Gå til innhold

Presidentvalget i USA 2024


Anbefalte innlegg

Hva skjer dersom Trump får et kolossalt hjerteinfarkt og dør? Evt. et invalidiserende slag. I verste fall bare demens? Er enda en stund til valget, og så skal han sitte hele 4 år som president. Vil han bare bli erstattet av en litt mindre ufyselig republikaner eller vil MAGA-tilbederne lage helvete og finne enda en psyk presidentkandidat ala Trump å hoie frem?

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Olsenhower skrev (7 minutter siden):

Hva skjer dersom Trump får et kolossalt hjerteinfarkt og dør? Evt. et invalidiserende slag. I verste fall bare demens? Er enda en stund til valget, og så skal han sitte hele 4 år som president. Vil han bare bli erstattet av en litt mindre ufyselig republikaner eller vil MAGA-tilbederne lage helvete og finne enda en psyk presidentkandidat ala Trump å hoie frem?

Sannsynlig ville det dukke opp en mindre karismatisk politker enn Trump. En person som ville beseglet status quo og videreført velgermassens krav om «America first»
Trumps image har vært å senke anstendigheten til et amerikansk breialt minimumsnivå og derved møte vanlige folk hjemme.
Ikke så mange som klarer å fylle de skoene.

Lenke til kommentar
8 hours ago, sedsberg said:

Lurer på hva som skjer når Trump er president igjen og alt blir enda værre?

Det kommer nok til å gå som sist:
Han finner en sak, tar den opp med fornuftig vinkling.... og så følges den ikke opp og ligger og råtner i grøften. Og så drar han til Golfbanen i stede for å følge den opp.

Lenke til kommentar
11 hours ago, sedsberg said:

Lurer på hva som skjer når Trump er president igjen og alt blir enda værre?

Trump bruker all tid på å jakte på de som kritiserte ham, når han ikke er på golfbanen da.

Norge blir med i EU. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Siden 1789, til tross for borgerkrig, talløse interne konflikter, politisk terrorisme og plutokratiske tilstander blant annet, har USA hadde et bemerkelsesverdig stabilt styre i lang tid på det føderale nivået selv om dette ikke reflekteres i separate delstater, det var væpnede reisning og interne borgerkrig mange ganger, spesielt i sørstatene i 1865-1878 hvor de fargede utsettes for oppsiktsvekkende massemord uten legale konsekvenser. Dette skyldes 1789-konstitusjonens opprettelse av et valgbart oligarki basert på plutokratiske prinsipper med borgerlige idealer som anføring slik at dette fremme egeninteresse fremfor ideologiske fellesinteresser, og i et land med self-made mans med høy sosial mobilitet fra tå til topp gjennom evnestyrke, rikdomsakkumulering og dyktighet har dette dessverre fulgt til et manko på sosialistiske politikk som bare kunne komme gjennom med den moderatkonservative sosialliberalismen. Da "den forgylte æren" gikk mot slutten, erklærte en dommer at det ikke var mulig å forbinde folkelig demokrati med individuell rikdom. 

Dessuten er den amerikanske modellen for maktfordeling utdatert og ubalansert; grunnlovsfedrene hadde valgt å ignorere muligheten for folkerepresentasjon gjennom direkte innblanding (som oppfattes som pøbelvelde) og partidanningstendens etter ideologiske, etniske og tankegodsmessige kriterier som var allerede observert i antikken og blitt en sterk del av det begrensede representasjonssystemet i det engelske parlamentet den gang. De amerikanske rebellene i 1775 ønsket å være engelskmenn og dermed ettertraktet de samme rettigheter som moderfolket - dette er aktuelt et sentralt prinsipp i den amerikanske legalismen - ennå hadde de valgt meget vesensforskjellige styrealternativer. Et konstitusjonelt monarki erstattes med enmannsregjering. Et todelt parlamentssystem som i England med større fullmaktautoritet. En domstol med stor intervensjonsmakt (det var ikke hensikten, men var raskt adoptert i 1800-1810 tiden) - de tre maktinstanser blir mektigere og mer forseggjort enn i moderlandet. Og det var ingen balanse mellom dem; man har disse i et motsetningsforhold - president vers kongress, kongress vers domstol og domstol vers president. Man hadde ikke overhodet tenkt på partimakt eller på et hierarkimessig samarbeid. Det viktigste var konsensusoppbyggende politikk som gjør det mulig for delstatene å være likestilt, for at den føderale staten skal fungere og for at man skal ha felles front mot utvendige trusler - Storbritannia var en seriøs trussel i 1783 til 1883. 

