Jump to content

Atib Azzad

Medlemmer
 • Content Count

  819
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

673 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 1. Jeg skjønner hva du mener, men det virker jo som spådommen er den, at dersom ikke vi reduserer utslippene, vil svært mange dø/emigrere som følge av ubeboelig, druknet eller udyrkbar mark, slik at tematikken overlapper hverandre uansett. Jeg sitter desverre ikke på noen løsning selv, men en god del fattigdom er jo systematisk, altså er situasjonen skapt ut av et gitt menneskeskapt system, som dermed bør være mulig å reversere. Samtidig står man jo ovenfor en del potensielle systemendringer når man snakker om å redusere eget forbruk og produksjon også, så er det kanskje mulig at svaret er like overlappende som problemet.
 2. Ja, det er også en utfordring. Urettferdigheten de fattige står ovenfor i møte med de menneskeskapte klimaendringene tar mange former. Det endrer dessverre ingenting. Hvorvidt elektrisiteten vi trenger fremover kommer fra vind, sol eller noe annet, er jo opp til oss å finne ut av. Men ja, om man favoriserer løsninger som medfører store utslipp, så er det åpenbart usannsynlig å tro verdens fattigste skulle ta noe annet valg. Å forvente at de med minst ressurser skal ta ansvar for utslippsredusering, er vel som å forvente at din pre-pubertale sønn skal ta ansvar for en voldtekt du gjorde før han ble født.
 3. Premisset er vel at om man utslippene ikke reduseres, vil de som allerede lever i fattigdom og nød tvinges inn i enn ytterligere krise. Det vil selvsagt ramme alle, men som alltid, ramme de med minst hardest.
 4. Ja, jeg tenkte vel det var dette det kom til å dreie seg om da du stilte oppfølgingsspørsmålet. Det var derfor jeg la med linken som tok for seg hvorvidt det var konsensus om konsensus. Når utgangspunktet for diskusjonen er at 'alle lyver', så blir jo sammenligningsgrunnlag og empiri temmelig svevende. Du ber meg likevel sette mer lit til en forbes-opinion-piece, enn faktiske forskere, forfatteren av ytringen er jo akkurat det, en forfatter som har skrevet boken "The Moral Case for Fossil Fuels", ikke at det nødvendigvis skal bevise noe, han kan jo likevel ha rett i teorien. Det eneste jeg finner som (på en måte) holder vann rundt denne skepsisen, er om man vurderer forskningen som er nøytrale til temaet som negative, men det blir som å anta at forskere som ikke inngående nevner at jorden er rund, mener den er flat. Det funker heller ikke når man etterspør forskerne selv hvordan de ville vurdert forskningen: Det funker riktignok om man bare mener alle lyver da. Men da NASA er statlig drevet, ville det faktisk være lovstridig å ha presentere en slik artikkel, det ville brutt med violation of the Information Quality Act. (Dette behøver i teorien heller ikke å bevise noe, da man har flere eksempler på stater som undergraver eller fortier sannheter.) Men om denne Alex Epsteins påstander skulle medføre riktighet, skulle man vel tro det ville være en nyttig seier for skeptikerne, å få NASA til å ta ned påstanden. Det er vel problemet. Men også en klassisk seier for desinformasjon. Målet med desinformasjon er jo ikke nødvendigvis at den fabrikerte sannheten skal aksepteres som den 'endelige', kun å øke skepsisen mot den etablerte sannheten. Noe som i teorien, selvsagt er sunt, men det innebærer at begge sider har en intensjon om å komme frem til fakta. Når den faktiske sannheten undergraves kun fordi den bevisst druknes i motstridende fabrikerte påstander, dreier det seg ikke om noen sokratisk medode. Igjen er problemet mitt at du ber meg være uhørt skeptisk og mistenksom mot det kildematerialet som tilsynelatende er mest fundamentert i faktisk forskning, og naiv og godtroende til alt mulig annet. Men om det dreier seg om en så omfattende konspirasjon, vil det vel kanskje være sånn det må være, da må jo de statlige aktørene være de tyngste spillerne. Da blir vel spørsmålet hvorfor du tror det er slik?
