Jump to content

tjavel

Medlemmer
 • Content Count

  431
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

366 :)

Recent Profile Visitors

595 profile views
 1. Problemet er kvartalsrapporter kontra langsiktig satsing. Mye energi-infrastruktur ble vel til og med forsket på og bygd direkte av staten frem til nyere tid og gjør at vi har det så bra som vi har det nå. At bedriftene forholder seg en del til børsen er en bra ting i vanlige tider men behøver ikke være det når omstillingene er så store som de er nå.
 2. Vi sitter på 10 billioner kroner, har en hjørnesteins-industri som er garantert å bli sterkt redusert i løpet av noen tiår og vi har en klimakrise vi har bidratt til å skape men samtidig kan tjene gode penger på å hjelpe løse. Men politikerne må være forsiktige også og ikke gi penger til hva som helst, slik som artikkelforfatteren påpeker. Flytende havvind er et bra område, bare å se på et global kart over havdybder for å se hvor store områder det er som ikke kan nås med vanlig havvind men som kan nås med flytende. Hvis en får kostnad ned tilsvarende til vanlig havvind så er markedet på mange milliarder.
 3. Enig at det er merkelig om en tar fra de egenkapital som de selv har tilegnet seg gjennom bra forretningsdrift. Synes de burde både gjøre en jobb her hjemme men også operere utenlands for å lære, kunnskap som kan være nyttig og overføres til her hjemme.
 4. Det er store talls lov som gjelder, om det blåser aller meste av året så gjør det ikke så mye om vi må brenne gass en periode midtvinters. Klimagevinsten blir bra uansett og det er ikke noen grunn til å kvitte oss med gasskraftverkene siden nettopp det at de er der for energisikkerhet gjør at vi kan bygge ut mere vind og solkraft.
 5. Kan hende EU sin måte å tvinge produsentene over på andre drivstoff, bare gjøre utslippskravene nær uoppnåelige eller svært kostbare så produsentene i praksis ikke har noe valg. EU kan peke på sitt 2050 mål uten å direkte måtte forby fossil-biler.
 6. Samme som jeg tenker. I teorien kan jeg lage meg hydrogen i heimen med vann fra springen og strøm fra nettet og null forurensing, råstoffet er tilgjengelig overalt. Mot å måtte importere det fra ett bestemt sted eller importere gass fra flere og så eksportere CO2en til ett bestemt sted. EU regner med iflg sin strategi at grønn hydrogen skal være konkurransedyktig på pris i 2030, og som regel er anslag konservative. Det gir et tidsrom på 5-10 år fra nå der blå hydrogen er rimeligste løsningen. Dette skal så skaleres opp i løpet av disse årene men så fases ut siden grønn er bedre mtp å gjøre EU uavhenging av andre. EU åpner i ordlyden i sin hydrogenstrategi for midlertidig bruk av blå hydrogen men i praksis så sier EU da bare "blå hydrogen? chew on this, fossil-lobbyister!"
 7. Man kan nok trygt si at hydrogen ikke er det beste alternativet om en startet fra scratch men Europa har veldig mye gass-infrastruktur allerede så det er hva som gjør hydrogen attraktivt. Kjenner til dette med ekslosjonsfaren etter å ha bodd nedi Europa og naboene banka på fordi de kjente gasslukt da hadde lagd mat, hadde fortsatt ventilasjons-vifta på men ikke hadde skrudd av gassen helt. Så ingen fare for gassen gikk ut i friluft, men det kunne ikke naboen vite. Men det er nå lagt opp for gass så da skjønner jeg litt hvordan de tenker. Husk at hydrogenet kommer da som alt annen energi enn kjerne og geotermisk fra sola opprinnelig og blir ikke brukt opp med det første så da er det ikke så farlig om en roter bort en del i prosessen. Så kan Europa bevege seg mere mot elektrifisering over tid siden det er både tryggere og bedre effektivitet. Det som er helt sikkert er at når Europa nå har bestemt seg (som i virkelig bestemt seg) at de skal være karbonnøytrale i 2050 så kommer de til å dra med seg meste av verden på dette gjennom å bare bruke markeds-størrelse til å dra kostnadene på alle komponentene ned til olje ikke en gang er konkurransedyktig til snart noe som helst, selv uten subsidier for fornybar. EU er nok fulllstendig klar over den effekten de kommer til å tvinge frem og bryr seg ikke så mye om at USA er ute av klimaavtalen for USA kommer til å måtte dilte etter uansett men taper økønomisk da innovasjon skjer på andre kontinenter. Oljeindustrien som i hele tatt noe lignende det vi ser i dag vil opphøre lenge før det, jeg ville gjette 2035-40. Det behovet som er igjen da vil dekkes av der det er veldig billig å få opp oljen. Debatten om iskanten vil se noe malplassert ut om 15 år.
