Jump to content

NERVI

Medlemmer
 • Content Count

  129
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

99 :)

Recent Profile Visitors

330 profile views
 1. Mistenker også FHI for å ha hatt en ønskeliste for datainnsamling som omfattet mer enn smittekontakt-sporing. Da tenker jeg forskningsformål i tillegg. Merket meg også at de valgte å teste appen i regioner med lite smitte. Dette virket underlig med tanke på det praktiske formålet og nytten man kunne ha; å identifisere kontakt med smitte i denne fasen av pandemien. Det er ikke gitt at Simula har hatt en enkel oppgave!
 2. Ekstrapolering av skalaen til den lavere "R10" når laveste krav er R15, er ikke dette i seg selv nok til å reagere?
 3. Det hastercjo ikke å bygge ut kraften, så lenge prisene er lave og gavner kraftkrevende industri, sysselsetting og skatteinntekter? Krafteksport gir jo like lite sysselsetting som utbygging av ny kraft, og fjerner man grunnrenten så gir det knapt inntekter til landet.
 4. Ser poenget nå, men det er jo en del innsatsfaktorer/prosesser som kreves for å få det til.
 5. Tesla har noe på gang for å bytte/restarere batterier, og økonomisk håper de kobolt/litiumprisene kan forsvare dette. Ser man på energiinnsats, så er det først etter 400-500 oppladninger at et batteri leverer netto energi. Gjennvunnet vil det være mer enn 600 ladinger som skal til. Uten ren energi for å gjøre batteriløsninger miljøvennlig, så er det høyst diskutabelt hvor stor gevinsten er. Derfor er det bra at Norge bidrar med å satse industrielt på dette. Der har vi et komparativt fortrinn, før kraften er solgt.
 6. Tror problemet er nettop den faktiske avstanden mellom produksjon og forbruk, også innenfor Tyskland. Da er det vel kostnaden ved å oppgradere nettet som skal betales av alle oss, gjennom nettleien vel?
 7. Det Lier-Hansen peker på er at Norge har behov for stabil sysselsetting, skatteinntekter og grønt skifte. I tillegg er det en "no brainer" at det er mer lønnsomt å foredle kraften, eller om man vil, -lagre energien i aluminium spesielt, og andre metaller, og utnytte energien til annen verdiskapning for eksport. Et eksempel er batteriproduksjon, og det kommende problemet med svært energikrevende resirkulering/gjenvinning av batterier. Jeg mener å ha lest at gjenvinning krever mer energi/genererer mer utslipp enn bruk av jomfruelige metaller? (miljøgevisten ved batteribiler vs hydrogen-elektrisk er ikke helt klar, mao) Norge kan knapt bidra mer til å begrense klimabelastningen / co2 utslipp enn å overta de andelene vi kan av energikrevende prosesser med basis i forutsigbar og "utømmelig" vannkraft. Det kan vi til å med begynne med med det samme!
 8. Å fange 80-90 co2 for så å slippe den ut igjen innebærer en kostnad og binder opp ressurser og kapital som kan anvendes mer fornuftig, vil jeg tro? Og, hvem betaler?
 9. Kan ikke forstå at disse kablene skulle kunne redusere nettleien i Norge uansett. Trodde de bidro til å øke belastningen i begge ender?
 10. Selvfølgelig kan ikke hver bilprodusent legge opp til egne ladestasjoner. At Tesla har lagt opp til dette kan jo ikke bli annet enn en begrensning og ulempe for kundene/eierne. "..svært ineffektiv bruk av kapital og infrastruktur," - "..bidra til at det heller blir en større tetthet av ladere hos ulike ladeoperatører i årene som kommer." Tesla har likevel bidratt stort, selv om noen av ideene deres koster mer enn de smaker og er upraktiske.
 11. Hehe.. det har du rett i! Det kan meget vel være "helblått" hydrogen deg er tenkt på, for ikke å gå for fort fremover.
 12. Oljelobbyen er den sterkeste, så her er det vel kunnskapen som har vunnet av egen kraft.
 13. Man behøver ikke lobbyister så lenge det er de fundamentale fysiske faktorene og kunnskapen som peker ut retningen. Da er det bare et tidsspørsmål før en løsning vinner frem.
 14. Til sist, jeg legger til grunn at Equinor skal levere energi på lang sikt, og at prosjektene de til enhver tid velger å gå inn i er vurdert som lønnsomme. Et eller annet sted må jo Cash produseres.
×
×
 • Create New...