Jump to content
Bjarnemann

Den store tråden om finansiell uavhengighet

Recommended Posts

Wisd0m skrev (1 time siden):

Angående en økt velferdsstat så er det relativt åpenbart at man som FIRE ikke vil være i målgruppen for den økte velferdsstaten. I Rødt-stil er det de med lave formuer, unger de har fått som de egentlig ikke har råd til og de med delvis selvpådratte lidelser som skal få økte overføringer satt på spissen. Som relativt ung, god helse (og sannsynligvis opptatt av det) og stor formue er man ikke mottaker av noen av ytelsen. Eller for å sitere Store Norske leksikon:

Og takk for det. Utan velferdsstaten hadde me ikkje hatt eit så godt samfunn som me har i dag. Som ung med god helse og stor formue så treng du vel ikkje så mykje stønad.

  • Like 7

Share this post


Link to post

Personlig har jeg null problem med at de med dårlig råd får litt ekstra hjelp. Rent egoistisk gagner det meg å leve i et samfunn der folk slipper å ty til kriminalitet for å overleve.

FIRE er en luksusgreie for spesielt interesserte. Ikke noe samfunnet trenger å legge spesielt til rette for. 

Edited by PgUp
  • Like 6

Share this post


Link to post
15 minutes ago, PgUp said:

Ikke noe samfunnet trenger å legge spesielt til rette for. 

Merkelig innstilling.  Samfunnet hadde tjent enormt på om folk tok større ansvar for livene sine og i større grad kunne klare seg selv. 

  • Like 2

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (8 minutter siden):

Merkelig innstilling.  Samfunnet hadde tjent enormt på om folk tok større ansvar for livene sine og i større grad kunne klare seg selv. 

Så det er bra for samfunnet at alle lever på avkastning fra utenlandske aksjer og velger å ikke jobbe?

  • Like 4

Share this post


Link to post
magb skrev (12 timer siden):

Jeg tenkte det samme om utbytteaksjer før Corona krakket, og byttet til noen utbytteaksjer i Januar mens markedet fortsatt var på topp. Dessverre falt de like mye, eller faktisk mer enn indeks. Utbyttene ble også stoppet eller kuttet betraktelig.

Edit: aksjene var: Equinor, Selvaag bolig, og Storebrand.

Kan jo være at du ikke valgte akkurat de beste aksjene heller, så ikke bruk din begrensede erfaring til å trekke konklusjoner. Equinor har jo tidligere lånt penger for å betale utbytte og er i stor grad en syklisk aksje.

Som jeg nevnte og linket til tidligere finnes selskap (i hvert fall i USA) som har betalt jevnt og stigende utbytte i over 50 år. :) 

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (55 minutter siden):

Kan jo være at du ikke valgte akkurat de beste aksjene heller, så ikke bruk din begrensede erfaring til å trekke konklusjoner. Equinor har jo tidligere lånt penger for å betale utbytte og er i stor grad en syklisk aksje.

Som jeg nevnte og linket til tidligere finnes selskap (i hvert fall i USA) som har betalt jevnt og stigende utbytte i over 50 år. :) 

Det var ment som ett eksempel på at solide utbytteaksjer ikke nødvendigvis er så veldig sikre å eie i kristetider. Noen gjorde det selvfølgelig bedre, og andre dårligere.

Share this post


Link to post
magb skrev (15 minutter siden):

Det var ment som ett eksempel på at solide utbytteaksjer ikke nødvendigvis er så veldig sikre å eie i kristetider. Noen gjorde det selvfølgelig bedre, og andre dårligere.

Det var vel heller at de aksjene du investerte i ikke var solide utbytteaksjer. At aksjene falt tilsvarende eller mer enn indeks burde jo være som ventet.

Du burde heller kjøpt Coca Cola. Aksjen altså. :) 

Share this post


Link to post
3 hours ago, Zeph said:

Og takk for det. Utan velferdsstaten hadde me ikkje hatt eit så godt samfunn som me har i dag. Som ung med god helse og stor formue så treng du vel ikkje så mykje stønad.