Og enda verre; mens de europeiske forfatningene i 1789-1815 hadde sitt utgangspunkt i de europeiske ideer skapt av ledende politiske filosofier i midten av 1700-tallet og deretter videreutbygd dette i 1830-1870 da det var innsett at gradvis innfasing og moderasjon basert på erfaring og nye tanker var nødvendig for Europas stabilitet uansett styreform, har dette hatt minimal effekt i USA. Der hadde en politisk tradisjon basert på ideer fra 1500- og 1600-tallet - mer presist tiden før den ærefulle revolusjonen i England i 1688 - fulgt til at 1787 så utarbeiding av et forfatningsutkast basert på mer enn hundre år gamle ideer ved å forme fram en republikk i strukturer etter et monarki, som ble vedtatt og ratifisert i 1789, dermed "1789-konstitusjonen". Av en eller andre grunn vil man at konstitusjonen skulle være skiftbart, dvs. at den kan skiftes ut med en ny - og dermed kan ikke endres eller utvides. Dette fulgt dermed til protokoller eller grunnlovstillegger som er lavt på statushierarkiet og dermed sårbar for ignoranse, manipulering og sabotasje som sett med 14. grunnlovstillegget som i virkeligheten var satt på vente i nesten ett århundre.

Grunnlovsfedrene i 1787 hadde ikke realisert at deres verk skulle bli helligere enn bibelen. Da nasjonalromantikken kom i 1830-tallet og deretter styrket seg i de neste tretti år, begynte framskapingen av en amerikansk nasjonalidentitet med utgangspunktet i "ønsket om å være engelskmann" i det som egentlig er en immigrasjonsnasjon, og de imperiale ambisjoner (som fulgt til opprøret; da året 1770 kom, hadde Storbritannia sluttet fred med indianernasjonene i øst - noe som kolonisatorer protestert veldig voldsomt mot) som først var mot de innfødte og engelskspråklige, rettes mot kolonifolk annetsteds på kontinentet. Denne nye identiteten måtte bygges opp, og borgerkrigen i 1861-65 bare tilspisse dette - og det var, dessverre nok, massevis av sjarlataner, løgnere og fanatikere i denne tiden. 

Mye av den historiske bevisstheten om USA er mytologiskskapt. Noen ganger gjennom anerkjente bøker, andre ganger gjennom uregulerte og uregjerlige massemedier som i 1850-1920 oppmuntret til rasistisk og etnisk vold, vigilantisme, krig, undertrykkelse av sosiale bevegelser og statskupp som organisert kriminalitet i et land hvor de rike hadde kunne kjøpe sannheten og formidle den etter egne preferanser. "Den forgylte tiden" var i samtid med "den ville Vesten" som mange historikerne nå mener var myteskapt og ekstremt fordomsfylt samtidig som det kom fram at det var mye mer smuss og stygt enn man visste om. "Den forgylte tiden" var da rikinger regjerte i USA. Den absolutte ytringsfriheten gjør meget mye skade lik mye som den gjør mye godt, dessverre. De hadde aviser som ikke var bedre enn sosiale medier i dag, da det ikke var lover eller reguleringsregler. Noen av avisene hyllet folkemordideer og lynsjing av "mindreverdige" lenge før Hitler var født. 

USA egentlig er en falsk demokratistat fordi den har en konstitusjon som ikke passer inn i dagens styresettet som bygges på grunnlovstillegger, normer og forskjellige lover av mindre status og dermed er basert på et falskt grunnlag som kan rives bort så snart systemet destabiliseres. Meget mange, også store deler av det amerikanske folket, klarte ikke å forstå denne realiteten. Og det bli verre, fordi systemet fungere så lenge det var høy sosial mobilitet, god økonomisk fremgang og et bredt grunnlag for konsensuspolitisk enighet. 

