Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

WiiBoy skrev (1 time siden):

Det er/var til tider interessante emner som blir belyst, men i det siste så oversømmes tråden fullstendig av noen få som vet 100 % at VK ikke var tilstede. Siden kun to personer kan vite med 100% om de var der eller ikke, så gir det ingen mening å ha en slik bastant holdning.

Denne tråden er tilnærmet død hva fornuftig diskusjon angår. 

Det er en del som blir alt for bastante ja, som både er tankelesere og drar konkluderende slutninger på noe som strengt tatt bare er spekulasjor og synsing. Men det gjelder absolutt begge "sider". Og sånn blir jo fort diskusjonen unødvendig polarisert, og alle bør ta seg tid å lese hva andre skriver og faktisk vurdere om man kan ta feil. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 minute ago, BethB said:

Hvis han blir frikjent uten rettsak, så legger jo dette ett veldig stort grunnlag for angrep på både gjennopptakelseskommisjonen og påtalemyndigheten den gangen. Da vil jo ganske mange få kritiske spørsmål. 

Blir det en ny rettsak så kan det jo vippe begge veier, og blir han frikjent der så blir det samme rabalder. Men en ny rettsak vil jo i utgangspunktet gi ett inntrykk av at saken er mer usikker enn en frifinnelse kansje? 

Men jeg tipper på frifinnelse uten rettsak. 

Ingen blir fornøyde med frikjennelse uten ny rettsak. Ikke Viggo, ikke foreldrene til ofrene, ikke de som fortsatt er overbevist om at VK er skyldig og heller ikke de som føler at VK fortjener å få rettslig renvaska navnet hans i saken ved å gå igjennom nye bevis for å på nytt tegne et nytt helhetsbilde. På samme tid så vil gjenopptakelse antakeligvis få frem nye bevis i spotlightet som får norsk rettssystem og politi arbeid til å se enda mer ille ut enn før osv, som setter ting i et dårligere lys enn om de bare finner VK frikjent. Riksadvokaten har en helsikkes avgjørelse å ta her.

Share this post


Link to post
On 2/25/2021 at 4:30 PM, WiiBoy said:

 

Det må da være mulig, selv om du har på store skylapper, å se at dette er en mistenkelig oppførsel av VK.

Så når jeg skriver : En mulig forklaring..

Så er dette skylapper? 

Share this post


Link to post
BethB skrev (2 timer siden):

Så du reagerer på at de som er enige med deg har liten refleksjon i forhold til at du mener at Kristiansen med all sannsynlighet løy flere ganger?

Nei, jeg reagerer på at du nekter for at VK har løyet.

 

BethB skrev (2 timer siden):

Du klarer faktisk (i samme setning!) angripe de som er uenige med deg for ikke å reflektere over bevisene samtidig som du argumenterer for ditt syn utifra hva du mener er sannsynlig. 🙄

 

Ja, er det så rart? Du og andre glatter over alt VK har gjort og sagt, men forholder dere helt anderledes til JHA. Da er det på sin plass å påpeke det. Jeg skriver samtidig hvordan jeg ser på løynene til VK, men jeg har mange ganger skrevet at deter beviser som peker i flere retninger. Det virker ikke som du er åpen for at ikke alle beviser peker på en banal konklusjon.

Share this post


Link to post
Potetsekk skrev (14 minutter siden):

Ingen blir fornøyde med frikjennelse uten ny rettsak. Ikke Viggo, ikke foreldrene til ofrene

Mødrene til ofrene sa på et klipp på nyhetene her om dagen at de ønsket ny sak. Det virket som de var overbeviste om at det ville fjerne all tvil om at VK var medskyldig, men jeg kan ha misforstått.

Share this post


Link to post
BethB skrev (1 time siden):

Du har fått presentert at både Jostein Sørstrønen og vitne med hunden forklarte seg uriktig.

Har jeg? Det har ikke jeg fått med meg. I så fall beklager jeg. Kan du linke til hvor det har skjedd?

BethB skrev (1 time siden):

Nei, jeg har ikke påstått at det var andre som var i Baneheia og sa at de ikke var der.

Ok, så løynene til VK var av en annen liga en de andres. Ja, da har du forklaringen på hvorfor de er mer mistenkelig enn de andres. Kanskje det de andre sa ikke nødvendigvis var løyner, men at de kun begikk feil?

 

BethB skrev (1 time siden):

Du skriver:

Har han løyet og sagt han ikke ha vært i baneheia drapskvelden, til tross for at han var der? Hvis nei, kan vi da droppe det temaet?

Å når jeg svarer det på det, så er det galt av meg å bruke utrykke å droppe noe? Dette blir for dumt. 

