Jump to content

lada1

Medlemmer
 • Content Count

  2200
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

557 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Ikke oppgitt

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Viser til dette oppslaget der Anita Skorgan og Elisabeth Andreassen forteller om dårlig/sendrektig støtte fra NAV: https://www.nrk.no/kultur/venter-i-ko-pa-nav-_-lever-pa-oppsparte-midler-1.15032933 Jeg har all sympati for dem, men jeg sliter med å goda at de er mer berettiget til f.eks. en støtte på 10-12000 kr/mnd enn en tilfeldig sex-arbeider. Vi mener vel nesten alle at de stiller likt med alle andre når det gjelder behandling for blindtarm-betennelse, men trenger de mer f.eks. 10-12000 kr/mnd enn en ung mann som nylig har avsluttet utdannelsen sin eller en sex-arbeider? Her mener jeg at det er noe grunnleggende galt i "systemet".
 2. Ja får de ny president i USA så bli alt bra igjen 🙂 Det er slikt som tweetene til Trump som egentlig er problemet på den siden av Atlanteren.
 3. Hva? I USA har man mer felles historie og mindre språk-barrierer nabostatene imellom. Og prøv å sammenligne budsjettet/inntektene til EU sammenlignet med USA. Og ingen i EU har noe begrep om "EU-president", mens de fleste kjenner til Trump. Lite med president-valgkamp i EU 🙂 Tenk deg en samling av grunn-skole-pensum fra skoler i EU og i USA. For å lese EU-pensum-bøkene må du være språkgeni. Og klarer du den barrieren, så ser du store forskjeller. I USA er det enklere. Og husk: Flytter du til Italia eller Finland så vil du aldri bli finne eller italiener. Det er ikke tilsvarende i USA. Der er de mer eller mindre "amerikanere" alle i hop? Flytter du mellom stater der så er du vel ikke i samme grad i "utlandet" som en vil være i EU?
 4. Jeg mener å ha registrert at enkelte bilselgere o.l. har prøvd seg med å påstå at *du* har bevis-byrden dersom de har levert noe til noen som har utgitt seg for å være deg? Dvs *du* må følge opp svindelen, og selgerne (av f.eks. bil) behøver ikke bevise stort. Hva sier loven her? Jeg mener at selgerne (av f.eks. bil) burde ha et vesentlig ansvar dersom de selger til en id-tyv. Slik vil de jo måtte skjerpe seg 🙂
 5. Det er ikke gjort skikkelige undersøkelser på hvordan folk flest opplever sosial-støtte. Her går man under radaren. En bør ikke blande hva en politisk sett *burde* mene om sosial-støtte - og hvordan mange virkelig opplever det. Det er forvirring rundt sosial-støtte "i disse koronatider". Frem til pandemien startet, så ble søknads-prosessen for sosial-støtte av mange opplevd som en stor fornedrelse. Du kan velge å ikke tro dette - men det var den opplevde virkeligheten for mange. Var man gift eller (registrert) samboende så måtte spare-kontoen til partneren helst tømmes først. Og så måtte man selge unna det som kunne selges. Kvitteringer for regulære kjøp måtte gjøres tilgjengelig etc. Man ble i det hele tatt satt under administrasjon. En kunne også kreve former for tilfeldig "arbeids-justis". Alt dette for å unngå sult (men merkelig nok hadde man tilgang på kostbare helse-tjenester). Jeg mener at dette kunne knapt bli værre gitt vårt påståtte rike samfunn. Det enste "hakket ned" kunne være at man bare fikk *låne* fra NAV for å unngå sult slik at man risikerte å bli gjeld-slave senere. Min påstand er at "i disse korona-tider" har det ikke blitt vesentlige forbedringer angående sosial-støtte. Riktig? Dersom du f.eks. er ansatt i en bedrift (gjerne statlig) og opplever at dine medarbeidere får store fordeler som du ikke får, så er det naturlig å oppleve dette negativt. Tilsvarende kan innfødte norske oppleve det som negativt at relativt ferske flyktninger får enkel støtte får NAV og som de (innfødte norske) ikke selv får del i. Enkelte ferske innvandrer-/flyktninge-familier får støtte tilsvarende en lønn på f.eks. 500.000 kr/år (ja helt opp til 700.000 kr) og har sikkert en god