Jump to content

Simen1

Medlemmer
 • Content Count

  80425
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  146

Everything posted by Simen1

 1. Simen1

  Elbil-tråden

  Ser ut som det henger en kveil på hylla der. Kveiler skal som kjent rulles ut om man skal bruke noe særlig over 3A.
 2. Neppe, men jeg tror våpen inngår i standardutrusningen til politiet der.
 3. Simen1

  Elbil-tråden

  Kontinuerlig belastning betyr laster med varighet over 1 time. Det er den tiden det tar før kabler, trekkerør og tilstøtende områder varmes opp til temperaturen stabiliserer seg på et sted noe under grenseverdiene for hva kabel og stikkontakt tåler. Det er flere store tabeller i forskriftene som brukes som dimmensjoneringsgrunnlag ut fra blant annet forlegningsmåte, maks kontinuerlig last osv. Tabellen bygger på en rekke forutsetninger, beregninger og praktiske målinger, erfaringer og statistikk på branntilløp etc. Forskriften forteller enkelt og greit hva som er "innafor". Men forskriften legger også opp til en viss bruk av skjønn og har diverse beregningsfaktorer som kan påvirke tabell-verdiene. TLDR; Kjøp kompetanse fra en som kan forkriftene godt og har papirene på det.
 4. Takk! 1.30 PM pacific time, betyr vel kl 22.30 i kveld norsk tid. Håper ikke det blir langdrygt.
 5. Jeg mener at noen spesifikke tilfeller av reisekarantene ikke bryter med grunnloven, men tvert om verner om kongen, folket m.m i tråd med grunnloven.
 6. Noen her som vet om noen gode steder å følge med på batteridags-nyheter og livesendinger?
 7. Simen1

  Elbil-tråden

  PS. Hele denne lade-diskusjonen startet vel med Vertical^ sin reaksjon på utstrakt schuko-lading i borettslaget og hans ønske om å "ta" disse elbilistene på et eller annet lovbrudd. Poenget mitt er bare at det ikke er så simpelt som å hevde at "det er forbudt". Da må man ha lover og forskrifter å henvise til og det er som jeg har skrevet litt snirklete å finne ut av, siden det faktisk finnes lovlige muligheter for å lade elbil fra schuko. Jeg tror uansett at årsmøtet i borettslaget er rette plass å ta det opp og bidra til styret med sine innspill. For de aller fleste borettslag resulterer det i å investere i et skikkelig ladeststem. Det koster både de som bruker det og de som ikke bruker det, så det blir neppe noe enkelt møte i borettslaget, men man må bare hoppe i det og ta den debatten.
 8. Simen1

  Elbil-tråden

  Vel, brukeren skal ikke behøve å ha inngående teknisk innsikt i det elektriske systemets begrensinger (som f.eks kun finnes i kursfortegnelser i sikringsskapet, produktdatablader for stikkontakten osv) for å kunne bruke stikkontakten. Det løser man enten med å merke stikkontakten tydelig med "maks 10A ladestrøm" eller sikre den med en 10A automat, eller begge deler.
 9. Simen1

  Elbil-tråden

  Det er viktig å merke seg at forsikringsvilkår ikke er en lov og dermed kan ikke brudd på vilkårene behandles som et lovbrudd. Det er også fullt mulig å skifte forsikringsselskap dersom man synes vilkårene er urimelige. Nå har jeg ikke finlest min egen forsikring på dette punktet (har ikke behov for det da jeg ikke bruker schuko annet enn i nødsfall), men mener å huske at det sto noe sånt som ".. kan risikere avkorting av forsikringsutbetalinger dersom det utvises uaktsomhet ..". Dvs. ikke nødvendigvis et totalt bortfall og at det forutsetter en viss uaktsomhet. Jeg mener det er fullt mulig å følge DSB sin schuko-oppskrift og være nok innafor til at forsikringselskapet neppe vil vinne en sak om avkorting.
 10. Simen1

