Jump to content

Gazer75

Medlemmer
 • Content Count

  578
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

213 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Offshore er alt tilkopla på slike vilkår. Så langt eg veit har alle plattformane alternativ forsyning. Ved eventuell rasjonering ville nok all kraftkrevjande industri vere dei fyrste som må stoppe produksjon. Det er nok heilt sikkert planar for slike ting.
 2. Og kostnaden for flaumskade den tar du då altså? Kraftselskapa må også spå kor mykje nedbør ein får gjennom året og ta høgde for at det skal vere plass til smeltevatn om våren. Å la store delar av dette renne over er jo dårleg økonomi og kan føre til flaumskadar lenger nede i vassdraga. Vi er heller ikkje 100% sjølvforsynt med kraft pga variasjon i tilsig. Hadde vi ikkje hatt import i 2003 og 2004 samt 2010 og 2011 så ville vi fort enda med rasjonering, altså at ein ikkje har straum delar av døgnet. Mest aktuelle scenariet ville nok vore at kraftkrevjande industri måtte stenge ned først. Forbruket vårt aukar meir enn produksjonen så overskotet på kraft kan forsvinne om 10 år. No kan ein diskutere alle kablane til offshore, men desse har konsesjon i mange år og kan ikkje berre bli stengt utan vidare. Usikker på kva avtalar som ligg med tanke på utkopling ved eventuell rasjonering for slike.
 3. Vi har hatt fleire år med dobbelt så mykje import som eksport pga låg magasinfylling. Er berre å sjå på historikken. https://www.ssb.no/statbank/sq/10061752 Samanlikne tabellen med fyllingsgrad same åra så ser du. https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/magasinstatistikk/ Sist vi hadde problem var i 2010 og 2011 https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_11.pdf
 4. Du kan finne kraftsystemutredningar på NVE sine sider. https://www.nve.no/energi/energisystem/nett/kraftsystemutredninger/
 5. Kan virke som at SV er einige i at taket skal vere 5000kWh noko som er heilt hårreisande. Det vil altså dekke rikfolk som har varmekablar i oppkøyrselen osv. Kanskje det kan vere eit ok tak for bønder som har kun ein målar, men for einebustader så er 5000 langt over normalen for ein månad. Gjennomsnittet per år er vel rundt 20000? Barndomsheimen min var eit heilt normalt hus frå 1976 og der brukte foreldra mine omlag 16000kWh per år etter at vi ungane flytta ut. Dei som har ein ok fastprisavtale kan jo berre bruke opp mot maks og faktisk få tilbake meir enn det dei må betale.
 6. Har ikkje bonden som sjølvstendig næringsdrivande separat måling for hus og låve? Ikkje lest så nøye på forslaget, men trudde det var meint for privatpersonar og ikkje næring?
 7. Var meldt planlagt vedlikehald av NordLink kabelen til Tyskland. Denne vart seinare kansellert, men kan ha påvirka prissettinga. Samtidig er det planlagt vedlikehald på NorNed der 233MW av rundt 720MW er utilgjengeleg. Tredje som kan påverke er vedlikehald og anna nedetid i kraftstasjonar. For tida er det omlag 950MW i NO2 som er ute av drift. Om det er reelle 950MW veit eg ikkje då det ikkje nødvendig vis er slik at alle generatorar i ein kraftstasjon går samtidig i normal drift. For eksempel så har Tonstad, som har vore det kraftverket med størst produksjon i gjennomsnitt, 5 generatorar. 1x320MW og 4x160MW. G5 som er den på 320MW er ute av drift i to dagar for turbin inspeksjon.
 8. Ein del av ein større plan. Dei blå linjene i biletet er 300kV linjer som også skal oppgraderast med tida. Men meiner at for å ha full reserve under oppgradering så må den linja byggjast. Alternativet er å beslaglegge meir areal på sida av dagens linjer slik at ny linje kan byggjast før den gamle blir fjerna. Linja mellom Viklandet(Sunndalsøra) via Surna til Klæbu er også tenkt oppgradert frå 300 til 420kV om ikkje så alt for lenge. Konsesjonen fekk dei tilbake i 2015, og planen no er å starte bygging i 2025 med ferdig linje i 2027. Dagens 300kV linje Viklandet-Klæbu er frå 1972, så ikkje blant dei eldste 300kV linjene vi har. Søknad om å oppgradere Orkdal vart sendt i oktober der dei vil sløyfe dagens 420V linje inn i nytt 420kV koplingsanlegg på nordsida av dagens 132kV anlegg. Då kan oppgradering av dagens 300kV til Klæbu gå forbi Orkdal. Dette vil nok kunne hjelpe litt, men problemet er at Trøndelag har underskot på kraft så mykje av det som går sørover blir brukt der for å sei det slik. Hjelper eller ikkje at folk klagar på NVE sine vedtak og trenerer utbygging. Oppgradering av Sogndal-Aurland er klaga på og ligg hjå OED.
 9. Heilt spinnvilt at dei set et øvre tak på 5000kWh. Ein stad mellom 2500 og 3000 ville vore meir å forvente. Noko meir vil "sponse" dei som har god råd og bur i flotte store hus osv.
 10. @Ketill Jacobsen Eg var kanskje litt krass og kjapp, men det er minst ein ting eg stussa litt over på den sida. Det der kan virke som at Statnett er underlagt ACER gjennom RME. Så langt eg kan finne så kan ikkje verken ACER eller RME pålegge Statnett noko som helst når det gjeld bygging av nettet.
 11. Heh, lese nei til eu folka sin tolkning ja. Det er genialt. Der var det mange manglar og vinklingar som kan diskuterast. Ein og anna feil var det også, men ein kan ikkje vente anna på ei slik side. For ordens skyld så er eg mot alle kablane og EU medlemskap. Skulle også sett at EØS avtalen vart reforhandla sidan den er alt for skeiv slik den er i dag.
 12. Det er ingen ACER reglar som seier korleis Statnett skal drifte nettet. Det ville tråkka på grunnlova og neppe gått gjennom i stortinget. Veit ikkje kor du ser fysisk makt i mitt innlegg, men ok... Det er Statnett og myndigheitene som bestemmer kor det eventuelt blir bygd kablar/linjer mot utlandet.
 13. Veit ikkje om eg skal le eller grine når eg les ein del kommentarar her. Kan dei som påstår at ACER kan tvinga oss til å eksportere faktisk legge fram bevis for dette? ACER har ingen myndigheit til å styre nettet i Norge, så om Statnett vil så kan dei kople frå og demontere linjer til likerettar stasjonane og strupe eksporten.
 14. Det har no eg meint lenge. Vi betalar avgift på bensin og diesel osv, så kvifor ikkje for elbil som dreg mykje effekt. Og som eg har sagt før så vil uansett totalkostnad for elbilen bli lågare.
×
×
 • Create New...