Gå til innhold

Anbefalte innlegg

1. Teksten er beskyttet av åndsverkloven og kan ikke benyttes uten forfatterens samtykke.

2. Har du noe du ønsker å tilføye på ang selve guiden så ta det opp via PM.

3. Tråden er ikke noe debattforum for OT-horer, kranglefanter etc, de som måtte prøve seg blir dyppet i fiskeslo og måkefjær for så å bli overgitt til nærmeste moderator.

4. Har du et problem så vært så snill å beskriv det skikkelig.

5. Ellers gjeller vanlig skikk og bruk. smile.gif

 

 

 

Historie


Viktige punkter for utviklingen av lys og lykter


 

 

 

1880: Thomas Edison Finner opp Lyspæra (slik vi kjenner den i dag)

1882: Augustin-Jean Fresnel lager den første avanserte linsen for lykter.

1908: Bilprodusenten Preerless introduserer elektrisk lys som standard i sine biler.

1911: William David Coolidge bytter ut karbontråden i pæra med wolfram og forlenger levetiden.

1924: Den første lyspæra med nær og fjernlys (Bilux) blir introdusert.

1937: Verdens første "Pop-up" lykter blir introdusert av bilprodusenten Cord.

1962: Halogen pæra (H1) blir introdusert for første gang

1962: H2 pæra blir introdusert.

1962: Den første lys dioden ser dagens lys.

1966: H3 pæra blir introdusert.

1971: H4 pæra blir introdusert

1980: Verdens første datadesignede Multireflektor lykt blir laget av Cibie

1986: BMW introduserer som første bilprodusent projektor-lykter i sin 7-serie.

1990: Honda introduserer som første bilprodusent multireflektor

lykter i Accord med helt klart glass.

1991: BMW introduserer som første bilprodusent xenon-lys (HID).

2000: GE (General Electrics) patenterer HIR pæra

2007: Lexus LS600h blir den første serieproduserte bilen med LED nærlys.

 

 

 

Lykte-typer


Det finnes i dag flere forskjellige typer lykter og her er de mest kjente


 

Parabolisk

 

Dette var den første lykte typen som dukket opp og var den mest vanlige inntil nylig. Lykten består av en enkel reflektoren med en Fresnel-linse foran, her er det linsen som bryter og konsentrer lyset forover for å produsere en langtrekkende lysstråle. De første utgavene var veldig enkle og lignet på det en finner i eldre fyrlyktene, dette ble videreutviklet over tid og lykteglassene ble mer avansert over årene og mer komplekse lysstråler kunne produseres. Paraboliske lykter dominerte makede helt fra 1908-1995 pga de var enkel og billige å produsere men etter 1995 ble de mindre og mindre vanlig og i dag produseres nesten ingen biler med denne lykte typen.

 

Headlight_lens_optics_schematic.png

 

Strålediagram

refraktor.png

 

 

Multireflektor

 

Denne lykte-typen bestå av en formpresset reflektor med klarglass foran. Dette var den første datadesignede lykten der reflektoren og ikke glasset står for fordelingen av lyset, veldig avanserte lys mønster kan produseres av denne lykte-typen. Disse eksisterte allerede i 1980 men ble ikke benyttet i serieproduserte biler før i 1990 av Honda og var ganske uvanlig frem til 1995. I dag er dette den mest vanlige lykte typen på nye biler.

 

 

Headlight_reflector_optics_schematic.png

 

Strålediagram

parabolisk.png

 

 

Projektor

 

Denne lykte-typen består av en eggformet reflektor med en linse foran, den så dagens lys allerede i på 1600 tallet på hestekjerrer, men lyskildene og teknologien som var tilgjengelig begrenset nytteverdien ganske kraftig. Det var først på 80 tallet da datamaskinen ble tatt i bruk av lykte produsentene at projektor-lyktene ble aktuell for alvor, men det skulle ta mange år før at det virkelig slo an bland bilprodusentene, BMW var de første til å ta det i bruk på en serieprodusert bil. Denne lykte-typen er den mest brukte i dag etter multireflektor lykter.

 

Headlight_projector_schematic.png

 

Strålediagram

projektor.png

 

 

 

 

 

 

 

Lyskilder


Her er de mest brukte pæretypene.


