Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

Det ble hevder for ørten sider tilbake at det ikke kunne gå rett til en frifinnende dom, at det vil bli rettsak. Men leser at det vil gå rett til frifinnelse om "riksadvokaten mener at bevisene slik de fremstår i dag ikke holder til en fellende dom, vil det bli avsagt en frifinnende dom uten at det holdes ny rettssak". Det er vel umulig å se at de bevisene som ligger nå kan være nok til å dømme VK utover enhver rimelig tvil? Personlig håper jeg det blir en ny rettsak. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
8 minutes ago, knipsolini said:

Det ble hevder for ørten sider tilbake at det ikke kunne gå rett til en frifinnende dom, at det vil bli rettsak. Men leser at det vil gå rett til frifinnelse om "riksadvokaten mener at bevisene slik de fremstår i dag ikke holder til en fellende dom, vil det bli avsagt en frifinnende dom uten at det holdes ny rettssak". Det er vel umulig å se at de bevisene som ligger nå kan være nok til å dømme VK utover enhver rimelig tvil? Personlig håper jeg det blir en ny rettsak. 

Personlig tror jeg man også er bekymret for om man vil måtte grave mer enn hva man ønsker i politiets metoder om man går i dybden av dette igjen. Da vil ting som kniven de ikke fortalte om dukke opp og må forklares, samt avgjørelsen om å destruere alt bevis, samt grunnlaget for å ha en samtale med anklagede uten at det var en del av forhøret. Gudene må vite hvor mye dritt som da kan graves opp - noe jeg tror man vil jobbe hardt for å unngå i frykt for bunnløse pengekrav om oppreisning, samt mulige krav om at folk skal miste jobben osv.

EDIT: Dette er da ting som kan bli ytterst problematisk uansett om VK ikke blir frikjent.

Edited by fokkeslasken
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Det er en ting som forundrer meg litt, og det er kritikken til podcasten og dokumentaren og andre medier. At det er viktig at saken ikke blir ensidig. 

I løpet av de første 16-17 årene Kristiansen satt inne, ble det skrevet få artikler om mulig gjenopptagelse. Og det er nesten ikke skrevet en eneste artikkel som prøver å si noe annet enn at Kristiansen er uskyldig. Dette er jo forståelig da han var dømt, men burde likevell vekket litt mer interesse. 

Men lenge før dommen falt var begge de gutten dømt i mediene. Avisene kom med all mulig informasjon de kunne vri så historien skulle være så sjokkerende som mulig. Kritiske spørsmål ble ikke stilt, og dette forsatte frem til noen få år siden. I fevennen for noen år siden fastslo redaktørene på lederplass at "Nok er nok" og at forsøkene på å få saken opp var uverdig. I podcasten Kriminalkrøniken-Baneheia som er basert på politiets opplevelse av saken, blir det nevnt at journalistene skrev til å med at Kristiansen gråt av selvmedlidenhet, ikke fordi angra på sine handlinger. NRK Sørlandet gikk rett i strupen på Sjødin da han sende inn begjæringen til gjennopptakelseskommisjonen, uten å gi han mulighet til å svare. Da artikkelen Tok vi feil? Kom i 2017 ble journalisten oppringt av kollegaer som lurte på om det hadde klikket for han. 

Dekningen av saken har jo vært nettopp ensidig opp til 2017. Hvorfor var det ingen som er så redde for at saken skal bli ensidig fremstilt nå, hvor var de før 2017? Dette er jo første gangen saken faktisk ikke bare blir framstilt fra en side! 

 

Edited by BethB
 • Like 7

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (22 minutter siden):

Det ble hevder for ørten sider tilbake at det ikke kunne gå rett til en frifinnende dom, at det vil bli rettsak.


Statsadvokaten i Oslo har nå saken, de har et mandat med i all hovedsak to punkter

 • De må være overbevist om gjerningspersonens straffeskyld
 • ... og være av den oppfatning at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffeskylden i retten


Jeg tipper statsadvokaten er overbevist om skyld, men om de mener de kan legge frem tilstrekkelige bevis i retten gjenstår å se.