Ja, det er mulig du føler det blir for dumt, men du insisterer på at VK ikke løy og at det ikke finnes noe som tyder på at han var med på ugjerningene. Det mener jeg er feil og vil fortsette å skrive om det til folk slutter å påstå at det ikke har skjedd.

Share this post


Link to post
4 minutes ago, nirolo said:

Nei, jeg reagerer på at du nekter for at VK har løyet.

 

Ja, er det så rart? Du og andre glatter over alt VK har gjort og sagt, men forholder dere helt anderledes til JHA. Da er det på sin plass å påpeke det. Jeg skriver samtidig hvordan jeg ser på løynene til VK, men jeg har mange ganger skrevet at deter beviser som peker i flere retninger. Det virker ikke som du er åpen for at ikke alle beviser peker på en banal konklusjon.

Jeg har igjen og igjen og igjen sagt at Kristiansen har forklart seg urett. Jeg har aldri påstått at alt han sa var sant. 

Jeg har ikke glattet over alt han har gjort. Så der forklarte du deg urett. Jeg legger til grunn at du kan misforstå eller tolke feil, så derfor så påstår jeg ikke at du lyver her. 

Jeg har aldri påstått eller mener at alle bevisene peker i en retning, uansett hva det "virker som" jeg er åpen for. 

Share this post


Link to post
bellad76 skrev (4 timer siden):

Nei, du kan ikke vite at drapene ikke skjedde før kl. 19.30, selv om de sannsynligvis skjedde senere. Noe sikkert alibi er det altså ikke. De kunne gitt hverandre alibi fra kl. 18.15 da de forlot parkeringsplassen, men mellom 18.15 og 19.30 gir de hverandre ikke alibi. Andersen sier først at han var alene i skogen mellom 18.15 og 20.00. At han senere tilpasser forklaringen sin til Kristiansens er noe som må holdes mot Andersen, ikke motsatt. Jeg tror dette må være historiens dårligste alibiavtale, som forklares med at det neppe var noen alibiavtale. Hvorfor ikke si de var sammen, enten i bua eller skogen, fra 18.15 til 20?

Hva om JHA tror han har vært observert i mellomtiden? Kanskje har han det, men ikke av noen som la merke til at det var ham? Man vet ikke alt som har skjedd. At VK og JHA ikke er så smarte er vel dokumentert.

 

bellad76 skrev (4 timer siden):

Det er lite som taler for at Kristiansen var på åstedet. De forholdene du sikter til som var usant har ikke noe med hva som skjedde på åstedet å gjøre.

Det har med at han vha løyner og samkjørte alibi prøvde å plassere seg et annet sted en drapsstedet på drapstidspunktet. Det taler for at han faktisk var der.

 

bellad76 skrev (4 timer siden):

I 2002 trodde man det var sikkert at det var to menn på åstedet som var sammen om forbrytelsen, pga. tekniske beviser.

Nei, det var på tross av de tekniske bevisene. Det var ingen som sa det var god dekning på drapsstedet. Man sa vel noe sånt som "det kan ha vært mulig" å ha dekning der. Om det var en presis og god beskrivelse kan man jo diskutere, men det var ikke fordi det kunne være dekning at VK ble dømt. Da er det veldig mange som skulle vært dømt for disse drapene. Det var andre elementer som gjorde at han ble funnet skyldig - som f.eks løynene om å være et annet sted.

 

bellad76 skrev (4 timer siden):

Det blir for meg uforståelig at du skal bruke 20 år gamle konklusjoner med et annet bevisbilde som argument for at Viggo Kristiansen vil bli dømt på ny i dag.

Det er en rekke av bevisene og vurderingene fra de opprinnelige retssakene som står seg fint i dag. At det er noen bevisendringer betyr ikke at alle andre vurderinger må forkastes. Derfor er det relevant å peke på hva som skjedde i retssakene.

 

 

Share this post


Link to post
20 minutes ago, nirolo said:

Har jeg? Det har ikke jeg fått med meg. I så fall beklager jeg. Kan du linke til hvor det har skjedd?

Ok, så løynene til VK var av en annen liga en de andres. Ja, da har du forklaringen på hvorfor de er mer mistenkelig enn de andres. Kanskje det de andre sa ikke nødvendigvis var løyner, men at de kun begikk feil?

 

Ja, det er mulig du føler det blir for dumt, men du insisterer på at VK ikke løy og at det ikke finnes noe som tyder på at han var med på ugjerningene. Det mener jeg er feil og vil fortsette å skrive om det til folk slutter å påstå at det ikke har skjedd.

Hvis du blar tilbake i dine egne innlegg til 01.41 i går så skriver du at du ikke vet noe som Sørstrønen. Jostein Sørstrønen er far til Stine Sofie. 

