Jump to content
Adrax

Rævkjørt økonomisk - Utvei?

Recommended Posts

Camlon skrev (3 minutter siden):

150 kr timen med 240 timer i måneden gir en bruttolønn på 36000 kroner i måneden. Etter skatt blir det ca 27000 kr, og kostnadene kan lett bli 12000 om han skal ha et eget sted å bo. Det blir igjen da 15000 som han kan bruke til å nedbetale lånet.

1 år: 100000 går til renter, 80000 går til avdrag + 22000 rentefradrag

2år: 88000 går til renter, 92000 går til avdrag + 19000 rentefradrag

3år: 76000 går til renter, 104000 går til avdrag + 17000 rentefradrag

Selv i dette optimale scenarioet så tar det 3 år å nedbetale ca 1/3 av gjelden. Da tar det litt kortere tid enn 10 år før lånet er nede på et lavt nivå, men jeg beregnet at han la til 15 arbeidstimer, ikke at han jobbet 7.5 timer hver dag, 7 dager i uken. 

Å holde på slik i mange år er tøft, og det er fort gjort å bli utbrent, syk eller å miste jobben. Da tar det ikke lang tid før lånet er tilbake til der han startet.

Hvis han skal prøve nedbetale lånet så bør han også redusere kostnadene ned mot null, f.eks. ved å bo hjemme hos sine foreldre. Da får han 100000 - 140000 ekstra han kan bruke på å nedbetale lånet og da går det mye fortere

 

12 000 for å bo i en slik situasjon? Det er galskap. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
1 hour ago, Salvesen. said:

12 000 for å bo i en slik situasjon? Det er galskap. 

Skal man ha et eget sted å bo, så blir det fort så dyrt. I tilegg til mat, klær, forbruksvarer så betaler de fleste for strøm, internett, mobil, forsikringer, tv og månedskort. Utenom dette må man betale for ekstrautgifter som tannlege, lege, advokat, utstyr, gaver, fritid, ferier, etc. Og så på toppen av dette har man en husleie som kanskje er 7000 i måneden. Jeg mistenker også at TS bruker 12000 eller mer i måneden eller så hadde han hatt mer enn 4000 igjen til å betale ned gjelden.

Skal han nedbetale lånet så bør kostnadene ligge så nærme 0 som mulig. Enhver unødvendig ekstrautgift er galskap. Hvis han kan bo hjemme hos foreldrene og få gratis mat så gjør han gjøre det. Det var derfor jeg påpekte at hvis man skal nedbetale lånet så må inntektene opp og utgiftene så langt ned som mulig. I tilegg bør man prøve å refinansiere lånet og be om hjelp fra venner og famillie. En gradevis nedbetaling med 55 arbeidstimer i uken kommer ikke til å fungere, det må gå så fort som mulig.

Hvis han ikke klarer det så vil lånet trolig gå ut av kontroll på grunn av den høye renta, og da bør man heller tenke på hvordan man kan komme seg unna, enten med en nedbetalingsplan, reforhandling av renta,  flytte permanent til et land hvor Norge ikke kan gjøre inntektstrekk eller bruke den nye konkursloven.

Edited by Camlon
 • Like 3

Share this post


Link to post
Annonse
DukeRichelieu skrev (2 timer siden):

Hva med gjeldsordning?

Trådstarter vil ikkje få gjeldsordning for denne gjelda då det vil bryte hovudvilkåret om at det ikkje skal vere urimeleg eller støtande for andre. 

Trådstarter er dømt til å betale 900 000 i erstatning, det vil ikkje vere rimeleg at den som har tapt denne summen berre skal få dekka ein liten del. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Er det ikke slik at alt over SIFos referansebudsjett kan konfiskeres?

Dette betyr at man har et budsjett å forholde seg til, og som man kan leve nogenlunde greit på. Om man har dårlig råd vil man i mange tilfeller ikke være i stand til å betale gjelden.

Det at man skal rasere sitt eget liv med å bo i campingvogn og leve på luft og kjærlighet i mange år for å betale synes jeg lite om. Det er heller ikke holdbart med to jobber i lengden mtp. sin egen helse.

