Jump to content
Billy Bob

Den Store Aksjetråden

Recommended Posts

Er det lov å diskutere indekser, råvarer, trender etc her eller går det kun i enkeltaksjer?

Hvis det er greit så vil jeg spørre om noen kan forklare hvorfor Oslo børs indeks går ned når oljeprisen går opp? Norge er jo svært så oljedrevet, så jeg trodde at høy oljepris generelt var bra for de tyngste lokomotivene på børsen.

Spe gjerne på med en analyse av valutaen og hvordan krigen i Ukraina vil påvirke aksjemarkedet. (Jeg la merke til at Moskva-børsen var ned 50% i morges)

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (20 minutter siden):

Hvis det er greit så vil jeg spørre om noen kan forklare hvorfor Oslo børs indeks går ned når oljeprisen går opp? Norge er jo svært så oljedrevet, så jeg trodde at høy oljepris generelt var bra for de tyngste lokomotivene på børsen.

Oljeaksjene er opp i dag, men nesten alt annet er ned. Sammenligner du med resten av Europa har nettopp oljeprisen gjort at Oslo Børs har lavest fall i dag. Energi-aksjer er vel ikke mer enn en tredel av børsen, så når det er bred nedgang så skal det mye til å veie opp.

Simen1 skrev (23 minutter siden):

Spe gjerne på med en analyse av valutaen og hvordan krigen i Ukraina vil påvirke aksjemarkedet. (Jeg la merke til at Moskva-børsen var ned 50% i morges)

Jeg er ikke nok i aksjemarkedet for tida til å gjøre noe spesifikk analyse, men kort fortalt øker usikkerheten når slike ting skjer og folk rømmer til tryggere havner. Da faller markedet uten nødvendigvis noen god grunn. Usikkerhet er mangel på informasjon og vi vet fortsatt ikke helt hvordan det vil ende. En ting går hvertfall igjen gang etter gang. Når det kriges der ute står vi og rister på hodet, men gnir oss i hendene når vi kommer hjem for det blir enormt med penger i kassen av høy oljepris.

Share this post


Link to post

Jeg har det meste av min fondsbeholdning i USA-baserte fond (ASK). For det meste knyttet til Nasdaq. Er det grunn til å tro at disse vil fortsette å falle nå som angrepet satt i gang? Om krigen fortsetter i morgen og enda lenger, så er jo den store overraskelsen nå ute av sekken eller? Vil børsfallet i dag allerede ta høyde for at dette blir langvarig?

Share this post


Link to post
-Siberian- skrev (13 minutter siden):

Vil børsfallet i dag allerede ta høyde for at dette blir langvarig?

I utgangspunktet, ja. I teorien er det i dagens pris priset inn all tilgjengelig informasjon per dags dato. Sånn fungerer det ikke helt i praksis, men for deg som kanskje lurer på kjøpe eller selge så kan du egentlig bare anta at det er sånn.

Share this post


Link to post
-Siberian- skrev (22 minutter siden):

Jeg har det meste av min fondsbeholdning i USA-baserte fond (ASK). For det meste knyttet til Nasdaq. Er det grunn til å tro at disse vil fortsette å falle nå som angrepet satt i gang? Om krigen fortsetter i morgen og enda lenger, så er jo den store overraskelsen nå ute av sekken eller? Vil børsfallet i dag allerede ta høyde for at dette blir langvarig?

Støy i markedet vil alltid påvirke, men det er nok ikke tilfeldig at Nasdaq er blant indexene som faller minst. 
 

Børsfallet i dag kan på en måte karakteriseres som overdrevent, når man eksempelvis ser på fallet til tungvektere innenfor finans (DNB, STB, Danske Bank, Nordea). Likevel er det ikke rart at aksjemarkedet går dårligere når en potensiell tredje verdenskrig står på trappene. Aksjemarkedet bygges tross alt på forventningene om hvordan ting blir fremover…

Likevel, du er vel langsiktig investert i fondene? Jeg er ikke urolig for mitt indeksfond, til tross for en ganske kraftig nedgang i dag. Jeg tror vi vil se en videre nedgang på generell basis i dagene/ukene fremover, men at det etter hvert lysner. Så spørs det hva Putin finner på. I

Share this post


Link to post

Buy on the sound of cannons. Sell on the sound of trumpets.

