Gå til innhold

Det man ikke får lov til å snakke om


Anbefalte innlegg

DukeNukem3d skrev (3 minutter siden):

Jeg setter penger inn i aksjer hver måned når lønnsslippen kommer. Og jeg elsker at jeg bor i et moderne, vestlig samfunn og demokrati. Så da antar jeg at jeg er en del av problemet deres her 😂

Det finnes aksjer du kan kjøper som hevder at disse selskap ikke bidrar til mishandlingene 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 8200164 from global

O3K skrev (1 time siden):

Og det samme gjelder ikke fiskefartøyene fra Iran, Jemen og Sørøst-Asia?

Forstår fortsatt heller ikke hvorfor jeg som nordmann skulle føle skyld/skam/ansvar, bare fordi jeg lever og bor i samme interkontinentale område.

Fordi Equinor er et norsk selskap som gjør alle disse tingene i dag, inkludert det å forgifte lokalbefolkningen. Skjønner du litt mer nå?

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Felvinter skrev (6 timer siden):

Fordi vesten har invadert, plyndret, ødelagt, trukket seg ut og etterlatt ingenting til de som sitter igjen?

 

jjkoggan skrev (6 timer siden):

Vestlig kapitalisme og sitt materialistisk syn bidrar stort til utnyttelse av ikke vestlige land på måter ikke vestlige land som Iran og Jemen ikke greier fordi de er fattigere  land.  

 

Jeg ser vestens ondskap og utnytting av land blir brukt som moralsk argument for innvandring, utifra det premisset kan vi spørre oss selv om det er best å:

1. Ta inn mennesker som vil ha, berettighet eller ei, et syn som er generelt skeptisk og fiendtlig innstilt mot oss kollektive selv. Jeg antar det kan være utfordrende å integrere seg i et samfunn dersom en er overbevist om at dette samfunnet består av plyndrere og erobrere.

2. Heller bruke de enorme pengesummene til å hjelpe langt flere mennesker i sine hjemland, som middel for godtgjørelse.

 

Nå er jeg forøvrig ikke imot innvandring per se, snarere omfanget og dårlig planlegging.

 

 

 

Endret av Crooked Cracker
 • Liker 4
Lenke til kommentar

Hvorfor er det så mange som har et problem "med vesten"? Tror dere at andre land den gangen var så gode og snille da "vi plyndret og koloniserte"? Hva skulle Ukraina gjort uten vesten idag? Hvem er det som forsøker å gjøre verden bedre? Er det Saudi-Arabia, Somalia, Qatar, Iran, Russland, Cuba og ikke-vesten som forsøker det?

Jeg for min del er evig takknemlig for at jeg ble født og fikk vokse opp i et vestlig demokrati. I stedet for i land der myndighetene bare tenker på seg selv, så man er helt avhengig av hvilken klan/familie man er født inn i.

Endret av DukeNukem3d
 • Liker 3
Lenke til kommentar
On 12/26/2022 at 8:40 PM, Mr.Duklain said:

Norge har hatt i flere tiår en for liberal innvandringspolitikk både når det gjelder arbeid og spesielt asyl. Heldigvis så virker det slik at trendene i Skandinavia er at det skal strammes inn. Sverige skal stramme inn kvoteflyktningordnimgen med bare noen få hundre årlig, og gjøre det lettere å utvise kriminelle utlendinger, Andre ting skal også innføres.  Som oftest så dilter Norge etter Sverige når det gjelder mange ting, og dette er nok ingen unntak.

Argumentet har lenge vært at vi trenger innvandrere p.g.a. "eldrebølgen". Antagelig var logikken at innvandrere ville bidra til å "stelle med alle de eldre etniske norske". Men i stedet ser vi at spesielt ikke-vestlige innvandrergrupper bidrar til å belaste the offentlige i økende grad. Det finnes mange eksempler på dette. I figuren nedenfor viser at endel innvandrergrupper nesten brakk ryggen på helsevesenet under korona.
 
Politikerene bruker økonomi som argumentasjon for at "vi trenger" innvandring. Det er derimot veldig vanskelig å finne data hos SSB og andre steder som viser alle de positive økonomiske bidragene fra innvandring.
 
