Jump to content

fokkeslasken

Medlemmer
 • Content Count

  8180
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  12

fokkeslasken last won the day on October 26 2019

fokkeslasken had the most liked content!

Community Reputation

7113 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

9169 profile views
 1. Med den oppklaringen du nettopp ga så åpner det seg jo arenaer med spørsmål. Jeg kan ikke huske å ha sett at noen i tråden har sagt at identiteten følger det biologiske helt slavisk. Derimot har det blitt sagt at det er en indikator, altså at de har en overveiende tendens til å følge hverandre uten at det er noen garanti. Sagt med ditt eget ordvalg så betyr det at det er delvis relevant. Hadde det vært irrelevant hadde fordelingen vært tilfeldig og over en større gruppe ville fordelingen vært cirka 50/50. Slik er det jo beviselig ikke, ergo sier alle solemerker at det har en viss relevans. Også da gitt at for guttebarn så er det testiklene som produserer testosteron, noe som jo krever at man først har disse - som jo bare gutter har. Det betyr jo ikke at alle testikler produserer testosteron, men det er likevel en relevant ting å se på da det overveiende er slik det fungerer. jenter har også litt testosteronproduksjon, men dette da fra andre og langt mindre effektive kjertler i kroppen. Ting som følger det biologiske, med andre ord. At det finnes avvik gjør det jo ikke irrelevant.
 2. Ah. Så du er enig i at det bare finnes to biologiske kjønn, og man fødes som det ene eller det andre, og man tildeles ikke dette ved fødselen. Greit å vite.
 3. Og bare sånn i tilfellet det ikke er åpenbart så henspeiler dette på der det blir sagt at rent biologisk finnes det bare to kjønn, noe mange er uenige i. Og derfra går det over i at man snakker om store og små kjønnsceller for den ene gruppen og identitet for den andre. Men begge snakker om biologi. Så ... når du snakker om biologi har du gått langt i å sette ett ben i hver leier, og jeg vet helt ærlig talt ikke hva du mener når du skriver "biologisk kjønn" nettopp av den grunn.
 4. Ja. Og jeg spør deg hva du mener med biologisk kjønn siden du har benyttet uttrykket motstridende tidligere. Frem til det er klarlagt betyr ingenting av det du skriver om biologisk kjønn noe som helst. At du omtaler biologisk kjønn er, for å låne dine egne ord, ikke relevant så lenge du ikke har en definisjon av hva det betyr som vi andre kan benytte fordi da kan det du skriver bety hva som helst. At du har skrevet 40 sider og dette spørsmålet fortsatt består er ikke så mye et pluss som du virker til å tro. Og lo and behold - ingen har motsagt dette heller. Derimot hva du mener når du skriver biologisk kjønn er heller mer vagt, selv om det fra konteksten i akkurat dette kan tolkes som at du snakker om det fysiske. Noe du jo tidligere spesifiserte at biologisk kjønn ikke dekket. Så... There's that.
 5. Igjen med dine modifikatorer i språket. Det er som om du ikke er kapabel til å skrive uten å strø om deg med nødutganger. Her "relevant". Er det du som bestemmer hva som er relevant eller hva ligger egentlig bak dette ordet du valgte? Gitt dette er det jo bare å si at noe ikke er relevant og så er diskusjonen over. Noe du forøvrig gjorde i setningen rett før. Igjen uten å forklare. For hvorfor forklare noe som er åpenbart, ikke sant? Bare stadfest, repeter, og krev at alt annet er irrelevant eller feil. ...man skulle tro det var et kurs et eller annet sted for hvordan snakke som en aktivist for dere snakker alle sammen på nøyaktig samme måte. Jeg skulle gjerne ha forstått det du skriver her men gitt at du tidligere, i en og samme post til og med, har omtalt biologisk kjønn som to forskjellige ting så betyr jo det du skriver her ingenting. Hvordan var det igjen? Var det ikke slik at biologisk kjønn ikke er avhengig av ens - la oss kalle det - fysikk, mens biologisk kjønn også ble brukt som en deskriptor for ens fysikk..? Jeg forstår at man i enkelte universitetsstudier lærer at språk former virkeligheten, men... Jeg forstår at dette kan fremstå flåsete, men jeg forstår helt seriøst ikke hva du mener når du skriver "biologisk kjønn" for du bruker det så inkonsekvent at det har mistet all mening.
