Jump to content

Vegard#

Medlemmer
 • Content Count

  1005
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Vegard# last won the day on February 12 2015

Vegard# had the most liked content!

Community Reputation

874 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det du beskriver her er bedrageri. Bare summen alene gjør også at bedrageriet også er grovt. På toppen av det kommer spørsmålet rundt hvitvasking/heleri.
 2. Nei. Husleieloven § 9-5 b gir adgang til oppsigelse ved "riving eller ombygging som gjør at husrommet må fravikes" - noe som ikke nødvendigvis er tilfellet ved oppussing.
 3. Advokater bryr seg katta om de "vinner" eller "taper" i en sak om promillekjøring. Dette er ikke en amerikansk TV-serie. Hvis en klient betaler de for å stille i rettsmøtet og deres kalender ikke er full den dagen så stiller de i retten, om så bare for å nikke, smile og be om at deres klient anses på mildeste mulig måte. Det de derimot kan gjøre er å få se over saksdokumentene og gi råd om det finnes finne momenter det er verdt å ta opp i rettsmøtet. De kan også anbefale at man stiller uten forsvarer om de mener det ikke har noen hensikt. @Dubious Kommentaren din om at det koster mye penger å vinne mot staten ville kanskje vært i nærheten av å være sann om du snakket om sivile saker. I straffesaker vinner folk gjennom hele tiden, mange med forsvarer oppnevnt på det offentliges bekostning og noen med forsvarer de har engasjert selv. Det er bare i ekstremt store og komplekse straffesaker at advokatutgiftene blir uoverkommelige, og i de tilfellene vil man så godt som alltid ha forsvarer på det offentliges bekostning. Du vil heller aldri måtte dekke motpartens utgifter i straffesaker.
 4. Vegard#

  Skremmende nabo

  Her har du ditt på det tørre. Naboen må tåle vanlig oppførsel fra husdyr, og det inkluderer at katten gjør fra seg i blomsterbed eller andre steder der katten lett kan grave det ned. Naboen har derimot ingen rett til å sette opp støyinnretninger som er hørbare for deg og andre naboer. Løsningen her ligger antakeligvis i dialog, heller enn å eskalere konflikten. Man får for eksempel tak i midler som kan legges i blomsterbed eller andre steder man ikke vil at dyr skal benytte. Det går også an å legge stein i blomsterbedene slik at de ikke gjør fra seg der. Fra din side kan du også passe på at kattene har et egnet sted å gjøre fra seg på din egen eiendom, i håp om at det forebygger problemet. Aftenposten tok opp denne problemstillingen i en artikkel for noen år siden.
 5. Dine leietakere vil ikke kunne få en politiattest uten en bekreftelse på formål. Å være leietaker er ikke et godkjent formål. Se for øvrig https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
 6. At det foreligger forskjellige resultater i måling av ruspåvirkning er vel ikke så rart? To målinger kan være utåndingsprøver på forskjellig tidspunkt og den tredje er resultatet av blodprøven.
 7. Jeg synes det høres veldig rart ut å reklamere for 300 plasser om det bare er plass til 1/4 så mange. Kan det være at skiltet viser til en annen parkeringsplass enn den du har vist bilder fra?
 8. Jeg forstår det slik at du vedtok et forelegg fremfor å la det gå til retten, mot at tapstiden ble noe redusert. Det virker også som du i ettertid søkte om redusert tapstid, men fikk avslag på søknaden. Dette er ikke overraskende, da terskelen for å innvilge redusert tapstid etter rettskraftig avgjørelse er høy. Utover det forstår jeg ikke helt hva som er problemet. Hvis du har signert på et forelegg som gir deg x måneders tapstid, må du jo ha forstått at det betyr at du aksepterte straffen i forelegget?
 9. Man skal ikke utelukkende gi dyr det de liker best, på samme måte som mennesker heller ikke spiser godteri til frokost, lunsj, middag og kvelds. Dyrs smaksans er tilpasset deres næringsbehov ute i villmarken, og når de bor med mennesker vil vil det være en mismatch mellom hva de faktisk trenger og hva de liker. Hvis du vil det beste for både dyr og barn, gir du de det de trenger for en sunn utvikling. Å legge føringer for dyr er veldig vanlig fra oppdretteres side, f.eks. ved å skrive i kontakt at man ikke kan drive avl på dyret. Kan man se bort fra disse vilkårene?
 10. Den andre siden av denne mynten er at de fleste store franchiser nå har årlige utgivelser som er veldig formel-baserte. Det er lite reell innovasjon i spillmekanikker og man ser ikke lenger store firmaer ta sjanser med nye utgivelser. Dersom man vil ha innovasjon er man nødt til å se mot indiescenen.
 11. Mye det samme som man får ut av å trolle, en følelse av makt og påvirkningskraft når man ikke får nok av det i andre settinger.
 12. Du må ikke bevise det, men det skal være holdepunkter som taler i din favør om du skal slippe unna en ord-mot-ord-situasjon mot en polititjenestemann. Den mistenkte har tross et insentiv for å pynte saken, mens polititjenestemannen ikke har det.
 13. Dette imponerte ikke. Grafikken virker nesten utdatert før spillet er ute.
 14. Du leter virkelig med lupe for å finne noe negativt å poste om alle nyheter som har med Blizzard å gjøre. Hvorfor det?
×
×
 • Create New...