Jump to content
PgUp

Er gud ond eller god - eller nøytral?

Recommended Posts

23 minutes ago, Baranladion said:

Betyr det hva jeg skrev? Jeg sliter med å forstå hva du mener/tror når du svarer med bibelvers og for meg, "tåkeprat". Er ikke rart religion er vanskelig å forstå seg på. 

Det er vel heller slik at du spiller litt og later som du ikke forstår. Siden de kristne var to tusen år forut for sin tid.
 

I dag er «resurrection biology» «cloning» med mer, helt normalt. Selvsagt vil oppstandelsen og de nye kroppene de første kristne snakket om, en dag være en realitet. Å tro noe annet er tilbakestående.

Edited by IHS
  • Like 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (8 minutter siden):

Det er vel heller slik at du spiller litt og later som du ikke forstår. Siden de kristne var to tusen år forut for sin tid.
 

I dag er «resurrection biology» «cloning» med mer, helt normalt. Selvsagt vil oppstandelsen og de nye kroppene de første kristne snakket om, en dag være en realitet. Å tro noe annet er tilbakestående.

Nei, jeg skjønner faktisk ikke helt hva du mener, jeg synes i det hele tatt det er ganske vanskelig å forstå religionene, siden det oftest består av bibelvers og tåkeprat og stor uenighet blant medlemmene innenfor samme religion. 

Er det så vanskelig å svare da? Er jo 2 ja/nei spørmål: 

Er helvete, i ditt syn det samme som evig tilintetgjørelse? 

Er helvete pinsel til evig tid? 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
16 minutes ago, Baranladion said:

Nei, jeg skjønner faktisk ikke helt hva du mener, jeg synes i det hele tatt det er ganske vanskelig å forstå religionene, siden det oftest består av bibelvers og tåkeprat og stor uenighet blant medlemmene innenfor samme religion. 

Er det så vanskelig å svare da? Er jo 2 ja/nei spørmål: 

Er helvete, i ditt syn det samme som evig tilintetgjørelse? 

Er helvete pinsel til evig tid? 

 

Helvete er evig død og evig pine ikke evig tilintetgjørelse.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg tror alle guder er onde, og alle religiøse prøver å unngå at de blir skadelidende når gudene slår til.
I nordlige og vestlige områder er mange redde for at jesus'en skal komme tilbake med sverd og drepe dem som ikke er gode kristne... 

Pga min frykt for den ganske blodtørstige, hevngjerrige og uberegnelige måneguden Allah, så ønsker jeg ikke at krysskontaminering av mat skal skje, så jeg ufrivillig spiser mat smittet av halal som kan gjøre guden oppmerksom på meg

https://www.tv2.no/a/11829546/ 

Det må da startes en kontragruppe som bør sørge for at halalmat ikke kommer i nærheten av mat vi andre vanlige gudløse (infidels, kufr, kafir) skal spise. Jeg tenker finne opp en halal-sensor som kan spore og identifisere halal-infisert mat og halal-spisende folk - som kan være en fare for meg og mine. Jeg tenker jo mest på mine barn.

Share this post


Link to post
5 hours ago, anon_83104 said:

Gud 'elsker alle'. Med nokså strenge betingelser. Betingelsene inkluderer, men er langt i fra begrenset til:

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

- Paulus' første brev til kortinterne 6: 9-11, det nye testamentet

 

Tenk å skape noe som homofili, men så fordømme dem til helvete. Men i det minste så har mange paver, prester, biskoper, og andre innenfor kirken også havnet i helvete. Både for homofili, grådighet, drive løgn, og mye mer til. Folk i alle andre religioner havner også i helvete, for de har dyrket avguder. Dyrker man en avgud så har man også brutt mer enn bare et av de ti bud. Og det er en garanti for å havne i helvete. Jeg vet om flere vers som sier sådan. 

Ok? Hva er poenget ditt?