 6. La meg svare på en annen måte. Jeg er imot alle medisiner der det er unødvendig og/eller mot sin hensikt. Visste du for eksempel at hodepine oftest kommer av at man har drukket for lite vann og det at hodepinen forsvinner ofte er fordi man svelger medisinen med et glass vann? Det er lett å la seg lure. Men ikke alltid selvfølgelig, så for å sammenligne med dette så er jeg ikke mot hodepinemedisin akkurat som jeg ikke er mot hormonkurer. Jeg er derimot imot begge i tilfeller der de ikke trengs eller eventuelt gjør vondt verre. Og skal jeg være helt ærlig - etter disse sidene med repeterende runddans så sitter jeg igjen med følelsen av at jeg får tyn av deg fordi jeg ikke vil at barn skal feilbehandles, og jeg må innrømme at jeg sliter med å forstå hvorfor. Det eneste jeg har fått fra deg som møter denne bekymringen er din bastante påstand om at barn ikke kan lures om dette. Som om barn som ikke er modne nok til å manifestere seksualitet skal ha full kontroll på sin seksualitet, og sågar i så stor grad at de vil motstå alle autoritetspersoner de har i sitt liv. Det er mer enn bare litt utopisk, og dine undersøkelser addresserer ikke dette i det hele tatt. Bare det faktum at den undersøkelsen du hadde om så unge barn kun snakket med foreldrene sier jo sitt om forholdet barn/autoritetsperson. Man aner jo noen små ekko av mantraet til alle foreldre om at det selvfølgelig er de som har de peneste og smarteste barna, for foreldre er jo så flinke til å bedømme egne barn...
 7. Jeg er meget glad jeg ikke jobber som terapeut i disse dager. Dette får meg også til å stille spørsmålstegn ved påstander gjort tidligere i tråden om at dersom man går til utredning vil man få vite om man egentlig er trans eller ikke. Gjør man egentlig det når "metoder" er forbudt og stilltiende aksept er det eneste gangbare? Man skal ikke se bort ifra at min datters terapeut hadde rett når hun sa at de ikke har tilbud for slikt og at det ikke var bare at hun ikke var oppdatert. Tvert imot virker det slik teksten hinter til at det skal være greit å lede mot alt annet enn det normale, og så regner man med at forvirring er umulig og dermed kan ikke feil skje heller. I så fall kan man vel få lov til å spørsmålssette pasientens egen påstand også da, for dersom man ikek kan endre folk med slike ord så går vel det begge veier..? Men nei. Igjen viser likhetstankegangen hvor mye forskjellsbehandling den behøver for å overleve. Ja der kan du se. Feil kan bare skje én vei, tydeligvis.
 8. Joda, men spørsmålet gir bare mening i lys av meninger jeg ikke har, så dermed avstår jeg fra å svare. På generell basis er jeg for at moderne medisin skal hjelpe folk som trenger det. Så får hver og en selv bestemme om de vil blande ord som "ønsker" inn i det sammen med "trenger" og "behøver". Jeg påstår ikke å være folks sannhetsvitne. Det finnes sågar folk som får bedre livskvalitet av å drikke tett. Det får være deres eget valg og ikke noe jeg skal eller vil dømme dem for. Ok. Igjen... Du virker til å tro jeg er imot noe du ikke forteller meg om, og som jeg har nevnt tidligere så er det av og til vanskelig å helt vite hva jeg skal svare for det virker ikke som det du spør om egentlig er rettet til meg selv om det er meg du spør. Noe jeg sliter med å forklare for meg selv på noen annen måte enn at du projiserer mørkemannmeninger du har plukket opp et annet sted over på meg. Som dette hvor du virker til å lete etter om jeg er for hormoner i enkelte situajsoner, og på den måten finne lignende tilfeller for å peke på der jeg er imot og for det samme gitt situasjonen. Det er som om du ikke kan fatte at jeg ikke har baktanker. Igjen... Leter du etter at jeg er for hormoner i en situajson mens mot dem i en annen? Har jeg på noe som helst tidspunkt sagt meg imot hormoner? Nei..? Kanskje det er noe annet da.
