Gå til innhold

Regjeringen vil beholde både vindkraft og reindrift på Fosen


Anbefalte innlegg

Inspector skrev (7 minutter siden):

Det du linker inn her er gammelt nytt som jeg endog tror at jeg har limt inn til deg på et tidligere innlegg her på strengen.

Du kommer uansett ikke unna med at dine EU henvisninger er det rene tullprat. Fosen og norsk vindkraftutbygging har lite eller ingenting med EU å gjøre, og hvis du mener noe annet, så dokumenter det.

Det lengste du kommer er at norsk vindkraft utbygning ble strekt påvirket av en svensk/norsk avtale knyttet til grønne sertifikater og nedskrivningsregler for vindkraftanlegg, men den var bilateral mellom Norge og Sverige, den har ingenting med EU å gjøre. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Windfarmer skrev (12 minutter siden):

Det neste spørsmålet som melder seg er hvor mange kilo reinkjøtt som produseres på Fosen, og da snakker jeg både om det området det nå er inngått avtale om, og Roan, der det fortsatt forhandles.

Det samlede kvantumet synes å være 3,351 kg. Jeg går ikke god for kilden, men der henvisinger til Landbruksdirektoratets data:

Det er ikke vindkraftverkene som er årsak til den minimale produksjonen fra Fosen reinbeitedistrikt - fosna-folket.no

Så kan vi late som at årlige syv millioner er hele kostnaden for begge reinbeitedistrikter og kan da gjennomføre dette enkle regnestykket:

7.000.000/3351= kr. 2088,- pr. kg reinkjøtt. 

Når en tar med alle kostnadene og i tillegg tar med at norddelen enda ikke er ferdig forhandlet snakker vi her om verdens udiskutable dyreste kjøtt.

Ja, maten er underordnet, det er kulturutøvelsen det handler om, som de mener er brudd på menneskerettighetene hvis de ikke får utøvd, grunnet vindturbinene.
Jeg stiller meg skeptisk til at vindturbinene gjør dette umulig, men det blir en debatt om kultur, for som du beskriver så er det en begrenset mengde mat og den er attpåtil svært dyr.
Jeg mener det er rimelig å argumentere for at det kan være verdt å bruke penger på bøndene for matsikkerheten de bidrar til, men reindriften er et veldig, veldig lite bidrag her.

Jeg er kritisk til at en håndfull familier kan bestemme hva halvparten av Norges areal skal brukes til.
Jeg tror ikke det er realistisk at det blir et faktum, nå ser vi hva det kostet for noen av dem, jeg tror pipen kan få en annen lyd etterhvert.
Å fjerne vindturbinene vil koste mye penger, man kan mene hva man vil om dem(jeg er ingen fan), men nå er de der. Det er veldig lite klokt å fjerne de mange mange år før man må.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (5 minutter siden):

Det du linker inn her er gammelt nytt som jeg endog tror at jeg har limt inn til deg på et tidligere innlegg her på strengen.

Du kommer uansett ikke unna med at dine EU henvisninger er det rene tullprat. 

Gammelt nytt fra mai 2023 ???

Du kommer deg uansett ikke unna at eierinteressene ved vindkraft er forskjellige fra vannkraft.
Derved dominerer andre hensyn og disposisjoner som er utenfor norsk kontroll.
Hvis Norge hadde hatt bedre kontroll ville den juridiske skandalen på Fosen ikke oppstått. 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
11 minutes ago, Mannen med ljåen said:

Om Norge har for lite strøm, kan vi kutte kabelen til Tyskland.  De har så mye strøm at de legger ned atomkraftverkene sine. De trenger ikke vindkraft fra Norge.

Vi trenger ikke vindmøllene som skader naturen vår. Uavhengig av urfolks rettigheter og hva kiloprisen på reinkjøtt er. 

Midt Norge (NO3) har faktisk hatt underskudd på strøm lenge, så bla vindkraften på Fosen var svært kjærkomnen. Statnett kunne selvsagt brukt resurser på å styrke strømnettet internt i Norge i stedet for ut av landet, men det går sakte. Og nå som det faktisk skjer noe vil det desverre bare sørge for økt prissmitte fra sør.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Smule8o skrev (4 minutter siden):

Midt Norge (NO3) har faktisk hatt underskudd på strøm lenge, så bla vindkraften på Fosen var svært kjærkomnen. Statnett kunne selvsagt brukt resurser på å styrke strømnettet internt i Norge i stedet for ut av landet, men det går sakte. Og nå som det faktisk skjer noe vil det desverre bare sørge for økt prissmitte fra sør.

https://e24.no/naeringsliv/i/GG6Pe6/11-kroner-kwh-i-trondheim

^^

Lenke til kommentar
7 minutes ago, Inspector said:

Gammelt nytt fra mai 2023 ???

