Jump to content

Inspector

Medlemmer
 • Content Count

  747
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

833 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tviler på at en håndholdt måler ute i patruljebilene er i stand til å gi gode indikasjoner på alle stoffene nevnt i artikkelen og dette kompliserer sammen med lengre nedbrytingstid. Risiko for mer ruskjøring og mange tvilstilfeller med tilhørende flere ulykker gjør at legalisering/normalisering er helt feil strategi.
 2. Bilkjøring og promille hører ikke sammen og det er spesifikke målbare grenser og kjente nedbrytingsnormer. Hvilke grenser skal man sette ved cannabis ? 1 joint eller 2 siste 24 timer. ? Hva med THC -innholdet ? Subjektive målemetoder og synsing holder sjelden i retten og dette utvanner hele komplekset med ruskjøring.
 3. Ja, trumpern er den klassiske narcissist som er flink til å snu alle anklager og utnytte advokatveldet til egen fordel. At han slipper unna hver gang, forteller den mørke virkeligheten om USAs dysfunksjonelle demokrati og institusjoner. I mer siviliserte land ville han ha blitt fjernet for lengst…..
 4. Konsekvensene av hodeløs kortsiktighet brer om seg: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wO778o/ap-topper-ut-mot-partifelle-hun-terger-paa-seg-hele-nord-norge Nord-norge har som regel bena på jorda vil selvfølgelig ikke være med på galskapen. APs gamle slagord med «by og land, hand i hand» er ikke lenger gyldig og usunn polarisering er et faktum. Alt pga grådig markedsliberalisme og et grønt skifte hvor naive forutsetninger faller fra hverandre som korthus
 5. Hvis overbefolkningen blir prekær, trenger jeg hytta enda mer enn i dag. Der kan jeg i hvert fall overleve et års tid med fiske, potetdyrking, rådyrjakt, vedsanking og cisternevann med kullfilter.
 6. Dette er relevant fordi mye av den amerikanske aggresjonen/frustrasjonen bunner i illegal immigrasjon og lite bærekraftighet.
 7. Hva med fakta ? Dette får vi se mer av hvis du og dine meningsfeller får det som de vil: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/anne-heche-var-paavirket-av-narkotika-under-kollisjon.hNNRBTINK
 8. Utarming inkluderer også tilgang på rent vann, fiskeriressurser, avskoging i tropiske områder , ørkenspredning osv osv
 9. Handel er enten du liker det eller ikke, forutsetningen for utvikling og velferd. På 1800-tallet var utfordringen å ta i bruk naturressursene og dette medførte en teknologisk revolusjon. Nå er tilgang på naturressurser blitt så utarmet at man man må ha en ny revolusjon med bærekraft som hovedmål. Dagens utvikling i altfor mange områder er ikke bærekraftig og må endres.
 10. Konsensus ??? Konsensusen består i at cannabis også er farlig, men er mindre uttalt fordi alkohol er mer utbredt. Hvis cannabis sidestilles med alkohol, vil dette forholdet endres. Her er en nærmere beskrivelse av «helsekosten» du og dine forsvarer med vikarierende argumenter: https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/cannabis/
 11. Vestlig selvpisking har lite for seg. Det vi som går foran med et godt eksempel innen bærekraft og forvaltning Mangel på demokrati/menneskerettigheter og fastlåste konflikter i u-landene hindrer utvikling og dette er mye verre.
 12. Ingen fornuftig måte å redusere krafteksporten på ??? Du verden for en passiv og defaitistisk holdning. Hvem sitt ærend løper forfatteren med dette lite imponerende utspillet ? Her snakker vi om samfunnskritiske tjenester som påvirker liv, helse og økonomi på lik linje med mangel på mat, vann og medisiner. Det er fortsatt muligheter for norske myndigheter til å ta kontroll…..
 13. Det er en myte som er fremsatt av de som ønsker å normalisere enda flere rusmidler med et negativt argument om at «alt annet er enda farligere». Det blir like dumt som å slippe urenset kloakk i Norskehavet fordi Østersjøen er verre eller å oppheve den norske røykeloven fordi «alle» røyker i Danmark Løgnen blir ikke mer sann av å repetere den…..
 14. Så lenge det er balanse mellom eksport / import og relativt stabile priser fungerer markedsmodellen greit. Når forutsetningene plutselig endrer seg, er ikke markedsmodellen velegnet fordi tilbudet ikke klarer å respondere raskt nok. Risikoer som åpenbart bevisst eller ubevisst, har blitt oversett i iveren etter å tjene raske penger
×
×
 • Create New...