 9. Disse spørsmålene gir kun mening om du tror jeg er imot trans, så det får stå for seg selv. Nei, og det er fordomsfullt av deg å ta det for gitt. Så du mener biologi har intet å gjøre med hvordan man er konstruert. Ok... Vanskelig å helt vite hva man kan si til slikt. Det er jo ikke det jeg sier i det hele tatt. Derimot er det et mulig resultat av det jeg sier, men det jeg sier er at barn ikke er kapable til samtykke. Merk at det er ingen uttalelse om hvor utviklet de må være, og det hadde vært fint om du ikke la ord i munnen på meg. Igjen med "uenighet = ignoranse". Bare slutt med det for det stemmer sjelden og har ingen misjon utover å flagge utsagn som noe du ikke behøver ta stilling til. Så nå, et par avsnitt senere, så var plutselig biologisk kjønn avhengig av hvordan man er konstruert? Om det ikke var det du mente her så betyr jo ikke setningen "Å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med biologisk kjønn" noe som helst utover at det er en horribelt formulert tautologi. Vanskelig å lese noe av dette som annet enn at du snur kappen etter vinden. Biologisk kjønn betyr én ting her og én ting der, men viktigst av alt er at det betyr det man vil i det øyeblikket det passer slik. Et tredje alternativ er selvfølgelig at det finnes enda et type kjønn i tillegg til de kroppslige indikatorene som den ene og den mentale identiteten som den andre, men den må du da nesten forklare først i så fall. Jeg har ikke ord... Har du ikke lest den..? Alle undersøkelser med et minimum av respekt for seg selv har en seksjon hvor de forklarer dataunderlaget. Nei, det forsøker jeg ikke. Dette er ikke barneskolen. Jeg er helt sikker på at undersøkelsen har mye ved seg som er faktuelt. Derimot vil jeg betvile sluttresultatets korrekthet/nøyaktighet på grunn av at de tar med data som ikke er representative. Da leser du med aktivistbrillene på. Ta de av og prøv igjen. Hvorfor det? Kan jeg ikke mene at vokse folk skal få stå fritt til å gjøre sine egne valg og dertil også ta konsekvensene av de valgene? Det betyr absolutt ingenting mer enn det, selv om det i det ekstreme også betyr at de må få lov til å gjøre ugjenkallelige ting med kroppen sin. Jeg feiler i å helt se hva for kilder du mener skal være nødvendig for å mene at voksne skal stå fritt til å ta egne valg. Da er jeg mer interessert i hva for slags kilder du har brukt for å komme frem til noe annet enn dét. Vel... Mine foreldre har alltid vært klare på at med frihet følger ansvar. Utover det vet jeg ikke om jeg kan nevne noen for deg. Men noe sier meg at dette ikke er hva du snakker om heller selv om det er det jeg snakket om i kommentaren over. Det var det med å lese mellom linjene da. Vel... Det ene utelukker ikke det andre. Man kan finne aktivister blant fagfolk og legfolk, noe man jo beviselig gjør. At noen kaller en fagperson for en aktivist betyr ikke at de kaller alle fagfolk aktivister. Aktivister har andre kriterier, og grunnen til at folk som Pirelli kalles aktivist er ikke at han er lege og sexolog med doktorgrad, men snarere at han på tross av dette fortsatt vil ha en uforsvarlig kort vei (uten lege) for barn over på medisinering, for eksempel. Du står fritt til å ikke like alle forsøk på humor, og det er selvfølgelig et pluss at du klarer formulere hvorfor du ikke liker noe. Jeg har slike jeg også, men jeg går vel ikke til det skrittet at jeg mener ingen andre skal få ta del i den av den grunn.
 10. Og hva betyr dette som står der? "People with disorders of sex development were not included in the ACOG." Jeg sier ikke at det nødvendigvis ødelegger datagrunnlaget da det ikke forklares, men det gjør det meget vanskelig å si hva som er godt nok for å få lov til å være med på undersøkelsen. Slike svarte hull i undersøkelser er uhyre stygt og skal rett og slett ikke forekomme. Så må jeg også få legge til at når man bruker ordlyd som "assigned at birth" i noe som burde kunne tolkes som en klinisk undersøkelse så forsvinner all tillit ut vinduet. Slikt språk indikerer at man mener biologisk kjønn er irrelevant og har intet noe sted å gjøre om du forsøker fremstilles som saklig og at dine konklusjoner er faktabaserte. Uinteressante tall, forøvrig. Med forbehold som ikke forklares. (igjen) Aner ikke hva motsatt trans er. Er dette nok en definisjon du må gjøre for at det skal gå opp? Det stemmer aldri. 