Jump to content

bellad76

Medlemmer
 • Content Count

  345
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

141 :)
 1. Det var da ingen som var i tvil om at det var DNA-beviser for to gjerningsmenn den gangen. Det mindretallet har argumentert med er det reneste sprøyt.
 2. Dette har av flere blitt brukt som selve "kronargumentet". Det man glemmer er at politiet på dette tidspunktet stilte de to opp mot hverandre, for å forsøke å få dem ti å snakke hverandre inn i saken. Det var de avhengige av, siden de ikke hadde noe på Kristiansen. Begge de to fikk lese arrestordren, hvor begges navn stod, slik at det ikke akkurat er merkelig om Kristiansen utbrøt "Er Jan Helge også tatt?". Nå vet vi ikke ordrett hva som ble sagt, da dette ikke finnes på bånd, men at politiet, som trodde han var skyldig, tolket dette som en innrømmelse, er ikke rart. Men det er ikke annet enn tegn på confirmation bias, dessverre. At man tolker nøytral info til inntekt for det man er overbevist om. At Kristiansen skal ha "forsnakket seg" og innrømmet noe med den setningen, for så å holde fast ved at han er uskyldig i jeg vet ikke hvor mange timer med avhør, uten å forsnakke seg om noe som har med drapene å gjøre, og i 20 år deretter, er ikke spesielt sannsynlig. Det han sa er rett og slett noe som kan tolkes i begge retninger, isolert sett. Så var det også slik at Kristiansen var mistenkt for kikker-saken, som han jo var skyldig i, og i følge ham selv skjønte han ikke at det var Baneheia-drapene arrestasjonen gjaldt, før han kom inn på avhørsrommet. Kikkersaken var muligens Andersen også delaktig i, når man ser hvordan den/de som bedrev kikkingen ble beskrevet.
 3. Nå virker det ikke som om du leste det jeg skrev, men det dreier seg altså om flere vitner som forklarte seg før jentene i det hele tatt ble funnet. Da snakker vi altså dagen etter drapene, og søndag. Om du faktisk holder fast ved at du har en egen standard for Viggo Kristiansen om hva som er løgn og ærlige feil, mens andre som forteller om, og lenge holder fast ved, ting som åpenbart ikke stemte, ikke er løgnere, så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe videre. Det finnes mye litteratur om dette teamet. Vitner er som hovedregel upålitelige i større eller mindre grad. Det er bare å google vitnepsykologi, mye interessant å lese.
 4. Du anser altså et helt vanlig fenomen som så godt som umulig. Det er ikke bare mulig, men helt normalt å glemme ting, fortelle feil og måtte justere på vitneforklaringer. Det skjer i alle saker og det er en rekke vitner som gjør langt større feil i sine forklaringer i Baneheia-saken enn Viggo Kristiansen gjør. Det er alt for omfattende å gå inn på alle vitner som har problemer med å huske eller sier noe som ikke stemmer i Baneheia-saken, men jeg kan gi deg noen eksempler. Vitnet som snakket med Andersen og Kristiansen ved Svarttjønn fortalte heller ikke om dette møtet til politiet i sitt første avhør. Dette vet du, da det har blitt nevnt mange ganger i tråden. Da han senere ble avhørt om møtet (etter at Andersen og Kristiansen fortalte om det til politiet), så husket han det, men det fremgår at han ikke har noen god erindring av møtet. Hvorfor fortalte ikke han om dette møtet til politiet? Er det bevisst tilbakeholdelse? Til tross for leteaksjonen er det flere vitner som ikke husker hvilken dag de gikk i Baneheia, og det er vitner som gir uriktige opplysninger som de enten retter opp senere (slik Kristiansen gjorde), eller rett og slett står på at er riktig, selv om det beviselig er feil. Det er f.eks. et vitne som forteller til politiet at hun på kvelden for drapene møtte en mann som hun opplevde som truende. Senere ringer hun inn og forteller at hun har funnet ut at dette ikke var på drapsdagen likevel. Hvis du legger til grunn at det er umulig å huske feil om hvilken dag hun opplevde en truende person nær Baneheia, særlig fordi det var en stor letaksjon, ja så må vel denne damen lyve til politiet da? Det er vel tross alt mer spesielt å bli truet av noen enn å møte en kompis? En dame fra Grim (der barna bodde) insisterer til politiet på at hun på drapsdagen så Lena gå på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Hun sier hun er hundre prosent sikker på dette og hun opprettholder dette i flere avhør. Til tross for at hun er skråsikker på sin observasjon og også tidfester det ved å knytte observasjonen av Lena opp mot andre hendelser, og til tross for at hun hadde helikoptre over hustakene morgenen etter at jentene forsvant, tar hun beviselig feil. Hun kan ikke ha observert Lena på rulleskøyter på Grim klokka 19.30 på drapsdagen. Lyver hun også til politiet? En turgåer observerte to jenter på badebrygga i 3. Stampe cirka klokka 19.30. Jentene stemmer godt til beskrivelsen av de to drepte barna. Dette finnes det faktisk flere artikler om, f.eks denne fra før likene ble funnet: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jJekL/to-smaajenter-savnet-mor-frykter-kriminell-handling «Det finnes bare én sikker observasjon av dem, på