Gå til innhold

Tvungen lønnsnemnd for lærere .


Sveini74

Anbefalte innlegg

5 hours ago, Elgen-Hansi said:

Poenget er jo at dette er et politisk problem. Å fjerne KS som forhandlingsansvarlig løser ingen ting for lærerne.

Det man ønsker når man vil bli kvitt KS er egentlig å handle i en annen lønnspott. Lærerne forhandler etter hovedavtalens kap 4 der fagforbundet har mest makt og trumfer gjennom sine prioriteringer år etter år. KS er ikke bevisst sitt ansvar og lar dem gjøre det. Lærerne hører egentlig mer naturlig hjemme i hovedavtalens kap 5 der de andre akademikerne i fylke og kommune er. Da blir forhandlingene mer på like vilkår.

Det er derfor LO og fagforbundet kjemper med nebb og klør for å holde lærerne i kap 4 slik at de kan fortsette å ha en gruppe de kan "stjele" lønnstilleggene fra. 

En annen mulighet er å forhandle med staten som på mange måter er arbeidsgiver i større grad enn kommunene/fylkene. Det er staten som definerer lærernes arbeidsoppgaver. Kommunene/fylkene er egentlig bare et unødvendig mellomledd.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Elgen-Hansi skrev (2 timer siden):

 

KS dikterer ingen ting. De har et budsjett å forholde seg til, og forhandler basert på kommunenes tilbakemelding.

Det er nettopp det som er poenget mitt; KS er ikke problemet her. Dette er et politisk problem.

Problemet er jo at det i realiteten ikke blir noen forhandlinger, siden du egentlig sier KS ikke har forhandlingsmyndighet. Hva er da poenget? Eller? 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
On 10/8/2022 at 7:45 PM, kremt said:

Pensjonsvilkårene er vel stort sett svært gode i staten. Det er nok en stor gulrot for folk som vil bli lærere. Samt det kan være omtrent umulig å bli oppsagt.

De gode pensjonsordningene forsvant for rundt 15 år siden. Argumentet var at det gav et konkurransefortrinn å ha gode pensjonsordninger sammenliknet med endel private aktører. Nå har de private både langt bedre lønn og ofte bedre pensjonsordninger.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Elgen-Hansi skrev (2 timer siden):

Problemet med det er jo at vi har 365 kommuner i Norge. Svært mange av de så små at det ikke kan kalles en bærekraftig kommune (den minste har 192 innbygere!). Det er ikke praktisk gjennomførbart at alle disse skal forhandle med Utdanningsforbundet. Derfor må noen forhandle på kommunenes veiene.

Det er heilt fint gjennomførbart med lokale forhandlingar i kvar enkelt kommune. Dette blir gjort kvar einaste år for kapittel 3 og 5, og omtrent anna kvart år for kapittel 4 der lærarane er plassert.
Når utdanningsforbundet forhandlar med kommuneleiinga kvar einaste år for sine rektorar og barnehagestyrarar i kapittel 3, og anna kvart år forhandlar for både kapittel 4 og 3, så er det heilt klart gjennomførbart å ta disse forhandlingane kvart einaste år som lokale forhandlingar. 
Grunnen til at dette ikkje blir gjort er fordi partane ikkje ønsker det. Det hadde vært null problem å avtale i tariffavtalen at kommunen skal fastsette lønn og lønnsvekst for alle sine tilsette kvart år, men då må ein også tole at ulike kommuner hadde lønna ulikt, og at ulike tilsette i ulike stillingar hadde fått ulik lønnsvekst innafor den same kommunen.
I alle fall per dags dato så er begge partar einige om at ein lærar bør ha lik lønn uavhengig av kvar i landet ein jobbar, men ein kunne heilt fint ha endra systemet til å bli likt det som ein har i kommunane for akademikerane som er plassert i kapittel 5 der all lønnsfastsetting og lønnsauke blir forhandla lokalt, og fordelt individuelt. Når det systemet funker for legar, ingeniørar og juristar så burde det være godt gjennomførbart også for lærarane.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
8 hours ago, Elgen-Hansi said:

KS dikterer ingen ting. De har et budsjett å forholde seg til, og forhandler basert på kommunenes tilbakemelding.

Det er nettopp det som er poenget mitt; KS er ikke problemet her. Dette er et politisk problem.

Hvis en bedrift må endre avlønningen av de ansatte etter en streik, vil man ikke da bare måtte revidere budsjettet ut i fra det som ble forhandlingsresultat.

