Gå til innhold

Kongsberg Politivold


Melding lagt til av Uderzo,

Navn og annen identifiserende informasjon er fjernet. Det er ikke aktuelt med "doxxing" her.
Enn så lenge er ikke navn på de involverte, utover de fornærmede, offentliggjort.
Videre forsøk på å dele navn og annen informasjon som leder til identifisering, vil bli premiert med en advarsel.

Anbefalte innlegg

Gjest Slettet-7QKwQIfm
FrihetensRegn skrev (4 minutter siden):

Det stemmer, og jeg har flere i familien og en venn som jobber eller har jobbet i politiet. Dårlig lønn og mye krevende arbeid.

Da er det ganske provoserende å se enkelte råtne epler ødelegge for ellers flotte politifolk. Dessverre er det ikke alle som lukes ut på PHS som burde vært det. Det er mulig testen om egnethet bør utvides for å luke ut individer som har kort lunte og lav terskel for å bruke vold. Folk som kommer ferske fra militæret kan være ekstra lurt å ta en dypere titt på. Noen av soldatene som tjenestegjorde for forsvaret i Afghanistan drepte mennesker der nede (på lovlig vis, så vidt vi kan anta) for så å begynne i politiet. De som har skutt på andre mennesker og blitt beskutt kan være mindre følsomme overfor andre mennesker og lettere ty til vold. Det gjelder ikke alle selvfølgelig.

Beklager, men ditt innlegg stemmer overhodet ikke med min oppfatning.

Personlig kjenner jeg flere veteraner som er overkvalifisert til å jobbe i politiet men velger å ikke gjøre det.

De jobber i dag som lærere, håndtverkere, industriarbeidere eller annet.

Tidligere soldater i Afghanistan er etter mitt inntrykk gode arbeidsfolk som ikke har behov for stillinger med makt.

I aller høyeste grad gjelder dette også de fra tidligere konflikter.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Gjest Slettet-7QKwQIfm
0laf skrev (2 minutter siden):


Der er jeg helt uenig.

Når man allerede har vist at man er tilbøyelig til å kaste all yrkesetikk ut vinduet, og beskytte oppførsel som den vi ser i denne saken, ved å lyve i rapporter, forsøke å slette videoer osv. så  har man også vist at man ikke er skikket som politi. Verken nå eller i fremtiden.

Årsaken er irrelevant. Om det er gruppepress, psykologi eller hva det enn måtte være, så bør politiet bli kvitt individer som lar uprovosert vold mot sivile fra politiet passere, og sågar lyver for å beskytte politibetjenter som utfører slik vold.

Jeg kan ikke se at en liten permisjon og en pekefinger skulle endre de som har oppført seg på en slik måte, slik at de i fremtiden kan fungerer som politi. Det er bedre å bli kvitt de en gang for alle.

Jeg er helt enig med deg.

Endret av Slettet-7QKwQIfm
Lenke til kommentar
0laf skrev (5 minutter siden):


Der er jeg helt uenig.

...

Jeg kan ikke se at en liten permisjon og en pekefinger skulle endre de som har oppført seg på en slik måte, at de i fremtiden kan fungerer som politi. Det er bedre å bli kvitt de en gang for alle.

Det har du selvsagt rett til å være, og jeg har full forståelse for ditt synspunkt. 

Jeg har ikke sagt at straffen bør være en kort suspensjon og en pekefinger.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Bugle skrev (37 minutter siden):

Beklager, men ditt innlegg stemmer overhodet ikke med min oppfatning.

Personlig kjenner jeg flere veteraner som er overkvalifisert til å jobbe i politiet men velger å ikke gjøre det.

De jobber i dag som lærere, håndtverkere, industriarbeidere eller annet.

Tidligere soldater i Afghanistan er etter mitt inntrykk gode arbeidsfolk som ikke har behov for stillinger med makt.

I aller høyeste grad gjelder dette også de fra tidligere konflikter.