badeplassen ved vannet «3. Stampe» klokken 19.30 fredag. Der har to personer sett dem.» Til tross for letaksjonen og drapssaken, og til tross for at en mann som har vært ved badebrygga der jentene badet pr. def. er en aktuell kandidat for politiet, klarer denne turgåeren og vedkommendes følgesvenn likevel ikke å huske hvilken dag de selv gikk i Baneheia og gjorde denne observasjonen. Vitnet må ty til notater i sin syvende sans og ender med tre ulike dager (inkludert drapsdagen) som mulige dager. Hvorfor husker han ikke hvilken dag han var i Baneheia og så to jenter på badebrygga? Forsøker personen å lure politiet? Denne opplysningen fant man at ikke kunne stemme med drapsdagen, og det ble fastslått at siste observasjon av jentene var rundt 18.50. Når det gjelder faren til en av de drepte, så er det riktig som det er blitt nevnt at han på et tidspunkt blir presset i avhør av politiet. Noe er nevnt i boken, som er utgitt i samarbeid med de pårørende, men på langt nær alt. Problemet var at vedkommende i avhør ga opplysninger om hvor han var og hva han gjorde i tidsrommet da jentene forsvant som ikke stemmer med vitneobservasjoner av ham. Lyver også denne personen til politiet? Har han noe med drapene å gjøre? Eller lyver vitnene til politiet når de forteller at de observerte ham et annet sted enn han sa han var? Det kan heller ikke utelukkes. Jeg kunne fortsatt med en rekke vitner i saken som bommer om tid og sted, og som endrer forklaring og som helt åpenbart tar feil. Poenget er at det er vanlig å huske feil. Hvis du mener at det er umulig å huske feil, så har du ikke akkurat erfraring og forskning på vitners hukommelse på din side, for å si det litt forsiktig. For å pseudo-sitere den norske avhørseksperten Asbjørn Rachlew, så er den menneskelige hukommelse helt enkelt ikke skapt for å være vitne i straffesaker. Mitt poeng er at det som gjelder alle andre vitner i saken også må gjelde Viggo Kristiansen. En kan ikke ha en helt annen norm for vurdering av avhørene av Kristiansen enn man har for vurdering av opplysninger fra andre i saken. At han ikke forteller om møtet med Andersen taler ikke til Kristiansens fordel. Det er helt klart. En åpenbar mulighet er at han holder tilbake opplysninger om møtet med Andersen i første avhør. Men en annen mulighet er at han ikke fortalte om det fordi han ikke kom på det. Akkurat som at han heller ikke fortalte om møtet med de to kompisene den samme kvelden, og akkurat som at mange andre vitner i saken heller ikke husker alt rett. Hvis man kun vurderer én mulighet og glatt legger til grunn at han lyver, fordi man i utgangspunktet mener at han er skyldig, så har man det som omtales som tunnelsyn. Det er skummelt. Det kan lede til justismord. Det man da må gjøre er å vurdere om det er andre muligheter enn at han lyver. Er det noe som taler for at dette ikke var bevisst tilbakeholdelse? At Kristiansen i første avhør beskrev sykkelen sin, som han brukte til Svarttjønn på drapsdagen, er en åpenbar indikasjon på at han ikke forsøker å legge skjul på noe. Hvis han hadde møtet ved Svarttjønn i tankene, måtte han jo være klar over at et vitne ville kunne identifisere ham og sykkelen der, og hvis han hadde satt sykkelen ved bommen, slik Andersen hevder, måtte han vite at mange vitner kunne identifisere sykkelen Likevel beskriver han denne sykkelen i første avhør. At det i avhørsprotokollen står at Kristiansen uoppfordret forteller om møtet med Andersen ved Svarttjønn er en annen indikasjon for at han ikke prøver å holde noe tilbake. At det han forteller om hvor han syklet og hvordan han traff Jan Helge også er helt i tråd med det et annet vitne forteller, er også en indikasjon for at Kristiansen ikke prøver å holde noe tilbake. At Andersen og Kristiansen ikke forklarer seg likt om møtet ved Svarttjønn når de foreller om dette møtet til politiet, taler for øvrig for at det ikke er en koordinert forklaring. Kristiansen sier at han syklet forbi bommen og traff Andersen da han kom tilbake. Andersen sier at han satt på bommen og ventet, men han må senere endre dette. Problemet til Andersen er at Kristiansen kom fra 3. Stampe da de møttes. Andersen kunne derfor ikke vite at Kristiansen to minutter før hadde passert bommen fra motsatt side. Det kunne han visst om de hadde koordinert forklaringene sine, men når Andersen sier at han satt oppå bommen og ventet (på HV) så viser han at dette ikke er koordinert med Kristiansens forklaring. At Kristiansens forklaring bekreftes av et vitne som observerte ham da han syklet forbi bommen, mens Andersens forklaring er i strid med vitneforklaringer (og Kristiansens forklaring) taler også for at det er Andersen, ikke Kristiansen, som forsøker å legge skjul på omstendighetene rundt hans tur til Baneheia og Svarttjønn denne dagen. At Andersens senere tilståelse også er i direkte strid med hva vitner forklarer tyder vel også på at det er Andersen, ikke Kristiansen som forklarer seg uriktig. Jeg håper ellers alle saksdokumenter lekkes, slik at det blir slutt på slike misforståelser.