Forholder det seg slik at Norge er et totalitært land der "Staten" dikterer utfallet av en streik for høyere lønn?

Endret av arne22
 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • 6 måneder senere...
Sitat

Samordna opptak: Krise for lærerutdanningene

Søkertallene til universiteter, høyskoler og fagskoler er klare. Flere er bekymret for trendene som ligger bak tallene.

Kraftig nedgang for lærerutdanningene

Søkertallene til lærerutdanningene i landet går ned med 21,8 prosent. Nedgangen rammer både grunnskolelærer- og lektorutdanningene.

 

Så .. nedgang på over 20%!! Det betyr jo at hver femte person som tidligere vurderte lærer-yrke, ikke lenger vurderer dette. Vi har mistet 1 av 5 potensielle studenter! 

Kilde: https://www.nrk.no/trondelag/tall-og-trender-fra-samordna-opptak-2023-1.16384972

 

Vi er altså vitne til en aldri så liten krise, og arbeidsgiver med KS i spissen må ta sin skyld. Snakk om å snakke ned sine ansatte, og regelrett spytte på de og avse de med smuler og ingenting! 🤬 Hvorfor skal noen gidde å bli lærere fremover? 

 

Langsiktig

Dersom trenden snur relativt kjapt, tror jeg ikke konsekvensene er så store. Plutselig er det «IN» å bli lærer igjen, og tallene tar seg opp? Det er lov å håpe! 

Er vi derimot vitne til en trend som setter seg, og at samfunnet fortsetter med redusert kjøpekraft for lærere, så kan jeg ikke fatte og begripe hvordan vi kan snu trenden. Om 5-10 år vil vi allerede se konsekvenser: svært få søkere på ledige stillinger. Rektorer må velge mellom å ansette den ene personen som har søkt, eller redusere tilbud. Skoler må legges ned. Og våre barn får dårligere læringsforhold. 

Krisemaksimering? Tja .. jeg vet ikke. Dersom samfunnet nærmest stempler denne arbeidsgruppen som uønsket, så forstår jeg ikke helt hvordan vi kan bedre situasjonen. Og nei: det hjelper ikke at politikere står og skryter av hvor viktige lærere er, dersom det ikke følges opp i lønnsdebatten. Å ta lærerutdanning bør gjøres attraktivt igjen! Virkelig! 

 

Jeg? Nei, jeg er ikke lærer. Lang der i fra. Men ser behov for at dagens barn og unge har tilgang på gode lærere!

Endret av qualbeen
 • Liker 6
Lenke til kommentar
18 minutes ago, qualbeen said:

Er vi derimot vitne til en trend som setter seg

Jeg kan egentlig ikke se at vi trenger like mange lærere i fremtiden - og ikke trenger vi det i dag heller om ikke systemet hadde vært så fastgrodd.

Hvorfor i al verden skal vi fortsatt ha tusenvis av lærere som hver for seg forsøker å lære fra seg det samme materialet hvert eneste år?  Hvorfor ikke bare velge ut de beste av de og lage videoer som eleverne kan se igjen og igjen inntil de forstår materialet?  Da kan samme video brukes til å lære opp uendelig antall elever på samme tid og år etter år.  Da trenger man bare nogen lærere som kan være til rådighet for spørsmål, oppfølging og gradering. 

Lenke til kommentar
tigerdyr skrev (5 minutter siden):

Hvorfor i al verden skal vi fortsatt ha tusenvis av lærere som hver for seg forsøker å lære fra seg det samme materialet hvert eneste år?

Fordi at ein stor del av det å lære er å få forklart stoffet på ein måte som er forståeleg for kvar enkelt elev. Hadde det vært så enkelt så hadde ein heller ikkje trengt å ha ein lærar på video, det burde være nok at alle elevane les i læreboka sidan det der står alt som eleven treng å lære.

At ting kan og vil endre seg i framtida er nok heilt klart. Eg kan mellom anna godt sjå for meg ein mellomting der ein brukar både nasjonale læreressursar f.eks. over video som kan presentere lærestoffet slik at lokale lærarar kan fokusere på å få kvar enkelt elev til å forstå korleis kunnskapen skal brukast.