Personlig ville jeg holdt meg til referansebudsjett og vært fornøyd med det. Man må slå seg til ro med at man ikke får kjøpt egen bolig osv. men dette gjelder vel svært mange i dag uansett.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Er systemet virkelg så håpløst? Kan noen tvinge på ein 11% rente (kva om Lindorf begynner med 100%/året snart?) og that´s it?

 

Om vi skal snakke den lovlige veien, så er det enormt med muligheiter til å øke inntekt. Du kan ta kurs online, begynne å kode, ta utdannelse. Du nevner at du er "snart 30". Det er jo ingenting. Slutt å gryn! Du trenger ikkje å bli lege, det holder med rørleger/elektriker (altså, kortere utdannelse) for å øke lønna di betraktelig. Bytte jobb (fabrikk med høyre lønn/overtid?) er også vel mulig?

 

Eller så kan du jo NAVe, jobbe svart imens, spare opp og flytte til utlandet? I liten by i Russland får du kjøpt leiligheit til 300.000nok. Begynn å jobbe som norsk/engelsk lærer, samt oversetter. Thai er også veldig fint land, har eg hørt. 

Sett lindorf foran eit valg, eller så setter de ned renta til 3% og får alt tilbake, eller så ser du etter andre alternativer å leve livet og de kan berre gløyme å få noe meir av gjelda eller renter.

 • Like 2

Share this post


Link to post
aomt skrev (2 timer siden):

Er systemet virkelg så håpløst? Kan noen tvinge på ein 11% rente (kva om Lindorf begynner med 100%/året snart?) og that´s it?

Systemet er slik at den som har blitt påført eit tap og derfor har fått tilkjent erstatning skal få det. Når ein blir dømt til erstatning så er dette vanlegvis med 14 dagars betalingsfrist. Den som skal motta pengane skal ha heile summen frå betalingsfristen, ved sein betaling skal ein også ha renteinntektene som om heile summen blei betalt i tide. 

Ettersom dei fleste ikkje har slike beløp på kontoen så blir løysninga enten å låne heile beløpet til ei høg rente ettersom det er stor risiko for mislighold av gjelda, eller at ein får summen delt opp med dei rentekostnadane det medfører. Alt dette kostar sjølvsagt. 

Før saka kjem til Namsmannen for tvangsinndriving så får den erstatningsdømde store betalingskrav ettersom det er håp om å få samla inn summen frivillig. Trådstarter vil mest truleg få betre økonomisk situasjon dersom Namsmannen blir kopla inn ettersom det då skal gjerast ei vurdering på kva trådstarter skal sitte igjen med til livsopphold. 

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (39 minutter siden):

Systemet er slik at den som har blitt påført eit tap og derfor har fått tilkjent erstatning skal få det. Når ein blir dømt til erstatning så er dette vanlegvis med 14 dagars betalingsfrist. Den som skal motta pengane skal ha heile summen frå betalingsfristen, ved sein betaling skal ein også ha renteinntektene som om heile summen blei betalt i tide. 

Ettersom dei fleste ikkje har slike beløp på kontoen så blir løysninga enten å låne heile beløpet til ei høg rente ettersom det er stor risiko for mislighold av gjelda, eller at ein får summen delt opp med dei rentekostnadane det medfører. Alt dette kostar sjølvsagt. 

Før saka kjem til Namsmannen for tvangsinndriving så får den erstatningsdømde store betalingskrav ettersom det er håp om å få samla inn summen frivillig. Trådstarter vil mest truleg få betre økonomisk situasjon dersom Namsmannen blir kopla inn ettersom det då skal gjerast ei vurdering på kva trådstarter skal sitte igjen med til livsopphold. 

Men en må du kunne fjerne det inhumane Gordon Gecko selskapet Lindorf fra ligningen.

 • Like 1

Share this post


Link to post
aomt skrev (4 timer siden):

Er systemet virkelg så håpløst? Kan noen tvinge på ein 11% rente (kva om Lindorf begynner med 100%/året snart?) og that´s it?


Veel, det er jo lover og regler for slikt, alminnelig forsinkelsesrente er 9.5%, jeg vet ikke hvorfor man beregner 11% her, men det finnes nok en avtale eller hjemmel som gjør at Lindorff har mulighet til dette, de kan ikke sette rentenivået slik de selv vil.

aomt skrev (4 timer siden):

Sett lindorf foran eit valg, eller så setter de ned renta til 3% og får alt tilbake, eller så ser du etter andre alternativer å leve livet og de kan berre gløyme å få noe meir av gjelda eller renter.


