Jump to content
Simen1

Uro i Kina - Hva skjer?

Recommended Posts

8 hours ago, Outlier616 said:

Jeg synes resten av verden burde svare Kina med samme mynt. Omring Kina med flåter og skip og skyt raketter over dem.

Russland liker også å skyte raketter kun noen titalls kilometer fra norske byer. La oss legge et par fregatter utenfor Sankt Petersburg og øve litt.

Og skal det skytast over Kina frå sjøsida, kvar lander rakettane? Eventuelt kva andre land må dei fly over? Det viser ikkje så godt på eit kart, men på legg ein tråd på ein globus så ser du kva bane ballistiske rakettar må ta.

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (18 minutter siden):

Det er klassisk Kina, de gjør dette for å terge Japan som de er i disputt med om territorier, og fordi Japan står med G7 i Taiwan-spørsmålet. Når de treffer innenfor deres EEZ er det med vilje. Ikke inkompetanse, en villet handling med en villet hensikt.

En villet handling som i propaganda kan benyttes for å ydmyke Kina over hvor inkompetente de er, joda høres veldig lurt ut. Og om det er villet så er det uansett veldig forsiktig ettersom de kun traff rett innenfor og igjen vitner om nettopp inkompetanse så kan det til nød diskuteres om inkompetansen lå i å bomme eller meningen med det hele for var det villet var det en kjempebommert.

Share this post


Link to post
Samms skrev (21 minutter siden):

Og skal det skytast over Kina frå sjøsida, kvar lander rakettane? Eventuelt kva andre land må dei fly over? Det viser ikkje så godt på eit kart, men på legg ein tråd på ein globus så ser du kva bane ballistiske rakettar må ta.

Man kan skyte fra sørkinahavet til østkinahavet men man må ha raketter med lang nok rekkevidde. Skytes de for eksempel fra kysten av Sør Korea så kan de lande på kysten av Vietnam.

Share this post


Link to post
8 minutes ago, perpyro said:

Man kan skyte fra sørkinahavet til østkinahavet men man må ha raketter med lang nok rekkevidde. Skytes de for eksempel fra kysten av Sør Korea så kan de lande på kysten av Vietnam.

Og så vidt sneie Kina. Om skyttaren ikkje er i fjæresteinane til Kina eller Nord Korea.

Share this post


Link to post
On 8/3/2022 at 8:13 AM, lada1 said:

Og hvor mye finansiell uro tåler Kina? Mange rike innnen det kinesiske kommunist-partiet? 

Kanskje meir enn USA?

Eit angrep på Taiwan gjev ikkje finansiell uro berre i Kina. 

Share this post


Link to post
perpyro skrev (19 minutter siden):

En villet handling som i propaganda kan benyttes for å ydmyke Kina over hvor inkompetente de er, joda høres veldig lurt ut. Og om det er villet så er det uansett veldig forsiktig ettersom de kun traff rett innenfor og igjen vitner om nettopp inkompetanse så kan det til nød diskuteres om inkompetansen lå i å bomme eller meningen med det hele for var det villet var det en kjempebommert.

Dette er ikke noe nytt, og som sagt, det er ikke inkompetanse. Disse DF-15 ballistiske missilene har en treffsikkerhet på 5-10 meter. Hensikten med å treffe innenfor Japans EEZ er å si "hei, vi liker dere ikke og hva dere sier, se hva vi kan gjøre".

Krenking av luftrom, farvann og slike ting som dette brukes som et makt-virkemiddel av særlig autokratier, slik har det vært i hundre år. Russland gjør til eksempel slike ting med oss og våre naboland stadig vekk. Nord-Korea gjør det samme mot Japan med jevne mellomrom.

Edited by Snikpellik

Share this post


Link to post
On 8/2/2022 at 8:21 PM, Outlier616 said:


Kinas største kunder og handelspartnere er alle vestlige land. Så Kinas økonomi ville faktisk lide uendelig mye verre enn Russlands, som allerede er i stor trøbbel, og kanskje har 7-8 måneder på seg.

Og utan kinesiske varer, halfabrikat og råvarer kor mykje av varene hadde forsvunne frå vestlege land?

Kinas økonomi hadde lidd og USA hadde fått eit mindre handelsunderskudd, men kva med amerikansk økonomi som er forbrukerbasert? Eit gjett, over halvparten av omsetting av varer hadde blitt vekke i vestlege land. Og då i stykk, meter, fysisk størreøse, ikkje pris.

Mange varer hadde ikkje blitt mogeleg å få tak i og vær sikker at der det finnes alternativ i begrensa mengde så hadde det blitt dyrt. Det var ei nyhende no at utbygging av E18 stoppa på grunn av mangel på materialer. Full stopp i handel med Kina og det hadde blitt mykje som hadde stoppa opp.

