Jump to content

Vegard#

Medlemmer
 • Content Count

  872
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Vegard# last won the day on February 12 2015

Vegard# had the most liked content!

Community Reputation

732 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det neste brevet du får er antakeligvis et vanlig forelegg med svarfrist. Dette kan ta alt fra dager til uker, avhengig av hvor mye restanse politiet har.
 2. Artig at man i 2020 fortsatt tror bøter går rett inn i kassa til politimesteren.
 3. Påstanden i forelegg er rutinemessig lavere enn påstanden når saken sendes over til retten, så den situasjonen du beskriver er helt dagligdags. Lavere straff er begrunnes med prosessøkonomiske besparelser. Dette er ikke ulikt strafferabatt for tilståelse ved at mange saker kan gå som tilståelsespådømmelser (kortere rettsmøte, kun en dommer, vanligvis uten forsvarer og aktor) fremfor hovedforhandling.
 4. Da skal du nok være mer enn bare veldig heldig. For det første er saker rundt førerkortbeslag relativt lite ressurskrevende i den store sammenhengen, for det andre vil de små fartsoverskridelsene bli prioritert henlagt før de som kjører mer enn 50% over fartsgrensen.
 5. Hvis jeg ikke husker helt skeivt er det kun fyllekjøring som gir bot basert på inntekt. Forelegg for hastighet følger standardiserte satser. Om man burde samtykke er et evig diskusjonstema. Sannsynligheten for at du er uten førerkort lengre dersom du samtykker er liten (uansett hva mange anekdoter vil fortelle deg), men den ER større enn null. Det samfunnsmessige problemet er at når politiet må prioritere en slik sak så må noe annet prioriteres ned, men for deg personlig er det ingen negative sider ved å ikke samtykke. Det virker som det er litt forvirring rundt det med samtykke, bot og retten. Du vil først bli spurt om du samtykker til midlertidig førerkortbeslag. Sier du ja til dette vil politiet beholde førerkortet ditt mens saken etterforskes. Sier du nei vil du bli innkalt til et rettsmøte om midlertidig førerkortbeslag. I dette rettsmøtet vil KUN spørsmålet om politiet kan beholde førerkortet under etterforskning bli behandlet. Senere vil du få et forelegg (eller i særdeles grove tilfeller, bli innkalt til hovedforhandling). Her må du krysse av på om du vedtar reaksjonen eller ikke. Vedtar du ikke, blir saken oversendt retten og du blir innkalt til rettsmøte der selve saken behandles. En siste ting er det med skjerpende/formildende omstendigheter. At det var lite trafikk og gode føreforhold er et fravær av skjerpende omstendigheter og i utgangspunktet ikke formildende.
 6. Vegard#

  Trafikalsk klagemur

  Den aktuelle paragrafen står svart på hvitt litt lengre opp. Regelverket praktiseres slik at man regnes å ha tilstrekkelig utsyn bakover ved å kunne se i sidespeilene.
 7. Vegard#

  Trafikalsk klagemur

  Øving bør kanskje bare skje på forkjørsvei uten fotgjengeroverganger også? Hadde blitt et artig sirkus når alle de som ikke får øve på krevende situasjoner plutselig skal slippes løs i trafikken med eget førerkort.. Slik reglene praktiseres reageres det ikke dersom bakruten er tildekket, f.eks. av snø og is (eller en L, uavhengig av størrelse). Du skal ha utsyn i vindusviskerfeltet i frontruten, samt siderutene foran.
 8. Hva tenker du på her?
 9. Nekter du for at industristandarden er basert på en tid da fysisk distribusjon var dominerende? En standard er ikke et øyeblikksbilde, men basert på historiske data. Saken viser til 15 forskjellige butikker der 30% ser ut til å være tallet som går igjen. Problemet er at bare fem er direkte sammenlignbare med Steam, og blant de fem er det ingen som per dags dato ligger på "industristandarden" som du forsvarer. Det er for øvrig helt absurd å tenke at nesten hver tredje arbeidstime man putter inn i et spill skal gå til firmaet som leverer salgsløsningen for spillet. Å hinte om at jeg mener Steam er den store stygge ulven og at jeg kjøper Sweeneys retorikk er en stråmann. Jeg sa eksplisitt at jeg ikke liker Epic sin taktikk med å kjøpe seg markedsandeler. Jeg er derimot veldig lei av det ensidige hatet mot en butikkløsning som faktisk har ledet til positive ting for markedet. Jeg forstår det er behagelig å forholde seg til én butikk, men konkurranse ER en god ting for alle, også de som utelukkende vil forholde seg til Steam som plattform. Og til slutt - ærlig talt, mener du virkelig at vi ikke ville hatt et PC-marked for spill uten Steam? Da forstår jeg hvorfor du har et så stort behov for å forsvare de, selv om det er på sviktende grunnlag.
 10. Hvis vi sammenligner epler med epler så står jeg fortsatt ved uttalelsen min. Industristandarden er basert på en tid da man i all hovedsak kjøpte spill fra fysiske butikker, noe som Infographicen reflekterer. I tillegg er den utdatert for enkelte butikker.
 11. Innen ett år fra Epic begynte satsingen på sin egen klient har Valve kuttet sin andel med opptil 10% for større de større titlene. Dette er en direkte konsekvens av konkurranse og vil komme forbrukere tilgode. Sony og Apple tar begge 30%, men det blir helt feil å sammenligne en tilbyder av hele økosystemet (program- og maskinvare) med en nettbutikk. Microsoft Store tar ned mot 5%. Epic tar ned mot 12%. Det er Steam som skiller seg ut i negativ retning her. Steam tilbyr mye på sin plattform, men jeg er helt uenig i at det de tilbyr skal rettferdiggjøre å stikke av med nesten en tredjel av hele kaka.
 12. Epic skal dømmes nord og ned for å lokke til seg utgivere, men at Valve har puttet 30% av alle inntektene av salg i sin egen lomme, på tross av å kun tilby en liten del av økosystemet rundt et spill, det har ingen problemer med. Jeg må innrømme at jeg ikke har mye til overs for strategien til Epic selv, men Valve trengte definitivt konkurranse. Det er vanskelig å vite hvor mange indieperler vi har gått glipp av på grunn av de hårreisende satsene Valve har kunne krevd for å selge spillene på Steam.
 13. Vegard#

  Noen med GPS Radar?

  Med en del asterisker, som f.eks. at de ikke hadde "problemer" med deres servere, at du ikke fikk førerkortet beslaglagt, at du varslet om boten umiddelbart på dingsen, at kontrollen var uniformert osv.
 14. Nei, det synes jeg ikke. Dersom kunde får beskjed om at de ikke har tid til å se på det ennå grunnet arbeidsmengde er det ikke gitt at de har planlagt mye mer arbeid enn det som er avtalt.
 15. Mindre lovbrudd gjort før man er 18 vil som hovedregel forsvinne fra politiattester (både ordinær og uttømmende) etter to år. Jeg mener fortsatt at å betale for en advokat på nåværende tidspunkt er meningsløst. Man vet ikke engang hvilken reaksjon politiet ser for seg i saken.
×
×
 • Create New...