Du kommer deg uansett ikke unna at eierinteressene ved vindkraft er forskjellige fra vannkraft.
Derved dominerer andre hensyn og disposisjoner som er utenfor norsk kontroll.
Hvis Norge hadde hatt bedre kontroll ville den juridiske skandalen på Fosen ikke oppstått. 

Konsesjonen var nå tildelt helt uavhengig av av eiernes nasjonalitet. Så hvordan i alle dager skulle det påvirket noe som helst? Og er alle utenlandske investeringer i Norge fæle, eller er det bare når det kommer til vindkraft?

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Smule8o skrev (3 minutter siden):

Midt Norge (NO3) har faktisk hatt underskudd på strøm lenge, så bla vindkraften på Fosen var svært kjærkomnen. Statnett kunne selvsagt brukt resurser på å styrke strømnettet internt i Norge i stedet for ut av landet, men det går sakte. Og nå som det faktisk skjer noe vil det desverre bare sørge for økt prissmitte fra sør.

Et par sjøkabler fra nord til sør hadde reddet den påståtte energimangelen i Norge med god margin.
Hvis man i tillegg hadde sett bort fra det famøse vedtaket fra datidens miljøvernminister Jens Stoltenberg om at de store kraftutbyggingenes tid var forbi, ville energisituasjonen i Norge vært en helt annen.

Men der ble norske forbrukere og kraftkrevende industri ofret på globalistenes alter…..

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Uderzo skrev (11 minutter siden):

Ja, maten er underordnet, det er kulturutøvelsen det handler om, som de mener er brudd på menneskerettighetene hvis de ikke får utøvd, grunnet vindturbinene.
Jeg stiller meg skeptisk til at vindturbinene gjør dette umulig, men det blir en debatt om kultur, for som du beskriver så er det en begrenset mengde mat og den er attpåtil svært dyr.
Jeg mener det er rimelig å argumentere for at det kan være verdt å bruke penger på bøndene for matsikkerheten de bidrar til, men reindriften er et veldig, veldig lite bidrag her.

Jeg er kritisk til at en håndfull familier kan bestemme hva halvparten av Norges areal skal brukes til.
Jeg tror ikke det er realistisk at det blir et faktum, nå ser vi hva det kostet for noen av dem, jeg tror pipen kan få en annen lyd etterhvert.
Å fjerne vindturbinene vil koste mye penger, man kan mene hva man vil om dem(jeg er ingen fan), men nå er de der. Det er veldig lite klokt å fjerne de mange mange år før man må.

Du er inne på mange temaer i dette innlegget. Men det er hovedsakelig to: (1) landbruksstøtten og (2) samenes rett til kulturutøvelse.

Når det gjelder landbruksstøtten så er jeg svært kritisk til den. Ikke fordi norske bønder ikke har behov for tiltak for å overleve som næring. Den dagen jeg følger E39 fra Bergen til Ålesund der jordene i Jølster er full av krattskog, vil bli en tragisk opplevelse. Men norsk landbrukspolitikk er NAV på steroider, det er et konglomerat av særordninger og støttetiltak i alle mulige retninger der markedet har mindre og mindre betydning. Jeg er villig til å betale for dette, men ikke under den dysfunksjonelle metodikken som nå hersker, og som SP i regjeringen bare forsterker ytterligere.

Når det gjelder samene og reindrift er det ca. 2000 av den samiske befolkning på ca. 40.000 som driver med dette. Hele reindriften gir ca. 400 millioner i inntekter, der over halvparten stammer fra rene driftstilskudd og rovdyrserstatning, alt utbetalt av staten. Men dette får samene selv rydde opp i, de ca. 38.000 samer som livnærer seg av å være lærere, forskalingssnekkere og lastebilsjåfører begynner å bli dritt lei av at disse 2.000 skal dominere over 40% av norsk landareal, so om de 38.000 andre ikke hadde noe de skulle si. Det er derfor jeg har vært så frekk å hevde at Høyesterettsdommen i Fosensaken representerer et langt større brudd på grunnloven enn det domsslutningen skulle tilsi. Den har innført en ny adel i Norge, nemlig reindriftssamene.

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Inspector skrev (27 minutter siden):

Gammelt nytt fra mai 2023 ???