Ingen har skrevet at vi skal avvikle velferdsstaten. Jeg er derimot svært skeptisk til at vi skal øke statens forbruk fra 58 % av BNP:

https://tradingeconomics.com/norway/government-spending-to-gdp

Men hvis du vil at staten skal konfiskere formuen din er det bare å sørge for at pengebruken i offentlig sektor bli så stor at den fortsetter opp mot hundre. Det er ikke noe jeg mener, det er rett og slett penger inn og penger ut. Så har vi selvfølgelig oljefondet, som gjør at vi delvis ikke merker hvor store utgiftene er.

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (1 time siden):

Det var vel heller at de aksjene du investerte i ikke var solide utbytteaksjer. At aksjene falt tilsvarende eller mer enn indeks burde jo være som ventet.

Du burde heller kjøpt Coca Cola. Aksjen altså. :) 

Eh Javel? 

For det første er de tre selskapene solide og de betaler utbytter. For det andre falt Coca Cola 38% under korona krakket. Altså mer enn sp500 indeksen. 

Edit: kan også legge til at det selvfølgelig er lett å plukke vinnerne i ettertid. Coca cola er forøvrig enda ikke tilbake til nivået før korona, sp500 er 30% over. Det er også 2/3 av aksjene jeg nevnte.

Edited by magb

Share this post


Link to post
magb skrev (53 minutter siden):

Eh Javel? 

For det første er de tre selskapene solide og de betaler utbytter. For det andre falt Coca Cola 38% under korona krakket. Altså mer enn sp500 indeksen. 

Du sa jo at de tre solide selskapene dine stoppet eller kuttet dramatisk utbytte. Hvordan kan det være solide og attraktive utbytteaksjer i lys av det??? :) 

At Coca Cola falt mer enn indeksen under et krakk som i fjor burde jo være helt som ventet. Da var det jo full panikk i markedene.

Uansett - å trekke konklusjoner basert på dine tre tilfeldig valgte aksjer på Oslo Børs innen et veldig kort tidsrom og en sort svane i finansmarkedet er håpløst. Skal du gjøre konklusjoner må du se det over en lenger tidsperiode og under et mer langvarig nedadgående marked.

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (1 time siden):

Du sa jo at de tre solide selskapene dine stoppet eller kuttet dramatisk utbytte. Hvordan kan det være solide og attraktive utbytteaksjer i lys av det??? :)

At Coca Cola falt mer enn indeksen under et krakk som i fjor burde jo være helt som ventet. Da var det jo full panikk i markedene.

Uansett - å trekke konklusjoner basert på dine tre tilfeldig valgte aksjer på Oslo Børs innen et veldig kort tidsrom og en sort svane i finansmarkedet er håpløst. Skal du gjøre konklusjoner må du se det over en lenger tidsperiode og under et mer langvarig nedadgående marked.

Mange grunner til å kutte utbytte selv om man er ett solid selskap. For eksempel stor usikkerhet om fremtiden som i mars 2020, eller etter "anbefaling" fra myndighetene etter diverse krisepakker man har dratt nytte av. 

På tide å slutte å henge seg opp i de tre selskapene jeg eide? Sa jeg brukte de som ett eksempel og at det var de jeg eide. Sa aldri at de tre alene var grunnlag for min konklusjon. 

Problemet med kriser og lengre nedgangstider er at vi vet ikke hvilke bransjer som rammes hardest, og det blir dermed vanskelig å på forhånd plukke enkeltaksjer som skal gjøre det bedre enn indeks. 

Share this post


Link to post

Det blir tullete å snakke om utbytteaksjer som investeringsstrategi dersom man ikke har bevist at dette er bedre enn det vanlige alternativet i denne tråden, dvs. et globalt indeksfond. Har noen her tall på dette?

  • Like 1

Share this post


Link to post
magb skrev (8 timer siden):

Problemet med kriser og lengre nedgangstider er at vi vet ikke hvilke bransjer som rammes hardest, og det blir dermed vanskelig å på forhånd plukke enkeltaksjer som skal gjøre det bedre enn indeks. 

Som er grunnen til at breie indeksfond er det beste alternativet for dei fleste. I alle fall der hovudvekta av verdiane ligg. Då er risikoen spreidd på mange selskap i ulike bransjar.