Det som er umiddelbart opplagt er at endel nordmenn gjør seg rike på å benytte billig arbeidskraft f.eks. i fiskeoppdrett og andre typer sesongarbeid.

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-etter-fodeland-personer-testet-bekreftet-smittet-og-relaterte-innleggelser-og-dodsfall-rapport-2020-v2.pdf
image.thumb.png.be2f7ddb2cfd778f58f117eb00fc29ed.png

Endret av Ekspertkommentator
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Crooked Cracker skrev (4 timer siden):

 

Jeg ser vestens ondskap og utnyttelse blir brukt som argument for innvandring, utifra det premisset kan vi spørre om det er best å:

1. Ta inn mennesker som vil ha, berettighet eller ei, et syn som er skeptisk og fientlig innstilt mot oss selv. Selv tror jeg at det kan være utfordrende å integrere seg i et samfunn en er overbevist om at dette består av plyndrere og erobrere.

2. Bruke de enorme pengesummene til å hjelpe langt flere mennesker i sine hjemland, som middel for godtgjørelse.

 

Nå er jeg forøvrig ikke imot innvandring per se, snarere omfanget og dårlig planlegging.

 

 

 

2. Hvor mye kostet Afghanistan ?  

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Ekspertkommentator skrev (3 timer siden):

Politikerene bruker økonomi som argumentasjon for at "vi trenger" innvandring. Det er derimot veldig vanskelig å finne data hos SSB og andre steder som viser alle de positive økonomiske bidragene fra innvandring.

Det er lett å finne data hos ssb som antyder at vi er rentenister, og at hver innvandrer eller fødte barn gjør at vi er flere som må dele samme kake.

Nå synes jeg at det er en deprimerende tanke, og Erna forholdt seg ikke til det når hun ba oss om å få flere barn. Jeg velger å tro at det å opprettholde befolkningen har noe å si for livskvaliteten i landet som økonomene ikke fanger opp.

-k

Lenke til kommentar
6 hours ago, DukeNukem3d said:

Hvorfor er det så mange som har et problem "med vesten"? Tror dere at andre land den gangen var så gode og snille da "vi plyndret og koloniserte"? Hva skulle Ukraina gjort uten vesten idag? Hvem er det som forsøker å gjøre verden bedre? Er det Saudi-Arabia, Somalia, Qatar, Iran, Russland, Cuba og ikke-vesten som forsøker det?

Jeg for min del er evig takknemlig for at jeg ble født og fikk vokse opp i et vestlig demokrati. I stedet for i land der myndighetene bare tenker på seg selv, så man er helt avhengig av hvilken klan/familie man er født inn i.

Uten "vesten" ville det vel være mye (mer eller mindre) institusjonalisert slaveri i verden?  Forventa levealder 30-40 år?

Man vet jo ikke. Kanskje ville andre overta "vesten" sin rolle dersom det ikke hadde eksistert?

Endret av lada1
 • Liker 1
Lenke til kommentar
lada1 skrev (5 timer siden):

Uten "vesten" ville det vel være mye (mer eller mindre) institusjonalisert slaveri i verden?  Forventa levealder 30-40 år?

Man vet jo ikke. Kanskje ville andre overta "vesten" sin rolle dersom det ikke hadde eksistert?

Da jeg gikk på skolen så trodde jeg det først og fremst var vi hvite som drev med slaveri. I ettertid har jeg lest at faktisk araberne var først ute med å hente afrikanere som slaver. De ble behandlet om mulig enda verre, f.eks var det vanlig å kutte av kjønnsorganet til menn pga arabisk overtro. Og slaveriet i midtøsten er vel noe man ikke er ferdig med den dag i dag, man bare kaller det noe annet. Gjestearbeidere og f.eks au pairer fra Afrika og Asia lever jo under slavelignende forhold flere steder i midtøsten.