Dette systemet fusker i dag. Aktuelt, dette viser kollapstegn som Trump (og Biden) er et symptom på. 

Hentet fra en andre tråd, dette burde leses for å forstå mine observasjoner. 

Det amerikanske folket er i seriøs trøbbel. 

Endret av JK22
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
VifteKopp skrev (3 timer siden):

Biden er langt skarpere enn gærningen på andre siden. Ser frem til at kampanjen hans starter

Mulig at hodet henger med, men hele mannen signaliserer langt fremskreden alderdom.
Signaler som kyniske motstandere spiller på, uten hemninger.

Hvis det demokratiske partiet hadde hatt forstått seg på image og hatt et minimum av høyde under taket, ville de samlet seg om en langt mer vital person og vunnet over Trump.
Biden burde også forstått dette og heller inntatt en «syvende far i huset»-rolle, utenfor offentligheten.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Inspector skrev (5 minutter siden):

Mulig at hodet henger med, men hele mannen signaliserer langt fremskreden alderdom.
Signaler som kyniske motstandere spiller på, uten hemninger.

Hvis det demokratiske partiet hadde hatt forstått seg på image og hatt et minimum av høyde under taket, ville de samlet seg om en langt mer vital person og vunnet over Trump.
Biden burde også forstått dette og heller inntatt en «syvende far i huset»-rolle, utenfor offentligheten.

Burde, kunne, skulle.

Det er for sent å bytte kandidat, så da må man hegne opp om den man har og fokusere fremover.

Trump er tross alt nesten like gammel, enda mer usammenhengende og gærn og dement enn Biden

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Inspector skrev (2 timer siden):

Mulig at hodet henger med, men hele mannen signaliserer langt fremskreden alderdom.
Signaler som kyniske motstandere spiller på, uten hemninger.

Hvis det demokratiske partiet hadde hatt forstått seg på image og hatt et minimum av høyde under taket, ville de samlet seg om en langt mer vital person og vunnet over Trump.
Biden burde også forstått dette og heller inntatt en «syvende far i huset»-rolle, utenfor offentligheten.

På dette punktet må man si seg enig; Biden lider av fremskreden alderdom i meget stressende omgivelser og med en selvopptatthet knyttet til hans ego, pedantiske besettelse og temperatur betyr det at han ikke er egnet for vervet som presidentstolen i det hvite huset innbar selv hvis han mentalt sett er oppegående og skarpsindig - hans treghet skyldes hans pedantiske natur, og hans arroganse gjør ham feilbar. Hvis han var tjue år yngre og fått en skikkelig omgang juling som karakterskjerpelse ville det ikke ha vært noe problem på dette stedet. Men dessverre er hans helse ikke all verdens beste, og stresset vil uansett før eller senere følge til forverrede mentale tilstander. Presidentembetet i USA er en av de hardeste jobber i verden. 

Hva som er problemet er ikke bare Trump; hele det politiske systemet har blitt sterkt dysfunksjonelt som statsunionstalen avslørt, Johnsons oppførsel er uakseptert, spesielt med tanke på at han hadde i forveien ønsket fred og ro under seremonien som forstyrres av en liten gruppe bråkmakerne som aldri skulle ha blitt nominert og valgt i den første plassen. Denne dysfunksjonaliteten som startet i 1995 da republikanerpartiet startet den kontrarevolusjonære aktiviteten gjennom misbruk av systemet for å underminere konsensustradisjonen, (kontrarevolusjonen har sin egentlige begynnelse i 1981 etter Reagan kom til det hvite huset) er gått så langt at dette reflekteres i det amerikanske folket som har gjentatte ganger gjort til dels uforståelige og utilgivelige feilhandlinger siden 2000, slik at presidentvalget i 2024 har blitt utilregnelig - og åpner opp for meget farefulle tendenser fordi systemet har fatale svakheter som kan utløse en kollaps uten å være tilsiktet. 

