Jump to content

Zeph

Medlemmer
 • Content Count

  40877
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Zeph last won the day on December 17 2012

Zeph had the most liked content!

Community Reputation

9399 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

43687 profile views
 1. Eg har alltid føretrukket ein lasermålar sidan den kan vise avstand til det meste og har vore meir nøyaktig enn GPS. Om dagens utstyr er betre veit eg ikkje.
 2. Etter planen blir det i 12-14-tida uansett kva dag det blir. Har sett på kamera ja, men det er vanskeleg å vurdere forholda så lenge det er våt veibane. Er det sol og tørr asfalt så ser ein godt at det er fint, men med temperaturar litt over null, overskya og nedbør er det ikkje lett å sjå så mykje. I følgje meldinga er det 2-3 grader til dømes i morgon.
 3. Finnes det ei side eller teneste som gjev anbefalingar mtp. valg av dekk ved ferdsel på fjellovergangane? Skal snart over Haukeli og det er for tida 2-5 grader. Vêrvarselet viser nedbør i form av regn og regn/sludd. På dagar med sol er det nok tørre vegar og heilt kurant, men er det fare for at det blir glatt når det er 2-5C og meldt nedbør? Vegvesenet har trafikkmeldingar, men fann ikkje noko om føreforhold. Om nokon som køyrer ofte over Haukeli eller har kjørt dei siste dagane så del gjerne erfaringar.
 4. 70% i alle fall, men ikkje 100%, som TS skriv om.
 5. Er eigarforholdet 20/80 så er det det, uavhengig av eigenkapital. Eigenkapital og gjed er berre to måtar å eige ein del av bustaden, så det blir feil å ta utgangspunkt i eigenkapital ved kjøp. Har bustaden falt 10% i verdi så har vedkomande med EK tapt 10% av den verdien. At ein person sto for 100% av EK er irrelevant. 100k i EK og 100k verdi i eit lån er likestilt og det blir feil å behandle EK særskilt. Du eig altså 80% av bustaden og 50% av lånet. Ho eig 20% av bustaden og 50% av lånet. Om verdien hadde vore 1m så hadde du hatt 600k EK, og 200k lån. Ho hadde hatt 200k lån. Blir bustaden solgt så får du 80% og ho 20%. Utgifter til oppussing er det lurt å dele på same måte for å unngå krangling om eigarforholdet ved salg. Så lenge de følgjer 80/20 ved alt som har med verdien og investeringar i bustaden å gjere så er alt på stell.
 6. Me har endra litt på vår ordning og oppretta ein felleskonto for å ha meir kontroll. Alle faste utgifter som er felles (husleige, internett, straum, Netflix, Spotify osv.) blir trukket frå den kontoen med avtalegiro, samt at begge har Visa-kort til kontoen som blir brukt til daglegvarer og alt anna felles. Ellers har me eitt lån kvar på bustaden som den enkelte betalar på og sjølv styrer. Me har eit fast beløp som blir overført til felleskontoen kvar månad og pga. ulik inntekt er det forskjellige beløp. Til dømes 4000 og 6000 om fordelinga er 40/60. Sidan variable utgifter (daglegvarer, Visa-kjøp) varierer frå månad til månad så er det satt inn litt ekstra på kontoen for å ha ein buffer. Så lenge begge overfører samtidig med riktig forhold så blir alt delt etter avtalt brøk. Det er fleire måtar å dele utgifter på og me synest det er greit å dele utgifter etter inntekt. Det vil sjølvsagt bety at den som tener mest òg betalar meir.
 7. Nei. Du kan trekke frå inntil 3850 på skattemeldinga som skattepliktig inntekt. Faktisk redusert skatt vil vel variere, men det er langt frå 3850.
 8. LO er først og fremst eit fagforbund som skal jobbe for at medlemma skal få gode arbeidsvilkår. Renteavtale med nokre bankar er ein fordel av å vere medlem, men medlemskontingenten betalar ein først og fremst for at LO skal kunne betale sine tilsette for jobben dei gjer.
 9. Denne gong gjekk det automatisk etter siste justering av styringsrenta, men tidlegare har eg måtte forhandle og viser då til at eg kan få betre rente i andre bankar.
 10. Det er feil. Enten feil tolkning av verdiane eller at lånet har andre vilkår. Antar du har meir enn nokre tusen i lån. Forskjellen på 1.94 og 1.50 er 0.44. Med 300 000 i lån vil det utgjere ca. 1000 i eitt år. At ein sånn endring skal utgjere 1000 over heile perioden kan ikkje stemme. Kor mykje lån har du og over kor lang tid?
 11. DNB satte meg ned frå 1.85 til 1.45, så det får vere greit.
 12. Det er lettare med konsoll enn PC. Du kan få tilnærma samme funksjonalitet med PC, men det krever meir i starten og underveis. Ein med god peiling på PC kan sjølvsagt fikse det ganske kjapt, men alle har ikkje det. Med konsoll er det i stor grad plug and play.
 13. Tflops her og der. Når eg først har kjøpt ein av konsollane så tenker eg aldri over at den andre kanskje har litt fleire pixlar eller sånt. Det er mykje diskusjon om dei tekniske forskjellane, men for folk flest spelar det særs liten rolle. Som òg er ein grunn til at mange vel konsoll over PC. Eg har i dag ein PC frå ~2014 og konsoll frå 2013 som begge fungerer fint til min bruk. Om ein konsoll laster på 3 sekund og den andre 5 så er heller ikkje det avgjerande.
 14. Forstår meg sjeldan på straumprisar og kva verdiar andre her har oppgitt, så eg legg ut heile greia.
 15. Zeph

  Binde rente nå?

  Eg hadde nok heller valgt indeksfond om eg skulle gjort noko sånt. Om Sbanken har fastrente ein stykke under flytande så ventar dei vel fleire rentekutt?
×
×
 • Create New...