Jump to content
Redaksjonen.

Er oljekutt effektiv klimapolitikk?

Recommended Posts

Kun symbol politikk dersom norge gjør noe uten stoppe og flytte all import av varer ifra Kina. Flytt produksjon til europa.   

Men vi kommer ikke utenom atomkraftverk som må på agendaen igjen globalt.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Effektiv klimapolitikk er politikk som også tar hensyn til økonomi og det norske samfunn ellers.

Hvis politikerene skal være så dustete og bare tenke på klima så er det mest effektive at menneskeheten utrydder seg selv.

Edited by PosteMonopolet
 • Like 4

Share this post


Link to post

Å stoppe leting og produksjon i Norge er å snu problemstillingen på hodet. Man løser ikke oljedelen av klimaproblematikken med å strupe tilbudet av olje, man løser det med å strupe etterspørselen. Da vil stans i leting og produksjon komme av seg selv.

Og, som det er skrevet i artikkelen, det er land (flere enn Saudi-Arabia) som har ledig kapasitet til å øke sin produksjon mer enn en norsk stans vil utgjøre. Dermed vil ikke norsk produksjonsstans ha noen som helst innvirkning på forbruket av olje, og trolig heller ikke nevneverdig effekt på prisen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det handler ikke bare om selve utslippskuttet (som jo er reelt, men litt ødelagt av at andre land kan kompensere med økt utvinning). 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons

«Tragedy of the commons» beskriver dilemmaet godt. 

Spørsmålet er egentlig i hvilken grad vi er villige til å delta i ødeleggelser av kloden. Om vi faser ut olja har vi gjort vårt. 

Et annet spørsmål er om vi produserer olje i 2021, 2022, …, betyr det at Saudi Arabia vil holde tilbake en tilsvarende mengde olje den dagen oljen deres er brukt opp?

Og viktigst; om vi kutter, blir det lettere for andre land å kutte. Ingen har lyst å gå først, og vi ender opp med å spille «Chicken». Hvem tar sjansen på å ødelegge mest før de stenger krana. Det er en lek vi alle kommer til å tape stort på. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chicken_(game)

Og alle disse vurderingene tar ikke engang hensyn til om vi kan stå inne for å ødelegge livsgrunnlaget for andre folk og fremtidige generasjoner. Skjønt - fremtidige generasjoner blir feil. Vi snakker nå om ungdomsgenerasjonen, etter at verden ikke har tatt dette på alvor over lang tid

 

 • Like 4

Share this post


Link to post
3L5Y3RE8 skrev (45 minutter siden):

Å stoppe leting og produksjon i Norge er å snu problemstillingen på hodet. Man løser ikke oljedelen av klimaproblematikken med å strupe tilbudet av olje, man løser det med å strupe etterspørselen. Da vil stans i leting og produksjon komme av seg selv.

Og, som det er skrevet i artikkelen, det er land (flere enn Saudi-Arabia) som har ledig kapasitet til å øke sin produksjon mer enn en norsk stans vil utgjøre. Dermed vil ikke norsk produksjonsstans ha noen som helst innvirkning på forbruket av olje, og trolig heller ikke nevneverdig effekt på prisen.

Norsk oljeproduksjon utgjør en veldig liten del av "markedet", og prisnivået er skjørt. Det vi vet er at tilgangen på olje ikke er noe problem. Der som menes med "oljekutt" er først og fremst å kutte ut leteboring i arktisk offshore. Klimaeffekten er først og fremst at man kan oppfylle norske forpliktelser om man fjerner subsidiene og bruker disse pengene til den næringsutviklingen som skal erstatte oljevirksomheten. Det blir underslått at oljevirksomheten også koster penger. Man kunne bygge ut en nordnorgebane og etablere en batterifabrikk hvert år for disse pengene. Avkastningen kunne altså dobles ved en investeringsstans. Og det spesielle er at oljereservene ligger der likevel, de går ikke tapt!

Edited by NERVI
 • Like 7

Share this post


Link to post

Norges andel av oljeproduksjonen er relativt liten. Man kan si at det i seg selv vil være liten miljøeffekt - så lenge etterspørselen forblir den samme, blir det noen andre som produserer mer olje. 

Det som kan ha en effekt, er å gjøre selve produksjonen såpass miljøvennlig som mulig. Slik jeg har forstått det, er Norge ikke her blant de verste. 

Videre kommer det an på hvordan pengene her i utgangspunktet brukes - f.eks. i investeringer som på sikt kan gi oss og andre nye energikilder, eller teknologier som på andre måter er med på å redusere klimautslippene.