Eg trur nok også at vi i framtida vil få mindre behov for lærarar, både fordi ein satsar på litt andre ting i framtida og som ein nødvendig konsekvens av at det blir færre lærarar å få tak i.
Det virker som at det er ei samfunnsforventing at lærarane også skal være sosialarbeidarar, og om den forventninga står seg så vil skulane måtte skaffe seg denne kompetanse.
Den tvungne lønnsnemda for lærarar i fjor fordi elevane begynte å slite psykisk når dei ikkje fekk samlast på skulen er vel meir eller mindre eit bevis på at regjeringa også meinar at skulen skal ha ansvaret for psykisk helse og for å være tilby ein sosial arena.
Tidlegare var innstillinga at det å gå på skule var ein slags jobb, og at sosiale aktivitetar var noko som ein dreiv med etter skuletid enten det var i privat regi eller i regi av organiserte ungdoms- og idrettsklubbar. I dag er det tydelegvis meininga at det er skulen og dermed også kommunane som skal ha ansvaret for elevane både skaffar seg vennar og har plassar der dei kan møte vennane i regi av skulen.

 

Så blir det spennande kva som skjer i framtida. Sjølv om eg håper det ikkje skjer så hadde eg ikkje blitt overraska om framtidas skule blir ein einaste stor barnehage der elvevane primært skal lære seg folkeskikk og det sosiale samspelet. Så blir læringa noko som elevane sjølv må skaffe seg via internett.
I dag er det ikkje så mange yrker der det er viktig å ha pugga informasjon, men det er veldig mange yrker der ein må kunne å slå opp og finne tak i relevante og kvalitetssikra opplysningar. Så sjølvlærte elevar vil nok kunne skaffe seg ein jobb med dei læreverktøya som i dag er lett tilgjengelege. Men for å få seg og holde på ein jobb så må nokon ta ansvar for at 20 åringen som skal ut i arbeidslivet ikkje er heilt sosialt evneveik, og at ein har lært seg å gjere det som sjefen bestemmer utan å få fullstendig raserianfall.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
qualbeen skrev (6 timer siden):

Vi er altså vitne til en aldri så liten krise, og arbeidsgiver med KS i spissen må ta sin skyld. Snakk om å snakke ned sine ansatte, og regelrett spytte på de og avse de med smuler og ingenting! 🤬 Hvorfor skal noen gidde å bli lærere fremover? 

Kan ikke huske sist lærerne ikke klagde høylytt, så kan tro jeg fikk sjokk når Aftenbladet skulle intervjue disse typiske yrkene som ikke tjener godt. Lærer, butikkmedarbeider, barne- og ungdomsarbeider, industriarbeider o.l. 722 000,- hadde den 43-årige læreren på ungdomsskolen her. Barne- og ungdomsarbeideren med 24 års ansiennitet lå på 469 300 kroner.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
tigerdyr skrev (9 timer siden):

Jeg kan egentlig ikke se at vi trenger like mange lærere i fremtiden - og ikke trenger vi det i dag heller om ikke systemet hadde vært så fastgrodd.

Hvorfor i al verden skal vi fortsatt ha tusenvis av lærere som hver for seg forsøker å lære fra seg det samme materialet hvert eneste år?  Hvorfor ikke bare velge ut de beste av de og lage videoer som eleverne kan se igjen og igjen inntil de forstår materialet?  Da kan samme video brukes til å lære opp uendelig antall elever på samme tid og år etter år.  Da trenger man bare nogen lærere som kan være til rådighet for spørsmål, oppfølging og gradering. 

Vi er forskjellige, men selv lærer jeg ekstremt dårlig av å sitte passiv på en pult og motta forelesning (uavhengig av om den er fysisk eller digital).

Barn (og voksne) lærer mye bedre av å aktivt bidra. Å utforske, utfolde seg, prøve og feile med hele kroppen. Ikke bare sitte med penn og papir/iPad. 

Oppgaver kan sikkert fordeles og distribueres digitalt. Sikkert masse forbedringspotensiale overalt. Men å fjerne lærer på bekostning av at eleven sitter alene med en datamaskin? Ha. Det vil aldri i livet gi mer lærling! Kan godt hende kidza hadde elsket det. For all del. Kjekt å sitte foran skjermen noen ekstra timer, såklart. Men mye læring? Jeg tviler ...

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Det kommer jo stadig frem i media at lærere blir truet, slått, spyttet på, kalt rasist, får spredt rykter om pedofili og annen horribel hverdag som ingen skal akseptere uansett yrke. Samtidig opplever lærere å bli motarbeidet av ledelsen på skolen og får liten forståelse fra arbeidsgiver (ofte kommunen eller fylkeskommunen) og fagforeningene er tafatte i sin støtte til lærere som er i konflikt med arbeidsgiver.

