Jump to content

tjavel

Medlemmer
 • Content Count

  358
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by tjavel

 1. Ja tror det er statene som bør ta seg av dette da det vil bre seg forskjellig utover landet uansett, om man stenge grensene mellom stater så er det nesten som at man stenger grensene mellom land i Europa. USA er mere homogent enn Skandinavia mtp fremmedkulturelle i hvertfall men de er individualister og har ikke noe ord for "dugnad" der borte. Både fordeler og ulemper med individualisme, de starter kanskje flere store firma der borte slik som tech gigantene. Federal government i USA kan sette militæret og annet til disposisjon om stater skulle behøve det. Trump behøver egentlig ikke gjøre så mye og forholde seg rolig og slutte med innfall, kanskje vedta mere dagpenger til de som må permitteres. Arbeidsledighetstrygd betales av federal og ikke statene tror jeg.
 2. Dette er en test av folkesjela i USA. Om de ikke tar seg på tak så vil tankene om amerikansk eksepsjonalisme være borte for godt og tror de vil heretter som stormakt rangere etter EU/Europa og Kina i bevisstheten til folk flest i verden. Det er de som kan vise selvdisiplin og handlekraft når hvermannsen må gjøre en innsats og ikke bare sende yrkesmilitære rundt om i verden som blir sett på som de sterkeste (most resilient). Russland er sakte på bedringens vei fra korona også men de har ramla litt av lasset som stormakt siden de er så oljeavhengige og ikke er så mange mennesker som de forannevnte.
 3. USA, Brasil og India som drar opp statistikken ser det ut til. Han er nok litt frustrert over de som mener at kuren finnes i å melde seg ut av WHO og ellers bare forsøke ignorere problemet. Store deler av verden klarer seg faktisk bra, når en tar bort de tre landene. India er klart at er de som har flest mennesker i forhold til plassen og har mange fattige så de burde få bistand utenfra om mulig. For de to andre så tror jeg en mest bare får la de finne ut av det selv.
 4. Tror det blir veldig forskjell på de landene som har fått det under kontroll og holder det nede og de som ikke makter det, så det blir en splitting av verden en stund fremover der de med kontroll tillater reise seg imellom. De uten kontroll må til med strengere tiltak, eller så vil vi finne ut hvor ille dette viruset egentlig er om det overbelaster helsevesenet i noe land.
 5. Eller bare benytte seg av dette, eksisterende modulært journal-system bare et google-søk unna. https://openmrs.org/ Kjapt anslag av kompleksitet sammenlignet med andre komplekse systemer har jobbet på ca 500.000 kodelinjer. En flink utvikler som får mulighet til å jobbe selvstendig og ikke sitter halve dagen i møter bør klare 50.000 i året, så jeg vil anslå 10 årsverk. Så må det være noen produkteiere som driver overordnet brukerkravs-innsamling og interaksjon med mulige brukere, siler tilbakemeldingene, skjermer utviklerne osv. AKSON er planlagt til å koste milliarder etter hva jeg ser. Dette er på ene siden helt ubegripelig men på den andre siden følger det sikkert vanlig planlegging - en lang planleggingsprosess som ender i tusenvis sider med dokumentasjon, når en A4 side hadde vært nok komme i gang med å lage noe konkret. - skalert opp som stort prosjekt med mange deltakere der mye av kompleksiteten ligger i å styre kompleksiteten av prosjektet, som mest er der fordi man skalerte det opp tidlig. - unødige tidsrammer hvor man da bruker mye av den produktive tiden på estimater av hvor lang tid oppgavene tar og diskusjon over hvorfor en ikke estimerte bra nok, i stedet for å studere hva en faktisk lager. Regel nummer 1 i effektiv programvareutvikling, start med få personer involvert og lag noe konkret som fungerer! slik at en har et grunnlag for videre diskusjon og kan begynne å eliminere ukjente. Hyr inn folk etter behov. Lag en prototyp en kan bygge videre på eller studer et eksisterende open source EMR prosjekt som det over slik at man har noe å å orientere seg etter.
 6. Husk at det er lettere å legge merke til de som ikke følger reglene når vi nå er bevisste men spørsmålet blir om nok følger retningslinjene til at det likvel ikke sprer seg. I tillegg så vil myndighetene kunne få oversikt over det ved smittesporing om det skjer spesielt i visse servicenæringer og da kan disse stenges ned igjen midlertidig for å hindre videre smitte og sende en melding til de om å ta seg sammen.