Noe jeg også ikke var klar over var at araberne seilte helt opp til Island for å jakte slaver, ryktet om hvordan de ble behandlet gikk over hele Europa. Heller ikke vi nordmenn slapp unna:

"Kaprerproblemet ble så stort at danskekongen Frederik IV i 1715 måtte opprette en egen slavekasse i København, med det formål å kjøpe fri dansk-norske sjømenn i fangenskap.- Det var et prestisjenederlag for en kristen kongemakt at nasjonens sjøfolk og potensielle marinegaster på kongens orlogsskip i stedet måtte trelle som slaver for en muslimsk fyrste, sier Torbjørn Ødegaard, som de siste årene har forsket på temaet med tanke på en bokutgivelse. - Takket være slavekassen ble de fleste tilfangetatte sjøfolk på 1700-tallet kjøpt fri og fikk returnere til hjemlandet. Hele skipsbesetninger kunne sitte som fanger i to-tre år før de fikk reise hjem. Før slavekassen kom, var man fanger, gjerne i 18-20 år eller på livstid. Noen få skrev bøker om sin tid i "barbariet" etter hjemkomsten. Flertallet skrev brev under slavetiden der de bønnfalt familien hjemme om hjelp. Brev som i dag bl.a. finnes på Riksarkivet i Oslo."

https://www.aftenposten.no/norge/i/oW4aR/nordmenn-var-slaver-i-afrika

Endret av DukeNukem3d
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
15 hours ago, knutinh said:

Men det samme kan vel sies om det å føde barn? Hvis vi unngår å føde så mange barn så vil boligprisene gå ned. Noe lignende skjer på fødestedet mitt: mange unge flytter ut, mange av dem kommer ikke tilbake og dette gir en jevn avskalling som gjør at man kan  kjøpe greie hus for en rimelig penge. Er det noe å hige etter?

Hvis vi skal la utenlandske statsborgere få Norsk statsborgerskap så bør målet være å få dem integrert i arbeidsmarkedet og boligmarkedet og på de fleste måter være «som alle andre Nordmenn». Da vil de også bidra til å holde oppe behovet for boliger, biler, mat og etterhvert gamlehjem.

-k

Vi unngår allerede å føde barn, da vi i nesten 50 år har hatt fødselstall som er under nivået som kreves for å opprettholde befolkningstallet.

Du får unnskylde mine antakelser, men i første omgang vil jeg påpeke at det neppe er hensiktsmessig å sammenligne det som mest sannsynlig er en bygd med begrensede muligheter for arbeid, utdanning, tilbud for kultur, uteliv, handel, etc., med større byer der muligheter og tilbud er på et helt annet nivå.

Det er forvørig nettopp det du trekker frem der, som er hele utgangspunktet for tråden jeg har startet. "Hvis vi skal la utenlandske statsborgere få norsk statsborgerskap" - Vi har ikke fått lov til å bestemme hverken om dette skal skje eller på hvilken måte det skal skje. Det er blitt bestemt for oss, som med svært mye annet.

Dessuten, hva tror du skjer når landet blir tilført befolkningsvekst på kunstig vis? Ikke bare har den kunstig tilførte befolkningsveksten behov for samtlige tjenester og ytelser som den opprinnelige befolkningen har - de har også behov for et større omfang av disse og i tillegg ytterligere tjenester og ytelser som den opprinnelige befolkningen ikke har behov for.

Dette er situasjonen med den innvandringspolitikken Norge har ført. Det kunne vært veldig annerledes, hvor vi utelukkende tillot innvandring som medførte et positivt bidrag for landet. Vi kunne hatt en innvandringspolitikk der innvandrere som hverken bidrar til samfunnet via arbeidsdeltakelse eller skader samfunnet via kriminalitet, umiddelbart utvises - men vi gjør altfor ofte det stikk motsatte.

Hva skjer når den kunstig tilførte befolkningen som minimum ikke reflekterer den samme fordelingen av utdanning og yrke som den opprinnelige befolkningen? Tilbud som blir negativt påvirket reduseres og blir dårligere for alle - med unntak av de privilegerte som blir prioritert over andre, naturligvis.