Dette er jo et mareritt for aktoratet, å skulle stå i en domstol å forsøke legge frem 20 år gamle bevis som ikke lengre kan kontrolleres eller bekreftes, samtidig som forsvaret nå i dag kan sitte med 50/50-hindsight å forsøke å stikke hull i den minste ting med nye sakkyndige osv.

Dersom de kommer til at de enten har tvil om skyldspørsmålet, eller at de tror de ikke har nok bevis, så vil de innstille på frifinnelse, det er deres plikt.

Hva mediene, de etterlatte, Viggo og støttegruppa mener, er i stor grad irrelevant for statsadvokat, det ligger ikke innenfor deres mandat å føre en rettssak fordi partene ønsker en avklaring.
 

Share this post


Link to post
BethB skrev (17 minutter siden):

Dekningen av saken har jo vært nettopp ensidig opp til 2017. Hvorfor var det ingen som er så redde for at saken skal bli ensidig fremstilt nå, hvor var de før 2017? Dette er jo første gangen saken faktisk ikke bare blir framstilt fra en side! 

 

Det er vel fordi man normalt utav respekt for de etterlatte, ikke kjører på med medieoppslag om at en person som er dømt for overgrep og drap av to små jenter, og som har uttømt alle sine ankemuligheter, kanskje ikke er skyldig, med mindre det er særdeles gode grunner til det, som for eksempel når vedkommende får gjenopptatt saken sin.

Å kjøre medieoppslag på medieoppslag om Kristiansens uskyld i 17 år, er respektløst ovenfor familiene til ofrene, uansett om man tror han er skyldig eller uskyldig, når han uansett er dømt for drapene.

Det nest verste resultatet man kan få av denne saken, er jo dersom Kristiansen har sittet uskyldig i fengsel i mange år.
Det verste resultatet ville jo vært om han fikk titalls millioner i erstatning, fikk renvasket navnet sitt, og var skyldig.

Problemet er at vi aldri kan være sikre på det ene eller det andre, så man må bare ta domstolens avgjørelse til etterretning.
Personlig håper jeg de velger ny rettssak, og at de legger inn alle de ressursene de har i dette, også for å se om det er nye etterforskningsskritt som er mulige å ta nå i dag, som ikke var mulige den gangen.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
5 hours ago, Knut Lavngard said:

Det er gjentekne gonger hev skrive er at Kristiansen sine feil ikkje er meir påfallande enn mange andre vitne sine feil.

Det som gjorde at politiet fann det påfallande er den sterke mistanken dei tidleg fekk til Andersen. Og relasjonen mellom dei to gjorde utslaget.

Andersen var mistenkt grunna dei 3-4 observasjonene av han kvelden før, kor han oppførte seg mistenkeleg. Samt fleire usanne forklaringar frå drapskvelden. Mellom anna at han hevda han jogga med HVU den kvelden, eller skulle det men ingen andre møtte. Men HVU sa til politiet at der aldri hadde vore snakk om trening verken den kvelden eller andre fredager.

Kristiansen fekk politiet ei rekkje tips om, men ikkje grunna noko som skjedde den aktuelle dagen. Dei fekk fleire tips om «dei to der».

Og sidan dei hadde ein mistanke, så vart det også «ekstra mistenkeleg» at Kristiansen fortalte seg uriktig på nokre punkt.

Men sanninga er at hans feil, isolert sett, ikkje er verre enn mange andre sine feil.

Dersom du juger/husker feil, og blir tatt i det så er ikke det dramatisk dersom det ikke finnes noen plausibel grunn til at du skulle villede politiet.

Dersom du juger/husker feil, og blir tatt i det så er det SVÆRT dramatisk dersom et øyenvitne forteller at han så deg utføre overgrep og drepe en av jentene.

Og bare for å presisere de hadde ikke kun "ein mistanke", de hadde en bekreftet drapsmann som vitner om at VK deltok. 

Share this post


Link to post
1 minute ago, 0laf said:

 

Det er vel fordi man normalt utav respekt for de etterlatte, ikke kjører på med medieoppslag om at en person som er dømt for overgrep og drap av to små jenter, og som har uttømt alle sine ankemuligheter, kanskje ikke er skyldig, med mindre det er særdeles gode grunner til det, som for eksempel når vedkommende får gjenopptatt saken sin.

