Jump to content

IHS

Medlemmer
 • Content Count

  12007
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

IHS last won the day on June 16 2018

IHS had the most liked content!

Community Reputation

955 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Skal dette forstås som at du synder, men ikke med vilje ? Det spiller ingen rolle hvorfor du synder. Det som er viktig er at du renser deg for denne synd, ikke for å gjøre deg fortjent til noe, men for å holde deg ren. Du går nå løs på kirken og sier den døper folk på feil måte. Men du vet samtidig att det er dåpen med den Hellige ånd som er viktigst, ikke den ytre dåpen med vann, som du sier utføres feil, som om det var av noen betydning. Hvis du nå leser dine egene innlegg, vil du se at du hele tiden har fokus på ytre ting, alt fra sigarrøyking til nå full nedykkelse under vann. Mens du hele tiden har blitt fortalt at det er hvordan ting er i hjertet som er viktig og avgjørende. Matt 5,8 "Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud." 1 Joh 3,2 "Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren."
 2. Det er riktig at du blir vasket ren og kommer inn i Guds rike når du døpes i vann og Ånd (Joh 3:5) Apg 22,16 "Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn" 1 Kor 6,11 "Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd." Men det betyr ikke at du ikke lengre trenger å vaske deg etter det Jak 4:8 "Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertene, dere som har et delt sinn!" Det er i hjertet du synder og det er derfor du må rense hjertet for synd Jesus sier sånn her Matt 5:27 "Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte." Matt 15:18 "det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd" Matt 23:26 "Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden ren!" Det er altså i hjertet problemet er og det er derfor hjertene må renses for synd 1 Joh 3:3 "Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren." 2 Kor 7:1 "Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud." Åp 22:14 "Salige er de som vasker sine kapper. De skal få rett til å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen" Poenget er å bevare helligheten etter att du er blitt helliggjort, bevare rettferdigheten etter att du har blitt rettferdiggjort, bevare renheten etter at du har blitt vasket ren av Gud. Som Paulus sier, være et fint kar 2 Tim 2:19 "Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning."
 3. At de troende ikke kan synde er feil, se her 1 Joh 5:16 "Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham og slik gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. All urett er synd, men ikke all synd fører til død." 1 Joh 2:1 "Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige." 1 Pet 4:8 "Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder." Du må rense deg for synd 2 Tim 2:19 "Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning." 1 Joh 3:3 "Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren." 2 Kor 7:1 "Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud." Les Matt 5:21-32 så skjønner du at du synder Matt 15:18 "det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd"
 4. 1. Innen religion betyr konvertere å gå over til en annen religion eller konfesjon. Hva tror du nå ? 2. Vil du i kloster ?
 5. Ja du har en utdypning av hva som menes her 1 Joh 3,16 "Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken." Jesus lot seg korsfeste for oss og sier Matt 10,38 "den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det" Også Paulus utdyper med ordene Gal 2,19 "Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg." Siden de kristnes kropper er en del av Jesu kropp er de sammen med Jesus korsfestet for hverandre. Joh 15,12 "dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine." 1 Kor 12,27 "Dere er Kristi kropp" Ef 1,23 "kirken, som er Kristi kropp" Rom 12,5 "På samme måte er vi alle én kropp i Kristus" Ef 5,30 "For vi er lemmer på hans kropp" 1 Kor 6,15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"
 6. Du ser ikke sammenhengen, din fysiske eksistens henger sammen med og er en fortsettelse av dine foreldres fysiske eksistens. På samme måte henger din psykiske eksistens sammen med og er en fortsettelse av tidligere psykisk eksistens. At du fysisk er en fortsettelse av dine foreldres fysiske eksistens, kan du ikke endre på. Men hvem du psykisk skal henge sammen med og være en fortsettelse av, kan du endre. Det er her Jesu lære om psykisk (åndelig) gjenfødelse kommer inn i bildet. Påstanden om at denne læremesteren ikke har eksistert, er bare et forsøk på å underkjenne hans lære, som har hjulpet mange mennesker ut av uføret.