opplevelse av NAV. En må jo ta seg av dem (men kanskje ikke bosette dem i sentrale/kostbare boliger til glede for rike utleiere?). Dersom man vil fremme et politisk seriøst/troverdig prosjekt - så er det ikke nok å kreve at folk skal ha de samme opplevelsene som en selv. Tåkeleggingen av mangler ved det sosiale sikkerhets-nettet holder ikke dersom en virkelig vil forandring. Slike mangler skaper sårbarhet og hindrer forandringer. Ulmende konflikter, misstro og redde arbeidere som ser forandringer som en trussel, kan lett stå i veien for bl.a. reformer mot en grønnere økonomi. Utrygghet og forsvar av økonomiske/sosiale privilegier hindrer vanligvis reformer. Det er her min kritikk av "venstre-siden" kommer inn der man ignorerer folk utafor det organiserte arbeids-livet (der fagforeninger søker å posisjonere seg). Lite troverdig "radikal/sosialistisk" politikk er det siste man trenger nå 🙂
 6. Jeg hørte forleden på et TV-program (NRK) der det ble sagt at mange føler det nedverdigende å søke sosial-hjelp. Og det settes store krav til å få sosial-hjelp. Dette burde være en kjent sak som ikke er så lett å snakke seg vekk fra. Litt utrolig at ikke alle bidragsyterne i denne tråden har fått med seg dette. Prøv f.eks. å google "sosialhjelp nedverdigende" - så får en veldig mange historier. Her er en: https://frifagbevegelse.no/loaktuelt/-hvis-nav-tvinger-oss-til-a-selge-huset-kommer-det-til-a-knuse-denne-familien-6.158.430717.4cb20657da I Danmark har en noe tilsvarende: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6dXo/danmark-kutter-sosialhjelpen-om-de-ikke-tar-lortjobber? Dersom en følger med i politiske diskusjoner *både* på "venstre" og "høyre-siden", så legger en merke til argumenter om at sosialhjelp passer bra for nylige migranter/flyktninger - men ofte svært dårlig for innfødte. Dette er konflikt-skapende. Prøver en å være politisk troverdig på "venstre-siden", som ofte beskylder "høyresiden" for å være rassistisk (for eksempel FrP beskyldes ofte for å være fremmed-fiendtlig), så burde en ta tak i slike koflikt-skapende sosiale ordninger. Dette har med politisk troverdighet å gjøre. Men gidder en ikke høre på innholdet i argumentasjonene på både høyre og venstre-siden, så setter man jo seg selv utenfor politisk og blir gjerne overrasket over både Brexit og Trimp 🙂 Påstand (inntil motsatte er bevist): fagforeningene og store deler av "venstresiden" er politiske tilhengere av at det skal være et "helvete" og falle utenfor der regulerte arbeidslivet. Et slikt "helvete" gjøre dem viktige. "Alle *SKAL* med .... Dette styrker dog ikke arbeidernes posisjon, siden avhengighet av arbeidsgiver bidrar til å holde arbeideren nede.
 7. Er det tegn på at mange unngår å søke om sosialstøtte i disse koronatider - selv om de egentlig trenger det? Ved å følge media og uttalelser fra fagforeninger så virker det som at sosialstøtte vurderes som nedverdigende og ikke noe alternativ for mange. En velger heller å selge unna ting, forbrukslån, private lån, å rane barna sine spare-kontoer, presse gamle foreldre etc etc. Andre alternativer er jo å utsette å betale regninger, tannlege-besøk etc. Er dette riktig? I så fall er denne dårlige almene sosiale sikkerheten et bidrag til skepsis mot nye migranter/flyktninger som av naturlige grunner kan leve rimelig bra på sosial-støtte og omsorg fra NAV og til og med sende penger hjem. Dersom "venstresiden" påstår at de kjemper mot rassisme, så burde de passe på slike ting og ikke bare prøve seg med billig retorikk.
 8. Forventer man høy inflasjon?
 9. Merkelig med e-post som er vanskelig å unngå sporing av selv fra en antatt "sort" server. Høres ut som om noen useriøse bare laget støy i saken. Er innholdet kjent? Og er dette sant så kunne det tyde på at eventuelle kidnappere fulgte med i norske media?
 10. Stilretting fra en skolelærer: prøv mer konkret og opplysende argumentasjon. Mindre retoriske knep. Godta at kanskje de fleste bidragsytere i diskusjonen kan ha vesentlige poenger. Da blir diskusjonen mer spennende.