 7. Kan man ikke bare gjøre som man gjør i open source prosjekter at man har et lite men dyktig team (3-5 utviklere) som bare begynner lage noe som ligner på et journal styrings system ut i fra best tilgjengelig kunnskap men uten å planlegge eller arkitekt-styre det i hjel. For all del ikke sett det ut på anbud som eget prosjekt til de store konsulenthusene, bare hyr inn noen kompetente utviklere. Kostnadene er da under kontroll og om det ikke fører noen vei etter et år så har man bare blåst noen få millioner. Så gjør man release early, release often, lager noe som man kan begynne å teste og ber om tilbakemeldinger fra kommuner, leger og andre interesserte. Gjør kildekoden tilgjengelig på github tidlig og dokumenter designet med kjent datamodell og foreløpig arkitektur for deployment, sikkerhetsmodell osv på wiki slik at enhver skattebetaler eller ansatt i helsevesenet og utviklere over det ganske land kan gi tilbakemeldinger. Dette er skattebetalernes penger og er offentlig eiendom. Spørsmålet om stor kjerne kontra liten kjerne er et sidespor om man bygger modulært, man finner de delene (klynger av entiteter) av datamodellen som er noenlunde isolerte og kan oppdateres asynkront og bygger disse klyngene til å kunne fungere uavhengig, slik som er vanlig med micro services tankegang. Da kan enten staten eller private lage støttekomponenter. Men jo flere APIer, dess større angrepsflate og pasientjournaler er sikkerhetskritiske så jeg vill sagt at bygg modulært men gjør deployment som en monolittisk applikasjon der det er færrest mulig API-kall på nettet. Ser ikke noe problem med at staten sier at de bygger systemet fullt og helt, det er det offentlige som betaler legene og da burde ikke NHO ha noe de skulle sagt på at byggingen av dette ikke blir lagt på det åpne markedet.
 8. Hvis en tenker på annet enn bare lokal kraftproduksjon så kan bidragsytere for Norge og Europa i fremtiden også bli - produsere mere fornybar energi der areal ikke har så stor betydning, som solkraft i fra nord-Afrika eller vind fra vest-Afrika der det er stabil og kraftig vind året rundt og som endrer regnskapet. Avhengig av gode transportløsninger til sektorer av økonomien der det gir mening. - energieffektivisering - nedgang i folketallet pga under reproduksjonsrate i vesten som gir lavere energibehov, eller emigrering til steder med varmere klima når globalisering gjør verden blir mere åpen for slikt. Klart dette er ikke en strategi men bare utviklingen som den er, spesielt om det blir mindre innvandring. Kan hende dette er nok så en ikke behøver bygge ut så mye mer her til lands annet enn det man får av vannkraft.
 9. Jeg husker godt hva som skjedde og forklarte i sted i en annen post hvorfor politikerne ut i fra kunnskapen tilgjengelig gjorde den logisk korrekte beslutningen og fulgte føre var prinsippet. På den tiden forfektet FHI fem faser, deriblant bred spredning i befolkningen og at vi måtte gjennom denne men helst uten overbelastning av helsevesenet selvsagt. Det som ble klart ganske kjapt og som kan ses i Sverige er at flokkimmuniteten uteblir og viruset er for smittsomt og farlig til at en kan samtidig ha kontroll og klare å oppnå flokkimmunitet innen rimelig tid (dvs mange år). Tallene har blitt regnet på av mange i mange poster her på forumet siden den gang. Man behøver opplagt ikke stenge grensene for varetransport. Dette har med statistikk og reproduksjonstall å gjøre. Man reduserer sannsynligheten for videre smitte tilstrekkelig til at mengden redusereres over tid. Hvis man da i tillegg blir bedre og bedre på å slå ned lokale utbrudd så vil det da bli færre og færre. Viruset kan komme inn og smitte noen via varetransport men det er lav sannsynlighet og en kan takle lokale utbrudd. Det som tar knekken på Corona er ikke en storstilt mobilisering, total nedstegning av grensen og fullstendig isolering og krisestemning for hvert nye tilfelle men vi holde reproduksjons-tall under 1 og at det da sakte ebber ut og man til slutt spør seg "hvor ble det av denne Coronaen nå da?" enn at vi beseirer korona i dramatisk slag ved svenskegrensen. "Det er det jevne som teller" brukte gymlæreren å si, og det gjelder i denne sammenhengen. Alt dette har med at virus både brer seg og minker eksponentielt, alt etter mot-tiltak bra forklart her https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/3JOvgL/vi-maa-velge-mellom-slokking-eller-skadebegrensning Med slokking mener han nok det nivå vi er på i dag for vi har Corona under kontroll. Nå må vi vente litt på at de fleste land er nede på vårt nivå, så tar man det derifra. Slokking-scenariet basert på forskningsrapport fra Imperial College i London antok 6-700 døde i Norge. Å bare flate ut kurven ville gitt 40.000 trodde de da i mars. Vi valgte slokking og er ikke på 250 ennå så vi klarte oss bra.