De som har flest fordeler av innvandringspolitikken, er primært de rikeste av oss. Det er de som tjener penger på å selge varer og tjenester til en befolkning i kunstig vekst. Det er de som ikke er berørt av det økte tilbudet i arbeidsmarkedet, som har utdanning og yrker i toppsjiktet. De slipper konsekvensene av økt konkurranse om arbeidsplassene, og ikke minst den negative konsekvensen det økte tilbudet på arbeidskraft har for lønnsutviklingen.

Det er de som har penger til å bo i segrerte områder, der de slipper å bli berørt av den eksplosive veksten i alvorlig kriminalitet. Resten av befolkningen som er tvunget inn i denne nye virkeligheten, er blitt løyet til og ført bak lyset med lovnader om gull og grønne skoger om hvor flott det skal bli med det fargerike, flerkulturelle samfunnet.

På tidspunktet da den globale innvandringspolitikken fikk sitt startskudd, var det mulig for en ung mann å gå rett ut i enkelt arbeid og etter relativt kort tid ha mulighet til å etablere seg med boligkjøp og stifting av familie. Som eneforsørger av familien. Det var ikke nødvendigvis et liv i sus og dus, men det var mulig å etablere seg tidlig for unge på egen hånd.

Nå er det ca. halvparten av nye boligkjøpere som må ha hjelp av sine foreldre for å få det til. Kjæreste/ektepar hvor begge er i jobb, må nøye vurdere om de har råd til å få ett eneste barn. Vi ser nå når økonomien er blitt verre for mange, at mange familier må snevre inn på det aller meste og likevel sliter med å få endene til å møtes.

Dette samtidig som de rikeste av oss er blitt rikere enn noensinne. Det er noe som skurrer alvorlig med denne utviklingen, og det ser ikke ut til å skulle snu med det første.

Beklager lengden på svaret, forstår det blir litt vel mye å skulle svare på.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
2 hours ago, DukeNukem3d said:

Da jeg gikk på skolen så trodde jeg det først og fremst var vi hvite som drev med slaveri. I ettertid har jeg lest at faktisk araberne var først ute med å hente afrikanere som slaver.

De fleste som drev med slaveri dro ikke lenger enn de måtte for å få tak i slaver. Dette gjaldt også araberne, som tok en svipptur over Adenbukta der de fant folk som passet. Grekerne dro til øst-Europa og romerne dro også til nord-Afrika, vikingene gjorde strandhogg på de britiske øyer og kanalkysten og tok med seg det de trengte til eget bruk eller til slavemarkedene i Dublin..

Da romerriket innførte kristendommen ble det etter hvert et problem å ta andre kristne som slaver, så da vendte blikket seg fra hvite Europa mot svarte Afrika. Men de første som hentet svarte afrikanere som slaver var nok ... andre afrikanere.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
nosenseofbelonging skrev (54 minutter siden):

De som har flest fordeler av innvandringspolitikken, er primært de rikeste av oss.

Jeg er enig i at det er en klassedimensjon i konsekvensene av innvandring. Men jeg tror ikke at det primært handler om at de som flykter fra krig får så mye penger at de kan skvise majoritetsnordmenn ut fra gode leiligheter i byene. Jeg tror at det primært handler om arbeidsinnvandring som har gitt oss stort tilbud av snekkere og anleggsarbeidere og gårdsarbeidere som har holdt lønna nede og kravene til innsats oppe.

Når Norge har jevn fordeling av godene som politikk så er det vanskelig å samtidig ha relativt åpne grenser. Da vil polakker og hvite-russere og svensker komme hit for å støpe betong eller selge øl med bedre lønn enn hjemlandet, og rikingene våre vil flykte til Sveits med formuen sin. Uansett hvordan man løser det så vil det smerte på ett eller annet vis.

-k

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
7 minutes ago, knutinh said:

Jeg er enig i at det er en klassedimensjon i konsekvensene av innvandring. Men jeg tror ikke at det primært handler om at de som flykter fra krig får så mye penger at de kan skvise majoritetsnordmenn ut fra gode leiligheter i byene. Jeg tror at det primært handler om arbeidsinnvandring som har gitt oss stort tilbud av snekkere og anleggsarbeidere og gårdsarbeidere som har holdt lønna nede og kravene til innsats oppe.

