, men etterhvert som postmodernisme har spredt seg har vitenskapelig metode blitt diskreditert i arkeologi :blink::confused:

Jo, men enda mer diskreditert er positivismen som rådet før postmodernismen kom på banen.

Post-modernismen har spilt en viktig rolle i vitenskapshistorien, i at den har fått oss bort fra troen på absolutte vitenskapelige sannheter utenfor naturvitenskapen (den naive realismen som kjennetegner positivismen/modernismen). Men den har i stor grad måtte vike for den kritiske realismen, hvor man tror at det finnes en objektiv sannhet, men at den er tilslørt og vanskelig å finne, men at vi ved å studere fenomener kan danne oss et bilde av den, men at vi som mennesker alltid vil fortolke og bygge på den kunnskapen vi har (men ikke på den vi ikke har, som også er en del av sannheten).

Postmodernismen er langt bedre enn sitt rykte, og versjonen man får servert er stort sett en parodi.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Jeg ser at det er flere som påstår at Pride handler om kjærlighet, men det er jo tydelig for alle og enhver at Pride ikke er en generell kjærlighetsmarkering, men en skeiv markering som omhandler seksualitet, seksuell identitet, samt kjønnsidentitet. Og derfor burde jo ingen være overrasket over at folk reagerer og stiller seg kritiske til at barn skal inkluderes.

Joda, et «alternativt» Pride-arrangement for barn hvor man fokuserer på kjærlighet istedet for seksualitet er litt lettere å svelge, men jeg synes det allikevel høres jævlig sært ut. Til de som mener at et kjærlighetsfokusert Pride-arrangement for barn høres ut som en god idé så vil jeg bare spørre: Hvor mye forstår egentlig barn om kjærlighet? Når barn spør sine egne foreldre om de kan gifte seg med dem når de blir voksne, tyder ikke det kanskje på at barn ikke er modne nok for temaet? Ser egentlig barn noen forskjell på romantiske partnere og romkamerater i så henseende? Om vi for barns skyld skal late som at seksualitet ikke har noe med Pride å gjøre og at det kun handler om kjærlighet, så undrer jeg fortsatt på hvorfor barn skal delta i en kjærlighetsmarkering. Intensjonen kan stundom høres god ut, men jeg har en mistanke om at den tiltenkte lærdommen går barna hus forbi.

Snikpellik skrev (5 timer siden):

Jeg ser ikke et eneste problem med at barn er med på det der, eller at Røde Kors hadde det med på arrangementet. Jeg har vært på sirkusshow med Kaptein Sabeltann i Dyreparken og klarer ikke helt se at dette skal være noe annerledes.

Hvis barn ikke klarer å se forskjell på et Pride-arrangement (for barn) og Kaptein Sabeltann, så lurer jeg på hva slags nytteverdi det har. Det virker jo litt bortkastet med et Pride-arrangement for barn (forutsett at foremålet er at barna skal lære om kjærlighet og toleranse), hvis det eneste som skjer er at barna liker det fordi de synes det er morsomt å se voksne folk som tøyser i rare kostymer.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Rhabagatz skrev (3 minutter siden):

Jo, men enda mer diskreditert er positivismen som rådet før postmodernismen kom på banen.

Post-modernismen har spilt en viktig rolle i vitenskapshistorien, i at den har fått oss bort fra troen på absolutte vitenskapelige sannheter utenfor naturvitenskapen (den naive realismen som kjennetegner positivismen/modernismen). Men den har i stor grad måtte vike for den kritiske realismen, hvor man tror at det finnes en objektiv sannhet, men at den er tilslørt og vanskelig å finne, men at vi ved å studere fenomener kan danne oss et bilde av den, men at vi som mennesker alltid vil fortolke og bygge på den kunnskapen vi har (men ikke på den vi ikke har, som også er en del av sannheten).

Postmodernismen er langt bedre enn sitt rykte, og versjonen man får servert er stort sett en parodi.

Interessant 😀

Jeg må tilstå at selv om jeg er akademiker (historiker) har teori aldri vært min greie 😅 hadde aldri greid meg i samfunnsfag😯😮

Lenke til kommentar
Reg2000 skrev (5 timer siden):

Dessverre er det enkelte voksne, gjerne de som har fortapt seg i de mørke sidene av amerikansk politikk, som har blitt snøflak som ikke takler at noen er anderledes. Det handler ikke om barna, de er bare en hendig unnskyldning.

