Jump to content

lars4012

Medlemmer
 • Content Count

  109
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

82 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hvorfor er det så mange som tror at det ene utelukker det andre? Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan fortsette å fiske i Barentshavet selv om vi produserer olje og gass. Jeg sier som Ole Brum "Ja takk begge deler".
 2. Et lite tips til neste gang dere bruker hekksaks, bruk verneutstyr. Som et minimum vernebriller, gjerne visir. Har selv opplevd å få den greinbit slynget med stor kraft inn i mitt visir. Den kunne gjort stor skade.
 3. Helt enig, men har fått mail fra både nettleverandør, arbeidsgiver (fra mailadresse utenfor deres domene) og banken med link til å logge meg på. Og ingen forstår at det er et problem når jeg tar kontakt.
 4. Problemet er at svært mange sender ut legitime mailer fra andre domener enn sitt hoveddomene, og gjerne med linker (bl.a. sendes det ut SMS ifm korona-vaksinering med en lenke der en må legge inn bank ID). Dermed læres vi opp til at dette er normalt. Har klaget på dette til flere utsendere og ingen "hadde tenkt over det" eller opplyste om at "mail fra dem var jo ikke phishing.....".
 5. Det advares mot å investere i nye oljefelt da disse antas å ikke bli lønnssomme, selv om dagens situasjon tilsier at de vil være det. Samtidig anbefales det å satse på utvikle teknologi og infrastruktur for å lagre CO2, selv om det pr i dag ikke fins noe marked for det. Noe som må sies å være svært spekulativt.
 6. Norge AS tjener ca. 200 milliarder i året på olje og gass. Dersom vi hadde satt av 10% hvert år for å bygge ut fornybar energi i fattige land, hadde dette hatt mye større innvirkning enn å kutte norsk olje- og gassproduksjon. I tillegg kunne vi tjent litt penger på det.
 7. Ifølge en tidligere artikkel på TU: "Gitt en langsiktig oljepris på rundt 60 dollar fatet, forventer vi at innen 2025 vil alle investeringer være tilbakebetalt. Innen 2030 vil den kumulative profitten for Barentshavet være på rundt 150 milliarder kroner, sier han." I dag er prisen 75 dollar fatet. Ikke akkurat et tapsprosjekt.
 8. EU bruker ca 20 millioner av de totalt 100 millioner fatene olje som produseres hver dag (noe lavere under covid). Resten av verden bruker stadig mer olje og forbruket er forventet å gå opp i alle fall de neste 10 årene, og deretter flate ut, ikke gå vesentlig nedover. Samtidig finner verden mindre olje enn vi forbruker, dvs. at reservene går ned. Det er dermed liten grunn til å tro at vi ikke får solgt og tjent penger på oljen vår i fremtiden. Det er fullt mulig staten må ta inn mindre i skatter og avgifter for å sikre lønnsomhet i bransjen, men det vil fortsatt være vår definitivt mest innbringende bransje.
 9. Teorien er god, du betaler kun for det du har bruk for. Men problemene er mange. Pr i dag er VWs digitale tjenester svært ustabile. Hvem er ansvarlig for at det fungerer (spesielt når bilen blir eldre)? Hvilke tjenester må man betale for? Må jeg betale for å høre musikk eller bruke GPS, så er ikke dette et merke jeg engang vil vurdere. Selvkjøring er det greit å betale for. Hvordan kommer prisene til å utvikle seg? Blir det rabatter når bilen blir eldre? Ellers kan det bli svært dyrt for unge/fattige som kjøper eldre biler.
 10. I 2019 hadde den norske stat inntekter på totalt 1430 milliarder. 313 av disse kom fra petoleumsnæringen. En næring som sysselsetter nesten 160 000 mennesker (og skaper mange indirekte arbeidsplasser). Omsetningen pr ansatt i petroleumsnæringen er 20 millioner, mens snittet for alle bransjer landet er 2,5 millioner. Ingen andre bransjer er i nærheten av å gi så stort overskudd pr ansatt til den norske stat. Dette skal vi altså gi slipp på, uten å ha en eneste formening om verken hvilke utgifter den norske stat skal kutte (uten oljeinntektene gikk vi 232 milliarder i underskudd i 2019) eller hva de 160 000 skal arbeide med. Det nytter ikke å mase om "grønne arbeidsplasser" uten å ha konkrete planer og insentiver på plass. Pr i dag fins det ingen grønne arbeidsplasser som gir overskudd i nærheten av det petroleumsnæringen gir. Det er faktisk få grønne arbeidsplasser som er lønnsomme i det hele tatt.
 11. "Du kan helt fint si at du mener du kun finnes 2 kjønn. Du kan fint si at det å føle seg selv eller oppfatter seg selv som det motsatte kjønn ikke gjør at man tilhører det motsatte kjønn. På samme måte som man kan si at det ikke finnes "Chicks with dicks, only men with titts" som en flåsete kommentar til at også transkjønnede faktisk er det ene eller andre. Onkel kommer ikke pga. dette." Det er nettopp slike uttalelser personer i andre land er blitt arrestert for (bl.a. i Storbritania). Det er hatefullt å ha en mening som bryter med det politisk korrekte. I tillegg vet vi ikke hvordan loven kommer til å utvikle seg fremover, erfaring tilsier at stadig mer blir definert som hatefullt.
 12. I de fleste sakene om NSM står det at de leveres av Raytheon. Hvor mye drypper på Kongsberg når Raytheon leverer dem (både ift. produksjon og fortjeneste)?
 13. Hvis jeg legger ut oppussing av badet mitt på anbud og en tilbyder har en pris som er halvparten av alle andre, men lover at de følger våtromsnormen og alle andre lover og regler, bør jeg stole på dem?
 14. Om man overlever natta er avhengig av hvor mye strøm det er igjen på batteriene når man blir sittende fast. Neppe realistisk å anta at batterier er 100% oppladet.
 15. Oljebransjen genererer penger til hele landet. Da blir det meningsløst at strømkundene på vestlandet skal ta regningen for elektrifiseringen av denne.
×
×
 • Create New...