Her så sier du selv at alle de andre vitnene kan ha begått feil, men du insisterer på at Kristiansen lyver?

Å igjen, nå forklarer du deg usant. Når har jeg påstått at det ikke finnes noe som tyder på at Kristiansen er skyldig?

Du kan forsette å skrive så mye du vil. Men du får tåle at andre bruker samme ord og utrykk som deg, uten å angripe de for ordbruken som du selv har. Bruker du ordet droppe så får du tåle at andre gjør det også. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Knut Lavngard skrev (4 timer siden):

Eg skal heretter halda meg sakleg.

Lat meg forklara poenget, uten at me treng gå inn på spørsmålet om skuld her.

Svakheita ved dei sakkyndige vitnemåla er at ein ikkje hev bedt om ei sannsynsvurdering.

Ein hev nytta det livsfarlege spørsmålet «kan du utelukka». Om noko hev sannsyn ein til ein kvadrilliard, så lyt ein svara «nei» på eit spørsmål om ein kan utelukka det. Men bør ein kunne legga noko slikt til grunn i retten, utan sikre andre prov på at dette ufatteleg usannsynlege må ha skjedd?

Visste du at sannsynet, i hvert fall nokre høve (sjå lekkje nedst) er ein til 37 millionar for at to ulike individ som ikkje er i slekt kan «matcha» på DNA?

Kva betyr det?

Jo, om ein DNA-ekspert hadde fått spørsmålet: «Kan du utelukka at kjønshåret på åstaden tilhøyrer ein annan mann enn Andersen?»

Så måtte vedkommande ha svart «nei». Men vonleg ville vedkommande presisert at sjansen kun er ein til 37 millionar.

Man må ikke svare "Nei" på et slikt spørsmål. Som fagperson er det forventet at man gir et faglig resonement i retten. Dersom noe har en mikroskopisk sjanse, så forklarer man det. Man svarer ikke blindt ja eller nei på slike spørsmål. Dersom det ble gjort var det svakt av både vitnene og retten.

 

Knut Lavngard skrev (4 timer siden):

Eg heng ikkje med.

Kva er oppkonstruert? Eg tenkte sjølvsagt aldri på at Kristiansen kunne vera uskuldig, før eg sette meg inn i saki. Sjå mitt innlegg frå oktober 2017 på side 3. Svar gjerne på det du er usamd i.

At Andersen kom til Kristiansen kl. 19.30 eller rundt då, er særdeles lite truleg, sjølv om det i teorien ikkje kan utelukkast. Jentene sist sett 18.50. Fleire meiner 40 minutt var nok for Kristiansen, så kvifor ikkje for Andersen? Men 19.30 er neppe riktig. At Kristiansen var i nordvestlege del av Baneheia fredag og ikkje torsdag er riktig.

Det er vel fånyttes med ein ny debatt om dette, men kan du utelukka at Kristiansen rett og slett tok feil om tidspunktet? Slik venen som sa han kom bort til Kristiansen kl. 22 må ha gjort, sidan den andre venen sa det var kl. 21. Slik Jostein Sørstrønen forklarte seg så feil om noko at han vart mistenkt i saki.

Kan du utelukka at Viggo Kristiansen gjorde tilsvarande feil som andre vitne gjorde? 

Mtp at VK gjentatte ganger forklarte seg usant om hvor han var drapskvelden, hvor han tilpasset forklaringen etter hvert som nye vitneutsagn motsa forklaringene hans, finner jeg det helt usansynlig at han har gjort dette ved en feiltagelse. Sansynligheten for at det skulle skje ved gjentatte feiltagelser er så lav at den kan sees bort i fra i mine øyne. Det betyr dog ikke at han automatisk har drept noen, kun at han løy om hvor han var drapskvelden.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Spørsmål angående uriktig forklaring/løgn/forsøk på å skaffe seg alibi:

Har Kristiansen (sett bort i fra Andersens vitnemål) blir tatt i løgn eller forklart seg urett, eller forsøk på å skaffe seg alibi i det tidsrommet drapene skjedde? 

Det er blitt hevdet flere ganger. Jeg mener jeg har satt meg greit inn i saken, men dette forstår jeg ikke helt hvor kommer fra? 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Hapi70 said:

Hvem tror han blir frikjent uten ny rettsak? Tipper det skjer raskt som f. for å unngå mer publisitet om denne saken.

Jeg tror ny rettsak, hvor han blir frikjent for mer enn det han ble frikjent for i den første rettsaken. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
BethB skrev (3 minutter siden):

Har Kristiansen (sett bort i fra Andersens vitnemål) blir tatt i løgn eller forklart seg urett, eller forsøk på å skaffe seg alibi i det tidsrommet drapene skjedde? 