Share this post


Link to post

Kina er mye viktigere enn de fleste tror, de er verdens fabrikk. Hvis de vil kan de få store deler av verden til å omtrent stoppe helt opp. Det vil skade dem selv også selvsagt.

  • Like 2

Share this post


Link to post
Samms skrev (1 time siden):

Og utan kinesiske varer, halfabrikat og råvarer kor mykje av varene hadde forsvunne frå vestlege land?

Kinas økonomi hadde lidd og USA hadde fått eit mindre handelsunderskudd, men kva med amerikansk økonomi som er forbrukerbasert? Eit gjett, over halvparten av omsetting av varer hadde blitt vekke i vestlege land. Og då i stykk, meter, fysisk størreøse, ikkje pris.

Mange varer hadde ikkje blitt mogeleg å få tak i og vær sikker at der det finnes alternativ i begrensa mengde så hadde det blitt dyrt. Det var ei nyhende no at utbygging av E18 stoppa på grunn av mangel på materialer. Full stopp i handel med Kina og det hadde blitt mykje som hadde stoppa opp.

Akkurat som med strømpriskatastrofen her i Norge var dette en politisk skapt katastrofe siden midten av 1990-årene, spesielt i 2004-2018.

Vestlige konserner til tross for skuffelsen over løftebruddene om større demokratisering i forkanten av Beijing-OL mer eller mindre fikk frislipp av den politiske ledelsen i USA og EU som hadde innført så markedsliberale tilstander, at frihandel og fri konkurranse også globalt sett ble etablert. I 2004 var EU verdens største "skipsbyggernasjon", vi dominerte hele verden, med Sør-Korea og dels Japan som gode rivaler. Så kom kineserne inn. De bryter alle prinsipper for fri konkurranse som subsidisering, statsdrift og bevisst lav lønnsnivå samtidig som man tok fordel av de vestlige konsernenes voksende grådighet. For bare tjue år siden var 90 % av alle ferger bygd i EU. I dag er 80 % bygd UTENFOR EU - fordel på Tyrkia, Indonesia og Kina. Norske ferger som bygges i dag, er i Tyrkia mens norske verft er sulteforet på viktige ordrer. Politikerne hadde helt glemt at lavkostnadsland vinner glatt i et globalt marked om kundene i et høykostnadssamfunn. Vi utkontraktert mer og mer, også krigsvitale og kritiske infrastruktur og produksjon - så om Norge hadde solgt arvesølvet som strømproduksjonssystemet - er det ikke bedre i resten av EU, hvor man også har etter hvert solgt ut mer og mer av egne arvesølv - og endog arvegull. Mange tyske og franske skipsverft er nedleggelsestruet. Mange mindre bedrifter måtte overleve ved å være i multinasjonale konserner som ikke brydd seg om nasjonale saker.

Full stopp i handel med Kina vil sette Vesten meget sterkt tilbake, amerikanerne har sløst bort alle muligheter om å utkonkurrere Kina som var i ferd med å bli et høykostnadssamfunn, og dermed lagt til grunn for et kommende brudd. Forbrukeøkonomien må settes på hvil i både USA og EU. Det er for skremmende mange varer som kommer fra Kina, halvparten kan være for mildt.

Det er som hvis en bonde hadde gitt bort beitemarkene og åkrene til naboen som overta all produksjon i bytte mot billige produkter - og så oppleve at alt dette var blitt festet bort fra hans egne domener, så man bli sittende fast i et inaktiv gårdstun som gradvis falt fra hverandre når verdien som trenges for å kjøpe produktene som blir dyrere etter hvert som naboen bli rikere og egenrådig, forsvinne som sandkorn mellom hender på den fortvilte bonden.

Det er dette som er virkeligheten i dag.

  • Like 2
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Samms skrev (2 timer siden):

Kanskje meir enn USA?

Eit angrep på Taiwan gjev ikkje finansiell uro berre i Kina. 

Å kunne sende et missil over 300km inn over Kinesisk territorium vil jeg ikke kalle for å såvidt sneie.

Share this post


Link to post
kremt skrev (2 timer siden):

Kina er mye viktigere enn de fleste tror, de er verdens fabrikk. Hvis de vil kan de få store deler av verden til å omtrent stoppe helt opp. Det vil skade dem selv også selvsagt.

Kina er viktige i dag fordi Vesten har ønsket billig og stabil produksjon, men med dagens situasjon tror jeg verden kommer til å se helt annerledes ut om 10 år i forhold til hvor ting produseres og om Kinas økonomi ikke har kollapset til da vil den være på god vei til det.

For med stabilitetsfaktoren borte kan jeg ikke se for meg at produksjonen vil foregå der lenger.