 

 

Vanlig pære

 

En vanlig pære består av en vakuumisolert glassboble med en glødetråd i som stort sett har vært uforandret siden 1911. Disse brukes i dag stort sett bare i blink og signallys men var frem til 80 tallet den også brukt i hovedlyktene. Problemet med denne typen var at glødetråden fordampet og la seg som et sort lag inne i glasset og lysstyrken ble redusert betraktelig lenge før glødetråden faktisk brant opp. Lyset som blir produsert er ganske gult sammenlignet med de andre, levetiden ligger på rundt 300 timer for en høyteffekts pære og opp til 1000 timer for en lavteffekts pære.

 

P45t Bilux pære

fp45t.jpg

 

 

Halogen pære

 

Halogen pæra har mange likheter med den vanlige pæra, men glasskolben er tykkere/mindre og laget av kvartsglass, vakuumet er erstatte med halogen gass som forhindrer at pæra blir sort på innsiden. Denne typen har dominerte marked siden 80 tallet og blir å gjøre det enda en god stund. Mens utviklingen av den vanlige pæra har stått stille så har halogen pæra blitt forbedret kraftig siden 60 tallet: lyset har blitt mye hvitere ved hjelp nye gassblandinger, UV filter i glasset har gjort det mulig å bruke plast linser i lyktene uten at de gulner. Levetiden på en halogen pære ligger på 250-500 timer for en vanlig pære og 1000 timer for en long life pære.

 

H4 Halogen Pære

fp45t-h.jpg

 

 

 

High Intensity Discharge (HID/Xenon)

 

Xenon lys fungerer på en helt annen måten en det en vanlig pære med glødetråd i gjør. Pæra består av 2 elektroder i et avlangt rør med xenon gass og metall damp under høyt trykk og fungerer på samme måten som et lysrør gjør. Pæra krever spesialdesignet reflektor pga den høye lysstyrken den produserer og må ha starter og ballast for å tenne og vedlikeholde lysbuen som må til for at den skal produsere lys. Levetiden er på 2500-3000timer

 

D2S Xenon pære

GE-d2s.jpg

 

 

Light Emitting Diode (LED/Lys-diode)

 

Lys-diodens funksjon er vanskelig å forklare på et enkelt vis, men kort forklart så er det silisium som er "dopet" med stoffer som utgir fotoner (lys) når det går strøm igjennom det (se forumet elektronikk del om du ønsker å lære mer) Lys-dioden har inntil nylig ikke kunnet vært brukt til annet en blink og bremselys fordi det rett å slett ikke fantes hvite lys-dioder. Løsningen på problemet var det faktisk lysrørene som hadde, lysrør utgir egentlig kun UV stråling derfor er innsiden av lysrørene dekket av et lag fosfor som "konverterer" UV-lys om til synlig lys. Dette ble også løsningen for å skape hvite lys-dioder, UV dioder ble belagt med fosfor noe som resulterte i et hvitt lys, det er derfor hvite lys-dioder har en svak gulfarge sett rett forfra. Levetiden varierer fra 30.000 timer på høy-effekts dioder til 100.000 på lav-effekt dioder.

 

5mm Lys-diode

Led.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler


Her er reglene for lys på biler, alt lovlig lys-utstyr skal være ECE-godkjent. ECE-godkjent lysutstyr er merket med "E" eller "e". Men Lykter for baklys, stopplys og retningslys som er godkjent og merket etter SAE eller DOT standard godtas dersom fargen er tilnærmet i samsvar med angivelse i kjøretøyforskriften § 28-2/3/4.


 

 

parklys.pngParklys / Sidemarkeringslys

 

-Parklys skal ha hvitt lys

-Det er ikke tillatt å bruke mer enn 2 parklys samtidig.

-Parklys skal alltid være tent, både i kombinasjon med nærlys, tåkelys og fjernlys.

 

-Det er tillat med to lykter som gir gult markeringslys til hver side (4 totalt).

-Sidemarkeringslys skal være oransje

-Lyktene skal være svakt lysende og ikke ha lysende flate større enn 30 cm2 .

-Lyktene for markeringslys skal være avskjermet/innfelt slik at de ikke er synlig rett fremover eller bakover.

-Det skal plasseres en lykt i forkant og en lykt i bakkant av bilen, mindre enn 1 m fra bilens ytterste punkt i lengderetningen.

-Lyktene skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

 

 

 

kjorelys.png Kjørelys / DRL

 

-Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys.

