Jump to content

NERVI

Medlemmer
 • Content Count

  765
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

522 :)

Recent Profile Visitors

1861 profile views
 1. Syns dette med letestans og "sluttdato" for oljevirksomheten er veldig kaotisk og dårlig presisert. Det er innlysende at avkastningen fra oljevirksomheten vil øke krone for krone mot frigjorte midler. Leser man i avisen om knapphet på arbeidskraft, så er det også åpenbart at "lete-arbeidsplassene" koster svært mye mer enn opplæring til andre yrker som det er økende behov for. Det blir aldri problematisert hva en arbeidsplass på sokkelen subsidieres med så lenge kostnadene skjules i selskapenes kontantstrøm. For samfunnet er det nå best å maksimere avkastningen, og investere i menneskeressurser som kan gjøre de nye jobbene.
 2. Tror ikke man behøver å være ekspert for å skjønne at en brann der inne ville bli fatal. Brannmesteren med ansvar i området kan helt sikkert forklare hvilke problemer de ville fått i fall en brann, eventuelt også hvor lang responstid man måtte forvente, og så videre...
 3. Spennende! Tenker Lego, og jeg forsto ikke at veggene tar av arealet? Det kan jo være utearealet man spiser av, og man kan kanskje kombinere med tradisjonelle veggmaterialer innvendig. Eller scalere ned. Disse kan jo produseres hvor som helst, i stedet for å fraktes..
 4. Det ser ut til å ha blitt en norm å gjette på tingenes tilstand i 2050! Hva jeg ville betalt for slike utredninger holder jeg for meg selv, men det er vanskelig å forstå at man ikke først og fremst gjør en grundig kartlegging av dagens situqsjon. Om man skal iverksette målrettede og treffsikre tiltak, så er drt viktig å vite hvor man starter. Ikke minst gjelder det bruk av Enovamidler, som selvfølgelig gir mest avkastning brukt på den store majoriteten av eldre bygg. UtslippsMerking av materialer er en ting, men faktisk energibruk over tid må jo være totalt dominerende. 95% av totalen over levetiden, eller mye mer om man bygger i tegl...
 5. Hva med å starte med å løfte norsk jernbaneutvikling opp ti svensk nivå, for gjøre noe som monner i utslippskutt?! Godstrafikken til kontinentet kan med fordel prioriteres, og da vil det også bety nattog direkte til Europa. Østfoldbane og oppgradering i grensetraktene, er det ikke slik at det er etterspurt av våre naboer, med tanke på EU sitt mål om å få transport over på bane? Hvis det er så vanskelig å løse grunnutfordringene og Fredrikstad/Sarpsborg knuten, kan man ikke da legge et spor lenger øst for gods og fjerntog til utlandet? Da kan lange strekk med enkeltspor bygges, bare for å få gjennomført noe! Så kan man dra videre med hurtigtog til Stockholm fra Gøteborg mens man venter på linjen mellom Oslo og Stockholm. Kanskje på kortere tid en over Kongsvinger i dag?
 6. Hvis man ser på dette som et udekket behov, så ville jeg begynt med å sende oppdrettslaks til Stockholm, gjerne fra Bergen via Oslo.
 7. Det er kanskje en absurd tankegang, men det er i prinsipp ikke annerledes enn de globale reguleringene som håndheves i dag. De som gjelder fiskeriene, utslipp av ozon-nedbrytende gasser, reguleringen av atomkraft/ikkespredningsavtalen osv. Så får vi se hvordan avtalene om CO2 kommer til å bli håndhevet. I prinsipp er det en begrensning i tilgangen på fossilt brennsel, og da må det prioriteres. Finans/bank, luftfarten.. det er mye som er regulert for at ting skal fungere, og unngå krig enten det er handelskrig eller kinetiske operasjoner.
 8. I fobindelse med offentliggjøringen av "Rystadrapporten" fikk vi høre at det neppe er mulig å få redusert bruken av olje og gass uten at man gjør noe med etterspørselen. Det er vanskelig å se at dette ikke gjelder elektrisitet også. Krisenopplevelsen skyldes vel at samfunnet/statene oppfattes som garantist for ubegrenset tilgang på energi, og at økningen i etterspørsel samtidig skal være "uregulert". For meg virker dette som nær umulig å få til å gå i hop. Til syvende å sist tror jeg en politisk prioritering av bruken tvinger seg frem både i Norge, EU, og til og med globalt. Dette ser for meg ut til å kunne bli gjeldende for svært mange ressurser.