 8. Her er en ganske beskrivende figur på ca hva man kunne tenke seg. Legg merke til at "final use" 50/50 mellom elektrisitet og hydrogen. Tror transport som vi i elbil-Norge er opptatt av ikke er så mye av dette egentlig. Oppvarming av hus og vann, koking og mange industrielle prosesser går direkte på hydrogen her vil jeg tro siden en bruker naturgass til dette i dag. Det er også ikke så mye energi totalt som går tilbake fra hydrogen til strøm for dette er bare for når det ikke er vind eller mulighet å overføre elektrisitet annensteds fra og da er det ikke så mye som skal til.
 9. Ja tror selve genereringen av hydrogen i så fall vil ha lave marginer, dette er ikke som olje. Det vi kan tjene penger på er at Norge er sett på som et solid land en kan stole på men samtidig ikke så store som nasjon at vi har andre agendaer. Da kan vi være de som organiserer og koordinerer utbygging av kraft hvor som helst i verden og alt etter som enten eie eller selge oss ut etter bygging. Norge kan bygge solkraft midt i Afrika og eie og drifte det i 30år mens økonomien og betalingsevnen fyker i været i nærheten fordi de nå har tilgang til energi og kan få til mye mer. Da slipper Afrikanerne ta opp lån og får energi mens for oss er risikoen for lommerusk å regne. Hvorfor Afrika? Fordi deres økonomi er den som vil ha størst vekst over neste 30år så størst marginer, de starter fra et lavt utgangspunkt og ved å investere i energi der så øker en veksten ytterligere. https://www.dn.no/marked/norfund/kjell-roland/utviklingsland/beste-ar-i-bistand-for-norfund/2-1-331260 https://www.vl.no/nyhet/neringsbistand-etterlyser-gigantsatsing-i-afrika-1.1678013
 10. Klar over at kilden ikke er nøytral men budskapet kan det forsatt være noe sant i. Jeg tenker som så at hvis det i hele tatt er en fremtid for hydrogen så er den ihvertfall ikke i naturgass+CCS. EU vil ønske å være selvstendige med hva de enn gjør og ønsker ikke være avhengige av Norge, imens Norge/Equinor kan begynne å se etter hvordan de skal få til en overgang fra olje/gass til fornybar i stedet for bare å satse fullt på fornybar internasjonalt (med eller uten hydrogen). Blå hydrogen virker litt som "her er vi på desperat jakt etter glatte overgangsfaser og synergier dere". Og da blir det bare irritasjon internt med Equinor som vil at norske politikere skal legge inn et godt ord for dem ovenfor EU som har da ellers søkkrike Norge, sett fra demmers ståsted, som maser om at de må kjøpe det vi produserer. Hvis EU gikk med på det så ville de føle de seg forpliktet pga høye investerings-kostnader, så EU vil ikke forplikte seg til noe, risikoen vil bæres av Norge slik som den bør. Jeg har ikke studert det i detalj men tror skjønner nok av hva elektrolyse er til å forstå at det kan skaleres lineært. Hvis man finner gode grunner til å satse på hydrogen i større mengder så vil da grønn hydrogen danke ut blå hydrogen ganske fort og da sitter Norge der med et ikke fremtidsrettet konsept som man har brukt mye penger på.
 11. Verdens største produsent og fremste ekspert på amoniakk er et norsk firma så vi har et springbrett som det heter. Det er internasjonalt vi bør være, vi har lommebok til å bygge store firma uansett hva energifremtiden er med klok satsning og muligens noen oppkjøp. Så lenge vi ikke gjør noe som gjør WTO blir sinte slik som direkte statlig sponsing, så bør vi sørge for å eie større firma og ikke bare basere oss på aksjer i utenlandske selskaper via oljefondet. Norge har internasjonal ekspertise på amoniakk, skipsfart, energi og mye annet og det er ikke noen grunn til at vi kan ha globale firma med utspring i Norge. IKEA, H&M og Maersk startet i Norden og disse er verdensomfattende mens vi i Norge er litt beskjedne.