Ja, så klart gjelder det de som er innenfor, Jesus snakker om Gehenna til sine etterfølgere og 2 ganger til fariserene hvis jeg husker riktig. Lever man/praktiserer man disse tingene som en kristen er en ute å kjøre og må vende om. Disse versene du siterte skrev Paulus til en Kristen menighet.. Men leser du vidre der så står det "slik var det med noen av dere; men dere har latt dere avtvette, dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd."

3 hours ago, anon_83104 said:

Hva er det han tilgir, hva er det han ikke tilgir? Kom gjerne med bibelvers som presiserer litt bedre. 

Hvordan kan man angre, og når skal man angre? Før man dør, etter man dør? Kom gjerne med bibelvers som presiserer dette. 

Det er ikke ekte nært forhold uten anger, omvendelse og tilgivelse. Det evig liv er å kjenne Gud og Jesus og være kjent av han. (Joh 17:3)

"Repenting (vende om/omvende seg) means being sorry enough to stop", sa en skolegutt en gang, en fin definisjon. 
"Act 26:19  Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn; 
men både for dem i Damaskus først og for Jerusalem og i hele Judeas land og for hedningene forkynte jeg at de skulde omvende seg og komme tilbake til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige"

Dette som Paulus sier her, ligner på Døperen Johannes. Hans dåp var omvendelsedåp, klargjorde veien til at Jesus kom. Les Lukas 3:7-18. Der forklarer Johannes veldig praktisk noen eksempler på omvendelse og gjerninger som er den verdig/frukt av omvendelse:
- Til "Folket":  Den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har, og den som har mat, skal gjøre likeså!
- Til tollerne: Krev ikke mere enn hva dere er foreskrevet!
- Til Soldatene: Press ikke penger ut av nogen ved vold eller ved svik, og la dere nøie med deres lønn!
 
 Hvis du angrer noe, går du til personen som er støtt. Før man dør, livet er testen. Rike mannen og Lazarus i Lukas 16
"Det er menneskets lodd en gang å dø, deretter dom." Heb 9.  

Share this post


Link to post

Jehovas gud er ond. Den guden skal drepe alle unntatt Jehovas vitner. "Vitnene" er like ille, de skal oppleve den ytterste glede etter at 99% av jordas befolkning er utryddet av guden. Altså skadefryd, den eneste ektefølte fryd.

Share this post


Link to post

Når vi ser på halalspisende folk, så lurer jeg på hvor mange vanlige restauranter som våger å reklamere med at de serverer halal? 
Den blodtørstige og ekstremt selektive måneguden er ikke særlig populær blant annerledestenkende/troende.

Vil et slikt tilbud tiltrekke flere kunder enn det vil skremme? Jo - det spørs hvor de har sine lokaler i Norge. 

I bibelbeltene på Vestlandet og Sørlandet? Neppe. 
Oslo Øst og Drammen? Tja.

Share this post


Link to post
IHS skrev (39 minutter siden):

Helvete er evig død og evig pine ikke evig tilintetgjørelse.

Du sier helvete er evig død og evig pine.

Hvorfor velger en allmektig god gud å straffe mennesker med evig pine? Evig pine må jo være den maksimalt verste og ondeste straffen som kan eksistere.

Share this post


Link to post
IHS skrev (5 timer siden):

Matt 25:41 «Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg«

Vel... skriften har to forskjellige utsagn fra Jesus, hvilke skal man tro på? 

Åp-16.15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –

Joh.10.7.10: Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Det finnes en lignende fortelling om menneskesønnen og Jesus.

Matt.12.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende. - Her ser det ut for at Menneskesønnen ikke har noen hellig Ånd med seg?

Matt.12.31-32:

Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Ser man en viss forskjell mellom Menneskesønnen og Jesus?

Hos Joh.12.31-34 snakker Jesus om ham:Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.
Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne Menneskesønnen?»
 (se også Joh.3.14)

Kan man se en slags fornuftig utvikling og referanse mellom utsagnene som man kan lære noe av? Som f.eks. 1.Kor.1.27-29?

