Jump to content

Atib Azzad

Medlemmer
 • Content Count

  2214
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2914 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

6975 profile views
 1. Okei, du står jo fri til å mene de bare lyver for å innføre Maoisme, men da benytter jeg samtidig anledningen til å takke for meg og utvekslingen. Ja, det er nok mer korrekt.
 2. Jeg skal ikke snakke for alle, eller påstå å eie den gjengse oppfatning, men at noen i sin tid trodde Mao eller Stalin var noen foregangsfigurer for en sosialistisk modell innebærer nok en god del misforståelser, forledelser, rene løgner og propaganda, samt en del naivité og ønsketekning. Idag hvor der er mer avdekket hvordan disse diktaturene var totalitære og undertrykkende, tenker jeg det er ganske selvsagt at det ikke er i tråd med hva rødt ønsker for norge. Disse historikerne du etterlyser vil vel også bekrefte at Stalins russland i svært liten grad innebærer aspektene som er grunnleggende for kommunisme, arbeiderne eide jo ikke engang produksjonsmidlene! Frihandel kontra proteksjonisme er heller ikke begreper som eies av en økonomisk doktrine, et kapitalistisk system kan ha frihandel eller være proteksjonistisk (eller en blanding) uten at systemet dermed er mindre kapitalistisk, grunnleggende dreier det seg om et spørsmål om eierskap, skal private interesser eie, eller er det folket (gjerne representert via staten) som skal eie? Det er vel grunnspørsmålet, også kan man mene det ene eller det andre, men fks oljefondet vårt er vel et godt eksempel på at ting ikke automatisk går i dass bare fordi ting ikke eies av private. Rødt vil for eksempel tilbakeføre eierskapet av fiskeressursene til kystbefolkninga gjennom å gjøre slutt på kjøp og salg av kvoter, overføre kvoter til kystfiskeflåten og regulere oppdrettsnæringa til fordel for lokale produsenter. Konsesjoner og kvoter fordeles etter distrikt. Rødt ønsker også å bidra til å utvikle et mangfold av sosialistiske organisasjonsformer, gjennom arbeiderstyrte bedrifter, økt makt og innflytelse for arbeidere i alle bedriftstyper. Sammen med andre former, som f.eks. forhandlingsmodeller, deltagerøkonomi, kooperativer og planelementer, kan dette danne grunnlaget for en tilpasningsdyktig økonomi som setter folks behov først, og som opererer innenfor naturens bæreevne. Så kan man som sagt være enig eller uenig, men å lese dette som forkledd stalinisme blir i overkant hysterisk. I et sosialistisk samfunn, (sier Rødt's Frode Bygdnes) vil representative folkevalgte organer måtte få langt større makt enn de får under kapitalismen. Slike forsamlinger må ha overordna kontroll med økonomien og statsapparatet. Samtidig må folk ta stadig mer direkte makt på arbeidsplasser og i lokalsamfunn, og blant annet gjennom bruk av ny teknologi få mulighet til å delta i de store avgjørelsene. Skal folk få reell makt, så må det etter Rødts syn satses mer på mindre samfunnsenheter og lokalsamfunn. Rødt mener at ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, frie valg, frie medier, streikerett, religionsfrihet og uavhengige domstoler som garanterer rettssikkerheten for det enkelte individ, er grunnleggende for et sosialistisk samfunn. Retten til å kritisere og til å være uenig med myndighetene må gjelde for alle, også for motstandere av sosialisme. Alle må sikres mot overgrep fra staten, og en demokratisk, sosialistisk framtid er avhengig av at interessemotsetninger diskuteres åpent og at ulike politiske syn organiserer seg. Sosialisme forutsetter oppslutning fra folkeflertallet. Så selv om du har rett i at Adolf kan betegnes som en revolusjonær, (selv om det antagelig er mer riktig å kalle ham en reaksjonær) og at revolusjonære fint kan ende opp som fascister, virker det som om det foreløpig kreves en del ønsketenkning for å påstå at dette er tilfelle med rødt som opererer trygt innenfor demokratiets rammeverk.
 3. Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad. Revolusjonær er noe som ønsker revolusjon eller har likheter med en revolusjon. For eksempel kan et politisk parti, en bevegelse eller en virksomhet være revolusjonære, det betyr at de fremmer revolusjon. De er ikke nødvendigvis synonyme. At rødt (tidligere) har sagt seg enig Audre Lordes utsagn at mesternes verktøy ikke kan demontere mesternes hus, er jo kanskje radikalt, men ikke automatisk fascistisk. Den mytiske skikkelsen Robin Hood fks. Radikal, men ikke fascist.
 4. På hvilken måte mener du rødt er halvfascistisk?
 5. Hvis vi er skikkelig heldige får vi kanskje servert noe Ivar Giæver, eller Kent Andersen.
