Jump to content

nirolo

Medlemmer
 • Content Count

  4693
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

nirolo last won the day on October 7 2019

nirolo had the most liked content!

Community Reputation

5316 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Ja, da snakker vi om kreativ markedsføring.
 2. Da jeg jobbet for et forsikringsselskap for noen få år siden var det snakk om at stadig flere deler av offentlig sektor går fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Men om det gjelder der du tenker å søke deg jobb vet jeg selvsagt ikke. Men det betyr at du risikerer at pensjonsordningen din endres uten at du egentlig har noe du skal ha sagt i den saken.
 3. Altså, nå er ikke jeg på noen måten en jurist, men jeg har forstått det slik: En avtale kan være helt ugyldig, f.eks dersom den ble inngått under tvang eller andre grove omstendigheter. Noe slikt er ikke relevant her, så vidt jeg kan skjønne. Avtalen dere har inngått gjelder et arbeidsforhold og er åpart en avtale dere har, da du har signert arbeidsavtalen, samt at du møter opp til arbeid ihht til avtalen. Arbeidsgiver betaler lønn og er sånn sett også med på avtalen. Det kan være at arbeidsforholdet har endret seg, enten arbeidets art, lønn, eller andre betingelser, men det invaliderer ikke hele arbeidsforholdet. Man må ikke inngå et helt nytt arbeidsforhold ved hver endring av avtalen. Du kan helt sikkert kreve å få oppdatert arbeidsavtalen til å reflektere den nåværende situasjonen, men det løser egentlig ikke dine problemer. Oppsigelsestid er regulert i lov, og suppleres ofte av en arbeidsavtale. Så lenge arbeidsavtalen ikke sier noe som er i strid med de lovregulerte grensene for oppsigelsestid eller er urimelig, vil det punktet være gyldig. 3 mnd oppsigelse er normen i Norge og ikke på noen måte urimelig i et langvarig arbeidsforhold. Jeg kan ikke forstå annet enn at du må forholde deg til den avtalen du har inngått ut i fra hva du skriver her.
 4. Det er ikke nødvendigvis et enten/eller forhold. Visse punkter kan være ugyldige uten at hele avtalen er det. I ditt tilfelle har dere antagelig inngått en gyldig avtale og den blir ikke ugyldig som helhet bare fordi man ikke har oppdatert den med stillingsbeskrivelse etc. Jeg kan ikke skjønne annet enn at du er bundet av 3 mnd oppsigelsestid. (PS husk å si opp før månedsskifte, ellers blir det 1 mnd til)
 5. Synes det var et klart svar jeg: Du er pliktig til å ta 4 uker og 1 dag ferie hvert år, men kan overføre inntil to uker til året etter.
 6. Det er ingen grunn for arbeidsgiver å gå med på noe slikt. Arbeidsgiver får dermot et problem den dagen du slutter, for han kan ikke si opp dama di av den grunn. Dermed må han enten stri med en oppsigelse eller fortsette å lønne henne. Den risikoen tar neppe arbeidsgiver uten å selv ha fått en stor økonomisk fordel av avtalen.
 7. Alltid lurt å sikte høyt. Da strekker de seg mot det. Sier du noe lavt får du lav lønn. Men man bør alltid passe seg for å være for bombastisk og heller ordlegge seg slik at man kan akseptere jobben selv om tilbudet er lavere enn hva du sa du forventet.
 8. Uansett om du skulle ha signert så har du normalt sett 14 dagers oppsigelsestid. Om du sier opp nå så innser nok arbeidsgiver at det ikke er noen vits i å tvinge deg til å være på jobb i 14 dager med full lønn da du antagelig er mer til byrde enn hjelp i disse første dagene. Dermed er det i alles interesse å avslutte arbeidsforholdet uten at du noen gang møter opp.
 9. Det varierer ganske mye og kommer ann på hvordan du organiserer deg og bedriften din. Det enkleste mtp lån er å gi seg selv så høy fastlønn som mulig. Dvs hvis du gir deg selv 1.4 mill i fastlønn, så får du gjerne låne 7 mill basert på det. Dersom du ønsker å optimalisere lønn mtp skatt, dvs gir deg 7.1G i lønn eller mindre, så blir det vanskeligere. Noen banker gir deg bare lån basert på lønnen og nekter å forholde seg til at du er eneeier i en bedrift med stort overskudd over lengre tid, mens andre banker er villige til å ta en titt på bedriftens økonomi og ta hensyn til det i vurdering av lånebeløp. I denne sammenheng er det verdt å bemerke at skattenivået for i år gir små forskjeller på lønn og utbytte opp til ca 1 million, så det er kanskje lurt å legge seg på dette nivået om man har behov for å ta opp høyt huslån. Hvis du har ENK og ikke AS så vet jeg ikke hvordan bankene forholder seg til det. Anbefaler uansett å ha AS.