-Særskilt godkjente lykter skal ha Vegdirektoratets godkjennings-nr. inn preget i lykteglasset. Lykter som er godkjent i Sverige og Finland og merket med nasjonalt godkjenningsnr. kan også godkjennes. Lykter som gir kurve-/tåkelys skal tilfredsstille kravene i § 28-5 nr. 1.

-Ved reduksjon av nærlys skal spenning ved pæren være minst 5.5 v - 11 v - 22 v ved respektive 6 v - 12 v - 24 v anlegg ved full generatorladning og uten noen ytterligere strømforbrukere innkoplet.

-Dersom kjørelys er bygget inn i kjøretøyet av kjøretøyfabrikanten, kreves ingen spesiell godkjenning dersom bestemmelsene her er dokumentert oppfylt.

-Særskilt godkjente lykter skal ved godkjenningen/typegodkjenningen ha en lysstyrke rett foran lykta på minst 600 cd, men mindre enn 1200 cd. Lyktene skal alltid gi et diffust lys med en styrke på minst 400 cd. Utover mot ytterbegrensningene skal lyktene minst ha en lysstyrke som vist i diagram 1. Det må fra kjøretøyfabrikanten eller uavhengig kompetent laboratorium kunne dokumenteres at disse krav er oppfylt.

-Lyktene skal ha en lysende flate som er minst 40 cm2 , målt etter Svensk Standard SS 3110.

-Lyktene skal være plassert foran på kjøretøyet slik at avstanden mellom lyktens lysende flate er minst 60 cm.

-Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset.

 

 

 

naerlys.png Nærlys

 

-Det skal være gult eller hvitt lys

-Det er ikke tillatt ha flere enn 2 nærlys.

-Det er tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med fjernlys.

-Det er ikke tillatt å bruke nærlys i kombinasjon med tåkelys.

-De skal lyse minst 40 meter foran bilen

 

 

 

fjernlys.pngFjernlys / Lyshorn

 

-Det skal være gult eller hvitt lys

-Det er i dag tillatt å ha 2 eller 4 fjernlys. 3 fjernlys er ikke tillatt. De aktiverte fjernlysene (2 eller 4 stykker) skal aldri lyse sterkere enn 480 lux. ( Nytt regelverk 1.10.2018, ingen begrensning på lux/Ref og antall fjernlys, mer info kommer)

-De skal lyse minst 100 meter foran bilen

-Lyktene skal være koblet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

-Lyktene kan tennes enten samtidig eller parvis. Ved skifte fra nærlys til fjernlys skal minst to lykter for fjernlys tennes. Ved skifte fra fjern til nærlys skal alle lykter for fjernlys slukkes samtidig.

 

- Bil kan ha lyshorn.

- Lyshornet skal være koplet slik at fjernlysene og eventuelt hjelpefjernlysene - og bare disse - tennes når bryteren betjenes.

- Betjeninginnretningen, som kan være sammenkoplet med et blink-relé, må være fjærbelastet slik at den går tilbake etter bruk.

 

 

 

kurvelys-1.pngTåkelys (kurvelys)

 

-Det skal være gult eller hvitt lys

-Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.

-De er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.

-Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.

-Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

-Etter mørkets frembrudd skal de kun brukes under vanskelige vær- og føreforhold.

-De skal monteres min. 25 cm fra bakken.

-De skal monteres maksimum 40 cm fra bilens ytterkant.

-De skal ikke monteres høyere enn bilens originale lykter.

 

EDIT: Det er mange som har etterlyst bevis for at det ikke er lov å kjøre med tåkelys etter mørkets frembrudd siden enkelte påstår at tåkelys er det samme som kjørelys (noe som ikke stemmer siden tåkelysene er kategorisert som DRL (Daytime Running Lights) i henhold til ECE regulativ 48

 

ECE regulativ 48 Paragraf 2.7.25 lyder følgende.

 

 

 

"Daytime running lamp" means a lamp facing in a forward direction used to make the vehicle more easily visible when driving during daytime; 2/

 

 

Her en link til artikkelen i Nettavisen der UP-sjef Odd Reidar Humlegaard pressiserer UP`s rettningslinjer ang. tåkelys og konsekvensene av feilbruk.

 

Nettavisen.no (14.04.05)

 

Det er tillatt å bruke kurve/tåkelys som markeringslys i dagslys (men kun sammen med parklys).