Greit, la oss holde en alkofestival for små barn også da, der barn kan få smaksprøve alskens drikker som vi voksne liker, så de kan oppleve mangfoldet. Så kan vi ha show der vi viser en typisk aften på en bar. Det er viktig å inkludere alkoholnytere og festløver i samfunnet, de som skulle kritisere dette i noe som helst form bryr seg selvsagt ikke om barna, de er bare avholdsfolk som hater det som er anderledes.

 

 • Liker 3
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Crooked Cracker skrev (19 timer siden):

Å høre om det er ikke helt det samme som å få det servert som en del av pensum. Om de skades av det gjenstår vel å se, om det øker sexpress eller identitesforvirring hos noen kan jo hende, det kommer vel an på omfanget og innholdet på hver enkelt sted. Vi kan iallefall slå fast er barn er sårbare og lettpåvirkelige.

De tar ikke skade av det.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Markiii skrev (4 minutter siden):

De tar ikke skade av det.

Det gjenstår å se når disse barna vokser opp og selv forhåpentligvis kan reflektere over påvirkirking det har hatt, det kommer også an på omfang og innhold som sagt, de tar hvertfall ikke skade av å vente med dette til ungdomsskolen. Vi har jo sett barn som blir oppratt i for eks strenge religiøse hjem der foreldrene insisterer på at "de ikke tar skade av det" basert på sitt verdensbilde, mens barna blir lidene av vrangforestillinger, angst og inhibisjoner når de møter samfunnet.

 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Hvis det var innenfor med seksualisert innhold i dansk barne-TV i 1999 skal man ikke se bort fra at det er innenfor med pride i 2023. /ironi

Nei, det hadde aldri blitt gjort slik i dag.

 

Her er coveret hvis det er den minste tvil om hva det er slags "ting" de skal gripe etter og antakelig putte i munnen eller kna, gnikke og gnu på til det kommer ei gledesfontene, slik man vanligvis gjør med slike "ting".
image.png.279f9a7b3944b14e595029c71f7a2b69.png

Endret av BadCat
Lenke til kommentar
Rhabagatz skrev (10 timer siden):

Det er nok parodiversjonen. Postmodernismen gjelder nok bare samfunnsvitenskapen, ikke naturvitenskapen. En postmodernist vil f.eks. ikke betvile observasjoner som antall grader celsius på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt.

Men når det gjelder samfunnsvitenskapen er det vanskelig å snakke om objektive sannheter. Et godt eksempel er synet på innvandring. Det kan være positivt og negativt, og ha ulike effekter til ulike tider, steder og ikke minst for ulike individer. Poenget for en postmodernist er vel at sannheten er for komplekse til at man kan snakke om absolutter, og at man derfor er ivrig etter å utfordre etablerte sannheter, som ofte bygger på slike ting som språk, logiske resonnementer, bestemte verdier og konvensjonell visdom.

1. There is an objective natural reality, a reality whose existence and properties are logically independent of human beings—of their minds, their societies, their social practices, or their investigative techniques. Postmodernists dismiss this idea as a kind of naive realism. Such reality as there is, according to postmodernists, is a conceptual construct, an artifact of scientific practice and language. This point also applies to the investigation of past events by historians and to the description of social institutions, structures, or practices by social scientists.

2. The descriptive and explanatory statements of scientists and historians can, in principle, be objectively true or false. The postmodern denial of this viewpoint—which follows from the rejection of an objective natural reality—is sometimes expressed by saying that there is no such thing as Truth.

https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy

Det er bortimot bare i de mykere vitenskapene du finner postmodernister ja, ikke i de harde (som naturvitenskapen). Det er også litt debatt rundt om det er riktig å kalle myke vitenskaper for vitenskap. På engelsk skiller man gjerne humanities fra sciences. Når man snakker om konseptuelle konstruksjoner så er det egentlig idêer man prater om. Språket bruker de til å beskrive idêene med. Noe dypere enn det går ikke postmodernismen såvidt meg bekjent. Jeg tror ikke postmodernistene forsøker å spre seg videre inn i de harde vitenskapene. Istedenfor virker det som de forsøker å overstyre/få høyere autoritet enn det de harde vitenskapene har, skissert slik:

image.png.aa23fa41e32ffc927d131f9d7ec7950a.png (710×460)