 10. Ja, begge. Ville heller anbefale Brainbase. BB er en mye mer aktiv og inkluderende community. Folq virker mye mer drevet av å skulle vokse selv og tjene penger. Men det er jo ingen som hindrer deg i å være med i begge. Har vært veldig enkelt for meg, men jeg er ikke primært frontendutvikler. Kan ikke si jeg kjenner til noen som har sittet lenge uten oppdrag - uavhengig av om de foretrekker frontend, backend eller andre roller. Ja, det er det. Veldig morro å sikte seg inn på kunder og prosjekter du selv ivrer for framfor å bare følge hva et konsulentselskap ønsker å selge deg ut til. Tja. Hvis du fakturerer 6 mnd i året har du antagelig dekket sånn ca den lønnen du har pr i dag. Det skal ganske mye til for at du ikke får såpass med oppdrag over litt tid. Det skumleste og vanskeligste er å få sitt første oppdrag. Men har du noe kapital å tære på så burde ikke det være et problem. Hvis du tenker at det er det kunden betaler så synes jeg det høres realistisk ut. Så lenge du ikke priser deg helt ut så er det kompetansen som er det viktigste. Dvs riktig kompetanse for kunden i den aktuelle rollen.
 11. Ved variasjon i inntekt så kan man spare opp kapital i ASet for så å betale ut en stabil lønn. Ved ENK blir alt inntekt i det du har tjent det. Da kan det fort være lønnsomt med AS. Du har også mulighet til skattefri sparing i aksje(fond) vha fritaksmetoden. Mulighet til permitteringer og bedre sykepengerettigheter er jo også en potensiell økonomisk fordel.
 12. Ved sykdom over 16 dager får du 80% av inntekten din opp til 6G. Du kan kjøpe forsikring for å heve det til 100% og/eller fra første dag, se https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/ Ellers er det vel uføreforsikring du etterspør, da må du gå til de ulike forsikringsselskapene og sjekke der. De har både i form av engangsutbetaling og månedlig utbetaling fram til pensjonsalder. Forøvrig ville jeg anbefalt AS framfor ENK, det gir både bedre sykepengerettigheter, mulighet for dagpenger og du stiller ikke din private formue som sikkerhet.
 13. Det ser ut som om studiet på NTNU kun har ett tradisjonelt mattefag i hele studiløpet (diskret matematikk er teknisk sett matte, men jeg ville heller kalt det logikk enn matte). Det er ikke veldig avansert, og bør være gjennomførbart med god innsats. Studiet ved UiB ser ut til å være tilsvarende. (Mulig jeg har funnet feil studier, du får i så fall rette på meg)
 14. Hvilken bit? Du kan jo lese litt her https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/valg-av-organisasjonsform/enkeltpersonforetak/ Nå sitter jeg faktisk i markedet og kjener ganske så mange som driver for seg selv. Det du beskriver speiler ikke realitetene. Jeg kjenner faktisk ikke til noen som har solgt konsulenttjenester som har gått konkurs. Noen finner ut at det å drive for seg selv ikke er deres ting, men det er noe helt annet. Det er riktignok en hel rekke som starter opp et firma for å lage "det neste store kule produktet" som går konkurs, da spyttes det gjerne inn titalls millioner og man drømmer om å bli en enhjørning. Men igjen, dette er ikke konsulenttjenester. Går du derimot 10-15 år tilbake i tid var det mye tøffere å starte ditt eget lille firma. Da var det mye mindre vanlig å leie inn enkeltkonsulenter siden firmer som regel leide inn et team. Da kom man ikke så langt når man var alene. Salg av konsulenttjenester er relativt lav risiko og man kan (dersom man har AS) permitere seg ved mangel på oppdrag. Dermed skal det i praksis mye til for å gå konkurs. Det betyr ikke at det er drømmejobben for alle eller en gullgruve i alle tilfeller, men det er langt lavere risiko enn hva du forespeiler. Å snakke om at de fleste selskaper ikke overlever 6 år blir feil bruk av statistikk. Hvor mange som starter selskap har en bachelor eller master innenfor det de starter opp innenfor? Hvor mange starter opp uten å ta opp lån eller innskudd ut over aksjekapital på 30K? For hvor mange av disse firmaene finnes det et eksiterende miljø for videreformidling av deres tjeenster? Det å bruke generell statistikk for å vise risiko innenfor et snevert segment blir skjelden riktig.
 15. Enten du starter AS eller ENK så velger du selv hvorvidt du skal ha pensjonssparing eller ei så lenge du ikke har andre ansatte. Som en-persons-bedrift er man begrenset til maksimalt 7% pensjonssparing uavhengig av selskapsform, men det er vel ca det som er snittet i bransjen? Uansett ikke i nærheten av null. Nei, det er i beste fall upresist. Som ENK får du sykepenger som tilsvarer 80% av lønn opp til 6G, som AS får du sykepenger som tilsvarer 100% av lønn opp til 6G - i begge tilfeller først ved sykdom over 16 dager. Men man kan også i begge tilfeller tegne forsikringer som gir sykepenger tidligere. For dagpenger er det riktignok et vesentlig skille mellom AS og ENK, hvor man i utgangspunktet ikke har krav på dette dersom man har ENK. Nei, det stemmer ikke. Verken jeg eller andre som driver for seg selv baserer seg på kjennskap for å få oppdrag. Man søker på oppdrag som legges ut, også av store selskaper, og får oppdrag basert på kompetanse og erfaring. Timeprisen vi tilbyr er heller ikke noen lokkepriser, men ligger på samme nivå som for andre konsulenter med tilsvarende erfaring.
×
×
 • Create New...