Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (4 minutter siden):


Likevel er Andersen utspekulert nok til å forklare inn en person i et dobbeltdrap, som aldri var der, å stå ved den forklaringen i to tiår.
En forklaring han kom opp med på sparket når han ble spurt om han kunne være "et offer", selv om han i følge deg ikke klarer å tenke ett skritt fremover?

Som "fagmann", så vet du vel da at Andersen er strafferettslig dømt for medvirkning til, eller drap, på en av jentene, og frikjent for medvirkning til, eller drap, på den andre jenta, så han kan ikke tiltales på nytt, Non bis in idem osv. saken må i så fall gjennom gjenopptakelseskommisjonen, og det nåløyet, til ugunst for siktede, er syltynt.

Det nåløyet er ikke mer syltynt at Andersen nå påberoper seg blackout når det ble avdekket at der var funnet DNA på begge jentene. Det er akkurat sammen type bevis Karmøymannen nå sitter i åtte uker i varetekt på.

 • Like 4

Share this post


Link to post
0laf skrev (12 minutter siden):


Kan du ikke lese?

Falsk forklaring, altså "uriktig forklaring", har noen forutsetninger, at man har forklaringsplikt, altså har avgitt forsikring eller lignende, at man ikke er mistenkt osv.

Det skal nok mye til for at de tar Andersen på det, og strafferammen er uansett 2 års fengsel.

Alt du skriver her er feil, og er i kontradiksjon med den eneste kilden  du har oppgitt. Mirakuløst.

 • Like 4

Share this post


Link to post
0laf skrev (18 minutter siden):

Som "fagmann", så vet du vel da at Andersen er strafferettslig dømt for medvirkning til, eller drap, på en av jentene, og frikjent for medvirkning til, eller drap, på den andre jenta, så han kan ikke tiltales på nytt, Non bis in idem osv. saken må i så fall gjennom gjenopptakelseskommisjonen, og det nåløyet, til ugunst for siktede, er syltynt.

Dette er du også blitt debunka på før, likevel gjentar du det...

 • Like 3

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (9 minutter siden):

For ordens skyld, den loven du henviser til ble vedtatt i 2005 og satt i kraft nærmere ti år senere, så vidt jeg husker skjedde Baneheiadrapene leeeenge før den loven du viser til ble vedtatt.


Skal han straffes for falsk forklaring eller falsk anklage, så må det komme utav det han har forklart nå.
Som "fagmann" så vet du vel at han som siktet i saken den gangen han opprinnelig forklarte seg, ikke kan tiltales for falsk forklaring.

De forholdene er forøvrig også foreldet.

Når loven ble vedtatt, er derfor irrelevant.
 

Windfarmer skrev (7 minutter siden):

Det er akkurat sammen type bevis Karmøymannen nå sitter i åtte uker i varetekt på.


Jeezes. Karmøymannen er ikke rettskraftig frikjent for drapene, slik Andersen er.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (5 minutter siden):

Dette er du også blitt debunka på før, likevel gjentar du det...


Da foreslår jeg at du leser dommen. Andersen er rettskraftig frikjent for medvirkning til, eller drap, på Lena, og kan ikke uten videre tiltales på nytt.

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (8 minutter siden):


Da foreslår jeg at du leser dommen. Andersen er rettskraftig frikjent for medvirkning til, eller drap, på Lena, og kan ikke uten videre tiltales på nytt.

Dette er fullstendig god dag mann, økseskaft ifht hva det var snakk om.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (14 minutter siden):

Dette er fullstendig god dag mann, økseskaft ifht hva det var snakk om.

Hva snakker du om da?

Mener du at det ikke er vanskelig for påtalemyndigheten å gjenoppta en sak til ugunst for siktede?

Loven har strenge krav, svært strenge krav, det er langt vanskeligere å gjenoppta for påtalemyndigheten, enn det er andre veien, og det har kun skjedd én gang i Norges historie at en drapssak har blitt gjenopptatt til ugunst for siktede som allerede er frikjent.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post
0laf skrev (10 minutter siden):

Mener du at det ikke er vanskelig for påtalemyndigheten å gjenoppta en sak til ugunst for siktede?

Det er ingenting som tyder på at det er noe vanskeligere enn at de må møte den allerede vanskelige terskelen med å ha et bevisbilde som vanligvis ville vært nok til å ta ut tiltale. Dvs du har ikke substansiert det. Hverken nå eller tidligere ganger du har kommet med påstanden. Du må jo gjerne substansiere det. Foreløpig har du ikke gjort. Merkelig at du prøver deg på ny når du ble så ettertrykkelig debunka sist.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hank Amarillo skrev (18 minutter siden):

Dvs du har ikke substansiert det. Hverken nå eller tidligere ganger du har kommet med påstanden. Du må jo gjerne substansiere det. Foreløpig har du ikke gjort. Merkelig at du prøver deg på ny når du ble så ettertrykkelig debunka sist.


Jeg trodde kanskje det var elementært, men den gang ei.

https://jusleksikon.no/wiki/Gjenåpning

 • Like 2

Share this post


Link to post
0laf skrev (40 minutter siden):


Skal han straffes for falsk forklaring eller falsk anklage, så må det komme utav det han har forklart nå.
Som "fagmann" så vet du vel at han som siktet i saken den gangen han opprinnelig forklarte seg, ikke kan tiltales for falsk forklaring.