De mer grunnleggende vitenskapene bør være styrende premissleverandør for fakta omkring den objektive virkeligheten. Ikke motsatt. Det er å snu ting på hodet. Forskningens rolle er ikke å tjene samfunnet, men sannhetenDet er en god ting at man prøver å begrunne politiske beslutninger i forskning. Men hva er forskningsbasert politikk og hva er politikkbasert forskning? ...Det er spesielt relevant fordi deler av postmoderne forskning ble grundig avslørt på 90-tallet gjennom de såkalte vitenskapskrigene, med fysikerne Bricmont og Sokals bok Intellektuelle bedragere som det mest kjente eksempelet. De to viste at bevisst vrøvl kunne bli akseptert som vitenskapelige artikler i renommerte fagtidsskrifter. Dette skriver Kristian Gundersen i sin kronikk. The Grievance studies avslørte tilsvarende.

Etablerte "sannheter" bygger ikke på språk (hva enn du mener med det?). Språket anses bare som en måte å beskrive virkeligheten på:

6. Language refers to and represents a reality outside itself. According to postmodernists, language is not such a “mirror of nature,”

Jeg puttet "sannheter" i hermetegn fordi vitenskapen benyttes som metode for å finne kunnskap om den fysiske virkeligheten så fritt som mulig fra bias. Vitenskap hevder ikke absolutt sannhet. Slikt finner man ikke i vitenskap. Det er mer "så nær kunnskap om den fysiske virkeligheten som vi kommer". Hva skulle alternativet være? Matematikk og logikk er derimot mer presise metoder som gir svar med 2 streker under, men om noe er matematisk riktig så betyr ikke det at det nødvendigvis eksisterer i virkeligheten. Ei heller betyr det at et deduktivt logisk argument nødvendigvis gir sanne svar, men dersom premissene er sanne må konklusjonen nødvendigvis også være sann. Postmodernister mener også at logikk ikke er noe mer enn idêer uten universell gyldighet:

4. Reason and logic are universally valid—i.e., their laws are the same for, or apply equally to, any thinker and any domain of knowledge. For postmodernists, reason and logic too are merely conceptual constructs and are therefore valid only within the established intellectual traditions in which they are used.

Det er, som nevnt, vanskelig å forstå hvordan en postmodernist i det hele tatt tenker. De ser raskt bort ifra postmedernismen sin hvis de står med 2 flasker i hånden hvor det står "rottegift" på den ene og "medisin" på den andre. Da bør du virkelig tro at teksten refererer til noe som har objektiv betydning. I det hele tatt; hvis ingenting er objektivt sant. Hvordan vet man da at postmodernismen i seg selv er objektivt sann? Postmodernismen er i seg selv selvmotsigende ifølge bl.a. Thomas Nagel og Jurgen Habermas.

SNL:

Det er imidlertid problematisk å gi en definisjon eller generell karakteristikk av postmodernismen siden en slik reduksjon til allmenne karakteristika i seg selv er et brudd med den postmoderne tenkningen, og det er snakk om et uensartet fenomen.

Ellers er det riktig at postmodernismen har spilt en viktig rolle i å avkle positivisme og logisk positivisme, men det betyr ikke at postmodernisme bringer noe bedre alternativ på banen enn hva empirisk vitenskap gjør for å forstå den fysiske virkeligheten. Ei heller betyr det at det ikke finnes noen virkelighet der ute som eksisterer uavhengig av mennesker. I tilfelle måtte det bety at før det fantes mennesker så fantes hverken dinosaurer, trær, stjerner, planeter, eller noe som helst. Du har dem som tror at det finnes abstrakte objekter (som matematikk). Da mener jeg ikke i noen overført betydning, men at de faktisk finnes der ute i virkeligheten (platonsk), men de aller fleste (meg bekjent) avviser ikke at den fysiske objektive virkeligheten finnes, og at den best observeres og utforskes vha empiriske metoder.