Edited by Wall Dorf

Share this post


Link to post

La oss ikke tro på alt som vi leser på fora

Jeg har vært på fora om slike tema mange ganger. Det jeg ofte har lagt merke til er at to, noen ganger tre brukere er samme person under ulike "nick" navn. De har argumentert mot seg selv og med seg selv som om de har personlighetsspaltning. Jeg har ennå ikke fått tid å granske denne tråden. De fleste har avslørt seg med skrivefeil eller setningsoppbygging som gjentar seg og spesielle måter å formatere teksten. De legger også ut ganske store tekstbolker som viser seg å finnes ordrett på andre fora også. Det er sikkert en måte å misjonere på. Å skape en illusjon om at mange mener det samme eller tror det samme. Ofte inngår det yrker og fagutdannelser som skurrer litt samt linker til de samme nettstedene som om de promoterte disse. La oss ikke tro på alt som vi leser på nett.

Edited by Dart
Overskrift

Share this post


Link to post
3 hours ago, afterall said:

Du sier helvete er evig død og evig pine.

Hvorfor velger en allmektig god gud å straffe mennesker med evig pine? Evig pine må jo være den maksimalt verste og ondeste straffen som kan eksistere.

Du vet veldig godt at folk straffer og piner seg selv og andre. Gud har gjort det mulig å komme seg ut av dette.

Du prøver å gi Gud skylda, fordi du selv ikke vil ta skylda.

Edited by IHS
  • Like 1

Share this post


Link to post
3 hours ago, Wall Dorf said:

Vel... skriften har to forskjellige utsagn fra Jesus, hvilke skal man tro på? 

Åp-16.15 «Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og tar vare på sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam.» –

Joh.10.7.10: Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Det finnes en lignende fortelling om menneskesønnen og Jesus.

Matt.12.31-32: Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende. - Her ser det ut for at Menneskesønnen ikke har noen hellig Ånd med seg?

Matt.12.31-32:

Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Ser man en viss forskjell mellom Menneskesønnen og Jesus?

Hos Joh.12.31-34 snakker Jesus om ham:Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.
Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at Menneskesønnen må bli løftet opp? Hvem er denne Menneskesønnen?»
 (se også Joh.3.14)

Kan man se en slags fornuftig utvikling og referanse mellom utsagnene som man kan lære noe av? Som f.eks. 1.Kor.1.27-29?

Hvilke to forskjellige utsagn ?

  • Like 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (4 timer siden):

Helvete er evig død og evig pine ikke evig tilintetgjørelse.

Hmmm....? Står det ikke hos 4.Esra 8.53-54: Roten til det onde er blitt avskåret. Sykdom er utryddet og død er blitt borte, helvete har tatt flukten og forgjengeligheten er glemt. Sorgens tid er forbi, og det evige livs rikdom er endelig kommet til syne...

Finner ingen mening om evig død nå alle får evig liv? Roten til det onde synes å ha en forklaring i 4.Esra 3.22: Svakheten ble sittende fast. Loven var i ditt folks hjerte, men der lå også roten til det onde (og gjøre onde handlinger) Derfor vek det gode bort og det onde ble tilbake. (v21 Adam, det første mennesket var tynget av et ondt hjerte, han syndet og falt, det samme gjorde hans etterkommere.)

Det kan virke som at menneskers ufred med hverandre og lysten til hevn osv., er en utløsende faktor til et sant helvete?

Share this post


Link to post
IHS skrev (12 minutter siden):

Hvilke to forskjellige utsagn ?

De jeg viste til: Åp.16.15 Jesus kommer som tyv og
Joh.10.10: Tyven kommer bare for å stjele , ødelegge og drepe... forteller han om sitt første og andre komme?

 

Edited by Wall Dorf

Share this post


Link to post
IHS skrev (29 minutter siden):

Du vet veldig godt at folk straffer og piner seg selv og andre. Gud har gjort det mulig å komme seg ut av dette.

