Gå til innhold

Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift på Fosen


Anbefalte innlegg

^fmj skrev (3 timer siden):

Fosen-saken: Enighet mellom Nord-Fosen siida og staten

Det har tidligere vært nevnt at det er tre familier det er snakk om, de har virkelig fått valuta for pengene. Ikke så farlig med naturen bare de fikk nok kompensasjon, ikke mye idealisme der altså.

– Når vi ser så store beløp til så få personer, så vil dette dreie seg om et anselig beløp. Så må vi se hvor dette beløpet skal hentes fra, om det så er skattebetalerne som skal stå for deler av denne kostnaden og hvor mye som utbygger og kraftprodusent må ta.

 

Håper inderlig at utbyggere/kraftprodusentene tar en stor del av den regninga. Vi må ikke glemme at de faktisk valgte å fortsette utbyggingen selv om det pågikk en rettsak om det var lovlig å faktisk bygge dette.  

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
ParadiseCity skrev (23 minutter siden):

– Når vi ser så store beløp til så få personer, så vil dette dreie seg om et anselig beløp. Så må vi se hvor dette beløpet skal hentes fra, om det så er skattebetalerne som skal stå for deler av denne kostnaden og hvor mye som utbygger og kraftprodusent må ta.

 

Håper inderlig at utbyggere/kraftprodusentene tar en stor del av den regninga. Vi må ikke glemme at de faktisk valgte å fortsette utbyggingen selv om det pågikk en rettsak om det var lovlig å faktisk bygge dette.  

For Roan Vinds del innebærer avtalen at produksjonen av fornybar energi på Roan fortsetter som i dag.

Selskapet må betale Nord-Fosen sijte 7 millioner kroner i årlig kompensasjon i hele konsesjonsperioden, ut 2043. Første utbetalingsår er 2018.

Med dagens kroneverdi vil det totalt innebære 175 millioner kroner over 25 år. Utbetalingen skal imidlertid reguleres årlig i takt med prisveksten.

 

Regjeringen vil i tillegg sette av 0,1 øre per kilowattime av verdiskapningen ved vindanlegget direkte til reindriften.

For reindriftseierne på Nord Fosen vil det innebære en sum på drøyt 2 millioner kroner årlig, opplyser Roan Vind til NRK.

Dermed ligger det an til at den totale kompensasjonen blir på minst 225 millioner kroner i hele konsesjonsperioden.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Avtalen innebærer at det skal etableres et tilleggsbeite av samme kvalitet som det tapte vinterbeite på Roan.

Årlig kompensajon 7 millioner.

Vetorett når det en gang må søkes om ny konsesjon til møllene.

Endret av Svein M
Lenke til kommentar

Det er store summer, peanuts mål mot inntektene ser jeg.

Har tjent 1 milliard på vindkraft siden Fosen-dommen. 10. oktober 2023.

Hva skal man med lover og regler når pengesekken trumfer alt?

Generelt støtter jeg samenes rett, men samtidig ser man også hvordan enkeltpersoner ødelegger for andre, det er vanskelig å akseptere. Lokalt her har det blant annet blitt stoppet utbygging av lokalt vannkraftverk for en liten bygd som har hatt utbrudd av harepest etc. Det er en same som driver med noen få rein og han eier rett og slett ikke skam. Helt åpenbart at systemet slik det er i dag må endres, han har i praksis kontroll over en av de virkelig store øyene i Norge på grunn av en eldgammel bestemmelse.

Når de nå får nytt beite er jo alt i orden. Hadde det ikke vært bedre med et fond eller lignende som kunne gavnet alle samene i Norge? Skjønner også at det er vanskelig å si nei takk til 225 millioner kroner bare for å holde på prinsippene. Tross alt bedre at noen av inntektene går til samene enn de utenlandske eierne, men samtidig synd at vi indirekte gjennom Statkraft blir skadelidende.

Demonstrasjonene som ble avholdt fremstår ganske komiske i dag når man ser avtalen.

Kan man nå bare bygge vindkraftverk hvor man vil og betale seg ut etterpå?