Det er ikke tillatt å bruke kurve/tåkelys sammen med hovedlysene.

Det er ikke tillatt å bruke kurve/tåkelys etter mørkets frembrudd.

Det koster 2000 kroner å vri feil på lysbryteren.

 

Det er kun i tett tåke, at det er tillatt å bruke tåkelysene. Om tåken er tett nok, er det opp til bilistene selv å vurdere. Men UP er strenge i sin tolkning av «tåke».

 

 

Vegvesenet har også på sine nettsider presisert vilkårene for bruk av tåkelys.

 

Vegvesen.no (04.05.06)

 

 

 

Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.

Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.

Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).

 

 

 

 

taakebaklys.pngTåkebaklys

 

-Du kan ha en eller to lykter som gir rødt tåkebaklys.

-Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.

-Lykten(e) skal være plassert slik at den minste avstanden mellom den lysende flaten i lykten for tåkebaklyset og for det stopplyset som er plassert nærmest, er 10 cm eller mer.

-Dersom bilen har ett tåkebaklys, skal lykten være plassert til venstre for bilens langsgående symmetriplan

-Lyktene må kunne tennes når fjernlys, nærlys eller tåkelys er tent, og må kunne slukkes uavhengig av disse.

Når tåkebaklys er tent, må betjening av skiftekontakt for nærlys/fjernlys ikke bevirke at det slukker.

-Tåkebaklys skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når tåkebaklyset er tent.

 

 

blinklys.pngRetningslys

 

-Du skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.

-Retningslys foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innenfor de vinkler som er angitt i nr. 5.3.

-Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.

-Blinkfrekvensen for retningslysene skal være 90 ± 30 blink pr. minutt.

-Betjeninginnretningen for retningslyset må være slik innrettet at lysene på høyre side settes i funksjon når den beveges i urviserens dreinings retning eller mot høyre, og at lysene på venstre side settes i funksjon når den beveges mot urviserens dreiningsretning eller mot venstre.

 

 

varsellys.png Nødsignallys / Varsellys

 

-Bil skal ha minst to lykter foran, minst to bak og eventuelt minst en på hver side som gir oransje, blinkende nødsignallys.

-Lyktene må oppfylle de krav som er angitt i nr. 5.1 - 5.5 og nr. 5.8.

-Når nødsignallyset er i funksjon, skal enten alle lyktene blinke samtidig eller fremre lyktepar skal blinke vekselvis med det bakre.

-Dersom nødsignallyset kan settes i funksjon mens bilen er i bevegelse, skal det være sammenkoplet med egen kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med nødsignallysene.

 

-Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jf. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider.

-Motorvogn som nyttes for å ledsage og varsle spesielle transporter som kan være til særlig fare for annen trafikk, skal også ha minst en slik lykt.

-Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

a) Være E-merket med symbolet A eller B i henhold til ECE-reg.nr. 65.

b) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a.

-Lyset skal være synlig til alle sider og innenfor en vertikalvinkel fra minst 5° over til minst 5° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.

-Lykten(e) skal være plassert godt synlig og slik at lyset virker minst mulig sjenerende for føreren. De skal være montert slik at lyskjeglens senterlinje danner et horisontalt plan under dreiningen.

-Varsellyset skal være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når varsellyset er i funksjon.

 

 

 

arbeidslys.pngArbeidslys

 

-Bil kan ha en eller flere lykter som gir hvitt eller gult arbeidslys.

-Lyktene skal gi stor spredning og må kunne reguleres i forskjellige stillinger.

-Lykten(e) skal være koplet slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent.

-Arbeidslyset skal være koplet over egen bryter og være sammenkoplet med kontrollampe som er godt synlig fra førerens plass og som viser når arbeidslyset er tent.

 

 

 

 

 

 

Hvilke pærer bruker bilen min?


Skal du bytte en ødelagt pære?, usikker på hvilken type?

Trykk på bildet under!


 

Guide.png

 

 

 

Vanlige spørsmål


Noe du lurer på? kanskje du finner svaret her, vist ikke så spør i tråden!.


 

 

questionmark.gif -Er gule tåkelys bedre en hvite?