Denne kollapsen kan være snakk om en antidemokratisk front som etter hvert har tilranet seg dikteringsmakt og dermed kan påvirke opinionen som aldri tidlig har vært så sårbart; de gamle trofaste tradisjonelle avisene er borte, lokal-TV er borte, lokal-radio er borte, de nasjonale mediekanaler sliter voldsomt med å tjene penger når det er for mye gratistilbud overalt på nettet, og sosiale medier, blogger og app samt algoritmer (som burde forbys) har blitt for lett tilgjengelig gjennom smarttelefoner hver eneste minuttet døgnet rundt. I Brasil klarte Bolsanaro å lyve seg til makten ved å bruke en app som ikke bare formidlet falske og vinklede nyheter, men også lagt inn algoritmer i det skjulte. Da høyesteretten tok bort appen - tapte han det neste valget. Vi ser Trump prøver "å trekke en Bolsanaro" på nettet. 

Så mye som en tredjedel av folket i USA vil ikke ha demokrati. Halvparten vil ikke stemme demokratisk eller republikansk fordi de er lei de partitilhørighetspolitiske realitetene. To tredjedeler lot til å ha manglende kunnskap om hvordan det politiske systemet omkring den utøvende, den lovgivende og den dømmende makt fungerer. Man ser at det er voksende uvitenhet på gang - folk blir dummere, da Nikki Haley sloss mot Trump, klarte hun ikke å snakke barnslig til parttilhengere som mener Trump "snakker deres språk" selv om en amerikaner fra 1980-året ville ha blitt dypt sjokkerende over et slikt språkmessig kvalitetsfall. På mange blir amerikanerne barnslig. Trump vinner på det ved å bruke demagogiske triks.  

Dessuten er amerikanerne ikke bare dummere, de har blitt mer selvopptatt og arrogant med en hybris som gjør at de ikke evnet å forstå at de har altfor mye å miste og at dette kan skje uventet og raskere enn antatt. I Florida satt mange velgerne i svime etter å ha stemt fram politikerne som dolkestøtet dem i ryggen, og i Midtvesten ser man at de rurale får ingenting i retur for deres blind lojalitet selv når at smuler opp omkring dem. De fargede og forskjellige minoritetsfolk sitter i voksende forvirring fordi de sitter med urealistiske forventninger uten å forstå seg selv eller omgivelsene. Mange dermed bli utålmodig, kortsiktig og ganske glemsk slik at de forvalte sitt ansvar som stemmegiver helt uansvarlig. De ense ikke de farlige krefter som vil nullstille enhver som de ikke vil skal være for andre, eksklusjonstilhengerne mer og mer tar føringen gjennom splitt-og-hersk. 

Krefter som ser på Putin som en helt. En mann som startet en angrepskrig, sto bak de verste forbrytelser med få unntak siden 1945 i Europa, med erklærte folkemordhensikter og hensikter om å knuse et folks frihet. Trump er i spissen for disse kreftene - og det vil ikke amerikanerne ser. 

En dag kan amerikanerne miste sin frihet, og de har seg selv å takke for det, de kan endog hyllet dette. 

Lenke til kommentar

USA er så langt ute å kjøre nå at jeg tror ikke det finnes noe annet alternativ enn at de bare brenner seg selv til grunnen (som er det de holder på med) og starte på ny. Det vil ha store konsekvenser både for USA og store deler av resten av verden, men jeg ser ikke helt at det kan unngås.

Begge presidentkandidatene er fullstendig uegnet - Biden er det langt bedre valget, men det sier ekstremt lite når det kun er fordi trump er omtrent det verste alternativet man kan tenke seg. Det er helt absurd at en nasjon som USA havnet der at en karikert tegneserieskurk som trump kunne bli president, enda mindre at han sannsynligvis blir det for andre gang.

Og alt "den andre siden" kan stille med er en kandidat som burde vært pensjonert for lenge siden.

USA går fullstendig av skaftet med religiøs fundamentalisme, middelalderske abortlover og vås som alle andre vestlige nasjoner har vokst fra for lenge siden. Jeg har stor sympati for de amerikanerene som, i likhet med resten av den vestlige verden, ser med gru og vantro på det som nå skjer i USA. Men resten av dem har kun seg selv å takke og fortjener det de får.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Inspector skrev (På 6.3.2024 den 8:02 AM):

Da er «supertirsdag» gjennomført og resultatet ble som forventet.Trump vinner av flere årsaker.

En sak er at han stiller mot en tilnærmet død hest (Biden).