  Elbil-tråden

  Panelovner er typisk 500-1200 watt, frittstående oljeovner på opp til 2000 watt (~9 ampere). Avhengig av hvor mye effekt man har så vil termostaten slå ut av og til. Dvs. at gjennomsnittlig effekt ligger lavere. Det er sjeldent elektriker monterer flere varmeovner på samme kurs, og når det gjøres så vurderes nok effekten. Uansett, la oss si 7 ovner a 500 watt, totalt 3500 watt. Her vil kontaktpunktene (de som slites ved å sette inn og dra ut støpsel) i hver enkelt stikkontakt bare belastes med 500 watt (~2A). Ledningsnettet er nok "seriekoblet" slik at kabelen mellom sikringsskapet og første stikkontakt kan bli belastet med opp til 3500 watt (noe som er helt ok), men statistisk så slår jo termostatene inn og ut sånn at det er sjeldent alle 7 ovnene er inne samtidig. Dimmensjoneringen av kabler og stikkontakter gjøres ut fra termiske hensyn. Dvs. varme som bygger seg sakte opp ved kontinuerlig høy belastning over lang tid (timer). Elbil-lading kan sies å være kontinuerlig. Kabelen skal være dimmensjonert for kontinuerlig bruk så det er ikke der problemet sitter. Men en schuko-kontakt er ikke beregnet for kontinuerlig bruk på 15-16A slik elbiler potensielt kan trekke. De er dimmensjonert for kortvarige laster på opp til 16A og langvarige laster på opp til 10A (vanligvis). Derfor må dedikerte schuko-kontakter for elbiler sikres med 10A overbelastningsvern, ikke 16A, selv om kabelen tåler 16A. Tesla-eiere kan omgå dette ved å bruke blå industristikk 16A som er dimmensjonert for nettopp 16A kontinuerlig last.
 11. Apropos Vietnam, så fikk jeg en beskrivelse av forholdene der borte fra noen som har familie der. Vietnam er et land med litt mindre landareal enn Norge og nesten 100 millioner innbyggere. Både innbyggere og myndigheter er veldig redde for covid-19 pandemien. Det er innført strenge tiltak og befolkninga er myndighetsloyale og følger rådene godt, fordi eventuell smitte kan spre seg rekordfort så tett som de bor på hverandre der. Hvis man reiser dit, uansett statsborgerskap, så eskorteres man og innlosjeres på karantenehoteller, for egen regning. Det er mulig å oppgradere karantenehotell til en høyere standard, for egen regning. Man blir passet på av væpnede vakter så ingen stikker av fra karantene. Mat serveres på brett til hvert rom. Kun dedikerte hoteller nært flyplasser brukes til karantenehotell. Jeg tror det var 10 dager karantene før man får lov til å slippe fritt ut. Ellers så finnes det "nabo-tysting". Dvs. hvis en nabo mistenker at en person har enten sneket seg unna innreisekarantene eller mistenkes å ha covid-19 så kan man tyste til politiet. Da kommer egne covid-19 patruljer og "arresterer" ikke bare den ene mistenkte men alle i husstanden. Dvs. man kjøres til en avhørsenhet med høye smitteverntiltak. Hvis mistanken opprettholdes så innlosjeres man på disse karantene-hotellene, også det for egen regning, inntil enten hele husstanden har testet negativt, etterforskninga avdekker at det var en falsk mistanke eller at karantenen er utført. Vietnamesere som ikke gjør opp regninga for karantenehotellet får trøbbel med skatteetaten. Utlendinger slipper ikke ut av landet før regninga er gjort opp. Det skal sies at råstrengt smittevern og myndighetsloyalitet gir resultater. Til tross for nesten 100 millioner innbyggere stappet inn på et areal mindre enn Norge, så har de bare 1068 smittetilfeller og 35 dødsfall til nå. Altså røffly 1/10 av det vi har med våre 5-ish millioner innbygere. Vietnam har 11 bekreftede smittetilfeller per million innbyggere, vi har 2395 Vietnam har 0,4 dødsfall per million unnyggere, vi har 49
 12. Ja, nå tilsvarer de amerikanske covid-19 tapene hele 68 stk 11. september 2001-angrep og amerikanske tap under 3,5 stk vietnam-kriger.
 13. Simen1