 

 

500_xl.jpg

Både ja og nei. De fleste "gule" tåkelysene i dag er ikke mono-kromatiske, selv om de unektelig ser gul ut så utstråler de andre farger også som reflekteres godt av snø/tåke, så det går stort sett opp i opp med fordelene og ulempene. Har du derimot ekte gule tåkelys så blir det mindre reflekser og bedre kontrast under vanskelige kjøreforhold, men disse er stort sett umulig å få tak i dag.

 

 

 

questionmark.gif -Jeg ønsker å montere xenonkit i halogen lyktene mine, er det lov?

 

z_xenon.jpg

 

 

Nei, selv om du har automatisk høyderegulering og lyktespylere så er gjeller kun ECE/E godkjenningen så lenge du benytter lyskilden lykten er godkjent for, mao når en monterer en xenon pære i en halogen-lykt så er ikke godkjenningen lengre gyldig. Kort sagt for at xenon-pæra skal komme til sin rett så må lykten være designet for den, å putte en xenon-pære i en halogen-lykt vil/kan føre til: alvorlige feil i lysbildet, 3 ganger for mye strø-lys, fare for bilens elektronikk, bot under teknisk kontroll, 2`er på EU kontroll.

 

 

Her er et strålediagram fra H7 halogen-lykt med en halogen-pære av god kvalitet, slik skal det se ut når alt er i orden.

H7-XP-Halogen.jpg

 

 

Her er strålediagrammet fra den samme lykten med et H7 "xenonkit" montert, her ser en alvorlige geometriske feil i lysbildet.

H7-Xenon-convertion.jpg

 

 

 

 

 

questionmark.gif - Stemmer det at desto høyere Kelvin verdi xenon lysene har des mer lys produserer de? er xenon pærer på 14000k mye bedre enn en på 6000k?

 

Nei, kelvinskalaen har ingenting med lysstyrke å gjøre. Kelvinskalaen brukes til å måle/oppgi fargetemperatur, hvitt lys ligger på 5000k alt under er "varmt lys" og alt over "kaldt lys". Under er en skala som viser hvordan lyset blir ved de forskjellige temperaturene (indikeres av selve buen) Faktum er at xenon-lampen produserer mest lys mellom 4100-5000k, blir den satt til å produsere kaldere lys en dette avtar effektiviteten gradvis til du når 6000k (max-verdi uten fargefilter) skal en over dette stuper lys-utbyttet kraftig pga fargefilter må benyttes. Uansett 5000K er den høyeste fargetemperaturen som er tillatt i ECE reglemagnet.

 

Fargetemperatur skalaen (K)

300px-PlanckianLocus.png

 

Her ser vi noen eksempler på hvordan xenon-lys med fargetemperatur fra 4700K-12000k ser ut. Den faktiske lysemengde de produserer er også oppgitt (lumen) for å hvilken effekt fargetemperaturen har på lys-mengden som produseres.

 

4700K (3100Lm)

(IMG:http://www.xenonlightsource.com/images/genuine/4700k.jpg)

 

6000k (2900Lm)

(IMG:http://www.xenonlightsource.com/images/genuine/6000k.jpg)

 

8000k (2500Lm)

(IMG:http://www.xenonlightsource.com/images/genuine/8000k.jpg)

 

10000K (2300Lm)

(IMG:http://www.xenonlightsource.com/images/genuine/10000k.jpg)

 

12000K (2000Lm)

(IMG:http://www.xenonlightsource.com/images/genuine/12000k.jpg)

 

 

 

questionmark.gif -Jeg har ekstralys med innebygde parklys i, er det ikke bare å slå av bilen egne parklys om jeg ønsker å benytte dem?

 

 

Rallye_3000_Celis.jpg

 

Nei, regelverket sier at så sant bilen er utstyrt med egne parklys så skal de også fungere i henhold til reglene, mao bilens egne parklys kan ikke utkobles/deaktiveres til fordel for eksterne parklys.

 

 

 

questionmark.gif - Jeg ønsker å montere ekstra fjernlys på bilen, hva trenger jeg og hvordan kobler jeg det?

 

ekstra.jpg

 

I de fleste fjernlys settene følger det med relé, ledninger og bruksanvisning som forklarer hvordan du skal koble det opp. Men forklaringen i bruksanvisningen kan både være feil og missvisende og kan være feil i forhold til reglene for montering av fjernlys.

 

 

Valg av ekstralys:

 

Det er et par ting som du må passe på når du skal kjøpe ekstralys.