 5. Det er ingen ting som tyder på at Marx var satanist. Som sagt, så han ut til å betrakte religiøs overbevisning med en viss sympati, og mente det var et utrykk for lidelse.
 6. Jeg synes ikke jeg har gitt utrykk for teknologipessimisme, bare foreslått en forklaring på hvorfor Greta ikke nødvendigvis forfekter denne løsningen. Du må gjerne synes klimaaktivismen til ungdommen er det ene eller det andre, hvorvidt de har teite slagord endrer jo ikke saken. Jeg skulle også ønsket meg at 'media' malte et mer konkret og informativt bilde. Hvorvidt det finnes eller ikke, er jo litt avhengig av hva slags media man følger også, når det kommer til mer useriøse tabloider som Dagbladet og VG, tror jeg man nesten bare må si seg fornøyd med en eller annen dekning overhodet. Skal man forvente mer av slike aviser, tror jeg man bare bygger seg opp for skuffelse. At Greta er født i et rikt samfunn, og ikke har måttet streve for å innfri maslows behovspyramide, er vel nettop det som har gjort at hun har hat overskudd til å sette seg inn i saken, samt å ofre sin tid på å reise rundt og informere om dette. At Greta ikke er den som har lidd mest i verden, er da en ganske meningsløs innsigelse mot kampanjen hennes. Såvidt jeg kan se, har jeg ikke misforstått noe som helst, det du lurte på var hvorfor Greta ikke foreslo markededskreftene og teknologi som løsningen, hvorpå jeg foreslo grunner til det.
 7. Ja, ikke at det er så grusomt viktig, men Marx så vel på religion med en slags sympati, da han kalte det 'the soul of the soulless', han hatet ikke religion, men så på det som et slags utrykk for håpløshet. Det mest håndfaste ved Marx og religion er vel bare at han ikke synes religion og stat skulle blandes. Stalin var nok langt mer hatefull mot religion, men Stalin var vel i det hele tatt temmelig hatefull mot det meste etter han kom til makten.
 8. Ja, introduksjonsmessig her, skisserer du jo hvordan markedskreftene kan være med på en reise i motsatt retning. Om man fortsetter å konsumere klær og dupeditter, så vil jo ikke forbruket bli lavere, det stemmer. Hvorfor er det kun ungdommen du vil stille ovenfor denne sannheten? Det gjelder da alle. Jeg er selvsagt enig at det er synd, om det bare skulle vise seg å være tomme ord fra alle involverte, men det er ikke mitt inntrykk. Ja, du står jo som sagt fri til å tro på andre løsninger enn Greta, det er vel også sånn at det nødvendigvis må være snakk om mange ulike løsninger. Hadde du derimot vært en klimaaktivist, tror jeg ikke du hadde blitt tatt særlig seriøst dersom du satt din lit til markedskrefter og bilprodusenter. Ikke fordi det er noe iboende 'slemt' inni disse, kun basert på en historisk tendens til motarbeid. Husker du fks. bilindustrien påstod bly i bensin ikke var noe problem?
 9. Skal man tro NASA, har de det. kilde "Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities" Her er også en studie som kun tar for seg hvorvidt det er enighet, om enighet. kilde Jeg leser artikkelen, problemet mitt er likevel som før; At jeg skal tro på en fyr som mente bly i bensin var harmløst, fremfor NASA.