 5. De tre som utgjorde flertallet i kommisjonen er helt sikkert oppegående mennesker. De skjønner at gjenåpningen skaper mye bråk. Likevel stemte de for det. Trolig fordi de fant det tvingende nødvendig. Det harmonerer neppe med at de mener det er overveiende sannsynlig at han var med på drapene, selv om de ikke går lenger enn til å konkludere med at det er rimelig mulighet for frifinnelse, som vel er det eneste de har anledning til å mene noe om hvorvidt det er eller ikke.
 6. Enig i alt foruten at jeg tviler på om statsadvokaten i Oslo rent personlig blir overbevist om at Andersen ikke var alene om drapene, etter å ha sett på saken med sine «friske øyne». Men man vil selvsagt ikke si dette. Tipper man ender med frifinnelse med grunnlag i det samlede bevisbildets stilling i hovesak fordi DNA-bevisene for to ikke er like sterke med dagens briller som de var den gangen. Altså at man skylder på sakkyndige og utviklingen i kunnskaper på dette feltet, og tar ingen selvkritikk på vegne av påtalemyndighetene i denne saken.
 7. Nå er det vanskelig å skjønne hva du kverulerer på. Kristiansen nevnte tidspunkte 19.30. Han holdt fast ved det en stund, men senere godtok han at det måtte være feil, blant annet grunnet mobilsamtalene litt før og etter 2030, og 20.30 ble ansett å være et mer trolig tidspunkt. Men man vet jo ikke helt når det var, som nevnt mange ganger. Om du mener Kristiansen stod på 19.30 i rettssakene så bommer du stygt, det gjorde han på ingen måte.
 8. Det er dessverre ikke riktig. De to oppgav i første samtale en times forskjell i når de ankom Kristiansens bopel. Det var altså ikke slik at de begge i første samtale med politiet nevnte tidspunktet 20.50. Ingen av dem hadde noen gode holdepunkter for hvor lang tid det tok, slikt er vanskelig å svare på i ettertid. Jeg gjentar: vi vet ikke når de to kom bort. Som medfører: Vi vet ikke når Andersen ankom Kristiansens bopel. Sannsynligvis en gang mellom 20.30 og 21.00. Det kan også ha vært senere. Poenget er at du kan ikke ukritisk holde deg til at Andesen må ha kommet kl. 20.30, og dermed ikke kan ha utført drapene etter kl. 20 og ankommet åstedet i ettertid. Hva om man bare flytter ankomsttidspunktet til rundt 20.45? Det strider ikke mot at vennene kom kl. 20.50. Og det kan gi Andersen nok tid.
 9. Vi vet ikke når Andersen dukket opp hos Kristiansen. Det kan ha vært rundt kl. 20.30. Det kan ha vært rundt kl. 21. Det kan ha vært rundt kl. 21.30. Den "offisielle" versjonen, i hovedsak utledet av politiet, som Kristiansen til slutt godtok som langt mer sannsynlig enn 19.30, er 20.30. Men det er høyst usikkert. Du kan altså ikke behandle kl. 20.30 som en etablert sannhet. Andersen kan fint ha utført udåden på åstedet mellom kl. 20 og 20.20, og kommet bort til Kristiansen senere enn anslått.
