Jump to content

farnol

Medlemmer
 • Content Count

  69
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

140 :)

Recent Profile Visitors

1375 profile views
 1. Elefanten i rommet er en forstokket GMO-motstand. Vi kunne hentet soya fra mer bærekraftig produksjon nærmere Norge uten GMO-forbudet. Vi kunne vært kommet ulike mye lengre i utviklingen av algebasert fór uten GMO-forbudet. Vi kunne ha importert og kanskje til og med dyrket vegetabilsk olje med marine fettsyrer uten GMO-forbudet. Vi kunne hatt laks i merdene med mer effektivt fóropptak, som var steril og dermed langt mindre problematisk ved rømninger og kanskje til og med laks som var immun mot lakselus innen kort tid.
 2. Har noen her inne sett et samlet energiregnskap fra generert elektrisitet til hjul for forskjellige metoder for lagring og transport av hydrogen? Det er ikke så vanskelig å finne for komprimert og flytende hydrogen, men verre – i alle fall for meg – å finne for metan og ammoniakk.
 3. "Condaligns patent gjør det mulig å fortsette militariseringen og omfanget av utviklingen av elektronikk over alt." Jeg tror nok Condaligns kunder er mer opptatt av miniatyrisering enn militarisering.
 4. Om fornuften fikk råde ville det vært en god løsning, men Tyskland har bestemt seg for å fase ut kjernekraften. For kjernekraftmotstanderne med Greenpeace i spissen er atomkraft atomkraft, og ethvert kjernekraftverk et Tsjernobyl som venter på å skje.
 5. Mengden CO2, altså antallet CO2-molekyler, har økt 65%, og det er det som betyr noe for virkningen på systemet. Andelen er helt irrelevant. Om du 2,5-doblet mengden nitrogen i atmosfæren, slik at andelen CO2 ble halvert, ville CO2-molekylene fortsatt kunne absorbere og reemittere samme mengde energi. Fornekternes fokus på andeler er bare en avledning og villedning i denne sammenhengen på samme måte som når de fokuserer på den antropogene andelen av CO2 i det korte CO2-kretsløpet. Det de sier er uangripelig korrekt, men altså helt uten relevans. Jeg har kalt det "sleight of hand"-argumentasjon for å beskrive taktikken.
 6. Jeg snakker ikke om at alle skal velge arbeidstid. Jeg snakker om at hele samfunnet tilpasser seg den døgnrytmen vi har med sommertid, og som de fleste foretrekker, året rundt. Kall det gjerne sommertid hele året, men uten å stille klokka skjevt i forhold til det naturlige lyset som først og fremst styrer vår døgnrytme. Med tanke på lys etter arbeidstid, som jeg antar du egentlig mener, spiller det ingen rolle hva en kunstig klokke viser. Det som betyr noe er hvor i solgangen du er når du slutter på jobb.
 7. Sommertid er bare et selvbedrag. Du står opp en time tidligere, men innbiller deg selv at du står opp til samme tid. Du ville fått nøyaktig samme effekten, bortsett fra selvbedraget, av å starte dagen en time tidligere uten å stille klokka. Legg klokketid nærmest mulig soltid, altså normaltid, og start eventuelt arbeidsdagen 0700 om du savner sommertid.
 8. "Teknisk Ukeblad får opplyst at nylig har bedt om et oppdatert tilbud fra Hanwha på K9 Thunder basert på norsk konfigurasjon." Hvem har? Storbritannia, Australia, begge eller noen andre?
 9. Min dialekt så sier man Et stoff, mange stoffer, alle stoffene. I min også, men bare om det er slike stoffer man syr klær o.l. av.
 10. Er det noen som har oversikt over det totale energiregnskapet for bruk av flytende ammoniakk som medium for distribusjon av hydrogen? Det er langt enklere å lagre og transportere enn flytende hydrogen, men jeg har ikke sett regnestykket for energiforbruk ved omdanning fra og tilbake til hydrogen.
 11. Luftforsvaret er nok sørgelig klar over alt dette, men det begynner å bli veldig lenge siden noen karriereoffiser i noen av forsvarsgrenene har våget kritisere politisk ledelse før etter at de har gått av med pensjon.
 12. Utrolig nok er planen å fase inn flyene på Evenes. En sivil flyplass med svært begrenset plass der den ligger på en smal rygg mellom to vann. En flyplass med utfordrende topografi både inne på flyplassområdet og rundt, og som ofte har problemer med turbulens og glatte rullebaner. Den er omgitt av våtmarksområder med svært høy verneverdi, fredet under RAMSAR-konvensjonen, og kan derfor ikke bruke det mest effektive avisingsmidet – urea. I stedet må man bruke Aviform og sand, med negativ effekt på vedlikeholdskostnader og levetid på flyene. Spaden er ennå ikke kommet i jorden for noen av de store utbyggingene som må til før P-8 kan fases inn om litt over to år, og problemene hoper seg allerede opp. Man har på grunn av trangboddheten bare funnet én "mulig" plassering av hangaren, men den er lite akseptabel for både Avinor og de sivile flyselskapene. Hvor flyene skal armeres – om så bare ett – uten å stenge ned hele flyplassen er fortsatt en vel bevart hemmelighet, eller rettere sagt et komplett mysterium. Samtidig ligger Andøya flystasjon ti mil unna. En flystasjon som brukes rutinemessig av amerikanske P-8 i dag, og som allerede har P-3 hangarer som kan romme P-8 med modifisering av portene. En flystasjon bygget opp fra grunnen av som en militær flybase, plassert geografisk på den plassen man fant ideell for MPA. En base hvor den sivile aktiviteten er minimal, og sivil infrastruktur ligger fjernt fra sensitive deler av basen. En base med enorme operative flater, alt i paddeflatt terreng. Innflyging fra tre retninger skjer over åpent hav uten terrengendringer. En base med fullverdige nødrullebaner. Det skulle man tro var en selvfølge på en kampflybase, men Evenes kan i beste fall få en dårlig en ved å dose vekk den sivile terminalen. En base som allerede har en egen armeringssløyfe med nødvendige sikkerhetsavstander for flere fly samtidig, selvsagt uten å påvirke operasjoner på rullebanene. En base som kan bruke urea til å holde svarte flater, og i praksis ikke har begrensninger på mengden som kan brukes. Hvordan det kunne gå politisk prestisje i å bygge opp en ny MPA-base på en fullstendig uegnet lokasjon som Evenes, og å legge ned en velfungerende og ideelt plassert base på Andøya, er vanskelig å forstå. Det er til gjengjeld ikke vanskelig å forstå at oppbyggingen på Evenes er en milliardinvestering i svekket forsvarsevne.
 13. Jeg følte meg rundlurt rett etter at jeg hadde tegnet abonnement. Etter få dager ble Tek.no skilt ut fra pakken, og jeg understreker _pakken_, jeg hadde tegnet abonnement på. Hverken kundeservice i TU Media eller hos ny eier verdiget meg som mye som et svar på min klage.
 14. Er det noen som på stående fot har energitapet i begge ender ved å gå via ammoniakk, som er bedre egnet for transport?
 15. Her tror jeg du har missforstått. Det er vel motsatt, sugerør anbefales for å redusere syreskader.
×
×
 • Create New...