Har man i tillegg foreldre som ikke bryr seg eller aldri tar innover seg at ungen deres ikke alltid er et englebarn, er det helt håpløst å gi en god utdanning for elevene. Alt som skal til for å få en horribel hverdag er om en eller flere elever er uenig i karakterer. Strenge, men rettferdige lærere kan med andre ord forvente seg et dårligere arbeidsmiljø enn læreren som er veldig snill og "kul".

Selv med en million i årslønn er det ikke verdt det, etter flere av de som jeg har snakket med. "Velg noe annet, det er ikke hva det en gang var" fikk jeg høre når jeg vurderte å søke om å bli lærer for noen år tilbake.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
11 hours ago, qualbeen said:

Vi er forskjellige, men selv lærer jeg ekstremt dårlig av å sitte passiv på en pult og motta forelesning (uavhengig av om den er fysisk eller digital).

Det er slik det altid har fungert på universitetet, men ikke alle trenger høyere utdanning.  Tror også godt vi kan si at mange av de som sliter på vgs kanskje aldri skulle ha gått der.  Det vanskeligste med universitet var å få notert seg alt det relevante gjennom et foredrag mens du lytter. 

Jeg skulle ønske jeg bare hadde kunnet finne frem videoen og se den på nytt for å fange opp småting jeg ikke helt fikk med meg første gang.  Eksempelvis Harvard har nogen addeles glimrende forelesning tilgjengelig på nett og selv om det er mange år siden jeg var på uni, vil jeg påstå at kvaliteten i de video-forelesninger jeg har sett er betydelig bedre enn de jeg satt og hørte på den gangen. 

Jeg tror også ting som AI kan bistå med å svare på spørsmål fra elever.  Ikke minst i de klassiske vanskelige emner der det finnes ett riktig svar.  F.eks. be den forklare deg en formel eller en regnestykke og hva du har gjort feil.  Jeg testet det nylig rundt nogen medisinske spørsmål og den svarte svært bra for seg.  Kan se for meg at fastlegemangel på sikt kan avhjelpes av AI-konsultasjoner der en lege bare trenger å kvalitetssikre konklusjonene i etterkant for utskrift av resept og slikt. 

Lenke til kommentar

Selv er jeg lærer og blir litt skremt av hva noen tror yrket dreier seg om.

 

Ja, mange er i stand til å lykkes ved å skolere seg selv. En barndomsvenn strøk alt som var av skole, men var et lite geni med en data. Tjener veldig godt og har eget firma som bidrar til samfunnet, så unntakene finnes.

Men hovedformålet til skolen er:

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Altså skape et samfunn der mennesker fører tilhørighet med hverandre og ønsker å drive et samfunn basert på tillit og at vi vil hverandre godt. Se deg rundt i verden og hva som skjer så forstår man at det er noen vi må fortsette å jobbe mot.

 

Å presse alle gjennom den samme formen er jeg også sterkt uenig i og vi er nødt til å se på hvordan skolen og samfunnet prioriterer etter ungdomsskolen og kanskje til og med ungdomsskolen. Vi er nødt til å tilpasse skolen bedre for alle og sørge for å redusere frafallet og at flere skal få en jobb de ikke mistrives med.

 

Når du ser en lærer som klager over lønn og har 700k så er dette en lærer med full ansiennitet og og 5-7 års utdanning. De  har ikke lenger noen fremtidige lønnsforhøyelse. Det stopper etter 16 år. Jeg vil ikke få høyere lønn etter jeg er fylt 38. Resten av min karriere vil lønnsøkningene mine komme fra generelle tillegg og de siste 10 årene har den gått ned justert med inflasjon.

 

Vil jeg anbefale yrket? Tja, du skal tåle å bli kalt det ene og det andre, foreldre som stiller i mindre grad opp og stort press ovenfra.

Men de fleste barn og unge er flotte mennesker. Og som alle liker å si. Lærere har jo juni, juli og august.

Endret av Beyma
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
16 minutes ago, tigerdyr said:

Det er slik det altid har fungert på universitetet, men ikke alle trenger høyere utdanning.  Tror også godt vi kan si at mange av de som sliter på vgs kanskje aldri skulle ha gått der.  Det vanskeligste med universitet var å få notert seg alt det relevante gjennom et foredrag mens du lytter.