 10. Det er vel lett å oppfatte markedskreftene som en drivkraft som er mest interessert i å dra i motsatt retning, ikke fordi det nødvendigvis MÅ være slik, men slik som situasjonen er nå, er det kanskje ikke det tryggeste stedet å legge sin tiltro. Teknologi er også litt for abstrakt å skulle trekke frem som en løsning, da det ennå dreier seg om tenkte scenarioer. Greta fremmer lavere forbruk som løsning, da det er noe alle har anledning til å gjøre her og nå. Om du skulle være uenig i hennes syn på dette, så står du jo helt fri til det, du behøver ikke like Greta eller løsningene hennes, målet er kun at du skal annerkjenne at klimaet er påvirket av menneskeskapte utslipp, og at man må gjøre noe for å få ned utslippene, før utfallet ser enda mer negativt ut.
 11. Selvsagt har jeg tenkt over det. Problemet er at det innebærer en urimelig stor skepsis og kildekritikk mot funnene brorparten av forskning stiller seg bak, og nærmest en naiv godtroenhet på den lille desimalen som forteller det motsatte. Jeg skal ikke være så absolutt, at jeg skal nekte for at det hele bare er tidenes mest omfattende konspirasjon, men jeg synes ikke det virker logisk å gå ut i fra dette, særlig når så godt som all forskning forteller det motsatte.
 12. Man skulle vel forvente at man forhold seg til saken, fremfor å pirke på alt mulig annet.
 13. Nei, det ville jo vært like feilaktig å fraskrive religion totalt, som å tilskrive religion fullstendig skyld. Å si at det ene betyr mer fred, enn det andre, er vel også en klassisk blindgate. Da ekstrem tro, gjerne ikke innebærer ytterligere dypdykk i materien, men en mer manisk tilnærmelse til livet. Men jeg er også enig i at trossystem som innebærer en veldig 'oss' og 'dem' tilnærming kan være mer skadelige enn de som ikke gjør det.
 14. Det er en fordumming å si at det dreier seg å kontrollere vær, vind, og klima, det er ikke nødvendigvis helt feil å si, men det dreier seg om å redusere utslipp, å minimere vår påvirkning på klimaet, når man sier 'kontrollere' vind, høres det ut som man ser for seg å bli en slags allmektig trollmann, det er ikke så viktig, men det ser ut som det er en tendens, at du omtaler det hele litt omtrentlig, gjerne slik at det fremstår litt latterlig, derfor kalte jeg det en fordumming. Når du poengterer at klimaet har endret seg siden tidens morgen, virker det som du tenker at dette er en slags anti-tese til forskningen. Tror du forskerne har oversett dette? At det dreier seg om at de har oversett klimaets sykluser frem til idag? Så er vel heller ikke påstanden at du ikke skal kunne se årsstider, du står ikke fri til å finne opp egne premisser for å måle hvorvidt klimaendringene er reelle. Den kjappeste påstanden er vel at det vil bli villere, varmere, våtere, det er visstnok hva direktoratet for samfunnsikkerhet opererer med. Så kan det godt være at noen utnytter kaoset for å berike seg selv, det medfører desverre likevel ikke nødvendigvis at det hele er fabrikert. At man utnytter en situasjon annulerer jo ikke nødvendigvis situasjonen, 9/11 er ikke oppspinn, selv om man brukte anledningen til å innføre 'patriot act' eller invadere Afghanistan. Man skulle jo håpe at det var noe de aller fleste ville stille seg bak, men så må man jo spørre seg hvordan all denne plasten havnet overalt i utgangspunktet.
 15. Jeg tror det kunne vært nyttig med større innsikt i de ulike trosretningene, da det er en del utbredte feiltolkninger og myter. Jeg tror derimot ikke det ville vært utfallet, om det ble et krav at folk skulle sendes på kursing. Mange av fortellingene som oppstår rundt religion er jo billige sannheter som gjerne har en praktisk funksjon der og da. Muslimske selvmordsbombere fks. Dreier det seg om komplekse interne og eksterne maktstrukturer, forsøk på kontroll og inflytelse over regionen, historisk konstruert ustabilitet? Nei, de er jo helt gale, bare. På grunn av Allah!
×
×
 • Create New...