Du prøver å gi Gud skylda, fordi du selv ikke vil ta skylda.

Hvem sitt bilde var det vi var skapt etter i følge skapelsesberetningen?

Share this post


Link to post
IHS skrev (5 timer siden):

 Siden de kristne var to tusen år forut for sin tid.
 

I dag er «resurrection biology» «cloning» med mer, helt normalt. Selvsagt vil oppstandelsen og de nye kroppene de første kristne snakket om, en dag være en realitet. Å tro noe annet er tilbakestående.

Hmmm...? De første kristne er omtalt i Apg.11.26 - problemet er at på den tiden sto det frem en profet som varslet en verdensomspennende hungersnød?

Samsons styrke ligner svært mye på en cyborg?

Share this post


Link to post
54 minutes ago, perpyro said:

Hvem sitt bilde var det vi var skapt etter i følge skapelsesberetningen?

Du finner på mye tull, perpyro

Det bilde Adam ble skapt i, mistet han ganske fort, da han gikk sin egen vei.

Edited by IHS
  • Like 1

Share this post


Link to post
30 minutes ago, Wall Dorf said:

De jeg viste til: Åp.16.15 Jesus kommer som tyv og
Joh.10.10: Tyven kommer bare for å stjele , ødelegge og drepe... forteller han om sitt første og andre komme?

 

"som" en tyv. Se sammenhengen rundt.
Herrens dag - som inkluderer Jesus annet komme,  kommer som en tyv. Derfor må man være "våken" og "edru", så du ikke blir tatt på senga, so to speak. Men det kan også ha en 2-sidet betydning, at det også betyr når man dør, som de fleste ikke vet når skjer. 
2 Pet 3:10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv.."
Åp 3:3 "Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg"
1 Tess 5:2> "Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv.  Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.  La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue."

Det er ikke Jesus som er tyven i Joh 10:10.


 

Share this post


Link to post
59 minutes ago, Wall Dorf said:

De jeg viste til: Åp.16.15 Jesus kommer som tyv og
Joh.10.10: Tyven kommer bare for å stjele , ødelegge og drepe... forteller han om sitt første og andre komme?

 

Hans først komme var hverken uanmeldt eller overraskende. Det er hans andre komme som er overraskende (figurativt, som en tyv)

  • Like 1

Share this post


Link to post
cuberen skrev (1 time siden):

"som" en tyv. Se sammenhengen rundt.
Herrens dag - som inkluderer Jesus annet komme,  kommer som en tyv. Derfor må man være "våken" og "edru", så du ikke blir tatt på senga, so to speak. Men det kan også ha en 2-sidet betydning, at det også betyr når man dør, som de fleste ikke vet når skjer. 
2 Pet 3:10 "Men Herrens dag skal komme som en tyv.."
Åp 3:3 "Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg"
1 Tess 5:2> "Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv.  Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.  La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue."

Det er ikke Jesus som er tyven i Joh 10:10.


 

Ja, jeg kjenner til de andre utsagnene du nevner... og i Joh.10 sier Jesus at han er porten... Men i Åp.16.15 sier han at han kommer som en tyv . Med litt mer kjøtt på beinet kan jeg nevne Immanuel som ble Jesu første navn (i Matt.1.21-23) Navnet dukker opp igjen hos profeten Jesaia 7.14 og Jes.8. Der får gutten navnet Maher-Sjalal- Hasj-Bas som betyr snart bytte snart rov. (altså tyv) Før gutten har lært og si far og mor bæres rikdommen og krigsbyttet fra Damaskus og Samaria frem for kongen av Assur. 

Her skjer det mer, og Immanuels land blir angrepet og fyller landet så langt som det er med utspente vinger og fjerne folkeslag fylles av skrekk... jeg tenkte dette har en sammenheng med Åp.16.15-16 Harmageddon... og med Åp.14.14-21

 

 

Edited by Wall Dorf

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...