Du kommer deg uansett ikke unna at eierinteressene ved vindkraft er forskjellige fra vannkraft.
Derved dominerer andre hensyn og disposisjoner som er utenfor norsk kontroll.
Hvis Norge hadde hatt bedre kontroll ville den juridiske skandalen på Fosen ikke oppstått. 

Ja, gammelt nytt:

Eierskap i norsk vann- og vindkraft - NVE

Og dette er fra 2019 der utenlandsk kapital eide 62% av norsk vindkraft, noe som har gått opp til 67% i 2023 (siste oppdatering 29.9.2023.)

Du må følge med.

Forklar meg, slik at endog et barn kan forstå, hva var det Norge ikke hadde kontroll over når det gjelder utbygningen av vindkraftanlegget på Fosen.

Søkerne var norske, og de som innvilget søknaden var NVE. 

Forklar deg.

Endret av Windfarmer
 • Liker 2
Lenke til kommentar
Inspector skrev (1 minutt siden):

Sannelig stor forskjell på 68% (din kilde) og 69 % (min kilde)…….

Mitt poeng er at det du fremstiller som en nyhet 18. desember 2023, har vært allmennkunnskap i mange år.

Og du greier fortsatt ikke å forklare eller argumentere for hva Norge ikke hadde kontroll over når det gjelder utbygningen av Fosen.

Du tar den enkle og platte; det er EU og utlendingene sin skyld. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
6 minutes ago, Dubious said:

Samene vil trenge vindturbinene om 25 år, sånn at de får ladet snøskuterne sine. 
Og mye annet kan skje på 25 år. 

Tenkte liknende: hvem vet om de ikke om 23 år foretrekker 7 mill i året og det område de får i 2023/24 isteden for å gi avkall på 7 mill, området og flytter tilbake. Greit å ha 7-mill-sugerør i statskassen og ellers ingen ulemper.

Lenke til kommentar
Dubious skrev (35 minutter siden):

Samene vil trenge vindturbinene om 25 år, sånn at de får ladet snøskuterne sine. 
Og mye annet kan skje på 25 år. 

Se neste:

Dubious skrev (35 minutter siden):

Samene vil trenge vindturbinene om 25 år, sånn at de får ladet snøskuterne sine. 
Og mye annet kan skje på 25 år. 

Begge treffer spikeren på hodet. Den sørlige delen av Fosen samene har nå fått en svært god avtale fordi der har vært et enormt politisk press på regjeringen i denne saken. Om de mottar 200 tusen i året, eller syv millioner i året, er småpenger i forhold til hva disse demonstrasjonene og maset om menneskerettighetsbrudd koster av politisk oppslutning og vedvarende bråk.

Jeg tipper at vi i de neste årene vil få et sterkt fokus på hva denne historien egentlig har kostet det norske samfunnet. Det vil bli laget dokumentarer om ditt og datt. Og konklusjonen vil bli at det norske samfunn ble ripped off i en skala vi sjelden har sett tidligere. 

Og dette skjedde i en kombinasjon av skrik og skrål om menneskerettigheter og studenter fra Blindern med finnmarksdialekt som skiftet ut Lewis 501 med samekufter for et par timer, og truet med å låse seg fast på Stortinget.

Denne hendelsen vil ikke styrke den samiske kulturs stilling på lengre sikt.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Windfarmer skrev (8 timer siden):

Og dette skjedde i en kombinasjon av skrik og skrål om menneskerettigheter og studenter fra Blindern med finnmarksdialekt som skiftet ut Lewis 501 med samekufter for et par timer, og truet med å låse seg fast på Stortinget.

Denne hendelsen vil ikke styrke den samiske kulturs stilling på lengre sikt.

Betegnende å se hvordan enkelte klarer å beskrive brudd på Grunnloven med påfølgende høyesterettsdom som en «hendelse» hvor offeret er den store stygge ulven.

Avtalen er et billig avlatsbrev for staten.  Prisen staten måtte betale til norske og utenlandske investorer og til selve saneringen hvis møllene måtte rives, er mangedobbelt av dagens prislapp.

Hele Fosen-saken vitner om en presset konsesjonsgiver og slett hastverksarbeid for å tekkes et EU med energimangel.

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

För vindkraft i Trøndelag har en relevant verkan på energi marknaden i EU? 

Jag tror bra mycket mer på att man har byggt ut mycket vind i Trøndelag før att man faktiskt haft en kraftunderskudd i midt Norge. Det er också så dålig nettførbindelse till Europa fra Trøndelag att de knappt får prissmitte fra EU.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...