Hva? Dette er primærvalg, ikke et valg mellom Trump og Biden. Trump har jo faktisk tapt i flere stater, mens Biden stort sett har fått absolutt flest stemmer. At så mange ikke stemmer på Trump i disse primærvalgene er faktisk dårlig nytt for Trump. Biden har mye større oppslutning blant Demokrater enn Trump har blant Republikanere.  

Inspector skrev (På 6.3.2024 den 8:51 AM):

Det blir sannsynligvis bedre for lavlønnsyrkene i USA, mens globalistene får utfordringer.

Hva? Trump ga skattelette til de rikeste, strammet til rund halsen på arbeidere, og sendte et rekordstort antall arbeidsplasser ut av landet (globalisme i praksis). Biden fikk et rekordstort antall arbeidsplasser tilbake igjen. Biden økte også minstelønnen for statlige ansatte. Og han har redusert antallet amerikanere som lever fra lønn til lønn kraftig.

Å påstå at Trump er bedre for lavtlønnede i USA må være det rareste jeg har hørt på lenge. 

Inspector skrev (På 6.3.2024 den 3:45 PM):

Joda, Biden har gjort noen anstrengelser for å «importere» arbeidsplasser, men Trump tar æren for å ha utfordret «eliten»

Haha, Trump er en del av eliten. Den mektige Republikaner-eliten står bak ham. Han har koblinger til utallige rike og mektige mennesker.  

Inspector skrev (7 timer siden):

Mulig at hodet henger med, men hele mannen signaliserer langt fremskreden alderdom.
Signaler som kyniske motstandere spiller på, uten hemninger.

Hvis det demokratiske partiet hadde hatt forstått seg på image og hatt et minimum av høyde under taket, ville de samlet seg om en langt mer vital person og vunnet over Trump.
Biden burde også forstått dette og heller inntatt en «syvende far i huset»-rolle, utenfor offentligheten.

Trump viser langt flere tegn på demens enn Biden:

 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

Vet ikke jeg men som man ser det så er det nokså tydelig Biden lider noe mer, men han Mr Biden dummer seg ut så voldsomt ofte.
Legg merke til når han ikke har teleprompter så skjer det, og det er nøyaktig det som skjedde dagen etter den store talen hans.

"Send me to the congress" bla, for å nevne noe, hvorfor skulle han si det?
Fordi han tror han er Senator enda, for de som ikke har fått det med seg.

Nei, det beste er å vente på debatten mellom de 2 kranglefantene, er nok det som avgjør de siste stemmene på de Amerikanere som sliter litt å velge mellom 2 veldig spesielle kandidater :)

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Demokratene er nederlagsdømt. 

It Will Take More than a Bench for Democrats to Win. They Need a Major Course Correction

Those who argue for replacing Biden with a younger, more vital candidate—Governor Josh Shapiro of Pennsylvania, for example—solve only half of the problem: Democrats increasingly Left-wing economic, social and foreign policies have proven very unpopular with voters. The 2022 issues of abortion and Trump's looming presence in the midterms eclipsed this reality and intoxicated Democratic elites into believing they should stay the course, despite mounds of polling evidence to the contrary.

Let's take the first of these two problems: the candidate himself. The New York Times/Sienna poll shows 61 percent of voters don't believe Biden has the needed mental capacity for a second term. That surely reflects more than just the incoherent, unscripted public meanderings (which we saw again in Pennsylvania last week), or Biden's allusions to his recent conversations with dead French and German leaders.

Voter concern is not just about an occasional verbal hiccup. Rather, the deeply and widely held unease is more about whether there is a steady hand at the helm, particularly in an increasingly unstable world.

For example, it was nearly three years ago when Biden insisted that his national security team agreed with his total withdrawal from Afghanistan. But his senior advisers then testified before Congress they disagreed. A skeletal team of 5,000 troops could have kept President Hamid Karzai afloat, prevented the Taliban's tyrannical takeover and Al Qaeda's return there. In public interviews, Biden didn't appear to be aware of this crucial fact.