  Elbil-tråden

  Jo, men nå er en vanlig stikkontakt en helt generell og ganske så universelt kompatibel kontakt som i teorien skal kunne brukes av alle elbiler uten at brukeren må ha inngående teknisk kunnskap om hvilke ladere som kan brukes og ikke brukes på akkurat den spesifikke stikkontakten. Da må det i så fall stå uttrykkelig et skilt over stikkontakten "SKAL KUN BRUKES AV BMW I3 med Ladekladd av typen XYZ" eller lignende. I praksis er det som kreves for gjentatt bruk til elbillading: én enkel stikkontakt med IP44 eller bedre på en egen dedikert kurs med 10A sikring (kortslutningsvern og overbelastningsvern) med overspenningsvern og type B jordfeilvern. Skjøteledning og adaptere er ikke tillatt, men det er greit med "ladekladd" men til slik normallading spiller det ingen rolle om ladekladden har innebygget B-vern, siden det uansett skal være på en kurs som er dedikert til elbilladere. Ved nødlading, altså svært sporadisk bruk av vanlig stikkontakt, kommer derimot det innebyggede B-vernet til sin rett. Her bør man være ekstra varsom og stille ned ladestrømmen til maks 10A og passe på at man ikke bruker mye effekt fra samme kurs samtidig. Særlig hvis det er et gammelt elektrisk anlegg med 16A sikring kombinert med 1,5-kvadrat kabel. Da burde man stille ladestrømmen ennå lavere enn 10A. På kurser med skikkelig elbillader (type 2 mode 3) så kan man utelate type B jordfeilvern i sikringsskapet hvis ladeboksen har innebygget type B-vern eller tilsvarende teknologi. Dvs. kun type A jordfeilvern for vern av kabelen fram til ladeboksen.
 14. Simen1

  Elbil-tråden

  Hvem er det som sier at det ikke er lov, og hvilken lov henviser de til?
 15. Simen1

  Elbil-tråden

  DSB - Elbil-lading og sikkerhet DSB anbefaler (ikke påbyr/krever) skikkelig lader. DSB forteller også hvilke krav som stilles for at vanlig stikkontakt skal kunne brukes. Det er altså ikke forbudt å bruke vanlig stikkontakt.
 16. Nei, du drar det alt for langt. Det er bare snakk om et midlertidig tiltak for å beskytte Norges konge, stat, regjering, innbyggere og økonomi. Vi har klart å holde lav smitte til nå - hvorfor la det sprekke opp? Eller kjøre flere runder med kollektiv avstraffelse a la den totale nedstengningen i mars-april. Det må jo være til det beste for oss alle å avgrense smittespredningen geografisk, når smitten tar seg opp til de definerte høysmitte-nivåene.
 17. Hadde vært interessant å lese litt om virkningsgrad på de to alternativene hydrogen turboprop vs brenselcelle + elemotor.
 18. Simen1

