Jump to content

torbjornen

Medlemmer
 • Content Count

  4365
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2969 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

10947 profile views
 1. https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/storbritannia-utestenger-kina-fra-samarbeid-om-atomkraft.GhhAlj1g1?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet Etter mi meining bør ein ikkje kutte for mange band til Kina akkurat no. Det vil berre gjere at Kina har mindre å tape på å samarbeide med russarane.
 2. https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/flyarlarm-over-hele-ukraina.tqEgORm-d?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet
 3. Det fyrste som må gjerast er å finne ut korleis desse luftangrepa kan stansast, elles vil ein aldri greie å få straumnettet på beina.
 4. Det kjem ein kuldeperiode no, og særleg neste veke blir kald i dei områda kampane no går føre seg. https://charts.ecmwf.int/products/extended-anomaly-2t?base_time=202211280000&projection=opencharts_europe&valid_time=202212050000 Det blir spennande å sjå kva effekt dette får for krigen, og om dei som hevdar at russarane er dårleg førebudde får rett.
 5. Når Russland bombar straumnettet over heile Ukraina blir det meiningslaust å ikkje gje Ukraina våpen fordi dei kan nå mål inne i sjølve Russland. Russland tek i bruk alle midlar, og då må Vesten gjere det same. Eg har ein følelse av at hjelpa til Ukraina frå m.a. USA er halvhjarta, og resultatet blir store lidingar for det ukrainske folket gjennom ein langvarig og utmattande krig som dei til slutt taper når USA blir lei.
 6. https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/peskov-kjenner-ikke-til-underskriftskampanje-mot-krigen.bs1kxlkV8?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet
 7. Nato forventer at allierte øker støtten til ukrainsk luftforsvar. https://www.nrk.no/nyheter/1.16198743 Så får ein håpe at ikkje neste bølgje med russiske rakettar kjem før Nato-landa greier å bestemme seg.
 8. Om ein hadde partipresse for 2 generasjonar sidan, så hadde partitilknytinga likevel lite å seie for journalistikken. Vi abonnerte på 3 ulike lokalaviser då eg voks opp, og eg kan ikkje hugse at det var noko skilnad på journalistikken, trass i at to av desse var Ap- og Venstre-aviser og den tredje var rekna for å vere Høgre-vennleg. Partitilknytinga viste seg fyrst og fremst på leiarplass. Dette er i sterk kontrast til eit land der media blir forbode fordi dei skriv kritisk om krigen, og der folk blir sendt i fengsel for å kalle krigen i Ukraina for krig.
 9. No er ikkje høgt blodtrykk så heilt uvanleg i utgangspunktet, og har å gjere med både arv, miljø/livsstil, alder, kjønn osv. Mi erfaring er dessutan at digitale blodtrykkapparat måler høgare blodtrykk enn "gammaldags" manuell måling. Skal ein kunne svare på spørsmålet ditt må det gjerast ein studie der ein samanliknar ei gruppe som er vaksinerte med ei anna gruppe som ikkje er vaksinerte, for å sjå om det er skilnad på gruppene. Eg måtte byrje med blodtrykksmedisin lenge før koronaviruset oppstod, har teke 4 dosar koronavaksine og har ikkje merka noko endring i blodtrykk til- eller frå.
 10. Norge forlengar avtale om medisinsk evakuering. https://www.nrk.no/nyheter/1.16197268 Straumen tilbake i det meste av Kiev. (Men Klitsjko får kritikk frå Zelenskyj for at det ikkje går fort nok). https://www.nrk.no/nyheter/1.16196970
 11. https://www.nrk.no/urix/dei-vann-slaget-om-kherson-_-no-ventar-donbas-1.16191743 Ukrainarane mekkar og skrur det dei kan, og hentar deler frå øydelagde stridsvogner for å reparere så mange som mogeleg. Den russiske typen har som kjent også ei svakheit ved at eit velretta skot får ammunisjonen til å eksplodere, slik at toppen blir blåst av og dei som sit inni blir drepne. Det er heilt tydeleg at Ukraina har bruk for fleire vestlege stridsvogner enn det dei får. Om Vesten meiner noko med å støtte Ukraina må landet få den støtta dei treng for å vinne krigen. Elles hadde det nesten vore betre å la russarane valse over Ukraina, slik Putin tenkte i utgangspunktet. Ein kan ikkje støtte Ukraina delvis, ein må støtte fullt og heilt!
 12. Og på norsk: https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/britisk-etterretning-russisk-gjennombrudd-lite-sannsynlig.Y133GPgPX?utm_source=vgfront&utm_content=direktewidget&utm_medium=direktewidget_nyhetsdognet
 13. Det er eg klar over, men eg er ein stabukk som skriv det eg vil, nemleg det eg har skrive sidan muren fall og Sovjetunionen gjekk i oppløysing. Vi skriv ikkje Russia eller Rossija, Türkie, Deutschland, France, United Kingdom eller Suomi på norsk. Einaste årsaka til dette tullet (orsak!) er at opposisjonsleiaren har bedt Norge å skrive namnet på landet på deira eige morsmål (som forresten er den same skrivemåten som Russland brukar), og at Norge med dette viser støtte til den kviterussiske opposisjonen (og det er forsåvidt ein bra tanke), men dette blir etter mi meining ei symbolsak og lite konsekvent. Aftenposten hadde forresten ein bra kommentar når det gjaldt dette: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/Ea8vjK/hvorfor-bytte-hviterussland-med-belarus
×
×
 • Create New...