This segues into the next problem for Democrats: policy. In recent years, the Democratic party has ceded policymaking to the intersectional Left, which tirelessly insists on identity politics, statism, and the abandonment of strong deterrence on the global stage—philosophies fundamentally out of step with most voters. Prominent liberal writers Bari Weiss, Ruy Teixeira, and others point to the culture of illiberalism and intolerance of dissent that enforces the resulting self-defeating groupthink.

Public opinion surveys have consistently pointed to the unpopularity of Biden's open borders' policy on immigration; 70-80 percent of voters disapprove. It's no wonder: Eight million unassimilated, largely economic migrants continue the downward pressure on working class wages—something white, Black and Hispanic working voters know too well. Biden could fix this today with the stroke of a pen, but he doesn't for fear of offending the parties far-Left activists who represent about six percent of voters.

Or take the economy; Biden inherited a recovering economy, albeit supply-constrained, but pushed dreamy-eyed Rooseveltian and Keynesian deficit spending, now responsible for over $2 trillion in annual deficits, that was more appropriate for recession economy. Starting with the profligate American Rescue Plan, the spending spree effectively dumped trash bags of unneeded cash into our economy. Many if not most of the resulting jobs created were either COVID-rebound jobs or government-funded, and voters know that the resulting inflation robbed them of income during the Biden presidency.

Bipartisan infrastructure legislation surely had its merits, but much of the authorized building hasn't even gotten off the ground. Clean energy is badly needed, but the EV fiascos in the U.S. and Europe have many auto makers now running away from future investments amid huge economic losses and unsold EVs piling up on the dealership lots.

For the most part, it's only the self-congratulatory beltway elites that discuss things like "legislative accomplishments" during their Chardonnay hours; most voters know they didn't lose income under Trump as they did under Biden.

The patronage politics of student loan giveaways reinforce the negative images of elitism and welfare statism, instead of a more meaningful plan to grow the economy in a way that helps working class voters—the largest single voting block, which Republicans own today despite Democrats telling us they represent working people.

Similarly, the constant pandering on race issues is also failing. Axios reports this week that non-white voters are abandoning the party in record numbers. Democratic positions on affirmative action and school choice are also increasingly unpopular with Black voters, who are much more moderate than Democratic elites.

Finally, on foreign affairs, America's critical role in global deterrence has clearly cratered, much to voters dismay. Say what you will about the erratic Trump years, Putin didn't invade anywhere during his presidency, Iran was largely contained, the breakthrough Abraham Accords brought historic peace to the Mideast, and China wasn't nearly as belligerent on Taiwan or in the South China Sea. We had no Afghanistan-like embarrassments, and there were no failed appeasement strategies on Iran (which started with Obama and continued with Biden), which clearly failed to contain Hamas, the Houthis and other Iranian terrorist surrogates.

Does this mean I've totally given up on the Democrats? No; it means that I believe the Democrats have to return to what worked so well for them in the past: economic growth rather than statism and over-regulation, equal opportunity rather than "equity", legal rather than illegal immigration, and global deterrence with moral clarity rather than appeasement and both-sides-isms.

I was one of the first to argue that while Biden has had a distinguished career, he may be the only candidate who can't beat Trump and should pass the baton (he still can). For sure, Democrats have a bench—Senators like John Tester, Joe Manchin, and Shapiro, all of whom possess vigor and common-sense centrism in line with voting majorities. But it will take more than a bench if Democrats want to win in 2024. It will take a major course correction.

Julian Epstein was Democratic Chief Counsel to the House Judiciary Committee and Staff Director to the House Oversight Committee.

Interessant artikkel; men Epstein fattet ikke at den militære situasjonen i Afghanistan var katastrofalt før Biden kom inn i det hvite huset, slik at kollapsen bare kunne ha blitt unngått om en massiv intervensjon - som det ikke fantes politisk aksept for i Washington - var lansert tidsnok. Her hadde Trump 100 % ansvar for det som hendt, selv om Bidens håndtering var preget av pedantiske styring med en solid dose arroganse. 

Abrahamavtalene i virkeligheten fulgt til Hamaskrigen fordi "det palestinske spørsmålet" var ikke forsøkt løst, og dette fostre fram en desperasjon som måtte eksplodere i slutten. Iran var ikke "contained", den hadde løsnet seg fra lenkene som den hadde frivillig akseptert, som et resultat av Trumps uintelligente politikk og var allerede i full gang med å planlegge aggresjon i Midtøsten lenge før Trump tapte presidentvalget i 2020. Da araberne falt ut, gikk Iran sterkt inn - spesielt motivert av hevn mot amerikanerne og israelerne. 