 11. Og hvem vinner innen den mer uforutsigbare delen av den private sektoren? F.eks. noe tegn til oppkjøp av reiselivs-fasiliteter og annet på salg? Billige turbusser å få kjøpt nå? Eiendom?
 12. Tja, en kan vel få kjøpt seg statsborgerskap i enkelte korrupte land? Kanskje kjekt å ha et ekstra statsborgerskap - men da kan man i prinsippet miste sitt norske? 🙂
 13. Og hva med utsiktene til utvikling av ekstrem frattigdom i deler av verden: https://www.nrk.no/urix/fattigdommen-eksploderer-i-latin-amerika-1.15014555 ? Vil dette angå hvordan en tenker angående økonomi? Burde ikke regulering av internasjonal handel inkludere noe angående sikring av sosial sikkerhet for alle? Uinteressant innen økonomisk tenkning? Stikkord: Bør det bli internasjonale standarder for sosial sikkerhet og transparens? Røverstater der en ignorerer sosial sikkerhet for absolutt alle, får ikke bli med? Og hva med fordeling av skatt innen den internasjonale økonomien? Kanskje noe av skatte-inntektene burde tilføres individer direkte ved hjelp av teknologi/internet (noe tilsvarende aksjeutbytte for alle)? En byråkratisk tilnærming som ligner på norske NAV, ville jo være umulig de fleste steder og således være en blindgate til stor skade for mange. Man har vel nå teknologi som gir kapasitet til å dekke de grunnleggende behov for alle i verden uten vesentlige kostnader? Det hadde man ikke før - så dette må da være noe vesentlig nytt som bør spille en rolle? Jeg legger merke til at heller ikke sosialistiske partier tenker nytt angående dette. For meg er de en stor skuffelse. Der i gården ser en helst ut til å lete etter splittende standpunkter som er motsatsen til "høyresiden". Liksom for å markere seg og ellers satse på å profittere selv på beinhard kapitalisme 🙂
 14. Hvem blir de økonomiske vinnerne etter korona-krisen? Hva sier de med maktens språk her (altså økonomene)? Har sett reportasjer der mange bedrifter i USA nå haster i vei med robotisering fordi det blir ofte komplisert med korona-beskytta arbeidere. Dette bidrar til mer til kapitalen og mindre til arbeids-inntekt? Dersom kapital-inntekter forstsatt øker i forhold til arbeids-inntekter, så blir det vel mer til vinnerne etter krisen? Kapital kan en lettere få kontroll over sammenlignet med arbeidskraft - det er ikke like enkelt å kjøpe seg opp på arbeidere 🙂
 15. Jeg lurer på om den aktuelle økonomisk krisen (ifm koronaen) ikke kan sammenlignes med tidligere økonomiske kriser slik som i 30-åra. Teknologi gjør nå at en ofte kan produsere mange mange ganger mer effektivt enn på f.eks. 1960-tallet. Dette må ikke forveksles med "produktivitet" - som er noe annet. Dersom en antar at en lever av *resultatet* av arbeid utført av mennesker og maskiner (gjerne i kombinasjon) samt natur - ikke av å arbeide - så burde vi ikke risikere økonomisk krise i form av mangel på tilgang til grunnleggende varer/tjenester. En kan dog tenke seg en logistisk krise der en roter til produksjon og fordeling og som ofte kan kalles "arbeidsløshet". Dette har dog bare med organiseringen av samfunnet å gjøre - i "arbeidsliv" og "utenforskap". En kan kanskje tenke seg et slags skille mellom dekning av grunnleggende behov og som burde sikres som en slags infrastruktur - og en gjerne konkurranse-/prestasjons-basert "leke-økonomi" der mye av greia er å sysselsette folk og der en kan kaste penger etter ting en godt kan greie seg uten. Å gjøre seg avhengig av "leke-økonomien" virker skummelt. Eksempel: Tenk seg at våre liv skulle være avhengig av å eksportere noe mote-definert tullegreier til Kina? F.eks. malt steinbit-tenner som potensmiddel? Ville du føle deg ok med det? Det kan selvsagt forgå mye spennende ting i en "leke-sektor" av økonomien, men det kan være problematisk å basere seg fysisk og mentalt på den.
×
×
 • Create New...