Jump to content

ism_InnleggNO

Medlemmer
 • Content Count

  363
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

465 :)
 1. Fakta finner du her: https://www.ipcc.ch/reports/ Og nei, dommedag har ikke blitt spådd mange ganger siden 60-tallet. Budskapet til forskerne har vært det samme i alle år og resultatene har vist de samme tendensene, men med stadig mindre usikkerhet etterhvert som vi finner ny kunnskap.
 2. "CO2: The Greatest Scientific Scandal of our Time" er ikke en vitenskapelig artikkel. Det er en meningsytring. En gammel en sådan. Han referer til sin egen forskning for å underbygge påstander om lave CO2 målinger i iskjerner, men om man undersøker disse referansene så finner man at de ikke støtter påstandene han legger frem. Andre påstander er ikke underbygget i det hele tatt og fremstår som rene spekulasjoner. Spekulasjoner som ikke har støtte i gjeldende forskning. Jaworowski var sikkert en god forsker i sin tid og på sitt felt, men når det gjelder klima var han altså ikke spesielt informert og tok rett og slett feil. Å dra frem slike meninger i dag som om de har noen som helst relevans er rett og slett bare idiotisk.
 3. Zbigniew Jaworowski? Hvordan har det seg at vitenskapsfornekterne klamrer seg til enkeltartikler som for lenge siden har vist seg å være bare tull? Hva i alle dager skal slikt nonsens bevise?
 4. Tim Ball er ikke en "spesialist på klimatologi". Han har drevet litt lokal historisk klimaforskning i Canada, men utover det er det har han ikke så mye å vise til. Han fornekter til og med at CO2 er en drivhusgass. Når vi snakker om klima så er Tim Ball en klimavitenskapsfornekter og aktivist, ikke forsker. Happer forsket på teoretisk fysikk. Han har ingen kunnskap om klimaforskning og hans uttalelser og påstander har blitt grundig tilbakevist så nei. det er ikke spesielt interessant hva han har å si om klimaforskning. Veawer vs Ball er ferdig jo. Saken ble avvist 13. feb 2018. Dommeren mente Balls uttalelser var for dumme til at de kunne ansees som ærekrenkende. Jeg har lenket til og sitert fra rettsdokumentene i en tidligere post.
 5. Når forskerne er betalt for å komme med falsk forskning så er det akkurat det, mindre verdt. Ikke all forskning betalt av oljenæringen er falsk, men en stor mengde av den er det. Så mye at det fremdeles er folk som går rundt og tror at det ikke finnes menneskeskapte klimaendringer. Hverken Happer eller Dyson er klimaforskere. Hva de mener om klimaforskningen er strengt tatt ikke spesielt interessant.
 6. Jeg snakker ikke om Mann vs Ball. Den ble avvist på grunn av sendrektighet. Jeg snakker om Veawer vs Ball og du finner både lenke og sitater i en tidligere post. Mann er en anerkjent klimaforsker og har bedrevet mye forskning siden 1999. Resultatene hans står seg bra den dag i dag.
 7. Jeg snakker ikke om konsensus. Jeg snakker om summen av forskning. Vår vitenskapelige kunnskap.
 8. Vi vet godt hvem det er som er kjøpt og betalt: https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/01/10/how-fossil-fuel-industry-got-media-think-climate-change-was-debatable/ http://theconversation.com/i-was-an-exxon-funded-climate-scientist-49855 https://www.climaterealityproject.org/blog/climate-denial-machine-how-fossil-fuel-industry-blocks-climate-action
 9. Hva noen forventer at Tim Ball muligens en gang i fremtiden kommer til å gjøre er om mulig enda mindre interessant. Det står dårlig til blant vitenskapsfornekterne skjønner jeg…
 10. Det er ikke en del av dommen så hvor du har funnet det tullet aner ikke jeg. Les heller dommen du, ikke sleng om deg med tullete konspirasjonsteorier det ikke finnes grunnlag for.
 11. Og så da? Saken ble avvist fordi det hadde tatt for lang tid. Det har ikke noe med klima, klimaforskning eller miljøendringer å gjøre. Det er en totalt uinteressant og ikke relevant rettssak i Canada.
 12. Ja det er den. Du finner den her: https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/18/02/2018BCSC0205.htm Her er noen utdrag (min utheving). Dommeren er ikke særlig imponert:
 13. Dyson og Happer var sikkert fremdragende forskere i sin tid. På sine felt. Som ikke var klimaforskning. Det er ikke noe som tyder på at de har spesielt god peiling på det som har skjedd innen klimaforskningen de siste årene. Tim Ball er en klovn. Han "vant" for ikke så lenge siden en rettssak der en klimaforsker anklaget ham for ærekrenkelse. Dommeren fant at hans uttalelser ikke kunne ansees som ærekrenkelse siden de var for dumme til at noen fornuftige mennesker ville ta dem seriøst. Det er nivået på argumentasjonen til Tim Ball. Det spiller forøvrig ikke så stor rolle hva den enkelte forskeren mener eller sier. Det er summen av forskningen som er viktig og den viser ganske tydelig at det er menneskelig adferd som er driveren for de klimaendringene som skjer nå.
×
×
 • Create New...