Når Norge har jevn fordeling av godene som politikk så er det vanskelig å samtidig ha relativt åpne grenser. Da vil polakker og hvite-russere og svensker komme hit for å støpe betong eller selge øl med bedre lønn enn hjemlandet, og rikingene våre vil flykte til Sveits med formuen sin. Uansett hvordan man løser det så vil det smerte på ett eller annet vis.

-k

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/boby/vanskeligstilte/husbanken_imdi.pdf

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/my9v/byraadet-vil-bruke-23-mrd-paa-aa-kjoepe-flere-kommunale-boliger

 

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/Ql6MgQ/oslo-kommune-kjoeper-boliger-paa-vestkanten-for-flyktningene

Lenke til kommentar
DukeNukem3d skrev (2 timer siden):

Da jeg gikk på skolen så trodde jeg det først og fremst var vi hvite som drev med slaveri. I ettertid har jeg lest at faktisk araberne var først ute med å hente afrikanere som slaver. De ble behandlet om mulig enda verre, f.eks var det vanlig å kutte av kjønnsorganet til menn pga arabisk overtro. Og slaveriet i midtøsten er vel noe man ikke er ferdig med den dag i dag, man bare kaller det noe annet. Gjestearbeidere og f.eks au pairer fra Afrika og Asia lever jo under slavelignende forhold flere steder i midtøsten.

Noe jeg også ikke var klar over var at araberne seilte helt opp til Island for å jakte slaver, ryktet om hvordan de ble behandlet gikk over hele Europa. Heller ikke vi nordmenn slapp unna:

"Kaprerproblemet ble så stort at danskekongen Frederik IV i 1715 måtte opprette en egen slavekasse i København, med det formål å kjøpe fri dansk-norske sjømenn i fangenskap.- Det var et prestisjenederlag for en kristen kongemakt at nasjonens sjøfolk og potensielle marinegaster på kongens orlogsskip i stedet måtte trelle som slaver for en muslimsk fyrste, sier Torbjørn Ødegaard, som de siste årene har forsket på temaet med tanke på en bokutgivelse. - Takket være slavekassen ble de fleste tilfangetatte sjøfolk på 1700-tallet kjøpt fri og fikk returnere til hjemlandet. Hele skipsbesetninger kunne sitte som fanger i to-tre år før de fikk reise hjem. Før slavekassen kom, var man fanger, gjerne i 18-20 år eller på livstid. Noen få skrev bøker om sin tid i "barbariet" etter hjemkomsten. Flertallet skrev brev under slavetiden der de bønnfalt familien hjemme om hjelp. Brev som i dag bl.a. finnes på Riksarkivet i Oslo."

https://www.aftenposten.no/norge/i/oW4aR/nordmenn-var-slaver-i-afrika

Slaveriet er et veldig bra eksempel på hva det ikke er lov til å snakke om.

Hvis man ser på slavehandelen mellom Afrika og Amerika så var det totale antallet slaver som ble transportert til Amerika ca 10 millioner, nå i dag regner man at det er over 9 millioner bare i Afrika som lever under slike forhold. Globalt sett så er det ca 50 millioner og da regner man med de som lever i tvangsekteskap eller "arrangert" ekteskap som noen liker å kalle det.

Det var heller ikke sånn at hvite europeere fartet rundt i Afrika og sanket inn slaver, slavene ble solgt til hvite slavehandlere av svarte afrikanere. Fakta er at det var hvite som avskaffet slaveriet i 1865 men i dagens Afrika, Midt-Østen og andre steder holder de på med dette enda. Noe som selvfølgelig ikke er PK å snakke om, det er vel sikkert fordi at man ikke kan legge skylden på hvite mennesker denne gangen.

Mange liker også å påpeke at de tidligere kolonimaktene har tappet Afrika for ressurser og bare laget elendighet, igjen så er fakta at Afrika er det mest ressursrike kontinentet i verden og dette har Kina forstått. Kineserne er i full gang med å etablere seg i mange afrikanske land, de stiller nemlig ikke krav til miljø og HMS slik europeiske og andre vestlige land gjør.