Det kan være din observasjon, men forskning viser til at politifolk med bakgrunn fra militær-tjeneste har større sannsynlighet for å vise indikasjoner på mentale forstyrrelser. Det er kanskje dermed bedre at de får seg jobber der PTSD og andre forstyrrelser ikke påvirker deres hverdag like mye som i politiet.

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Politiet har voldsmonopol, og er samtidig en magnet for personer med enkelte typer alvorlige personlighetsforstyrrelser, så her må det lukes regelmessig og nådeløst. Er helt enig i at det burde få konsekvenser også for de som slettet bevis. Er god stemning rundt lunsjbordet viktigere enn samfunnsmandatet, kan man i det minste forvente at de som er med og dekker over, tar smellen for det. I straffesaker vektlegges noen ganger lav oppdagelsesrisiko. Det er mye som er trist med politiet i Norge, og det virker som at det er liten vilje til å rydde opp, ref Norsk narkotikapolitiforening, varslersaken i Bergen, Baneheia, you name it...

 • Liker 7
Lenke til kommentar

Det største problemet med politiet er at det er politi som skal etterforske politiet (spesialenheten er praktisk talt tidligere politi). Det er stilles også helt andre kriterier for å bedømme om en politimannsutsagn er troverdig eller ikke. Det missbrukes åpenbart.

Jeg tenker at vi ikke ønsker å ha politi med kamera til en hver tid. Det sier noe om hvilken tillit vi har dem. Men så viser det seg at denne tilliten misbrukes grovt. Det er et faktum at i saker hvor polititjenestemannens vitneutsagn er et viktig "bevis", så er det utelukkende til fordel for politiets agenda. Er det ikke rart at politiet alltid har rett?

Politiet har fått for mye ubetinget tillit. Den tilliten har befolkningen god grunn til å anta blir missbruk mer rutinemessig enn vi liker å tro. Det er ikke bare Erik Jensen som er et sort får. Han var toppen av isberget og så avskyelig at selv politiet ikke ville ha ham. De andre befinner seg under havflaten.

 • Liker 6
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (6 timer siden):

Min mening er likevel at når en politibetjent går til det skritt å lyve for sine kollegaer på denne måten, eller forsøke å slette videobevis e.l., så viser det at man rett og slett ikke har det som kreves for å være politi, og man vil trolig aldri få det heller.

Sletting av bevis burde premieres med en avskjedigelse ja. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Nedward skrev (6 timer siden):

Det største problemet med politiet er at det er politi som skal etterforske politiet (spesialenheten er praktisk talt tidligere politi). Det er stilles også helt andre kriterier for å bedømme om en politimannsutsagn er troverdig eller ikke. Det missbrukes åpenbart.

Det er ikke noe grunnlag for å påstå at Spesialenheten beskytter politifolk.

Lenke til kommentar

Selvfølgelig ikke ok at politiet oppfører seg på denne måten men:

Hvorfor eskalerte situasjonen ? Hvorfor kom det ikke flere patruljer når politiet var i mindretall ?
Utestedet har full rett til å bortvise uønskede personer og det har tydeligvis denne gjesten problemer med å akseptere.
Man må derfor anta at stemningen var svært amper med provoserende/truende oppførsel.

En lydlogg hadde vært interessant…..

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Markiii skrev (29 minutter siden):

Det er ikke noe grunnlag for å påstå at Spesialenheten beskytter politifolk.

Jo. Faktisk.

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2021-2022/dok8-202122-255s.pdf