Problemet her er at du tror Lindorff er rasjonelle, slik andre mennesker ville vært, å heller vil ha noe, enn ingenting.

I virkeligheten er det ikke slik det fungerer. Inkassoselskaper i Norge har for lengst oppdaget at det er mer å tjene på å tviholde på krav, kjøre på med renter, rettsomkostninger og gebyrer, og veldig ofte får de inn hele beløpet til slutt, når noen arver, får bedre jobb, vinner i lotto eller lignende.

Nå og da er det noen som får gjeldsordning eller dør fra gjelden, men dette er med i den kalkulerte taktikken til Lindorff om å være særdeles vanskelige å forhandle med, de har tatt høyde for slik tap, og funnet ut at de fremdeles tjener mer på å rævkjøre folk, om nødvendig helt til skyldner stryker flagget.

Når Lindorff reduserer gjeld og omkostninger for å hjelpe skyldnere, så tjener de mindre, og de får færre utestående fordringer på papiret, som trolig teller mer for et slikt selskap, enn å få noen prosent av kravet i stedet for ingenting.

Å stillet ultimatum til et av verdens største inkassoselskaper som hvert år har en ren fortjeneste på 4-5 milliarder kroner på inkasso, har absolutt ingen effekt, men det kan jo være man treffer et oppegående menneske hos Lindorff også, med over 700 ansatte i Norge må det kanskje være noen der med vettet i behold, selv om det er tvilsomt ?

Dersom gjelden tilhører annen kreditor, som en bank eller privat selskap som kun har satt bort inkasso til Lindorff, så er det disse man forhandler med.
Ofte vil slike kreditorer gå med på å få noe i stedet for ingenting. Lindorff derimot tjener sine penger på renter, gebyrer og omkostninger, og er generelt ikke interessert i avtaler som reduserer deres egen inntekt, med mindre de har kjøpt gjelden for 10% av pålydende, å kan få inn for eksempel 50% ved å halvere gjelden, da tjener de uansett penger.

Det burde for lengst vært gjort lovendringer for å styre inkassobransjen bedre, dette er selskaper som opprinnelig hadde en nyttig funksjon i samfunnet, men som i stedet har endt opp med å operere helt usjekket, å som tjener enorme summer på vanlige folks elendighet.

Edited by 0laf
 • Like 6

Share this post


Link to post
49 minutes ago, 0laf said:

Problemet her er at du tror Lindorff er rasjonelle, slik andre mennesker ville vært, å heller vil ha noe, enn ingenting.

I virkeligheten er det ikke slik det fungerer. Inkassoselskaper i Norge har for lengst oppdaget at det er mer å tjene på å tviholde på krav, kjøre på med renter, rettsomkostninger og gebyrer, og veldig ofte får de inn hele beløpet til slutt, når noen arver, får bedre jobb, vinner i lotto eller lignende.

Hvis man tenker bedriftøkonomisk, så er høy rente bedre for Lindorff på nesten alle måter. Høy rente fører til at mange betaler tilbake med engang, noe som gir øyeblikkelig profitt. Og blant de som ikke betaler med engang så er det som du sier mange som tilslutt klarer å nedbetale lånet. Lindorff vil da ha tjent grovt på renter. Det blir litt det samme som om private fengsler skulle bestemme fengselstraffene, de ville naturligvis gitt så høye straffer som mulig sånn at de kan ha flere arbeidere. 

Det virker ikke helt som den norske stat forstår forskjellen mellom en bot og et lån. Et lån er noe man kan gi høy rente på fordi det er frivilig, og det er mulig å misligholde gjelden. Hvis tanken er at man må betale tilbake, så bør gjelden følge konsumprisindeksen eller lønnsveksten. Hvis ikke et privat selskap kan gjøre dette med profitt, så bør staten ordne det. 

At den norske stat engang tillater dette er egentlig ganske absurd. Selv om Lindorff tjener litt ekstra på å rævkjøre mennesker så taper staten millioner per individ fra inntektstap, selvmord og utflytting. Hvorfor tillater de en slik praksis?