 10. Jeg er ganske sikker på at en kan fjerne viruset med sosial distansering, isolering, testing osv, lignende at man klarte utrydde kopper. Vi må klare oss uten vaksine men har bedre teknologiske virkemidler for massetesting og kontaktsporing. Land som Kina og New Zealand har klart det og resten av verden kommer etter. De vil få nye tilfeller utenfra, disse vil avta etter hvert. Man forventer ikke at folk skal bry seg like mye i Norge som en gjorde i starten men vi vil klare å holde det nede uansett, andre land har klart og vil klare det samme. Vi behøver ikke isolere Norge for andre land vi åpner til har samme lave smitterate og det vil fortsette å synke der, når det er på nivå at kontaktsporing er effektivt. Det er vanskelig å vite hva dødstallene ville vært globalt uten tiltak men med halv millon nå kan man gjette en del titalls millioner. Mesteparten tapte leveår ville være fra unge som da ikke får plass på sykehus for corona eller hva som helst annet etter som kapasiteten ville være sprengt.
 11. Forskjellen er ikke så stor men viruset er så smittsomt at det skal ikke mye til for at det blir store forskjeller. Sverige er jevnt over på riktig vei så vi kan håpe på å åpne grensen mot høsten kanskje. Danmark og Norge var tidlig ute og med strenge tiltak og dessverre for Sverige vil de bli sammenlignet med andre land i Norden.
 12. Det spørs hvordan man ser på det, jeg kunne ikke finne noe informasjon om hvordan man hadde kommet frem til rangeringen så jeg bare gjettet at det hadde noe med praktisk mulighet til å komme til orde. Teknisk sett har de mere ytringsfrihet i USA men det er ikke det samme som hva som er i praksis. Media er ment at skal være den fjerde statsmakt og tale folket sak, ikke å være talerør for komersielle interesser eller hvem som nå betaler mest. En kan ha det litt moro med å parodiere norske politikere de snakker om "en bred og inkluderende samfunnsdebatt" men når man ser kontrasten til USA så betyr det faktisk noe Forbudet mot politisk reklametid er vel der nettopp for at en skal sikre at det skal være mulig for de uten så mye penger å komme til orde, og unngå at politisk budskap blir redusert til halvminutts-sekvenser som først og fremst spiller på følelser og ikke på politisk program. Det er en del steder hvor myndighetene til og med i USA bryter personlig frihet for the greater good. Selv om en skulle tro at privat eiendom var hellig der borte så kan myndighetene ekspropriere der også (eminent domain).
 13. De har store innsjøer der nede, i Afrika er det også viktig å forhindre fordamping så mye som mulig både i innsjøer og i utbygde reservoarer. https://floatpac.com/floating-solar/water-savings/ Lake Chad kunne være en bra kandidat siden den er i ferd med å tørke ut, det spørs med betalingsevnen til de i Tsjad og omegn men et konkret prosjekt man kunne sponse med bistand.
 14. Noe av problemet tror jeg er at de pengesterke kan kjøpe tid i massemedia som fremmer deres budskap foran folkets mening, noe som ikke er like vanlig i Norge. Morsom satire men trist for den er ikke så langt unna virkeligheten American People Hire High-Powered Lobbyist To Push Interests In Congress
 15. Det blir ikke så mye vanskeligere å takle flere virus når det er samme måte en forebygger på. Det er langt mindre influensa nå enn vanlig på grunn av tiltak. Det er ikke så mye Kina kunne ha gjort annet enn å stenge grensene sine helt for utreise veldig tidlig, og da tror jeg andre land bør gå i seg selv og spørre om de selv ville valgt å gjøre dette med de økonomiske konskvensene det får. Og hva med turister som var i Kina, skulle de nektes utreise? Det er vanskelig å unngå helt at smitte kommer seg ut av et så stort land så da må andre land sørge for å være forberedt. Antakelig var smitten ute allerede på den tiden.