Det nest verste resultatet man kan få av denne saken, er jo dersom Kristiansen har sittet uskyldig i fengsel i mange år.
Det verste resultatet ville jo vært om han fikk titalls millioner i erstatning, fikk renvasket navnet sitt, å var skyldig.

Problemet er at vi aldri kan være sikre på det ene eller det andre, så må man bare to domstolens avgjørelse til etterretning, men personlig håper jeg de velger ny rettssak, og at de legger inn alle de ressursene de har i dette, også for å se om det er nye etterforskningsskritt som er mulige å ta nå i dag, som ikke var mulige den gangen.

Men hva med dekningen i forkant av dommen da? Fra de ble arrestert? 

273627.jpg

 • Like 4

Share this post


Link to post
BethB skrev (7 minutter siden):

Men hva med dekningen i forkant av dommen da? Fra de ble arrestert? 


Ja, hva med den?

Mediene rapporterer om saken på den måten de mener er riktig, det er sjelden man ser store oppslag om at siktede personer er uskyldige før rettssaken har startet.

At de melder om DNA-beviset er jo helt naturlig, det var jo et fellende bevis den gangen.
Jeg kan ikke se at Viggo Kristiansen ble behandlet noe verre enn andre siktede barnedrapsmenn ville blitt?

Når det er sagt, så kan jeg være enig i at mediene ofte er litt overivrige til å hausse opp slike saker, bruke sensasjonsoverskrifter og bryte personvernet, men det gjelder ikke bare denne saken.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
Guest Slettet+513
38 minutes ago, 0laf said:

Å kjøre medieoppslag på medieoppslag om Kristiansens uskyld i 17 år, er respektløst ovenfor familiene til ofrene, uansett om man tror han er skyldig eller uskyldig, når han uansett er dømt for drapene.

Når ble saken gjenopptatt? Midt i serien på Discovery+. Kanskje media måtte spille en rolle her så man ikke fikk begravd saken i ti år til.

Share this post


Link to post

VK oppga først feil info om ikke å ha vært i Baneheia, men endret senere uoppfordret forklaringen til at han var der likevel, før han fikk vite at politiet informerte om vitnet som møtte JHA og VK. Tror det var snakk om at han blandet dager. Dette har vært feilinformert av media,at han endret forklaring etter å ha blitt informert av politiet.

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (6 timer siden):

Dersom du juger/husker feil, og blir tatt i det så er ikke det dramatisk dersom det ikke finnes noen plausibel grunn til at du skulle villede politiet.

Dersom du juger/husker feil, og blir tatt i det så er det SVÆRT dramatisk dersom et øyenvitne forteller at han så deg utføre overgrep og drepe en av jentene.

Og bare for å presisere de hadde ikke kun "ein mistanke", de hadde en bekreftet drapsmann som vitner om at VK deltok. 

Du stadfestar poenget mitt i den siste setninga di.

I og med at politiet trudde på Andersen, så fann dei Kristiansen sine unøyaktigheiter mistenkjelege.

Hadde ein vanleg person vore om lag like unøyaktig som Kristiansen var, ville det ikkje vore mistenkjeleg. Og det var det altså mange som var! Poenget er at det han forklarte seg om ikkje var spesielt mistenkjeleg I SEG SJØLV. 

Det er mykje som går i same retning.

ETTER at folk fekk beskjed om at Viggo Kristiansen var skuldig, så var det «mistenkjeleg» at han ringte og inviterte bort to kameratar, som likevel ikkje slapp inn (fordi Kristiansen i mellomtida fekk beskjed om å sitja barnevakt for nevøen).

ETTER at folk fekk beskjed om at Viggo Kristiansen var skuldig, så var det «mistenkjeleg» at Kristiansen ikkje deltok på leiteaksjonen.

Osv.

Share this post


Link to post
0laf skrev (12 timer siden):

Å kjøre medieoppslag på medieoppslag om Kristiansens uskyld i 17 år, er respektløst ovenfor familiene til ofrene, uansett om man tror han er skyldig eller uskyldig, når han uansett er dømt for drapene.
 