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
On 12/28/2019 at 5:02 PM, DukeRichelieu said:

Hva med gjeldsordning?

Det eneste som er sikkert er at uansett hva som skjer fremover, så må du belage deg på at det blir trangt og at det blir tøft. Generelt må du gjøre alt du kan for å øke inntekten din (vurder gjerne utdanning selv om det er en langsiktig plan) og alt du kan for å redusere kostnadene dine.

Jeg har ikke tatt meg tid til å detaljlese dette, men det høres ut for meg som om du er kvalifisert til å søke om gjeldsordning. 

Et annet forslag må være å kontakte firma som hjelper folk som er i din situasjon. Se for eksempel her:

https://gjeldfinans.no/faq

Masse lykke til! :)

 

 

Vil ikke det være en risiko å starte utdanning da, med namsmann-skremselet hengende over seg til en hver tid. Avbrutt utdanning og bare elendighet med studiegjeld på toppen?

Share this post


Link to post
3 hours ago, 0laf said:


Veel, det er jo lover og regler for slikt, alminnelig forsinkelsesrente er 9.5%, jeg vet ikke hvorfor man beregner 11% her, men det finnes nok en avtale eller hjemmel som gjør at Lindorff har mulighet til dette, de kan ikke sette rentenivået slik de selv vil.

 

Det heter morrorenter, ikke morarenter eller forsinkelsesrenter 😁

 • Like 1

Share this post


Link to post
On 12/26/2019 at 2:02 PM, Flin said:

Dette er ganske spesielt. Burde ikke staten tatt seg av slik gjeld? Her tar man fra folk muligheten til å gjøre opp for seg komme seg videre. Uten den muligheten har man jo ikke noe håp. Er det sånn systemet fungerer? Prioriteres lønnsomheten til private bedrifter over rehabiliterings tanken i rettssystemet? 

Han er dømt til å betale erstatning og det er ikke Lindorf han skylder penger. Lindorrf prøver å få tilbake penger for en som har noe til gode. Hvis han hadde svindlet deg ved et hus-,båt eller bilkjøp, så har jo du utgifter og må få rentene dine dekket. Tror du Lindorrf sitter på alle de pengene? Rehabiliteringstanken? Skal han slippe unna hvis han dømt til å betale erstatning? Hadde du tilgitt og ettergitt 900 000,- ved svindel eller hvis det er erstatning etter fyllekjøring f.eks.?

Share this post


Link to post
12 hours ago, aomt said:

Er systemet virkelg så håpløst? Kan noen tvinge på ein 11% rente (kva om Lindorf begynner med 100%/året snart?) og that´s it?

 

Om vi skal snakke den lovlige veien, så er det enormt med muligheiter til å øke inntekt. Du kan ta kurs online, begynne å kode, ta utdannelse. Du nevner at du er "snart 30". Det er jo ingenting. Slutt å gryn! Du trenger ikkje å bli lege, det holder med rørleger/elektriker (altså, kortere utdannelse) for å øke lønna di betraktelig. Bytte jobb (fabrikk med høyre lønn/overtid?) er også vel mulig?

 

Eller så kan du jo NAVe, jobbe svart imens, spare opp og flytte til utlandet? I liten by i Russland får du kjøpt leiligheit til 300.000nok. Begynn å jobbe som norsk/engelsk lærer, samt oversetter. Thai er også veldig fint land, har eg hørt. 

Sett lindorf foran eit valg, eller så setter de ned renta til 3% og får alt tilbake, eller så ser du etter andre alternativer å leve livet og de kan berre gløyme å få noe meir av gjelda eller renter.

Det er ikke Lindorrf som skal ha alle disse pengene. De bare jobber med å få tak i pengene for en som har noe tilgode. La oss si han har kjørt i fylla, da setter forsikringsselskaper bort jobben til Lindorrf eller noen andre. Og er det svindel ved bolig. eller bilsalg etc så er masse rettsaker og da blir det dyrt! Og han er dømt og noen  skal ha tilbake pengene sine, noe som er helt rettferdig.
Selv kjenner jeg til en som er dømt for fyllekjøring, dødsulykke, og svindel for mange millioner. Han skylder 15-20 millioner nå.
Sorry, gidder ikke å spandere en kaffe på han.