 

 

1. Summen av alle fjernlyskastere som er slått på samtidig på en bil, skal ikke overskride referansetallet 100 (referansetallet forteller hvor mange % av 480lux lykten gir.) Det første du må gjøre er å finne hvor mange % bilens egne fjernlykter har, dette står preget inn i lykteglasset. Når du har funnet ut det samlede referansetallet på bilens egne lykter så tar du å trekker dette tallet fra 100, det du da står igjen med er det referansetallet som ekstralysene ikke må overstige.

 

Eksempel:

 

17,5% x 2 =35 % (totalt for bilens egne lykter)

 

100% - 35 = 65% (Det du har igjen når bilens lykter er trukket ifra)

 

65% / 2 = 32,5% (Ekstralys har oppgitt referansetallet pr lykt, så i dette eksempelet så må

tallet ikke overskride 32,5% pr lykt.)

 

2. Lyktene skal være E merket. (Alternativ DOT godkjenning kan ikke benyttes for ekstralys)

 

3. Det er kun lov med 2 ekstralys (fjernlys) på personbiler

 

4. Lyktene skal aktiveres/deaktiveres samtidig som bilens fjernlykter.

 

5. Lysene skal være forsvarlig festet og skal ikke vibrere under kjøring.

 

 

Kobling av det elektriske:

 

Når du kobler opp fjernlys så er det veldig viktig å ha god dimensjon på ledningene du bør minst bruke 2,5mm3 fler-trådet ledning, dette forhindre brann og sørger for å holde spenningstapet til et minimum. Om det ikke følger med skjermede kabelsko så skaff dette, åpne kabelsko kan føre til kortslutting og ruster noe som over tid kan føre dårligere spenning til lampene eller i verste fall brann. Og sist men ikke minst gjør deg flid når du trekker kablene og strips dem skikkelig!

 

 

Om du har negativ styrekrets

Rele.jpg

 

 

Om du har positiv (normal) styrekrets

Rele2.jpg

 

 

Montering av lyktene:

 

Ang. montering av lyktene så er det ganske fritt hvor du ønsker å montere dem, men i utgangspunktet bør de ikke stå høyere en bilens egne hovedlykter da å montere dem høyere kan føre til sjenanse for sjåføren og redusere sikten under visse forhold. Bildet under viser den anbefalte plassen og montere ekstralysene på.

 

 

eksempel.jpg

 

 

 

 

questionmark.gif - Jeg har en bil som jeg ønsker å montere nye "aftermarket" lykter på, hva bør jeg vite før jeg går til innkjøp av slike lykter?

 

 

VA22L66.jpg

 

Det Første du må forsikre deg om er hvorvidt de lyktene du har lyst på er godkjent for bruk på offentlig vei, det vil si at lyktene må være enten DOT/SAE eller E godkjent. Er de ikke det så kan du risikere å enten blende motgående trafikk om det er hovedlykter det gjeller eller at de andre lysene ikke er synlig i fra de rette vinklene eller at lysene er for sterk/svak i henhold til reglemange.

 

 

 

questionmark.gif - Det er mange halogen-pærer der ute å velge mellom, hva skal jeg velge?

 

Det finnes egentlig ikke noe fasitsvar på dette, det kommer helt an på hva du er ute etter.

Noen er mer opptatt av levetid en lysstyrke mens noen igjen er opptatt av utseende, men det er et par tips som en burde ha i bakhodet når en skal finne ei pære.

 

1. Sjekk at den er E godkjent, er den ikke det så er sjansen stor for at kvaliteten

ikke holder mål (ikke e godkjente pærer er dessuten ulovlig).

 

2. Velg et anerkjent merke, makede er over-flommet av billige pærer med for høy wattstyrke som er full av produksjonsfeil. Det koster noen kr ekstra men kan spare deg (og de du møter i trafikken) for irritasjoner. Hold deg langt unna "Kina" og "ebay" pærer.

 

3. Forhør deg med andre, det er ikke lett å orientere seg slik makede er blitt så innhent erfaringer fra andre. Men vær på vakt! det finnes personer som ikke har begreper om hva som er kvalitet og anbefaler produkter fordi de er "kule".

 

Styr unna folk som anbefaler slike pærer, de kan ødelegge reflektorene dine, smelte ledningene og kan i verste fall eksplodere. De kjennes lett ingen på den glorete innpakningen, alt for høye wattstyrken og stor farget glasskolbe med sølvtupp på.

h4.jpg

 

 

 

questionmark.gif - Hva betyr de tallene og bokstavene som er preget inn i lykteglasset?