 6. Takk for utfylling av svar, veldig positivt at man har klart å snu tradisjonen med båsdrift så hurtig. Kulde er visstnok ikke noe stort problem for kyr, såfremt det ikke samtidig er vått, i sverige har de lenger erfaring med såkalt kaldfjøs, og finner at dyra trives: Tidligere erfaring og forskning viser at kulde i seg selv ikke er noe stort problem for kyr. De trives godt, og melken får høyere proteininnhold som følge av den lave temperaturen. Grøndalen gård som kan smykke seg med dyrevernmerket utdelt av agronomer, vetrinærer, og biologer fra dyrevernsalliansen, opplever at de frittgående dyra velger å benytte seg av uteområdet hele året. Hvor langt man går for å oppfylle utover minstekravet, er ofte vanskelig å finne ut av, med forbehold om at enkelte aktører driver langt bedre enn anbefalt praksis, er intrykket fra mattilsynets rapporter er at lista gjerne legges til minstekravet. Disse enkelte, finner det altså uetisk å bo i norden per dags dato altså? Med utgangspunkt i felleskjøpets tall viser det seg at andelen kraftfôr dyra tradisjonelt konsumerer er: storfe i melkeproduksjon spiser 45%, ammeku 7-39%, storfe okse intensivproduksjon 39%, sau 4%, svin 100%, kylling 100%, høner i eggproduksjon 100% Andelen importert og hjemmeprodusert innhold i kraftfôret forholder seg slik ifølge landbruksdirektoratets utredning fra 2021: Hvis denne grafen virker noe fremmed er det fordi importert soya som males opp i norge (i overkant av 300 000 tonn soyamel per år) kan klassifiseres som norskprodusert i henhold til de underlige opprinnelsesreglene, noe landbruksdepartementet ikke har gjort i denne rapporten. Dersom disse noen med uetisk mener klimaskadelig e.l. bør de vel også være bevisste på at et høyt kjøttinntak innebærer dobbelt så store utslipp som et plantebasert? Dersom disse noen med uetisk mener usolidarisk e.l. har de vel merket seg at kjøttproduksjon legger beslag på enorme ressurser, og at maten brukt til å mate kjøttet i teorien kunne matet 3,5 billioner mennesker? Man er forøvrig ikke noe mindre henvist til denne tilværelsen selv om man steriliserer seg, og resten av teksten din ser ut til å ta utgangspunkt i at man skal akseptere det gudebildet du opererer med, så det gidder jeg ikke kommentere.
 7. Forskere burde kanskje heller ikke være ansatt av oljebransjen hvis de skal så tvil i alvoret i situasjonen.
 8. Jeg synes posten din er litt uklar. Men annerkjenner at jeg uttalte meg omtrentlig, og ikke tok hensyn til åtteukerskravet. Jeg ser også at min informasjon angående andel kuer på bås er utdatert; Jeg har ikke registrert at landbruket allerede omstiller seg til de nye kravene, dette er jo en gladnyhet! Jeg har i hovedsak latt de andre deltagerne i tråden sette agendaen, jeg så for meg at det var en grei måte å diskutere utfordringene på, uten at folk ble lei og synes jeg var sånn eller sånn, jeg har intrykk av at folk mener de ikke trenger å høre på folk de opplever som misjonerende.
 9. Dette trodde jeg ble etablert i forrige post at jeg var bevisst. Hvis du også registrerte at tross reiseveien ble det totale utslippet mindre enn lokal kjøttproduksjon, forstår jeg ikke hva du prøver å kommunisere som ikke allerede er dekket?
 10. Ja, jeg har nevnt kravet tidliger i tråden. Det er et mål jeg støtter, men Obama lovet også å stenge Guantanamo (Det er selvsagt en vits, jeg tror og håper dette vil tre i kraft.) Spørsmålet var jo hvorvidt du tenker at kuer som ellers ville levd i flokker på 10-30 stykker, vanligvis ville dyrket nære bånd til sine slektninger og barn, har gode liv på båsen med ca 15 års redusert levetid? Nå er jo heller ikke bananindustrien uten sine såkalte svin på skogen, men det handler jo mer om styringsformen fremfor produksjonsmetoden, så jeg vil vel si jeg synes det er greit at norboere spiser mat fra varmere strøk, samtidig som jeg synes uttalelsen i det hele tatt ville vært pussig, hvorfor skulle jeg vært prinsipielt imot import? Selv om jeg peker på lidelsen som foregår innen industriell kjøttproduksjon er jeg ikke dødsinteressert i å mene ting om folks dietter som sådan.
 11. Ja, sorry, innskrenket bevegelsesfrihet 8-9 måneder i strekk da.
 12. Så du tror ikke kuer har behov for å være ute, bevege seg, eller ha samvær med flokk eller avkom for å ha gode liv?
 13. Dersom du har tatt valg som fjerner deg fra samfunnet, eller ikke har valg rundt hvordan du skal få i deg tilstrekkelig næring, er selvsagt spørsmålet et helt annet. Det kreves energi, men visstnok ikke mer energi enn det som kreves for å produsere et stykke ferdig kjøtt. Tror du jeg trodde banan var nord-europeisk, eller hva driver du med?
 14. Joda, men du ser forskjellen på de som ikke har kontroll over egen skjebne, og de som bare er kommersialisert delvis av egen vilje, og delvis i overført betydning? Når du sier god måte, mener du da frittgående, økologisk eller andre alternative former, eller snakker du om den tradisjonelle industrien?
 15. En slik tolkning er aller mest utbredt i såkalt islamkritiske kretser. 🤡
×
×
 • Create New...