Jump to content

farnol

Medlemmer
 • Content Count

  77
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

147 :)

Recent Profile Visitors

1404 profile views
 1. Etter en oppgradering på telefonen for en tid siden har jeg hatt problemer med at det tar lang tid å få internettforbindelse via mobildata når jeg mister Wi-Fi dekning. Det tar minimum 10 minutter, og kan ta opp mot 20 minutter. Typisk rundt 15 minutter. Bytte brukte å være helt sømløst. Jeg kunne se en video mens jeg gikk ut av Wi-Fi-dekning uten å merke noe. Nå må jeg planlegge fremover om jeg skal bruke mobilbetaling i butikken på vei hjem fra jobb. Jeg har god 4G-dekning, og har ikke problemer med tale og SMS. Etter en omstart har jeg umiddelbart internett så snart jeg har 4G oppkopling. Jeg prøver å finne ut om dette er spesifikt for min mobil, om andre opplever dette problemet med Moto G7 (Plus) eller med Talkmore (Telenor) uavhengig av type mobiltelefon.
 2. Norge kan som EØS-medlem delta i og søke om støtte fra flere av EUs programmer for forskning og innovasjon, for eksempel Horizon 2020.
 3. Av en eller annen grunn peker våre moderne malthusianere alltid på de med minst økologisk avtrykk per person når de er opptatt av befolkningsvekst. Ut fra et ressurssynspunkt ville det vært titalls mer effektivt å redusere verdens befolkning med én nordmann enn én etioper. Det er vanskelig å konkludere med annet enn at det de egentlig frykter er at andre skal få samme høye materielle levestandard som oss selv, og at vi skal gå ned i levestandard er et utenkelig alternativ.
 4. Omkjøringen går ikke via Sverige, og den maksimale ekstra lengden på omkjøringen på 700 km er relevant for svært få. De stadige stengningene av Kvænangsfjellet er et stort problem, også samfunnsøkonomisk, men i den siste sammenhengen er det ikke fullt så stor ekstra avstand det er mest relevant å snakke om.
 5. La kraft- og nettselskapene gjøre sin jobb, og reguleringsmyndighetene sin. Det er ingen som er tjent med at de første skal sjonglere tildels motstridende interesser, mens de vokter på hverandre. Oppgaven med å ivareta samfunnsinteressene ligger best hos en myndighet uten egen kraftproduksjon og distribusjonsnett, og som sørger for forutsigbare og ikke-diskriminerende rammebetingelser.
 6. Hvor lenge skal media fortsette å opptre som mikrofonstativer for Greenpeace? Det bygges nye kullkraftverk i Tyskland på grunn av utfasing av sikker og karbonfri kjernekraft. Ingen enkeltorganisasjon har større ansvar for dette enn nettopp Greenpeace, som gjennom tiår har drevet særdeles effektive og velfinasierte desinformasjonskampanjer rettet mot kjernekraft. De har lyktes til den grad at opinionen, ikke minst i Tyskland, forholder seg i større grad til Greenpeace sine fantasitall enn til fakta om for eksempel Tsjernobyl og Fukushima.
 7. Ironien går sikkert Greenpeace-tilhengerne forbi, men dette er organisasjonen som mer enn noen annen har frontet kampen mot sikker karbonfri kraftproduksjon, tildels med grov desinformasjon og skremselspropaganda. Desinformasjonskampanjer så vellykket fra Greenpeace sin side at deres "alternative fakta" er etablerte "sannheter" i opinionen, på bekostning av informasjon fra ansvarlige fagmyndigheter.
 8. Elefanten i rommet er en forstokket GMO-motstand. Vi kunne hentet soya fra mer bærekraftig produksjon nærmere Norge uten GMO-forbudet. Vi kunne vært kommet ulike mye lengre i utviklingen av algebasert fór uten GMO-forbudet. Vi kunne ha importert og kanskje til og med dyrket vegetabilsk olje med marine fettsyrer uten GMO-forbudet. Vi kunne hatt laks i merdene med mer effektivt fóropptak, som var steril og dermed langt mindre problematisk ved rømninger og kanskje til og med laks som var immun mot lakselus innen kort tid.
 9. Har noen her inne sett et samlet energiregnskap fra generert elektrisitet til hjul for forskjellige metoder for lagring og transport av hydrogen? Det er ikke så vanskelig å finne for komprimert og flytende hydrogen, men verre – i alle fall for meg – å finne for metan og ammoniakk.
 10. "Condaligns patent gjør det mulig å fortsette militariseringen og omfanget av utviklingen av elektronikk over alt." Jeg tror nok Condaligns kunder er mer opptatt av miniatyrisering enn militarisering.
 11. Om fornuften fikk råde ville det vært en god løsning, men Tyskland har bestemt seg for å fase ut kjernekraften. For kjernekraftmotstanderne med Greenpeace i spissen er atomkraft atomkraft, og ethvert kjernekraftverk et Tsjernobyl som venter på å skje.
 12. Mengden CO2, altså antallet CO2-molekyler, har økt 65%, og det er det som betyr noe for virkningen på systemet. Andelen er helt irrelevant. Om du 2,5-doblet mengden nitrogen i atmosfæren, slik at andelen CO2 ble halvert, ville CO2-molekylene fortsatt kunne absorbere og reemittere samme mengde energi. Fornekternes fokus på andeler er bare en avledning og villedning i denne sammenhengen på samme måte som når de fokuserer på den antropogene andelen av CO2 i det korte CO2-kretsløpet. Det de sier er uangripelig korrekt, men altså helt uten relevans. Jeg har kalt det "sleight of hand"-argumentasjon for å beskrive taktikken.
 13. Jeg snakker ikke om at alle skal velge arbeidstid. Jeg snakker om at hele samfunnet tilpasser seg den døgnrytmen vi har med sommertid, og som de fleste foretrekker, året rundt. Kall det gjerne sommertid hele året, men uten å stille klokka skjevt i forhold til det naturlige lyset som først og fremst styrer vår døgnrytme. Med tanke på lys etter arbeidstid, som jeg antar du egentlig mener, spiller det ingen rolle hva en kunstig klokke viser. Det som betyr noe er hvor i solgangen du er når du slutter på jobb.
 14. Sommertid er bare et selvbedrag. Du står opp en time tidligere, men innbiller deg selv at du står opp til samme tid. Du ville fått nøyaktig samme effekten, bortsett fra selvbedraget, av å starte dagen en time tidligere uten å stille klokka. Legg klokketid nærmest mulig soltid, altså normaltid, og start eventuelt arbeidsdagen 0700 om du savner sommertid.
×
×
 • Create New...