2% er typisk statistisk usikkerhet og betyr i praksis at man sier man aldri tar feil. Det er hubris på et nivå uten sidestykke da dette må være første gangen i menneskets historie man har funnet en medisinsk metode som aldri tar feil. Sågar på grunnlag som sier at kjønn hos en art med to kjønn ikke eksisterer. Derimot virker hver eneste undersøkelse til å ikke ha problemer med å utelukke enkelte grupper de ikke vil se på. Aner ikke hva du mener med det, men det høres ut som en øvelse i å definere bort et potensielt problem. Spesielt ordbruken "moderne" var artig. For hvis de gjør feil var de ikke moderne nok, ikke sant? Da er det andres feil og statistikken kan fortsatt stå som at dette er en praksis med kun statistisk avvik. Godt eksempel på hva jeg sier om de undersøkelsene du bruker, forøvrig. Det er bare å definere bort det uønskede. Fordi..? Et lite tips. Dersom det noen sier ikke gir mening for deg så er det mulig det har blitt forklart dårlig slik at du misforstår, eller at du misforstår av andre grunner. Da er det redelige å gjøre og spørre kontrollspørsmål. Aktivister derimot, de går på at folk må være idioter, bedriver villet ignoranse eller på andre måter forsøker være uredelige. Slik du til stadighet hinter om. Det begynner å bli langdrygt. Uenighet er lik ignoranse, var det ikke så? Men likevel fant du det nødvendig å forklare hvordan kun de som har fått operasjoner er trans, som da impliserer at du mener de som kaller seg selv trans uten operasjoner tar feil. Men nå kan du plutselig bruke deres egen definisjon da det passer konklusjonen du vil frem til. Ja, det var den studien som også inkluderte trans som ikke hadde fortalt noen at de var trans men som likevel klagde på at de ble behandlet anderledes fordi de var trans. Man må jo begynne å lure på datagrunnlaget da, må man ikke? Ikke du kanskje, men jeg gjør hvertfall det. EDIT: Da jeg har nevnt det flere ganger og du bare hopper over det så må jeg kanskje forklare. Til sammenligning er dette som om en homofil klager på at han forskjellsbehandles grunnet sin legning fra folk som ikke vet han er homofil. Som om du spør denne virale læreren som kommer på skolen med kjempeløsbryster og klager på at han undertrykkes for sin legning, mens sannheten er at han får kjeft fordi han kler seg upassende for arbeidsplassen. Ja, du husker sikkert det jeg nevnte om at man ikke alltid er utsatt for urett selv om man selv påstår det. Den er 300 sider. Plukk noe fra den om du vil snakke om det. Dette er ikke jobben min tross alt. Datainnsamling og analyse er forøvrig jobben min, i tilfelle det ikke var åpenbart. Men for all del. Jeg kan da se etter noen nøkkelting i den som sier noe om datagrunnlaget. ...så etter å ha lest litt så stoppet jeg da jeg hadde lest igjennom en masse ting om hvor vanskelig livet deres er på mange forskjellige måter og til "Overall, the report provides evidence of hardships and barriers faced by transgender people on a day-to-day basis." Som får meg til å tenke at du tror jeg er uenig med deg i dette..? Eller et eller annet. Jeg aner ikke hvorfor du drar frem dette på denne måten. Velg noe du mener er relevant fra den så kan vi ta det. Ikke glem å da også si hvorfor du mener det du drar frem er relevant til vår diskusjon. Et lite og et snevert datagrunnlag (som var det jeg sa) er ikke det samme. "Lite" er typisk å ikke ha mye data (som da skaper høy statistisk usikkerhet) mens "snevert" er at dataene er ensartet i et eller flere aspekter som da skaper bias/forfordeling i resultatet (*). Beklager om det ikke var klart, men sneverhet er hva jeg beskylder disse undersøkelsene for. Derav påstander om at man må være trans nok for den ene undersøkelsen som da ikke reduserer antallet men derimot variasjonen mellom dem. Et godt og velprøvd verktøy for å tvinge frem den konklusjonen man vil ha. Slik som den andre undersøkelsen som måler frafall basert på opererte, som jo er greit nok, men blir misrepresentert dersom det fremlegges som om det betyr at tallet representerer frafall av de som ser seg