Sell the rumor; buy the news.

Amerikanske indekser opp 6.5 - 8 % fra bunnen torsdags morgen ved stengetid fredag.

Med det sagt har vel markedet andre problemer enn bare Ukraina og Russland. 

Share this post


Link to post

Vær forsiktig med fiske-eksport til Asia nå, flytrafikken kan bli veldig begrenset over en udefinert tid. ;)

 

 

Edited by Jarmo

Share this post


Link to post

Noen som vet om det stemmer at derivathandel skattelegges som renteinntekt/inntekt? Virker som om oppjustering ikke gjelder for denne typen handel. Mer spesifikt med derivathandel mener jeg opsjoner, futures. 

Prøver å sette meg inn i skattelover om dette og har sett det både bli betegnet som vanlig inntekt og som renteinntekt.

Her er det relevante jeg har funnet fra skatteetatens skatte-ABC:

https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/handboker/skatte-abc/skatte-abc_2021.pdf

Sitat

4.1.2 Skatteplikt for gevinst/fradragsrett for tap Gevinst ved innløsning eller salg av finansielle opsjoner er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for innehaveren, jf. sktl. § 5-1 annet ledd og § 9-10. Tilsvarende er tap ved innløsning, salg eller bortfall av opsjonen fradragsberettiget, jf. sktl. § 6-2 første ledd. Dette gjelder selv om opsjonen ikke er eid som ledd i en virksomhet og selv om innehaveren ikke ville vært skattepliktig/fått tapsfradrag ved realisasjon av det underliggende objektet. Om unntak, se nedenfor.

Så har man skatteloven § 9-10:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/kap9#kap9

Hvis det regnes som alminnelig inntekt og man har f.eks 1,000,000 i gevinst, betyr det at man skal betale trinnskatt etc? Mildt sagt forvirrende.

 

Edit: du har også denne:

https://www.nordnet.no/faq/3373-beskatning-av-derivater#:~:text=For privatpersoner%3A,er fradragsberettiget med samme sats.

Spørsmålet er da om oppjusteringssatsen gjelder på dette?

Edited by Carew

Share this post


Link to post

Må si eg undrer meg over logikken bak fargevalg i spare appen DnB har valgt i siste oppdatering. 

Ja, det er ikke verre enn røde og grønne tall. Men der stopper logikken hos meg 🤔

Share this post


Link to post
Carew skrev (På 5.3.2022 den 19.23):

Noen som vet om det stemmer at derivathandel skattelegges som renteinntekt/inntekt? Virker som om oppjustering ikke gjelder for denne typen handel. Mer spesifikt med derivathandel mener jeg opsjoner, futures. 

Prøver å sette meg inn i skattelover om dette og har sett det både bli betegnet som vanlig inntekt og som renteinntekt.

Hvis det regnes som alminnelig inntekt og man har f.eks 1,000,000 i gevinst, betyr det at man skal betale trinnskatt etc? Mildt sagt forvirrende.

Enig i at det er forvirrende og dårlig forklart. Ble du noe klokere?

Jeg har handlet terminkontrakter selv, men har ikke hatt stor nok gevinst/tap hittil til at jeg har brydd meg med at det blir helt korrekt. Mener på det har blitt skattlagt som ved aksjer for mitt vedkommende.

Tror jeg spurte Skattetaten om det en gang tidligere og ikke fikk noe godt svar.