Når postmodernister ikke betviler observasjoner som antall grader celsius på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Hvordan gjør de det, og samtidig avviser en objektiv naturlig virkelighet? Bare overser de postmodernismen sin? Avviser de bare logikk? Eller bare forestiller de seg en idê som de kan beskrive med språket?

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
4 hours ago, Fustasjeopphengsforkobling said:

1. There is an objective natural reality, a reality whose existence and properties are logically independent of human beings—of their minds, their societies, their social practices, or their investigative techniques. Postmodernists dismiss this idea as a kind of naive realism. Such reality as there is, according to postmodernists, is a conceptual construct, an artifact of scientific practice and language. This point also applies to the investigation of past events by historians and to the description of social institutions, structures, or practices by social scientists.

2. The descriptive and explanatory statements of scientists and historians can, in principle, be objectively true or false. The postmodern denial of this viewpoint—which follows from the rejection of an objective natural reality—is sometimes expressed by saying that there is no such thing as Truth.

https://www.britannica.com/topic/postmodernism-philosophy

Det er bortimot bare i de mykere vitenskapene du finner postmodernister ja, ikke i de harde (som naturvitenskapen). Det er også litt debatt rundt om det er riktig å kalle myke vitenskaper for vitenskap. På engelsk skiller man gjerne humanities fra sciences. Når man snakker om konseptuelle konstruksjoner så er det egentlig idêer man prater om. Språket bruker de til å beskrive idêene med. Noe dypere enn det går ikke postmodernismen såvidt meg bekjent. Jeg tror ikke postmodernistene forsøker å spre seg videre inn i de harde vitenskapene. Istedenfor virker det som de forsøker å overstyre/få høyere autoritet enn det de harde vitenskapene har, skissert slik:

image.png.aa23fa41e32ffc927d131f9d7ec7950a.png (710×460)

De mer grunnleggende vitenskapene bør være styrende premissleverandør for fakta omkring den objektive virkeligheten. Ikke motsatt. Det er å snu ting på hodet. Forskningens rolle er ikke å tjene samfunnet, men sannhetenDet er en god ting at man prøver å begrunne politiske beslutninger i forskning. Men hva er forskningsbasert politikk og hva er politikkbasert forskning? ...Det er spesielt relevant fordi deler av postmoderne forskning ble grundig avslørt på 90-tallet gjennom de såkalte vitenskapskrigene, med fysikerne Bricmont og Sokals bok Intellektuelle bedragere som det mest kjente eksempelet. De to viste at bevisst vrøvl kunne bli akseptert som vitenskapelige artikler i renommerte fagtidsskrifter. Dette skriver Kristian Gundersen i sin kronikk. The Grievance studies avslørte tilsvarende.

Etablerte "sannheter" bygger ikke på språk (hva enn du mener med det?). Språket anses bare som en måte å beskrive virkeligheten på:

6. Language refers to and represents a reality outside itself. According to postmodernists, language is not such a “mirror of nature,”

Jeg puttet "sannheter" i hermetegn fordi vitenskapen benyttes som metode for å finne kunnskap om den fysiske virkeligheten så fritt som mulig fra bias. Vitenskap hevder ikke absolutt sannhet. Slikt finner man ikke i vitenskap. Det er mer "så nær kunnskap om den fysiske virkeligheten som vi kommer". Hva skulle alternativet være? Matematikk og logikk er derimot mer presise metoder som gir svar med 2 streker under, men om noe er matematisk riktig så betyr ikke det at det nødvendigvis eksisterer i virkeligheten. Ei heller betyr det at et deduktivt logisk argument nødvendigvis gir sanne svar, men dersom premissene er sanne må konklusjonen nødvendigvis også være sann. Postmodernister mener også at logikk ikke er noe mer enn idêer uten universell gyldighet:

4. Reason and logic are universally valid—i.e., their laws are the same for, or apply equally to, any thinker and any domain of knowledge. For postmodernists, reason and logic too are merely conceptual constructs and are therefore valid only within the established intellectual traditions in which they are used.