 10. Nei, du kan ikke vite at drapene ikke skjedde før kl. 19.30, selv om de sannsynligvis skjedde senere. Noe sikkert alibi er det altså ikke. De kunne gitt hverandre alibi fra kl. 18.15 da de forlot parkeringsplassen, men mellom 18.15 og 19.30 gir de hverandre ikke alibi. Andersen sier først at han var alene i skogen mellom 18.15 og 20.00. At han senere tilpasser forklaringen sin til Kristiansens er noe som må holdes mot Andersen, ikke motsatt. Jeg tror dette må være historiens dårligste alibiavtale, som forklares med at det neppe var noen alibiavtale. Hvorfor ikke si de var sammen, enten i bua eller skogen, fra 18.15 til 20? Det er lite som taler for at Kristiansen var på åstedet. De forholdene du sikter til som var usant har ikke noe med hva som skjedde på åstedet å gjøre. Vet ikke hva du prøver på med det siste utsagnet. Har jeg sagt at jeg hadde kommet til en annen konklusjon i 2002? Kommisjonen har besluttet at saken skal gjenåpnes fordi bevisbildet har endret seg. I 2002 trodde man det var sikkert at det var to menn på åstedet som var sammen om forbrytelsen, pga. tekniske beviser. Det blir for meg uforståelig at du skal bruke 20 år gamle konklusjoner med et annet bevisbilde som argument for at Viggo Kristiansen vil bli dømt på ny i dag. Det ser ikke ut som om du er klar over hvor mye som skal til for at man skal gjenåpne en så forferdelig stor og alvorlig sak. Nåløyet er trangt. Nå får vi se hva som skjer videre, noen ny rettssak har jeg ingen tro på, siden kommisjonen har avvist DNA-beviser for to gjerningsmenn. Å prøve å bevise at Kristiansen var skyldig, uten rimelig tvil for det motsatte, når den lite troverdige Andersen er "sannhetsvitnet", samt med de problemer mobildataene fører med seg, vil bli en interessant øvelse å følge med på i hvert fall.
 11. Den siste setningen står ikke i stil til resten. De gav hverandre ellers ikke alibi, men vi kan la det ligge. Vi vet at Andersen har begått uforståelige alvorlige kriminelle handlinger på åstedet. Han har voldtatt og ejakulert i en 8 år gammel jente (DNA-analysen i 2010), noe han aldri innrømmet. Han har drept en jente med kniv. Det er ingenting ved Viggo Kristiansens modus, bevegelser eller uriktige forklaringer drapskvelden, som taler i mot at Jan Helge Andersen også voldtok og drepte den andre jenta på åstedet. Det er heller ikke DNA-beviser som viser at noen andre var delaktig i udåden. Obduksjonsrapporten indikerer sterkt at samme person drepte de to på tilnærmet identisk vis. Mobilbeviset indikerer sterkt at Kristiansen var et annet sted og opptatt med noe helt annet da drapene skjedde. Tynne indisier kommer dessverre til kort opp mot sakens realbeviser. Viggo Kristiansen vil neppe tiltales/dømmes på nytt, og det er det veldig gode grunner til. At to personer gjør sånt sammen, hvor begge voldtar og dreper, med så unge ofre, finnes det ingen andre eksempler på i Europa og USA, i følge FBI. Det skjedde neppe her, heller.
 12. En nøktern vurdering av helhetsbildet i saken gjør det vanskelig å komme til en annen konklusjon enn at Andersen gjorde det alene. Jeg ser ikke at jeg lukker øynene om noe som helst gjennom å trekke en slik konklusjon. Teoretisk mulig at Kristiansen kan være skyldig? Ja, han kan i teorien ha lånt bort mobilen til en annen person, som svarte på meldinger på vegne av ham. Det vil jeg si er den minst usannsynlige forklaringen på mobildataene. Alt annet som legges frem i denne tråden er på grensen til, eller over, grensen for vannvidd. Jeg har ennå til gode å se noen gode forklaringer som inkluderer Kristiansen. Det jeg synes du og andre burde forsøke dere på, er å gå gjennom det som taler for at Andersen var alene, og eventuelt peke på svaheter ved en slik teori. Jeg har ikke greid å finne noen. Mobil-magi trenger man ikke å forholde seg til. Ei heller identiske knivstikk.
 13. Siden samtalen ikke ble tatt opp vet vi ikke ordrett hva som ble sagt. Ordrett hva som står i rapporten til avhøreren er det beste vi kan få tak i.
 14. Selvsagt gjorde han mer enn å svare "ja", når politiet først hadde lurt seg selv til å få "bekreftet" teorien om at Viggo Kristiansen var med! Mener du Andersen er så dum at han ikke skjønner at han også må prøve å forklare på hvilken måte han selv var et offer og Kristiansen "hovedmannen"? Forklaringene endrer seg jo hele tiden og er ganske merkelige. Men politiet stiller altså aldri spørsmålet om hvorvidt han lyver og egentlig er alene om drapene. Andersen lurte ikke politiet, de lurte seg selv. Hva er det egentlig du skal frem til? At det er utenkelig at Andersen kan skylde på Kristiansen urettmessig, selv om politiet rett ut ber ham om å gjøre det, for å slippe billigere unna? Uff, at det er mulig å være så naiv.
 15. Det er bare å gi opp, enktelte folk her inne stoler ikke på det som står her. Langt mindre skjønner de innholdet.
×
×
 • Create New...