Når man snakker om rasisme så er det også veldig stille i vestlige medier om hvordan hvite bønder blir behandlet i land som Zimbabwe og andre afrikanske land. Bøndene blir jaget fra gård og grunn mens buskap og avlinger blir ranet, så går det en stund og befolkningen klager over at det ikke finnes mat...

Hvor kommer forresten ordet slave fra?.

Endret av El burro
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
3 minutes ago, El burro said:

Slaveriet er et veldig bra eksempel på hva det ikke er lov til å snakke om.

Hvis man ser på slavehandelen mellom Afrika og Amerika så var det totale antallet slaver som ble transportert til Amerika ca 10 millioner, nå i dag regner man at det er over 9 millioner bare i Afrika som lever under slike forhold. Globalt sett så er det ca 50 millioner og da regner man med de som lever i tvangsekteskap eller "arrangert" ekteskap som noen liker å kalle det.

Det var heller ikke sånn at hvite europeere fartet rundt i Afrika og sanket inn slaver, slavene ble solgt til hvite slavehandlere av svarte afrikanere. Fakta er at det var hvite som avskaffet slaveriet i 1865 men i dagens Afrika, Midt-Østen og andre steder holder de på med dette enda. Noe som selvfølgelig ikke er PK å snakke om, det er vel sikkert fordi at man ikke kan legge skylden på hvite mennesker denne gangen.

Mange liker også å påpeke at de tidligere kolonimaktene har tappet Afrika for ressurser og bare laget elendighet, igjen så er fakta at Afrika er det mest ressursrike kontinentet i verden og dette har Kina forstått. Kineserne er i full gang med å etablere seg i mange afrikanske land, de stiller nemlig ikke krav til miljø og HMS slik europeiske og andre vestlige land gjør.

Når man snakker om rasisme så er det også veldig stille i vestlige medier om hvordan hvite bønder blir behandlet i land som Zimbabwe og andre afrikanske land. Bøndene blir jaget fra gård og grunn mens buskap og avlinger blir ranet, så går det en stund og befolkningen klager over at det ikke finnes mat...

Hvor kommer forresten ordet slave fra?.

Ikke glem å nevne hvordan mange familier i Sør-Afrika er blitt voldtatt og torturert i hjel på groteskt vis.

Det er forøvrig ikke noe annerledes rundt det som skjer her hjemme. Hvis alt fra kjendiser til ustabile personer på offentlig transport bruker et ord som er relatert til hudfarge/rase/etnisitet på en måte som kan tolkes negativt, har du en mediesak som kan være gående i dagesvis eller ukesvis. Det blir en stor offentlig debatt om nordmenns rasisme.

Hvis innvandrere derimot utelukkende voldtar, banker opp og/eller raner nordmenn/hvite innvandrere, så skal det helst feies under teppet.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
DukeNukem3d skrev (14 timer siden):

Hvorfor er det så mange som har et problem "med vesten"? Tror dere at andre land den gangen var så gode og snille da "vi plyndret og koloniserte"? Hva skulle Ukraina gjort uten vesten idag? Hvem er det som forsøker å gjøre verden bedre? Er det Saudi-Arabia, Somalia, Qatar, Iran, Russland, Cuba og ikke-vesten som forsøker det?

Jeg for min del er evig takknemlig for at jeg ble født og fikk vokse opp i et vestlig demokrati. I stedet for i land der myndighetene bare tenker på seg selv, så man er helt avhengig av hvilken klan/familie man er født inn i.

...

Noen av oss påpeker at ondskap og egoisme i ledelsen av andre land -- mangel på etikk, krank filosofi, lignende kongedømme vi hadde før -- er disse landenes største problem... Fulgt av krig utløst fra lignende filosofi, fra andre diktatorer.

Etterfulgt av toleranse for diktatur og korrupsjon, så lenge de bidrar til å hjelpe land å opprettholde sin levestandard ved å få kjøpe billige produkter produsert gjennom lavtlønnet arbeid (heller enn gjennom teknologisk nyvinning og effektiv produksjon)

Vi kjøper olje og gass fra Russland, Saudi-Arabia, Qtar.

