Gå til innhold

farnol

Medlemmer
 • Innlegg

  326
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Nylige profilbesøk

2 281 profilvisninger

farnol sine prestasjoner

537

Nettsamfunnsomdømme

 1. Jeg opplever det samme på alle Shell-stasjoner, men vet fortsatt ikke om det er Shell eller kortet som er problemet. Jeg har rett og slett ikke fylt nok hos andre kjeder til å nå denne grensen. Er det noen som har erfart dette hos andre kjeder en Shell?
 2. En stor verdensreligion er basert på myten om en vandrende død, så troen avhenger åpenbart ikke av rasjonell troverdighet.
 3. Observasjonen er helt korrekt. "Arvesølvet" – magasinvannkraften – er blitt mer verdt, stikk motsatt av kraftpoulistenes babbel om å gi bort kraften til "tyskerne". Kraftpopulistene på både høyre og venstre side i politikken vil redusere verdien og nasjonenes inntekter. Vi andre vil heller beholde de økte inntektene, men det er ikke alltid enighet mellom høyre- og venstresiden om fordelingen av inntekter og byrder mellom offentlige kraftprodusenter og private bedrifter og husholdninger.
 4. Det finnes "takrenner" som tar inn bekker som er veldig små mye av året. Elvekraft er like lite regulerbar som vindkraft, og gir i motsetning til vindkraft minst kraft om vinteren. Det er like viktig å forstå forskjellen på energi og effekt for all uregulerbar kraft, ikke bare vindkraft.
 5. Det innebærer å tørrlegge hver eneste bekk det er mulig å ta inn til et takrenneprosjekt, eller bruke direkte til småkraft. Det innebærer å endelig utrydde den mest utrydningstruede naturtypen vi har i Norge, rennende vann med et minimum produkt av fall og volum. Ikke minst betyr det neddemming av enorme arealer. I et neddemmet område utryddes all opprinnelig flora og fauna, naturødeleggelser i et omfang du bare finner på veier og oppstillingsplasser i en vindpark.
 6. Støtten burde vært helt frakoblet forbruk, omtrent tilsvarende MDG sitt modell. Det ville vært langt mer sosialt treffsikkert. Forbrukerne med størst priselastisitet på både kort og lang sikt ville få de største insentivene til energiøkonomisering. Alle prissignaler i markedet ville være uendret, uten at det var noen mulighet til å tilpasse seg annet enn disse.
 7. Kapasiteten i kablene er ikke i nærheten av å dekke behovet, og det er prisingen av den dyreste kraften som bringer summen av produksjon og import i balanse med etterspørselen som setter prisen i spotområdet. Det er i dette tilfellet regulerbar vannkraft, hvor vannverdien settes høyt og vil fortsatt settes høyt fremover. Prinsippet er ikke annerledes enn når vi eksporterer.
 8. Ideen at vi ikke behøver mer elektrisk kraft baserer seg på en forestilling om at vi kan fortsette å bruke like mye fossil energi i Norge. Er man klimafornekter er dette et naturlig standpunkt, men alle andre innser at vi får et stort kraftunderskudd innen får år om vi skal fase ut fossil energi uten å erstatte den med fossilfri energi.
 9. Importen på kalde vinterdager dreier seg om mangel på effekt. Da hjelper det ikke med fulle vannmagasiner.
 10. He, he. Det er til og med ACERs skyld at vi eksporterer kraft til UK.
 11. Er det virkelig noen som kaster bort tid på å genierklære ACER? Det er vanskelig å forstå hvorfor noen skulle gjøre det, ACER har ingen som helst innflytelse på kraftprisene. Om ikke Russland hadde strupet gasstilførslene til Europa, ville tiltaket når nedbøren uteble være å importere kraft for rundt 70-100 øre/kWh. Vi ville utvilsomt syntes det også var ekstremt dyrt, men mye bedre enn alternativene.
 12. Jeg hørte ingen klage over eksterne faktorer i noen av de årene vi har vært avhengige av import, ikke bare for å holde prisene nede, men til og med for å unngå rasjonering.
 13. Bruker du frityrolje risikerer du i alle fall ikke bøter for brudd på forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.
 14. Det Brenna sier her er egentlig det samme som er sagt over: "Jeg er fullt klar over at det fortsatt finnes folk som ikke bryr seg, ikke gidder, ikke har tid, ikke skjønner eller vet osv."
 15. Eventuelt legge seg på et reintall hvor de ikke må kjøre ut fôr hele vinteren. Dette dreier seg uansett ikke om seriøs næring. Driften er bare en identitetsmarkør. I tilfellet Fosen var gjennomsnittlig kjøttinntekt per utøver de siste fem årene før utbyggingen 17000 kr.
×
×
 • Opprett ny...