Sitat

I 2021 behandlet spesialenheten 1 264 anmeldel- ser. Bare 65 av dem – altså fem prosent – endte med en positiv påtaleavgjørelse, i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse. Mellom 2017 og 2021 har 4–5 prosent av sakene endt i positive påtaleavgjørelser. Nesten seksti
prosent er henlagt, «uten rimelig grunn til å etterfors- ke». Dette framstår som en svært høy henleggelsespro- sent, selv tatt i betraktning eventuelle usaklige eller grunnløse anmeldelser.
Til sammenligning ble det i 2021 registrert totalt 279 512 «ordinære» anmeldelser til politiet i Norge. Samme år ble det fattet positive påtaleavgjørelser i 121 046 av sakene. Det må tas høyde for at saker ikke nødvendigvis avgjøres samme år som de blir anmeldt, grunnet saksbehandlingstiden. Det kan likevel legges til grunn at andelen positive påtaleavgjørelser er vesentlig høyere i den ordinære straffesakskjeden enn hos spesi- alenheten.
I 2021 behandlet Riksadvokaten 150 klager over spesialenhetens avgjørelser. Avgjørelsene ble omgjort i 7,3 prosent av sakene. Det er relativt få som klager saken sin videre til Riksadvokaten. Ifølge statistikk fra spesial- enheten er kun 6 prosent av anmeldelsene sendt inn av en advokat. Man får som regel ikke oppnevnt bistands- advokat for saker i spesialenheten, noe som kan påvirke likevekten mellom partene.

 

Synd at voteringen ikke endte med en granskning. For det ville vært bra for tilliten til systemet uavhengig av hva konklusjonen ble.

Endret av Nedward
 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Inspector skrev (28 minutter siden):

Selvfølgelig ikke ok at politiet oppfører seg på denne måten men:

Hvorfor eskalerte situasjonen ? Hvorfor kom det ikke flere patruljer når politiet var i mindretall ?
Utestedet har full rett til å bortvise uønskede personer og det har tydeligvis denne gjesten problemer med å akseptere.
Man må derfor anta at stemningen var svært amper med provoserende/truende oppførsel.

En lydlogg hadde vært interessant…..

En kan nok trygt anta at det var amper stemning, men ingenting tyder på at det var noen truende oppførsel fra offerets side. Fyren står jo bokstavelig talt med begge hendene i lommene når politimannen begynner å dytte han bakover og plutselig kaster han i bakken. Etter min mening er dette et rent overfall og hovedmannen burde fått lov til å kjøle seg ned noen måneder i en kald fengselscelle, pluss betale en klekklig erstatning til offeret.

Synes også det er vanskelig å finne noen gode unnskyldinger når det gjelder de andre polifolka som var involverte. Når de går til det skrittet å lyve i rapportene sine, og slette videobevis tyder det på at de er fullt klar over at de har begått en kriminell handling.

 • Liker 6
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Hvis det er likhet for loven, bør politimannen dømmes til fengsel for grov vold. 

At han bør miste jobben sin er en selvfølge. Kan ikke ha slike folk i politiet. 

De som medvirket til at bevis ble slettet bør få sparken også. 

Man bør holdes til en høy standard hvis man jobber i politiet. 

 • Liker 6
Lenke til kommentar
Nedward skrev (20 minutter siden):

Jo. Faktisk.

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2021-2022/dok8-202122-255s.pdf

 

Synd at voteringen ikke endte med en granskning. For det ville vært bra for tilliten til systemet uavhengig av hva konklusjonen ble.

Spesialenheten sine avgjørelser ligger åpent tilgjengelig på deres nettsider. At noen politikere henger seg opp i prosenten positive påtaleavgjørelser synes jeg er et veldig tynt argument.

Lenke til kommentar
Nedward skrev (6 timer siden):

Det største problemet med politiet er at det er politi som skal etterforske politiet (spesialenheten er praktisk talt tidligere politi). 

Eit anna problem er også førehandsdømming, slik som i denne saka så har både vi og media konkludert utan at saka har blitt etterforska. Vi har eigentleg berre ein versjon av hendinga, eg er heilt einig i at dette ser veldig stygt ut men det kan være ting som gjer at dette var forsvarleg i denne situasjonen. For det er heilt klart at politiet mista totalt kontroll på situasjonen i forkant, uansett kven som har skulda så skal ein politiaksjon openbart ikkje ende opp i masseslagsmål. Heldigvis for politiet i denne situasjonen så var dette forholdsvis lovlydige ungdommar som politiet gjekk laus på. Hadde dette vært gjengkriminelle med kniv i beltet så hadde denne situasjonen blitt livstruande for politiet som endte opp med å havne på bakken. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...