Nei det stemmer vel ikke helt. Hvis man skal lære seg matematikk eller fysikk på Universitetsnivå, så tror jeg det det ville fungere heller dårlig med å sitte og høre etter. Det som gjelder, det er trening, trening, og atter trening, der man selv arbeider aktivt med stoffet. 

Det samme gjelder vel for programmering, nettverksteknologi, cybersikkerhet, tannlege, medisin, osv, osv. Man må selv arbeide aktivt med lærestoffet gjennom egen praksis og forelesningene det er i bunn og grunn en veiledning til den egentlige læringen som skjer gjennom egen praksis.

I Norge så undervises yrkesfag som 2 eller 3 år i skole. I Danmark så skjer det aller meste ute i arbeidslivet, og så er man innom skolen noen uker nå og da, for å fylle på med teori. 

21 hours ago, tigerdyr said:

Hvorfor i al verden skal vi fortsatt ha tusenvis av lærere som hver for seg forsøker å lære fra seg det samme materialet hvert eneste år?  Hvorfor ikke bare velge ut de beste av de og lage videoer som eleverne kan se igjen og igjen inntil de forstår materialet?  Da kan samme video brukes til å lære opp uendelig antall elever på samme tid og år etter år.  Da trenger man bare nogen lærere som kan være til rådighet for spørsmål, oppfølging og gradering. 

For de fleste elevene så fungerer det ikke slik at de går i gang med å lære av seg selv. Det behøves mye organisering og veiledning for "å lære å lære". Prinsippet med å bruke videoer er nok allerede godt i gang, men man blir ikke til en god matematiker ved å se en video om matematikk. Skolens oppgave er jo å lære elevene å arbeide så selvstendig som mulig, slik at tiden på skolen kan være starten på en livslang læringsprosess.

 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
11 hours ago, qualbeen said:

Vi er forskjellige, men selv lærer jeg ekstremt dårlig av å sitte passiv på en pult og motta forelesning (uavhengig av om den er fysisk eller digital).

Og det vel det som er noe av hovedinnholdet i lærerutdanningen, oppsummert i en linje:

Quote

De fleste elever lærer ekstremt dårlig av å sitte passiv på en pult og motta forelesning (uavhengig av om den er fysisk eller digital).

Så enkelt kan det sies.

Endret av arne22
 • Liker 1
Lenke til kommentar
28 minutes ago, Beyma said:

Vil jeg anbefale yrket? Tja, du skal tåle å bli kalt det ene og det andre, foreldre som stiller i mindre grad opp og stort press ovenfra.

Broren min er mattelærer, tidligere på VGS, nå på universitetsnivå.  Han savner ikke tiden fra VGS; særlig den 1/4-del av eleverne som ga faen og i særdeleshet foreldrene til disse som hadde vanskelig ved å ta innover seg at gull-gutten/jenta fikk karakter som fortjent.  

Foreldrene har nok en stor del av skylden for at det kan være kjipt å være lærer - men også at den 1/4-del som gir faen kanskje aldri skulle vært på VGS i utgangspunktet.  

Endret av tigerdyr
 • Liker 3
Lenke til kommentar
Beyma skrev (7 timer siden):

 

Når du ser en lærer som klager over lønn og har 700k så er dette en lærer med full ansiennitet og og 5-7 års utdanning. De  har ikke lenger noen fremtidige lønnsforhøyelse. Det stopper etter 16 år. Jeg vil ikke få høyere lønn etter jeg er fylt 38. Resten av min karriere vil lønnsøkningene mine komme fra generelle tillegg og de siste 10 årene har den gått ned justert med inflasjon.

 

 

 

Jeg vil aldri få en så høy lønn som 700k, så null grunn til å klage om du har såpass høy lønn, men mye vil ha mer.
Alle må innfinne seg med høyere priser i dette molbo landet, ikke bare lærere og alle sin lønn har gått ned, men ikke alle streiker hvert år for høyere lønn for det.
 

Lenke til kommentar
On 4/24/2023 at 12:09 PM, tigerdyr said:

Hvorfor i al verden skal vi fortsatt ha tusenvis av lærere som hver for seg forsøker å lære fra seg det samme materialet hvert eneste år?  Hvorfor ikke bare velge ut de beste av de og lage videoer som eleverne kan se igjen og igjen inntil de forstår materialet?  

Fordi det knapt nok funker for de 5% beste elevene. Det har man sett bl.a i koronaperioden. Forøvrig er det ikke primært forelesninger man er på skolen for.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...