 

Tallene og bokstavene preget inn i lykter og signallys forteller om lyktens funksjon og hvilken forskrifter som den er i samsvar med, markeringene indikerer hvilke funksjoner enheten gir, hvilken side av bilen den tilhører, hva slags lyskilde den bruker, mm. Det er hovedsakelig to standarder: SAE, som hovedsakelig brukes i Nord-Amerika, og ECE, som brukes i Europa. De to standardene krever ulik merking

 

Den store bokstaver "E" i en sirkel betyr at enheten er typegodkjent til et ECE Regulativ, mens liten "e" i en boks indikerer at enheten er typegodkjent til et EEC direktiv . Det er sjelden å finne en markering uten det andre, siden kravene er i hovedsak identiske. Tallet etter "E" eller "e" indikerer landet der godkjenningen ble gitt. Tallet forteller dog ingenting om hvor enheten ble konstruert eller produsert. Her er en forklaring på tallene:

 

 • 1 Tyskland
 • 2 Frankrike
 • 3 Italia
 • 4 Nederland
 • 5 Sverige
 • 6 Belgia
 • 7 Ungarn
 • 8 Tsjekkoslovakia
 • 9 Spania
 • 10 Jugoslavia
 • 11 Storbritannia
 • 12 Østerrike
 • 13 Luxembourg
 • 14 Sveits
 • 16 Norge
 • 17 Finland
 • 18 Danmark
 • 19 Romania
 • 20 Polen
 • 21 Portugal
 • 22 Russland
 • 23 Hellas
 • 24 Irland
 • 25 Kroatia
 • 26 Slovenia
 • 27 Slovakia
 • 28 Hviterussland
 • 29 Estland
 • 31 Bosnia
 • 32 Latvia
 • 34 Bulgaria
 • 37 Tyrkia
 • 40 Jugoslavia-Makedonia
 • 42 Spesielle EC
 • 43 Japan
 • 45 Australia
 • 46 Ukraina
 • 47 Sør-Afrika

Funksjons merking

 

Det er bokstaver, tall og symboler på linsen eller bolig som viser ulike aspekter av lampen funksjon og ytelse. SAE og ECE forskrifter indikerer de ulike funksjonene med forskjellig merking.

 

ECE / EEC Merking:

 

Signal Lamper, side, foran og bak

 • En Parklys
 • AR Ryggelys
 • F eller B Tåkebaklys
 • IA Refleks
 • R Parklys
 • S1 Bremselys
 • S3 Bremselys (3. bremselys)
 • 1 Blinklys for bruk mer enn 40mm vekk fra hodelykt akse
 • 1a Blinklys for bruk mer enn 20mm og mindre enn 40mm unna hodelykt akse
 • 1b Blinklys for bruk mindre enn 20 mm unna hodelykt akse
 • 2a Bakre blinklys
 • 5 Sideblinklys
 • SM1 Sidemarkerings lampe
 • SM2 Sidemarkerings lampe
 • RL kjørelys lampe (DRLs)

Frontlykter

 • B Tåkelys
 • C Nærlys, normalpære
 • R Fjernlys, normalpære
 • CR Nær/Fjernlys
 • HC Nærlys, halogen
 • HR Fjernlys, halogen
 • HCR Nær/Fjernlys, halogen
 • DC Nærlys, gass-utladning (Xenon)
 • DR Fjernlys, gass-utladning (Xenon)
 • DCR Fjernlys/Nærlys, gass-utladning (HID Xenon)
 • En Parklys
 • RL kjørelys Lampe ("DRL")
 • PL Plast linse/glass (kan forekomme sammen med ovenstående merking)

Referansenummer Denne merkingen finner en på ECE / EEC typegodkjent hovedlykter som har fjernlys. Denne merkingen er IKKE en indikator på ytelse eller kvalitet. Merkingen er et tall som 10, 12.5, 17.5, 20, 25, 27,5, 30, etc.

