Jump to content
Fezzy1

Underbevisst Rasist

Recommended Posts

Bjerknez skrev (7 timer siden):

Hvis man med et pennestrøk hadde slettet ordet "rassisme" fra ordboken og latt være og diskutere det, så hadde alt gått så mye enklere. 

Det blir litt som med Pride paraden. Jeg har overhodet ikke noe i mot homser og kjenner flere, men jeg forstår ikke behovet for å gå i tog for å naturliggjøre legningen. Det blir jo bare enda mer unaturlig hvis man hele tiden skal påpeke hvor "normalt" det er å være homse ved å gå i tog og kle seg som tullinger. 

Kan man ikke bare være mørkhudet, homse, Muslim eller fandens oldemor uten å kokkelere så mye rundt dette? 

Det å være homofil er naturlig.. Pride handler kanskje om å "normalisere" nåke som er naturlig, men også om å vise at det er greit.. Nåke som slett ikkje er eit delt syn rundt om i verden, i ulike samfunn og kulturer..

 • Like 3

Share this post


Link to post
5 minutes ago, Pallehysa said:

Må for all del ikkje tro din tanke på dette feltet er veldig selvstendig.. Det minner veldig om samme oppgulpet fra ein notoriske høgre ekstrem vi såg i 2011...

Klassisk. Alle vi ikke liker er Breivik og Hitler.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Camlon skrev (7 timer siden):

Jeg vil argumentere at Norge er ikke et flerkulturelt samfunn. Utenfor Oslogryta og noen andre småområder så er det nesten bare hvite folk overalt. Hvis du ikke tror på meg, søk "ansatte tromsø" på Google Images og tell hvor mange ikke-hvite du ser. Norsk kultur er også fullstendig overlegen og andre kulturer har ingen makt politisk eller kulturelt.

Innvandringen av andre kulturer har vært lav siden 2016 og er nå ikke-eksisterende. Med dagens tempo så kommer ikke Norge til å bli et flerkulturelt samfunn på lang tid. På en måte så har FRP allerede fått hva de vil ha.

Og egentlig er det bra. Det er fint å bli beriket av alt det spennende som verden har å by på, men å ha helt ulike kulturer i et samfunn fører normalt til problemer, fordi de ulike kulturene ønsker ulike samfunn. Tipper at mange av dere ikke ønsker å bytte fredelige Norge med flerkulturelle USA nå?

Spørst ka du meiner med flerkulturelt samfunn.. Det er flust av folk med ulike etnisiteter, sjøl her på bygda. Og det er bra. Den norske kulturen står høgt også hos disse, men at dei har sin egen kultur og bakgrunn er det ikkje å stikke under ein stol.. Og flott er det også..

At du meiner norsk kultur er overlegen andre kulturer, er eit isflak du får stå på aleine.. Veit ikkje kordan du måler kass som er mest overlegen, eller kass som har mest makt.. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse
Thorbjørn_lien skrev (16 minutter siden):

Klassisk. Alle vi ikke liker er Breivik og Hitler.

 

Var ikkje det eg skreiv.. Eg skreiv at din tanke og retorikk er på ingen måte unik eller selvstendig.. Der du angriper andres meninger som det motsatte av unik og selvstendig. Den var også perpetuert av andre før deg.. Og det har ikkje vært så veldig hyggelige folk som har spydd det ut heller...

Edited by Pallehysa
 • Like 4

Share this post


Link to post
11 minutes ago, Subara said:

Ikke mulig å være uenig, og det sier samtidig noe om vår status i verdenssammenheng. Folk som kommer fra fattige land med stor befolkningstetthet, krig, lite skolegang og dårlig infrastruktur ser nok opp til slike samfunn. Av samme grunn er det fort gjort å se litt ned på dem.

Det er ikke lett for land å komme seg ut av fattigdomsfella. Tradisjonell bistand har også vært noe fornedrende ved at man har lagt veldig vekt på "good governance" og demokrati, altså typiske vestlige verdier. Og dette kommer da fra tidligere kolonimakter.

Det er ikke så lett å lage en snarvei til dette for man er avhengige av at de har sterke nok økonomier til det. I dag er det mere fokus på å styrke næringslivet i fattige land slik at det kan skape fremgang for folk flest på bakkenivå og så går ofte governance-biten mer av i takt med dette og av seg selv.

Norge har hatt en lang vei frem til der vi er i dag med å kunne drive samfunnet så effektivt og det er så klart også fordi vi har vært heldige med å kunne eksportere olje og fisk.