Står noe her som kanskje kan være opplysende. 

https://coinpanda.io/no/blogg/kryptovaluta-skatt-marginhandel-futures/

 

Share this post


Link to post

Hvordan har dere satt sammen porteføljen av enkeltaksjer? Selv deler jeg den gjerne inn i det som jeg ser på som kjerneaksjer og det som jeg ser på som frontaksjer. Kjernen er store og stabile selskaper med solid merkevare, wide moat, solide finanser og kan gjerne eies til evig tid. Frontselskapene er midlertidig undervurdert, mer volatile eller sykliske og har ikke like høye finansielle krav eller lengde på tidsperspektiv for investeringen. Tenker at vekstaksjer er noe mer gambling, krever mer oppfølging og velger å holde meg unna disse.

Planen er å følge dette oppsettet fremover. Er det noen som har andre tanker om porteføljeteori/strategi å dele? Oppnår dere bedre resultater enn indeks eller kunne dere like gjerne investert i indeksfond?

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (1 time siden):

Enig i at det er forvirrende og dårlig forklart. Ble du noe klokere?

Jeg har handlet terminkontrakter selv, men har ikke hatt stor nok gevinst/tap hittil til at jeg har brydd meg med at det blir helt korrekt. Mener på det har blitt skattlagt som ved aksjer for mitt vedkommende.

Tror jeg spurte Skattetaten om det en gang tidligere og ikke fikk noe godt svar.

Står noe her som kanskje kan være opplysende. 

https://coinpanda.io/no/blogg/kryptovaluta-skatt-marginhandel-futures/

 

Skatteprosenten for kryptovaluta er flat 22%. Oppjusteringsfaktor gjelder ikke. Kilde:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/skatteregler---virtuell-valuta/

Når det kommer til opsjoner o.l virker det som jeg blir nødt til å ta en samtale med fagfolk for å få et definitivt svar. Er dog 99% sikker på at skattesats er flat 22% men ønsker å bli 100% sikker.

 

@Avero Å gjøre det enkelt fungerer vanligvis veldig bra. Se på et langtids chart av f.eks s&p500 indeksen eller nasdaq indeksen. Kjøp disse og sov godt om natta. Å sitte med en diversifisert aksjeportefølje og følge med er mye jobb, og hvis man ikke legger inn innsatsen + har innsikt nok til å kvitte seg med de og rullere inn i andre posisjoner på visse stadier så tror jeg ikke man slår indeksen.

Personlig investerer jeg i ETFer i sektorer jeg har tro på. F.eks eier jeg idag posisjoner i URNM og URA som er to uran ETFer. Jeg kjøper fondet og fondet er diversifisert innenfor uran-sektoren. Jeg slipper å følge med på enkeltaksjer, men holder meg oppdatert på nyheter innenfor makrooutlooket til sektoren selv(som jeg er interessert i).

Her kan du se hvilke selskaper URNM eier f.eks:

https://urnmetf.com/urnm

Personlig har jeg ikke peiling på styrken eller svakhetene til noen av de selskapene og har ingen planer om å sette meg inn i det. Jeg handler ETFen pga makrobildet.

 

Edited by Carew
  • Like 2

Share this post


Link to post
Carew skrev (17 timer siden):

Det er jo en veldig hyggelig skattesats. Lenken jeg gav deg var allikevel spesifikk for marginhandel og futures, men mulig det blir noe annet når det gjelder spesifikt for kryptovaluta.

Sitat

Når det kommer til opsjoner o.l virker det som jeg blir nødt til å ta en samtale med fagfolk for å få et definitivt svar. Er dog 99% sikker på at skattesats er flat 22% men ønsker å bli 100% sikker.

Del gjerne hva du finner ut. 

Share this post


Link to post

Jeg handler en del i amerikanske opsjoner, altså "calls and puts". For tiden i praksis bare covered calls. Uansett etter å lese meg opp og samtaler med skatteetaten er jeg 99% sikker på at inntekt fra calls skattlegges med 22% for fortjeneste og tilsvarende for tap. Det er ingen oppjustering som for aksjer og oppjustering er spesifikk for aksjer.

