Jump to content

del_diablo

Medlemmer
 • Content Count

  9654
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1865 :)

About del_diablo

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Det er nå en godt kjent spøk at NRK er ARK, eller Arbeiderpartiets Riks Kasting uten forkortelsen. Det er til en vis grad sant om andre medier også, men til forskjellige partier. Jeg forstår også til en vis grad synspunktet et partikanalen: Man ønsker at kraftkrevende industri etablerer seg i Norge, noe som vil gi arbeidsplasser. Men i god norsk tradisjon klarer man ikke å etablere denne industrien. Historisk har vi også sett at kostpris på vannkraft er så lav, at man får dårlig isolerte hus og lite insentiver til å redusere fottrykket. Dette er blandet med at yrkespolitikerne har et ønske om flere jobber i forskjellige Europeiske think tanker, Europeiske organer, eller interesseorganisasjoner. Samtidlig har vi også siden Sovietunionens sprekker sett at tankegangen rundt statstyring til fordel for laissez-faire har tatt overhånd. Så da har vi 3 problematiske elementer som gnager i hverandre til man bygger en eksportkabel som i prinsippet eksporterer for lite til at den skal klare å påvirke prisen, man har dannet et mellomledd i salget av kraft som leder til at man kan justere opp prisen til hva yttereste markedspris er, samtidlig som det er bilateral enighet om at dette er det eneste rette. Den bilaterale enigheten og laissez-faire leder til en handlingsparalyse hvor man ikke er villig til å røre markedet i frykt for mindre utenlandsjobber. På kommunalt nivå ønsker man ikke å blande seg da mange norske kommuner føler seg sulteforet på likviditet av forskjellige årsaker, og pengene går til syvende og sist til kommunene og statskasse på vannkraften. På vindkraftsiden er investeringene ønsket, da man anser investeringsgrader i den Norske økonomien som unaturlig lav, så utenlands investering er et gode. Media i våre dager er populistiske. De har et ønske å bite tilbake når de oppdager at man betaler hundre til trehundre ganger kostpris de verste sommerdagene, fordi de også er privatpersoner bak sine embeter som den fjerde statsmakt. Men populismen leder til at man ikke skrive sort på hvitt hvorfor dette hendelsesforløpet har funnet sted, samtidlig som man godtar treneringen fra de forskjellige delene av staten når de unskylder seg. Redaktørene på sin side legger seg til linjer som 'markedet kan ikke gjøre feil', "EU prosjektet kan ikke gjøre feil', eller 'partikanalen kan ikke gjøre feil'. Så vi er vitne til en tredelt interessekonflikt: Staten, redaktørene og skribentene..... Som dekker en sak i rikets interesse med 4-5 bevegelige deler med stor friksjon.
 2. Godt mulig, men da bunner man tilbake til et problem man har hatt siden man har kunne ekstrapolert data: Et kamera gir fra den informasjonen den har blitt matet med, selv om arkivformatet bildet blir lagret i kan være et tapsprosjekt. Et avansert digitalkerma kan finne på å ekstrapolere feil data for å kompansere for manglende informasjon, eller så kan det være for lite informasjon tilgjengelig til å start en ekstrapolasjon. Men du faller fortsatt tilbake til problemet: Størrelsen på sensoren kan skaffe mer informasjon enn hva en mindre sensor kan, og derav begrense bildekvaliteten.
 3. Det er nå innlysende at et dedikert kamera vil ha plass til mer sensor, derav også mer optikk rundt sensoren. Og der er nå lyset som setter begrensningene på kvaliteten på sluttresultatet. Men bildekvaliteten på mobilkameraene er meget gode, det skal sies.
 4. Vis man ikke kan bremse for hinder i trafikken, så kan man ikke forsvare atferden i trafikken. Vi kan trøste oss med at Teslaen ville også treffe kjegler, stolper, utheng, hengere og andre hinder. 3 måneder er en ting, men jeg har ikke lest om sjåføren beholdt førerkortet eller ikke.
 5. MENA er et moderne Anglo importord. Det finnes i det Engelske språk ford ord somi Arabere og Midtøsten ikke føles for å være treffende nok. Og har den fordelen at det er en forkortelse. Det finnes også fordi eksternt er Arabere en gruppe, men internt i midtøsten stemmer ikke dette.