Det å bare stoppe produksjonen blir symbolpolitikk. Så lenge det ikke er reelle alternativ, betyr det ingenting for den totale produksjonen.

Så snart også den norske økonomien begynner å bli dårlig, vil det være andre miljøtiltak som må vike. Og man legger opp til at politisk ledelse som ikke er så opptatt å bruke penger på miljøtiltak får makt. De landene som kan skryte på seg mest miljøtiltak, både som stat og blant befolkningen, er gjerne land med god økonomi. Vi kan skryte på oss stor andel elbiler fordi vi har råd til det.

Får man ned etterspørselen etter olje, får man en reell klimaeffekt. Da går også produksjonen ned.... Det er flere land som kan håpe at visse land kutter sin produksjon, ettersom det vil gi dem økte inntekt i form av at de kan produsere mer og man får høyere pris.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Kopiert fra VG?

"ikke minst fordi Norge er blant verdens største eksportører av fossil energi." er en ganske tullete uttalselse som kun funker på de som ikke vet at Norges produksjon er under 1/50 del av verdens produksjon, i likhet med Angola.

 • Like 3

Share this post


Link to post

"Dermed er kutt i tilbudet også et viktig alternativ, ikke minst fordi Norge er blant verdens største eksportører av fossil energi"

Kutt i tilbudet kan endre bruk? For noe tull. Norge produserte i 2020 2 mill fat pr dag (2,3% av verdensprduksjonen), dette er ikke for moro skyld eller for å lagre på tanker. Av dette forbruker vi selv 200.000 fat pr dag. 90% blir altså eksportert til andre land.

Etterspørselen etter olje vil ikke gå ned i andre land selv om norge struper produksjonen, olje er verdens handelsvare nr 1 og de landene vil simpelthen kjøpe av andre leverandører Det er som han nevner god tilgjengelig produksjonskapasitet fra mange land midtøsten.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvordan markedskreftene vil virke om Norges produksjon av olje reduseres mer enn den allikevel vil, er vanskelig å forutsi fordi mange forhold spiller inn og diskusjonen blir fort sterkt forenklet. Det er lett å finne argumenter som støtter ens eget syn, enten man mener at Norge skal fortsette å lete i nye områder eller ikke.

Men er det riktig å manipulere markedet med å bruke store summer til å subsidiere en videre letevirksomhet? Det må jo bety at ny letevirksomhet faktisk ikke vil finne sted uten slik støtte. Markedet sier sitt, men norske myndigheter aksepterer ikke det når de ikke liker markedskreftenes konklusjon. Det virker uredelig å bruke markedskreftene som argumentasjon når det passer og manipulere dem når det passer.

Jeg mener at dagens politikk om å fortsette med å utlyse nye letelisenser i marginale og sensitive områder ikke vil tåle historiens lys. Men det ser ut til at Norge har malt seg inn i et et hjørne hvor det av hensyn til vår velstand er blitt politisk umulig å ikke forsøke å fortsette med langsiktig petroleumsutvinning. Det er fasinerende å høre de samme politikere snakke om verdens miljø- og klimaproblemer i det ene øyblikk og videre letevirksomhet langs en redifinert iskant i det neste.

Vi har et enormt etterslep på god infrastruktur og næringslivsutvikling i dette landet. Det er det vi må bruke pengene på, jo før jo bedre. Og ja, det vil gjøre vondt fordi nye næringer tar lang tid å utvikle, men vi har tid, det er fortsatt mange år igjen av petroleumsvirksomheten, også uten at det åpnes for nye leteområder. Men det begynner å haste folkens!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nå ender vel de fleste produktene som ikke er drivstoffer opp med å bli forbrent som avfall til syvende og sist, siden det tross alt er bedre enn alternativene når mulighetene for gjenbruk og materialgjenvinning er uttømt.

Share this post


Link to post

Norge AS tjener ca. 200 milliarder i året på olje og gass. Dersom vi hadde satt av 10% hvert år for å bygge ut fornybar energi i fattige land, hadde dette hatt mye større innvirkning enn å kutte norsk olje- og gassproduksjon. I tillegg kunne vi tjent litt penger på det.

 • Like 6

Share this post


Link to post
3 hours ago, xyzæøå said:

Så lenge det brennes kull i kullkraftverk rundt i verden bør vi ØKE letingen etter olje, og erstatte kull. Kull slipper ut 40% mer co2 per kWh.