Opsjoner generelt må man skille mellom de man får av arbeidsgiver (altså lønn gitt som mulighet til å kjøpe aksjer) og det jeg tenker på som er rene børshandlede opsjoner på amerikanske børser. Jeg handler de gjennom Interactive Brokers siden jeg ikke har funnet en norskbasert megler som selger calls/puts på amerikanske selskaper.

Disse 22% øker din alminnelige inntekt men ikke trygdeavgift eller trinnskatt. Dette kan du teste ut med kalkulatoren til skatteetaten og gi deg selv 1 000 000 i renteinntekter samtidig med at du har lønnsinntekten din. Da ser du at skatteutgiften går opp nøyaktig 220 000, som jo er 22% av 1 mil.

Når alt dette er sagt jeg er IKKE en skatteadvokat, men en person på internet så sjekk gjerne selv.

Share this post


Link to post
3 hours ago, Cobos said:

Jeg handler en del i amerikanske opsjoner, altså "calls and puts". For tiden i praksis bare covered calls. Uansett etter å lese meg opp og samtaler med skatteetaten er jeg 99% sikker på at inntekt fra calls skattlegges med 22% for fortjeneste og tilsvarende for tap. Det er ingen oppjustering som for aksjer og oppjustering er spesifikk for aksjer.

Opsjoner generelt må man skille mellom de man får av arbeidsgiver (altså lønn gitt som mulighet til å kjøpe aksjer) og det jeg tenker på som er rene børshandlede opsjoner på amerikanske børser. Jeg handler de gjennom Interactive Brokers siden jeg ikke har funnet en norskbasert megler som selger calls/puts på amerikanske selskaper.

Disse 22% øker din alminnelige inntekt men ikke trygdeavgift eller trinnskatt. Dette kan du teste ut med kalkulatoren til skatteetaten og gi deg selv 1 000 000 i renteinntekter samtidig med at du har lønnsinntekten din. Da ser du at skatteutgiften går opp nøyaktig 220 000, som jo er 22% av 1 mil.

Når alt dette er sagt jeg er IKKE en skatteadvokat, men en person på internet så sjekk gjerne selv.

Står om det her:
 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/finansielle-instrumenter--finansielle-opsjoner/F-5.008/F-5.015/

Share this post


Link to post

Se der ja. Mente jeg hadde funnet dette tidligere. Så i Skatte-ABC under Finansielle Instrumenter - Finansielle opsjoner finner man det man leter etter. Både for meg og de originale spørsmålet jeg svarte på. Takk Sverre.

Det skal sies at sammenlignet med mye annet innen spare/finansverden oppleves opsjoner som veldig lett beskattet.

Share this post


Link to post

Burde ikke Equinor ha steget mye kraftigere enn det som har skjedd hittil? Er ikke det snakk om tidobling av gevinsten i år? Hvor sees det i kursen? Den har jo steget - men ikke på langt nær så kraftig enn som så...

Hva er det som er gale med Equinor?

Share this post


Link to post

Equinor har da gått opp ganske mye? En tidobling i inntekter ett år, vil ikke tidoble aksjekursen. Markedet forventer ikke så sterk inntjening 10-15 år fremover. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Vel, vel. Aksjekursen har gått opp litt. Men har inntrykk ut av at det er alt for lite i forhold til de enorme gevinstene. Sier meg enig i at tidobling av gevinst i ett år ikke medfører tidobling av kursen når man ikke forventer en bærekraftig utvikling i lengre tid. MEN: Selv om vi gikk ut fra at gevinsten ble normal igjen i neste år og ytterliger ni år frem over så ville jo likevel denne tidoblingen i ett år tilsvart en dobling av gevinsten over to år.

I begynnelsen av oktober ble aksjen handlet til omtrent 22 Euro. Da var det ikke snakk om krig i Ukraina og ikke på langt nær en tidobling av inntekt. Burde ikke kursen ligge ved godt over 40 Euro da nå? Bank of Amerika vurderte verdien jo nettopp nylig til 425 NOK...?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...