Jump to content
KarvaBlad

SIAN blir kjørt av veien (Video)

Recommended Posts

16 minutes ago, Omnia vincit amor said:

Er forøvrig enig i at det ikke er greit å publisere navnet til vedkommende. 

Er nysgjerrig på hvorfor det ikke er greit? 

Share this post


Link to post
3 hours ago, Selfuniverse said:

Har Otto Jespersen blitt fysisk angrepet på bakgrunn av at han brente bibelen?

Du får teste ut hva som skjer om du reiser rundt til kirker på sørlandet og brenner bibelen på kirketrappa, mens du ber menigheten dra til helvete. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (8 timer siden):

Er ikke det kollektiv «avstraffelse»? Hvis en sprø dame tipper rundt bilen til Thorsen så skal alle muslimske samfunn miste statsstøtten?

Hva da med vår hvite kristne ridder ABB? Skal Norske kirker se malingen flasse pga ham?

Det er mer rimelig å koble statsstøtten til hver enkelt menighet til at myndighetspersoner i den aktuelle menigheten (prester og lignende) ikke får oppfordre til lovbrudd, begrense seg i omtalen av homofili, frafalne, demokrati og lignende. Alle skal få lov til å fremføre lovlige men teite budskap, men om man vil ha penger får man holde seg litt i skinnet.

-k

Med ein slik praksis vil ikkje vegen vere lang før vi har sensur av prestar med "feil" meiningar, kvinnesyn, syn på homofili (i motsetnad til homofile) osv.

Eit trussamfunn bør etter mi meining få vere nettopp det. Dei skal ikkje vere eit talerøyr for politikarane, men bør vere uavhengig av kven som til ei kvar tid sit ved makta. Samstundes må sjølvsagt også trussamfunna halde seg innanfor det som er norsk lov.

Edited by torbjornen
 • Like 2

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (8 timer siden):

Jeg er helt enig i at den "kollektive avstraffelsen" bør skje mot menigheten man er medlem av og påvirkes av. Det bør også legges mer ansvar på religiøse ledere i slike menigheter. Verktøy menigheten kan bruke er å ekskludere/utestenge individer som ikke er forenelig med deres verdier. Det bør også ligge i statsstøtte at menigheter bør samarbeide med politiet når de mener medlemmer er på kant med og kan utgjøre en trussel mot samfunnet. Altså at økonomisk støtte medfører plikter ovenfor samfunnet man mottar støtten fra.

Nettopp derfor savner jeg også uttalelser fra religiøse ledere i menigheten denne personen tilhørte.

Men overall er jeg for å fjerne all statstøtte til religion. Deres livssyn må de gjerne praktisere i vårt samfunn så lenge man respekterer Norges lover først og fremst.

EDIT:
Den kollektive avstraffelsen kommer i tillegg til strafferettslig forfølgelse av individet.


 

Så dersom eg som kristen(?) køyrer på nokon (eller gjer andre lovbrot), så skal den lokale kyrkja i min kommune miste statsstøtta fordi soknepresten ikkje ekskluderer meg som medlem av statskyrkja, eller går offentleg ut og tek avstand frå det eg har gjort?

Det kan bli travelt for prestane framover.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (1 minutt siden):

I Norge er kritikk av kristendommen helt greit. Ingen i Norge har respekt for kristendom.

og det er blitt oppnådd helt uten "et SIAN" dvs, ekstremist-grupper som måtte krenke oss til å få "avslappet" forhold til religion.

Bemerker dette, fordi SIAN og en del andre røster, i alvor går rundt med en forestilling om at det er mulig å krenke muslimer helt til de gir opp religionen. "Vi må holde på helt til de er ferdig krenket"

Det er helt absurd, og slett ikke identisk med historien om "avviklingen" av kristendom her i landet. Det var heller en gradvis modernisering av samfunnet, demokrati, utgjevning av klasseskiller, etc. som forklarer det. Det har vært veldig lite blasfemi, og enda mindre av den typen provokasjon som SIAN driver med. Så ideen om at man må krenke for å få folk til å slippe taket, stemmer rett og slett ikke.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
2 hours ago, Snikpellik said:

De mest ekstreme religiøse følger jo ikke bøkene. De bare tolker dem selektivt i ekstreme retninger til sitt eget forgodtbefinnende, for å legitimere sine politiske ideer. Det gjelder i både islam og kristendommen.

https://forskning.no/religion-forskeren-forteller-islam/forskeren-forteller-hva-sier-koranen-om-vold-og-krigforing/496667

De mest ekstreme religiøse følger jo bøkene til punkt og prikke! Finnes det noen som tolker noe som helst uten at det er selektivt til sitt eget forgodtbefinnende for å legimitere sine politiske ideer?!? Det gjeler jo absolutt alle enten det er ekstreme eller ikke.

 

 

Edited by Abigor

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (3 timer siden):

ABB er vel like «kristen» som en ekstrem islamist hevder seg å være «muslim».

