Jump to content

Carew

Medlemmer
 • Content Count

  46
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

32 :)

Recent Profile Visitors

888 profile views
 1. Skatteprosenten for kryptovaluta er flat 22%. Oppjusteringsfaktor gjelder ikke. Kilde: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/skatteregler---virtuell-valuta/ Når det kommer til opsjoner o.l virker det som jeg blir nødt til å ta en samtale med fagfolk for å få et definitivt svar. Er dog 99% sikker på at skattesats er flat 22% men ønsker å bli 100% sikker. @Avero Å gjøre det enkelt fungerer vanligvis veldig bra. Se på et langtids chart av f.eks s&p500 indeksen eller nasdaq indeksen. Kjøp disse og sov godt om natta. Å sitte med en diversifisert aksjeportefølje og følge med er mye jobb, og hvis man ikke legger inn innsatsen + har innsikt nok til å kvitte seg med de og rullere inn i andre posisjoner på visse stadier så tror jeg ikke man slår indeksen. Personlig investerer jeg i ETFer i sektorer jeg har tro på. F.eks eier jeg idag posisjoner i URNM og URA som er to uran ETFer. Jeg kjøper fondet og fondet er diversifisert innenfor uran-sektoren. Jeg slipper å følge med på enkeltaksjer, men holder meg oppdatert på nyheter innenfor makrooutlooket til sektoren selv(som jeg er interessert i). Her kan du se hvilke selskaper URNM eier f.eks: https://urnmetf.com/urnm Personlig har jeg ikke peiling på styrken eller svakhetene til noen av de selskapene og har ingen planer om å sette meg inn i det. Jeg handler ETFen pga makrobildet.
 2. Har noen aktive veddemål lang olje fra før ukrainakrigen selv. Pristilstanden de siste ukene kommer av markedsfunksjoner mer enn tilbud/etterspørsel. Det var kun en enorm short-squeeze som presset prisen ekstremt høyt i det korte løp. $90-100 er nok en rettferdig pris for øyeblikket med SPR-releases på størrelsen vi nå ser. Bull-tesen går hovedsaklig ut på: Kraftig underinvestering i alle ledd av produksjonssiden siden 2014 gjør det veldig vanskelig å øke produksjonen betydelig på kort tid. OPEC har pga det over antakeligvis ikke engang muligheten til å øke produksjon på kort tidsskala selv om de skulle blitt politisk presset til å gjøre det. Etterspørsel går mot kraftig økning etter å ha vært dempet av Korona i 2 år. Midten av mars er det tidspunktet i året hvor olje etterspørselen er lavest og f.o.m nå stiger den betraktelig ut mot sensommeren. Politikere hoier og styrer for å få på plass mer olje. Det de derimot ikke gjør er store grep for å ØKE oljeproduksjon. De prøver alle bare å ta fra per og gi til pål. Dette har ingen innvirkning på å senke oljeprisen. Høye drivstoff og mat priser kommer antakeligvis til å fuele en ny arab spring denne vinteren og destabilisere mange oljeproduserende land. Irak og Libya har sett tegn til dette allerede og det har allerede påvirket oljeproduksjonen i disse landene negativt. Gi det noen måneder så får vi se hvordan prisen ligger ann. Personlig kommer jeg til å tenke på exit et par måneder etter at politikere setter igang seriøse tiltak for å øke oljeproduksjon evt tidligere hvis vi ser en stor skvis i sommer. Politikerne forstår fortsatt ikke alvoret. Vi har ekstremt lav etterspørsel for øyeblikket og vi slipper likevel ekstreme mengder olje ut i markedet fra strategiske oljelager. Og likevel er prisen på $100/fatet. Markedet har en helt ekstrem ubalanse og produksjon må opp.
 3. Noen som vet om det stemmer at derivathandel skattelegges som renteinntekt/inntekt? Virker som om oppjustering ikke gjelder for denne typen handel. Mer spesifikt med derivathandel mener jeg opsjoner, futures. Prøver å sette meg inn i skattelover om dette og har sett det både bli betegnet som vanlig inntekt og som renteinntekt. Her er det relevante jeg har funnet fra skatteetatens skatte-ABC: https://www.skatteetaten.no/globalassets/rettskilder/handboker/skatte-abc/skatte-abc_2021.pdf Så har man skatteloven § 9-10: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/kap9#kap9 Hvis det regnes som alminnelig inntekt og man har f.eks 1,000,000 i gevinst, betyr det at man skal betale trinnskatt etc? Mildt sagt forvirrende. Edit: du har også denne: https://www.nordnet.no/faq/3373-beskatning-av-derivater#:~:text=For privatpersoner%3A,er fradragsberettiget med samme sats. Spørsmålet er da om oppjusteringssatsen gjelder på dette?
 4. Fra prospekt: Ut i fra hele teksten leser jeg det som at det ikke er lov å kjøpe med hensikt om videresalg, men har man en god grunn så går det greit. Eller blir dette en feiltolkning og avsnittet i fet skrift trumfer alt annet som står? Også tror jeg dette avsnittet forklarer hva som skjer hvis man f.eks ikke får finansieringsbevis ved overdragelse: Tror dere dette kan tolkes som en "snill" kontrakt hvor eneste risiko er at boligen har falt i verdi? Har allerede blitt publisert et nytt byggetrinn hvor eksakt samme leilighet har 1.6% prisøkning og ferdigstillelse 6 mnd senere. Frister å bare kaste seg ut i det, men må bare ta en risiko vurdering på "worst case" scenarioer først.
 5. Jeg vurderer å slå til og kjøpe bolig i nybygg med ferdigstillelse 2024. Dette blir første leilighetskjøp for min del. Slik jeg har forstått det skal 10% av kjøpssum betales inn ved kontraktssignering. Klarer enkelt å stille med 15% EK og finansieringsbevis. men har spørsmål hva som skjer etter dette. - Når overtakelse endelig kommer, må man da skaffe et nytt finansieringsbevis og ta en ny økonomisjekk med banken eller overfører man bare resterende EK og er ferdig med saken? - Når man får finansieringsbevis, godtar/forhandler man da også fram en rente som står i finansieringsbeviset eller har man et eget rentemøte først når boligkjøpet gjennomføres? Renten kan jo endre seg mye på 2 år. Inntektssituasjon etc kan jo alltid endre seg i løpet av 2 år, så tenkte på risikoen for å få avslag på lånet ved overtakelse av boligen selv om man enkelt skal kunne betjene lånet. Har jo et stort utslag på potensielt makslån hvis lønn synker f.eks 50 000 og man får et barn.
×
×
 • Create New...