Endret av ^fmj
Lenke til kommentar
1 hour ago, ParadiseCity said:

Håper inderlig at utbyggere/kraftprodusentene tar en stor del av den regninga. Vi må ikke glemme at de faktisk valgte å fortsette utbyggingen selv om det pågikk en rettsak om det var lovlig å faktisk bygge dette.  

Uansett hvem som betaler er det folk som kjøper strøm som betaler det. 

Lenke til kommentar

Orkar inte leta upp talen igen och lite usikker på hvis talen är för både nord och sör men tror de kompenseras med ett belopp som minst motsvarar några gånger reindriftens omsättning i området. 

Bra att saken förhoppningsvis är över. 

Får se vilka nya beiteområden de får tillgang till. 

Antar att en del prinsip fasta samer inte er helt nöjda men de får i alla fall veto rätt når konsesjionen går ut om 20 år.

 

Lenke til kommentar
kremt skrev (11 timer siden):

Uansett hvem som betaler er det folk som kjøper strøm som betaler det. 

Vi får trøste oss med at å det i det minste er billigere å betale avlatspenger enn å rive vindmøllene. Det siste hadde svidd skikkelig på strømregningen.

Lenke til kommentar

2000 samer driver altså med rein. De har rettigheter ingen andre har, verken øvrige samer eller nordmenn. Det er tydelig at de er en adel. Er ikke adel forbudt i Norge? Kanskje det er å tide å konkurranseutsette denne biten av samisk kultur? Det skal holde hardt for vanlige nordmenn å kvalifisere seg men det vil jo gi de 38000 ikke-reindrivende samene en mulighet.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
sk0yern skrev (På 19.12.2023 den 8:53 PM):

Har du noe statistikk på dette for de siste årene?
Eneste jeg fant lett tilgjengelig var fra 2022:

 

Jeg husker godt de mange oppslagene om kraftunderskuddet i Midt-Norge på begynnelsen av 2000-tallet. Her er fra et oppslag:

"Kraftunderskuddet i Møre og Romsdal er så stort at statens forlengede arm, fylkesmannen, har slått alarm. Uten ny egenproduksjon av kraft vil fylket alene ha et kraftunderskudd på hele 6 TWh i 2010. — Ser vi hele Midt-Norge under ett, ser det enda verre ut, understreket fylkesordfører Jon Aasen under konferansen."

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/P0v8b/ingen-boenn-for-gassindustrien

Jeg husker videre at dette kraftunderskuddet ble brukt av NHO, Norsk Industri og mange andre som begrunnelse for at vi måtte bygge gasskraft i Norge. Dette var en av de store politiske sakene den gangen. Ap, H, FrP og store deler av næringslivet presset på for å bygge ut gasskraft. Det var den smarte løsningen på kraftbehovet vårt ifølge etablissementet. Vi som protesterte grunnet klima eller andre årsaker ble avfeid som ute av kontakt med virkeigheten. 

Det er slik sett en umiskjennelig deja vu følelse over mye av dagens kjernekraftdebatt. Det er dog en stor forskjell. Enn så lenge er det sterke miljøer både i de politiske partiene og NHO/Norsk Industri som er skeptiske til at kjernekraften er det kinderegget i klima og energidebatten mange vil ha den til å være.  

Om denne skepsis skyldes de dårlige erfaringene med "gasskrafteventyret" vet jeg ikke, men det er uansett et faktum at ingen av gasskraftverkene som ble bygd i Norge og skulle sikre oss billig kraft kom noen gang i ordinær drift. Det viste seg umulig å drifte de lønnsomt. Samtlige gasskraftverk (utenom det på Melkøya som skal forsyne ilandføringsanlegget for naturgass på øya) er i dag revet. De egenutnevnte "virkelighetsnære" var visst ikke så nær virkeligheten allikevel når det kom til stykket for i stedet for gasskraftens "velsignelse", fikk vi en stor utbygging av vindkraft og småskala vannkraft i Norge inkludert de parkene på Fosen som av Høyesterett ble funnet å krenke samenes rett til kulturutøvelse grunnet utilstrekkkelige avbøtingstiltak.  