 16. Det er ikke lett for land å komme seg ut av fattigdomsfella. Tradisjonell bistand har også vært noe fornedrende ved at man har lagt veldig vekt på "good governance" og demokrati, altså typiske vestlige verdier. Og dette kommer da fra tidligere kolonimakter. Det er ikke så lett å lage en snarvei til dette for man er avhengige av at de har sterke nok økonomier til det. I dag er det mere fokus på å styrke næringslivet i fattige land slik at det kan skape fremgang for folk flest på bakkenivå og så går ofte governance-biten mer av i takt med dette og av seg selv. Norge har hatt en lang vei frem til der vi er i dag med å kunne drive samfunnet så effektivt og det er så klart også fordi vi har vært heldige med å kunne eksportere olje og fisk. Men det er klart at de som flykter til vesten og faktisk bor her, de må helst sette seg inn i vestlige verdier og tenkemåte så fort som mulig. Først generasjon kan ha vanskelig for å forstå hvor viktig tillit er i Norge når det ikke er så vanlig i konfliktsonen der en er fra.
 17. Alt dette er veldig situasjonsbetinget tror jeg, man kan for eksempel i ene øyeblikket være skeptisk til å leie ut bolig til noen som er fra Afrika men i neste velge å se en film med Will Smith i hovedrollen. Så man er ikke rasistisk i den mere spesifikke betydningen av ordet men man kan ha fordommer mot personer som er utenom det vanlige eller som er fra områder som har dårlig rykte.
 18. Høres ut som et bra prosjekt for å få hjula kjappere i gang etter Corona også siden det ikke behøver så langvarig planlegging.
 19. USA sliter med at de bare har to partier og det er vanskelig for tredje partier å etablere seg antakelig for det er ikke av umiddelbar interesse for de eksisterende to partiene og systemet er for innarbeidet. Dette er et system som da vil bevege seg mot steile motsetninger, uansett hvilket land man implementerte det i fordi to partier innbyr til svart-hvitt tenking. Befolkningen identifierser seg som tilhenger av ett av partiene og dette styrker deres egen identitetsfølelse. Politikerne spiller på dette i stedet for sak (identity politics) for å skaffe seg en solid grunnbase av velgere, noe som igjen øker splittelsen i samfunnet og sterkere skille mellom de to sidene som fører til mere identity politics osv. Spesielt problematisk blir det nå med dagens massemedia. I Norge og Vesten er vi så heldige å ha mange partier som gjør at vi unngår denne problematikken, politikerne må være fleksible og samarbeide om å tilpasse seg omstendighetene. Er USA et demokrati? I Norge er det lett for en velger å finne et parti som man stort sett er enig med mens i USA trenger det ikke være slik. Det kan være slik at store deler av befolkningen der faktisk ikke har noe parti de kan stemme på som gjenspeiler meningene deres eller de sakene som opptar dem. Så i praksis vil jeg si at USA ligger ca. midt mellom Kina og Europa på skalaen. Ettpartisystem er absolutt ikke å anbefale men ironisk nok er til og med autoritære stater mere fleksible og responsive ovenfor innbyggerne for de er ikke i gridlock hele tiden eller at lobbyister har like stor innflytelse som i USA.
 20. Kopper klarte vi faktisk å utrydde ved hjelp av vaksine i tillegg til de metodene vi bruker mot corona. Den hadde eksistert i 3000 år ser jeg. EDIT: Flokkimmunitet ble det faktisk aldri selv om hadde vaksine, for man vaksinerte bare selektivt i område der man oppdaget tilfeller så man ikke trengte vaksinere hele verdens befolkning. Så noe tilsvarende å stenge ned områder. Med Corona er det Kina og Asia som ligger noe tid foran oss i forløpet og derfor også i oppfatning og i hva de foretar seg. Da Kina slo ned på Corona sa mange at det var ikke mulig å få til i vestlige demokratier, og vel vi vet nå hva som skjedde. De har nulltoleranse og jeg tror resten av verden går i den retning når man først har fått smitten under kontroll i store deler, da kan man like godt forsøke utrydde. Man isolerer de stedene i verden det dukker opp og hjelper slå det ut for det koster unødvendig mye for verden å ha det gående til og med på ulme-stadie.