Men det er klart at de som flykter til vesten og faktisk bor her, de må helst sette seg inn i vestlige verdier og tenkemåte så fort som mulig. Først generasjon kan ha vanskelig for å forstå hvor viktig tillit er i Norge når det ikke er så vanlig i konfliktsonen der en er fra.

Share this post


Link to post
58 minutes ago, Pallehysa said:

Spørst ka du meiner med flerkulturelt samfunn.. Det er flust av folk med ulike etnisiteter, sjøl her på bygda. Og det er bra. Den norske kulturen står høgt også hos disse, men at dei har sin egen kultur og bakgrunn er det ikkje å stikke under ein stol.. Og flott er det også..

At du meiner norsk kultur er overlegen andre kulturer, er eit isflak du får stå på aleine.. Veit ikkje kordan du måler kass som er mest overlegen, eller kass som har mest makt.. 

Jeg tror du misforsto. Jeg sa ikke at norsk kultur er bedre, men at den fullstendig dominerer det norske samfunnet. Altså den er overlegen i Norge.

Og ikke kødd, statistisk sett så er rundt 99% av alle på bygda hvite. Kanskje bor du i nærheten av et asylmottak eller i en spesiell bygd, men det er langt ifra normalen.

Share this post


Link to post

Hei, sorry, jeg gikk helt glipp av at du hadde svart meg.

On 6/27/2020 at 8:19 PM, Theo343 said:

Jeg ser ut til å annerkjenne at disse områdene virker fattige eller uattraktive? Nå putter du ord i munnen på andre og det blir jo bare merkelig. Årsaken til at jeg nevnte disse områdene er fordi de har blitt skrevet om ifb. med ghettoproblematikk i media.

Jeg mener overhodet ikke å putte ord i munnen på deg, jeg prøver bare å forstå hva du mener.
Jeg går nok ikke med på at alle disse stedene er rammet av såkalt ghettofisering, men innser samtidig at det er et ord vi mangler en felles definisjon på, dermed kan man kanskje anta det er lite fruktbart å skulle disputere hvorvidt selve ordet passer stedet, vi kan kanskje bare si oss enige i at områdene er preget av en del fattigdom, og innvandring?
At politikken ikke har motvirket dette, kan vel like gjerne tilskrives, at man har gjort for lite, såvel som for mye.
Jeg forstår i alle fall ikke helt hvordan disse områdene skulle vært bedre, med mindre bemidling.

Quote

Jeg peker på at rasisme og alle former for diskriminering er ødeleggende uansett hvilken form den har. Igjen, du trenger ikke tolke ord i munn på meg. Det jeg sier er det jeg mener.

Jeg går stort sett ut ifra at folk sier det de mener, det sparer meg for masse tid.
Jeg beklager at du opplever at det puttes ord i munnen din.
Det er som sagt selvsagt trist, og galt, at sykkelvennen din jages fra stovner, særlig dersom det var på bakgrunn av hudfarge.
Vi er helt enige i at alle former for diskriminering virker ødeleggende, men min påstand var også at den er særlig ødeleggende dersom den som utviser diskrimineringen sitter på mye makt.

Quote

Maktmisbruk er forkastelig uansett hvilken form den tar. En sjef som overarbeider en ansatt. Maktmisbruk fra politiet uavhengig av hudfarge. Maktmisbruk fra overformynderiet, leger osv. Listen kan gjøres så lang du vil ha den.

Jepp.
Da er vi jo enige her også.
Det eneste vi ser ut til å være uenige í, er de tidligere påstanden om at det kun dreuer seg om  diskriminering, og at rasisme ikke spiller noen rolle (såfremt det ikke kommer til rasisme mot hvite?)

Quote

Rasisme gjøres til et stort problem her når vi i all hovedsak har et større problem med jevnt over overfladisk diskriminering.

Rasisme er høyst levende og et virkelig et problem i andre land enn Norge. Om man da ser bort fra blind vold fra fargede mot hvite, som faktisk er rasisme.