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (3 timer siden):

Det er klassisk Kina, de gjør dette for å terge Japan som de er i disputt med om territorier, og fordi Japan står med G7 i Taiwan-spørsmålet. Når de treffer innenfor deres EEZ er det med vilje. Ikke inkompetanse, en villet handling med en villet hensikt.

Ja eg tviler på at det er snakk om uhell, missilskytinga har fleire formål. Det viktigaste formålet er sjølvsagt å vise at Kina kan og vil skyte missil.
Eit anna formål er å vise at heile den skraverte sona som Kina varsla som øvingsområde er farlege områder som alle andre må halde seg unna om dei ikkje vil risikere å bli truffet. For Kina sin del så vil det også være ein fordel om Taiwan overreagerer ved å f.eks. skyte ned eit missil, for det kan Kina bruke som påskudd for at det er Taiwan som starta krigen ved å forstyrre og sabotere Kinas "fredelige" militærøving.

Når det gjeld missilane som landa i Japansk sone så er det nok heilt klart også eit spark mot Japan. Ved å skyte inn i japansk sone så har Kina demonstrert at kina sjølv aktar å legge krav på og bruke den japanske sona som si eiga. Samtidig kan ikkje Kina skyte heilt inn i dei japanske fjøresteinane ettersom det blir sett på som ein provokasjon.
Ved å skyte litt over grensa så demonstrerer Kina at dei i realiteten har kontrollen på den delen av den japanske sona, medan dei fortsatt er så nær grensa at dei med ein viss plausibilitet kan hevde at det var eit uhell om japan tek imot utfordringa og mobiliserer.

  • Like 1
  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
perpyro skrev (22 minutter siden):

Kina er viktige i dag fordi Vesten har ønsket billig og stabil produksjon, men med dagens situasjon tror jeg verden kommer til å se helt annerledes ut om 10 år i forhold til hvor ting produseres og om Kinas økonomi ikke har kollapset til da vil den være på god vei til det.

For med stabilitetsfaktoren borte kan jeg ikke se for meg at produksjonen vil foregå der lenger.

Og 1,402 milliarder mennesker (til å produsere varene), i tillegg til de som bor utenfor "Midtens rike".

Edited by Subara

Share this post


Link to post
perpyro skrev (31 minutter siden):

Kina er viktige i dag fordi Vesten har ønsket billig og stabil produksjon, men med dagens situasjon tror jeg verden kommer til å se helt annerledes ut om 10 år i forhold til hvor ting produseres og om Kinas økonomi ikke har kollapset til da vil den være på god vei til det.

For med stabilitetsfaktoren borte kan jeg ikke se for meg at produksjonen vil foregå der lenger.

 

 

 

 

 

Ja etter trusler og skyting av raketter rundt Taiwan så vil nok kinesiske produkt og produksjon der bli valgt bort i mye større grad.

Share this post


Link to post
Subara skrev (2 timer siden):

Og 1,402 milliarder mennesker (til å produsere varene), i tillegg til de som bor utenfor "Midtens rike".

Nabolandet India har akkurat like mange mennesker og de er mindre utviklet en Kina så kanskje etterhvert India blir et av landene produksjonen flyttes til.

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (2 timer siden):

Når det gjeld missilane som landa i Japansk sone så er det nok heilt klart også eit spark mot Japan. Ved å skyte inn i japansk sone så har Kina demonstrert at kina sjølv aktar å legge krav på og bruke den japanske sona som si eiga. Samtidig kan ikkje Kina skyte heilt inn i dei japanske fjøresteinane ettersom det blir sett på som ein provokasjon.

Ved å skyte litt over grensa så demonstrerer Kina at dei i realiteten har kontrollen på den delen av den japanske sona, medan dei fortsatt er så nær grensa at dei med ein viss plausibilitet kan hevde at det var eit uhell om japan tek imot utfordringa og mobiliserer.

Snakker om mental gymnastikk, man viser ikke mye styrke når det hele kan bortforklares med er uhell om Japan skulle sette hardt mot hardt. Det er å vise feighet mens man prøver å vise styrke som ikke er å vise styrke i det hele tatt. Å latt missilene treffe i fjæra steinene i Japan hadde vært å vise millitær styrke og vise at de gjør som de vil overfor sitt naboland. Dette her er bare ynkelig.

Share this post


Link to post
perpyro skrev (5 timer siden):

Nabolandet India har akkurat like mange mennesker og de er mindre utviklet en Kina så kanskje etterhvert India blir et av landene produksjonen flyttes til.

Og Afrika.

12 av de 19 store koboltgruvene i Kongo kontrolleres nå av kinesere.

https://www.aftenposten.no/verden/i/a7ad67/trump-og-obama-var-uenige-om-det-meste-men-begge-presidentene-faar-skylden-for-at-usa-taper-denne-kampen

  • Heart 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...