Ola Borten Moe var energiminster i den første rødgrønne regjeringen og begrunnet (etter hva jeg husker) konsejonene til å bygge relativt sett så mange vindparker i Møre og Trøndelag med denne regionens kraftunderskudd. 

Hadde sameaktivistene vunnet frem med sitt krav om å rive disse parkene ville Midt-Norge mistet en stor del av den kraften som er tilført regionen for å gjenopoprette dens energibalanse. 

Endret av Tronhjem
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Tronhjem skrev (14 minutter siden):

Det er slik sett en umiskjennelig deja vu følelse over mye av dagens kjernekraftdebatt. Det er dog en stor forskjell. Enn så lenge er det sterke miljøer både i de politiske partiene og NHO/Norsk Industri som er skeptiske til at kjernekraften er det kinderegget i klima og energidebatten mange vil ha den til å være. 

Kjernekraftoptimismen kommer nok til dels som et resultat av at det nå i praksis er nesten umulig å sette opp en vindmølle på land. Det planlegges en vindpark mellom Porsgrunn og Larvik. Den er tenkt lagt rundt et steindeponi langs E18. Burde være perfekt med tanke på å bevare eksisterende natur men nei, vindkraftmotstanderne godter intet mindre enn total seier. Vindmøller skal ikke bygges noe som helst sted!

Lenke til kommentar
Reg2000 skrev (På 6.3.2024 den 8:36 PM):

Da er det ihvertfall tre samefamilier som ble rike av hobbyen sin. 

Det er ikke sakens kjerne.
Dette handler mye mer om unnfallende norske politikere som gir etter for press fra utenlandske kraftutbyggere som krever / trenger norsk grønn kraft.
En unnfallenhet og skandaløs konsesjonsbehandling strid med Grunnloven er ikke akkurat en fjær i hatten for norske politikere og dette må få konsekvenser.

Det får meg til å spørre om hva som veier tyngst , norsk Høyesterett eller EU ?

Lenke til kommentar
ParadiseCity skrev (På 6.3.2024 den 6:50 PM):

– Når vi ser så store beløp til så få personer, så vil dette dreie seg om et anselig beløp. Så må vi se hvor dette beløpet skal hentes fra, om det så er skattebetalerne som skal stå for deler av denne kostnaden og hvor mye som utbygger og kraftprodusent må ta.

 

Håper inderlig at utbyggere/kraftprodusentene tar en stor del av den regninga. Vi må ikke glemme at de faktisk valgte å fortsette utbyggingen selv om det pågikk en rettsak om det var lovlig å faktisk bygge dette.  

Etter hva jeg forstår av nyhetsoppslagene er det utbygger som skal betale "leie" av arealet til reindriftslaget.

Lenke til kommentar
Inspector skrev (2 timer siden):

Det får meg til å spørre om hva som veier tyngst , norsk Høyesterett eller EU ?

Kommer jo veldig klart fram at EU > Høyesterett. 

Politikere i Norge sikrer framtiden sin, ikke framtiden til Norge. 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Svein M skrev (På 6.3.2024 den 7:43 PM):

Avtalen innebærer at det skal etableres et tilleggsbeite av samme kvalitet som det tapte vinterbeite på Roan.

Årlig kompensajon 7 millioner.

Vetorett når det en gang må søkes om ny konsesjon til møllene.

Jeg er 99% sikker på at samefamiliene godkjenner ny konsesjon i 2043. De øker lønnsomheten på næringa si noe voldsomt med avtalen de har fått nå, og penger synes tross alt å vær viktigst når alt kommer til alt.

Lenke til kommentar
Cowboystrekk skrev (6 timer siden):

Jeg er 99% sikker på at samefamiliene godkjenner ny konsesjon i 2043. De øker lønnsomheten på næringa si noe voldsomt med avtalen de har fått nå, og penger synes tross alt å vær viktigst når alt kommer til alt.

Innen den tid så håper jeg at en ny regjering har tatt ifra Samene alt av råderett over Norges natur. 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...