Det er kanskje mulig at det er lettere å oppleve aggresjonen mot den gruppen man kjenner seg igjen í, fremfor den gruppen man ikke kjenner.
For ordens skyld, mener jeg ikke å anklage deg for slik gruppetenkning, eller å ikke ha kjennskap til innvandrer-miljøer, det er mer ment som en generell betraktning:
-Noen veldig isolerte innvandrere jeg møter, virker overbevist om at samfunnet forfølger dem, i mye større grad enn jeg kjenner igjen. (Ikke at jeg sitter på definisjonsmakten til deres opplevelse, men jeg kan jo bare gå ut ifra mitt eget perspektiv.)
-Noen veldig isolerte etniske nordmenn jeg møter, virker overbevist om at innvandrerne ønsker å erstatte, eller radere dem.

Quote

Jeg forstår selvsagt dette og kjenner til årsakene til at det er slik. Kommer man med 1 sekk på ryggen med 2 barn til landet så trenger man en annen oppfølging enn de som har et sted å bo og mat på bordet.
Men det er likevel viktig å ikke glemme de som allerede bor her når de trenger hjelp og noe de opplever som diskriminerende i flere sammenhenger.

Det er jeg enig i, det er aldri nyttig å marginalisere de svakeste, ytterligere.
Da får man bare videre problemer, så nei, de må ikke glemmes, men dersom de er 'glemt' blir det jo rart å angripe andre svake grupper, fremfor de som sitter med makt, og/eller kaptital.

 • Like 4

Share this post


Link to post
13 hours ago, tjavel said:

Nå til dags så er rasisme blitt et overbrukt moteord som er mot sin hensikt å benytte seg av slik en gjør, en bare vektlegger forskjellene ved å ta det i bruk.

Det finnes sikkert sanne rasister ala "white supremacists" i Norge men de er det få av de og PST passer sikkert på de.

Alt dette snakket om at er slik og slik handling rasistsisk gjør bare at mange som ikke er rasister blir alt for bevisste på hva de sier og blir unødvendig foriktige på hvordan en oppfører seg ovenfor innvandrere for ikke å tråkke noen på tærne. Denne reservertheten vil bli oppfattet av en innvandrer via kroppsspråk mm og kan da oppfattes som rasistisk (!)

 

Jeg har som regel for meg selv at jeg snakker med innvandrere som jeg møter som om de hadde bodd i Norge hele livet og er fullt ut kjent med norsk kultur. Jeg snakker til de på min vanlige dialekt som til og med nordmenn kan slite med å skjønne. Dette er både for å gi signal til de og til meg selv at jeg ser på dem som en hvilken som annen person her i landet og vil gi de samme behandling og ha samme forventninger. Om de ikke da kan så mye norsk ennå så kan jeg legge om til å snakke på engelsk eller østlending uansett.

Fullstendig enig :) 

Share this post


Link to post
9 hours ago, Bjerknez said:

Hvis man med et pennestrøk hadde slettet ordet "rassisme" fra ordboken og latt være og diskutere det, så hadde alt gått så mye enklere. 

Det blir litt som med Pride paraden. Jeg har overhodet ikke noe i mot homser og kjenner flere, men jeg forstår ikke behovet for å gå i tog for å naturliggjøre legningen. Det blir jo bare enda mer unaturlig hvis man hele tiden skal påpeke hvor "normalt" det er å være homse ved å gå i tog og kle seg som tullinger. 

Kan man ikke bare være mørkhudet, homse, Muslim eller fandens oldemor uten å kokkelere så mye rundt dette? 

Kunne jo vært fint med straight dagen og manne dagen så man ikke forsvinner helt i mengden av merkedager? :rofl:
 

Share this post


Link to post
2 hours ago, Subara said:

Mulig at ordet rasisme burde hatt flere synonymer og graderinger.

Jeg mener at man trenger ikke hverken mene eller tro at noen etnisiteter er grunnleggende overlegne og mer verdt enn andre, men det ligger likevel i oss som en del av kulturarven pga kolonitiden og maktbalansen i verden.  Man kan ha et standpunkt om at alle raser er jevnbyrdige og at vi tilhører menneskerasen, men det finnes en rangering likevel. Martha Louise jobber med seg selv for å endre disse holdningene.

Fremmedfykten kan virke som den innimellom gir seg utslag i konspirasjonsteorier.

Også kan man ha motstand mot å dele med "fremmede" av redsel for at det ikke skal bli nok til egen flokk.

Det som er litt frustrerende for meg er at man må grave langt tilbake i tid for å finne argumenter for at noen kanskje og muligens har enkelte holdninger i dag. TV er fortsatt fult av kvinnekampen på 1800 tallet og rasismen filmer om slavehandel fra samme tidsepoke. 

Men man ser sjelden tematikken når hvite skandinavere og europeere ble kapret til havs og solgt som slaver i midt-østen.