Det er, som nevnt, vanskelig å forstå hvordan en postmodernist i det hele tatt tenker. De ser raskt bort ifra postmedernismen sin hvis de står med 2 flasker i hånden hvor det står "rottegift" på den ene og "medisin" på den andre. Da bør du virkelig tro at teksten refererer til noe som har objektiv betydning. I det hele tatt; hvis ingenting er objektivt sant. Hvordan vet man da at postmodernismen i seg selv er objektivt sann? Postmodernismen er i seg selv selvmotsigende ifølge bl.a. Thomas Nagel og Jurgen Habermas.

SNL:

Det er imidlertid problematisk å gi en definisjon eller generell karakteristikk av postmodernismen siden en slik reduksjon til allmenne karakteristika i seg selv er et brudd med den postmoderne tenkningen, og det er snakk om et uensartet fenomen.

Ellers er det riktig at postmodernismen har spilt en viktig rolle i å avkle positivisme og logisk positivisme, men det betyr ikke at postmodernisme bringer noe bedre alternativ på banen enn hva empirisk vitenskap gjør for å forstå den fysiske virkeligheten. Ei heller betyr det at det ikke finnes noen virkelighet der ute som eksisterer uavhengig av mennesker. I tilfelle måtte det bety at før det fantes mennesker så fantes hverken dinosaurer, trær, stjerner, planeter, eller noe som helst. Du har dem som tror at det finnes abstrakte objekter (som matematikk). Da mener jeg ikke i noen overført betydning, men at de faktisk finnes der ute i virkeligheten (platonsk), men de aller fleste (meg bekjent) avviser ikke at den fysiske objektive virkeligheten finnes, og at den best observeres og utforskes vha empiriske metoder.

Når postmodernister ikke betviler observasjoner som antall grader celsius på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Hvordan gjør de det, og samtidig avviser en objektiv naturlig virkelighet? Bare overser de postmodernismen sin? Avviser de bare logikk? Eller bare forestiller de seg en idê som de kan beskrive med språket?

Det er altfor langt innlegg til at jeg kan svare alt, men det er to ting som er verdt å ta for seg.

Postmodernister holder seg som kjent unna naturvitenskapen, så når de avviser "objektiv naturlig virkelighet", så er det ikke naturen man tenker på. Man tenker på angivelige sosiale fenomener innenfor f.eks. økonomi, som markedets usynlige hånd. Den objektive sannheten er altså ikke naturlig i den forstand at den er fra naturen, men det er derimot en kritikk av troen på en naturgitt objektiv sannhet innenfor hovedsakelig samfunnsvitenskap.

Det andre er dette med språket. Det er ingen tvil om at det skjer mye manipulasjon ved bruk av språket og begreper som har en viss ladning. Postmodernistene peker på at dette også gjelder vitenskap og kultur. De avviser at (samfunns)vitenskapen er et rent område uten "forurensing". Dette er tross alt en som er temmelig vanlig kritikk, se på hvordan høyresiden kritiserer universitetsmiljøene i USA. Det er renspikka postmodernistisk kritikk.

Begge disse punktene med kritikk har blitt temmelig mainstream. Det er en dialektisk utvikling, der man har beveget seg fra naiv realisme i form av positivisme (at man behandler samfunnsfag som om de var naturvitenskap, jfr. samfunnsøkonomifaget med lover og formler som er fjernt fra virkeligheten), gjennom postmodernismen (som kan anta ekstreme synspunkter, men som generelt sett er en velbegrunnet kritikk av det som var). Nå holdes ikke naturvitenskapen som ideal for samfunnsvitenskapen, noe som jo var grunnlaget for at postmodernismen oppsto.

Problemet med postmodernismen er at det er den parioderte versjonen som holdes frem og kritiseres. Dette bygger stort sett på misforståelser. Ingen objektive sannheter betyr ikke annet enn at samfunnet er for kompleks til at man kan sette to streker under svaret. Dekonstruksjon betyr ikke at man vil rive ned samfunnet, men er i hovedsak en metode for tekstanalyse (,ed en evn. analyse av ideer).