selv som trans eller av de som går på hormoner eller andre ting som ligner. Noe det jo ikke betyr i det hele tatt. (*) Eksempelvis måle befolkningens gjennomsnittsalder i kun barnehager vil gi et slikt feil bilde. Hvor mange som er med på undersøkelsen har ingen innvirkning. Ikke fra meg. Den fra Nederland som koster penger? Om du har den som gratis et sted så er jeg interessert i å se på datagrunnlaget, men jeg kommer ikke til å betale for den. Med det sagt skal jeg også legge til at en tilsynelatende klinisk undersøkelse som benytter terminologi som "assigned at birth" har mistet mye velvilje fra meg fra begynnelsen. Det er lite som er mindre klinisk enn å benekte biologiske fakta, og jeg ville blitt veldig overrasket om ikke dette er en ren fortsettelse av forelesninger fra sosiale studier ispedd tall fra en klinikk som sjeldent ser annet enn de som er godt inne i systemet allerede. Altså et snevert datasett. At de også så det nødvendig å spesifisere at "People with disorders of sex development were not included in the ACOG" økte ikke akkurat forhåpningene heller. Det kunne likevel vært artig å se om de har forklart hva de mente med den setningen i fullversjonen. Men som sagt, jeg har ikke tenkt til å betale for dette. Noe om hvor lett påvirkelige barn er om de stilles til rådighet for lærere som hele tiden krever at barna skal forholde seg til sin seksualitet ville vært fint. Jeg er klar over at du har sagt barn ikke kan forvirres, men jeg tok altså ikke det som gospel. Ok. Interessant nok, men jeg ser ikke helt hva du vil frem til med å påpeke dette. Som for eksempel med feilbehandling av barn som du nevner der. Selv mener jeg man har gjort uopprettelig skade på et barns psyke dersom de har brukt mange år av sin barndom som forvirrede om sin seksualitet uansett om de ender opp på medisiner eller ikke. Noe jeg da altså mener er fullt mulig å igangsette fra velmendende lærere og andre autoritetspersoner, og lettere og lettere jo yngre barna er. Det å si at de kommer ut av det på andre siden uskadde fordi de ikke begynte den fysiske prosessen er ikke mye bedre enn å si at de som ikke har varige fysiske skader etter voldtekt har ingenting å klage på.
 11. Hehe Dette minnet meg på en nylig "diskusjon" jeg hadde med min datter her om dagen. Hun vil ikke legge seg om kvelden, og jeg kan jo i praksis ikke tvinge henne da hun bare kan stå opp igjen etterpå da hun har eget rom. Så jeg satt timer på vår wifi, så nå har vi ikke wifi lengre om natten. Da får hun ikke brukt datamaskinen hvertfall. Om telefonen også blir et natteproblem har hun fått beskjed om at jeg kommer til å endre abonnementet så hun ikke har internet på telefonen og da bare kan ha den tilgangen når hun har wifi tilgjengelig. Da blir man litt upolulær hos en tenåring, men av og til er det viktig å vise at man ikke bare farer med løst prat. Uthevet: Og der er grunnen for at man skal være uhyre forsiktig med barnas opplevde virkelighet.
 12. Ja dette er nok sjeldent og sikkert ganske unødvendig i Norge med det sikkerhetsnettet vi tross alt har her. Enig i dette. 18 er bare et tall, men noe må man jo ha rent juridisk. På den annen side er det mange barn godt over 30 også, så det er ingen garantier uansett. Og der kommer det jo inn det at de tror de er kapable til å bestemme, og da trenger de voksne rundt seg som de kan stole på og som kan ta tunge avgjørelser basert på at de tør og kan stå for vanskelige ting på barnets vegne. Ofte er dette å si "nei", men det ser ut som det begynner å gå av moten å være den voksne i rommet. Det er mer hipt å være venner.
 13. Uten at jeg kjenner regelverket så er det vel teknisk sett mulig for en umyndig å bli gjort myndig i saker hvor det er snakk om at ingen omsorgspersoner kan (eller vil) ta jobben og den umyndige utviser tilstrekkelig modenhet. Jeg kan tenke meg i saker med omsorgssvikt eller annet som gjør den "vanlige" jobben til den myndige omsorgspersonen umulig eller særdeles vanskelig eller lignende. I Norge har vi vel såpass med systemer hvor selv umyndige uten omsorgspersoner har et tilbud så det er kanskje ikke fullt så aktuelt hos oss med et slikt omfattende system. Det kommer nok mye an på hvor man bor.