Eg er jo samd i dette. Men mediene hev svikta grovt i å opplysa folket. Ingen seier dei skal ta side for Kristiansen.

Alle (som fulgte med) hugsar frå rettssakene at ein sa det var sikre DNA-prov for to brotsmenn. Det utelukka at Andersen kunne gjort det åleine.

I 2010 fekk ein veta at kommisjonen nekta å oppneva sakkyndig på DNA for å sjekka dette provet. Ragne Farmen vart engasjert av Klomsæt, og ho sa, og seier i dag, at det ikkje er rett at DNA-analysene prover to brotsmenn. Då burde media ha framstilt det som at det KAN vera tvil om dette, og at ein ikkje i like sterk grad som før kan utelukka at Andersen var åleine om drapa.

Så kom Susan Pope med same konklusjon i 2011, det styrka tvilen. Men kommisjonen? Dei skreiv at «mangel på DNA utelukkar ikkje Kristiansen som brotsmann». Og lata som om premisset «om ikkje Kristiansen er den andre, kven er det då?» ikkje var viktig. Og hevda altså det ikkje var kome noko nytt som kunne støtta teori om at Andersen var åleine om drapa, endå ein i 2010 fann DNA-prov på at Andersen valdtok. Dei same argumenta prøvde mindretalet seg på denne gongen.

Korleis problematiserte media denne informasjonen i samanheng med oppattakingsprosessen? Fekk folket veta om kva som var nytt, eller kunne vera nytt? Kva gjorde journalistar og rettskommentatorar?

Jo, anført av rettskommentator Inge D. Hanssen, av mange rekna som den mest respekterte, så gadd dei ikkje informera folket om den mogelege betydninga av utviklingen, men latterlegjorde i staden Klomsæt. 10 år seinare er altså saki gjenopptatt på det same grunnlaget, og Hanssen såg/høyrtes ut som han var i sjokk og vart akutt dement i same augneblinken (ja, latterleggjering attende, men denne gongen på sin plass).

Dette sa Hanssen i 2011, ikkje nett objektiv journalistikk:

«Inge Hanssen, som er ein erfaren rettskommentator i Aftenposten, stiller seg tvilande til Sigurd Klomsæt. Hansen har sjølv dekka Baneheia-saka.

– Dette er jo Klomsæt i kjend stil. Han går alltid hardt ut, prossederer og frifinn som han vil. Han bør jo gå rett til gjenopptakelseskommisjonen med dette. Det er jo ingen andre som har sett resultata, som tydlegvis skal ha komme fram, seier Hanssen til NRK.no.»

https://www.nrk.no/sorlandet/_-ingen-dna-spor-av-viggo-1.7575925

Edited by Knut Lavngard
 • Innsiktsfullt 4

Share this post


Link to post
0laf skrev (7 timer siden):


Statsadvokaten i Oslo har nå saken, de har et mandat med i all hovedsak to punkter

 • De må være overbevist om gjerningspersonens straffeskyld
 • ... og være av den oppfatning at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffeskylden i retten


Jeg tipper statsadvokaten er overbevist om skyld, men om de mener de kan legge frem tilstrekkelige bevis i retten gjenstår å se.

Dette er jo et mareritt for aktoratet, å skulle stå i en domstol å forsøke legge frem 20 år gamle bevis som ikke lengre kan kontrolleres eller bekreftes, samtidig som forsvaret nå i dag kan sitte med 50/50-hindsight å forsøke å stikke hull i den minste ting med nye sakkyndige osv.

Dersom de kommer til at de enten har tvil om skyldspørsmålet, eller at de tror de ikke har nok bevis, så vil de innstille på frifinnelse, det er deres plikt.

Hva mediene, de etterlatte, Viggo og støttegruppa mener, er i stor grad irrelevant for statsadvokat, det ligger ikke innenfor deres mandat å føre en rettssak fordi partene ønsker en avklaring.
 

Enig i alt foruten at jeg tviler på om statsadvokaten i Oslo rent personlig blir overbevist om at Andersen ikke var alene om drapene, etter å ha sett på saken med sine «friske øyne».