 9. Noen nevnte oljekrisa på 70-taller, da det var gjort store funn på norsk sokkel. Det man gjorde da var noe så enkelt som å fordele det som var tilgjengelig etter prioritet. Så hadde vi vanlige fått noen kuponger i postkassa, og helger var "bilfrie". Med den vekstraten vi har hatt i forbruk på mange områder, så skyldes jo det at man agerer som om alle ressurser er hyllevare med ubegrenset tilgang. Just in Time! Virkeligheten er vel at strikken er tøyd så langt at det ikke finnes marginer. Det er nesten skremmende når det at et containerskip kiler seg fast i Suezkanalen, så må fabrikker i vesten stanse produksjonen fordi komponenter fra Asia ikke kommer frem. Sykkelmangel ble det vel ikke, men det hørtes sånn ut på de som lever av å selge sykler. Osv. Det blir spennende å se om eksporten av kraft gjennom kablene fra sør-norge vil være på 2-3 GW i lang tid framover, slik den var under kvledens NRK Dagsrevyeninnslag om tomme magasiner? Tok en sjekk av Kraftflyten under innslaget, for morro skyld...
 10. Definitivt, det er jo et sted å starte. Så må man ha en hastighet som kan gi dødelige skader samt holde fotgjengere og syklister langt unna:)
 11. Jeg tror ikke antall kilometer sier noe som helst om sikkerheten mot dødsulykke uten å diversifisere på hastighet i tillegg. Og kjøreforhold.
 12. Du er nok inne på noe der, men jeg tror ikke risikoen går ned ved å sette det samme menneske til å lage et selvkjøringssystem som som overgår egne kjøreferdigheter. Det er nesten logisk? Hva skal man egentlig frigjøre føreren fra, uten at fristelsen til å distrahere seg selv med å finne på andre ting enn å konsentrere seg om trafikkbildet og å manøvrere bilen? Det er vel noe slikt Trafikkmyndigheten har i tankene når det advares mot dette. Og de har mye statistikk på ulykker som følge av distraksjon, som eksempelvis mobilbruk. Og så har vi vel skadestatistikken for Tesla og andre med div. kjøreassistanse mot andre biler, fra forsikringsselskaper?
 13. Takker for info! Det har jo formodningen med seg at man må kunne sikre nasjonal forsyning når det er nødvendig, men jeg var ikke klar over at det skjer nå, og med eksplisitt støtte i ACER regelverket. Med så stor andel vannkraft/tilfeldige sesongvariasjoner som norsk forsyning har, så kunne man kanskje også bestemme kvoter for tilgjengelig kraft for eksport? For ikke å røre ved prisingen i "markedet"?
 14. Det er nesten ikke til å tro, at oljenæringen trenger sitt eget skatteregime når det samtidig hevdes at det er landets mest lønnsomme industri. Hvordan kan det da ha seg at bransjen fortsatt må ha skattefordeler sammenlignet med annen industri? Det er jo fortsatt skattebetalerne som tar regningen for letingen, nå s8m direkte avskrivning /samme år. Den politiske belastningen ved forsatt tildeling av nye leteområder i Barentz kommer nok sterkere og tydeligere i nær fremtid. Så er det jo en helt bakvendt økonomisk prioritering når fornybarsatsingen skriker ettet både penger og bemanning. https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/09/15/7735248/den-nye-oljeskatten-er-slett-ikke-noytral
 15. Krafthandelen som bedrives og prisene på importkraft med en historisk svak krone mot Euro har ikke vært problematisert, men det må vel være sånn at den lave kronekursen har påvirket strømprisen? Det er en kjennsgjerning at vi har blitt 30% fattigere de siste 10 år, og prisøkningen på import må jo komme til syne på et vis. Det er selvfølgelig fritt for norske myndigheter å sikre egen forsyning av kraft. Tyskland har jo "strupt" Nordlink-kabelen ved kun å forplikte seg til å benytte 11,7% av kapasiteten, men ønsket i utgangspunktet å ikke forplikte seg til noe i det heletatt. Kan man øke kapasiteten med flere kabler, så kan man redusere kapasiteten også. Gjensidighetsprinsippet må vel gjelde her og? I tillegg kan man innføre manøvreringsreglement for vannmagasinene, og på den måten "strupe" den villeste spekulasjonshandelen for å sikre forsyningen av vinterkraft. Hvis ikke må det ha skjedd en suverenitetsavståelse under Stortingets radar.
×
×
 • Create New...