  Elbil-tråden

  En ting er hva som er smart og teknisk forsvarlig. En annen ting er hva som er lov. Siden Vertical^ virker å være ute etter en lov som kan "ta" vedkommende for det han gjør så oppfordrer jeg dere til å lete etter nettopp det.. NB. Legg merke til at stikkontakten er en del av et eksisterende elektrisk anlegg. Det er altså neppe NEK400:2018 som gjelder her. Nye forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft. Men det er ikke nødvendigvis den elektriske forskriften fra byggeåret til bygget som gjelder siden det elektriske anlegget kan ha vært oppgradert senere. Så med andre ord, det er ikke nødvendigvis så enkelt å finne ut av hvilken forskrift som gjelder. Man kan være heldig å finne en påskrift i sikringsskapet om hvilken forskrift som gjelder for anlegget, eller finne det i en eller annen dokumentasjon. TLDR; Lykke til med å finne lover og forskrifter som feller vedkommende. En annen ting som kan sjekkes er sameiets / borettslagets interne regler og vedtekter. Hvis det står noe der om hvem som har lov til å bruke stikkontaktene og hvordan så kan dere felle han på det. Hvis ikke så er det noe dere bør ta opp som sak på neste årsmøte. Etablering av skikkelige elbilladere er jo et høyaktuelt tema i "alle" sameier og borettslag som ikke har det på plass allerede.
 19. Det skal mye til for at alle som jobber på det apoteket bor på Fornebu, eller et annet bussavhengig sted. Det løser seg nok helt fint de aller fleste steder. Kanskje litt justering på skiftplanen for noen så ordner det seg. Jeg tror det er et fåtall arbeidsplasser som blir så lammet av buss-strekiken at de må korte ned åpningstidene. I følge TØI sin reisevaneundersøkelse reiser bare 25% av Osloborgerne kollektivt, noe som forsåvidt er høyest andel i landet, naturlig nok av mange grunner. Men poenget er at disse 25% fordeler seg på 3-4 kollektivtilbud. Så når et apotek eller en annen bedrift har 5+ ansatte på vakt så skal det en god del statistisk uflaks til for at alle fem rammes av buss-streik så alvorlig at de ikke finner alternative måter å komme seg til og fra jobb i tide.
 20. De fleste apotek har mer enn én ansatt når butikken åpner og statistisk skal det en del til før at alle ansatte er bussavhengige og at alle blir stående igjen og vente på buss med god nok kapasitet akkurat samme dag.
 21. Det er jo så populært med innsektshotell for tida..
 22. Ikke hvis folk faktisk følger smittevernrådene. Da tar det bare lengre tid.
 23. Med litt selvkontroll kan man å ignorere trolling og avsporinger og bidra til å få tråden på rett spor igjen. Kan ikke si at jeg er noe stjerneeksempel, så gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør
 24. Godt spørsmål, for det må være basert på velvillighet i befolkninga, appelere til egeninteresse og dugnadsånd, men samtidig ikke være så frivillig at arbeidsgivere kan pålegge ansatte å ta ut ferie for å praktisere karantenen om de insisterer på det. Samtidig er det jo som du nevner yrkesgrupper som er helt avhengig av å reise mye, så tja. Godt spørsmål. Edit: Hva med dette forslaget: Frivillig karantene ved fritidsreiser, men dersom arbeidsgiver pålegger den karantene-utløsende reisen så skal også normal inntekt i karantenetida dekkes av arbeidsgiver. I tillegg skal det betales et risikotillegg arbeidsreiser til røde soner. Nå vil jo de som pendler inn til eller ut av en rød sone havne litt mellom barken og veden her, men det kan man forsøke å unngå i størst mulig grad ved å unngå å ha sonegrenser akkurat der det ligger en hyppig brukt pendlerute. For Oslos del kan det bety at hele stor-Oslo med omegn blir én sone. Så vil vannskillet og en del fjorder fungere som soneskiller. Bare et kjapt forslag fra min side altså..
 25. Hmm.. Eller ennå mildere: Kall det noe så kjedelig som oppdaterte reiseråd. I reiserådene kan det stå noe sånt som "FHI ber folk å praktisere karantene ved reiser fra røde områder i Norge til gule i Norge og fortsatt utvise stor forsiktighet hvis man får symptomer". .. men det må ikke være så mildt at det går helt under radaren til media sånn at de ikke bidrar til å formidle de nye reglene. Vi må få litt debatt om det. Så kan vi få en eller annen sint søring til å kalde det for søringkarantene og diktatur eller noe sånt på NRK Debatten så vi kan gjespe lill til hverandre her hjemme i sofaen og si at vedkommende bør ta seg en bolle. Poenget er at jeg tror det vil bli allment akseptert uten problemer om det bare formidles på riktig måte. Folk skal ikke frykte Wuhan-tilstander.
×
×
 • Create New...