 

 

Maksimalt tillatt samlede referanseverdi på kjøretøyets fjernlykter i henhold til ECE regelverket er 75 (100 i Norge). En samlet referanseverdi på 75 betyr at den høyeste lys-intensiteten på bilen fjernlys ikke kan overstige 360 Lux (480 Lux / ref. 100 i Norge),

Endret av Rebel-Rider
 • Liker 9
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 7255378 from forum_284

Et spørsmål som ikke blir helt tatt opp..

 

Er tåkebaklys PÅBUDT? Eller kan man kjøre uten det, som jeg tilfeldigvis gjør.. :whistle:

 

Hadde det vært mulig å vise til kilder? Ikke at jeg tviler på deg, men bare for references liksom..

 

Ellers, thumbs up og street credz for denn FAQ, helt genialt!

Lenke til kommentar
Historie

2007: Lexus LS400h blir den første serieproduserte bilen med LED kjørelys.

 

Når kom Audi A6 med LED? Mener å ha sett det før 07' modellen. :hmm:

 

(eller kommer ann på når den ble lansert eller startet med salget i landet også)

 

 

 

 

-Etter mørkets frembrudd skal de kun brukes under vanskelige vær- og føreforhold.

 

Dette i kombinasjon med nær/fjernlys? eller også parklys her?

 

 

ellers, kjempefin guide :)

Endret av espennyh
Lenke til kommentar
Dette i kombinasjon med nær/fjernlys? eller også parklys her?

 

Som reglene sier tåkelys skal kun brukes sammen med parklys, unntak skrives alltid opp om det er noe, slik som at fjærnlys og tåkelykter kan kombineres under visse forhold.

 

Når kom Audi A6 med LED? Mener å ha sett det før 07' modellen. 

 

(eller kommer ann på når den ble lansert eller startet med salget i landet også)

 

Ja Audi har LED DRL (Daytime Runnig Lights) lys på audi S6, men disse kan kun brukes på dagtid slik som med tåkelys, og skal automatisk slås av når nærlysene kommer på, og er alt for svak til å kunne brukes i mørket. Lexus LS600h har LED Nærlys (oppdaga at jeg hadde skrever 400 i stede for 600, er nå rettet på)

 

Lexus LS600h (nærlyset er de 3 linsene)

2163446.jpg

 

Audi S6 (DRL lyset er de 2 smale stripene du ser under hovedlyktene)

2298579.jpg

 

 

ellers, kjempefin guide :)

 

takk takk :)

Endret av Rebel-Rider
Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...
Når er det lov til å bruke tåkelys bak? Alltid? Kun når det er litt tåke? Når det er mye tåke? Når det er ekstremt mye tåke?

 

Får man bot for å glemme å slå dem av? (jeg synes man burde få det)

8259851[/snapback]

Disse skal kun benyttes ved sterkt nedsatt sikt. Mange synder her.

Lenke til kommentar

Vel, letet litt i ECE regulativet og fant dette

 

ECE Regulativ 48 Pt. 6.2.9. sier:

 

Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.

 

Dipped-beam = Nærlys.

 

Hele regulativ 48 er vedlagt som PDF fil (693kb).

r048r4e.pdf

 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • 4 uker senere...
 • 3 uker senere...
 • 3 uker senere...

Nydlig tråd!

 

Ser det er mange tullinger som kjøyrer med tåkelysa på om dagen, og om natta.

Kjøyrer dei med tåkelys på meg, kjøyrer eg med langlyset på dei... Rett skal være rett... har dei 4 pærer mot meg, må da eg også få lov til å ha 4 pærer mot dei?

 

(nærlys xenon + langlys)

 

Ser også noken luringer som prøver seg med uten lys gjennom tuneller... møtte ein seinest idag! det er galskap!

 

 

Synes dei burde endra denne:

 

-Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.

Slik at folk viste det var ulovlig når det ikkje er tåke!

Endret av Cornel
Lenke til kommentar
Kunne tenkt meg litt informasjon om blinklys ?..

 

Det er vel påbudt med GULE blinklys?

Og er det påbudt med minimum 6 blinklys? (frem, siden og bak)

 

Så en veteran en dag (tror jeg det var), hvor kjørelysene var blinklys..

Iallfall baklyset.. Var litt tøft.. :p

8688204[/snapback]

 

Reglene har ikke tilbakevirkende kraft, mao eldre biler slik som Ford 12M der park brems og blink er i et lys er fullt lovlig i dag. Skal tilføye en seksjon om blinklys etter hvert.

Lenke til kommentar
 • 3 uker senere...

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...