Postmodernismen er i dag innlemmet i samfunnsvitenskapen, der det rådende synet i dag er det som kalles for kritisk realisme (som motsats til naiv realisme). Dette er på mange måter en videreføring eller en følge av postmodenismen, som i stor grad var en protestbevegelse mot positivismen. Fro det mange ikke tenker på, er at uten postmodernsimen hadde vi fortsatt trodd på menneskets lineære utvikling og forskerne hadde lett etter formler eller  lover for å beskrive sosiale fenomener som fattigdom og kriminalitet.

Endret av Rhabagatz
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
vonfaff skrev (16 timer siden):

Og? Slike mennesker tar absolutt det mest utrolige og fantasifulle til inntekt for sitt eget livssyn og for å forsvare sine egne holdninger. At man ikke engasjerer seg i og dermed ikke forsterker vrangforestillingene deres, er ikke tippepunktet som vil avgjøre hvordan de vurderer ting, for å si det slik.

Jøssda... Forsvar din bruk av kallenavn som fruktbar diskusjon så mye du vil. Deg om det.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (4 timer siden):

Når postmodernister ikke betviler observasjoner som antall grader celsius på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Hvordan gjør de det, og samtidig avviser en objektiv naturlig virkelighet? Bare overser de postmodernismen sin? Avviser de bare logikk? Eller bare forestiller de seg en idê som de kan beskrive med språket?

Postmodernisme er først og fremst en retning innen kunst og skjønnlitteratur.

Men innlegget ditt går også tilsynelatende til frontalangrep på det mest konservative høyre som det republikanske partiet og FrP -- som er det nærmeste man kommer postmodernisme i politikk.
Gruppen som forkaster vitenskap og empiriske data for å pushe en agenda.

Innlegget ditt beskriver først og fremst de som tror på en gud og trosser vitenskapen om hvordan universet faktisk fungerer og dermed absurditeten i ideen om at noe som kan påvirke både atomene og vakuumet i universet er så høyt hevet over termodynamikkens lover at det kan styre kvantemekanikkens hendelser, uten å være en del av dette systemet, men lar være å bruke evnene på denne siden av moderne vitenskap selv om guden var aktiv før...
Gudene fremstår alle døde når man ettergår påstander om deres eksistens.

Det er også et angrep på dem som benekter menneskeskapte klimaendringer, som jo bekreftes av de mest empiriske data om klimaet på jorden...

Og angående trådens tema -- så er det et angrep menneskene som tror trans og/eller homofili er unaturlig og at kjønn i sin helhet -- ikke biologisk reproduksjon, men måten mennesker og hjernene deres faktisk fungerer -- er enkelt og binært.
Kjønnet biologisk reproduksjon er binært, men som homofili og transpersoner og intersexpersoner demonstrerer, så er ikke kjønnsutviklingen binær: Rent biologisk er det minst fem biologiske elementer som alle er en del av vår biologiske kropp:
-Genetisk kjønn, inkludert genene på kjønnskromosomene
-Hormonellt kjønn
-Gameter, hvorvidt det er egg eller sædceller det finnes anlegg for å produsere
-Ytre kjønnsorganer og fysiologisk kjønn
-Hjernens kjønn
...
Det er noen som har en reduksjonistisk og totalt misforstår biologien vår i sin tilnærming til kjønn, og det er dem som tror at kjønnsidentitet eller legning handler om biologisk kjønn.

---

 

  Og bare for å ta tak i en feil i åpningsinnlegget:

plankeby skrev (På 1.6.2023 den 13.13):

Såvidt jeg vet er man hverken født homofil, lesbisk eller religiøs. Forskning er ikke samstemt på dette ennå.

Man er ikke født religiøs.

Men man er født med legning -- hjernens utvikling har kommet så langt ved fødselen, med unntak av svært premature barn, at hjernens kjønnsdifferensiering er ferdigstilt.
Den stilles av det hormonelle miljøet i blodet til barnet, under svangerskapet og like etter fødselen -- og hjernens 'kjønn' påvirkes ikke av biologisk kjønn, men av hormoner -- uavhengig av kilde.