Vi har bidratt til å finansiere Russland sin krig i Ukraina, gjennom å kjøpe gass -- har hjulpet dem å ruste opp og finansiere krigen.

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/06/17/how-oil-helps-dictatorships-survive/

...

Alternativet og løsninger er en helt egen debatt uegnet for denne lite seriøse tråden -- men årsakene til problemene er åpenbart egoismen i store segmenter av land sin befolkning.

 

DukeNukem3d skrev (3 timer siden):

De ble behandlet om mulig enda verre, f.eks var det vanlig å kutte av kjønnsorganet til menn pga arabisk overtro.

Dette er en myte.

Mannlige slaver var mer verdifulle om de kunne produsere nye slaver, åpenbart... Og konkubiner var mer populære enn mannlige slaver i arabiske land for 'private'. For ledere var arbeidsslaver viktig, og som soldater.

Kastrering var strengt forbudt i Islam, så det ble ikke gjort av lovlydige muslimer

De som kjøpte kastrerte slaver, som ironisk var ekstremt mye dyrere enn slaver som kunne få barn -- fordi mange døde og/eller fikk redusert helsetilstand, brukte samme argumenter som dagens vestlige når vi støtter umoral i andre land gjennom å kjøpe deres produkter; det er ikke vi som gjør det. Og det er bedre at vi støtter dem økonomisk enn at de sulter.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery_in_the_Muslim_world

Det er antatt at det var nesten dobbelt så mange konkubiner fra afrikanske land som mannlige slaver. Barna av disse var og ble oppdratt som frie muslimer, uten at hudfargen deres var noen sak.

"The children of a concubine were considered free, legitimate and equal in status to the children from a man's wife."

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Islamic_views_on_concubinage

Å slippe fri slaver var vanlig, og var oppfordret for syndsforlatelse. Disse levde normale liv i arabiske land med fulle rettigheter. Flere av Muhammed sine nærmeste var fridde slaver.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mukataba

Når en slave koster like mye som en toppmodell Tesla, og kastrerte slaver en toppmodell humvee, i en verden hvor de fleste i samfunnet hadde tilsvarende lønnen til en polsk bærplukker å rutte med, så sier det seg selv at enhver investering i en gjennomsnittlig slave ville krevd garantier for dennes fruktbarhet og produksjonsevner, for de fleste som tok seg god til å kjøpe en slave. Det sier også seg selv hvor begrenset en kastrert slave uten mannlig testosteron sin nytte er; de var bare mer effektive som vakter i harem, som tolker og rådgivere i hoff, og for homofile muslimer. De ukastrerte var bedre til all form for fysisk arbeid og soldater.

Ikke-kastrerte slaver har blitt integrert i det islamske samfunnet, både konkubiner og deres barn, og afrikanske slaver. Slaver ble og fikk gifte med andre slaver.

Men ja, vi kan holde den ansvarlige for å finansiere umoral gjennom å kjøpe produkter som var resultat av urett. Ingen av dem lever i dag og kan ikke svare for seg. De afrikanske slavene som ble frie, og konkubinenene sine barn, er fullt integrert og en del av det arabiske folk ulikt vestens slaver.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Felvinter skrev (16 timer siden):

Fordi Equinor er et norsk selskap som gjør alle disse tingene i dag, inkludert det å forgifte lokalbefolkningen. Skjønner du litt mer nå?

Nei, jeg skjønner ikke litt mer nå, fordi du enda har til gode å faktisk forklare deg.

Jeg er ikke ansatt hos Equinor, jeg har ingen aksjer hos Equinor, ei har jeg heller en politisk stilling som gir meg autoritet til å påvirke Equinor. Jeg bor bare tilfeldigvis i samme land som Equinor har hovedkontoret sitt i. Og til det har jeg bare én ting å si: So what? Hvorfor i huleste skulle jeg føle skam, skyld eller ansvar ovenfor Equinor, kun fordi hovedkontoret deres ligger i samme land som jeg selv bor i?

 • Liker 5
Lenke til kommentar
 • Uderzo låste denne emne
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...