At Mærtha-Louise som er sammen med en farget kan mene at hun har dårlige holdninger mot fargede gjør meg bare bekymret for hennes ve og vel.

Rangering i vesten går ikke så mye på rase som klassseskille (nevnt tidligere) uavhengig av hudfarge. Er man hvit fra østkanten blir man ofte sett ned på i de rette strøkene på vestkanten osv. Men dette er diskriminering,  ikke rasisme.

Jeg har aldri noensinne under et halvt århundre møtt hvite i Norge som mener at andre hudfarger (vi tilhører alle homo sapiens sapiens) er mindre verdt eller underlegne andre. Men derimot når jeg har reist rundt i verden utenfor Europa så har jeg sett andre folkegrupper i deres eget land bli sett ned på.

- Kurdere i Tyrkia
- Kastesystemet i India
- Enkelte folkegrupper i sør-øst asia
- Enkelte folkegrupper i Kina
- Enkelte folkegrupper i Mexico
- Andalusere i Spania (ikke hestene)
og titalls andre grupperinger

Det jeg ikke forstår er hvorfor man ikke tar kampen dit hvor rasismen virkelig lever fremfor å skulle oppkonstruere en rasisme som faktisk ikke er så sterkt tilstede her som enkelte bevegelser liker å mene.

Jeg skulle ønske man brukte kreftene der de virkelig trengs fremfor å drive å stemple uskyldige som rasister, kvinnemishandlere og gudene vet hva som er det siste skriket i kjedsomhetens land. For meg fremstår denne "kampen" man bedriver i land som Norge at man forsøker å skape splid der det ikke finnes.

Diskriminering uavhenig av kjønn,  farge eller transgender tilhørighet, lever i beste velgående i Norge men den rammer ikke bare fargede!

Edited by Theo343
 • Like 1

Share this post


Link to post
Quote

Det er jeg enig i, det er aldri nyttig å marginalisere de svakeste, ytterligere.
Da får man bare videre problemer, så nei, de må ikke glemmes, men dersom de er 'glemt' blir det jo rart å angripe andre svake grupper, fremfor de som sitter med makt, og/eller kaptital.

Hvor angriper man andre svake grupper?

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Theo343 said:

Hvor angriper man andre svake grupper?

Hvor man gjør det? Man kan vel gjøre det hvor som helst?
Dersom du etterlyser et eksempel på hvor du gjør det, så annerkjenner jeg at du klandrer regjeringen, og ikke flyktninger, for evt. skjevfordeling.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (6 timer siden):

manne dagen? :rofl:
 

Internasjonale mannedagen er 19. November, du burde kanskje ta å se hva de har på agendaen før du ler for høyt.

Men jeg kan nevne ett par av de bare for "morro"

 • Mer penger til forskning på kreftarter som rammer menn (penis, prostata og testikkel)
 • Forby Male Genital Mutulation på barn
 • Belyse selvmordsraten iblandt menn
 • Hjemløse 80%

For å si det mildt, om feminister og kvinnerettsaktivister hadde så mye på agendaen så ville jeg forstå deres harme ganske så godt.

Edited by DjSlayer
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
8 hours ago, DjSlayer said:

 

 

 • Belyse selvmordsraten iblandt menn
 • Hjemløse 80%

Ja leter man etter minoriteter med mulig offer-rolle, så er jo menn i den "uheldige kvantilen" et funn.  Kvinner flest er jo godt priviligerte i forhold til dem.

Share this post


Link to post
lada1 skrev (1 time siden):

Ja leter man etter minoriteter med mulig offer-rolle, så er jo menn i den "uheldige kvantilen" et funn.  Kvinner flest er jo godt priviligerte i forhold til dem.

Skal man ta George Floyd saken, så i stedet for hudfarge som avgjørende faktor så er det en mann og menn er 95-97% av offrene for politivold. Ser man på domfellestatistikken i USA så får svarte kvinner marginelt lengre straff en kvinner menns hvite menn får flere ganger lengre straff en svarte kvinner og svarte menn får lengre straff en hvite, men den straffen er ikke i forhold til gapet mellom svart kvinne og hvit mann (Dette er for den samme forbrytelsen). Som et apropo så er MRAs veldig klar over en av faktorene til den høye kriminaliteten i det svarte miljøet i USA og det er farløshet, 70% av svarte barn vokser opp uten en far og det resulterer i høyere kriminalitet.