Det er en rekke separate faktorer, alle en del av vår biologiske utvikling og et resultat i vår biologiske hjerne, som gir et ferdigstilt og virkelig biologisk resultat som har mange separate variabler i resultatet, aspekter av hjernen som former hvordan vi og vår personlighet, oppførsel, identitet og tiltrekning fungerer:

1600-Genderbread-Person.jpg

Det er mange faktorer som alle er ferdigstilt før et barn begynner å evne å gjøre mening av sansene, oppnår noen form ordentlig bevissthet rundt omgivelsene sine, og alle er til dels separate fordi de er formet separat.
Merk også at ytre kjønnsorganer også er et produkt av hormoner -- et høyt nivå av testosteron i denne perioden skaper penis, fravær skaper vagina, uavhengig av genetisk kjønn -- men dette formes på et mye tidligere tidspunkt i utviklingen enn kjønnsdifferensieringen av hjernen.

Man er født heterofil/bifil/aseksuell/homofil, er avgjort feminin/androgyn/maskulin i faktorer som påvirker våre instinktive personlighet, og er cis/ikke-binær/trans før vi klarer å gjenkjenne objekter i verden.

...

Forskningen er temmelig over på dette området:
Mens hjernen kan endres noe i løpet av vår levetid, og forestillinger, erfaringer og kultur påvirker hjernen vår, så er vi født med legning og har en ferdigstilt kjønnsidentitet før vi klarer å forstå et ord.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prenatal_hormones_and_sexual_orientation---


Med det sagt, så er barn både trans og homofile -- de har bare ikke ikke sterke følelser om identitet eller seksualitet, og får i stor grad vite hva de skal gå med av klær fra sine foreldre.

For øvrig er det trist ut fra tråden å se hvor mange som har hørt konservative sosiale influencere sine meninger og tror at Pride handler om seksualitet.

Noen barn har homofile eller biseksuelle foreldre eller foreldre som er trans -- noen barn er allerede ikke kjønnskonformerende selv -- og fordommene disse foreldrene møter, og barna deres møter, og barn som er annerledes møter, i relasjon til hvem foreldrene deres eller de selv er, er stor og voksende.

Når barn vokser opp så vil de også huske samfunnet sine meninger om gruppen de selv tilhører og samfunnets meninger om gruppene andre tilhører.

Jeg vil heller ha barn som vokser opp til å bli trygge og aksepterende, enn usikre og fordomsfulle.

Pride for barn virker ikke å kunne skade noen.
Sånn rent bortsett fra gjennom mulige terrorangrep, selvsagt.

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
27 minutes ago, Red Frostraven said:

Med det sagt, så er barn både trans 

Slike finnes ikke. Men det finnes selvsagt foreldre som presser barnet til å være trans. Foreldre som påstår at 3-åringen(!) deres som knapt kan snakke er trans. Foreldre som gjemmer hormoner i frokosten til barnet sitt da de ikke ville fortsette på hormonene. 

Quote

Pride for barn virker ikke å kunne skade noen.

Bortsett fra alle de barna som blir skadet permanent skadet og invalidisert av injiserte hormoner, pubertetsblokkere eller kjønnskirurgi, selvsagt. 

Endret av debattklovn
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Red Frostraven skrev (13 minutter siden):

For øvrig er det trist ut fra tråden å se hvor mange som har hørt konservative sosiale influencere sine meninger og tror at Pride handler om seksualitet.

Det handler selvsagt ikke utelukkende om seksualitet, men det er bare å se på de forskjellige feiringene rundt omkring, så bør det være rimelig opplagt for de aller fleste at seksualitet og også fetisjer har en om ikke vesentlig, men veldig synlig tilstedeværelse i paradene. 

Så tenker jeg at tanken bak pride er helt fantastisk, alle skal få være den de er og være sammen med den de vil, og alle fortjener respekt og muligheten til å leve ut sin legning, men jeg er usikker på om nakenhet, BDSM og andre ting trengs i disse paradene? Karneval og farger er kult og hører hjemme, men kanskje ikke gagballs, lateksdrakter, bare rumper osv. 

Red Frostraven skrev (31 minutter siden):

Pride for barn virker ikke å kunne skade noen.

Kanskje, kanskje ikke? Jeg skjønner bare ikke poenget med eget tog, men så har jeg aldri heller særlig likt 17.mai tog. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Fint å se at Petter Stordalen har stilt opp med lokale til et erstatningsarrangement.

