Jump to content

Knut Lavngard

Medlemmer
 • Content Count

  1146
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Knut Lavngard last won the day on January 22 2016

Knut Lavngard had the most liked content!

Community Reputation

1107 :)

About Knut Lavngard

 • Birthday 04/19/1959

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

3343 profile views
 1. Ikkje når indisia og prova peiker mot ein annan brotsmann.
 2. Om politiet sit på meir kunnskap, kvifor brukte dei ikkje denne kunnskapen til å forhindra oppattakinga? Kvifor han ikkje vart frikjend? Av di ein framstilte det slik at det måtte vera ein brotsmann til, i tillegg til Andersen. Då vart den syltynne moglegheita for at det kunne vera ein syltynn teoretisk moglegheit for at ein ikkje heilt kunne utelukka at mobilen var på åstaden nok til å dømma Kristiansen, sidan det var utelukka at ein ukjent person var den andre brotsmannen. Men, som kommisjonen skriv, når ny info fortel oss at det kan ha vore berre ein brotsmann, så vert mobilprovet i praksis frifinnande av di det ikkje er noko som sterkt taler mot at Andersen var åleine om drapa, snarare tvert imot. Kvifor det ikkje skjer før no? Kvifor ikkje for 10-12 år sidan? Fordi kommisjonen hev gjort alt i si makt for å forsøka å stansa oppattakinga, også no. Men heldigvis byter ein ut medlemma som tek avgjerder med jamne mellomrom, og dei som kom inn i saka no kunne tydelegvis ikkje gå med på noko så dumt som det leiaren forsøkte å pressa gjennom.
 3. Kva? Om ein ikkje finn DNA av Kristiansen og ikkje «finn ut av dette med telefonen», så trur du ikkje Kristinsen vert frifunnen? No hev du nok misforstått korleis dette fungerer. Ingen treng noko sikkert utelukkingsprov, det er derimot påtalemyndigheita som trenge sikre prov for å kunne dømma.
 4. Eit problem var at det gjekk lang tid før ofra vart funnen. Då klarte dei ikkje å få DNA ut av sædcellene. Hadde ein funne dei dagen før kunne det vore annleis. Hadde ein fått DNA ut av sædceller frå båe jenter ville truleg Kristiansen aldri komme inn i saki.
 5. Det hev vore særs lite demonisering av JHA. Sjølv no verkar det som om VKs historikk gjer han til det største monsteret av dei to i manges auge, også om JHA var åleine om drapa. Så er det ikkje sikkert det gjeld for deg.
 6. Eg tenkte det same. I fleire år høyrte eg folk snakka om at VK kunne vera uskuldig. Berre vås, verka det som. Men etter å ha sett meg inn i saka viste det seg at det er ei enkel sak, kor det ikkje finst annan mogelegheit enn at JHA var åleine om drapa. Men det er eit stort apparat i sving som ønskjer at fakta anno 2002 skal vera gjeldande for all framtid, og lett å verta påverka.
 7. Du kan kunsten å formulera ting slik at det høyres verst mogeleg ut, men fint at du erkjenner at det ikkje var snakk om «grov voldtekt». Elles er eg spent på om du vil halda fram med kampanjen din. Etter frifinninga er vel det nye målet å hevda VK likevel er tidenes verste monster, at justismordet var fortjent osv. At det du i di overdriving skildrar som «grov voldtekt» er verre enn å skambanka, brutalt voldta og knivdrepa born, og at VK framleis er monsteret medan godguten JHA framleis ikkje er eit tema.
 8. JHA ingenting å tapa på å tilstå at han laug og i røynda er monsteret framfor eit offer? Her må eg le. VK oppteken av krig og makt? Her blandar du med JHA.
 9. Mitt innlegg var skrive for å forklara kva han hadde gjort, slik at ikkje folk skulle misoppfatta, noko ein lett kunne gjort gjennom omgrepet «grov voldtekt». Ok? Kanskje dei som les får noko ut av presis informasjon. Er det tåpeleg å henvisa til at fakta i saka rimer med at Andersen var åleine om drapa, og å slå fast at det går mot frifinning for Kristiansen? Merkeleg definisjon av tåpeleg.
 10. Du forstod ikkje poenget? 0laf hevda det var snakk om grov voldtekt. Kva tenkjer du når du høyrer den skildringa? Tenkjer du fingring og slikking? Eller finst det grovare former for valdtekt? Eller er det slik at all form for utuktige handlingar skal kallast «grov valdtekt»? Du og 0laf må jo gjerne meina det siste, men sidan mange lett kan misforstå kan det vera greit å nemna kva han faktisk gjorde, og korleis det ser ut opp mot dei særs brutale valdtektene og draps i Baneheia. Meiner du dei ikkje var grovare enn det VK gjorde i sin ungdom? Kva påstander hev eg fremja som er tåpelege? Hjørnet til Viggo? Eg bryr meg ikkje om han, men kor lite opptatte folk er av monsteret Andersen som slapp så lett frå det forbausar meg.
 11. «Magefølelsen» er det nok mange som går etter i denne saka. Logikk synes å vera fråverande hjå mange. Dette er faktisk ei temmeleg enkel sak. Veit ikkje kor godt du hev sett deg inn i detaljane, men jo meir ein les, jo enklare.
 12. Om noko slikt hadde skjedd med barnet ditt, så skulle du drept drapsmannens kamerat? Snål reaksjon.
 13. At JHA slapp billeg frå det er klårt. At drapsmannens kamerat skulle straffast hardare..? Her hev du ikkje fulgt med i timen.
 14. Det er så godt som 100 % sikkert at JHA var åleine om drapa, kvifor du trur noko anna om noko så opplagt er verkeleg ikkje godt å seia.
 15. Sjukt at ein som er uskuldig dømt for drap går fri, ja. Ikkje til å fatta!
×
×
 • Create New...