Share this post


Link to post
13 hours ago, DjSlayer said:

Internasjonale mannedagen er 19. November, du burde kanskje ta å se hva de har på agendaen før du ler for høyt.

Men jeg kan nevne ett par av de bare for "morro"

 • Mer penger til forskning på kreftarter som rammer menn (penis, prostata og testikkel)
 • Forby Male Genital Mutulation på barn
 • Belyse selvmordsraten iblandt menn
 • Hjemløse 80%

For å si det mildt, om feminister og kvinnerettsaktivister hadde så mye på agendaen så ville jeg forstå deres harme ganske så godt.

Dette var jeg faktisk ikke klar over og synes det er fantastisk. Det virker ikke som særlig mange jeg har snakket med om dette er klar over det heller.

Jeg synes sakene som står på dagsorden også er fabelaktige.

Og for å presisere siden du klippet ordene ut av sammenhengen. Det jeg lo av var ikke om vi har behov for en "mannens dag",  men at de som ofte er forkjempere for kvinnedag ol. ikke ser behovet for en dag hvor man retter oppmerksomhet mot menn og deres problemer. Ift. "gay pride" er jeg bare sliten av det evige maset om noe som for lenge siden er akseptert og en normal ting i dagens vestlige samfunn. Innfør heller type Carnival.

Takk for tipset og dette vil jeg undersøke nærmere. Vi har ikke fler menn å miste til bagatellisering av deres problemer samt at jeg synes prostatakreft og blå sløyfe aksjonen får altfor lite oppmerksomhet i dag.


EDIT:
En helt annen ting.

Jeg har alltid hatt empati med kvinner ift. rosa sløyfe aksjonen men ble litt betenkt når jeg nylig fikk vite at en betydelig andel brystkreft forårsakes av enten nåværende eller tidligere implantater. 
Det virker det ikke som mange er særlig klar over. Årsaken til at dette har kommet frem er at man ser lignende krefttyper hos menn som får lignende forskjønnende implantater. I tillegg har alkoholkonsum vist seg å være en betydelig faktor ift. brystkreft.

Jeg bagatelliserer ikke med dette kvinners kamp mot brystkreft men maner til noe mer måteholdenhet ift. skjønnhetsjaget som de ofte forsøker å skylde på oss menn. Samt vin har i dag fått en litt jåle/"posh" faktor og det har det blitt skremmende vanlig med et glass vin eller to på kvelden blant vestlige kvinner mange dager i uken siste 10-15 år.
 

Edited by Theo343
 • Like 1

Share this post


Link to post
Camlon skrev (20 timer siden):

Jeg tror du misforsto. Jeg sa ikke at norsk kultur er bedre, men at den fullstendig dominerer det norske samfunnet. Altså den er overlegen i Norge.

Og ikke kødd, statistisk sett så er rundt 99% av alle på bygda hvite. Kanskje bor du i nærheten av et asylmottak eller i en spesiell bygd, men det er langt ifra normalen.

Må ein være mørkhudet for å ha annen kultur enn den norske?

 • Like 3

Share this post


Link to post
4 hours ago, Pallehysa said:

Må ein være mørkhudet for å ha annen kultur enn den norske?

Blant hvite, så har Russerene en litt annereledes kultur. Er det masse Russere på bygda?

Det er en grunn til at jeg setter likhetstegn mellom ulike kulturer og hudfarge, fordi det er slik i praksis.

Share this post


Link to post
Camlon skrev (56 minutter siden):

Blant hvite, så har Russerene en litt annereledes kultur. Er det masse Russere på bygda?

Det er en grunn til at jeg setter likhetstegn mellom ulike kulturer og hudfarge, fordi det er slik i praksis.

Nei det er absolutt ikkje slik det er i praksis. Du har spansk kultur, du har fransk kultur, du har tysk kultur. Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk. Skal eg fortsette? Men sikkert viktigere for deg å snakke om hudfarge... Ser den.. Gjerne i negativ annotasjon også...

Edited by Pallehysa
 • Like 3

Share this post


Link to post
Just now, Pallehysa said:

Nei det er absolutt ikkje slik det er i praksis. Du har spansk kultur, du har fransk kultur, du har tysk kultur. Men sikkert viktigere for deg å snakke om hudfarge... Ser den.. Gjerne i negativ annotasjon også...

De kulturene du snakker om her er veldig lik norsk kultur, spesielt om de har bodd i Norge i mange år.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...