De forholdene er forøvrig også foreldet.

Når loven ble vedtatt, er derfor irrelevant.
 


Jeezes. Karmøymannen er ikke rettskraftig frikjent for drapene, slik Andersen er.

>>> Jeezes. Karmøymannen er ikke rettskraftig frikjent for drapene, slik Andersen er.

Har du lagt i koma de siste 10 - 15 årene? Fetteren ble frifunnet i Gulating lagmannsrett en gang på 1990 - tallet, og samtidig dømt sivilrettslig til å betale oppreisningserstatning til foreldrene til Birgitte. En dom som ble underkjent som stridende mot EMK (Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen) av EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.)

Og når det gjelder foreldelse er det noe som heter "fortsatt forhold," Andersen har vært avhørt på ny før Straffeloven av 2005 ble satt i kraft. Han kan uansett nå bli siktet for drap og voldtekt basert på nye opplysninger, og der er jo "blackout" varianten i hvert fall et nytt bevis.

Det fremstår som dere Fævennen lesere ikke har noen motforestillinger mot at en mulig dobbeltdrapsmann, en mulig dobbeltovergriper, og en person som mulig har sørget for at en annen person har sittet 20 år uskyldig i fengsel,  bygget på en tvilsom rettsprosess, skal slippe fri.

Og det uansett hvilke nye beviser og omstendigheter som kommer for dagen. Og hele denne (mulige) kollektive vrangforestillingen i Kristiansand by og omegn er utelukkende begrunnet med at;

"Nå har vi i 20 år bestemt oss for at Viggo Kristiansen er skyldig, og ikke kom her og rot i våre kollektive vrangforestillinger, nå fortjener vi snart fred." 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (55 minutter siden):

Hva snakker du om da?

Mener du at det ikke er vanskelig for påtalemyndigheten å gjenoppta en sak til ugunst for siktede?

Loven har strenge krav, svært strenge krav, det er langt vanskeligere å gjenoppta for påtalemyndigheten, enn det er andre veien, og det har kun skjedd én gang i Norges historie at en drapssak har blitt gjenopptatt til ugunst for siktede som allerede er frikjent.

Det du uttaler deg om er faktisk regulert i Straffeprosessloven § 393:

Til skade for siktede kan påtalemyndigheten kreve gjenåpning:

1. når det foreligger et forhold som nevnt i § 391 nr. 1 eller siktede har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken, og det er grunn til å anta at dette har ført til frifinnelse eller til anvendelse av en vesentlig for mild straffebestemmelse eller en vesentlig for mild straff,
2. når det på grunn av hans egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling eller en vesentlig grovere straffbar handling enn den han er dømt for.

Dersom den straffbare handling som påstås forøvd, etter loven ikke kan medføre fengsel i mer enn 3 år, kan gjenåpning bare finne sted på det grunnlag at siktede har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken.

Nr. 1 er jo en åpenbar mulighet for Andersen, vel og merke for den som har lest loven.

Hvis - og jeg understreker hvis - det viser seg at Andersen har forklart seg uriktig og herunder sørget for/medvirket til at Kristiansen har sittet 20 år uskyldig i fengsel, så skal jeg garantere deg at Riksadvokaten vil undersøke enhver mulighet for å rydde opp i dette rotet og herunder plassere ansvaret der ansvaret bør ligge. 

Kanskje alle fjottene i Kristiansand som nå i 20 år ukritisk har trykket Andersen til sitt bryst som den rettskafne stakkaren som uskyldig ble lurt inn i en situasjon der han måtte opparbeide ereksjon - under tvang - for å voldta to småjenter og deretter drepe de, nå vil opparbeide samme kollektive hathysteri?  

 • Like 2

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (44 minutter siden):

Han kan uansett nå bli siktet for drap og voldtekt basert på nye opplysninger...


Han kan kanskje siktes, men ikke tiltales dersom han allerede er rettskraftig dømt eller frikjent, da må saken gjenopptas.
 

Windfarmer skrev (24 minutter siden):

Nr. 1 er jo en åpenbar mulighet for Andersen, vel og merke for den som har lest loven.


Spørsmålet da er vel om 19 års fengsel er en vesentlig mindre straff enn 21 års fengsel.
 

Windfarmer skrev (24 minutter siden):

Kanskje alle fjottene i Kristiansand som nå i 20 år ukritisk har trykket Andersen til sitt bryst som den rettskafne stakkaren som uskyldig ble lurt inn i en situasjon der han måtte opparbeide ereksjon - under tvang - for å voldta to småjenter og deretter drepe de, nå vil opparbeide samme kollektive hathysteri?  


Folk i Kristiansand, har altså i følge deg trykket barnemorderen Andersen til sitt bryst, som den rettskafne stakkaren han er osv.
Jeg tror du har grovt misforstått, jeg har til gode å møte noen som mener noe slikt om Andersen, så det fremstår heller som om du er totalt desillusjonert, og mener at loven skal settes til side fordi du personlig mener Andersen er en forferdelig person, noe som er et pussig ståsted for noen som hevder å jobbe innen jussen.

 

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post

Moderatormelding

Etter en helhetsvurdering forblir tråden stengt. 
Dersom nye opplysninger i saken kommer for dagen kan man opprette ny tråd.

Edited by Omnia vincit amor
 • Like 1
 • Heart 5

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...