Men man vil selvsagt ikke si dette. Tipper man ender med frifinnelse med grunnlag i det samlede bevisbildets stilling i hovesak fordi DNA-bevisene for to ikke er like sterke med dagens briller som de var den gangen. Altså at man skylder på sakkyndige og utviklingen i kunnskaper på dette feltet, og tar ingen selvkritikk på vegne av påtalemyndighetene i denne saken.

 • Like 1

Share this post


Link to post
WiiBoy skrev (8 timer siden):

 

Og bare for å presisere de hadde ikke kun "ein mistanke", de hadde en bekreftet drapsmann som vitner om at VK deltok. 

De hadde kun en mistanke.

Men så -- i samme samtale som de plasserte den bekreftede gjerningsmannen på åstedet gjennom nye beviser, en uformell samtale som ikke var et avhør, så forklarer politimannen som snakket med JHA selv at han PLANTET IDEEN om at politiet trodde VK var den hovedskyldige.

 

Sitat

Siden politiet verken gjorde referat eller opptak av lyd eller bilde fra avhøret, er det Hansens egen rapport fra avhøret som har blitt stående:  1. «Jeg meddelte ham også at politiet hadde fremskaffet biologisk materiale fra åstedet, og at dette materialet var i overensstemmelse med Andersens profil. Han ble derfor meddelt at vi var sikre på at han var en av overgriperne.»  2. «Andersen ble også spurt om han selv kunne være et slags offer i denne saken – i den forstand at hans beste venn Viggo Kristiansen – kunne har vært den mest aktive på åstedet.»  3. «Da jeg nevnte dette temaet, var det klart at Andersen fikk noe å tenke på. Vi snakket litt frem og tilbake om Andersen og Kristiansens forhold seg imellom – det var ingen tvil om at Kristiansen var «den sterkeste av de to», - den som traff avgjørelsene.»  

https://m24.no/baneheia-baneheia-saken-kommentar/jeg-har-skrevet-om-baneheia-saken-i-20-ar-na-har-jeg-svekket-tro-pa-rettsstaten/318575

((Denne neste sitatblokken er besatt og bør i karantene... Sånn. Kodemessig.

Sitat

 

Er ikke en del av innlegget.))---

Det som er mest skremmende er at uten mobilbeviset, så ville VK vært totalt sjanseløs.
Selv om han var totalt uskyldig og satt i sykkelboden hele kvelden mens drapene pågikk, så ville han blitt dømt.

Edited by Red Frostraven
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (14 timer siden):


Jeg ville startet med å forklare meg riktig for politiet, ikke samkjørt vitnemålet mitt med en kompis som er drapsmannen, så jeg hadde sluppet å sitte inne i 21 år uskyldig, men det er kanskje bare meg ?

...

Og om du glemte detaljer som gjerningsmannen utelot med vilje, og politiet forsøkte å mate den skyldige med hva du sa for å bruke hva enn du sa mot deg?

Ville du da vært skyldig..?

Hva ville du tenkt, som uskyldig, om politiet sa de hadde DNA-bevis som plantet deg på åstedet..?

Edited by Red Frostraven
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
8 hours ago, 0laf said:


Statsadvokaten i Oslo har nå saken, de har et mandat med i all hovedsak to punkter

 • De må være overbevist om gjerningspersonens straffeskyld
 • ... og være av den oppfatning at det kan føres tilstrekkelige bevis for straffeskylden i retten


Jeg tipper statsadvokaten er overbevist om skyld, men om de mener de kan legge frem tilstrekkelige bevis i retten gjenstår å se.

Dette er jo et mareritt for aktoratet, å skulle stå i en domstol å forsøke legge frem 20 år gamle bevis som ikke lengre kan kontrolleres eller bekreftes, samtidig som forsvaret nå i dag kan sitte med 50/50-hindsight å forsøke å stikke hull i den minste ting med nye sakkyndige osv.

Dersom de kommer til at de enten har tvil om skyldspørsmålet, eller at de tror de ikke har nok bevis, så vil de innstille på frifinnelse, det er deres plikt.