Share this post


Link to post
Ballast skrev (12 timer siden):

Han er dømt til å betale erstatning og det er ikke Lindorf han skylder penger. Lindorrf prøver å få tilbake penger for en som har noe til gode. Hvis han hadde svindlet deg ved et hus-,båt eller bilkjøp, så har jo du utgifter og må få rentene dine dekket. Tror du Lindorrf sitter på alle de pengene? Rehabiliteringstanken? Skal han slippe unna hvis han dømt til å betale erstatning? Hadde du tilgitt og ettergitt 900 000,- ved svindel eller hvis det er erstatning etter fyllekjøring f.eks.?

Lindorrf er et privat selvskap. Jeg synes selvfølgelig at trådstarter må gjøre opp for seg selv. Jeg sa ingen ting om å slippe unna. Problemet er at innkrever legger seg på et urimelig høyt rente nivå, slik at de kan tjene penger. Jeg synes denne personen skal ha muligheten til å betale for seg og kvitte seg med gjelden. Jeg synes det er usmakelig at noen må bli gjeldsslave resten av livet for at et selvskap skal tjene penger. Staten burde ta seg av dette og sette rente nivået slik at det kun dekker kostnadene. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
2 hours ago, Flin said:

Problemet er at innkrever legger seg på et urimelig høyt rente nivå, slik at de kan tjene penger. 

Jeg har litt vanskelig ved å se at 11% er en urimelig høy rente.  Trekker vi fra inflasjon, er der ca. 8,5% igjen og hadde pengene istedet blitt investert ville man med stor sandsynlighet sitte igjen med gjennomsnitlig avkast over x antal år over dette nivået. 

Kredittkortrenter på 20+ % derimot vil jeg betegne som urimelig nivå og dette er jo på samme måte et usikret lån, så 11% syns jeg faktisk ikke er ille. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Flin skrev (3 timer siden):

Problemet er at innkrever legger seg på et urimelig høyt rente nivå, slik at de kan tjene penger. [...] Staten burde ta seg av dette og sette rente nivået slik at det kun dekker kostnadene. 

Det er faktisk staten som har bestemt hvilken rente som gjelder ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten er per nå satt til 9,25%, og vil bli økt til 9,50% ved årsskifte. Disse renteinntektene er i utgangspunkt ment å gå til den man skylder pengene, og ikke inkassoselskapet. I tillegg kan det kreves inn kostnader ved inndrivelsen. Trådstarter sier at renten han betaler er ca 11%, som er ganske nærme satsen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-20-763
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-12-17-100

Edited by what_no2000

Share this post


Link to post

Betal det du greier i 8-10 år og søk gjeldsordning. Erstatningsgjeld for straffbar handling slutter å være støtende å ettergi gjennom en gjeldsordning etter ca. 10 år. 

Share this post


Link to post

Det er vanligvis Statens innkrevingssentral som inndriver erstatningskrav for privatpersoner, så dette er nok et regresskrav fra et forsikringsselskap. Den skadelidende har dermed fått pengene sine for lengst, og tapet er allerede pulverisert og fordelt på alle selskapets kunder. Om litt blir nok kravet kjøpt opp av Lindorff Capital, slik at de kan ta ytterligere  kr 14 000 i inkassosalær.

Share this post


Link to post
3 hours ago, tigerdyr said:

Jeg har litt vanskelig ved å se at 11% er en urimelig høy rente.  Trekker vi fra inflasjon, er der ca. 8,5% igjen og hadde pengene istedet blitt investert ville man med stor sandsynlighet sitte igjen med gjennomsnitlig avkast over x antal år over dette nivået. 

Kredittkortrenter på 20+ % derimot vil jeg betegne som urimelig nivå og dette er jo på samme måte et usikret lån, så 11% syns jeg faktisk ikke er ille. 

Kredittkortrenter er frivilig og kan misligholdes. Det er derfor greit å kreve en høy rente. Hvis gjelden er en bot og må betales tilbake, så bør rentene bare sørge for at boten holder samme verdi. 

Oslo Børs har hatt en reel historisk avkastning på 2% siden andre verdenskrig, enda mindre om man går før andre verdenskrig. Om man skal bruke Oslo Børs som mål så burde renten være på inflasjonsmålet + 2%, noe som er 4.5%.  11% er ekstremt høyt.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...