 14. La meg svare på kun denne igjen. For det første tviler jeg på at du vet hva synet mitt er, og det tar jeg bare fra at du i det hele tatt spør på denne måten. En av grunnene til at jeg tolker deg som en aktivist forøvrig, da aktivister aldri bryr seg om hva andre tenker dersom de ikke er udelt enige. Noe du jo selv har sagt rett ut i tråden at du regner uenighet som ignoranse. Mitt syn på dette er at folk som ikke er regnet som modne nok til å gi samtykke ikke heller skal kunne gi samtykke til livsforandringer, og det baserer jeg på at barn er nettopp dét; Barn. Stort vanskeligere enn det er det ikke. Så får voksne kappe av seg lemmer og leve som struts om de vil for alt hva jeg bryr meg. Så med det sagt så må jeg sikkert også si at det finnes unntak til alt. Det finnes jo myndige tenåringer også, for eksempel. Det krever ekstreme situasjoner men det er teknisk mulig. Dog er det ikke dette vi lager reglene etter for vi lager ikke regler etter unntakene. Det er derfor det heter unntak. Så også med dette. Kan man ikke gi samtykke skal ikke slike varige avgjørelser gjøres for dem heller, noe mer enn noen skal kunne bestemme at de skal ha tatovering eller giftes bort til gamle menn. Uansett hva de selv sier om saken, for de er ikke å regne som kapable til å forstå rekkevidden av slike varige avgjørelser. At noen i det hele tatt mener dette skal kunne gjøres mot barn som en regel og ikke et unntak finner jeg mildest talt merkelig, og når jeg ser slike undersøkelser du legger frem og ser hvor totalt ukritisk du er til underlaget så er det mer enn bare litt skremmende, men samtidig også ganske forklarende for denne epidemien av misforstått godvilje.
 15. Dette er vel bare sant dersom du ikke regner hormonbehandling som kjønnskorrigerende behandling. Noe som jo definitivt vil pynte på tallene om hvem som angrer. Så når du rir poenget om at de som angrer dreier seg kun om opererte som du tidligere sannhetsforklarte med å definere at ingen andre enn de opererte er trans, og du nå også inkluderer hormonbehandling, hvilke av de er tilfellet? Ja. Det var de som også inkluderte trans som aldri hadde fortalt noen at de var trans som klagde på behandlingen de fikk av andre fordi de var trans. Kvalitetsundersøkelse. Det er kanskje litt kynisk av meg å si, men det bryr meg lite. Voksne folk får stå til ansvar for sine egne valg. Noe jeg også har vært klar på tidligere. Eller forventer du at jeg skal nekte voksne folk å gjøre som de vil? Må si jeg begynner å lure på hva du egentlig leser mellom linjene. Ja, de som måtte passere ganske rigide krav for å få være med i undersøkelsen. Man måtte være trans nok. Og barna ble ikke spurt heller. Kun foreldrene. De spesifiserte også at andre psykiske underliggende situasjoner ikke ble undersøkt. ...kanskje ikke så rart siden de kun snakket med foreldrene via spørreskjemaer. Men for all del. Bare det understøtter det du vil skal være sant så er det vel greit. Hadde jeg drevet slik datainnsamling i min jobb hadde jeg fått sparken på dagen. Trass? Er det virkelig der vi er? Sandkassekrangel fordi jeg ikke bare tar dine kilder for god fisk? Hmm... Har du ikke merket at det jeg snakker om er dine egne kilder selv da jeg skriver at det er dine egne kilder? Sier du at jeg trenger andre kilder for å si noe om dine kilder? Litt som å ikke kunne si at en bil er rusten uten å sammenligne med en annen bil..? At du i det hele tatt spør om dette finner jeg merkelig da jeg har vært meget klar på hva jeg snakker om. Det eneste jeg kan komme på som understøtter at du spør om hvilke kilder er at du leser noe mellom linjene som aldri har stått der. Men, det er jo mulig du tror jeg mener dine kilder er dårlige fordi jeg har sett annet fra andre kilde. Men slik fungerer altså ikke kvalitetsanalyse. Det holder med å lese dine egne kilder hvor de selv forteller om svakhetene. Problemet her er vel heller at du ikke mener det er svakheter fordi resultatet er hva du forventer av et representativt datagrunnlag. Problemet er at dersom du aldri har sett konklusjoner fra et representative datagrunnlag så vet du ikke egentlig. TL;DR: Så jeg sier ikke at dine undersøkelser nødvendigvis har feil konklusjoner. Jeg sier "bare" at de ikke har data som stadfester om det faktisk er riktig. Og det faktum at du ikke har annet enn undersøkelser som må snevre inn sitt datafelt for å komme til disse konklusjonene peker mer og mer (jo flere slike undersøkelser du kan skilte med) i retning at de nok ikke har helt rett heller. Tross alt - med et snevert nok og håndplukket nok datasett vil man kunne komme frem til all verdens konklusjoner. Det eneste jeg har noe å utsette på er hva de selv skriver. Ikke hva andre har sagt om dem. Det har jeg vært ganske klar på, men det virker ikke som det går inn.
×
×
 • Create New...