Det som etter min forståelse er typisk for kullkraftverk er at de baserer seg på lokale forekomster av kull. Kan ikke tenke meg at noen land ville begynne å bygge oljekraftverk og enda mindre bygge om kullkraftverk til isteden å bruke olje for så etterpå å være avhengig av å importere norsk olje.

Tror du Norge hadde bygd et kullkraftverk på Svalbard om det ikke fantes kull der? Og ikke minst, hvorfor bygges ikke det kraftverket om til å brenne norsk olje som til og med er ganske kortreist?

Edited by trikola
 • Like 3

Share this post


Link to post
27 minutes ago, trikola said:

Tror du Norge hadde bygd et kullkraftverk på Svalbard om det ikke fantes kull der? Og ikke minst, hvorfor bygges ikke det kraftverket om til å brenne norsk olje som til og med er ganske kortreist?

Vi har noen gasskraftverk i Norge. Som blir sett på som mer miljøvennlig enn oljekraft, kullkraft... Vi har vel en del land i Europa der gasskraft stiller en svært sentral rolle. Det har ikke vært like stort fokus på disse som på kullkraftverk, men de er riktignok renere - også med tanke på lokal forurensning. 

Men naturlig nok begrenser man bruken av disse. I stedet har vi vel tilfeller der gass transporteres for å gå inn i gasskraftverk (eller andre former for energiverk basert på gass - eks. for å varme opp vann for fjernvarme). På papiret ser det bedre ut å eksportere gassen kontra å eksportere strømmen.

For energiregnskapet og miljøregnskapet kunne man ha gjort investeringer knyttet til eksisterende vannkraftverk for å øke effektiviteten, men der det ellers er for marginal lønnsomhet per i dag til "man gidder" (og disse er gjerne vel under kommunale eierskap der man tenker litt kortsiktig). Videre kan man også spørre seg om vi ikke burde ha gjort mer utbygging av vannkraft, selv om det nok er en motstand for dette en del steder, uten at man går inn på hva opsjonene er og hvorfor det er miljømessig viktig at Norge eksporterer strøm produsert med vannkraft i stedet for at strømmen kommer fra andre mindre miljøvennlige kilder.

Share this post


Link to post
39 minutes ago, trikola said:

Tror du Norge hadde bygd et kullkraftverk på Svalbard om det ikke fantes kull der? Og ikke minst, hvorfor bygges ikke det kraftverket om til å brenne norsk olje som til og med er ganske kortreist?

Sett i forhold til tidspunktet man begynte å trenge strøm på Svalbard, skal man ikke se bort i fra at kullkraft var det åpenbare valget. Man var vel verken i stand til å legge sjøkabler dit og man hadde ikke gassproduksjon...

Kull og kullkraft var vel kanskje noe av forutsetningen for å kunne ha en bosetning på Svalbard. Vet ikke hva planene er nå som gruvene og kraftverket vel skal legges ned. Andre former for fornybar energi, eller er det gass man tenker å bruke? Kan vel ikke være hensiktsmessig med kabler fra fastlandet...

Edited by NULL

Share this post


Link to post

Oljekraftverk er alt for dyrt. Utover noen i gulfstatene finner du det stort sett bare i form av mindre nødgeneratorer og topplastkraftverk.

Ett tonn kull koster ca USD 40-150 /tonn og olje USD 40-100 /tønne

Avhengig av kvalitet inneholder kull fra 12-36 GJ/tonn og olje ca 6GJ/tønne

normalisert til kostnad pr. enhet energi ligger da kull på USD 1-13/GJ, og olje på USD 6-17/GJ

Her kan vi nok anta at ytterkantene for kull nok er lite reelle siden det er så store variasjoner i valiteter.

I tilegg har oljen langt mer verdifulle raffinerte produkter så mulighetskostnaden i å bruke olje i et kraftverk er enda høyere.

Gasskraft er imidlertid viktig. Både som et renere alternativ enn kull, og som standbykraftverk for å gjøre det mulig å ha store mengder sol og vindkraft i kraftmiksen. Dette er fordi man trenger kraftproduksjon som raskt kan rampe opp for å håndtere bortfall av slike variable produsenter, og gasskraft kan bygges slik at den kan starte opp raskt uten at det går alt for mye ut over virkningsgrad.

Kilder:

https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price
https://www.engineeringtoolbox.com/energy-content-d_868.html
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Coal
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/08/11/turns-out-wind-and-solar-have-a-secret-friend-natural-gas/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peaking_power_plant

 

Edited by sverreb
 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...