 21. Slik jeg ser det så er det samhold og evne til å yte for samfunnet når det trengs som er viktig med den norske kulturen i denne sammenhengen. Religion eller hva de spiser til middag er egentlig ikke så viktig så lenge man har fått med seg hovedbudskapet om hva som holder Norge sammen som samfunn. Hadia Tajik kan hende blir statsminister i Norge selv om hun er muslim, vi bryr oss ikke om det for vi forstår at hun så klart vet og lever etter grunnprinsippene av hva som får landet til å fungere som det gjør. Det forstår også en muslim som bruker hijab men det ville vi ikke tillat hos en statsminister siden vi ikke blander politikk og religion her til lands og hijaben ville vært et religiøst signal i den sammenhengen.
 22. Leste at amerikanerne vil ha Kina med på nedrustnings-samtaler siden de også har atomvåpen og er en stormakt. Kineserne vil ikke siden de har mindre enn en 1/10 av det som USA eller Russland har atomvåpen og sier de kan delta når disse har rustet ned til de nærmer seg Kinas nivå. Kineserne lurer på om å dra de inn i dette er bevisst strategi fra USA sin side for å mistenkeliggjøre Kina og Russland og få til å fremstå som lite samarbeidsvillige mens USA da ikke lenger behøver forholde til noen avtale lengre.
 23. Som også nevnt, det er lettere å skjønne om en forstår at sosial distansiering og tiltak faktisk er flokkimmunitet i praksis. Sett fra viruset så er det ingen forskjell på om det ikke klarer å smitte fordi vi er immune eller om det er fordi vi gjør sosial distansering, testing, kontakt-tracing og isolering. Klarer det ikke å smitte nok andre til å holde seg i befolkningen så gjør det ikke det. Når en stor nok del av befolkningen (hvor "stor nok" er samme som tallet for reel flokkimmunitet) statistisk over tid praktiserer tiltakene så blir utfallet det samme som for reell flokkimunitet, viruset dør ut.
 24. Logikk er et fenomen som er slik at uansett hva forskere sier så er det faktisk slik, og kan ikke være annerledes. Et reproduksjonstall lavere enn 1 over tid medfører at smitten blir borte av seg selv. R=0.5 gir 50 -> 25 -> 12 -> 6 -> 3 -> 1 -> 0. Når vi vet at med kun de nye vanene gir slike repoduksjonstall så er det mulig å få til, og bevisstheten i hele verden rundt det vil gjøre det mulig. Det som forskerne sliter med er at de benytter modeller ut i fra hvordan vi takler influensa, og som ikke tar høyde for tiltakene og vane-endringene vi har innført. Det er første gangen vi gjør seriøse globale mot-tiltak mot en smittsom sykdom slik som denne, og det er ikke noe som står noe om i lærebøkene forskerne jobber ut i fra. Det er også første gang vi har teknologi som kan hjelpe oss så mye som i dag. Det var logikk politikerne benyttet seg av da de bestemte seg for å være føre var og stenge ned Norge mens å bare gjøre antakelser om hvilke tiltak som isolert sett vil fungere i en situasjon der det er mange ukjente og worst case er svært ille, det er irrasjonelt. Hvis dette var Star Trek så er norske myndigheter Spock, de ignorerte frustrasjon fra masete hytte-eriere eller fra eksperter som sitter med sine innlærte betraktninger og så besluttet de å stenge ned, bevisst begrunnet i at enhver beslutning ville være på sviktende grunnlag og man derfor så godt som mulig sørger for å få et kontrollerbart i stedet for et ukontrollerbart utfall.
 25. Det er tvilsomt at noen fremmed kultur får flertall i Norge men dette vil ta generasjoner og det tar ikke mer enn en generasjon for innvandrer å forstå verdien med nord-Europeiske kulturen med høy tillit til myndighetene og til hverandre. Å så tvil om innvandreres hensikter bidrar derimot ikke noe særlig til å opprettholde denne kulturen.
×
×
 • Create New...