 12. Morsomt svar fra noen på Quora her, man har beregnet at man trenger moderne sol-paneler på noen få % av Sahara for å dekke hele verdens energibehov. https://www.quora.com/Could-the-world-feasibly-switch-to-all-nuclear-power-generation-If-so-would-that-be-a-good-counter-to-global-warming Det er derfor kjernekraft er helt ut, det tar lang tid å planlegge og bygge og vil møte motstand og antarktis-isen har smeltet før vi er halvveis gjennom hørings-prosessene for alle anleggene som skal til. Det er også langt mere kostbart. Man sender inn båtlaster med solcellepaneler og lærer opp de lokale Afrikanerne til å gjøre mye av arbeidet, de er uansett ikke veldig glad for at infrastruktur blir bygd med mest ikke-Afrikansk arbeidskraft. Han her over tror at sol-energi vil fjerne bortimot alle andre former for energi-produksjon fordi det skaleres så lett. Det er at man kan sette opp en sol-farm i parallell med arbeidskraft med noen måneders kursing som gjør det anvendelig. Jeg tror ikke sol vil erstatte alt for lokal energi-sikkerhet er viktig og det er ikke så mye sol langt nord. Han tror at bare et par-tre oljefond i investering unna å sikre verden som helhet rikelig tilgang på lavkostnad energi. Da kan vi også dyrke så mye mat vi bare orker og bygge hva vi måtte ønske. Dette vil skje innen de nærmeste ti-årene pga påtrykket fra å løse klimaendringer, og vil bli det største skiftet i menneskehetens historie. Vi går fra sult og elendighet til bare luksusproblemer på verdensbasis. Mark my words ! Hvorvidt vi kommer dit med hydrogen eller annet er ikke så viktig men for Norge er det viktig at vi ikke kaster oss på en hydrogen strategi lokalt i Norge bare for å si me-too når vi allerede har vært mye i luksusproblem-fasen en stund pga vannkraft.
 13. Bra studie tror jeg http://profadvanwijk.com/wp-content/uploads/2019/09/Hydrogen-the-bridge-between-Africa-and-Europe-5-9-2019.pdf Oppsummert så kan man i Afrika produsere solenergi i for 10 øre kwh. I Norge som har rimelig energi etter Europeisk standard så betaler jeg langt mere vanligvis, 50øre per kwh kanskje. Så til og med 30% (bedre i fremtiden) effektivitet på via ammoniakk så burde det gi mening om en ønsker noe kjapt. Det gir 30øre per kwh til Europa, der dagens energipriser er høyere enn i Norge. Ikke noe av dette krever rare earth metals så det er ingen betydelige begrensninger på oppskalering.Trengs bare kapital og arbeidskraft. Poenget er å få til "noe" som er rimelig nok og som gjør at en kan bygge mere fornybar i Europa uten problemer med intermittency. Europeisk vind-energi i perioder med mye vind koster nesten ingenting så gjennomsnittskostnaden blir lav selv om intermittency-fix-energi via ammoniakk er dyrere. Så da ville planen være, når man nå er under tidspress mtp klima: 1. bygg ut solenergi til ammoniakk i Afrika, frakte med ombygde båter til Europa. Dette kan vi klare i løpet av få år siden det er kjent teknologi som må skaleres opp og det ikke er lange hørings-prosesser på utbygging i Sahara. Det skaper arbeidsplasser og aktivitet i Afrika som bonus. Da muliggjør man også videreutbygging av fornybar i Europa. Det er poenget her, at uten å løse intermittency så kan man risikere å stoppe _all_ videre utbygging av fornybar i Europa - om man ikke ønsker bruke naturgass. 2. bygg overføringslinjer for gass og/eller elektrisitet. Dette tar tid. Gass har bedre energitetthet per kostnad sier de i studien over men whatever works. Gass kan også brukes til oppvarming og matlaging slik det allerede er infrastruktur for i store deler av verden, mens i Norge har vi bare elektriske komfyrer. I øst-Europa bygges til og med nye boliger med gass både for oppvarming, varmtvann og matlaging. Å forsøke selge hydrogentog i stedet for batterietog til vannkraft-Norge gir ikke mening men det kan gi like lite mening at norske hel-elektrifiserte løsninger er det som passer best for Europa. Vi er energi-messig et unntak.
 14. Hvis Equinor satser stort på dette så risikerer de å bli energisektorens svar på irriterende påtrengende gateselgere som desperat forsøker selge noe ingen vil ha, så vær varsom.
 15. De ser veldig dårlig ut mot Norden men ikke fullt så ille mot de landene som ble veldig rammet. De er på bedringens vei og om jeg var svensk borger så ville jeg tatt gjennomgangen av det senere når de er nede på nivå med resten av Norden og ikke lage unødvendig oppstuss, da blir de bare stengt ute fra verden enda lengre.
×
×
 • Create New...