Jump to content

lada1

Medlemmer
 • Content Count

  3660
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1301 :)

2 Followers

Profile Information

 • Kjønn
  Ikke oppgitt

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Dersom mange nok mener å finne svakheter i den vestlige/moderne verden, så stikkes hestehoven fram mange steder. Har man forstått dette? En av mine ungdoms idoler, Johan Jørgen Holst, var tidlig ute med å understreke at f.eks. distriktspolitikk også hadde med forsvar å gjøre. Hans samtidige tenkte helst at "forsvar" bare var en militær-teknisk greie. Johan fremmet helhetlig tankegang. Det bør vi fortsette med. En av grunnene til at autoritære som Putin og co (inkludert Kina?) får ideer om å true sine omgivelser, er at de mener å se svakheter i Vesten. Med "vesten" mener jeg her grovt sett den delen av verden som støtter at "med lov skal verden styres" (det motsatte av anarki og jungelens lov). Svakheter kan være sosiale svakheter og manglende robusthet i økonomien/forsynings-kjedene. Jeg mener at det er en nær sammenheng mellom sikkerhet/konfliktnivå og almen følt sosial sikkerhet, marginalisering/utenfor-skap og raske endringer. Politikere vil ikke adressere slike problemstillinger før mange nok har forstått dette - og de overlater (utfordringene) til uansvarlige populister. F.eks. den "norske velferdstaten" er ikke en modell for store deler av verden. En må sikre de fattige på annet vis og ikke gjøre dem unødvendig til sosial-klienter. Spesielt i store land med vesentlig korrupsjon og lite tillit er dette viktig. Tenk deg et italiensk eller spansk NAV - eller et "norsk NAV" i sør-amerika. Det ville bare bli rot. Når jeg leter lenge nok så ser jeg lyspunkter angående forståelsen: https://www.dn.no/utenriks/norad-direktor-bard-vegar-solhjell-vil-gi-verdens-fattigste-milliarder-av-kroner-i-cash/2-1-1291480
 2. Noen som vet hvor mye tyskerne måtte betale i etterkant for at de f.eks. bombet Namsos?
 3. Enig, men politisk stabilitet og samhold i Vesten grenser opp til temaet i tråden. Slikt som høyre-populistisk valgresultat i Italia, gule vester og Trump skaper usikkerhet. Brexit? Politikere og politiske retninger som unngår å adressere viktige problemstillinger og gir spillerom for uansvarlige populister, gjør meg bekymret for demokratiets utvikling i verden og om vesten og demokrati vil fortsette å bli et forbilde. Det var forøvrig ikke *jeg* som dro inn temaet "fordelings-politikk" dersom en skal nyansere litt.
 4. Hva skal til for at russere skal gå rundt i sin hverdag og føle at Putin er et problem?
 5. Om kvelden når mørket faller på. Det gir mindre ferske bilder. Helst bør det vel regne?
 6. Om det i prinsippet er penger nok til omfordeling betyr ikke at de utafor føler sosial sikkerhet og frihet. Det kan få dem til å føle seg enda mer utafor.
 7. Men det hjelper lite mot utenforskap at rike skatter mer. Og det er grenser for hvor mye det kan skattes. Blindgate.
 8. Jeg er bekymret for den politiske utviklingen i store deler av (kanskje hele) Vesten. Både høyre- og venstre-siden er ideologibasert og er blinde for den teknologiske og økonomiske utviklingen. De er ikke "data-drevet" og stenger verden ute i sine bobler. Vi risikerer å bli rammet av en "bombe" av sårbarhet angående økende økonomiske forskjeller som en neppe kan gjøre noe med innen rimelig tid. Skal en få til stabilitet så må folk flest føle seg sosialt trygge og frie - og de må føle eierskap til viktig kapital/ressurser. Her svikter både høyre og venstre. De følger ikke med i tiden og overlater mye politikk til uansvarlige populister. Venstresiden ødelegger med sin urealistiske Robin-Hood tankegang og jatting med arbeidstaker-organisasjoner - og høyresiden med sin ideologi om at folk skal ha lite rettigheter ut over å ha privat eiendom og egne penger. Både venstre og høyre-siden ser på fattige som noen som skal settes under administrasjon av byråkrater. Eksempel: En tenker seg at skatte-lette for fattige vil frata dem motivasjon for å jobbe - mens en argumenterer motsatt for rike. Her finner en et litt avslørende drypp fra denne ideologien: https://www.vi.no/okonomi/disse-kan-be-om-a-slippe-skatt/77290443 Kopiderfra: Bakgrunnen for lovendringen var å styrke arbeidsinsentivene og å lukke skattebegrensningsregelen for nye brukere - som Skatteetaten siterer fra Prop. 1 LS (2018 – 2019): «For å styrke arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere foreslår regjeringen å lukke skattebegrensningsregelen i § 17-4 for nye brukere. Dette bidrar også til å bevare virkningene av uførereformen og innebærer administrative forenklinger for Skatteetaten. Det foreslås samtidig at ordningen videreføres for eksisterende brukere. Dette betyr at mange med varig lav inntekt skal skattlegges så de havner i NAV-systemet (gjerne med en diagnose). Dette bare som et eksempel på ideologien til både høyre- og venstre-siden. Ideologier kan være farlige og ødelegge demokratiet.
 9. Ikke alle regner papirtap inn i vurderingene. Kan det hende det blir papir-gevinst senere? Bl.a. aksjekurser har jo en tendens til å gå både opp og ned. Andelen av verdens "papir-kapital" har vel ikke sunket i det siste?
 10. Man kan lett finne nyttige idioter på den såkalte "venstresiden". Nyttige for både populistisk høyre og Putin 🙂
 11. Er det flere (enn meg) som sitter igjen med en følelse av at russiske troll er med i denne tråden? Ok, en kan lett bli paranoid i disse tider 🙂
 12. Og Hugin kan scanne bunnen for å sjekke endringer (om noe er lagt ut). Litt info: https://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/12/19/189419/undervannsfarkost-fant-svaert-spennende-anomalier-pa-havbunnen-utenfor-trondheim Men den har ikke kapasitet til å dekke alle aktuelle gass-rørledninger?
 13. Tar vi inn flyktninger pga universell godhet eller egoisme?
 14. Hvorfor skal en "sammenligne" akkurat disse gruppene? Jeg føler meg ikke diskriminert om ukrainere får gratis billett.
 15. Det er et poeng for denne tråden at når det kommer mange flyktninger på kort tid av opplagte grunner, så behandles de gjerne i henhold til generelle regler (ikke individuelt). Noen vil da komme heldigere ut enn andre flyktninger og for noen er det motsatt. Jeg tror ikke at flyktninge-familier fra Ukraina er blitt tildelt egne eneboliger til over 20.000 kr/mnd - men det har enkelte andre familier fått (også noen med "feil farge"). Enkelte har fått økonomisk støtte tilsvarende en fet norsk lønning (som ligner på høy borgerlønn) dersom en regner etter. Gratis tannlege etc - mens mange andre må drøye tannlegebesøket i økonomisk trangere tider. Å drive å dra "rassisme-kortet" i denne sammenheng er ikke rasjonelt. Det minner litt om russiske troll sine forsøk?
×
×
 • Create New...