Det er mulig at jeg husker feil, men ABB leflet vel litt med noe sånn kristen-ridder-tjafs, uten egentlig å være så fryktelig kristen.

Det gir kanskje mening å skille mellom «ekstrem» og fundamentalist, selv om det er lignende fenomener. En hvilken som helst terrorist er ekstrem og kan kalle seg kristen, muslim, hindu eller noe annet med mer eller mindre troverdighet.

En som er fundamentalist er typisk opptatt av å komme tilbake til den «rene» og «rette» tolkningen av sin religion, og når det tipper over i terror eller overgrep så er det potensielt tettere assosiert med (en ekstrem variant av) religionen.

-k

 • Like 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (17 minutter siden):

Med ein slik praksis vil ikkje vegen vere lang før vi har sensur av prestar med "feil" meiningar, kvinnesyn, syn på homofili (i motsetnad til homofile) osv.

Eit trussamfunn bør etter mi meining få vere nettopp det. Dei skal ikkje vere eit talerøyr for politikarane, men bør vere uavhengig av kven som til ei kvar tid sit ved makta. Samstundes må sjølvsagt også trussamfunna halde seg innanfor det som er norsk lov.

Jeg er i utgangspunktet mot at religioner skal få noen statsstøtte. Hvis de får det så er det et gode, og da er det rimelig å stille noen vilkår.

Vi har religionsfrihet, og hvis man vil kan man nekte å oppfylle offentlige vilkår, og da blir det ikke peng.

-k

 • Like 2

Share this post


Link to post
2 hours ago, Theo343 said:

Jeg vil tro en muslim som lar seg provosere av SIAN er en praktiserende muslim som har tilhørighet til en spesifik Moské.

Det ville ikke jeg konkludert med!

En muslim som lar seg provosere av SIAN kan være:

 • Praktiserende uten å tilhøre en spesifikk moske
 • Ikke praktiserende uten å tilhøre en spesifikk moske
 • Praktiserende og tilhøre en spesifikk moske
 • Ikke praktiserende og tilhøre en spesifikk moske
 • Praktiserende og tihøre ymse moskeer
 • Ikke praktiserende og tilhøre ymse moskeer
 • ...
Edited by Abigor
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (7 minutter siden):

og det er blitt oppnådd helt uten "et SIAN" dvs, ekstremist-grupper som måtte krenke oss til å få "avslappet" forhold til religion.

Noen kristne ble dypt krenket av «Life of Brian» og Arnulf Øverland.

Kan man sammenligne det å brenne Koranen med å framstille en Jesus-lignende fyr som en noldus som holdt seg i skjørtene til mamma og ble kilden til en religion ved en tilfeldighet? Jeg vet ikke, men jeg innbiller meg at en «life of Muhammed» hadde slått dårlig an i dag.

-k

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (2 minutter siden):

Det er helt absurd, og slett ikke identisk med historien om "avviklingen" av kristendom her i landet. Det var heller en gradvis modernisering av samfunnet, demokrati, utgjevning av klasseskiller, etc. som forklarer det. Det har vært veldig lite blasfemi, og enda mindre av den typen provokasjon som SIAN driver med. Så ideen om at man må krenke for å få folk til å slippe taket, stemmer rett og slett ikke.

Det er en viss forskjell på å skrive foredrag (Arnulf Øverland) og å gi ut filmer (Monty Python) vs å brenne skriften, ja. 

Jeg tror ikke det var så mange som reiste rundt og brant bibler mens de skjelte ut kristne. 

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Theo343 said:

Å publisere navn ser jeg liten verdi og hensikt med. Denne personen, på tross av sine handlinger, har ikke valgt å være en offentlig person selv om handlingen er omtalt i media. Hvorvidt navn skal offentligjøres synes jeg  kun Politi og påtalemyndighet skal avgjøre. I altfor mange saker er media påvirkende part.

Personlig mener jeg også skiltnr burde vært sladdet så fort man fikk høre at personen er pågrepet.
Selv om vi diskutere saken så betyr det ikke at personen skal miste sin rett til privatliv i en slik straffesak.

 

Generelt sett enig, det er typisk i Norge å holde navn hemmelig. Likevel, her er det et angrep på en offentlig person. Hvis man velger å kjøre en offentlig person av veien med viten og vilje, ja så kanskje man fortjener å få navnet offentlig i gapestokken? Ser likevel ingen hensikt med det, og skjønner ikke hvorfor det er et tema å vite navnet i akkurat denne saken?

Share this post


Link to post
22 minutes ago, Mr.M said:

og det er blitt oppnådd helt uten "et SIAN" dvs, ekstremist-grupper som måtte krenke oss til å få "avslappet" forhold til religion.

Det har vel blitt oppnådd med langt mere ekstreme tiltak enn SIAN:

gorgoroth_live_krakow.jpg?itok=PzjF6VKf&

1200px-Watain_Fall_of_Summer_Torcy_06092

Norge er i verdenstoppen når det gjelder krenkende ekstremistgrupper for å få avslappet forhold til religion.

