Jump to content

farnol

Medlemmer
 • Content Count

  209
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

346 :)

Recent Profile Visitors

1912 profile views
 1. Som det burde fremgå er jeg fullt ut klar over dette. Det jeg spør om er om avstanden til reservevannkilden er for stor til at det er fornuftig å hente vann derfra til spyling o.l.. Siden det åpenbart finnes en mulighet for å koble reservannkildene til nettet, har jeg antatt at det er tilgang til dette vannet nærmere enn selve kilden, enten dette er Alnsjøen, Langlivannet eller Nøklevann. Eksempelvis er tilgangspunktet for vann fra Nøklevann ikke ved inntaket, men ved Skullerud renseanlegg. Jeg prøver igjen. Hvor langt unna sentrum er tilgangspunktene for de andre reservevannkildene? Kobles de til spredenett nært selve kilden, eller kan barrière mellom rent og urent vann opprettholdes til et punkt nærmere sentrum? Hvor store er kostnadene ved henting om så fra kilde, holdt opp mot kostnadene ved å havne i en situasjon med kokepåbud tidligere enn nødvendig?
 2. Det er nettopp poenget. Om Maridalsvannet tappes for langt ned havner Oslo i en situasjon med kokepåbud. Derfor burde vann til formål som gatespyling ikke hentes fra Maridalsvannet når vannstanden er så lav som den er nå. Det vil kunne bidra til å unngå, eller i alle fall utsette at byen må kople reservevannkilden til det ordinære vannnettet. Spørsmålet er om tilkoblingspunktet er så langt fra bykjernen at det er lite aktuelt å hente vann herfra til spylingen, eventuelt at det blir for kostbart å føre dette vannet separert fra det ordinære nettet nærmere sentrum.
 3. Hvorfor ikke? Vi sender enorme mengder ferskvann av god kvalitet på sjøen fra kraftverkene, i noen tilfeller på andre steder enn de naturlige elveutløpene.
 4. Jeg er kjent med dette, men i det konkrete tilfellet i Oslo er det uansett snakk om å fylle mobile tanker. Til og med tanker som det vel er lite aktuelt å distribuere drikkevann i ved en virkelig krise. Jeg kan ikke forstå annet enn at det allerede eksisterer et tilkoblingspunkt mellom reservevannkilde og det ordinære vannettet. Er det noen som vet hvor langt fra bykjernen dette ligger? Er det for langt til at det er aktuelt å fylle her, eller forlenge en enkelt rørledning med moderat kapasitet nærmere bykjernen?
 5. I Norge er vi bortskjemte med vanligvis å ha en overflod av vann, også drikkevann. Det virker som vi er svært dårlig forberedt på vannmangel. Spesielt har jeg sett med vantro på Oslos bruk av drikkevann til spyling av gatene. Gatene må spyles etter vinteren, det er et viktig folkehelsetiltak. Samtidig har Oslo reservevannkilder, men med vann av en kvalitet som vil kreve kokepåbud om det slippes inn i det ordinære vannettet. Hvorfor har ikke Oslo kommune sørget for enkelt å kunne hente vann herfra til formål som ikke krever drikkevannkvalitet?
 6. Bøndene satser tungt på et lavt kunnskapsnivå hos bonderomantikerne, og sammenligner epler og pærer når det passer dem. I dette tilfellet utsalgspris for høyt klasset lam, sammenlignet med råvarepris på lavt klasset sau etter avgift til markedsreguleringstiltak.
 7. I et fungerende marked er løsningen for en kjede som får dårligere betingelser enn konkurrenten hos en leverandør å gå til en annen leverandør. Det er meningsløst å debattere oglopoliet i sisteleddet isolert, når det er muliggjort av et enda mer utpreget og politisk bestemt oglipoli på produsentsiden. Vi som er gamle nok husker hvordan Matkjedeutvalget ledet av Steensnæs ble bundet på hender og føtter. De fikk ikke lov å nevne de virkelige monopolene. De som tror indiske kyr er verdens helligste, vet lite om norsk landbrukspolitikk.
 8. Og samtidig er du redd for EMV? Det skulle vel ikke være slik at frykten egentlig dreier seg om de virkelig dominerende aktørene i det norske matvaremarkedet? Det er vanskelig å unngå å observere en stor overlapp mellom de som er bekymret for over 40% markedsandel hos Norgesgruppen, og for under 97% hos Tine.
 9. Det er mulig det er naivt av meg, men jeg trodde de fleste var i stand til å lese en innholdsfortegnelse og vurdere produkter opp mot hverandre.
 10. Lidl var et eksempel på at tollmurene gjorde det umulig å utnytte grenseoverskridende stordriftsfordeler. De ble tvunget inn i rollen som liten nisjeaktør hos de store norske leverandørene.
 11. Disse varene er utmerkede alternativer til overprisede merkevarer, for de som ikke har råd til å betale tusenvis av kroner i året for bestemte dyrt markedsførte etiketter.
 12. Gjennomgang av det juridiske rammeverket i denne artikkelen hos Nuclear Engineering International. https://www.neimagazine.com/features/featurelegal-framework-for-nuclear-ships-8063937/
 13. Vi har hatt flere terroraksjoner i Norge gjennomført av dyrevernekstremister. Mordbrannforsøk mot pelshandlere, bombeangrep mot slakteri i Trondheim og senkingen av Nybrenna i Lofoten.
 14. Roger Dyrøy er politiker i det svært Putin-vennlige Partiet De Kristne. Putins fascistiske regime har et samarbeid med kirken som du må tilbake til Franco for å finne en parallell til, og denne toenighetens holdninger og metoder er populære hos de norske kristenfascistene.
×
×
 • Create New...