Sitat

– Trusler, terror og hat skal ikke true oss eller noen til taushet. Aller minst barn. Vi er veldig glade for at Bergen Pride likevel får til å lage en barnefestival, og vi er stolte over å kunne ha den på et av våre hotell, skriver Stordalen i en e-post.

https://www.bt.no/nyheter/direkte/i/BR649v/nyheter-direkte?pinnedEntry=252316

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Skrevet (endret)

At barnepride skulle avlyses pga trusler er ikke greit. Nå virker det som at dette med trusler har blitt litt hypet opp, det jeg har lest er at politiet ikke ser trusselbilde mot barnepride. Derimot har det kommet inn motstand og usakligheter til barnepride, men direkte trusler til å skade noen eller lage kvalme på barnepride har vel ikke kommet? ?? Uansett så velger selvsagt arrangøren selvstendig å avlyse eller endre, når man mottaker (usaklig) kritikk eller motstand.

Konservative religiøse grupper der homofili ses på som Haram eller styggdom må vi arbeide mot.

Å være undrende til behov for egen barnepride må ikke være negativt syn på homofile mm i sin helhet.

Redd Barna sier barnepride er viktig for rettighetene til barn som har andre legninger. Usikker på om en pride er det som er veien for barna.

Tenker barna kan se på voksne i Pride, voksne i betyding ungdommer og eldre. Selvsagt har barn mer tilgang selsualisert innholdt og annet i forhold til kropp, seksualitet med mer.

Forøvrig så er det 18 års grense for kirurgiske og medisinske inngrep for å endre kjønn. Det bør det alltid være!

Endret av plankeby
Lenke til kommentar

Seksualiseringen.

Samfunnet generelt har nok blitt mer seksualisert fordi porno er så lett tilgjengelig på nettet? Jeg synes til og med at Idol blir seksualisert, når dommerene sier til ungdom at stemmen er sexy eller klesvalget er det. Hvorfor være et sexobjekt?

"Halve befolkningen" har visst problemer rundt dette. Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022)

Aids-epidemien var med på å seksualisere mannlig homofile, siden sykdommen smitter gjennom sex. Jeg husker vi fikk beskjed av gymlæreren å ikke delta i svømmetimen med åpent sår, fordi vi kunne bli smittet av aids. Jeg gikk ett år på en kristen skolen der norsklæreren mente at aids var Guds straffedom over menneskene.

Pissoaret i Stensparken, "kjærlighetskarusellen" fra 1937, har vært et viktig møtested for homofile menn. Overfokuset på sex, handler kanskje om at det går an å ha tilfeldig sex uten å bekymre seg for uønsket graviditet? Mens lesbiske og bilfile har ikke samme fokus. Heller ikke i filmer.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

 

Baranladion skrev (52 minutter siden):

Så tenker jeg at tanken bak pride er helt fantastisk, alle skal få være den de er og være sammen med den de vil, og alle fortjener respekt og muligheten til å leve ut sin legning, men jeg er usikker på om nakenhet, BDSM og andre ting trengs i disse paradene? Karneval og farger er kult og hører hjemme, men kanskje ikke gagballs, lateksdrakter, bare rumper osv. 

Jeg så det første Pride-toget i Oslo med barn, og tenkte at toget burde gått om kvelden. Fest for voksne, lettkledde, poserende, slik man oppfører seg når man er full. Egentlig ikke så forskjellig i fra russetoget, men forskjellen er at da er det lov til å ha hormoner. Transer uttrykker seg gjennom klær, sminke og show/glam, og fint å se på for de som liker Karnevalet i Rio, og andre som elsker å danse og å vise livsglede via kroppsuttrykk. Karnevalet i Oslo ble nedlagt pga. for mye forsøpling og hærverk.

Nå har Pride endret seg til et folketog som også politikerne deltar i. Og etter at Pride ble utsatt for terror, er det eneste riktige å omfavne skjeive i alle ugaver, selv om man selv er litt prippen, tenker jeg.

Og håpe at barna ikke begynner med BDSM selv om de skulle være skjeve. Det tilhører i så fall privatlivet.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • plankeby endret tittelen til Egen barnepride trenger vi det? Etiske/ideologiske sider med "Pridepress".

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...