Edited by Abigor
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
18 minutes ago, knutinh said:

Det er mulig at jeg husker feil, men ABB leflet vel litt med noe sånn kristen-ridder-tjafs, uten egentlig å være så fryktelig kristen.

Det var en salig suppe av symbolikk og tjafs som du sier, totalt blottet for substans. Se hvordan han snakker i diverse rettssaler som har vært på tv, vitner om alvorlig sinnsforstyrrelser, fjernt fra virkeligheten. Henger rett og slett ikke på greip og det er såpass absurd at selv ikke andre ekstreme forstår hva han prater om.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Theo343 skrev (2 timer siden):

Nå er ikke jeg en person som mener at stat og regjering er verdens største onde og har hjernevasket oss alle. Å ta avstand fra voldelige handlinger på tross av provokasjoner er voksent og forsikrer ens naboer om at man er til å stole på som felles borgere. Det er nettopp å tenke og resonnere selv over hva som gjør at vi kan eksistere godt sammen.

Det har ingenting med "storebror ser deg", "1984" eller "Staten eier deg" mentalitet å gjøre.

Dette har vel meir med oppdraging å gjere, og den skjer fyrst og fremst gjennom foreldre, barnehage, skule og lokalsamfunn, evt. også gjennom trussamfunn. Og så held vi fram med å utvikle oss gjennom livet, så slik sett er dette ein livslang prosess. Staten som oppdragar har vi heldigvis ingen tradisjon for i Norge, og det får ein til å tenkje på system andre stader i verda eller som vi ikkje har hatt i Norge dei siste 77 åra.

Edited by torbjornen
 • Like 2

Share this post


Link to post

Har fått mye forsøk på "oppdragelse" i form av forkynnelse fra staten. Nærmeste sammenhengende de første 20 årene av mitt liv var staten aktiv i forsøk på forkynnelse, det vil si helt konkrete mennesker som var ansatte i kommune & stat fikk betalt for å prøve å gjøre meg til kristen. Her snakker vi førskole, barneskole, ungdomsskole, videregående samt militæret.

 • Like 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (5 minutter siden):

Noen kristne ble dypt krenket av «Life of Brian» og Arnulf Øverland.

-k

da er vi vel på 1960-1970-tallet og da var landet allerede "avkristnet"

og som sagt, det gikk helt av seg selv, uten bibelbrenning.

Det var en gradvis prosess, folk ble mer opplyste underveis, og fra mellomkrigstiden (rundt 1930) og fremover var prester ikke noe man stod i veikanten å bukket ærbødig for lengre.

Denne krenke-doktrinen som SIAN forfekter, kan heller vise seg å være kontraproduktiv og mot sin hensikt. Det får jo til og med meg som ikke er muslim, til å synes at drittsekkene i SIAN får som fortjent, og provokasjonene får vel også muslimer til å slutte rekkene i solidaritet å forsvare det de er født inn i. Sånn sett kan det faktisk ta lengre tid, ikke kortere, å få muslimer til å senke skuldrene.

(men jeg tror forsåvidt ikke at SIAN har noe aktverdig motiv med det de driver med uansett, de bare gjør det fordi de nyter å være plageånder og krenke for krenkelsens egen skyld, så at de i hele tatt bryr seg nevneverdig om å oppnå suksess med av-islamisering er vel å tillegge dem for høye tanker.) 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
:utakt skrev (10 minutter siden):

Det er en viss forskjell på å skrive foredrag (Arnulf Øverland) og å gi ut filmer (Monty Python) vs å brenne skriften, ja.

Er det? For deg og meg som IKKE er støtt så fremstår det slik. Men når man ser hvordan de som blir støtt velger å reagere, så tror jeg ikke de er enige med utsagnet ditt. Er reaksjoner på koran-brenninger som denne så mye verre enn f.eks reaksjonene på Salman Rushdies «Sataniske vers», eller magasinet «Charlie Hebdo»?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
MrL skrev (1 time siden):

Man kan ikke si at de ekstremt religiøse ikke følger bøkene, de har sin egen tolkning. 

Hadde ting vært så enkelt å si at de tar feil, hadde vi ikke hatt så stort problem med jihad. 

Men boken i seg selv er ekstrem, og det er uten tvil nok av mat i koranen som legitimerer deres handlinger, selv om boken har selvmotsigelser og man kan tolke det ulikt.

I et moderne samfunn er gjerne de moderate og ikke ekstreme religiøse de som faktisk går bort ifra det som står i boken. En vanlig muslim betyr derfor ikke ekte muslim, da koranen skal følges - noe man gjerne må ofre for å tilpasse seg et moderne samfunn.

 

 

I så fall er det også få "ekte" kristne, sidan dei færraste les bibelen slik Fanden ville ha gjort det.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...