Det er ein betydeleg risiko å kjøpe enkeltaksjar i staden for, så det må gode argument til for at det er fornuftig. Kva er avkastninga på eit knippe aksjar med utbytte samanlikna med indeksfond over lang tid?

Edited by Zeph
  • Like 2

Share this post


Link to post

Utbytte er å betale av eiernes eiendom til eierne.  Deres rikdom øker like mye eller lite som om noen tar fjorårets innskuddsrenter og setter dem på en annen konto.

  • Like 2

Share this post


Link to post
logaritmemannen skrev (På 27.8.2021 den 8.05):

Det blir tullete å snakke om utbytteaksjer som investeringsstrategi dersom man ikke har bevist at dette er bedre enn det vanlige alternativet i denne tråden, dvs. et globalt indeksfond. Har noen her tall på dette?

Tullete? :) 

Angående utbytteaksjer har jeg ikke kommet med noen som helst påstand utover at jeg har vist til aksjer i USA som har betalt stigende utbytter gjennom flere ti-år. Jeg nevnte utbytteaksjer kun som et alternativ for @Bjarnemann som kunne vurderes nærmere. Jeg sa også at meg bekjent har utbytteaksjer gjort det dårligere enn det brede marked det siste ti-året og at det er heller i nedgangstider at utbytteaksjer har blitt hevdet å gjøre det bedre enn det brede marked.

Men nå har jo også dette siste ti-året vært usedvanlig sterkt. 

Hele poenget med utbytteaksjer slik jeg ser det er jo renters rente effekten av å re-investere utbytte i kjøp av nye aksjer. Resultatet av det ser man jo om man sammenligner S&P500 indeksen (som er en ren prisindeks) med totalavkastningsindeksen hvor utbytter blir re-investert løpende.

Om et globalt indeksfond re-investerer utbytte i fondet, så oppnår man jo samme effekt. Hvis så er tilfellet, så er det kanskje lite vits å vurdere utbytteaksjer.

image.thumb.png.4ed309965b79ae7d643118e7556d5168.png

https://www.fa-mag.com/userfiles/ads_2019/SPDJI_Oct_2019/research-sp500-dividend-aristocrats.pdf

https://www.dividendinvestor.com/dividend-aristocrats/

image.png.cf6f282bd964b999fca7229d5c4c5305.png

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Mag ne skrev (22 timer siden):

Utbytte er å betale av eiernes eiendom til eierne. Deres rikdom øker like mye eller lite som om noen tar fjorårets innskuddsrenter og setter dem på en annen konto.

I teorien, ja. I den virkelige verden - kanskje ikke. Det er uansett et spørsmål de lærde strides om. Til syvende og sist vil jo du som eier/investor bli betalt. Og det blir du enten gjennom utbytte eller salg av aksjer. 

Får du betalt utbytte kan du kjøpe flere aksjer. 

Share this post


Link to post
PgUp skrev (På 26.8.2021 den 18.05):

Så det er bra for samfunnet at alle lever på avkastning fra utenlandske aksjer og velger å ikke jobbe?

Det er veldig dårlig for samfunnet egentlig. Ikke bare det å leve på aksjer uten å jobbe og bidra, men også selve oppsparingen da FIRE handler om å bruke så lite som mulig og dermed bidra betraktelig mindre til vekst og verdiskapning. Begrepet «sparing» i samfunnsøkonomien har negativt fortegn. 
Men nå er det jo lite realistisk at det blir populært nok til å ha noen betydning, og folk må få gjøre som de vil.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Nimrad skrev (27 minutter siden):

Det er veldig dårlig for samfunnet egentlig. Ikke bare det å leve på aksjer uten å jobbe og bidra, men også selve oppsparingen da FIRE handler om å bruke så lite som mulig og dermed bidra betraktelig mindre til vekst og verdiskapning. Begrepet «sparing» i samfunnsøkonomien har negativt fortegn. 
Men nå er det jo lite realistisk at det blir populært nok til å ha noen betydning, og folk må få gjøre som de vil.

Yupp, skal man gjøre det som er best på samfunnet, ihvertfall kort sikt, så er det å jobbe og tjene mest mulig, betale mest mulig skatt, og bruke mest mulig penger. Hvis man først skulle investert ville det vært i en egen bedrift for å skape arbeidsplasser lokalt. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...