Kinas aggressivitet mot Hong Kong startet i Trumptiden - det var i juni 2020 sikkerhetsloven for Hong Kong ble vedtatt, dette var grunnlaget for avslutningen på det selvstendige selvstyret. Biden rakk ikke engangs å bli varm i presidentstolen da den kinesiske overtagelsen fullbyrdes. Biden kom sterkt ut med hans støtte til Taiwan i kontrast til Trump, som flere republikanske hauker hadde vært meget dypt frustrert over, så forverrelsen hendt gjennom kinesisk ensidighet fremfor alt annet. 

Epstein ser ikke faktumet om at Iran er den sterkeste militærmakten i hele Midtøsten etter Israel og dermed ikke klarte å se den farefulle potensialiteten som i dag hadde tvunget Biden til å holde tilbake selv i møte med houthiene, som hadde forresten amerikansk moralstøtte pga. saudiarabernes hensynsløse bombeoffensiv med titusener av ofre. 

Men; han har rett i dette med at Biden ikke var en god president for det amerikanske folket på det økonomiske feltet fordi energikrisen, matpriskrisen (nå er matvarer basert på hvete svært billig pga. russisk produksjon) og deretter inflasjonen som skyldes en kombinasjon av uvettige overforbruk i året 2021 etter epidemien og krigen i Ukraina, hadde rammet amerikanerne sterkt, som ikke evnet å innse at dette er nye tider. 

Partilojalitet er ikke lenge hva det hadde vært; minoritetsvelgerne lekker ut, gradvis, men sikkert, de fargede er ikke lenge opptatt av rase og diskriminering, de har blitt opptatt av sosialstabilitet - for mange småbarn skytes ned - og konservative verdier fordi de har et sterkt behov for trygghet. Her hadde demokratene vist at de på mange steder var for snillistisk og for naiv. Latinos tiltrekkes av det kristenfascistiske budskapet - det er forresten nå mulig at nettbasert pornografi vil forsvinne i USA i fremtiden - og mange hadde sett seg lei på dreiningen langt til venstre, "woke" som i begynnelsen var velment, hadde åpnet for rødegardisttendenser i det yngre utdannede sjiktet av befolkningen - og dette i slutten støtter fra seg folk fremfor å lokke dem. Mange yngre som vil stemme demokratisk, eldes - og mange har gått ut i arbeid, hvor de deretter har et fokus på økonomisk overlevelse. Men - dessverre nok - hadde ikke demokratene justert ned på sin trofasthet mot nyliberalisme mens Trumps med hans løgner kunne overbevise folk med urealistiske forventninger. 

Bidens største feil er at han trodde man kunne betale seg ut som hans gigantiske støttepakkene vedtatt i 2021-22 var et eksempel på, fremfor å satse på reformer og økonomisk stabilitetstiltak - her var han ikke forskjellig fra 90 % av alle profesjonelle politikerne i USA. Det hendt i et galt tidspunkt, Putin hadde allerede før Trump tapte, bestemt seg for å angripe Ukraina og utløse energikrisen som opprettholdes med støtte av bin Salman som nekte å redusere oljeprisen og sendt verden ut i resesjon i 2022-23.

Immigrasjonskrisen kom helt uventet på alle; samfunnsoppløsningsutviklingen i Latin-Amerika som skyldes organisert kriminalitet hadde blitt sterkere slik at enda flere valgt å flykte, og det skipes inn et lite, men voksende og meget ressurskrevende immigranter fra andre kontinenter. Nå er det slikt at det skapes skremselstilstander selv om det i virkeligheten er snakk om nærkulturelle folk fra det samme kontinent som dem selv, og meget mange klarte ikke å innse at arbeidsmarkedet i USA eksisterer på tilgang på arbeidsvillige immigranter. Det kommer de til å merke om Trump skulle deportere flere millioner immigranter. 

Epstein leser ikke hele bildet. Men han har rett i det med at demokratene kan ikke vinne. 

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...