Hva mediene, de etterlatte, Viggo og støttegruppa mener, er i stor grad irrelevant for statsadvokat, det ligger ikke innenfor deres mandat å føre en rettssak fordi partene ønsker en avklaring.
 

Men må det være full frifinnelse eller kan de innstille delvis frifinnelse ?

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (16 minutter siden):

Hva ville du tenkt, som uskyldig, om politiet sa de hadde DNA-bevis som plantet deg på åstedet..?

Jeg ville tenkt at de prøver å bløffe for å få en tilståelse, holdt kjeft å stått på mitt. Hvis man har sett litt avhør fra f.eks USA, så ser man at Politiet rett som det er bløffer med å si at de f.eks har vitner som plasserer deg på åstedet, de har videoopptak, de har DNA, de har spor fra mobiltelefon, andre i avhør har sagt ditt og datt osv, og ofte så innrømmer jo folk at de har gjort noe, og bløffen virker, hadde de holdt kjeft, hadde mange gått fri (ja, jeg ser mye på Investigation Discovery)

Birgitte Tengs saken her i Norge er jo et fint eksempel på hvordan de fikk en uskyldig gutt til å tilstå noe han ikke hadde gjort ved å manipulere og presse han til det ytterste.

 

Edited by FiveInline
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
FiveInline skrev (10 minutter siden):

Birgitte Tengs saken her i Norge er jo et fint eksempel på hvordan de fikk en uskyldig gutt til å tilstå noe han ikke hadde gjort ved å manipulere og presse han til det ytterste.

Jepp, og politiet viste virkelig at de lærte, når denne saken kom opp kort tid etterpå. Fritz Moen som også hadde blitt nærmest truet til å tilstå noe han ikke hadde gjort ble samtidig frigjort ikke lenge før første gang VK søkte om gjenopptakelse. Det var store ord fra justisministeren om at noe slikt ikke skulle skje igjen, og at det var nok en "dårlig timing" å gjenoppta Baneheia-saken da. Så er det opplagt at om uskyldige mennesker kan tilstå forbrytelser de ikke har gjort, så kan JHA lyve om VKs deltakelse, noe enkelte her faktisk anser som nærmest umulig. Og om bare forklaringene til JHA var realistiske og ikke bar preg av å legge skyld over på VK, så ville det vært et godt tegn i hvert fall. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
38 minutes ago, FiveInline said:

Jeg ville tenkt at de prøver å bløffe for å få en tilståelse, holdt kjeft å stått på mitt. Hvis man har sett litt avhør fra f.eks USA, så ser man at Politiet rett som det er bløffer med å si at de f.eks har vitner som plasserer deg på åstedet, de har videoopptak, de har DNA, de har spor fra mobiltelefon, andre i avhør har sagt ditt og datt osv, og ofte så innrømmer jo folk at de har gjort noe, og bløffen virker, hadde de holdt kjeft, hadde mange gått fri (ja, jeg ser mye på Investigation Discovery)

Birgitte Tengs saken her i Norge er jo et fint eksempel på hvordan de fikk en uskyldig gutt til å tilstå noe han ikke hadde gjort ved å manipulere og presse han til det ytterste.

 

Det du sier om å bløffe er ikke noe bedre enn å røpe en teori, noe som er akkurat det som ble gjort mot JHA og som førte til at denne saken ble så komplisert som den ble, så det å bløffe er IKKE en forhørs metodologi som blir praktisert her i landet i dag. Nye forhørs metoder forhindrer forhører å plante noen form for idé i hodet til den forhørte. Det skal være den forhørte som snakker, den forhørtes egne ord, og ikke forhører som snakker gjennom den forhørte på noe vis.

Edited by Potetsekk
 • Like 3

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (10 timer siden):

Bare så det blir lettere å lese postene done:
Betyr det at du kaller det løgn også når folk sier noe uriktig som de mener er riktig?

Nei, jeg sier at jeg ikke tar det du sier for god fisk.

Du må slutte å finne på hva jeg sier, dette er ikke første gang i denne tråden. Bar slutt å siter meg og svar meg om du ikke skjønner hva jeg skriver.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...