 6. Jeg føler problemet med holdningen "man kan gå tilbake i tid" bygger på at man forvirrer effektivisering og økt produksjon. Norge som nasjon er i den unike posisjonen at vi har reel tilgang på olje og kjemiberikelse. Ved en hard nok global handelsstans vil vi klare å produsere kunstgjødsel, men vi vil ikke klarer å opprettholdene automasjonen som tillaten oss å høste fruktene av den økte produktiviteten på primærressurser. Men vi er underbefolket nok til at muligheten for å ikke sulte er der, så lenge man er villig til å sette hender til primærproduksjon. Overbefolkning er på mange måter helt irrelevant internt for Nord Europa, annet enn at man til syvende og sist deler en klode. Men mange land er i den situasjonen hvor de ikke innehar nok av verdikjeden til å skaffe seg en forsyningsikkerhet. De er velkommen til å skyte seg selv i foten, eller utføre politisk selvmord på sitt dynasti med følgende hungersnød: Derav kan man ha en diskusjon og en ide om hva overbefolkning er. At vi først i vår tid ser tegn på det som ble spådd tilbake på 1800hundre er jo vilt.
 7. Udemokratisk globalisme er dessverre ikke det motsatte av merkantilisme. Og jeg har ingen ide hva relevansen er, siden det ikke er det motsatte. Det som pekes på er ikke globalismen, men å ha en nasjonal policy i tredje og første verdens land hvor man er avhengig av en raffinert sekundærressurs for å primærprodusere. Det gjør at man kun er en global handelsblokkade unna at man er "overbefolket" fordi man mangler midlene som trengs for å inflatere matproduksjonen til moderne nivå. Det gjør også at stater utsettes for en form for naturlig seleksjon på hvor lange dynastier de kan opprettholde, noe som gjør at vi lever i spennende tider. Jeg vil også si at 'utarming' er feil. Monokultur og manglende verdikjeder for å ta vare på nitrogenberikelsen er ikke utarming. Ved å si utarming får man assosiasjoner til f.eks palmeoljeplatasje, i stede for nitrogen. Og man skjuler problemet.
 8. Og hvordan skal de garantere at man ikke følger Ohms lov? Tysk kraft fra tyske kraftlinjer følger tysk strømmiks. Mye kull og gass.
 9. Det er nå likegyldig for cruise kontrollen om det er en person i veibanen, en stolpe, gjerde eller rekkverk. Den må foreta seg NOE. Og det trygge alternativet er å stanse.
 10. Tygg på hva? De har kjøpt seg en opprinnelsegaranti på Mågeli vannkraftverk i Hardanger, noe som aldri vil finne sted. At de bygger vindmøller for å selge kraft på dobbel til trippel avanse er nå ikke en dårlig deal for Statkraft, men opprinnelsesgarantien?
 11. Hvor skutt i hode må man være for å tro på noe som opprinnelsesgaranti?
 12. Overbefolkning har vært spådd mange ganger siden 1800-tallet. Men det som er realiteten i dagens globale samfunn er at kunstgjødsel er ikke 'demokratisk produsert'. Det er sentralisert, og krever internasjonal valuta. Noen produksjonsformer leder også til jordutarmelse i form av erosjon eller uttaping av næring. Så ved en global nedgangsperiode vil noen land oppleve at de har valget mellom å importe kunstgjødsel eller holde økonomien i gang. Velger de å kutte kunstgjødslet setter de i gang en politisk dødspiral mange sliter med å forestille seg, siden mange samfunn i dag har stor eksternalisering som skjuler bærebjelkene. Så det blir en "overbefolkning" uten noen av premissene man forestiller seg. Man går ikke tom for matjord eller plass. Men svingninger i global matproduksjon vil lede til borgerkriger. Så spørsmålet blir ikke filosofisk, noe målet for å stille spørsmålet ofte er. Men det blir mer konkret et spørsmål om global forsyning.
 13. Føler at tofelts i full bredde er en god måte å beskrive det man ser langs det man regner som traffikerte hovedveier. N301 og hva nå enn direktoret bruker har sikkert en bedre men teknisk definisjon.
 14. Lysbehandling fungerer, litt. Det samme med solarium, men mye mer begrenset effekt. Diverse av krem var mer eller mindre bortkostat da eksemen satte seg under huden og gikk oppover, noe som ga kremen liten til ingen effekt. Oljebad var en del bedre, da den trakk innover i huden, og fikk gjort noe med bunnlaget. Fikk til slutt ciclosporin via hudlegen, og det fungerte. Migirerte så over til abrocitinib, som er fantastisk. Min erfarering er at eksem er en unaturlig allergireasksjon, hvor det ikke er mulig å bli separert fra allergikilden.
 15. Trådne er vel en duplikat av : Og som vi allerede vet er jo ikke 'hele' Oslo - Bergen - Trondheim trianglet tofelts med full størrelse en gang. Og kun en lliten bit er trefelts og firefelts. Problemet her er ikke kostnadene, men viljen.
×
×
 • Create New...