Det er blitt hevdet flere ganger. Jeg mener jeg har satt meg greit inn i saken, men dette forstår jeg ikke helt hvor kommer fra? 

Ja. Han har både hevdet å ikke ha vært i baneheia i det hele tatt og hevdet at JHA var hjemme hos ham 19:30.

At hans beviste opphold i baneheia er uvesentlig, og 19:30 og utover er høyst sansynlig da drapene skjedde. JHA var ikke hos VK 1930.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

BethB skrev (8 minutter siden):

Hvis du blar tilbake i dine egne innlegg til 01.41 i går så skriver du at du ikke vet noe som Sørstrønen. Jostein Sørstrønen er far til Stine Sofie.

Ja, det stemmer. Men jeg forstår ikke hvordan du kan hevde:

BethB skrev (2 timer siden):

Du har fått presentert at både Jostein Sørstrønen og vitne med hunden forklarte seg uriktig.

Har du presentert dette eller ikke? Har du link?

 

BethB skrev (8 minutter siden):

Hvis du blar tilbake i dine egne innlegg til 01.41 i går så skriver du at du ikke vet noe som Sørstrønen. Jostein Sørstrønen er far til Stine Sofie. 

Her så sier du selv at alle de andre vitnene kan ha begått feil, men du insisterer på at Kristiansen lyver?

Dette har jeg sagt mange ganger: Fordi VK lyver om og om igjen. Han tilpasser forklaringen til nye vitnemål og flere av løynene er ikke "ops, jeg bommet med et kvarter", de er av typen "jeg var ikke der" eller "jeg var et annet sted".

 

 

BethB skrev (8 minutter siden):

Å igjen, nå forklarer du deg usant. Når har jeg påstått at det ikke finnes noe som tyder på at Kristiansen er skyldig?

Ved å hevde at VK kun forklarer seg uriktig, mens JHA lyver. Ved å si at du er helt sikker på at VK blir frifunnet, ved å bagatellisere alt som er i VK sin disfavør, mens du blåser opp det JHA har sagt som var feil.

Til sammen så gir det et ganske tydelig bilde av hva du mener.

 • Like 3

Share this post


Link to post
48 minutes ago, nirolo said:

Ja, det er mulig du føler det blir for dumt, men du insisterer på at VK ikke løy og at det ikke finnes noe som tyder på at han var med på ugjerningene. Det mener jeg er feil og vil fortsette å skrive om det til folk slutter å påstå at det ikke har skjedd.

Jasså? Så  de fant bevis som fysisk planter VK på stedet? Dette er nytt for meg. Del gjerne hva de bevisene var.

 • Like 1

Share this post


Link to post
51 minutes ago, frohmage said:

Mødrene til ofrene sa på et klipp på nyhetene her om dagen at de ønsket ny sak. Det virket som de var overbeviste om at det ville fjerne all tvil om at VK var medskyldig, men jeg kan ha misforstått.

Mitt inntrykk var at de ønsket ny rettsak, for at Viggo ikke skulle kunne slippe ut med det første.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 minute ago, nirolo said:

 

Ja, det stemmer. Men jeg forstår ikke hvordan du kan hevde:

Har du presentert dette eller ikke? Har du link?

 

Dette har jeg sagt mange ganger: Fordi VK lyver om og om igjen. Han tilpasser forklaringen til nye vitnemål og flere av løynene er ikke "ops, jeg bommet med et kvarter", de er av typen "jeg var ikke der" eller "jeg var et annet sted".

Ved å hevde at VK kun forklarer seg uriktig, mens JHA lyver. Ved å si at du er helt sikker på at VK blir frifunnet, ved å bagatellisere alt som er i VK sin disfavør, mens du blåser opp det JHA har sagt som var feil.

Til sammen så gir det et ganske tydelig bilde av hva du mener.

Jeg har aldri påstått at jeg har presentert dette. Så hvorfor legger du det frem som at jeg har det? 

Ikke overraskende da, det er ikke første ganga du påstår at jeg har skrevet eller påstått noe jeg ikke har og som du ikke kan bevise. Som igjen når du enda en gang påstår at jeg er helt sikker på at Kristiansen blir frifunnet. Det må da være slitsomt å sitte å dikte hele tiden? 

Når har jeg blåst opp det Andersen har sagt feil? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Potetsekk skrev (Akkurat nå):

Jasså? Så  de fant bevis som fysisk planter VK på stedet? Dette er nytt for meg. Del gjerne hva de bevisene var.

Hvor har jeg skrevet det? Send meg link der jeg skriver at det er funnet fysiske beviser som planter VK på stedet takk.

Eller er stråmenn en ny taktikk?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...