 7. Ja, han starter opp med å helbrede mennesker fysisk og psykisk i sitt nærmiljø, men ender opp med å forsøke å helbrede hele menneskeheten. Målet er å omskape hele menneskeheten fysisk og psykisk. Så langt går det veldig bra og det finns all grunn til å tro at han gradvis vil lykkes å skape en helt ny menneskeheten, med kropper og en ånd du bare kan drømme om. Rom 8,11 "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere." Fil 3,21 "Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har" 1 Kor 15:47 "Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen." Det nye omskapte mennesket skal være et himmelsk menneske.
 8. Du svarte egentlig ikke på spørsmålet, om du tror Gud fortsatt bor i Jesu Kristi kropp ? Du sier bare "Alle som er beleste VET at Gud bor i de Kristne" Men siden det ser ut som att du forstår att de kristne er en del av Jesus Kristi kropp, tror du vel også att Gud fortsatt bor i Jesu Kristi kropp ? Du ser altså det verdensomspennende "vintreet", men er kanskje ikke enig om hvor stort "vintreet" er ? Du tror ikke det er over en milliard grener, du tror det bare er deg selv og noen tusen andre som du sier "da røker du ikke store sigarer, går på barer- og hopper til køys med nabokona- og forteller dårlige vitser" dvs. synder. Du tror altså Jesus Kristi kropp består av personer som ikke synder ? Det er fullstendig feil. 1 Joh 1:8 "Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss" 1 Joh 1:10 "Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss." Jesu Kristi kropp består av personer som innrømmer at de synder, ikke personer som sier at de ikke synder, dvs. lyver. I tillegg sier du att om en person som gjentar det Jesus sier, ikke beviser at vedkommende er en del av Jesus, att også vedkommende kan være djevelen. Det grenser vel til spott mot Den hellige ånd, BmOnline ? 1 Kor 12,3 "ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd" 1 Joh 5,1 "Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud" Du stiller altså helt andre krav enn Paulus og Johannes ! Det skal vanskelig la seg gjøre a være en gren på "vintreet" dvs. en del av Kristi kropp uten å samtidig i større eller mindre grad være fylt av Den hellige ånd. Jesus Kristi kropp er Guds bolig, Guds temple, Guds hus og Guds rike i himmelen og på jorden. Gud er kjærlighet og kan bare bo i de som er ærlig. Om du leser Matt 5:21-44 så vil du forstå at du uansett synder, samme hvor mye du mener at du ikke synder. Det er ærlighet Gud vil ha, ikke noen historier om at du ikke har syndet, fordi du ikke har gjort dette du ramser opp, BmOnline
 9. Du sier "da bodde Gud I Jesus Legeme" det høres da ut som om du ikke tror han gjør det lenger ? Gud bor fortsatt i Jesu kropp ! Som du vet kan du i NT flere hundre ganger lese at de kristne er "i Kristus" "i Jesus" "i Herren" "i Ham" Det vil si at også de kristnes kropper har blitt del av Jesu kropp, som Gud bor i 1 Kor 12,27 "Dere er Kristi kropp" Ef 1,23 "kirken, som er Kristi kropp" Rom 12,5 "På samme måte er vi alle én kropp i Kristus" Ef 5,30 "For vi er lemmer på hans kropp" 1 Kor 6,15 "Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?" 1 Joh 4.12 "Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss" Joh 14:10 "De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger" Hele poenget er at Gud Faderen nå bor en verdensomspennende kropp, bestånde av over en milliard mennesker, som alle er Jesus Kristi kropp og Guds nye tempel/bolig. 1 Kor 3,16 "Vet dere ikke at dere er Guds tempel" Ef 2:20 "Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud" De kristne oppretholder den fysiske kontaktet med Jesu kropp, gjennom å spise Jesu kropp Joh 6,56 "Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham." 1 Kor 10,16 "Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp." Det er på den måten alle samlet blir Jesu kropp, Guds bolig og Guds tempel. Joh 15:4 "Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt."
 10. Mennesker, katter, kyr og mus har samme stamfar ? Nei dette for holde for i dag.
 11. Og du har ikke fått med deg "Humans share almost all of our DNA with cats, cattle and mice"
 12. Kromosom feil kan skje, men det endrer ikke noe. Menneskets kromosom antall forblir uendrett, akkurat som hundenes kromosom antall forblir uendrett.
 13. Det var bare du som ikke så sammenhengen med spørsmålet Han spurte "Hvorfor mener du at grand danois og chihuahua er i slekt?"
 14. Man har utviklet veldig mange forskjellige hunder gjennom flere hundre års hundeavl (kunstig utvalg). Men dette har ikke før til at antall kromosomer (78) har endret seg. Det finnes derfor ingen grunn til å tro att antall kromosomer kan endre seg ved naturlig utvalg/utvkling.
×
×
 • Create New...